В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка18/27
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
A.

економічні, санітарно-технічні


B.

технологічні, санітарно-технічні


C.

аварійні, адміністративні


D.

адміністративні, санітарно-технічні, архітектурно-планувальні


E. *

архітектурно-планувальні, технічні, санітарно-технічні, техніко-економічні


444.

Назвіть абіотичні фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров’я людини:


A.

Кліматичні


B.

Радіаційні


C.

Фітогенні


D.

Виробничі


E. *

Фізичні


445.

Назвіть об’єкт навколишнього середовища, що підлягає обов’язковому контролю в ході санітарно-епідеміологічних спостережень:


A.

Виробниче середовище


B.

Організація навчальної діяльності


C.

Вільний час


D.

Харчування населення


E. *

Атмосферне повітря


446.

Назвіть об’єкт навколишнього середовища, що підлягає обов’язковому контролю в ході санітарно-епідеміологічних спостережень:


A.

Виробниче середовище


B.

Організація навчальної діяльності


C.

Вільний час


D.

Харчування населення


E. *

ґрунт


447.

Який фактор навколишнього середовища слід вивчати з використанням методу натурного гігієнічного експерименту:


A.

Біологічний


B.

Бактеріологічний


C.

Біотичний


D.

Абіотичний


E. *

Повітря


448.

Назвіть методи, що використовуються у ході обґрунтування гігієнічних нормативів:


A.

Фізико-хімічні


B.

Бактеріологічні, клінічні


C.

Патологоанатомічні


D.

Патофізіологічні


E. *

Математично-статистичні, комп’ютерні


449.

Назвіть методи, що використовуються у ході обґрунтування гігієнічних нормативів:


A.

Фізико-хімічні


B.

Бактеріологічні, клінічні


C.

Патологоанатомічні


D.

Патофізіологічні


E. *

Санітарно-технічні


450.

Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:


A.

Стадія максимальної працездатності


B.

Стадія зниження працездатності


C.

Стадія неповної компенсації


D.

Стадія кінцевого пориву


E. *

Стадія формування довгострокової адаптації


451.

Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:


A.

Стадія втягнення у діяльність, що виконується


B.

Стадія максимальної працездатності


C.

Стадія зниження працездатності


D.

Стадія неповної компенсації


E. *

Стадія довгострокової адаптації, що сформована


452.

Для профілактики забруднення довкілля використовується механічна сепарація твердих побутових відходів. Назвіть метод, за допомогою якого можна здійснити механічну утилізацію цих відходів.


A.

Гідроліз


B.

Спалювання як енергетичного палива


C.

Полігонне захоронення відходів


D.

Знешкодження в біотермічних камерах


E. *

Пресування відходів у будівельні блоки


453.

Бавовняно-прядильний комбінат знаходиться поблизу житлового масиву, що викликає скарги мешканців мікрорайону. Підприємство віднесене до 2 класу. Яка ширина санітарно-захисної зони для даного підприємства?


A.

1000 м


B.

300 м


C.

100 м


D.

50 м


E. *

500 м


454.

Різновиди чинників навколишнього середовища за походженням:


A.

етіологічні, екологічні, біологічні


B.

чинники етіологічні і чинники ризику


C.

соціальні, біотичні і абіотичні


D.

ентомологічні, географічні і етнографічні


E. *

хімічні, фізичні, біологічні і соціальні


455.

Які із перерахованих чинників відносяться до чинників ризику при вібраційній хворобі?


A.

вібрація


B.

куріння


C.

гіподинамія


D.

пил


E. *

охолоджуючий мікроклімат


456.

Які з перерахованих чинників відносяться до чинників ризику при кадмієвому отруєнні?


A.

електромагнітні поля


B.

шум


C.

ртуть і її сполуки


D.

нераціональне харчування


E. *

куріння


457.

Який з перерахованих чинників не відноситься до чинників ризику при серцево-судинних захворюваннях:


A.

ожиріння


B.

важкість і напруженість праці


C.

гіподинамія


D.

професійні шкідливості


E. *

група крові


458.

Визначення поняття «здоров'я» (індивідуальне


A.

високий рівень компенсаторно-пристосовних механізмів організму


B.

певний рівень захворюваності населення


C.

певний рівень патологічної ураженості населення


D.

відсутність у людини хвороб


E. *

стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя за відсутності хвороб


459.

Яку з перерахованих речовин можна віднести до забруднювачів атмосферного повітря


A.

кисень (16-21 %


B.

СО2 (до 0,04 %


C.

азот


D.

водяні пари


E. *

СО2 (понад 0,04 %)


460.

Яку з перерахованих речовин можна віднести до забруднювачів атмосферного повітря


A.

кисень (16-21 %


B.

СО2 (до 0,04 %


C.

азот


D.

водяні парі


E. *

СО2 (понад 0,04 %)


461.

Пряма дія забруднювача навколишнього середовища на організм


A.

один забруднювач впливає на організм через різні шляхи і способи, включаючи чинники ризик


B.

один забруднювач впливає на організм через різні шляхи надходження (вода, повітря, їжа


C.

декілька забруднювачів однієї природи з одного середовища впливають на організ


D.

декілька забруднювачів різної природи впливають на організ


E. *

один забруднювач безпосередньо впливає на організм одним шляхом (способом)


462.

Що називається зоною спостереження в епідеміологічних дослідження


A.

досліджувана територія з певними клімато-географічними особливостям


B.

район спостереження, що характеризується необхідною чисельністю населенн


C.

місцевість, що характеризується різними умовами проживання промисловістю і чисельністю населенн


D.

район, де постійно реєструється підвищений рівень специфічної захворюваност


E. *

досліджувана територія з необхідною чисельністю населення, подібними умовами проживання, але з різною поширеністю і інтенсивністю етіологічних чинників, що вивчаються


463.

У чому полягає суть вибору зон спостереження в епідеміологічних дослідження


A.

вибір зон спостереження з однаковим рівнем смертност


B.

вибір зон спостереження з різним рівнем смертност


C.

вибір зон спостереження з однаковим рівнем захворюваност


D.

вибір такої досвідченої зони спостереження, в якій інтенсивність етіологічного чинника вище, ніж в контрольній зон


E. *

вибір дослідної і контрольної зон спостереження, що відрізняються інтенсивністю досліджуваного етіологічного чинника в 2-4 рази


464.

Методика гігієнічної оцінки атмосферного повітря по інтегральним показникам полягає в розрахунк


A.

коефіцієнта забрудненн


B.

інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в мг/м


C.

інтенсивності забруднення по лімітуючому інгредієнт


D.

інтенсивності забруднення по найбільш токсичній речовин


E. *

інтенсивності сумарного атмосферного забруднення в балах


465.

Методика комплексної гігієнічної оцінки забруднення навколишнього середовища полягає в:


A.

підсумовуванні часток забруднення всіх чинників в атмосферному повітрі


B.

виявлення пріоритетних забруднювачів в навколишньому середовищі


C.

визначення лімітуючих речовин-забруднювачів в оточуючому середовищі


D.

нівеляція суми забруднення всіх чинників в загальному рівні антропогенного забруднення навколишнього середовища


E. *

підсумовуванні часток забруднення всіх чинників в загальному рівні забруднення


466.

Основна умова доцільності епідеміологічних досліджень здоров'я населення у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища методом епідеміологічного аналізу - вибір:


A.

зон спостереження з однаковим рівнем забруднення навколишнього середовища


B.

2-х зон спостереження з однорідними клімато-погодними умовами


C.

4-х зон спостереження з однаковою чисельністю населення


D.

контрольної і дослідної зон спостереження з однаковою чисельністю проживаючого населення


E. *

контрольної і дослідної зон спостереження з різницею інтенсивності забруднення навколишнього середовища не менше, ніж в 2-4 рази


467.

Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини:


A.

метод середніх величин


B.

метод коректурних проб


C.

по таблицях стандартів


D.

метод імовірної статистики


E. *

методом багатофакторного математичного аналізу


468.

Метод виявлення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини:


A.

метод коректурних проб


B.

розрахунок екологічних індексів


C.

оцінний метод


D.

метод інтеграції


E. *

кореляційний аналіз


469.

В ході обстеження санітарного стану харчоблоку лікар СЕС заборонив реалізацію страв, мотивуючи це високою вірогідністю виникнення харчового отруєння. Які з перерахованих нижче страв заборонено реалізовувати в організованих колективах?


A.

Борщі та супи на м'ясному бульйоні

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка