Умови проведення конкурсуСкачати 149.17 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір149.17 Kb.

 Умови проведення конкурсу


на заміщення вакантних посад державних службовців

в Державній податковій інспекції у м.Чернігові

Головного управління Міндоходів у Чернігівській області

1. Рішення про проведення конкурсу в Державній податковій інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області приймається начальником Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області за наявності вакантних посад державних службовців.

2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам,

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

3. Особи, які подали необхідні документи до Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

4. Конкурс в ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області проводиться поетапно:

1) публікація оголошення ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) Проведення іспиту, співбесіда та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

1. Відділ персоналу та інформаційно-комунікаційний сектор ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області за погодженням з начальником ДПІ зобов'язані опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

2.1 найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2.2 назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

2.3 основні вимоги до кандидатів, визначені кваліфікаційними вимогами до посадових осіб, які претендують на посади державних службовців, згідно затвердженому Переліку посад працівників органів Міндоходів України;

2.4 термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

2.5 У разі прийняття начальником ДПІ рішення про переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, таке переведення або просування по службі здійснюється без конкурсного відбору, конкурс не оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області. такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють в ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4. Відділ персоналу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом персоналу з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі персоналу.
Проведення іспиту та відбір кандидатів

1. Іспит проводиться конкурсною комісією ДПІ у м.Чернігові ДПС, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

Відділ персоналу ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області. за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній податковій інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області та перелік питань щодо перевірки знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної податкової інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області затверджуються наказом ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області..


Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

2. Конкурсна комісія проводить співбесіду щодо визначення рівня досвіду, знань, особистих і професійних якостей кандидатів. Оцінювання проводиться за результатами співбесіди по 5-ти бальній системі. Перевага віддається кандидату, що отримав оцінку вищу, ніж у інших кандидатів, але не нижчу 3-х балів. Але якщо оцінки рівні і коливаються в межах десятих балів, то в в цих випадках конкурсна комісія визначає ступінь важливості вимог для данної посади і вирішує, у кого результати краще по цих вимогах.

3. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заняття вакантних посад державних службовців ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області..

4. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.


Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

7. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

8. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

9. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

10. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає начальник Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

11. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальнику ДПІ протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

12. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній податковій
інспекції у м. Чернігові


Головного управління Міндоходів у Чернігівській області

I. Загальні положення


1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 (із змінами) (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Державній податковій інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (далі – ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області ).

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, склад якої затверджується наказом ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства щодо прийняття на державну службу, передбачених для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом персоналу з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області

1.7. Перелік питань для перевірки знань Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Державної податкової інспекції у м.Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області затверджується наказом начальника ДПІ.

Питання мають бути актуальними, грунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що грунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті державного органу, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 2 наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 р. N 164, та затверджуються головою конкурсної комісії ДПІ у м.Чернігові ДПС. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області .

1.10. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в додатку 3, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області (додаток 3).

1.11. Кількість білетів мас бути не менше 15.

1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Відділ персоналу ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.


II. Організаційна підготовка до іспиту


2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспитів.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту


3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.


IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3 наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 р. N 164. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі персоналу ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заняття вакантних посад державних службовців ДПІ у м.Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області та визначає кандидатури, які за їх згодою будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції", Податкового кодексу України.

I. Питання на перевірку знання Конституції України


1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"


1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"


1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

IV. Питання на перевірку знання «Податкового кодексу України»

1. Сфера дії Податкового кодексу України. Внесення змін до Податкового кодексу України (статті 1, 2)

2. Поняття податку та збору (стаття 6)

3. Види податків та зборів (стаття 8)

4. Види загальнодержавних податків і зборів (стаття 9)

5. Види Місцевих податків і зборів (стаття 10)

6. Визначення поняття «податковий борг» (стаття 14)

7. Визначення безнадійної заборгованності (п.14.1.11 стаття 14)

8. Визначення «Платники податків» (стаття 15)

9. Права органів Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (стаття 20 )

10. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів (стаття 21)

11. Визначення «об’єкт оподаткування» (статті 22)

12. Визначення «база оподаткування» (статті 23)

13. Строк сплати податку та збору. Зміна строку сплати податку та збору (статті 31, 32)

14. Визначення «Податковий період» та його види (статті 33,34)

15. Податковий обов'язок (стаття 36)

16. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку, виконання податкового обов'язку статті 37, 38)

17. Контролюючі органи та органи стягнення (стаття 41)

18. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (стаття 43)

19. Визначення «Податкова декларація (розрахунок)» (стаття 46.1)

20. Терміни подання податкової декларації (стаття 49, п.49.18)

21. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань (стаття 54)

22. Строки сплати податкового зобов'язання (стаття 57)
23. Коли надсилається боржнику податкова вимога (статті 59.1, 59)

24. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків (стаття 87)

25. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (стаття 111)

26. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) (статті 113, 114, 115, 116)

27. Ставки податку на доходи фізичних осіб (стаття 167)

28. На які групи можна поділити пдатників єдиного податку (стаття 291.4)29. Податковий ( звітний) період для платників єдиного податку (стаття 294)

30. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку (стаття 295)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка