В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка3/27
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


56.

Для характеристики природної освітленості в лікарняній палаті слід знати (виміряти):


A.

кубатуру палати


B.

висоту приміщення


C.

кратність повітрообміну


D.

температуру повітря


E. *

орієнтацію палат


57.

Для характеристики природної освітленості в лікарняній палаті необхідно знати:


A.

кратність повітрообміну


B.

висоту приміщення


C.

температуру повітря


D.

кліматичний район


E. *

коефіцієнт залягання


58.

Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті слід виміряти


A.

глибину залягання палати


B.

вміст окису вуглевоцю (ІІ) в повітрі


C.

світловий коефіцієнт


D.

розташування місць в палаті


E. *

вміст вуглекислого газу в повітрі


59.

Для характеристики ефективності вентиляції в лікарняній палаті слід виміряти:


A.

глибину закладання палати


B.

перепади температур


C.

світловий коефіцієнт


D.

площа палати


E. *

швидкість руху повітря


60.

Що таке гранично допустиме забруднення?


A.

це максимальна концентрація речовини-забруднювача, яка визнається орі єнтовно безпечною при впливі на людину та приймається як тимчасовий гігієнічний норматив


B. *

A. це максимальна концентрація, при дії якої упродовж усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу на теперішнє і майбутнє покоління, не знижується працездатність людини, не погіршується її самопочуття та санітарно-побутові умови життя.


C.

це максимальна концентрація, при дії якої упродовж усього життя людини не виникає прямого або опосередкованого несприятливого впливу


D.

Правильна вілповідь відсутня


E.

відносний інтегральний критерій оцінки забруднення повітря, який визначає інтенсивність та характер комбінованого впливу всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок


61.

Неготовність дітей 6-річного віку до навчання в школі характеризується


A. *

Відставання у біологічному розвитку, наявність дефектів вимови, відхиленням у стані здоровя, невиконання психофізіологічних тестів


B.

Наявністю хронічних захворювань, відставанням у фізичному розвитку, низьким рівнем функціонального стану систем організму


C.

Наявністю ІІІ групи здоровя, виконанням тільки одного психофізіологічного тесту; рівнем - нижче середнього основного показника фізичного розвитку


D.

Наявністю хронічних захворювань, невиконанням психофізіологічних тестів


E.

Відставанням у фізичному розвитку, дисгармонійністю функцій


62.

Для визначення шкільної зрілості у 6-7-річних дітей проведена оцінка рівня психічного розвитку з використанням морфофункціональних психофізіологічних критеріїв. Які показники свідчать про рівень психічного розвитку дітей?


A.

Показники біологічного віку


B.

Показники стану центральної нервової системи


C. *

Показники тесту Керна-Ірасека


D.

Показники стану здоров'я


E.

Показники взаємовідношення процесів збудження та гальмування в КГМ


63.

Показник шкільної зрілості:


A.

достатній рівень розвитку слуху і голосу;


B. *

високий рівень дифенційованого гальмування в корі головного мозку


C.

антропометричні показники: ріст - не менше 1,2 м, маса - не менше 37 кг, об’єм грудної клітки - не менше 35 см;


D.

уміння писати 30 % букв алфавіту, креслити прості геометричні фігури;


E.

достатній розвиток серцево-судинної системи, що виражається в підтримці постійного пульсового тиску.


64.

Функціональна особливість ЦНС у дітей дошкільного віку:


A.

переважання іррадіації гальмування в корі головного мозку (в порівнянні з шкільним віком);


B.

зменшення інтенсивності розвитку процесів внутрішнього гальмування у корі головного мозку;


C.

починається розвиток другої сигнальної системи


D. *

переважання іррадіації збудження в корі головного мозку (в порівнянні з шкільним віком)


E.

повна відсутність диференційованого гальмування в корі головного мозку.


65.

Функціональна особливість центральної нервової системи дітей дошкільного віку:


A. *

збільшення інтенсивності розвитку процесів внутрішнього гальмування у корі головного мозку


B.

переважання позитивної індукції в корі головного мозку;


C.

переважання іррадіації гальмування в корі головного мозку (в порівнянні з шкільним віком);


D.

зменшення інтенсивності розвитку процесів внутрішнього гальмування в корі головного мозку;


E.

друга сигнальна система розвинена слабо.


66.

Фізіологічна особливість дітей дошкільного віку:


A.

менший поріг чутності на мовних частотах, ніж у школярів;


B. *

інтенсивніший розвиток функції терморегуляції в порівнянні з переддошкільним віком


C.

прискорення інтенсивності зростання в порівнянні з переддошкільним віком;


D.

стан терморегуляції в порівнянні з переддошкільним віком не міняється;


E.

переважання іррадіації гальмування в корі головного мозку ( в порівнянні з шкільним віком).


67.

Функціональна особливість дітей дошкільного віку:


A.

формування другої сигнальної системи ще не закінчене;


B.

стан розвитку зору в порівнянні з переддошкільним віком не міняється;


C.

гострота тонального слуху значно нижче ніж у школярів;


D.

пороги чутності на мовних частотах такі ж, як у школярів;


E. *

завершення формування мови


68.

Морфофункціональна особливість дітей дошкільного віку:


A.

переважання хрящової частини хребта над кістковою;


B.

прискорення інтенсивності зростання в порівнянні з переддошкільним віком;


C.

менший поріг чутності на мовних частотах, ніж у школярів;


D. *

недостатній розвиток м'язів кисті рук, сприяючих письму, малюванню


E.

відсутність кривизни в шийному відділі хребта.


69.

Анатомо-фізіологічна особливість дітей дошкільного віку:


A.

переважання іррадіації гальмування в корі головного мозку (по порівнянню з шкільним віком);


B.

інтенсивний розвиток зору


C.

зменшення інтенсивності розвитку процесів внутрішнього гальмування у корі головного мозку;


D. *

недостатній стан терморегуляції в порівнянні з шкільним віком;


E.

формування мови ще не закінчене.


70.

Анатомо-фізіологічна особливість дітей дошкільного віку:


A.

пороги чутності на мовних частотах такі ж, як у школярів;


B.

гострота тонального слуху значно нижче, ніж у школяра;


C.

переважання міопічної рефракції ока;


D.

стан розвитку зору в порівнянні з переддошкільним віком не міняється;


E. *

переважання гіперметропічної рефракції ока


71.

Які дослідження є найбільш інформативними для визначення зрілості дитини?


A.

ергономічні, бактеріологічні, фізіологічні;


B.

гігієнічні, фізіологічні, клінічний тест Ландольта;


C.

біохімічні, клінічні, орієнтовний діагностичний тест;


D.

морфофункціональні, ергономічні, антропометричні;


E. *

морфофункціональні, фізіологічні, орієнтовний діагностичний тест Керна-Ірасека


72.

При визначенні шкільної зрілості дитини який із перерахованих морфофункціональних показників свідчить про відповідність біологічного віку календарному?


A.

довжина тіла не менше М± 1,1 σ;


B.

річна надбавка росту не менше 5 см;


C.

рівень розвитку - гармонійний;


D. *

довжина тіла не менше середньої (М± 1 σ);


E.

число постійних зубів у шестирічної дитини не менше 2.


73.

При визначенні шкільної зрілості дитини які з перерахованих морфофункціональних показників свідчать про відповідність біологічного віку календарному?


A. *

річна надбавка росту не менше 4 см;


B.

об’єм грудної клітки - не менше 32 см;


C.

довжина тіла не менше 110 см;


D.

число постійних зубів у семирічних хлопчиків не менше 6 ;


E.

рівень розвитку - не нижче дисгармонічного.


74.

При визначенні шкільної зрілості дитини які з переперерахованих морфофункціональних показників свідчать про відповідность біологічного віку календарному?


A.

рівень розвитку - не нижче дисгармонійного


B. *

число постійних зубів не менше 1 у шестирічної дитини


C.

довжина тіла не менше 110 см;


D.

число постійних зубів у шестирічної дитини не менше 2;


E.

річна надбавка росту не менше 5 см.


75.

При визначенні шкільної зрілості дитини які з перерахованих морфофункціональних показників свідчать про відповідність біологічного віку календарному?


A. *

у семирічних дітей число постійних зубів не менше 4 у хлопчиків і 5 -у дівчаток


B.

довжина тіла не менше М ±1,1σ;


C.

число постійних зубів у шестирічних дітей: не менше 4 - у хлопчиків, не менше 5 - у дівчаток;


D.

рівень розвитку - не менше дисгармонійного;


E.

пропорційність фізичного розвитку.


76.

У якому випадку дитина вважається такою, що досягла шкільної зрілості, але її необхідно включити в групу ризику?


A.

якщо вона не вимовляє хоч би одну букву;


B. *

якщо у неї є логоневроз


C.

якщо у неї відсутній музичний слух;


D.

з недостатнім фізичним розвитком;


E.

якщо дитина хворіла минулого року більше 10-15 днів.


77.

У якому випадку дитина вважається такою, що досягла шкільної зрілості, але її необхідно включити в групу ризику?


A.

якщо дитина минулого року хворіла 10-15 разів;


B.

з недостатнім фізичним розвитком ( М - 1,5 δ );


C. *

якщо у нього спостерігається невротичні розлади


D.

з підвищеною масою тіла ( М -1,8 δ ).E.

якщо дитина минулого року хворіла 3 рази;


78.

У якому випадку дитина вважається такою, що досягла шкільної зрілості, але її необхідно включити в групу ризику?


A.

якщо у нього є гіпертрофія щитовидної залози;


B.

якщо дитина минулого року хворіла 3 рази;


C.

з недостатньою вагою (М - 1,3 δ);


D.

якщо у неї відсутній музичний слух;


E. *

якщо у неї є гіпертрофія мигдалин


79.

У якому випадку дитина вважається такою, що досягла шкільної зрілості, але її необхідно включити в групу ризику?


A.

якщо у членів сім'ї є спадкові захворювання;


B.

якщо у неї є гіпертрофія щитовидної залози;


C. *

якщо у неї є хронічне захворювання;


D.

якщо батьки відносяться до потерпілих від Чорнобильської катастрофи;Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка