В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка14/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.98 Mb.
#171
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

МЕДИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

3622. Бабаджанов К. Хірургічне лікування тетради Фалло: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова АМН України. — К., 2003. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (25 назв). — [2003-11842]

УДК 616.12-007.2-053.31-089

3623. Башеєв В.Х. Оптимізація тактики лікування раку нижньоампуляр­ного відділу прямої кишки: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 32 с. — Бібліогр.: с. 21—29 (62 назви). — [2003-13774] УДК 616.351-006.6-089.87

3624. Бекетова Г.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційо­ваної терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — [2003-08321] УДК 616.34-002-085-053.5

3625. Білозоров О.П. Циркулюючі імунні комплекси і дослідження анти­генного впливу при алергодерматозах, псоріазі і хламідіозах: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). — [2003-11856] УДК 616.5-097:612.017

3626. Бойко М.Г. Особливості розвитку запального процесу при різних формах хронічного бронхіту і методи диференційованого лікування (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (44 назви). — [2003-11864] УДК 616.233-002-08-092

3627. Бульса М.Г. Клініка, діагностика, профілактика, лікування фібро­міо­ми матки і післяопераційна реабілітація хворих залежно від поєднаної па­тології та факторів ризику: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 29—32 (29 назв). — [2003-09639] УДК 618.14-006.36.3-089.8

3628. Важнича О.М. Ефективність засобів з ноотропною дією і регуля­торних пептидів при стресі (експериментальне дослідження): (14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2003. — 31 с.: іл., табл.—Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви).—[2003-14050] УДК 615.21:[616.15+616.42

3629. Гапон В.О. Гігієнічна діагностика впливу хімічних факторів на робітників та населення металургійного регіону: (14.02.01) / Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — [2003-08358] УДК 613.63

3630. Геращенко С.Б. Морфогенез експериментальних токсичних нейро­па­тій, викликаних препаратами, які застосовуються для лікування онкологічних захворювань: (14.03.09) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — [2003-08400] УДК 611.01:616.83-009-085.277

3631. Гуч А.О. Регіонарна гемодинаміка та мікроциркуляція в діагностиці і виборі тактики хірургічного лікування хворих облітеруючим атеросклерозом черевної частини аорти та периферичних артерій: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (61 назва). — [2003-08413]

УДК 616.136-004.6-089:612.13

3632. Двірський О.А. Клініко-генетичні особливості шизофренії, комор­бідної з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — [2003-10243] УДК 616.895.8-008.443.1

3633. Дейкало І.М. Хірургічне лікування хворих на тиреотоксичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Да­нила Галицького. — Л., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (44 назви). — [2003-08421] УДК 616.441-006.5-06:616.341-008.1]-089

3634. Дзеружинська Н.О. Коморбідні психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики: (14.01.16) / М-во охорони здо­ров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (41 назва). — [2003-13891]

УДК 616.89-008.1:616.12]-053.9-07-085

3635. Дрінь Т.М. Обґрунтування тактики ведення недоношеної вагітності та пологів у жінок з передчасним розривом амніональних оболонок (клініко-параклінічне дослідження): (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 41, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 34—36 (26 назв). — [2003-10268] УДК 618.39+618.54

3636. Дюдюн А.Д. Комплексно-диференційована терапія і диспансе­риза­ція хворих з рецидивами урогенітальних інфекцій (хламідіоз, трихомоніаз, уреа­п­лазмоз, кандидоз, бактеріальний вагіноз): (14.01.20) / М-во охорони здоров’я, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (35 назв). — [2003-05861] УДК 616.6+618.1]-022.7-036.87:579.882

3637. Єлоєва З.В. Діагностика, прогнозування та профілактика біліарних порушень у дітей, які в минулому перехворіли на вірусний гепатит А: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (43 назви). — [2003-05774]

УДК 616.361-008.6-06:616.36-002]-053.2-07-036-085

3638. Жабченко І.А. Прогнозування і профілактика акушерської та пери­на­тальної патології у здорових вагітних: (14.01.01) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 32 с.: іл., твбл. — Біб­ліогр.: с. 26—30 (36 назв). — [2003-14076] УДК 616-053.31+618.2/.4]-036-084

3639. Жулкевич І.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженнях гемопоетичної та гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (38 назв). — [2003-05791]

УДК 616.71-007.234-06:616.15]-084

3640. Зазірний І.М. Хірургічне лікування остеоартрозу колінного суглоба: (14.01.21) / Акад. мед. наук України, Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2003. —37 с.—Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв).—[2003-13983] УДК 616.728.3-002-089.85

3641. Звягіна Т.В. Порушення метаболізму оксиду азоту при системних захворюваннях сполучної тканини (діагностика, патогенез, лікування): (14.01.12) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (43 назв). — [2003-10293] УДК 616-018.2-002.77-07-08-092:612.015.3

3642. Карагодіна О.Г. Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів: (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2003. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — [2003-06010] УДК 616.89-008:615.851

3643. Каськова Л.Ф. Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2003. — 30 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 24—27 (30 назв).—[2003-06018] УДК 616.31-002.4-053.2:612.014.48]-08

3644. Кобеляцький Ю.Ю. Диференційоване управління післяоперацій­ним больовим синдромом в залежності від характеру болю і динаміки ней­ропластичності (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.30) / М-во охо­ро­ни здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (61 назва). — [2003-08543] УДК 616-089.5:612.884

3645. Коваленко А.Є. Особливості клініки та хірургічного лікування хво­рих на рак щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС: (14.01.14) / Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — [2003-12194]

УДК 616.441-006.6-089.87:614.876

3646. Ковальчук Т.А. Особливості ранньої діагностики, клінічного пере­бігу, лікування та профілактики виразкової хвороби у працівників гірничо-мета­лургійного комплексу: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 37 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 28—33 (43 назви). — [2003-14136]

УДК 616.33-002.44-036-07-084-085:622.2

3647. Кравченко І.М. Хірургічне лікування аневризм висхідної аорти: (14.01.04) / Ін-т серц.-судин. хірургії ім. М.М.Амосова АМН України. — К., 2003. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (70 назв). — [2003-06083]

УДК 616.13-007.64-089

3648. Кремінський Я.М. Гнійно-запальні захворювання у породіль з пато­логічною крововтратою у пологах (патогенез, прогнозування, профілактика, лікування та реабілітація): (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — [2003-08578] УДК 618.4-002.3

3649. Кривда Г.Ф. ПЛР-аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — [2003-08579] УДК 340.64

3650. Купрієнко М.В. Рак шийки матки: радикальні методи комбінова­ного лікування зі збереженням гормонального статусу, статевої і психо-емо­цій­ної функції жінок: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (27 назв). — [2003-12220] УДК 618.146-006.6-08:616.89-008.9:612.621.31]-055.26

3651. Курик О.Г. Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного трак­ту: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. Бого­мольця. — К., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (28 назв). — [2003-10702] УДК 616.3-006.04-08-091

3652. Кухар І.Д. Морфофункціональний стан аденогіпофізу та наднир­кових залоз після локального впливу на шкіру тварин високої і низької темпе­ратур: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (31 назва). — [2003-06114]

УДК 612.882:612.79

3653. Лук’янова І.С. Серцева недостатність у вагітних: клініко-патофізіо­логічні особливості, прогнозування ускладнень, профілактика та лікування: (14.01.11; 14.01.01) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 45 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (34 назви). — [2003-12266] УДК 616.12-008.46:618.3-06]-036.88-084-085

3654. Луньова Г.Г. Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторг­нення алогенного трансплантата нирки людини: (14.03.08) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бо­гомольця. — К., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (21 назва). — [2003-12267] УДК 612.017:616-089.843-031:611.61

3655. Ляховський В.І. Вікові і статеві особливості хірургічної анатомії легеневих зв’язок людини та потенційні резерви їхніх артерій в експерименті: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (45 назв). — [2003-08673]

УДК 611.2-089+611.13

3656. Митник З.М. Остеопороз і остеопенічний синдром при хронічних захворюваннях печінки: чинники ризику, механізми розвитку, діагностика, ліку­вання: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2003. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — [2003-12290] УДК 616.36-002-+616.36-004]:616.71-007.23

3657. Міхановський О.А. Клініко-експериментальне обґрунтування засто­су­вання кріодеструкції пухлини у хірургічному, комбінованому і променевому лікуванні хворих на рак тіла матки: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (33 назви). — [2003-12293]

УДК 618.14-006-089.8-085.832.9

3658. Нікішаєв В.І. Ендоскопічна діагностика та мініінвазивна ендохірур­гія при кровотечах з гастродуоденальних виразок та варикозно-розширених вен стравоходу і шлунку: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (48 назв). — [2003-10722] УДК 616.32/.33]-005.1-072.1-089.819

3659. Павловська М. Клініко-епідеміологічний аналіз хронічного гепати­ту С, імунологічні передумови та результати різних методів лікування: (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевського. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (54 назви). — [2003-08925] УДК 616.36-002.2-022.6-085:578.8

3660. Пасєчнікова Н.В. Теоретичні та клінічні дослідження ефективності лазерних технологій лікування патології очного дна: (14.01.18) / Ін-т очних хво­роб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2003. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (32 назви). — [2003-10825] УДК 617.375-085.849.19

3661. Переста Ю.Ю. Обґрунтування вибору методу хірургічного ліку­вання при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки: (14.01.03) / Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2003. — 34 с.: табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (55 назв). — [2003-07226] УДК 616.36-004+616.149-008.331.1]-089.8

3662. Погорєлов В.М. Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хроніч­ним легеневим серцем (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (49 назв). — [2003-07604] УДК 616.12-009.72+616.124-007.61/.63]-036-085-092

3663. Притуло О.О. Акантолітична пузирчатка: імуно-гемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний синдром в патогенезі програ­дієнт­ного перебігу: (14.01.20) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 36 с.: іл.. табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — [2003-12806] УДК 616.527-085:612.017

3664. Родіонова В.В. Клініка, діагностика і лікування хронічного обструк­тив­ного бронхіту у підземних гірників вугільних шахт (клініко-експеримен­тальне дослідження): (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Янов­ського АМН України. — К., 2003. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — [2003-07639] УДК 616.233-002-036.1-08-092.9:622-05

3665. Рудик Ю.С. Роль бактеріальної і вірусної інфекції в маніфестації та прогресуванні атеросклерозу: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — [2003-11430]

УДК 616.13-004.6-022-092:578.8

3666. Савенков Ю.Ф. Оптимізація хірургічного лікування хворих з ус­кладненим перебігом бронхо-легеневої патології і післяопераційного періоду із застосуванням стерно-медіастинального і трансплеврального підходів: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 30 с.: табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (34 назви). — [2003-11434]

УДК 616.24-002.5+616.24-006]-089.87

3667. Самойленко А.В. Сучасні аспекти етіології, патогенезу та лікування різних клінічних варіантів генералізованого пародонтиту: (14.01.22) / Ін-т сто­матології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 34 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (35 назв). — [2003-07825] УДК 616.314.17-008.1-022-092-085

3668. Семисалов С.Я. Прогнозування динаміки травматизму та опти­мізація надання допомоги при черепно-мозковій травмі: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — [2003-13104]

УДК 616.714+616.831]-001-089

3669. Сердюк О.І. Непсихотичні форми порушень психічної сфери у хво­рих на хронічні соматичні захворювання (клініка, систематика, критерії діагнос­тики та принципи терапії): (14.01.16) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2003. — 35 с. — Бібліогр.: с. 24—31 (57 назв). — [2003-09256] УДК 616.1/.3-036.1+616.89-008]-085.851

3670. Скрипник І.М. Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів трав­лення: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. після­дип­лом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2003. — 32, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 25—29 (37 назв). — [2003-09265] УДК 616.33-002.44-085

3671. Скрипніков П.М. Розвиток та структурно-функціональні особли­вос­ті емалі зубів людини: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 35 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (27 назв). — [2003-07856] УДК 611.314.018.7

3672. Токаренко О.І. Екзокринна недостатність і лікування хронічного панкреатиту з дискінетичними порушеннями та захворюваннями верхніх від­ділів шлунково-кишкового тракту: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — [2003-13259] УДК 616.37-002:616.342-008.1]-085

3673. Федоренко О.Є. Співвідношення клінічних, патопсихологічних та соціально-епідеміологічних характеристик при венеричних уретропростатитах у чоловіків: (14.01.20; 19.00.04) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 34, [1] с. с. — Бібліогр.: с. 28—31 (61 назва). — [2003-07977] УДК 616.643+616.65]-002-07-085.851:616.97

3674. Флюнт І.С. Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захво­рювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — [2003-13345] УДК 616.61-001.28-092-085:612.017

3675. Фоміних Т.А. Морфологія пазушно-венозних взаємовідношень го­ло­ви людини: (14.03.001) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — [2003-11606]

УДК 611.813

3676. Чайка А.В. Комплексна діагностика, лікування та реабілітація реп­родуктивної функції у жінок з синдромом полікістозних яєчників: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв). — [2003-13360]

УДК 618.177:618.11-006]-07-089.8

3677. Чайковська В.В. Сучасний стан і концепція розвитку геріатричної допомоги населенню України: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (44 назви). — [2003-08140] УДК 614.2:616-053.9](477)

3678. Черниш В.Ю. Причини негативних результатів лікування закритих переломів довгих кісток нижньої кінцівки та їх профілактика: (14.01.21) / Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України. — К., 2003. — 33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (40 назв). — [2003-11619] УДК 616.718-001.5-084

3679. Чешук В.Є. Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози І—ІІ стадій: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 28, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 (48 назв). — [2003-13699]

УДК 618.19-006.6-092.9-089:[615.28+615.357

3680. Чурілов А.В. Гнійні запальні захворювання придатків матки. Діаг­нос­тика, результати лікування, індивідуальний прогноз: (14.01.01) / М-во охоро­ни здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 32 с.: табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (44 назви). — [2003-13704]

УДК 618.12-002.3-036-07-085-089На ступінь кандидата наук

3681. Авраменко Н.В. Стан репродуктивної функції у жінок з урогені­таль­ною цитомегаловірусною інфекцією: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2003-13751]

УДК 618.177:[616.432+618.1]-022.7-08

3682. Айман Ф.А. Дарак. Підвищення надійності анастомозу при опера­ціях з приводу раку ободової кишки (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2003-08296] УДК 616.348-006.6-089

3683. Альмашні З.А.М. Імплантація кріоконсервованої плацентарної тка­ни­ни в комплексному лікуванні хворих на хронічний поліпозний риносинуїт: (14.01.19) / Акад. мед. наук України, Ін-т отоларингології ім. проф. О.С.Коло­мійченка. — К., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2003-08517]

УДК 616.211-006.5+616.216]-002-089.843:611.013.8

3684. Андрієнко О.П. Гемомікроциркуляторне русло сечовода людини в пренатальному періоді морфогенезу: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я Украї­ни, Нац. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця. — К., 2003. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2003-12147] УДК 611.16:611.61.013

3685. Андрушко І.І. Гіпергомоцистеїнемія у хворих на гіпертонічну хво­робу: зв’язок із станом серцево-судинної системи, гіперліпідемією та недостат­ністю вітамінів В2 В6 В12: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2003. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2003-11836] УДК 616.12-008.331.1

3686. Аралов О.М. Гормональні та імунологічні зрушення при невино­шуванні вагітності та їх корекція за допомогою гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2003. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2003-13761]

УДК 618.39-021.3-089.843:611.013.8

3687. Ачкасова Т.А. Стан імунітету та особливості клініки інфекційного мононуклеозу у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: 18 (10 назв). — [2003-09607] УДК 616.98-022.6-053.6-085.37:612.017

3688. Бабаєва О.І. Біохімічні особливості сполучної тканини і фібронолізу при аневризмі аорти з загрозою розриву: (03.00.04) / Ін-т геронтології АМН Ук­раїни. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2003-08310]

УДК 116.132-007.64

3689. Бадран Н.Ю. Хірургічне лікування ускладнених ушкоджень ниж­ньогрудного та поперекового відділів хребта у ранньому періоді травми: (14.01.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромо­да­нова. — К., 2003. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2003-11845]

УДК 616.832-02:616.711-001]-089

3690. Бас А.О. Ортопедичне відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, куксовими штифтовими вкладками з біоінертним покриттям: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2003. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 15—16 (7 назв). — [2003-09612] УДК 616.314-089.23

3691. Башинський С.М. Лікувальний патоморфоз сарком м’яких тканин при передопераційній променевій та хіміотерапії: (14.03.02) / М-во охорони здоров’я України. — К., 2003. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — [2003-11850] УДК 616-006.3.04-091.8-08:[615.277+615.849

3692. Башмаков Д.Г. Особливості перебігу та терапії псоріазу у міських жителів: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології АМН України. — Х., 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2003-11851] УДК 616.517-036.1-085(1-21)

3693. Безуглова С.В. Значення варіабельності серцевого ритму у хворих на інфаркт міокарда при проведенні фізичної реабілітації: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2003. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2003-11852] УДК 616.127-005.8-072.7:612.172

3694. Береза Н.В. Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату в комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця: (14.01.11) / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Бого­мольця. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2003-08323]

УДК 616.12-005.4

3695.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка