В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаютьсяСторінка12/27
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


A.

Доза квантового випромінювання, що визначається за ступенем іонізації повітря.


B.

Доза будь-якого виду випромінювання, яка відповідає кількості енергії, що передається одиниці маси речовини.


C.

Сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори.


D.

Міра кількості радіоактивної речовини, що виражається числом ядерних перетворень за одиницю часу.


E. *

Поглинена доза з поправкою на коефіцієнт якості


301.

Що таке радіаційна безпека населення?


A.

відсутність продуктів ядерних вибухів в навколишньому середовищі


B.

обмеження рентгенологічних досліджень


C.

застосування засобів індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання


D.

прийом спеціальних лікарських препаратів і лікувально- профілактичного харчування


E. *

стан захищеності сьогодення і майбутнього поколінь від шкідливої дії іонізуючого випромінювання


302.

Яке з джерел вносить найбільший внесок в опромінювання населення?


A.

випадання продуктів ядерного вибуху


B.

споживчі товари


C.

відходи атомної промисловості


D.

продукти харчування


E. *

природний радіоактивний фон


303.

До якої групи критичних органів при радіаційному опроміненні відноситься кришталик ока?


A.

1


B.

3


C.

4


D.

5


E. *

2


304.

До якої групи критичних органів відноситься щитовидна залоза?


A.

1


B.

3


C.

4


D.

5


E. *

2


305.

Які матеріали рекомендуються для захисту від гамма-променів?


A.

органічне скло


B.

бетон, парафін


C.

алюміній


D.

кадмій


E. *

свинець


306.

Види внутрішньолікарняної інфекції


A.

що виникає унаслідок дезинфекційних дій


B.

активна, пасивна


C. *

специфічна, неспецифічна


D.

гігієнічна, епідеміологічна


E.

що виникає унаслідок профілактичних заходів і дій


307.

Види внутрішньолікарняної інфекції


A.

пов'язана з дезинфекційними заходами


B.

пасивна


C.

гігієнічна, епідеміологічна


D.

активна


E. *

пов'язана з активізацією власної мікрофлори


308.

Види внутрішньолікарняної інфекції


A.

активна, пасивн


B.

комплексна, поєднан


C.

комбінована, загальн


D.

індивідуальна, групов


E. *

супутня, перехресна


309.

Види внутрішньолікарняної інфекції


A.

індивідуальна, генеральн


B.

комбінована, загальн


C.

поєднана, комплексн


D.

специфічна, особливо небезпечн


E. *

суперінфекція, перехресна


310.

Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції


A.

персонал, що проживає в районі інфекційної лікарн


B.

грунт на земельній ділянці лікарн


C.

атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиц


D.

рослини і тваринні на території лікарн


E. *

інфекційні хворі, що поступають із змішаною інфекцією


311.

Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції


A.

рослини і тваринні на території лікарн


B.

атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиц


C.

грунт на земельній ділянці лікарн


D.

персонал, що проживає в районі інфекційної лікарн


E. *

соматичні хворі, що не витримали карантин


312.

Джерела госпітальної внутрішньолікарняної інфекції


A.

персонал, що проживає в районі інфекційної лікарн


B.

грунт на земельній ділянці лікарн


C.

атмосферне повітря, що поступає на територію лікарні з прилеглих вулиц


D.

рослини і тваринні на території лікарн


E. *

носії інфекції (хворі, персонал, відвідувачі)


313.

Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції


A.

хворі тиреотоксикозо


B.

хворі виразковою хворобою шлунк


C.

із захворюваннями печінк


D.

із захворюваннями опорно-рухового апарат


E. *

породіллі, новонароджені


314.

Найуразливіші контингенти хворих для внутрішньолікарняної інфекції


A.

хворі, що отримали антибіотикотерапі


B.

хворі, проліковані сульфаніламідними препаратам


C.

особи, що перенесли інфекційний гепати


D.

з гіперфункцією щитовидної залоз


E. *

хворі, що отримували радіотерапію, кортикостероїди


315.

Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції


A.

комп'ютеризація охорони здоров'


B.

впровадження наукової організації праці медичних працівникі


C.

будівництво крупних спеціалізованих медичних центрі


D.

застосування нових засобів дезинфекці


E. *

зміни місця існування і властивостей мікроорганізмів, які її викликають


316.

Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції


A.

застосування ультрафіолетового опромінювання (область С) для стерилізації інструментарі


B.

будівництво крупних спеціалізованих медичних центрі


C.

несприятливий мікроклімат в лікувальних установа


D.

застосування нових хімічних засобів для дезинфекці


E. *

впровадження в практику все більш складних оперативних втручань


317.

Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції


A.

впровадження наукової організації праці медичного персоналу


B.

застосування повітряного опалювання


C.

широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекції


D.

використання кварцових ламп для дезинфекції приміщень


E. *

широке і безсистемне застосування антибіотиків


318.

Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції


A.

широке застосування хімічних препаратів для дезинфекці


B.

застосування УФ опромінювання (С- діапазон) з бактерицидними цілям


C.

будівництво крупних спеціалізованих медичних центрі


D.

зменшення змісту кисню в повітрі приміщен


E. *

недотримання правил асептики і антисептики


319.

Одна з причин зростання внутрішньолікарняної інфекції


A.

широке використання інфрачервоного випромінювання з бактерицидними цілям


B.

широке застосування різноманітних хімічних засобів для дезинфекці


C.

порушення озонового шару атмосфери


D.

застосування повітряного опалювання


E. *

порушення санітарного режиму в лікарні


320.

Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

поточні


B.

попереджувальні


C.

ізолюючі


D.

комбіновані


E. *

архітектурно-планувальні


321.

Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

повітря


B.

контактн


C.

санітарно-побутов


D.

фізіолого-гігієнічн


E. *

санітарно-технічні


322.

Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

санітарно-гігієнічні


B.

санітарно-побутові


C.

психофізіологічні


D.

конструкторські


E. *

санітарно-протиепідемічні


323.

Заходи неспецифічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

бактеріостатистичн


B.

бактерицидн


C.

лікувально-профілактичн


D.

комбінован


E. *

дезинфекційні, стерилізаційні


324.

Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

поточна протиепідемічн


B.

попереджувальна віков


C.

внутрішньовидов


D.

комплексн


E. *

планова активна


325.

Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

інструментальн


B.

аутоіммунн


C.

спадков


D.

поточна протиепідемічн


E. *

планова пасивна


326.

Вид специфічної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

спадкова


B.

аутоіммунна


C.

вікова


D.

поточна


E. *

екстрена


327.

Різновид екстреної профілактики внутрішньолікарняної інфекції


A.

гігієнічна


B.

індивідуальна


C.

комбінована


D.

аутоіммунна


E. *

загальна


328.

Періодичність дослідження повітря в лікарняних приміщеннях на бактерійну обсіменінність баклабораторією лікарні

Каталог: data -> kafedra -> test4 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Які травми називають поєднаними?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назвіть основні вимоги до статистичної інформації
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всесвітня організація охорони здоров’я є спеціалізованою недержавною організацією
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Як суттєво вплинула фінансово-економічна криза на систему охорони здоров’я України?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Кашель може виникати при
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> При якій формі та ускладненні туберкульозу легень найдоцільніше призначити преднізолон?
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дитячі інфекційні хвороби (тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка