В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка6/27
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
134.

Зниження атмосферного тиску у поєднанні з теплим вологим повітрям особливо несприятливі для хворих:


A.

гафською хворобою


B.

ангіною


C.

кесонною хворобою


D.

висотною хворобою


E. *

ішемічною хворобою серця, гіпотонією,


135.

Сезонний підйом яких захворювань відмічається восени:


A.

Загострення хвороб крові


B.

Загострення хвороб шкіри


C.

Загострення хвороб органів дихання


D.

Загострення хвороб нирок


E. *

Загострення виразкової хвороби


136.

Спастична реакція, що характеризується дратівливістю і порушенням сну, болями в області серця, спостерігається при різкому потеплінні і збільшенні атмосферного тиску:


A.

Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні температури і тиску атмосфери


B.

Невірно, оскільки ця реакція виникає при збільшенні вмісту легких іонів в повітрі


C.

Невірно, оскільки ця реакція виникає при зменшенні вмісту кисню в повітрі


D.

Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні тиску і збільшенні вологості повітря


E. *

Невірно, оскільки ця реакція виникає при зниженні температури і високій вологості


137.

. Визначити відповідність між метеорогічними умовами і збільшенням риску захворювань при охолоджуючому мікрокліматі:


A.

Хвороби кровіB.

Хвороби шкіри


C.

Хвороби серця


D.

Хронічний холецистит


E. *

Інфекційні захворювання, хр. хвороби органів дихання, хр. хвороби нирок


138.

Закрите джерело іонізуючого випромінювання - це джерело, пристрій якого виключає


A.

надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі його застосування


B.

надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в процесі зберігання


C.

все перераховане


D.

нічого з цьогоE. *

надходження радіонуклідів в навколишнє середовище в умовах застосування і зносу


139.

Ефекти опромінювання детерміністичні (всі майбутні зумовлені минулими і теперішніми впливами на організм іонізуючого випромінювання) - це ефекти впливу іонізуючого випромінювання, що проявляються:


A.

для них не існує порогової величини


B.

вірогідність їх виникнення залежить лише від пропорційного збільшення дози


C.

вони виникають не залежно від дозової межі


D.

жодна відповідь не вірна


E. *

тільки при пе­ревищенні певного дозового порогу і тяжкість наслідків яких за­лежить від величини отриманої дози (гостра променева хвороба, променеві опіки та ін).


140.

Ефекти опромінювання стохастичні (наслідки яких - шкідливі біологічні ефекти - є недетермінованими, їх результат неможливо передбачити):


A.

при яких вірогідність виникнення ефектів пропорційна дозі


B.

виникають при перевищенні порогу дії


C.

для них не існує порогової величини


D.

жодна відповідь не вірна


E. *

це безпорогові ефекти впли­ву іонізуючого випромінювання, ймовірність виникнення яких існує при будь-яких його дозах і зростає із збільшенням дози, тоді як відносна тяжкість їх прояву від дози не залежить


141.

Які нукліди менш небезпечні при потраплянні в ШКТ?


A.

Добрерозчинні альфа-випромінювачі


B.

Добрерозчинні бета-випромінювачі


C.

Малорозчинні альфа-випромінювачі


D.

Малорозчинні бета-випромінювачі


E. *

Правильно A і B


142.

Яка доза іонізуючого випромінення викликає легку форму променевої хвороби?


A.

0,1 - 0,2 Гр


B.

0,2- 0,5 Гр


C.

3 - 4 Гр


D.

Більше 5 ГрE. *

1 - 2 Гр


143.

Які речовини, що містяться в буряках, гарбузах, яблуках, активно виводять радіонукліди з організму?


A.

Білки


B.

Вітаміни


C.

Поліпшують сольовий обмін


D.

Мінеральні речовини


E. *

Пектини


144.

Як зміниться доза випромінення при збільшенні часу експозиції?


A.

Збільшиться в квадратичній залежності від активності


B.

Збільшиться в експоненційній залежності від активності


C.

Збільшиться в логарифмічній залежності від активності


D.

Не зміниться


E. *

Збільшиться в лінійній залежності від активності


145.

За допомогою якої величини можна порівнювати опромінення окремого органа з опроміненням всього тіла?


A.

Коефіціента якості (радіаційного фактора)


B.

Коефіціента поглинання


C.

Коефіціента ризику


D.

Не можна порівнювати


E. *

Зважувального коефіціента (тканинного фактора)


146.

Як зміниться маса радіоактивного препарата при зниженні його активності в 2 рази?


A.

Зменшиться в 2 рази


B.

Збільшиться в 2 рази


C.

Залежить від виду радіоактивного розпаду


D.

Зменшиться в 4 рази


E. *

Залишиться практично не змінною


147.

Чи може перетворитися в свій ізотоп альфа-випромінюючий радіонуклід?


A.

Перетвориться обов"язково


B.

Може перетворитися, але не обов"язково


C.

Залежіть від материнського радіонукліду


D.

Залежить від умов


E. *

Не може перетворитися


148.

При одній і тій же поглиненій дозі бета- і альфа-випромінювання у скільки разів еквівалентна доза альфа-випромінювання буде більшою, ніж бета-випромінювання?


A.

В 2 рази


B.

В 5 разів


C.

В 10 разів


D.

В 15 разів


E. *

В 20 разів


149.

Палата для новонароджених дітей на 4 ліжка, площа - 24 м2; при дослідженні мікроклімату встановлено: температура 25 0 С, вологість 60 %, швидкість руху повітря 0,05 м/с. Показники природної освітленості: СК=1:7, КПО = 0,75 %. Штучна освітленість 75 лк лампами розжарювання. Гігієнічний висновок:


A.

недостатня площа


B.

знижена температура


C.

підвищена вологість


D.

недостатня штучна освітленість


E. *

недостатня природна освітленість


150.

За рахунок якого виду випромінювання від природних джерел людина отримує найбільшу ефективну дозу?


A.

Космічне випромінення


B.

Внутрішнього опромінення від продуктів харчування і води


C.

Радону, розчиненого в крові


D.

Всі джерела рівнозначні


E. *

Вдихання радону


151.

Який з перерахованих радіонуклідів додає найбільший внесок в природню радіоактивність продуктів харчування?


A.

Водень-3(тритій)


B.

Вуглець-14


C.

Рубідій-87


D.

Радій-226


E. *

Калій-40


152.

Для курсу лікування онкологічних хворих у радіологічному відділенні використовується джерело γ-випромінювання. Встановлено відсутність радіоактивних ізотопів у повітрі приміщень. Вкажіть, якому виду опромінення піддаються хворі


A.

Внутрішнє.


B.

Інкорпороване


C.

Змішане.


D.

Сполучене.


E. *

Зовнішнє


153.

Громадянку Х. (вік 30 років, зріст 168 см, маса тіла 70 кг, службовець, бухгалтер за фахом) проживає у районному центрі, госпіталізовано у терапевтичне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом: „Виразкова хвороба шлунка”. Для уточнення діагнозу і тактики лікування хворій призначено рентгеноскопію шлунку. Необхідно визначити дозу опромінення, яка при проведенні призначеної рентгенодіагностичної процедури не призведе до перевищення річного ліміту дози опромінення, рекомендованого МОЗ України для осіб із захворюваннями неонкологічної природи


A.

Не більше 100 мЗв(10 бер)


B.

Не більше 1 мЗв (0,1 бер)


C.

Не більше 2 мЗв (0,2 бер)


D.

Не більше 0,5 мЗв (0,05 бер)


E. *

Не більше 20 мЗв (2 бер)


154.

Лікар-радіолог онкологічного обласного диспансеру одержав дозу опромінення 10 мЗв/рік. Вкажіть, яким показником варто користуватись для оцінки дози опромінення лікаря-радіолога.


A.

Річне надходження радіонукліда до організму.


B.

Рівень втручання.


C.

Рівень практичної діяльності


D.

Жодним


E. *

Ліміт дози опромінення


155.

Для виробництва посуди обрана глина. Ефективна природна радіоактивність зразка склала 400 Бк/кг (рівень обов'язкових дій дорівнює 370 Бк/кг). Дайте висновок щодо можливості використання глини як матеріалу для виготовлення посуду.


A.

Використовувати можна тільки для виробництва одноразового посуду.


B.

Використовувати можна для посуду, у якому зберігаються великі обсяги продуктів у сховищах.


C.

Використовувати можна без обмежень


D.

Можна використовувати, встановивши екранування посуди свинцевою емаллю.


E. *

Використовувати не можна


156.

Міську СЕС зобов‘язали провести оцінку рівнів опромінення співробітників рентгенодіагностичного відділення онкологічної лікарні. Вкажіть, співробітники якого функціонального підрозділу СЕС проведуть зазначену роботу.


A.

Лабораторії гігієни праці санітарно-гігієнічної лабораторії


B.

Відділенню комунальної гігієни санітарно-гігієнічного відділу.


C.

Епідеміологічному відділу.


D.

Лабораторії гігієни праці санітарно-гігієнічної лабораторії.


E. *

Радіологічній групі санітарно-гігієнічного відділу


157.

Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво гінекологічного та хірургічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?


A.

Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів


B.

Утилізація на сміттєспалювальному заводі


C.

Попереднє знезаражування 5 % розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)


D.

Сумісне видалення з загально лікарняними твердими відходами


E. *

Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні


158.

У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи було визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в даному випадку?


A.

До 1000


B.

До 2000


C.

До 300


D.

До 1500Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка