Уроки минулого I сучаснiсть рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2013 ббк 91. 9: 2 + 20. 1я1Скачати 387.33 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір387.33 Kb.
ТипУрок
Управління культури обласної державної адміністрації

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова

Інформаційно-бібліографічний відділЕКОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ:

УРОКИ МИНУЛОГО I СУЧАСНIСТЬ

Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Херсон, 2013

ББК 91.9:2 + 20.1я1

Е45

Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність: реком. бібліогр. покажчик / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2013. - ** с.Газетно-журнальні публікації, включені до рекомендаційного бібліографічного покажчика «Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність», відображають екологічні проблеми світу та нашої країни.

Література в покажчику згрупована в тематичних розділах, які висвітлюють окремі проблеми екології, охорони природи та раціонального природокористування, питання екологічної безпеки людини, гігієни навколишнього середовища та антропогенного впливу на довкілля. Пропонуються також матеріали, присвячені актуальним проблемам екологічної політики та економіки, збереження водних ресурсів та живої природи, розвитку природно-заповідного фонду. Окремий розділ пропонує матеріали про екологічні проблеми та природу Херсонщини.

Покажчик також рекомендує матеріали, присвячені формуванню екологічної культури та екологічній освіті дорослих, а на допомогу екологічному вихованню молоді – розробки виховних заходів.

Видання адресоване широкому колу читачів – всім, кому не байдужа доля нашої планети, і, перш за все, – школярам, студентам, викладачам, бібліотекарям.

До випуску увійшли матеріали з періодичних видань, отриманих бібліотекою в 2013 році.


Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова, 2013

АНТРОПОГЕННІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ

1. Антіпова, А. Шукайте кошти на полігонах! : [про досвід поводження з побутовими відходами в Луганській обл.] / А. Антіпова // Голос України. – 2013. – 23 лют. – С. 14.

2. Бєляєва, І. В. Аналіз впровадження норм Євро для автотранспорту в Україні : [зменшення викидів в атмосферу токсичних речовин] / І. В. Бєляєва // Екологічний вісник. – 2013. – № 3-4. – С. 29-30.

3. Бурковський, О. П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання : [наслідки залісення та розорювання територій] / О. П. Бурковський // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 14-16.

4. Гетьман, В. Коли відходи витісняють людину : [в Україні загальна кількість накопичених відходів перевищує 38 мільярдів тонн] / В. Гетьман // Урядовий кур'єр. – 2013. – 22 лют. – С. 11.

5. Данилець, О. Чергова перемога над природою? : Очерет почали розглядати як самовідновне джерело дешевої енергії : [екологічні наслідки масового використання очерету та рогози як енергетичної сировини] / О. Данилець // Урядовий кур'єр. – 2013. – 16 трав. – С. 8.

6. Екологічні наслідки будівництва малих ГЕС у Карпатах // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 2-3.

7. Исламов, С. Эффект бабочки: как начинаются наводнения : [о влиянии на климат и погоду техногенных процессов, в частности высокого уровня энергопотребления и сжигания органического топлива] / С. Исламов // Наука и жизнь. – 2013. – № 10. – С. 122-123.

8. Ісаченко, С. Домбровський кар'єр: отруйна вирва чи золоте дно? : Відродження вкрай потрібного для економіки країни виробництва калійних добрив - найефективніший засіб розв'язання екологічних проблем Калуша і Прикарпаття [видобування калійних солей] / С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. – 2013. – 16 серп. – С. 8-9 : фото.

9. Кардаш, В. В. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Охорона біосфери. 11 клас : [матеріал до уроку] / В. В. Кардаш // Біологія. – 2013. – № 12. – С. 12-19.

10. Кривда, М. Затамуйте подих, або Чому глибше дихати небезпечно / М. Кривда // Голос України. – 2013. – № 48 : 14 берез. – С. 14.

Про проблему забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами в Україні. Негативний вплив автотранспорту. Статистика щодо викидів шкідливих речовин в атмосферу.

11. Кушнір, Л. Чим дихає Україна? : [забрудненість атмосферного повітря] / Л. Кушнір // Україна молода. – 2013. – 17-18 трав. – С. 18.

12. Лаарц, Д. За нефтью в Арктику? : [о перспективах добычи нефти в Арктике и ее экологические последствиях] / Д. Лаарц // GEO. – 2013. – № 4. – С. 44-65 : ил., фото.

13. Лоббаде, Й. Вторая жизнь электромусора : [каждый год по всему миру выбрасывается 40 млн тонн бытовых электроприборов, которые преврящаются в горы ядовитых отходов] / Й. Лоббаде // GEO. – 2013. – № 12. – С. 107-114. - В содерж. также: О проблемах переработки электромусора в России.

14. Національний форум "Поводження з відходами в Україні": законодавство, економіка, технології" // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 2-4.

В змісті також: Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові; Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті; Эколого-гидрогеологические аспекты функционирования полигона твердых бытовых отходов в г. Керчь; Знешкодження, переробка та утилізація полімерних матеріалів; Розроблення системи сортування твердих побутових відходів на основі індивідуального збирання ресурсно-цінних фракцій за телефонним викликом; Екологічні проблеми використання енергоощадних ламп.

15. Олексієвець, І. Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні / І. Л. Олексієвець // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 5-7.

16. Пархоменко, М. Сланцевий газ в Україні: бути чи не бути? : [загрози для навколишнього середовища від видобування сланцевого газу] / М. Пархоменко // Охорона праці. – 2013. – № 9. – С. 56-58.

17. Петриченко, В. Грунти і сталий розвиток України / В. Петриченко // Голос України. – 2013. – № 89 : 16 трав. – С. 22. – В змісті: Причини незбалансованого землекористування; Падіння гумусу; Захист від ерозії; Меліорація; Техногенна деградація грунтів.

18. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки : Розпорядження від 03.01.2013 р. / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – С. 69-71. – Див. також: "Урядовий кур'єр", 2013, 25 січ., с. 14.

19. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку : Постанова від 28.08.2013 р. / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 87. – С. 112-115. - Див. також: "Урядовий кур'єр", 2013, 21 листоп., С. 11.

20. Формування нормативно-правової бази поводження з відходами в Україні : [матеріали круглого столу] // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 5. - В змісті також: Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення; Проблемні питання у поводженні з відпрацьованими ртутьвмісними лампами.

21. Фурдичко, О. Від екології природи до екології душі : Україна може отримувати високі врожаї без пестицидів і мінеральних добрив / О. Фурдичко // Урядовий кур'єр. – 2013. – 10 жовт. – С. 11.Про загрозливу екологічну ситуацію в сільському господарстві України, незадовільний стан грунтів та необхідність переходу на органічне землеробство.

22. Ширяєв, В. В. Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату : [перспективи використання сонячної енергії] / В. В. Ширяєв // Екологічний вісник. - 2013. - № 9-10. - С. 25-26.ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА

23. Гахович, Н. Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва / Н. Г. Гахович // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 4-5.

24. Еколого-економічні інструменти розвитку "зеленої" економіки // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 1. – Спецвип. – (Серія "Стан навколишнього середовища").

В змісті: "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України; "Зелена економіка" як інструмент збереження біорізноманіття; Екологічно збалансована економіка - основа сталого розвитку держави; Екологічне страхування у розв'язанні проблем збалансованого розвитку; Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України; До сталого споживання в Україні й світі: виклики, інструменти, пріоритетні завдання; Екологічний аудит як еколого-економічний інструмент розвитку "зеленої" економіки; Екологічний аудит в системі управління сільськогосподарських підприємств.

25. Економічні втрати від забруднення довкілля // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 5. – Спецвип.В змісті: Проблеми обліку екологічних витрат; Регіональна оцінка екологічних втрат від виробництва продукції в Україні; Управління еколого-економічними ризиками; Практика фіскального регулювання природокористування в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Плата за відходи (польський досвід).

26. Жавнерчик, О. В. Охорона земельних ресурсів в системі інструментів превентивного механізму кліматичної безпеки / О. В. Жавнерчик // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 26-27.

27. Наукові засади використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень // Голос України. – 2013. – 31 серп. – С. 9 : фото.

28. Перспективи розвитку туризму в Україні як виду екологічних послуг : [сільський (зелений) туризм, туристично-рекреаційна інфраструктура] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 3. – Спецвип. – (Серія "Стан навколишнього середовища").

29. Сотник, І. М. Економічні механізми управління кліматичними змінами в Україні : [економічні механізми реалізації Кіотського протоколу] / І. М. Сотник // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 6-7.

30. Терлецький, В. К. Преференції громадської екологічної експертизи в стратегії розвитку регіону / В. К. Терлецький // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 25-28.

31. Україна. Кабінет Міністрів. Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств : Постанова від 18.09.2013 р. / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. – 2013. – 20 листоп. – С. 9-10.

32. Ціватий, В. Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду : [загрозлива ситуація, що склалася навколо Шацьких озер, вирубки карпатських лісів, створення заповідних зон] / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2013. – № 8. – С. 24-29.Питання екологічної безпеки Європейського регіону, зокрема збереження природних ресурсів України. Особливості співробітництва України з Вишеградською четвіркою в контексті проблеми екологічної безпеки. Сценарії збереження перлин української природної спадщини.

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ЧОРНОБИЛЬ

33. Бойко, В. Г. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми / В. Г. Бойко // Фізика в школах України. – 2013. – № 4. – С. 11-16.

34. Гавриляк, І. Зона. 27 років потому : Через триста років у Чорнобильську зону повернеться життя / І. Гавриляк // Україна молода. – 2013. – № 64 : 26-27 квіт. – С. 6-7.

35. Дзьобак, В. В істини є проста мова : Як отримували інформацію про найбільшу техногенну катастрофу ХХ сторіччя? : [аварія на ЧАЕС] / В. Дзьобак // Урядовий кур'єр. - 2013. - 12 квіт. - С. 10. - Продовж. теми див. "Урядовий кур'єр", 2013, 16 квіт.; 17 квіт.

36. Єна, Я. М. Біологічна дія радіоактивних випромінювань : [конспект уроку] / Я. М. Єна // Все для вчителя. - 2013. - № 7. - С. 52-54.

37. Лисиченко, Г. В. Про деякі проблеми, пов'язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, та гарантування радіаційної безпеки / Г. В. Лисиченко // Екологічний вісник. – 2013. – № 3-4. – С. 11-12. - В змісті також: Стратегія протирадіаційного захисту людей, що проживають на забрудненій радіонуклідами території.

38. Мельник, С. На ЧАЕС поступово зменшується рівень радіації / С. Мельник // Голос України. – 2013. – 16 лют. – С. 13.

39. "На четвертому блоці пару місяців тому вивалилася стіна й упала кровля" : Пішов 28-й рік від аварії на Чорнобильській атомній електростанції // Країна. – 2013. – № 18. – С. 46-49 : фото.

40. Прокопчук, С. Чорнобильська зона: статус-кво, що влаштовує всіх / С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 26 квіт. – С. 8-9.

41. Радіація в навколишньому світі : [матеріал до бесід з учнями] // Позакласний час. - 2013. - № 5-6. - С. 59-61.

42. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки : Постанова від 13.11.2013 р. / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 91. – С. 11-22. - Див. також: "Урядовий кур'єр", 2013, 4 груд., С. 9-10.

43. Яновський, С. Безпека - найвищий пріоритет у роботі атомних електростанцій : [матеріали парламентських слухань "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"] / С. Яновський // Голос України. – 2013. – 25 квіт. – С. 20.ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ.

ГІГІЄНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

44. Батькам про безпеку дітей : [вплив на здоров'я молодого покоління телевізорів і комп'ютерів] // Пожежна безпека. - 2013. - № 1. - С. 38-39.

45. Бедзір, В. Красива етикетка не гарантує якості : [про якість виноробної продукції в Україні] / В. Бедзір // Урядовий кур'єр. - 2013. - 13 листоп. - С. 8.

46. Белов, С. Магнитные поля вокруг нас: зло или благо? / С. Белов // Физкультура и спорт. – 2013. – № 6. – С. 9-11.

47. Біловицька, Н. Ми самі не знаємо, що споживаємо : Чому якість продуктів в Україні залежить не від стандартів і системи контролю, а від совісті виробників? : [безпека харчування] / Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. – 2013. – 18 верес. – С. 6.

48. Вертіль, О. Щоб не "склеїти ласти", звертайте увагу на пластик : Надмірне захоплення одноразовими стаканчиками і тарілками може призвести до неприємностей зі здоров'ям / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2013. – 29 листоп. – С. 11.

49. Громов, О. Синтетична симпатія : В Україні використовують чимало неякісних та шкідливих для здоров'я будматеріалів, про які люди мають знати / О. Громов // Урядовий кур'єр. – 2013. – 12 листоп. – С. 8 : фото.

50. Довкілля і здоров'я // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 4. – Спецвип.В змісті: Пестициди в підземних водах; Важкі метали у грунтах та їх вплив на здоров'я; Якість води малих річок гірничопромислового району; Протирадіаційний захист людини; Вплив результатів діяльності людини на її здоров'я і навколишнє середовище; Оцінка екологічної ситуації та її зв'язок із захворюваністю населення.

51. Єрмакова, І. Трансгенізація - генетична бомба / І. Єрмакова // Чумацький шлях. – 2013. – № 1. – С. 5-8 : іл. - Зміст: Наукові дослідження. Технологія створення ГМО. Безплідність ГМ-організмів. Генетичне забруднення. Харчові і агротехнічні ризики.

52. Заглада, Л. Недитяча іграшкова тема : [якість сучасних іграшок, питання відбору "правильних" іграшок] / Л. Заглада // Освіта України. - 2013. - 11 лют. - С. 1, 8.

53. Іщенко, Г. Через неякісну їжу - за грати : Безпеку харчової продукції контролюватиме один орган, а всю відповідальність за це покладуть на бізнес : [про проблеми контролю та нагляду за виробництвом харчової продукції] / Г. Іщенко // Урядовий кур'єр. - 2013. - 27 листоп. - С. 18.

54. Ковбас, С. Правда про ГМО: обізнаність означає озброєність! / С. Ковбас // Гетьман. – 2013. – № 1. – С. 64-68 : фото.

55. Конференція на тему: "Вплив звукових та електромагнітних хвиль на організм людини" : [розробка заходу] // Фізика в школах України. - 2013. - № 3. - С. 21-29.

56. Кот, Т. Ю. Суд над копченою ковбасою : [склад та наслідки вживання для людського організму, розробка заходу] / Т. Ю. Кот // Хімія. - 2013. - № 8. - С. 26-35.

57. Курик, М. Скільки коштує здоровий школяр : [екологічна педіатрія, екологічна безпека здоров'я дитини в системі освіти] / М. Курик // Урядовий кур'єр. - 2013. - 24 верес. - С. 17.

58. Кушнір, Л. Найчистіші продукти сьогодні - цукор і сіль : [які харчі корисно їсти і як правильно обирати якісні продукти в магазинах] / Л. Кушнір // Україна молода. – 2013. – 26-27 квіт. – С. 19.

59. Кущ, П. Маркуй "своїх", щоб "чужі" й духу боялися : [як знайти золоту середину між поширенням безпідставних жахів про ГМО та перевагами подальшого використання генетично-модифікованих культур і харчових продуктів] / П. Кущ // Урядовий кур'єр. – 2013. – 5 груд. – С. 10.

60. Лєбєдєва, Л. А. Небезпечні речовини побутової хімії : [конспект уроку] / Л. А. Лєбєдєва // Все для вчителя. – 2013. – № 9. – С. 127-130.

61. Малолєткова, О. Чому не літають мокрі кури? : Вітчизняний стандарт може заблокувати вихід українського м'яса птиці на європейські ринки : [деякі норми ДСТУ "М'ясо птиці" не відповідають міжнародним стандартам] / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. – 2013. – 22 січ. – С. 7.

62. Мішкалова, К. М. Біометеорологія - наука про вплив клімату на людину / К. М. Мішкалова // Країна знань. - 2013. - № 5. - С. 29-30.

63. Мымрина, А. М. Качество и безопасность посуды на украинском рынке / А. М. Мымрина // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 22-24.

64. Поліщук, І. Бутерброд з ікрою і консервантами : [якість червоної ікри, що реалізовується на ринку України] / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2013. - 3 січ. - С. 8.

65. Поліщук, І. Свято в баночці : В Україні все ще додають у делікатес консервант, заборонений в Росії та країнах Євросоюзу : [якість червоної ікри] / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 17 груд. – С. 11.

66. Поліщук, І. Убивча косметика : [чим загрожують нашому здоров'ю креми, гелі, дезодоранти] / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 4 жовт. – С. 12.

67. Поліщук, І. Яблука в камуфляжі : [чим обробляють овочі й фрукти і як розпізнати хімікатний продукт] / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 21 листоп. – С. 7.

68. Скалига, В. Увімкнути батьківський контроль : Комп'ютер для дошкільника: безпечний, якщо дозований дорослими / В. Скалига // Освіта України. - 2013. - 30 верес. - С. 8.

69. Тележенко, Л. М. Органічне харчування : [перспективи виробництва продукції екологічного землеробства] / Л. М. Тележенко // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 20-21.

70. Україна. М-во охорони здоров'я. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини" : Наказ від 29.12.2012 р. / М-во охорони здоров'я України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – С. 356-360.

71. Шевчук, І. Локшина з ГМО народові на вуха : Від чого виробники захищають людей? / І. Шевчук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 21 лют. – С. 8.ЖИВА ПРИРОДА

72. Бардар, В. Антивовчі настрої ненаукові та протиприродні : [про проблему знищення популяції вовків в Україні] / В. Бардар // Голос України. – 2013. – 14 лют. – С. 14.

73. Второв, И. Лесная кладовая планеты : [о разных типах лесов, произрастающих на земном шаре, и проблеме их сохранения] / И. Второв // Наука и жизнь. – 2013. – № 10. – С. 81-87 : фото.

74. Дорош, Є. Бджоли відлітають із вуликів : Без них людині не вижити? : [бджолярі б'ють на сполох: за останнє десятиліття кількість бджолосімей у різних країнах світу скоротилася на 30-50%] / Є. Дорош // Пенсійний кур'єр. – 2013. – 16-22 серп. – С. 11.

75. Зилюк, Ю. Проект "Чистий ліс" : [про проблему вирубки лісів в Західній Україні] / Ю. Зилюк // Голос України. – 2013. – 3 квіт. – С. 20.

76. Ісаченко, С. Імператори лісу : У буковинські ліси повертаються зубри / С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 79 : 26 квіт. – С. 12.

77. Листопад, О. Дарує підсніжники? Отже, не любить : [про проблему "квіткового" браконьєрства в Україні та знищення первоцвітів] / О. Листопад // Урядовий кур'єр. – 2013. – 12 берез. – С. 8.

78. Листопад, О. Куди ховатись білоокій качці? : Новий законопроект передбачає дозвіл на відстріл тварин у заповідниках : [законопроект "Про внесення змін до закону України "Про природно-заповідний фонд України", екологічний та мисливський туризм / О. Листопад // Урядовий кур'єр. – 2013. – 6 берез. – С. 1, 19.

79. Листопад, О. Сім хвилин смерек і буків : [проблема вирубки українських лісів] / О. Листопад // Урядовий кур'єр. – 2013. – 1 черв. – С. 16.

80. Лісопокритій території - статус заповідної зони : [екологічні проблеми в лісовій сфері] // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 10-12.

81. Мельник, В. Царський птах : [про відродження популяції лебедів-шипунів та охорону цих птахів на Волині, лебеді на Шацьких озерах / В. Мельник // Урядовий кур'єр. – 2013. – 2 берез. – С. 18.

82. Нежигай, І. Сафарі на Кінбурні скасовується. Вовків просто розстріляють : [про проблему регулювання чисельності вовків на території Кінбурнської коси] / І. Нежигай // Голос України. – 2013. – 26 черв. – С. 16.

83. Нежигай, І. Кінбурнські вовки. Презумпція невинуватості : [про проблеми регулювання кількості вовків на Миколаївщині, відстріл тварин] / І. Нежигай // Голос України. – 2013. – 11 груд. – С. 12.

84. Україна. М-во екології та природних ресурсів. Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України : Наказ : [від 09.10.2012 р.] / М-во екології та природних ресурсів України // Офіційний вісник України. – 2013. – № 3. – С. 222-223.

85. Френц, Л. Сто лет одиночества : [об угрозе исчезновения популяции гигантских черепах] / Л. Френц // GEO. – 2013. – № 5. – С. 106-117 : фото.

ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОСИСТЕМИ

86. Астахов, Д. Человек и коралловые рифы: сегодня и завтра : [в последние десятилетия коралловые рифы массово деградируют и гибнут] / Д. Астахов // Наука и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 14-19 : фото.

87. Боянжу, В. "За рибу гроші"? Сначала - в рыбу! : [о тяжелом заболевании реки Днепр, превращении ее в болото и гибели рыбы] / В. Боянжу // Гривна. - 2013. - 12-19 сент. - С. 12.

88. Гетьман, В. Замах на степ, відтак на весь етногенез : [екологічні наслідки для екосистеми дніпровських плавнів від затоплення Каховським водосховищем в 1956 році. Природний парк "Великий луг"] / В. Гетьман // Молодь України. – 2013. – 13 верес. – С. 5.

89. Дмитрук, А. Україна. Вода наша насущна : [все про річку Дніпро] / А. Дмитрук // Країна знань. – 2013. – № 7. – С. 42-48 : фото.

90. Зджанська, І. "Отрута потрапить у Дністер, де моментально помре вся риба" : Через екологічну катастрофу в Калуші половина України може залишитися без питної води : [забруднення грунтових вод гексахлорбензолом] / І. Зджанська // Країна. – 2013. – № 35. – С. 38-43 : фото.

91. К чему приведет таяние арктических льдов? // GEO. – 2013. – № 4. – С. 61 : ил.

92. Кушнір, Б. Цілющі джерела Львівщини: давня казка чи буденна реальність? : [про проблему виснаження запасів мінеральних вод в Україні та зникнення бальнеологічних курортів] / Б. Кушнір // Голос України. – 2013. – 6 берез. – С. 10.

93. Литвинцев, Д. Тающая красота : [таяние ледников на Алтае, экологические последствия] / Д. Литвинцев // GEO. – 2013. – № 9. – С. 128. : фото.

94. Менисенко, В. Промисел на Азовському морі : [в Азовському морі зменшився запас цінних порід риби] / В. Менисенко // Новий день. - 2013. - 5 груд. - С. 6. : фото.

95. Формування нової водної політики в Україні : [стан та перспективи управління водними ресурсами в Україні] // Екологічний вісник. – 2013. – № 3-4. – С. 7-8.

96. Шушвал, С. М. Хай вічно струмує чиста вода : [розробка виховного заходу для учнів до Всесвітнього дня води] / С. М. Шушвал // Позакласний час. - 2013. - № 3-4. - С. 41-48

97. Шукаємо чисту криницю : [про екологічний стан водних ресурсів в Україні] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 22 берез. – С. 5.

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

98. Аскания-Нова - центр распространения сайгаков // Херсонський вісник. - 2013. - 12 верес. - С. 19.

99. Васильченко, П. Флористичне диво України : [унікальний за складом флористики Парк пригод - Приморський парк Нікітського ботанічного саду] / П. Васильченко // Маршрут № 1. Українці, які змінили світ. - 2013. - Вип.12. - С. 53.

100. Вишневський, В. "Кафрські буйволи мене мало не затоптали" : [директор заповідника «Асканія–Нова» В. Гавриленко – про диво в херсонських степах та роль заповідних територій у збереженні природи] / В. Вишневський // Україна молода. - 2013. - 12-13 лип. - С. 19.

101. Гетьман, В. Історія, закодована в канівських горах : [Канівський природний заповідник] / В. Гетьман // Молодь України. – 2013. – 27 верес. – С. 5.

102. Гетьман, В. І. Національний природний парк "Великий Луг": історія та сучасність / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2013. – № 7. – С. 30-32 : фото.

103. Громадськість стурбована критичною ситуацією у заповідній справі (підготовка до Комітетських слухань у Верховній Раді України) // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 13-14.

104. Мазуренко, О. До витоків Ужа : [Ужанський національний природний парк (Закарпаття)] / О. Мазуренко // Екологічний вісник. – 2013. – № 9-10. – С. 15-18 : фото.

105. Мельник, В. Навіть косовиця може стати святом : На Волині успішно завершився проект, спрямований на поліпшення природно-заповідної справи / В. Мельник // Урядовий кур'єр. – 2013. – 25 січ. – С. 13.

106. Пирій, І. Не забивайте гвіздки мікроскопом : Громадськість вимагає навести лад у діяльності природних заповідників : [як врятувати заповідники від навали туристів] / І. Пирій // Урядовий кур'єр. – 2013. – 21 листоп. – С. 21.

107. Розвиток національної екологічної мережі  : [природно-заповідний фонд] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 6. – Спецвип.

108. Яновський, С. Національний парк на "мінному полі" : [про ситуацію із знешкодженням боєприпасів на військовому полігоні, розташованому на території Національного парку "Олешківські піски"] / С. Яновський // Голос України. – 2013. – 23 берез. – С. 14.ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

109. Биков, К. Екомислення, або 17 легких кроків "зеленого споживання" / К. Биков // Економіка в школах України. – 2013. – № 2. – С. 36-38.

110. Гетьман, В. В. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи : [екскурсії як метод еколого-просвітньої роботи серед населення] / В. В. Гетьман // Екологічний вісник. – 2013. – № 1-2. – С. 9-13.

111. Громадські ініціативи реалізації освіти для збалансованого розвитку // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2013. – № 7. – Спецвип. - В змісті: Шляхи формування екологічної культури молоді; Екологічна журналістика; Розвиток навколишнього середовища через вплив волонтерської діяльності (участь молодіжних громадських організацій).

112. Притуляк, Н. О. Планета людей у небезпеці : [сценарій заходу екологічної тематики для студентів] / Н. О. Притуляк // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 5-6. – С. 107-109.

113. Скиба, Ю. А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів збалансованого розвитку / Ю. А. Скиба // Екологічний вісник. – 2013. – № 3-4. – С. 23-25.ЕКОЛОГІЯ ХЕРСОНЩИНИ

114. Батурін, О. У каламутному гейзері й "рибка" непрозора : [про диво природи - цілюще озеро в Збур'ївці Голопристанського р-ну] / О. Батурін // Новий день. - 2013. - 24 січ. - С. 1, 14. : фото.

115. Боянжу, В. Херсон - "скверный" город? : [о высыхании сакур "Звезды - Херсону" в сквере вблизи кинотеатра "Юбилейный" ] / В. Боянжу // Гривна СВ. - 2013. - 22-29 авг. - С. 12. : фото.

116. В Днепро-Бугском лимане поймали животное Северной Америки : [о голубом крабе, родиной которого является восточное побережье Северной Америки] // Херсонський вісник. - 2013. - 15 серп. - С. 19. : фото.

117. В старейшем херсонском саду будет порядок : [о Казенном саде в Шуменском микрорайоне] // Херсонський вісник. - 2013. - 15 серп. - С. 2.

118. Головенко, Т. М. Комплексна переробка соломи льону олійного забезпечить охорону довкілля як Херсонщини, так і України в цілому : [льон як екологічно безпечне паливо (біопаливо), джерело целюлози та високоякісного волокна для целюлозного виробництва] / Т. М. Головенко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. - 2013. - № 4. - С. 2-5.

119. Дащенко, Є. Золоті піски для "своїх" : [незаконний видобуток пісків на Лівобережжі] / Є. Дащенко // Вгору. - 2013. - 18 лип. - С. 5 : фото.

120. Захаров, А. В "речке-вонючке" ловили пудовых карпов... : [когда-то на речке Веревчина ловили рыбу и была она судоходная] / А. Захаров // Гривна СВ. - 2013. - 1 нояб. - С. 13. : фото.

121. Науковці рекомендують найкращі для Херсона дерева : [про озеленення міста багаторічними насадженнями] // Херсонський вісник. - 2013. - 14 берез. - С. 9.

122. Олигархи не тронут парки : [концепція розвитку парків і скверів в м. Херсоні] // Херсонський вісник. - 2013. - 13 черв. - С. 7.

123. Павлова, И. Больше половины деревьев в парке Ленина пора спилить : [о неудовлетворительном состоянии парков Херсона] / И. Павлова // Гривна СВ. - 2013. - 22-29 авг. - С. 12. : фото.

124. Павлова, И. Готовится захват Джарылгача? : [кому-то хочется приватизировать остров Джарылгач, который объявлен Национальным природным парком] / И. Павлова // Гривна. - 2013. - 21-28 февр. - С. 7.

125. Піддубняк, В. Про що шумлять ліси : [про сьогодення і майбутнє лісів Херсонщини, історія засадження] / В. Піддубняк // Наддніпрянська правда. - 2013. - 8 лют. - С. 3.

126. Піддубняк, В. У лісосмуг - сирітська доля : [Херсонщина вирубуванням лісосмуг прирікає себе на опустелювання] / В. Піддубняк // Новий день. - 2013. - 14 лют. - С. 6. : фото.

127. Пименова, Е. Аллеями детства : [о заброшенном парке в Шуменском микрорайоне] / Е. Пименова // Вгору. - 2013. - 29 серп. - С. 7.

128. Подгайный, М. Бунт в Старой Збурьевке : [активизировалась работа по созданию Нижнеднепровского национального природного парка. За и против жителей села Ст. Збурьевка] / М. Подгайный, Н. Бимбарайте // Вгору. - 2013. - 7 листоп. - С. 5.

129. Подгайный, М. Песок - источник жизни : [незаконная добыча песка] / М. Подгайный // Вгору. - 2013. - 25 лип. - С. 1., 3 : фото.

130. Роман, Е. Херсонщина - самая водно-болотная область... : [охрана и использование] / Е. Роман // Гривна СВ. - 2013. - 15 февр. - С. 4. : фото.

131. Сквер для ветеранов : [напротив Успенского сквера (возле Дворца культуры судостроителей, на углу улиц Соборной и Окт. революции) будет Ветеранский сквер] // Херсонський вісник. - 2013. - 2 трав. - С. 19.

132. Сорокина, Е. Каховская ГЕС-2 - бочка с порохом или с медом? : [вопрос строительства второй очереди Каховской гидроэлектростанции] / Е. Сорокина // Гривна. - 2013. - 4 июля. - С. 12-13 : фото.

133. Тригуб, С. Є. Рекреаційна привабливість нижньодніпровських плавнів : туристсько-краєзнавча подорож : [Херсонщина] / С. Є. Тригуб // Географія. - 2013. - № 7. - С. 33-39. - Зміст: Дослідження радіаційного забруднення та фізико-хімічного стану води нижньодніпровських плавнів; Дослідження туристично привабливих об'єктів нижньодніпровських плавнів; Опис найцікавіших оглядово-пізнавальних об'єктів на маршруті; Довідкові дані про екскурсійний маршрут.

134. Тютюнник, А. Як "Дубки" знову стали парком : [як херсонці рятували і - врятували! - дубовий гай біля автовокзалу, названий любовно "Дубки", а за документами - "Ювілейний"] / А. Тютюнник, І. Ухваріна // Вгору. - 2013. - 14 листоп. - С. 1, 6-7. : фото.

135. Ухварина, И. Хватательный рефлекс : [почему берега рек Конка и Чайка переходят в часные руки] / И. Ухварина // Вгору. - 2013. - 7 берез. - С. 6-7.

136. Что будет со сквером Шевченко? // Херсонський вісник. - 2013. - 25 лип. - С. 8 : фото.

137. Шипилова, Т. Как живется на курорте : [в Скадовске произвели анкетный опрос жителей по спасению острова Джарылгач и развитию города] / Т. Шипилова // Вгору. - 2013. - 2 трав. - С. 6-7.

138. Яїцький, А. Кінець світу - власними руками? : [варварське ставлення до лісонасаджень і лісосмуг привело до різкого скорочення видового складу і загального поголів'я птахів та вирощування с/господарських культур на Херсонщині] / А. Яїцький // Новий день. - 2013. - 10 січ. - С. 15.

139. Яновський, С. Замість "привілейованого" браконьєрства має бути доступне полювання : [Херсонщина] / С. Яновський // Голос України. - 2013. - 31 січ. - С. 14.

140. Яновський, С. Із солоних озер браконьєри націдили мільйони : [херсонська рибінспекція викрила злочинне угруповання браконьєрів, що "спеціалізувалося" на видобуванні крихітного рачка - артемії, який водиться у каскаді Марківських солоних озер Голопристанського району області] / С. Яновський // Голос України. - 2013. - 22 черв. - С. 18.

141. Яновський, С. Стражи Гилеи : [о сокровищах и растительном мире Черноморского биосферного заповедника и Тендровской косы] / С. Яновський // Новий день. - 2013. - 17 жовт. - С. 13. : фото.

142. Яновський, С. Унікальна природна зона стала ласим шматком : Пропозиції чиновників розширити Херсон, віддавши під забудову зони відпочинку та стадіони, збурили все місто / С. Яновський // Голос України. - 2013. - 29 трав. - С. 5.Про спроби коригування генерального плану міста та його екологічні наслідки. Загроза ліквідації заболоченої зони дніпровських плавнів.

143. Яновський, С. Усе легітимно і... небезпечно : [про проблеми, пов'язані зі створенням приватного дельфінарію поруч із скотомогильником із сибіркою у Скадовську на Херсонщини] / С. Яновський // Голос України. - 2013. - 2 лют. - С. 1, 10.РОЗРОБКИ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

144. Берегите эту землю : сценарии выступлений экологической агитбригады // Виховна робота в школі. – 2013. – № 2. – С. 41-44. – В содерж. - 3 сценария.

145. Бутенко, Ю. В. Люби природу не для себе, люби для неї! : екологічне змагання / Ю. В. Бутенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 3. – С. 38-39.

146. Голос рідної Землі серцем слухати навчись! : Виховуємо юних природолюбів // Позакласний час. – 2013. – № 13-14. – С. 49-64.

147. Гончарук, О. В. Віртуальна космічна подорож корабля "Планета Земля" : Екологічна гра-подорож : [для почат. школи] / О. В. Гончарук // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 1. – С. 25-27.

148. Горзий, И. Открытое внеклассное мероприятие (5-11 класс) : Тема: Всемирный день Земли : [сценарий] / И. Горзий // Майстерня вчителя (додаток до газети "Джерела" № 3). - 2013. - 30 січ. - С. 9.

149. Екологічні години в шкільній бібліотеці // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11-12. – С. 52-117.

150. Колешко, Н. А. Назустріч природі : [виховання бережливого ставлення до природи, розробка біб. уроку] / Н. А. Колешко // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 3-4. – С. 97-99.

151. Майбутнє Землі у твоїх руках" : [екологічне виховання] // Позакласний час. – 2013. – № 5-6. – С. 39-49. – В змісті - сценарії виховних заходів, екологічні ігри та вправи.

152. Маслова, Л. О. Послухайте, як дихає земля : сценарій виступу екологічної агітбригади, 1-8 кл. / Л. О. Маслова // Виховна робота в школі. – 2013. – № 5. – С. 34-36.

153. Мужикова, Е. Не торопитесь рвать цветы! : Экологический диалог с малышами : [для детей 5-8 лет по материалу рассказа Ю. Яковлева "Солнце с белыми лучами"] / Е. Мужикова // Библиополе. – 2013. – № 10. – С. 63-66.

154. Пирогов, І. А. З досвіду роботи РМО : Екологічне виховання : [збірник сценаріїв та конспекти уроків] / І. А. Пирогов // Географія. – 2013. – № 5. – С. 7-23. 

155. Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник  // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 15-16. – С. 52-64.

156. Світ навколишній прекрасний : Екологічний круїз для учнів 3-4-х класів // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 17-18. – С. 79-81.

157. Ткаченко, Т. В. Я люблю екологію / Т. В. Ткаченко // Географія. – 2013. – № 7. – С. 22-27.

158. Хоменко, С. І. Мову рідної природи розуміти серцем вчись / С. І. Хоменко // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 19-20. – С. 112-115.

159. Шкода, Т. М. Любімо світ, в якому живемо : [бібліотечний захід, присвячений укр. педагогу О. А. Захаренку, любові до рідного краю та його символів, формуванню екологічної культури] / Т. М. Шкода // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 1-2. – С. 37-39.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ВИЯВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги

Библиополе

Біологія (Видавнича група "Основа")

Вгору


Виховна робота в школі (Видавнича група "Основа")

Все для вчителя

GEO

Географія (Видавнича група" Основа")Гетьман

Голос України

Гривна

Гривна СВ

Екологічний вісник

Економіка в школах України (Видавнича група" Основа")

Зовнішні справи

Класному керівнику. Усе для роботи (Видавнича група "Основа")

Країна

Країна знаньМайстерня вчителя (додаток до газети "Джерела")

Маршрут № 1: глянцевое приложение к газете "День"

Молодь України

Наддніпрянська правда

Наука и жизнь

Новий день

Освіта України

Офіційний вісник України

Охорона праці

Пенсійний кур'єр

Пожежна безпека

Позакласний час

Початкове навчання та виховання (Видавнича група "Основа")

Україна молода

Урядовий кур’єр

Фізика в школах України (Видавнича група "Основа")

Физкультура и спорт

Хімія (Видавнича група "Основа")

Херсонський вісник

Чумацький шлях

Шкільна бібліотека

ЗМІСТ

Антропогенні проблеми довкілля…………………………………

Екологічна політика. Екологічна економіка…………………………

Радіаційна безпека. Чорнобиль…………………………………………..

Екологічна безпека людини. Гігієна навколишнього середовища..……

Жива природа……………………………………………………………...

Водні ресурси та екосистеми..............…………………….............……..

Природоохоронні території........................................................................

Екологічна культура. Екологічна освіта дорослих……………………..

Екологія Херсонщини....……………………………........................…

Розробки виховних заходів ………...........……..............................….

.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ: УРОКИ МИНУЛОГО І СУЧАСНІСТЬРекомендаційний бібліографічний покажчик
Бібліографічне видання

Укладач: Михайлова А. С.

Комп’ютерний набір: Михайлова А. С.

Редактор: Коваль С. Д.

Відповідальна за випуск: Ігнатова Т. Ф.
Наклад ** прим.

20
19


18

317

4

165

15

614

7

138

12

911

10
Каталог: files -> unalib -> File -> resources -> recommended-bibliographies
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у листопаді 2015 р
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у квітні 2012 р
File -> Урок-екранізація «Романтична повість-казка» до 90-річчя виходу друком книги О. Гріна «Пурпурові вітрила»
recommended-bibliographies -> В освiтньому просторi
File -> План роботи Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Бориса Лавреньова на травень 2014 р
File -> Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова пропонує у січні 2013 р
File -> Урок-хроніка «За мужність, стійкість і відвагу» До Дня Європи в Україні Відеокруїз «Галопом по Європі»
File -> Урок-образ «Краса і таємниця Соборів» (до 200-річчя від дня народження В. Гюго) 10, 15, 22. 02
recommended-bibliographies -> Відділ мистецтв Мистецький вісник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка