Управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Старокостянтинівський районний методичний кабінетСторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір9.04 Mb.
1   2   3

Достатній рівень

7. Розкласти на множники многочлен:а3в2+ав2-7ва3-7ав

8. Розв’язати задачу.

Периметр прямокутника дорівнює 88 см. Знайти довжини його сторін, якщо одна з них на 20% довша від другої

9. Розв’язати систему рівнянь:

Високий рівень

 1. Розкласти на множники многочлен: а2в+а+ав2+в+3ав+3

 2. Розв’язати задачу

Скільки грамів 3% і скільки грамів 8% розчину солі треба взяти, щоб отримати 260 г 5% розчину?

 1. Розв’язати рівняння:

(х-у+3)2+(2х-у+1)2=0

Варіант 2

Початковий та середній рівень

1. Спростити вираз:а) -21у5х3 б) 21х2у6

в)-21х2у6 г)-4ху

2. Розкласти на множники: с2 – 4р2а) (с - 2)(с +2) б) 4(с+р)

в) (с-2р)(с+2р) г) (2р-с)(2р+с)

3.Яка пара чисел задовільняє систему рівнянь:а) (3; 0) б) (-3; -2)

в) (3; 1) г) (5; 3)

4. Розкласти на множники: вс+в2-9с-9ва) (с+в)(в+9) б) 9св(с-в)

в) (с+в)(в-9) г)(с-в)(в-9)

5. Сума двох чисел дорівнює 7, а їх різниця дорівнює 3. Складіть систему рівнянь з двома змінними, якщо х – І число, а у – ІІ число

а) б)

в) г)

6. Спростити вираз (у+2)2-(у-2)(у+2) і знайти його значення при

а) 12 б) 20 в) 14 г) – 4Достатній рівень

7.Розкласти на множники многочлен: 2ху2-8х+16у2 -64

8.Знайти довжини сторін рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 62 см, а основа більша від бічної сторони

на 10%


9. Розв’язати систему рівнянь:


Високий рівень

10.Розкласти на множники многочлен:с23-св+с-св22

11. Розв’язати рівняння:(х+у-7)2+(х-2у+2)2=0

12. Розв’язати задачу

Скільки кілограмів 25% і скільки кілограмів 50% сплавів міді треба взяти, щоб отримати 20 кг 40% сплаву?


Діагностична контрольна робота

з геометрії 9 клас
Варіант І
Початковий та середній рівень

1. Яке з наведених нижче тверджень не справджується?

а) У паралелограма протилежні сторони і протилежні кути рівнії

б) діагоналі прямокутника рівні;

в) діагоналі ромба перпендикулярні і є бісектрисами його кутів;

г) сума протилежних кутів будь-якого паралелограма дорівнює 1800.

2. У прямокутному трикутнику ABC кут В = 90°, АВ = 8 , АС = 10 (рис.).3 якої рівності можна обчислити катет ВС?

а) ВС2 =10-8; в) ВС2 =102-82;

б) ВС2=10+8; г) ВС2=102+82

3. Знайти довжину ламаної А1 А2 А3 А4, якщо А1 А2 =3см, А2 А3 = 4 см, А3А4=5см.  1. 4

  2. 5

  3. 7

  4. 12

4. У трапеції ABCD менша основа ВС дорівнює 4см. Знайдіть більшу основу АD, якщо середня лінія трапеції EF дорівнює 5 см

а) 4см б) 5см в) 6см г) 9см
5. У прямокутному трикутнику MNP гіпотенуза NP дорівнює 10 см, а катет MN — 6 см (рис.). Чому дорівнює катет МР?

а) 8см б) 5см в) 6см г) 10см

6. А1 В1 = 3см, А2 В2 = 6см, А1 С1 = 4см. Знайти А2 С2 1. 3

 2. 4

 3. 6

 4. 8


Достатній рівень

 1. Основи прямокутної трапеції дорівнюють 8 см і 16 см, а більша з бічних сторін — 17 см. Знайдіть меншу бічну сторону трапеції.

 1. Знайти площу трикутника із сторонами 4см, 5см, 6см.

Високий рівень

10.Діагоналі ромба дорівнюють 12 і 16 см. Знайдіть периметр ромба.Варіант 2

Початковий та середній рівень

1. Яке з наведених нижче тверджень не справджується?

а) Сума кутів, прилеглих до бічної сторони трапеції, дорівнює 180;

б) кути при основі рівнобічної трапеції рівні;

в) відрізок, що сполучає середини двох сторін трапеції, називається середньою лінією трапеції;

г) середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ.

2. У прямокутному трикутнику ABC кут В прямий . Яка з цих рівностей є записом теореми Піфагора для цього трикутника?

а) АС2=АВ2 + ВС 2

б) АВ2=ВС2 + АС2

в) АС2 = АВ2 – ВС2

г) BС2 = АВ2+АС2

3. Знайти довжину ламаної D1 D2 D3 D4, якщо D1 D2 =5см, D2 D3 = 6 см, D3D4=7см. 1. 15

 2. 12

 3. 11

 4. 18

 1. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 9 см і 7см, а бічна сторона - 8см. Знайдіть периметр трапеції.

а) 34см б) 32см в) 24см г) 40см

 1. Знайдіть діагональ прямокутника, у якого сторони дорівнюють 8 смі 15 см.

а) 8см б) 15см в) 6см г) 9см

6. А1 В1 = 12см, А2 В2 = 36см, А1 С1 = 5см. Знайти А2 С2 1. 12

 2. 36

 3. 5

 4. 15

Достатній рівень

 1. Бічні сторони прямокутної трапеції дорівнюють 12 смі 13 см, а більша основа — 15 см. Чому дорівнює менша основа?

 1. Знайти площу трикутника із сторонами 5см, 5см, 6см.

Високий рівень

 1. Сторона ромба дорівнює 17 см, а одна з діагоналей — ЗО см. Чому дорівнює друга діагональ ромба?

Діагностична контрольна робота

з алгебри 9 клас

Варіант 1

Початковий та середній рівень

 1. Скоротити

 1. Розв’язати рівняння х2-2х=0

  1. -2;0

  2. 0;2

  3. 0;1/2

  4. -1/2; 0

 1. Обчислити

  1. 2

  2. Ѕ

  3. 8

  4. 1/8

 1. Знайти корені рівняння х2-5х+6=0

  1. 5;2

  2. 2;3

  3. -2;3

  4. -3;2

 1. Розкласти на множники


 1. Спростити вираз


Достатній рівень

1. Спростіть вираз: а) б)

2. Розв’яжіть рівняння: а) б) в)

3. Побудуйте в одній і тій самій системі координат графіки функцій і та знайдіть координати точок їх перетину.Високий рівень

4. Розв’яжіть задачу:

Пароплав пройшов 170 км за течією річки на 2 год швидше, ніж 210 км проти течії. Знайдіть власну швидкість течії, якщо власна швидкість пароплава дорівнює 32 км/год

5. Не розв’язуючи рівняння знайдіть значення виразуде і - корені рівняння
Варіант 2

Початковий та середній рівень

 1. Скоротити

 1. Розв’язати рівняння х2-4х=0

 1. -2;0

 2. 0;2

 3. 0;4

 4. -4; 0

 1. Обчислити

 1. 3

 2. 1/3

 3. 27

 4. 1/27

 1. Знайти корені рівняння х2+7х+10=0

 1. 5;2

 2. -2;-5

 3. -2;7

 4. -5;2

 1. Розкласти на множники


 1. Спростити вираз


Достатній рівень

1. Спростіть вираз: а) б)

2. Розв’яжіть рівняння: а) б) в)

3. Побудуйте в одній і тій самій системі координат графіки функцій і

та знайдіть координати точок їх перетину.

Високий рівень

4. Розв’яжіть задачу:

Теплохід пройшов 100 км за течією річки і 64 км протии течії, витративши на це 9 год. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо власна швидкість течії дорівнює 2 км/год

5. Не розв’язуючи рівняннязнайдіть значення виразу де і - корені рівнянняДіагностична контрольна робота

з геометрії 10 клас

Варіант 1

Початковий рівень

 1. Знайти площу круга радіусом 5см.

  1. 5

  2. 15

  3. 25

  4. 10

 1. Знайти об’єм паралелепіпеда з параметрами 2см, 5см, 4см.

  1. 10

  2. 15

  3. 40

  4. 25

 1. sinб=1/2? Sinв=1, а=5см. Знайти в.

  1. 5

  2. 10

  3. 1

  4. Ѕ.

 1. Дані точки А(2;2) і В(8;б) (рис.). Який варіант розв'язання можна використати для знаходження координат точки С - середини відрізка AВ?
 1. Складіть рівняння кола з центром в точці А(-2;1) і радіусом 3.

а) б)

в) г) 1. Знайти об’єм правильної чотирикутної піраміди з висотою 5см. Сторона основи дорівнює 9см.

а) 405см3 б) 45см3 в) 405см г) 45см

Достатній рівень

 1. В трикутнику АВС АВ=5см, ВС=7см, кут В дорівнює 600Знайти сторону АС.

 2. Сторона трикутника дорівнює 10см, а протилежний кут 1500. Знайти радіус описаного кола.

 3. Знайти площу тієї частини круга, яка розміщена поза вписаним у нього квадратом. Радіус круга R

Високий рівень

 1. Дано вектори а(4;2), b(0;3), с(4;б). Знайдіть модуль вектора а + 2b-с.

 2. Складіть рівняння кола, діаметром якого є відрізок з кінцями в точ­ках А(-4;7) і В(2;-1).

Варіант 2Початковий рівень

 1. Знайти площу круга радіусом 6см.

 1. 6

 2. 18

 3. 36

 4. 12

 1. Знайти об’єм паралелепіпеда з параметрами 3см, 2см, 4см.

 1. 10

 2. 15

 3. 40

 4. 24

 1. sinб=1/2? Sinв=1, а=4см. Знайти в.

 1. 4

 2. 8

 3. 1

 4. Ѕ.

 1. Дані точки А(2;2) і В(8;б) (рис.). Який варіант розв'язання можна використати для знаходження координат точки С - середини відрізка AВ? 1. Складіть рівняння кола з центром в точці А(-1;2) і радіусом 4.

а) б)

в) г)

 1. Знайти об’єм правильної чотирикутної піраміди з висотою 9см. Сторона основи дорівнює 5см.

а) 405см3 б) 225см3 в) 225см г) 45см

Достатній рівень

 1. В трикутнику АВС АВ=4см, ВС=8см, кут В дорівнює 600Знайти сторону АС.

 2. Сторона трикутника дорівнює 8см, а протилежний кут 1200. Знайти радіус описаного кола.

 3. Знайти площу тієї частини круга, яка розміщена поза вписаним у нього квадратом. Радіус круга R

Високий рівень

 1. Дано вектори b(1;3), с(3;1) і d(3;0). Знайдіть модуль вектора 2b-3c + d.

 2. Складіть рівняння кола, діаметром якого є відрізок з кінцями в точках
  А(-4;1) і В(4;7).


Діагностична контрольна робота

з алгебри 10 клас

Варіант І

Початковий рівень

 1. Розв’язати нерівність: х+3>5

  1. x>2;

  2. x<2;

  3. x>8;

x<8

.Знайти боласть визначення функції

  1. x≠1;

  2. x≠-1;

  3. x≠5;

  4. x≠-5.

 1. Чому дорівнює корінь рівняння?

  1. 3;

  2. 81;

  3. 9;

  4. -3.

Середній рівень

 1. Розв’язати систему рівнянь

  1. ;  2. (1;2);

  3. (2;1).

 1. Знайти 12-й член арифметичної прогресії, в якій перший член дорівнює 7, а різниця дорівнює 3

  1. 29;

  2. 40;

  3. 43;

  4. 87.

 1. Розв’язати систему лінійних нерівностей

  1. (0,1)

  2. [0.1]

  3. (2.4)

  4. [2.4]

Достатній рівень

 1. Розв’язати нерівність другого степеня з однією змінною (х-3)(х+2)>0

 2. Знайти область визначення функції

 3. Знайти з точним урахуванням похибок частку наближенних значень х=4056±0,03; у=2,91±0,02

Високий рівень

 1. Деякий товар спочатку подорожчав на 10%, А потім подешевшав на 10%. Як змінилась ціна товару.

 2. Три додатні числа, сума яких дорівнює 21, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них відповідно додати 2, 3, 9, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

 3. Розв’язати нерівність


Варіант ІІ

Початковий рівень

 1. Розв’язати нерівність: х-3>5

  1. x>2;

  2. x<2;

  3. x>8;

  4. x<8.

 1. Знайти боласть визначення функції

 1. x≠7;

 2. x≠-1;

 3. x≠2;

 4. x≠-2.

 1. Чому дорівнює корінь рівняння?

 1. 4;

 2. 16;

 3. -4;

 4. 256.

Середній рівень

 1. Розв’язати систему рівнянь

 1. ; 2. ; 1. Знайти 16-й член арифметичної прогресії, в якій перший член дорівнює 5, а різниця дорівнює 2.

 1. 160;

 2. 35;

 3. 32;

 4. 80.

 1. Розв’язати систему лінійних нерівностей

 1. (0,1)

 2. [0.1]

 3. (4,5)

 4. [4,5]

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка