Упорядник ССторінка3/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3

Походіло М.І. Іван Франко і робітниче питання в 70–80-х роках XIX ст. // Наукові записки Київського учит. ін-ту. – 1951. – Т. 1. – С. 3–19.

 • Присяжнюк И.Ф. Іван Франко. Життя і творчість. – Вінниця, 1956. – 36 с.

 • Прокопенко Л. Викриття релігії в творчості Т.Г. Шевченка // Атеїст (Чернігів). – 1958. – № 1. – С. 11–18.

 • Рубач М. Реакційна суть націоналістичної «теорії» безкласовості та «єдиного потоку» // Вітчизна. – 1954. – № 2. – С. 105–123.

 • Рубач М. Реакційна суть націо­налістичних «теорій» безкласовості та «єдиного потоку». – К.: Держполітвидав, 1955. – 72 с.

 • Рудько М.П. Зв’язки Івана Франка з Києвом /КДУ // Наукові записки. – 1956. – Т.15, вип. 8. Зб. історико-філософського ф-ту, №8. – С. 127 – 132.

 • Рудько М.П. Тарас Шевченко і Київський університет. – К.: Видавництво Київського державного університету, 1959. – 86 с.

 • Розенберг О. До характеристики філософських поглядів О.О. Потебні. – Вирізка, 1926. – С. 69–77.

 • Романченко І.С. Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. – 1948. – Т. 2. – С. 172–189.

 • Романченко І. Гнівне слово великого каменяра // Атеїст, Львів. – 1959. – № 4. – С. 7–10.

 • Савчук В.М. Критика І. Франком капіталізму та ідеології буржуазного лібералізму // Наукові записки Київського державного університету. – 1956. – Т. 15, вип. 8. – С. 83–97.

 • Савчук В.М. Революційний демократизм І. Франка. – К.: Видавництво Київського державного університету, 1958. – 65 с.

 • Савчук В.М. Взгляды И. Франко по национальному вопросу // Научные записки кафедры марксизма-ленинизма Ждановского металлургического института. – 1959. – Т. 1. – С. 212–237.

 • Сарбей В.Г. Дослідження про історичні погляди Т.Г. Шевченка // Вісник АН УРСР. – 1956. – № 8. – С. 81–90.

 • Сахаров В. Критика І. Франком релігійних догм // Атеїст, Львів. – 1958. – № 2–3. – С. 17–22.

 • Сахаров В.Я. Суспільно-політичні погляди Івана Франка. До 100-річчя з дня народження. – Львів, 1956. – 47 с.

 • Свіжинський П., Політкін Ф. Нові документи про громадсько-політичну діяльність І. Франка // Радянський Львів. – 1950. – №5. – С. 55–57.

 • Сивокінь Г. Шлях І. Франка до реалізму // Прапор. – 1956. – № 7. – С. 103–109.

 • Сидоренко Г. Выдающийся поэт и революционер // Советская Украина. – 1952. – № 12. – С. 93–96.

 • Сидоренко Г.К. Літературно-критична діяльність Івана Франка. – К.: Вид-во Київського державного університету, 1956. – 75 с.

 • Скирда Т. Іван Франко – войовничий атеїст // Наука і життя. – 1956. – № 5. – С. 27–29.

 • Скирда Т.І. Суспільно-політичні погляди Ів. Вишенського // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні. – К., 1956. – С. 3–19.

 • Скляренко О.Т. Общественно-политические и философские взгляды И.Я. Франко // Научные записки Днепропетровского университета. – 1951. – Т. XL. – Сборник работ исторического факультета. – Вып. 1. – С. 139–150.

 • Сковорода Г.С. Невідомий лист Сковороди // Радянське літературознавство. – 1958. – № 2. – С. 113–116.

 • Слово про великого Каменяра. Збірник статей до 100-річчя з дня народження І. Франка. – К.: Держполітвидав УРСР, 1956. – т. 1. –512 с.

 • Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин. – Х., 1952. – 68 с.

 • Сокуренко В.Г. До питання про вивчення історії прогресивної політичної думки на Україні // Питання теорії і практики радянського права (Львівський університет). – 1958. – Вип. 4. – С. 180–187.

 • Солодниченко В.А.Іван Франко – гнівний викривач Ватикану / КДУ // Студенські наукові праці. – 1956. – Зб. 22. – С. 83 – 96.

 • Сопільнюк Т.М. Суспільно-політичні погляди Ю. Федьковича // Наукові записки Чернівецького державного університету. – 1959. – Серія філологічної науки. Вип. 9. – С. 13–28.

 • Стебун І.І. Іван Франко про боротьбу за реалізм // Наукові записки Житомирського педагогічного інституту. – 1956. – Т. 4. – С. 59–86.

 • Стебун І. Пафос правди. (Про естетично-теоретичну спадщину І. Франка) // Вітчизна. – 1956. – № 8. – С. 127–184.

 • Стебун І.І. Іван Франко про націо­нальне і інтернаціо­нальне в літературі // Наукові записки Житомирського педагогічного інституту. Серія історико-філологічна. – 1957. – Т. 5. – С. 69–87.

 • Стебун І. Питання реалізму в естетиці Івана Франка. – К.: Радянський письменник, 1958. – 309 с.

 • Стебун І. Проти ворожих теорій в українському літературознавстві. Критика буржуазно-націо­налістичних концепцій Грушевського і його «школи» в питаннях історії української літератури. – К.: Вид-во АН УРСР, 1947. – 40 с.

 • Сундирева М.І. Боротьба М.О. Антоновича за матеріалізм у біології // Наукові записки Київського державного університету. – 1954. –  Т. 3, вип. 11. Збірник філософського факультету. – № 1. – С. 147–172.

 • Сундирева М.І. Суспільно-політичні погляди Марка Вовчка // XIII наукова сесія. Тези доповідей. Секція філософії. – К.: Видавництво Київського державного університету, 1956. – С. 56–58.

 • Сундирева М.І. Революційний демократизм М.О. Антоновича // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні. – К., 1956. – С. 77–109.

 • Сундирева М.І. До питання про діалектику в працях М.О. Антоновича // Наукові записки Київського державного університету,  т. 16, вип. 4. Збірник філософського факультету. – 1957. – № 3. – С. 175–184.

 • Табачніков І.А. Філософські і суспільно-політичні погляди Г.С. Сковороди // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні (Записки Інституту філософії АН УРСР). – К., 1956. – С. 19–64.

 • Творчість Івана Франка. Збірник статей. – К., 1956. – 405 с.

 • Тараненко П. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди // Ком.освіта. – 1940. – № 4. – С. 86–97.

 • Терещенко О.О. Атеїзм Івана Франка // Студентські наукові праці Київського державного університету. – 1956. – Збірник 22. – С. 71–81.

 • Тіверіадський Л. Естетика Шевченка // Літературна критика. – 1940. – Кн. 8–9. – С. 30–50.

 • Тичина Павло. Григорій Сковорода. [З вступного слова на урочистому вечорі в Київському державному університеті 19.XI.1939 р.]. – К., 1939. – 51 с.

 • Тичина Павло Григорович. Григорій Сковорода // Літературний журнал. – 1940. – № 3. – С. 94–100.

 • Тичина П.Г. Григорій Сковорода : (Зі вступного слова на урочистому вечорі в Київському державному університеті 19 листопада 1939 р.) // Тичина П.Г. Магістралями життя. – К., 1941. – С. 117–126.

 • Тичина П.Г. Сковорода (З промови, виголошеній в Уфі 3 грудня 1942 р.) // Українська література. – 1942. – № 12/14. – С. 342–347.

 • Тичина Павло Григорович та ін. Г.С. Сковорода : Збірник доповідей з нагоди 220-річчя народження. 1722–1942 (П. Тичина, П. Попов, О. Трахтенберг.Уфа: Вид-во АН УРСР, 1943. – 44 с.

 • Тичина П. Г.С. Сковорода і наша сучасність // Г.С. Сковорода. – Уфа, 1943. – С. 4–9.

 • Тичина П.Г. Сковорода // Тичина П.Г. Творча сила народу : Статті. (Уфа) : Вид-во Спілки радянських письменників України, 1943. – С. 118–126.

 • Тичина П.Г. Григорій Сковорода // Вісті АН УРСР. – 1945. – № 2–3. – С. 56–58.

 • Тичина П. Іван Франко – непримиримий борець проти українського буржуазного націоналізму // Жовтень. – 1952. – № 2. – С. 3–14.

 • Тичина П.Г. Григорій Сковорода : (Із вступного слова на урочистому вечорі в Київському державному університеті 19 листопада 1939 р.) // Тичина П.Г. В армії великого стратега: Статті і виступи. – К., 1952. – С. 97–105.

 • Тичина П. Іван Франко – непримиримий борець проти українського буржуазного націоналізму. – К., 1956. – 19 с.

 • Тичина П.Г. Григорій Сковорода // Тичина П.Г. Вибрані твори : У 3-х т. – К., 1957. – Т. 3. – С. 102–110.

 • Тичина П.Г. Сковорода // Тичина П.Г. Вибрані твори : У 3-х т. – К., 1957. – Т. 3. – С. 210–217.

 • Товстуха Я.П. Іван Франко про характер народних зборів у Галичині 80-90-х років ХІХ ст. / Львівський ун-т /Доповіді та повідомлення. – 1958. – Вип.2. – С.48–55.

 • Товстуха Я.П. Іван Франко про антинародну спрямованість австрійського рейхстагу і Галицького сейму // Наукові записки Львівського університету, Т. 43. Серія історична. – 1957. – Вип. 6. – С. 45–64.

 • Томашук Н.О. Літературно-естетичні погляди О.Ю. Кобилянської раннього періоду // Наукові записки Чернівецького державного університету. – 1958. – Т. 27. – Серія філологічних наук. – Вип. 4. – С. 43–70.

 • Торжество ідеології дружби народів на Україні. – К.: АН УРСР, (Інститут філософії), 1953. – 164 с.

 • Трахтенберг О. Нарис філософії Сковороди // Г.С. Сковорода. – Уфа, 1943. – С. 10–26.

 • Третяк М.І. Атеїзм Івана Франка // Наукові записки Київського державного університету. – 1954. – вип. 11. Збірник філософського факультету. – № 1. – С. 173–226.

 • Третяк М.І. Філософські погляди І.Я. Франка // Наукові записки Київського державного університету, т. 15, вип. 8. Збірник історико- філософського факультету. – 1956. – № 8. – С. 11–36.

 • Третяк М.І. Франко про специфіку художнього відображення дійсності // Вісник Київського державного університету. – 1958. – № 1. Серія історії та філософії. – Вип. 2. – С. 41–53.

 • Українка Леся. Публікації. Статті. Дослідження. – К., 1956. – 500 с.

 • Федоренко В.Г. І.Я. Франко про соціально-економічне становище робітничого класу Західної України // Студентські наукові праці Київського державного університету. – 1956. – Зб. 22. – С. 39–50.

 • Філіпова С.Г. Іван Франко про боротьбу трудящих в період капіталізму // Наукові записки Інституту історії АН УРСР. – 1956. – Т. 8. – С. 80–96.

 • Фіногеєв С.Г. Українські буржуазні націо­налісти – найлютіші вороги радянського народу // Наукові записки Київського державного університету. – 1954. – Т. 13. Вип. 1. Збірник історико-філософського факультету. № 4. – С. 235–253.

 • Франко З. Борець проти єзуїтської чуми // Вітчизна. – 1952. – № 5. – С. 159–163.

 • Франко Іван (1856–1916). Бібліографічний покажчик. – К.: АН УРСР, 1954. – 203 с.

 • Франко Іван. Бібліографічний покажчик. Вид. друге перероблене і доповнене. – К., 1956. – 288 с.

 • Франко Іван Якович – великий український письменник. – Одеса, 1956. – 80 с.

 • Франко Іван. Твори. В 20-ти томах. Том XIX. Філософські, економічні та історичні статті. – К.: Держполітвидав, 1956. – 804 с.

 • Франко І.Я. Твори. В 20-ти томах. – К.: Держполітвидав, 1956. – Т. 20. – 809 с.(Про Г.С.Сковороду. – С.508, 511, 512, 515, 516, 529).

 • Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. – К.: Держполітвидав УРСР, 1956. – 499 с.

 • Франко Іван. Статті і матеріали. Збірник. – Львів, 1956. – 423 с.

 • Франко Іван Якович. Каталог творів письменника та літератури про нього. До 100-річчя з дня народження. – Львів, 1956. – 176 с.

 • Франко Т. Про батька. Статті, спогади, розповіді і нариси. – К.: Вид-во «Радянський письменник», 1956. – 229 с.

 • Халімончук А.М. Суспільно-політична сатира Івана Франка. – Львів: Вид-во Львівського державного університету, 1955. – 92 с.

 • Хинкулов Л. Т.Г. Шевченко и его современники // Советская Украина. – 1955. – Кн. 8. – С. 167–178.

 • Хинкулов Л. Т.Г. Шевченко в годы революционной ситуации // Советская Украина. – 1956. – № 3. – С. 150–166.

 • Цегельник Я.Х. Полум’яний борець проти Ватікану (До 10-річчя з дня смерті Я.О. Галана) // Наука і життя. – 1959. – С. 48–50.

 • Чавдаров С.Х. Педагогічні ідеї Т.Г. Шевченка. – К.: Радянська школа, 1953. – 208 с.

 • Челак М.І. Войовничий атеїзм Т.Г. Шевченка // Харків. – 1955. – кн. 8. – С. 203–214.

 • Челак М.І. Іван Франко – атеїст // Прапор. – 1956. – № 8. – С. 13–20.

 • Челак М.І. Атеїзм Т.Г. Шевченка. – К., 1958. – С. 35.

 • Челак М.А. Революционно-демократическая эстетика Т.Г. Шевченко // Научные записки Харьковского сельскохозяйственного института, кафедры марксизма-ленинизма. – 1958. – Т. 22. – С. 137–149.

 • Челак М.А. Иван Франко о роли народных масс и личности в истории / Харьковский с/х ин-т. // Ученые записки. – 1958. – Т.22. – С.107–121.

 • Челак М.А. О философских взглядах Ивана Франко // Сборник научных работ преподавателей вузов г. Харькова. – 1959. – вып. 1. – С. 145–165.

 • Чечот М.Т. Іван Франко непримиримий борець проти Ватікану // Наукові записки Вінницького педагогічного інституту. – 1954. – Вип. 3. – С. 99–108.

 • Чечот М.Т. Іван Франко – викривач буржуазної лжедемократії // Наукові записки історико-філософського факультету Чернівецького державного педагогічного інституту. – 1955. – вип. 1. – С. 123–136.

 • Шабалина Е.Н. Влияние русской революционно-демократической мысли на формирование мировоззрения Т.Г. Шевченко // Научные записки Днепропетровского университета. – К., 1954. – Т. 46. – Сборник работ историко-филологического факультета, вып. 3. – С. 49–66.

 • Шаблиовский Е.С. Т.Г. Шевченко и русская революционная демократия. – К., 1956. – 22 с.

 • Шаблиовский Е.С. Некоторые черты реализма Т.Г. Шевченко // Советская Украина. – 1957. – № 3. – С. 150–158.

 • Шабліовський Евгеній Степанович. Шевченко і російська революційна демократія. – К.: Вид-во АН УРСР. – 1958. – 323 с.

 • Шаховський С.М. Григорій Сковорода (1722–1794) // Шаховський С.М. Історія української літератури : Короткий нарис. – К., 1951. – Вип. 1. – С. 67–72.

 • Шаян В. Філософія Сковороди // Світання : Літературно-мистецький альманах «Нової епохи». – 1945. – Листоп. – С. 8–12.

 • Шаян В. Григорія Савича «Дружня розмова про душевний мир» // Світання : Літературно-мистецький альманах «Нової епохи». – 1946. – (Серп.). – С. 2–3.

 • Шинкарук В.І. Предмет та завдання історії філософії як науки. – К.: Київський державний університет, 1957. – 44 с.

 • Шморгун П. М. Роль групи «Визволення праці» в поширенні марксизму на Україні. – К., 1958. – 24 с.

 • Яременко П.К. Поетична спадщина Григорія Сковороди // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. – 1946. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 69–84.

 • Яременко П.К. До поглядів Івана Франка на літературно-естетичне виховання // Наукові записки Львівського педагогічного інституту. – 1948. – Т. 2. – С. 149–171.

 • Яременко П.К. Іван Франко про літературно-естетичне виховання. – Львів: Львівський педагогічний інститут. – 1957. – 80 с.

 • Ястребов Ф. Т.Г. Шевченко в революційному русі 30–50-х років XIX ст. // Вісті АН УРСР. – 1939. – № 1–2. – С. 40–50.

 • Ястребов Ф. Михайло Драгоманов // Українська література. – 1942. – № 12–14. – С. 351–378.

 • Яценко Н.Я. Суспільно-політична лексика в художніх творах П.А. Грабовського // Наукові записки Київського педагогічного інституту. – 1959. – Т. 31. – С. 55–65.

  Каталог: Kudra


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка