В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка8/27
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Комфортний


C.

Дискомфортний, нагрівного типу


D.

Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів


E. *

Дискомфортний, охолоджувального типу


182.

Під час реконструкції міської лікарні в місті, розташованому на 55° північної широти, планується перенесення хірургічного блоку з цокольного на 1-й поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної зали для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?


A.

Схід


B.

Захід


C.

Південь


D.

Південний захід


E. *

Північ


183.

У дитячій інфекційній лікарні реєструються випадки виникнення внутрішньолікарняних ГРЗ. Палати лікарні припливно-витяжною вентиляцією не обладнано. Наявність боксів і напівбоксів згідно з проектними рішеннями не передбачено. Дані аналізу властивостей повітря дозволили виявити такий вміст вуглекислого газу в лікарняних палатах: у палаті № 1 - 0,15 %, № 2 - 0,25 %, № 3 - 0,07 %. У якій палаті вміст вуглекислого газу відповідає гігієнічним вимогам?


A.

У палаті № 2


B.

У жодній палаті


C.

У всіх палатах


D.

У палаті №1


E. *

У палаті № 3


184.

Первинна профілактика захворювань включає:


A.

Попередження подальшого розвитку захворювань


B.

Попередження ускладнень хвороби


C.

Реабілітацію


D.

Попередження рецидиву захворювання


E. *

Попередження виникнення захворювань


185.

За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті. Результати вимірювань: середня температура повітря - 19 0С , швидкість руху повітря - 0,1 м/сек, відносна вологість повітря - 50 %, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?


A.

Підбору відповідного одягу та взуття


B.

Загартування


C.

Раціонального режиму харчування


D.

Достатньої інсоляції


E. *

Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря


186.

Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність у використанні хворими лікарняного парку забезпечує система забудови лікарень:


A.

Централізована


B.

Блокова


C.

Напівблокова


D.

Вільна


E. *

Децентралізована


187.

Палатна секція в терапевтичних відділеннях проектується на:


A.

60 ліжок


B.

50 ліжок


C.

Не регламентується


D.

Регламентується тільки в міських лікарнях


E. *

30 ліжок


188.

У помешканні стоматологічної поліклініки для роботи з амальгамами вміст парів ртуті в повітрі склав 0,008 мг/м3. Роботи проводяться у витяжній шафі, вентиляційна система справна. Режим демеркуризації дотримується. Які речовини ви б рекомендували використовувати для демеркуризації забруднених поверхонь?


A.

0,5 % розчин роданіда амонію


B.

10 % розчин хлорного вапна


C.

40 % оцтова кислота


D.

70 % етиловий спирт


E. *

20 % розчин хлористого заліза


189.

При гігієнічній оцінці прив’язки проекту забудови лікарні на 200 ліжок було встановлено, що її будівництво передбачається на віддалі 50 м від червоної лінії, на суглинистій земельній ділянці розміром 0,2 га, орієнтованій на південь, з рівнем стояння грунтових вод 2 м, щільність забудови 15 %, площа озеленення 50 %. Який з перерахованих показників не відповідає гігієнічній нормі.


A.

Віддаль від червоної лінії


B.

Розмір земельної ділянки


C.

Рівень стояння ґрунтових вод


D.

Щільність забудови


E. *

Площа озеленення


190.

Санітарно-гігієнічні умови в маніпуляційній характеризуються такими показниками: температура повітря +20 0С, відносна вологість 55 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с, коефіцієнт природного освітлення (КПО) 2 %, рівень штучного освітлення 80 лк. Який з наведених показників вимагає корекції.


A.

Температура повітря


B.

Відносна вологість


C.

Швидкість руху повітря


D.

Коефіцієнт природного освітлення


E. *

Рівень штучного освітлення


191.

Лікарняна ділянка розміщена в межах населеного пункту, з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства. Рівень стоянки ґрунтових вод - 3 м від поверхні землі. Площа забудови складає 15 %, озеленення - 65 %. Яка з наведених характеристик не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.


A.

Розташування в межах населеного пункту


B.

Недостатня площа забудови


C.

Площа озеленення


D.

Високий рівень стоянки ґрунтових вод


E. *

Розміщення з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства


192.

. Процедурна терапевтичного відділу потребує періодичної профілактичної дезинфекції. Розміри приміщення 12 м2, висота 3,8 м. Панелі процедурної на висоті 1,7 м покриті масляною фарбою, підлога вистелена плиткою. Який дезинфекційний засіб необхідно застосувати з цією метою?


A.

Розчин хлорного вапна 3-5 %


B.

Розчин сульфанолу 0,5 %


C.

Розчин каустичної соди


D.

Розчин карболової кислоти


E. *

Розчин хлораміну 1-2 %


193.

В одному з районних центрів передбачається будівництво лікарні на 200 місць. Дані пояснюючої записки ситуаційного та генерального плану свідчить: площа земельної ділянки 0,2 га з пологим ухилом у південному напрямку, Грунь супіщаний, рівень стояння ґрунтових вод - 2,5 м, панівні вітри місцевості - південні. Південніше від земельної ділянки, на відстані 400 м, знаходиться діюче підприємство по виробництву штучних матеріалів, у викидах якого міститься пари ефіру та ацетону. На основі вище наведеного сформульовано висновок про недоцільність будівництва лікарні на даній земельній ділянці. Що послужило причиною для такого висновку?


A.

Розмір земельної ділянки


B.

Рівень стояння ґрунтових вод


C.

Механічний склад ґрунту


D.

Ухил земельної ділянки


E. *

Розташування діючого підприємства


194.

Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розміщені хірургічне і терапевтичне відділення, та декількох окремих будинків, які призначені для інфекційного, пологового та дитячого відділень. Визначити систему будівництва лікарні.


A.

Централізовано-блочна


B.

Централізована


C.

Децентралізована


D.

Казармова


E. *

Змішана


195.

Передбачається будівництво багатопрофільної лікарні в одному з центральних районів міста N. Яка система забудови найбільш доцільна у даному випадку?


A.

Блочна


B.

Централізована


C.

Децентралізована


D.

Змішана


E. *

Централізовано-блочна


196.

В лікарняній палаті розміром 5x3,5 м є два вікна. Провітрювання палати здійснюється шляхом 4-разового відкривання кватирок протягом дня. Визначення вмісту вуглецю діоксиду проводили шляхом пропускання повітря через склянки Дрекселя з лужним розчином. Вкажіть допустимий вміст вуглецю діоксиду в повітрі палати.


A.

0,20 %


B.

0,04 %


C.

0,01 %


D.

0,15 %


E. *

0,1 %


197.

За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, які необхідні для оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20,0 °С, швидкість руху повітря - 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 58 %. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.


A.

Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу


B.

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря


C.

Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря


D.

Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу


E. *

Мікроклімат комфортний


198.

При обстеженні гігієнічних умов роботи лікарів в операційній отримано наступні параметри мікроклімату: Т - 22,0 °С, швидкість руху повітря -0,1 м/с, вологість -55 %, вміст СО2 - 0,1 %, кратність повітрообміну - 2. Визначте, який з параметрів мікроклімату не відповідає гігієнічним вимогам:


A.

Температура


B.

Вологість


C.

Швидкість руху повітря


D.

Вміст СО2


E. *

Повітрообмін


199.

Площа чотирьохліжкової палати в терапевтичному відділенні лікарні складає 28 м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?


A.

Відповідає тільки для сільських лікарень


B.

Не відповідає


C.

Відповідає тільки для міських лікарень


D.

Відповідає тільки для лікарень з централізованою системою забудови


E. *

Відповідає


200.

У споруджуваному хірургічному відділенні на 60 ліжок плануються дві операційні площею відповідно 10 і 20 м2. Вікна їх орієнтовані на північні румби. Світловий коефіцієнт - 1:2, КПО - 2,5 %. Які параметри не відповідають гігієнічним вимогам?


A.

Світловий коефіцієнт


B.

Орієнтація вікон


C.

Кількість операційних


D.

КПО


E. *

Площа операційних


201.

На земельній ділянці лікарні 25 % площі зайнято будівлями, 60 % - зеленими насадженнями і 15 % припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?


A.

Зменшити відсоток озеленення


B.

Збільшити відсоток забудови


C.

Збільшити відсоток озеленення


D.

Зменшити відсоток на господарський двір і проїзди


E. *

Зменшити відсоток забудови


202.

Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: лікарняні, лікувально-діагностичні та господарські, які з'єднані між собою підземними переходами. Яка система забудови застосована при проектуванні лікарні?


A.

Периметральна.


B.

Змішана


C.

Централізована


D.

Децентралізована


E. *

Централізовано-блочна


203.

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи, зокрема, проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?


A.

Загальне мікробне обсіменіння


B.

Залишки крові


C.

Залишки мийного засобу


D.

Тиск в автоклаві


E. *

Температуру в автоклаві


204.

Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований?


A.

2


B.

3


C.

4


D.

5


E. *

1


205.

У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним вимогам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка