Український Вільний Університет Ф. Особовий архівний фонд державин володимир МиколайовичСкачати 164.98 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір164.98 Kb.
Додаток № 8

Український Вільний Університет

Ф. 1. Особовий архівний фонд

ДЕРЖАВИН Володимир Миколайович

([1892] 1899-1964) – літературознавець, критик, поетНаукові матеріали В.М. Державина

-. Афоризми В. Державина

Державин В. Афоризми. 1944-1954. б.д. 20 арк. Рукопис.

Зошит афоризмів і вирізки з періодики. 16 арк. Рукопис., друк.

-. Рукописи виданих друком праць В. Державина

Три роки літературного життя на еміграції (1945-1947) (Відбиток з „Народнього календаря” на 1948 рік). б.д. 15 арк. Друк.

Теорія мовної трансформації. Харків. (1931). 183 арк. Рукопис.

Новознайдений народній епос Західного Судану. б.д. 8 арк. Друк.

Фантастика в „Страшной Мести” Гоголя. б.д. 5 арк. Друк.

-. Праці В. Державина іноземними мовами

Gelb und Blau.- Augsburg: A.Bilous, 1948.- 2 док. 16 арк. Відбиток. нім. мова.

Der Anteil der russischen symbolistischen Dichtung an der Formierung des Bolschewismus. б.д. 22 арк. Машинопис. нім. мова.

Der russische Einfluß und seine psychischen Auswirkungen in der neueren ukrainischen Literatur. 8.04.1953. 3 арк. Рукопис. нім. мова.

Die bolschewistische Sprachpolitik. б.д. 2 арк. Рукопис. нім. мова.

Die sowjetische Sprachpolitik in der Ukraine. б.д. 15 арк. Рукопис. нім. мова.

-. Підручники східних мов переписані В. Державиним

Karl Rupprecht gnechische Metnk eine Eiinfuhrung 1933. Max Hueber. 19 арк. нім.мова.

Aegyptische Lesestücke zum Gebrauch im akademischen Unterricht zusammengestellt von Kurt Sethe. 1927, 1928. 15 арк. нім.мова.

H.L. Strack Hebräischees Schreibheft. 24 арк. нім.мова.

Scharf A. 34 арк. нім.мова.

-. Рукописи віршів В. Державина. 1949-1956. 7 док. 7 арк. Рукопис

-. Нотатки В. Державина до біографій відомих діячів

Шервуд Андерсон. б.д. 1 арк. Рукопис.

Характеристика Юрія Буряківця. б.д. 1 арк. Рукопис.

Біографічна довідка про Драй-Хмару Михайла. б.д. 1 арк. Рукопис. .

Біобібліографічна довідка про Миколу Зерова. б.д. 1 арк. Рукопис.

Характеристика професора Андрія Коцевалова. б.д. 2 док. 5 арк. Рукопис.

Біографічні нотатки про Лимана Леоніда. б.д. 1 арк. Рукопис.

Доповідь про професора Івана Мірчука. б.д. 1 арк. Машинопис.

Нотатки до біографії і творчрсті про Олега Кандиби-Ольжича. б.д. 3 док. 10 арк. Рукопис.

Біографічна довідка про Михайла Ореста. б.д. 2 док. 1 арк. Рукопис. укр. і нім. мови.

Нотатки про У. Самчука. б.д. 1 арк. Рукопис. нім.мова.

Біографічна довідка про Володимира Шаяна. б.д. 1 арк. Рукопис.

-. Наукові праці В. Державина. 1928-1947. док. арк.

Античное учение о тропах в свете современной стилистики. б.д. 2 док. 12 арк. друк.

Учение античной реторики о «смысловых фигурах» (schemata dianoias). (1928). 33 арк. рос. мова. Машинопис.

Вчення античної реторики про фіґури сенсу (schemata dianoias)+ словник «Фигуры семасиологические».. (1956). 5 док. 33 арк. укр.,нім. рос. мова. Машинопис, рукопис.

Ексистенціялізм Ж.-П. Сартра і Достоєвський. 2 варіанти статті. (жовт.1948, лип.1950). 2 док. 61 арк. Рукопис.

Резюме і чернитки «Ексистенціялістична етика Жан-Поля Сартра і її головні джерела. б.д. 3 док. 12 арк. укр. і нім. мова. Машинопис, рукопис.

Курс «Санскритська граматика». б.д. 24 арк. Машинопис.

Українське ювілейне видання „Слова о полку Ігоревім.” + чернетки до статті. б.д. 3 док.13 арк. Машинопис, рукопис.

Наше красне письменство за 1946 рік. (14.03. 1947). 20 арк. Рукопис.

Наша белетристична проза за 1946-ий та першу половину 1947 року= Наша літературна проза за 1946 та початок 1947 року. б.д. 2 док. 22 арк. Рукопис.

1947 рік у нашій еміґраційній літературі (20.05.1948). 2 док. 24 арк. Рукопис.

Проспект наукової праці Етнопсихологічного інституту християнського сходознавства. б.д. 7 арк. Рукопис.

Проблема періодизації державної історії давнього Єгипту. б.д. 18 арк. Рукопис

-. Соціально-політичні праці В. Державина. 1945-1947. док. арк.

Принцип соціяльної справедливости. б.д. 7 арк. Рукопис.

Перспективи російсько-українських взаємин в аспекті спільної боротьби проти більшовизму. б.д. 2 док. 14 арк. Рукопис.

Национальный и социальный состав так называемого чехо-словацкого партизанского движения в Словакии. б.д. 16 арк. Рукопис.

Проблеми зовнішньої політичної й культурної орієнтації українського народу + тези. (бер.-квіт. 1945). 2 док. 40 арк. Рукопис.

Віроломство UNRRA на послугах у Совітів. (31.08.1945). 3 арк. Рукопис.

Якої демократії потребує селянство? (квіт. 1946). 6 арк. Рукопис.

Тези до політичної боротьби всередині української еміґрації. (бер.-квіт.1947). 2 док. 15 арк. Машинопис, рукопис.

Основы большевистской социальной психологии (Национальная и социальная проблематика украинско-русских взаимоотношений). б.д. 16 арк. Рукопис.

Основні лінії розвитку європейської держави. б.д. 2 док. 16 арк. Машинопис, рукопис.

-. Вірші зібрані В. Державиним док. арк.

Зошит віршів зібраних до війни (1916-1923). б.д. 12 арк. Рукопис.

Окремі вірші українських поетів і перекладених з інших мов з номерацією В.Державина.(1-856) б.д. 759 арк. Рукопис. (не повний).

-. Переклади В.Державина з різних мов. 1949. док. арк.

Віизантійський селянський закон. (Український переклад з заувагами щодо тексту і змісту закона). б.д. 93 арк.. Рукопис.

Зразки з лірики французького Резистансу: Жак Дестен, Жан Касу, Жан Кокто, Люї Маст. 1948-1949. Ауґсбурґ. 10 арк.. Рукопис.

-. Проспекти видань і конспекти курсів. 1949-1953. 2 док. арк.

Конспект курсу загального мовознавства. б.д. 4 арк. Рукопис.

Конспективний курс теорії літератури (поетики). б.д. 1 арк. Рукопис.

Державин В., Оксаненко П. Історія української літератури: Підручник для ґімназій.(15.05 1949). 1 арк.. Рукопис.

Історія і характер російського впливу в українському писменстві. (груд. 1953). 1 арк. Рукопис.

-. Рецензії. 1927-1953. док. арк.

Рецензія на „Праці науково-дослідної катедри історії європейської культури. Ч.1. Методологія наук. – Держвидав України, 1927. – 165 с. б.д. 5 арк.. Рукопис.

А. Николаев Достоевский и учение о конституциональных типах. (груд. 1937). 24 арк. Рукопис.

Ігор Костецький і нове мистецтво новелі. б.д. 1 арк. Друк.

А.Дж. Кронін і анґлійський побутовий роман б.д. 2 арк.. Рукопис.

Гумор.Дж. Стейбека і американський натуралізм. б.д. 3 арк.. Рукопис.

Американська белетристика 1945 року Фрагмент. б.д. 3 арк.. Рукопис.

Л. Бромфілд і етноґрафізм у сучасній американскій літературі. (10-12.03 1946). 3 арк.. Рукопис.

Марні пошуки літературного обличчя:[Рецензія на публікації в журналі „Заграва”]. (2-5. 11.1946; 14-16.10. 1947). 16 арк.. Рукопис.

Шерех історії. Фрагмент. (26-27.02 1947). 2 арк.. Рукопис.

Томенко І. Латинська граматика на всі кляси українських ґімназій. (29.04 1947). 2 арк.. Рукопис.

Об’єднана літературознавчо-мовознавча конференція УВАН. (22-23.06 1947). 4 арк.. Рукопис.

Рецензія на „Тарнавський О. Слово і мрії: Поезії.- Зальцбурґ, 1948.- 48 с. (2.05 1949). 2 арк.. Рукопис.

Рецензія на статтю в журналі „Пороги” І. Качуровського Розміри силяботонічної системи” (розділ з книги „Основи віршознавства”. б.д. 2 док. 30 арк.. Рукопис.

Рецензія на докторську дисертацію Орнович А. Веста в римській літературі. (26.02. 1952). 3 арк.. Машинопис.

Рецензія на докторську дисертацію Божко А. Анализ языка Галицко_Волынской летописи. (1.09. 1952). 3 арк.. Рукопис.

Поезія Емми Андієвської «Я в камені згубив». (21-23.12. 1952). 10 арк. Рукопис.

Фрагмент статті про творчість Пастернака Б. б.д. 7 арк. Машинопис.

Документ історичної правди й національної справедливости. (Рецензія на „Броди” Збірник статтей і нарисів за редакцією Олега Лисяка. б.д. 2 док. 6 арк. Машинопис.

Поетична творчість Олени Теліги. (лютий 1950; березень 1954). 16 арк. Рукопис.

Твереза опінія вченого про долю Росії. 1 арк. + Федотов Г. Судьба империй// Новый журнал. – 1947.- № 16. 16 арк. Рукопис.

Річник, гідний своїх завдань: Рецензія на журнал: Український Літопис. б.д. 2 арк. Рукопис.

Фрагмент передмови до творів С.Меріме. б.д. 1 арк. Рукопис.

Фрагмент літературознавчої критики. (після 1959). 20 арк. Рукопис.

-. Матеріали до публікації в періодиці. 1950-1951. 2 док. арк.

Борис Пастернак: Спекторський. (3-10.09. 1950) 2 арк.. Рукопис.

Розваги канадійського фармера: Передрук з часопису „Канадійський Фармер” 1951.-№21.- 1 арк. Машинопис.

-. Рецензії на праці В.Стецюка. 1949-1950. док. арк.

Заява до кваліфікаційної комісії Філософічного факультету УВУ(13.02 1950). 1 арк.. Рукопис.

В. Стецюк. Історична граматика латинської мови. Частина 1. Фонетика(13.02 1950). 2 док. 6 арк.. Рукопис.

В. Стецюк. Квалітативні відмінки в Тацита. (19.12 1949). 2 док. 2 арк.. Рукопис.

Dr. Basilius Steciuk. De amicifia inter Romanos et Aegyptios a primordiis usque ad. (13.02 1950). 2 док. 3 арк.. Рукопис.

В. Стецюк. Римська республіка, її форма і характер (філологічна інтерпретація) (20.12 1949). 2 док. 2 арк.. Рукопис.

В. Стецюк. Культ богині Атени в Трої. (13.02 1950). 2 док. 2 арк.. Рукопис.

Відозва про наукову працю доктора Василя Стецюка. б.д. 2 арк. Рукопис.

-. Окремі нотатки В.Державина. 1947-1955. док. арк.

Поезія Емми Андієвської. б.д. 1 арк.. Рукопис.

Мосендз в листах. Особисте. ( З листів Л.Мосендза до родини інж. Арсена Шумовського). 1948. 1 арк. Рукопис.

Ю. Буряківець Форми української модерної новелі. б.д. 1 арк.. Рукопис.

Комунікат ініціятивної ґрупи Українського Літературного Товариства імені Юрія Клена. (26.04.1949). 3 док. 4 арк.. Рукопис.

Принципи Українського Літературного Товариства імені Юрія Клена. б.д.. 1 арк.. Рукопис.

Поети і прозаїки ініціятивної ґрупи Українського Літературного Товариства імені Юрія Клена. б.д. 1 арк. Рукопис.

Заява ґрупи членів Об’єднання письменників МУР зосередженої навколо альманаху „Світання” до Правління МУР. б.д.1 арк.. Рукопис.

Виступ на ІІ з’їзді МУР. (2.09. 1947). 1 арк. Рукопис.

Список злочинів Юрія Шереха. б.д. 1 арк. Рукопис.

Дивовижні, що в них „кожне слово є правдиве”. б.д. 2 арк. Рукопис.

Зауваги до проекту стутуту УВАН. б.д. 2 арк. Рукопис.

Оголошення про конкурс Спілки українських письменників і журналістів в Ауґсбурзі. б.д. 2 док. 2 арк.

Фрагмент нотаток про мовознавчу спадщину Потебні. б.д. 2 арк. Рукопис.

Професор Роберт Паклен. „Біла книга” Національна і соціальна політика совєтів на службі московського імперіялізму. б.д. 1 арк. Рукопис.

Національна література, естетична та ідейна проблематика. (15.12.1948). 1 арк. Рукопис.

Походження кіммерійців як історична проблема. б.д. 2 арк. Рукопис.

У чийому інтересі ? б.д. 1 арк. Рукопис.

Нотатки В. Державина на екзаменаційному листі С.М, Фостуна „ІІ.Теорія літератури”. б.д. 1 арк. Машинопис, рукопис.

Нотатки В. Державина на відповіді на контрольні питанняі О. Тоїк з курсу „Теорія літератури (поетика) ”. (5.01.1955). 3 арк. Рукопис.

Фрагменти окремих нотаток без назви. б.д. 3 док. 3 арк. Рукопис.

Фрагмент переписаної власноручно „Казок 1001 ночі”. б.д. 87 арк. Рукопис.

-. Особисті біографічні документи. 1945-1960 рр. Ауґсбурґ, Ваймар, Відень, Мюнхен. 0 док. 0 арк.

Паспортна книжка №68105 (19.10.1945). (нім.).

Закордонний паспорт №0158167 (22.08.1959). (нім.).

Посвідчення члена українського Червоного Креста №1206 (30.05.1945).

Перепустка до табору Сомме – Касерне у Ауґсбургу № 4026 (6.07.1946).

Посвідчення про приписку до табору Сомме – Касерне у Ауґсбургу (20.06. 1947).

Посвідчення члена Спілки українських журналістів на еміґрації (20.12.1946).

Посвідчення члена Спілки українських письменників та журналістів в Ауґсбурзі

(26.03.1947).

Посвідчення члена Спілки українських письменників та журналістів в Ауґсбурзі дійсне до 31.12. 1947 р. (б.д.).

Членський квиток Об’єднання Українських Письменників МУР (Мистецький Український Рух) дійсний до 1.01. 1949 р. (б.д.).

Посвідка департованої особи ( 26.08..1948).

Шерех Ю. Зауваги про наукову працю проф. В.Державина в галузі мовознавства.

(31.03.1946).

Грамота (диплом) дійсного члена НТШ у філологічній секції на ім’я проф.

В.Державина (8.07.1948).

Концевалов А. Опінія про наукові праці професора В.Державина з галузі клясичної

філології (3.06. 1949).

Рецензія В.Щербаківського на працю В.Дежавина „Античное учение о тропах в свете

современной стилистики” представлену на затвердження професора В. Державина в

степені доктора філософії [06.1949].

Лист декана філософського факультету УВУ В.Щербаківського про затвердження

професора В. Державина в степені доктора філософії (29.06.1949). (3 прим.).

Грамота (диплом) дійсного члена Української Вільної Академії Наук по історично-

філологічно-філософічному відділу по спеціяльності загального мовознавства на ім’я

проф. В.Державина (б.д.).

Грамота (диплом) дійсного члена Української Вільної Академії Наук у історично-

філологічному відділу і з спеціяльности загальне мовознавство. Клясична Філологія.

Орієнталістика на ім’я проф. В.Державина (29.07. 1949).

Копія диплому доктора філософії на ім’я В.Державина (22.03.1950). 3 док.

Свідчення О. Попова і проф. В.Дубровського про репресіїї Державина В. від німецького уряду в Києві у квітні 1943 р. (23.04. 1950).

Наукова і академічна діяльність проф. доктора В. Державина за 1946-1952 роки (від часу одержання надзвичайної професури УВУ) (25.11 1952).

Концевалов А. Опінія про наукову діяльність професора доктора В.Державина (6.12.

1952).


Протокол засідання професорської Ради Філософічного факультету УВУ про

затвердження В. Державина звичайним професором УВУ (15.07. 1953).

Результат голосування в справі підвищення В. Державина на звичайного професора

УВУ (15.07. 1953).

-. Матеріали до біографії. 1945-1953. Мюнхен, Ауґсбург. док. арк.

Персональний листок УВУ В.Державина (13.08.1953).

Лист І. Мірчука про надання В.Державину звання звичайного професора (5.09.1953).

Переклад на німецьку мову заповіту В. Державина (28.07.1964).

Curriculum vitae і список найголовніших друкованих наукових праць В. Державина

(22.09.1945).

Curriculum vitae і перелік наукових праць із галузі мовознавства й стилістики В.

Державина (26.03.1946).

Автобіографія (б.д.).

[Фрагмент автобіографічного документа] (б.д.).

Автобіографія В. Державина для Енциклопедії Українознавства (б.д.).

Інформація про смерть і поховання В. Державина (б.д.).

Зошит з бібліографією праць В. Державина №1-234 складений автором. бер. 1944 -1952.32 арк. Рукопис.

Зошит з бібліографією праць В. Державина №1000-1507 складений автором. січ. 1956 –лют. 1960. 42 арк. Рукопис.Матеріали службової та громадської діяльності.

-. Матеріали службової та громадської діяльності. 1945-1949. Ауґсбург, Мюнхен. 00 док. 23 арк.

Посвідчення професора Української гімназії у Ауґсбургу №11 (15.07. 1946).

Посвідчення UNRRA AREA TEAM 1062 інд. №089490 (б.д.).

Посвідка про роботу перекладачем у видавництві № А/184/44/Т (9.11.1944). (нім.).

Посвідка про роботу у Ваймері (1.03.1945). (нім.).

Посвідка про роботу на Фірмі Сіменс у Відні (23.03.1945). (нім.).

Посвідка про роботу в Українському Допомоговому Комітеті у Ваймері (16.06.1945).

(нім.).

Посвідки про роботу в Українському Вільному Університеті у Мюнхені (1946, 1949).(нім.).

Посвідки про роботу в Українській реальній гімназії у Ауґсбургу (1947, 1949). (нім.).

Посвідка про роботу в Українській реальній гімназії у Ляйпґаймі (1949, 1950). (нім.).

Посвідка про роботу в редакції „Українського Самостійника” у Мюнхені №452 (1950).

(нім.).

Об’ява про доповідь В. Державина „Поезія Є.Плужника” (З нагоди десятої річниці передчасноїтсмерти поета). б.д. 1 арк. Машинопис.Заява В.Державина до філософічного факультету Українського Вільного Університету про допущення до викладів; (29.09.1945).

Заява В.Державина до філософічного факультету Українського Вільного Університету про допущення до викладів; історії Давнього Сходу( 26.07.1946).

Заява В.Державина до Ректорату Українського Вільного університету про викладання курсу історії давнього Сходу (14.09.1946).

Заява В.Державина до Ректорату Українського Вільного університету про припинення викладання курсу грецької мови (12.11.1946).

Заява В.Державина до Деканату філософічного факультету Українського Вільного університету про надання йому ступеня доктора філософії (26.01.1949).

Заява В.Державина до Деканату філософічного факультету Українського Вільного університету про надання йому ступеня доктора філософії (3.06.1949).

Чернетка листа до редакції від імені дочки автора підручника з історії України (б.д.).

Листування: Адресати

-. Державин В. – Багряний І. 1 лист. 30.3.1947. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Бойко Ю. 1 лист + копія. 15.05.1959. 2 арк. Машинопис.

-. Державин В. – Грицай О. 1 лист. 30.03.1947. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Деканат Філософічного факультету УВУ. 3 листи. 1946-1950. 4 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Doktor [ ]. 1 лист. 1.12.1959. 1 арк. Рукопис. нім. мова.

-. Державин В. – Дубровський В. 1 лист. 20.09.1951. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Кубійович В. 1 лист + додаток лист М.Зерова. 21.07. 1947. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Культурно-освітній відділ табору Сомме-Казерне. Ауґсбурґ. 1 лист. 29.11.1946. 1 арк.

-. Державин В. – Курінний П. 1 лист. 20.09.1951. 1 арк.

-. Державин В. – Лятуринська. 3 листи. 13.02, 13.03, 22.07. 1949. 3 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Михалевич М. 2 листа. 22.07.1948 і 20.08.1949. 5 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Правління МУР. 1 лист. 6.06.1947. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Полонска-Василенко Н. 1 лист. 10.02.1954. 1 арк. Машинопис.

-. Державин В. – Провід 37 ОУН. 1 лист. 22.11.1956. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – [Редактор „ Енциклопедія Українознавства”]. 1 лист. 22.05.1959. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редактор „Орлик”. 1 лист. 21.09.1947. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редактор „ Пороги”. 1 лист. 23.08.1950. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редактор „Український голос”. 1 лист. 15.06.1949. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редакція „ Ukrainian Thought”. 1 лист. 22.09.1953. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редакція „ Літературний зошит”. 1 лист. 30.03.1947. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редакція „ Наше життя”. 2 листи. 13 і 25.02.1947. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редакція „ Український самостійник”. 1 лист. 14.04.1951. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редакція „ Української літературної газети”. 1 лист. 20.10.1958. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Риттенберґ С. 1 лист + поштова картка. 1.05.1960. 1 арк.

-. Державин В.­­ – Rich Vera. 6 листів. 1951-1959. 6 арк. Машинопис, рукопис.нім. мова.

-. Державин В. – Роговська І. 1 лист. 20.07.1949. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Русальський В. 1 лист. 25.12.1947. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Samczuk U. 1 лист. б.д. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Сенат Богословської Академії УАПЦ. 1 лист + копія. 16.03.1948. 4 арк. Машинопис, рукопис.

-. Державин В. – Спілка українських письменників і журналістів. Ауґсбурґ. 5.06.1947. 1 арк.

-. Державин В. – Стецько. 1 лист. 9.10.1958. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Hottmeier. 2 листи. 21.08.1951 і 12.01.1952. 2 арк. Рукопис. нім. мова.

-. Державин В. – Центрального представництва української еміґрації. 1 лист. 10.02.1947. 1 арк. Машинопис.

-. Державин В. – [ ] Богдан. 1 лист. 26.03.1949. 1 арк.

-. Державин В. – [ ] Григорій Олександрович. 1 лист. 13.09.1946. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – [ ] Леонід Тимофійович. 2 листи. 18.09.1956 і 15.04.1959. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – [ ] Наталія Михайлівна. 1 поштова картка. 8.05.1959. 1 картка.

-. Державин В. – Cher Monsieur [ ]. 1 лист + автобіографія. 21.07.1953. 2 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Доктор [ ]. 1 лист. 11.11.1958. 1 арк. Рукопис.

-. Державин В. – Редактор [ ]. 10 листів. 1947-1957. 12 арк. Машинопис, рукопис.

-. Державин В. – Професор[ ]. 1 лист. 6.01.1952.1 арк. Рукопис.Листування: Кореспонденти

-. Андієвська Е. – Державину В. 1 лист. 8.12.1954. 1 арк.

-. Андрієвський В.] – Державину В. 1 лист. 2.11.1951. 1 арк.

-. Антонович А. – Державину В. 1 лист. 25.08.1956. 1 арк. Машинопис.

-. Антонович М. – Державину В. 4 листи + поштова картка.. 1946-1953. 4 арк.

-. Аязь Исхаки Идилли – Державину В. 1 лист. 25.12.1952. 1 арк.

-. Базанський М. – Державину В. 7 листів + 2 поштові картки. 1948-1949. 9 арк. Машинопис.

-. Балацький Ф. – Державину В. 7 листів + 4 поштові картки. 1957-1959. 21 арк.

-. Ballis B. – Державину В. 1 лист. 2.04. 1954. 1 арк. Машинопис. нім. мова.

-. Блакитний Є. – Державину В. 1 лист. 25.04.1948. 1 арк.

-. Бойко І. – Державину В. 3 листи. 23.04-21.07.1959. 3 арк. Машинопис.

-. Бойко Ю. – Державину В. 8 листів. 1950-1959. 8 арк.

-. Бужинський Д. – Державину В. 2 листи. 10.11-24.12. 1959. 2 арк. Машинопис.

-. [Бульбенко Ф.] – Державину В. 1 поштова картка. 29.09.1946. 1 арк.

-. Burghardt O. – Державину В. 2 поштова картка. 21.06. 1947. 1 арк. нім. мова.

-. Буряк В. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Буряківець Ю. – Державину В. 18 листів. 1950-1959. 20 арк. Машинопис, рукопис.

-. Воропай О. – Державину В. 2 листи. 1.10 і 4.11.1959. 2 арк. Машинопис.

-. Gerhardt D. – Державину В. 1 поштова картка. 26.04.1948. 1 арк.

-. Глобенко М. – Державину В. 22 листи + 2 поштові картки. 1952-1958. 28 арк. Машинопис, рукопис.

-. Голенко В. – Державину В. 1 лист. 6.08. 1953. 2 арк.

-. Грицай О. – Державину В. 1 поштова картка. 2.01.1948. 1 арк.

-. Гуменна Д. – Державину В. 1поштова картка. 29.01. 1948. 1 арк.

-. Гурський Я. – Державину В. 2 листи. 17.07 і 29.09. 1951. 2 арк.

-. Гутник В. – Державину В. 6 листів + 10 поштових карток. 1952. 19 арк.

-. Данилів Т. – Державину В. 5 листів. 1952-1953. 5 арк.

-. Данилович Д. – Державину В. 1 лист. 10.08.1952. 1 арк. Машинопис.

-. Денисюк М. – Державину В. 2 листи. 24.09 і 9.12. 1950. 2 арк. Машинопис.

-. Деснянський І. – Державину В. 1 поштова картка. б.д. 1 арк.

-. Деременда Я. – Державину В. 1 лист. 18.03.1952. 1 арк. Машинопис.

-. Донцов Д. – Державину В. 2 листи.22.11. і 25.11.1958. 2 арк. Машинопис.

-. Дорошенко Н. і В. – Державину В. 11 листів + 4 поштових картки. 1952-1960. 15 арк.

-. Драбат Т. – Державину В. 29 листів. 1955-1960. 33 арк. Машинопис, рукопис.

-. Дубровський В. – Державину В. 2 листи. 21.12.1948. 2 арк.

-. Дурбан І. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Єндик Р. – Державину В. 5 листів. 1948-1956. 6 арк.

-. Заголевський Е. – Державину В. 1 лист. 12.04.1953. 2 арк.

-. Звичайна О. – Державину В. 2 листи. 16.12.1959. і 4.01.1960. 2 арк. Машинопис.

-. Зелений З. – Державину В. 1 лист. лист. 1953. 1 арк. Машинопис.

-. Зуєвські О. і Л. – Державину В. 3 листи + 2 поштові картки. 1952-1957. 5 арк.

-. Калиник В. – Державину В. 3 листи + 1 поштова картка. 1959-1961. 4 арк. Машинопис, рукопис.

-. Каракорунський Ч. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Кедрина Р. – Державину В. 1 лист. 28.03.1948. 1 арк.

-. Кemp H. – Державину В. 1 лист. 15.12.1946. 1 арк. Машинопис. нім.мова.

-. Kerekes T. – Державину В. 1 лист. 6.10. 1959. 1 арк. Машинопис. нім. мова.

-. Knysh Z. – Державину В. 1 лист. б.д.. 1 арк. Машинопис. англ. мова.

-. Кокот С. – Державину В. 5 листів + 1 поштова картка. 1950-1957. 6 арк.

-. Колянківський М. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк. Машинопис.

-. Коровицький І. – Державину В. 5 листів. 1951-1959. 5 арк. Машинопис, рукопис.

-. Косач Ю. – Державину В. 3 листи. 1947. 5 арк.

-. Костецький І. – Державину В. 3 листи + 1 поштова картка. 1948-1950. 4 арк. машинопис, рукопис.

-. Кох Г. – Державину В. 1 лист. 15.01.1953. 1 арк. Машинопис. нім. мова.

-. Качуровський І. – Державину В. 12 листів. 1948-1950. 18 арк.

-. Коцевалови А. і О. – Державину В. 13 листів + 3 поштових картки. 1949-1959. 21 арк.

-. Кошелівець І. – Державину В. 7 листів. 1950-1960. 7 арк. Машинопис, рукопис.

-. Криницький Б. – Державину В. 1 лист. серп. 1953. 1 арк.

-. Крупницький Б. – Державину В. 1 поштова картка. 10.03. 1952. 1 арк.

-. Кубійович В. – Державину В. 8 листів + 3 поштові картки. 1948-1956. 11 арк. Машинопис, рукопис.

-. Кузеля З. – Державину В. 1 лист + поштова картка. 3.06. і 18.10.1949. 2 арк. Машинопис.

-. Курилас Б. – Державину В. 9 листів + 1 поштова картка. 1959-1960. 6 арк.

-. Курінний П. – Державину В. 2 листи + 2 поштові картки. 1951-1953. 4 арк. Машинопис.

-. Курпіта Т. і О. – Державину В. 5 листів + 1 поштова картка. 1952-1957. 6 арк. Машинопис.

-. Лапичак Т. – Державину В. 1 лист. 29.10.1950. 1 арк. Машинопис.

-. Ледянський С. – Державину В. 4 листи + 1 поштова картка. 1952. 5 арк. Машинопис, рукопис.

-. Лесич В. – Державину В. 2 листи. 1958. 2 арк.

-. Лиман Л. – Державину В. 45 листів + 11 поштових карток + 5 нотаток . 1950-1959. 57 арк. Машинопис, рукопис.

-. Лятуринська О. – Державину В. 5 листів. 1949. 5 арк.

-. Ляшенко О. – Державину В. 1 лист. 18.03.1958. 1 арк. Машинопис.

-. Marinesco C. – Державину В. 1 лист. 18.04.1958. 1 арк. Машинопис. фр. мова.

-. Маркевич М. – Державину В. 2 листи. 1950-1954. 2 арк. Машинопис. лат. мова.

-. Мироненко М. – Державину В. 25 листів. 1950-1954. 30 арк. Машинопис.

-. Миколин С. – Державину В. 1 листів. 10.04.1958. 1 арк.Машинопис.

-. Мірчук І. – Державину В. 2 листи. 1949-1959. 2 арк. Машинопис.

-. Михалевич М. – Державину В. 4 листи. 1948. 6 арк. Машинопис.

-. Міллер М. – Державину В. 1 лист. 29.05.1959. 1 арк. Машинопис.

-. Міяковський – Державину В. 2 листи. 1950. 2 арк.

-. Нагай С. – Державину В. 2 листи. 7.10. 1959 і 14.01.1960. 2 арк.

-. Наддністровий І. – Державину В. 3 листи. 1954-1958. 3 арк.

-. Наконечна – Державину В. 2 листи. 12.04. і 18.11.1948. 2 арк. Машинопис.

-. Nakаschidse N. – Державину В. 1 поштова картка. 1959. 1 арк. Машинопис.

-. Овчаренко М. – Державину В. 3 листи. 1949-1959. 3 арк.

-. Оглоблин О. – Державину В. 1 лист. 10.07.1957. 1 арк.

-. Одарченко П. – Державину В. 3 листи + 1 поштова картка. 1950-1957. 4 арк. Машинопис, рукопис.

-. Одрач Ф. – Державину В. 1 лист. 16.04.1958. 1 арк.

-. Орелецький В. – Державину В. 1 лист. 12.05.1959. 1 арк.

-. Орест М. – Державину В. 2 листи + 1 поштова картка. 1958. 3 арк.

-. Осьмачка Б. – Державину В. 1 лист. 13.01.1949. 1 арк.

-. Падава Г. – Державину В. 1 лист. 25.09.1946. 1 арк.

-. Пеленський Є. – Державину В. 1 лист. 15.05.1948. 1 арк. Машинопис.

-. Pollock L. – Державину В. 2 листи. 1.03 і 22.03.1951. 2 арк.Машинопис.

-. Парамонів О. – Державину В. 1 лист. 10.12.1951. 2 арк.

-. Пріцак О. – Державину В. 2 поштові картки. 14.12 і 12.12.1950. 2 арк.

-. Полонська-Василенко Н. – Державину В. 3 лист + поштова картка. 1959. 3 арк. Машинопис.

-. Прокопчук Д. – Державину В. 1 лист. 14.10.1958. 1 арк.

-. Rappaport C. – Державину В. 1 лист. 15.06.1950. 1 арк. Машинопис. нім.мова.

-. Rich V. – Державину В. 3 листи. 1959-1960. 4 арк. Машинопис. англ.мова.

-. Оглоблин О. – Державину В. 1 лист. 10.07.1957. 1 арк.

-. Риттенберг С. – Державину В. 33 листи + 20 поштових карток+ додатки з віршами російських поетів. 1951-1960. 77 арк. рос. і нім. мова.

-. Романенчук Б. – Державину В. 3 лист. 1950-1951. 3 арк. Машинопис.

-. Rottmeier E. – Державину В. 2 лист + 2 поштові картки. 1951-1952. 4 арк. нім.мова.

-. Рубчак Б. – Державину В. 2 листи. 3.03 і 5.06.1951. 2 арк.

-. Рудницький Я. – Державину В. 3 листи. 1951-1956. 3 арк. Машинопис.

-. Русальський В. – Державину В. 3 листи. 1947-1948. 3 арк.

-. Сайза П. – Державину В. 1 лист. 27.09.19??. 6 арк.

-. Самчук У. – Державину В. 1 лист. 25.04.1947. 1 арк. Машинопис.

-. Сапіга І. – Державину В. 18 листів + 3 поштові картки. 1950-1955. 22 арк. Машинопис, рукопис.

-. Славутич Я. – Державину В. 27 листів + 3 поштові картки. 1948-1958. 33 арк. Машинопис, рукопис.

-. Старицький В. – Державину В. 1 лист + 1 поштова картка. 3.02.1949 і 9.04.1950. 2 арк. машинопис, рукопис.

-. Стебельський Б. – Державину В. 2 листи. 10.03 і серп.1958. 2 арк. Машинопис.

-. Степовий О. – Державину В. 2 листи. 3.10.1951 і 18.02.1952. 2 арк. Машинопис.

-. Стецько С. – Державину В. 10 листів + 3 картки + телеграма. 1954-1957. 16 арк. Машинопис, рукопис. укр. і нім. мови.

-. Стефаник Ю. – Державину В. 1 лист. 18.01.1957. 1 арк.

-. Стефанович О. – Державину В. 1 лист. 4.09.1949. 1 арк.

-. Тис Ю. – Державину В. 1 лист. 7.02.1948. 1 арк.

-. Фили??? – Державину В. 1 лист. 20.08.1957. 1 арк.

-. Хацько Т. – Державину В. 2 поштові картки. 2.12.1949 і 6.04.1950. 2 арк.

-. Черінь Г. – Державину В. 3 листи. 1947. 4 арк.

-. Харченко С. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Хилов-Іважура М. – Державину В. 2 листи. 16.02.1947 і 8.03.1950. 2 арк. Машинопис.

-. Чорний Ю. – Державину В. 1 поштова картка. 16.04.1947. 1 арк.

-. Шаян В. – Державину В. 10 листів + 1 поштова картка. 1951-1959. 14 арк. Машинопис, рукопис.

-. Шерех Ю. – Державину В. 1 лист. 20.09.1946. 1 арк. Машинопис.

-. Штепа А. – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Штефан – Державину В. 1 лист. б.д. 1 арк.

-. Штогрин Д. – Державину В. 1 лист. 17.06.1957. 2 арк. Машинопис.

-. Щербаківський В. – Державину В. 3 лист + 1 поштова картка. 1950. 4 арк. Машинопис, рукопис.

-. Янів В. – Державину В. 9 листів + 5 поштових карток. 1952-1959. 14 арк. Машинопис, рукопис.

-. Яцкевич І. – Державину В. 2 поштові картки. 22.02. і 14.05.1948. 2 арк.

-. Листи від редакцій – Державину В. 7 листів. 1947-1960. 7 арк. Машинопис. укр., нім., англ. мови.

-. Листи не встановлених авторів до Державина В. 30 листів+ 8 поштових карток. 1945-1960. 45 арк.

-. Листівки до Державина В. не визначених авторів. 10 листівок. 1950-1957. 10 арк.

Матеріали господарчо-майнового характеру

-. Різні документи. 1942-1960. док. арк.

Акт складений доцентами Шевельовим Ю.В., Державиним В.М., Стрелковим П.Ю. про крадіжку книжок і майна історичного факультету Харьківського уніветситету (8.03.1942).

Посвідка звільнення від служби в армії (1945).

Котракт на працю учителя (3.09. 1946).

Виклик до суду (25.08. 1947).

Квитанція на витрати на дорогу з Ауґсбургу до Мюнхену (20.09.1954).

Медична довідка, каси хворих (1.05.1960).

-. Газетні публікації. Вирізки та відбитки статей

Derzhavyn V. Der Stand der Wissenschaften in der UdSSR.// ABN-Correspondenz. – 1953. - № 1-2. - P. 6.

Derzhavyn V. Die europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen// ABN-Correspondenz. – 1953. - № 5-6. - P. 16.

Derzhavyn V. Ein gutter name im dinste einer schlechten sache// ABN-Correspondence. – 1952. - № 11-12. - P. 16.

Derzhavyn V. Jurisprudence// ABN-Correspondence. – 1953. - № 5-6. - P. 5.

Derzhavyn V. Rußland// ABN-Correspondence. – 1953. - № 7-8. - P. 16.

Derzhavyn V. Soziologie des Kommunismus// ABN-Correspondenz. – 1953. - № 3-4. - P. 16.

Derzhavyn V. Science in the U.S.S.R.// ABN-Correspondence. – 1953. - № 3-4. - P. 5.

Derzhavyn V. Statistics in Theory and Practice// ABN-Correspondence. – 1953. - № 7-8. - P. 7.

Derzhavyn V. The Annals of the Ukrainian Akademy of Arts and Science in the U.S// ABN-Correspondence. – 1953. - № 7-8. - P. 16.

Derzhavyn V. The Decline of Imperial Russia 1855-1914.// ABN-Correspondence. – 1953. - № 5-6. - P. 16.

Derzhavyn V. Ukraine overlooked once more// ABN-Correspondence. – 1952. - № 11-12. - P. 16.

Державин В. Афоризми//Світання.- 1946. - № 4-5. – С.7-10.

Державин В. Афоризми//Світання.- 1947. - № 6.

Державин В. Афоризми//Нове лицарство.- 1947. - № 2-3. – С.38-39.

Державин В. Афоризми//Хорс.- 1946. - № 1. – С.42-44.

Державин В. Великий поет-мислитель (До 60-ї річниці народження Павла Филиповича( 20 серпня 1891 р.))// Українська думка.- 1951. - № 36(235).

Державин В. Вдалий прояв літературної позагрупованости//Укр. трибуна.- 1947.- № 69.

Державин В. Відродження символізму//Укр. трибуна.- 1947.- № 91.

Державин В. Войовничий неоклясицизм С. Гординського//Укр. трибуна.- 1947.- № 79, 81.

Державин В. До походження слова „зарево”//Зарево.- 1950.- № 2. – С. 70-71.

Державин В. До проблематики клясицизму//Бюлетень УВАН. - 1946.- № 4. – С.7-9.

Державин В. До проблематики наступного етапу національно-визвольної боротьби// Національна трибуна.- 1951. - № 27.

Державин В. До роковин „ХОРСА”// Пороги.- 1950.- № 10. – С. 10-13.

Державин В. Драматургічна конференція МУР’у//Пу-гу.- 1947.- № 38. – С. 11.

Державин В. Етичні афоризми // Сучасна Україна.- 1952.- № 23(48).

Державин В. З героїки українського минулого//Українські вісті.- 1949.- № 60(317).

Державин В. З естетичних афоризмів//Пороги.- 1951. – квіт.-трав. – С. 11.

Державин В. З останніх днів земного життя Юрія Клена//Сучасна Україна.- 1952. - № 23,24.

Державин В. Із „Афоризмів”//Стежі.- 1946. - № 5-6.

Державин В. Історична епопея Юрія Клена. До третіх роковин з дня смерти Юрія Клена (30.10.1947)//Пороги.- 1950-1951.- № 14-22.

Державин В. Казка для дорослих, але не для молоді – скорше містифікація: Рецензія (Докія Гуменна Велике Цабе. – Нью-Йорк, 1952. - 156 с.// Визвольний шлях. - 1953.- № 4. – С. 37-38.

Державин В. Книга артистичного збагачення: Рецензія на книгу Михайла Ореста Гість і господа. Книга поезій четверта. - Філадельфія, 1952. – 58 с. //Сучасна Україна.- 1952.- № 19(44).

Державин В. Книга поета-мислителя//Державницька Думка.- 1952. - № 7-8. – С. 88-91.

Державин В. Коханіяда. Лірико-сатирична поема О. Гай-Головка//Пу-гу.- 1947.- № 37.

Державин В. Лицар духа// Аванґард.- 1951. - № 2. – С. 17-18.

Державин В. Лист до редакції// Америка.- 1950.- 11 серп.

Державин В. Ліричне мистецтво О.Ольжича//Світання.- 1946.- № 4-5. – С.20- .

Державин В. Майстер пригодницької белетристики Роберт Люї Стивенсон// Пороги.- 1951.- № 25-27. – С. 11-13.

Державин В. Місце Павла Тичини в українській поезії (Історія кількох літературних непорозумінь)//Аванґард.- 1953.- № 6-7(28-29). – С. 69-75.

Державин В. Моральні афоризми//Заграва.- 1946. - № 4. – С.41-42.

Державин В. Натуралізм на роздоріжжі(Рецензія на Чапленко В. Муза та інші оповідання.- Ауґсбурґ,1946.- 64 с.)// Рідне слово.- 1946.- № 11. – С. 76-82.

Державин В. Національна література як мистецтво//Україна і світ.- 1949.- Зошит І, 1 груд. - С. 19-25.

Державин В. Наша белетристична проза за 1946-ий та першу половину 1947 року//????.


Державин В. Наша літературна романтика, її зразки та претенсії//Українська трибуна.- 1947.- № 53(77).

Державин В. Наше красне письменство за 1946 рік //Наше життя.- 1947.- № 9, 10, 12, 15,.

Державин В. Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда// Національна трибуна.- 1950. - № 11,12.

Державин В. Остання конференція МУРу// Рідне слово.- 1946.- № 9-10. – С. 52-59.

Державин В. Осяги й хиби журналу „Київ”//Державницька Думка.- 1951.- № 2. – С. 57-63.

Державин В. Перші відгуки про „модерну українську поезію”// Америка.- 1950.- № 3.

Державин В. Поезія М. Ореста і неоклясицизм//Світання. - 194?. - № 2.

Державин В. Поет епохи//Наше життя.- 1947.- № 4.

Державин В. Поет героїчного світогляду( До сьомої річниці загину О.Ольжича (9-10 червня 1944))//Українська думка.- 1951.- № 27(226).

Державин В. Поет надлюдського (до 50-тих роковин смерти Фрідріха Ницше (1844-1900)) //Пороги.- 1950.- № 11.

Державин В. Поезія Ж.М. де-Ередія// Пороги.- 1952.- № 32-33. – С. 2-4.

Державин В. Поза межами літератури (З приводу 2-го „доповненого „ видання твору Івана Манила „Постріли пера”, Авґсбурґ, друкарня Д.Сажина, 1947)//Наше життя.- 1947.- № 2(97).

Державин В. Проблема клясицизму та система літературних стилів// МУР: Збірник літературно-мистецької проблематики.- 1946. - № 2. – С. 19-36.

Державин В. Проблеми фонетичного проґресу// Бюлетень УВАН.- 1946. - № 6. – С. 6-7.

Державин В. Провідне в пешому томі роману „ОСТ” У. Самчука//Овид. - 1950. - № 10-11 (15-16).

Державин В. Райнер Марія Рільке (До 25-ої річниці смерти (29.12 1926 р.))// Сучасна Україна.- 1952.- № 1. – С. 9.

Державин В. Рецензія на статтю Антонович М. Чибули кімерійці в Україні (До питання про походження кімерійців //Український морський інститут.- Одеса,1946.- №34.- С. 27-35)// Бюлетень УВАН.- 1946.- № 3. – С. 13-14.

Державин В. Різні типи антибольшевицької літератури// Визвольний шлях.- 1953. - № 4(67). – С. 14-15.

Державин В. Сонети Ередія і сонети Зерова // Сучасна Україна.- 1952-1953. - № 50,

1.


Державин В. Рецензія на Теок Карикатури з літератури (фотографії з творчої парафії) Передмова Яреми Галайда.-Мюнхен:Скоморох,1947// Орлик.- 1948.- № 4.

Державин В. Тіт Лівій Битва коло Тразіменського озера: Переклад//Зарево.- 1950. - № 2. – С. 42-53.

Державин В. Три сумівських органи: Рецензія// Аванґард.- 1951.- № 3. – С. 24-25.

Державин В. Україна в найновішій польській історіографії// Наша Трибуна.- 1951. - № 20.

Державин В. Українська еміґраційна література (1945-1947)// Календар-альманах на ювілейний 1948 р.- 1947.- С. 130-152.

Державин В. Фантастика в „Страшной Мести” Гоголя // ?.- 19??.- № ?. – С. 329-338.

Державин В. Чи є в мові природні звуки?//Наша мова.- 1947.- № 1. – С. 14-16.

Державин В. Чільний поет сучасної української духовности (До 50-го дня народження Михайла Ореста//Державницька Думка.- 1951.- № 4. – С. 37-39.

Державин В. Шерех історії//Запроторений Комар(Їжак).- 1948. - № 2(17).

Державин В. Шлях до клясицизму(Олена Теліга Душа на сторожі. Вибір з поезій.-Культура, 1946.-32 с.)//Альманах МУР.- 1946.- № 1. – С. 183-186.

Державин В. Якої демократії потребує українське селянство?// Нова епоха.- 1946.- № 9. – С. 8-12.

Фотографії

-. Фотографії В. Державина. арк.В.Державин у лікарні /на ліжку під час відвідування/ (січень 1962)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка