Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядженняСкачати 200.89 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір200.89 Kb.
ТипРозпорядження


УКРАЇНА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16

’’

травня

2016 р.


156Про створення інформаційно-консультативного пункту (центру)

з питань праці та охорони праці

Відповідно до статей 6, 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 13, 34 Закону України «Про охорону праці», з метою підвищення рівня знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб, найманих працівників, фізичних-осіб підприємців, які зайняті в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері, удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах та мінімізації виробничого травматизму і реалізації професійних ризиків:

1.Створити інформаційно-консультативний пункт (центр) з питань праці та охорони праці.

2. Затвердити Положення про інформаційно-консультативний пункт (центр) з питань праці та охорони праці, що додається.

3.Залучити до роботи в інформаційно-консультативному пункті (центрі) на громадських засадах відповідальних спеціалістів з питань праці та охорони праці у складі, згідно з додатком 1.

4.Призначити відповідальним за організацію роботи інформаційно-консультативного пункту (центру) начальника управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації Мартинюка С.М.

5.Визначити місцезнаходження інформаційно-консультативного пункту (центру): смт. Чечельник, вул. Паркова, 2, каб. 8 та графік роботи – щосереди з 9 до 15 години.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Савчука В.В.

 

Голова районної

державної адміністрації С.Пустовий

С. Мартинюк


С. Мартинюк

Н. Никитюк

А. Ланецький

О. Атаманенко

В. Савчук

О. Тимофієва А. Ланецький

а І. аксимова

ОТимофієва

ДОДАТОК 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від_16.05.2016р._№ 156СКЛАД

інформаційно-консультативного пункту (центру)

з питань праці та охорони праці


Мартинюк Станіслав Миколайович
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністації, відповідальний за організацію роботи інформаційно-консультативного пункту (центру);

Гончаренко Світлана Василівназавідувач сектору з питань оплати та охорони праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідальний за ведення журналу реєстрації особистого прийому громадян;

Іващенко Констянтин Віталійовичголовний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою);

Химишинець Юрій Васильовичголовний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою);

Павлишен Віталій Васильовичголовний спеціаліст з питань охорони праці управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Скоцеляс Марія Іванівнаначальник відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації.Керівник апарату райдержадміністрації О. Тимофієва

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від _16.05.2016р. № 156

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-консультативний пункт(центр) з питань праці та охорони праці

Чечельницької райдержадміністрації.
І.Загальні положення.

1.1. Інформаційно-консультативний пункт (центр) з питань праці та охорони праці при районній державній адміністрації ( надалі «Консультативний центр») створено з метою надання допомоги юридичним особам, найманим працівникам, фізичним-особам підприємцям, які зайняті в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та транспорті в проведенні профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю найманих працівників.

1.2.Консультативний центр в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виковнавчої влади, розпорядженнями обласної та державних адміністрацій та цим Положенням.

1.3. Консультативний центр створюється для підвищення рівня знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб, найманих працівників, фізичних-осіб підприємців, які зайняті в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та транспорті.

1.4.Консультативний центр є загальнодоступним для юридичних осіб, найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, які працюють в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та транспорті та звернулися за консультацією, отриманням інформації для вирішення суперечних питань, які виникають в процесі трудової діяльності, або за допомогою в розробці профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози застрахованих, викликаних умовами праці.

1.5.Консультативний центр створюється на базі сектору з питань оплати та охорони праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за участі посадових осіб територіальних органів Держпраці (за згодою) по місцю знаходження сектору з питань оплати та охорони праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

1.6.Діяльність консультативного центру покликана забезпечити доступність інформації, підвищення рівня знань посадових осіб, які виконують питання охорони праці.

ІІ. Основні завдання і зміст роботи консультативного центру.

2.1.Основними завданнями консультативного центру є:

2.1.1.Надання консультацій посадовим особам, фізичним особам, підприємцям та найманим працівникам, які зайняті в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та ін. з питань:

- законодавства з охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- впровадження системи управління охороною праці та відомчого контролю на підприємствах;

- навчання, підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці;

- якості розслідувань нещасних випадків та професійних захворювань.

2.1.2. Поширення позитивного досвіду створення безпечних та нешкідливих умов праці серед підприємств та закладів в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та ін.

2.1.3.Надання допомоги в частині розроблення:

- комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів підвищення існуючого рівня охорони праці;

- профілактичних заходів;

- нормативних актів з охорони праці підприємств.

2.1.4.Проведення заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці у тому числі семінарів та нарад.

2.2. Для забезпечення належного виконання основних заходів консультативний центр виконує такі функції:

2.2.1.Співпрацює з органами місцевої влади, профспілковими організаціями підприємствами, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я та представниками засобів масової інформації.

2.2.2.Організовує інформування роботодавців щодо роботи консультативного центру через районну газету «Чечельницький вісник» та веб-сторінці райдержадміністрації шляхом розміщення оголошень та статей.

2.2.3.Організовує прийом посадових осіб та найманих працівників, зайнятих в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та надає їм пропозиції щодо поліпшення профілактичної роботи з метою попередження нещасних випадків та професійних захворювань.

2.2.4.Обліковує письмові звернення у журналах реєстрації звернень посадових осіб, найманих працівників, фізичних осіб - підприємців щодо надання допомоги з питань праці та охорони праці.

ІІІ.Обладнання консультативного центру

3.1.Біля кабінету центру встановлюються вказівні таблички з наданням на них місцезнаходження центру та розпорядок роботи, контактні телефони.

3.2.Центр може забезпечуватися законодавчими актами про працю, охорону праці, Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Держпраці України, державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці та іншими документами з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, а також плакатами, стендами, макетами, моделями та іншими наочними посібниками.

VІ.Організація роботи консультативного центру.

4.1.Відповідальність за створення та обладнання центру і контроль за його роботою покладається на начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

4.2.Графік особистого прийому посадовими особами відповідальними за роботу центру затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

4.3.Робота центру здійснюється у строки, вказані у розпорядженні (щосереди з 9 до 15 години) або за потребою.

4.4.Консультації надаються в усній або письмовій формі за вимогою заявника.

4.5.Відмітки про надані інформаційно-консультаційні роз'яснення вносяться до журналу реєстрації особистого прийому громадян при зверненні їх до консультативного центру.

4.6.Відповідальна особа забезпечує його вчасну роботу та ефективність діяльності.

До роботи консультативною центру можуть залучатися:

- представники управління Держпраці у Вінницькій області(за згодою)

- представники профспілкових організацій (за згодою);

- представники місцевих органів влади (за згодою);

- представники суспільних організацій (за згодою).

Довідка

погодження проекту розпорядження голови районної державної

адміністрації «Про створення інформаційно-консультативного пункту (центру) з питань праці та охорони праці»
Проект розпорядження розроблено на виконання листа управління Держпраці у Вінницькій області №1035 від 13.04.2016р., з метою надання допомоги юридичним особам, найманим працівникам, фізичним особам-підприємцям з питань праці та охорони праці.
Погоджено

Без зауважень:


Керівник апарату

райдержадміністрації О. Тимофієва

Із зауваженнями, (пропозиціями)

які враховано ---------------------- ---------------------

(посада) (ініціали та прізвище)

Із зауваженнями(пропозиціями)

які враховано частково ------------------------ ---------------------

(посада) (ініціали та прізвище)

Із зауваженнями (пропозиціями)

які не враховано -------------------------- ---------------------

(посада) (ініціали та прізвище)

Начальник управління праці та

соціального захисту населення С.М. Мартинюк


Пояснювальна записка

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації


«Про створення інформаційно-консультативного пункту (центру)

з питань праці та охорони праці»
1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Проект розпорядження розроблено на виконання листа управління Держпраці у Вінницькій області №1035 від 13.04.2016р., на виконання статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці».2. Мета і шляхи її досягнення

Мета даного розпорядження – надання допомоги підприємствам агропромислового комплексу та у соціально-культурній сфері в проведенні профілактичних заходів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю найманих працівників.4. Фінансово-економічне обгрунтування

Не потребує5. Позиція заінтересованих органів

Забезпечення подання інформації щодо ситуації в районі, зазначати про наявність, відсутність проблем, пов’язаних з охороною праці на підприємствах агропромислового комплексу та у соціально-культурній сфері.6. Регіональний аспект

Не потребує7.Громадське обговорення

Не потребує8.Прогноз результатів

Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань праці та охорони праці, досягнення безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Начальник управління праці та

соціального захисту населення С.М. Мартинюк
Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
files -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на листопад 2014 року
files -> Звіт про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2009 2012 роки, взяти до відома (додається)
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на грудень 201 5
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Відділ освіти шполянської районної державної адміністрації
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2014 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка