Ухвала вченої ради Державного вищого навчального закладуДата конвертації03.11.2016
Розмір0.51 Mb.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор________________А.Ф.Павленко

“30” вересня 2010 р.

УХВАЛА

Вченої ради

Державного вищого навчального закладу

Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана”

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року та підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року

від 30 вересня 2010 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника першого проректора-директора навчального центру Берези А.М., Вчена рада університету відзначає, що літня екзаменаційна сесія проведена у відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", ухваленим Вченою радою університету 30 березня 2006 р.

Комплексний аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року засвідчує, що в університеті збережено високі показники, які характеризують успішність студентів, але є спад цілого ряду з них. Склали іспити за усіма дисциплінами – 23777 студентів або 74,8%. Кількість студентів, які успішно склали іспити у літню екзаменаційну сесію 2009/2010 навчального року на 1,3 % нижче, ніж за підсумками літньої сесії попереднього року. Так, кількість студентів, які успішно склали іспити з урахуванням усіх форм навчання, порівняно з попереднім навчальним роком наступна:

- по базовому ВНЗ - 13969 чол. (70,6%), має місце зниження на 3,3%;

- по Криворізькому інституту - 3591 чол. (82,3 %), підвищення складає 3,4 %;

- по Кримському інституту - 2839 чол. (71,6 % ), підвищення складає 3,7 %;

- по Економічному коледжу - 776 чол. (96,6 %), підвищення складає 2,9%;

- по Коледжу інформаційних систем і технологій - 667 чол. (83,5%), має місце зниження на 0,8 %;

- по Сімферопольському коледжу - 474 чол. (95,2 %), має місце зниження на 0,6 %;

- по Криворізькому коледжу економіки та управління – 711 чол. (97,1%), підвищення на 0,3 %;

- по Роменському економічному коледжу – 606 чол. (94,4%), підвищення на 4,9%

- по Коледжу економіки та управління - 144 чол. (73,5 %).;


Порівняно з попереднім навчальним роком кількість студентів, які успішно склали літню сесію на денній формі навчання:

- по базовому ВНЗ - 10010 чол., відбулось зниження на 2,1%;

- по Криворізькому інституту - 2394 чол., підвищення на 5,5 %;

- по Кримському інституту - 1798 чол., підвищення на 7,3 %;

- по Економічному коледжу - 776 чол., підвищення на 2,9 %;

- по Коледжу інформаційних систем і технологій - 667 чол., зниження на 0,8%;

- по Сімферопольському коледжу – 312 чол., підвищення на 1,1 %;

- по Криворізькому коледжу економіки та управління – 575 чол., підвищення на 0,4 %;

- по Роменському економічному коледжу – 573 чол., підвищення на 4,2%.

- по Коледжу економіки та управління - 125 чол.


На вечірній формі навчання базового ВНЗ кількість студентів, які успішно склали літню сесію - 755 чол., успішність підвищення на 1,4 %.
На заочній формі навчання порівняння кількості студентів, які успішно склали іспити , становить:

 • по базовому ВНЗ - 3204 чол., зниження на 7,7 %;

- по Криворізькому інституту - 1197 чол., зниження на 1 %;

- по Кримському інституту - 1041 чол., зниження на 1,8 %;

- по Сімферопольському коледжу – 162 чол., зниження на 3,6 %;

- по Криворізькому коледжу економіки та управління – 136 чол., 0%

- по Роменському економічному коледжу – 33 чол., підвищення на 13,3 %.

- по Коледжу економіки та управління — 19 чол.


Аналіз результатів іспитів студентів денної форми навчання базового ВНЗ показує, що показники успішності у поточному році порівняно з попередніми роками погіршилися.

2008/2009 н.р.

2009/2010 н.р.

Відхилення

Абсолютна успішність, %

90,7

88,2

-2,5

Якість, %

64,4

64,9

+0,5

Середній бал

3,86

3,8

-0,06


Порівняння успішності студентів денної форми навчання в літню екзаменаційну сесію

2009/2010 та 2008/2009 навчальних років у розрізі кафедр

Факультет

Найменування кафедри

Успішність, %

Середній бал

абсолютна

на "5" і "4"

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

Факультет економіки та управління

Економіки підприємств

90,7

94,6

67,9

61,6

3,93

3,85

Історії та теорії господарства

82,1

88,3

60,5

58,8

3,74

3,75

Макроекономіки та державного регулювання

84,6

84,9

61,8

51,7

3,79

3,62

Менеджменту

82,5

86,8

60,1

58,6

3,75

3,73

Політичної економії обліково-економічного факультету

87,0

91,2

64,7

66,8

3,83

3,92

Політичної економії факультетів управління та маркетингу

81,3

87,6

59,7

57,1

3,67

3,68

Стратегії підприємств

91,0

90,6

67,7

60,0

3,96

3,80

Разом по факультету

86,3

89,1

63,7

59,2

3,83

3,76

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Іноземних мов факультету міжнародної економіки та менеджменту

92,9

92,7

74,6

71,4

4,18

4,08

Міжнародні фінанси

94,9

99,8

78,6

76,5

4,18

4,13

Міжнародного менеджменту

96,0

99,8

77,0

72,0

4,20

4,10

Міжнародної економіки

90,3

91,6

73,2

65,7

4,07

3,92

Міжнародної торгівлі

91,1

99,8

77,8

74,1

4,27

4,04

Німецької мови

93,6

95,8

80,9

73,6

4,29

4,06

Української мови та літератури

97,8

97,0

91,3

75,6

4,42

4,01

Разом по факультету

92,3

96,6

75,2

72,7

4,15

4,05

Юридичний факультет

Конституційного та адміністративного права

78,3

72,0

57,8

45,5

3,62

3,37

Міжнародного та європейського права

83,5

80,9

59,7

53,6

3,77

3,57

Педагогіки та психології

96,7

98,2

90,4

85,2

4,44

4,38

Правового регулювання економіки

96,5

97,6

74,7

62,8

4,04

3,87

Теорії та історії держави і права

83,2

86,7

63,7

59,0

3,81

3,70

Цівільного та трудового права

89,8

92,9

76,8

73,7

4,12

4,11

Разом по факультету

86,1

89,3

68,5

64,6

3,92

3,86

Факультет управління персоналом та маркетингу

Вищої математики (факультет маркетингу)

77,4

81,2

48,4

47,2

3,46

3,50

Іноземних мов факультету маркетингу

88,9

87,9

63,1

58,5

3,86

3,79

Маркетингу

91,9

95,4

74,4

72,7

4,08

4,07

Політології та соціології

93,7

97,1

75,0

70,3

4,10

4,02

Регіональної економіки

93,1

93,8

74,5

69,1

4,02

3,95

Управління персоналом та економіка праці

93,0

96,0

72,9

70,0

4,06

4,02

Разом по факультету

89,5

91,5

68,0

64,6

3,93

3,89

Обліково - економічний факультет

Аудиту

98,3

99,7

86,4

91,8

4,28

4,43

Бухгалтерського обліку

80,7

81,5

54,7

48,2

3,63

3,52

Обліку в кредитних та бюджетних установах та економічного аналізу

97,5

97,7

82,2

78,1

4,32

4,14

Обліку підприємницької діяльності

96,6

96,4

80,4

77,0

4,25

4,15

Разом по факультету

90,9

93,8

71,6

71,3

4,03

4,01

Факультет економіки аграрно-промислового комплексу

Економіки агропромислових формувань

98,5

95,7

65,7

71,7

3,99

4,05

Обліку, аналізу і аудиту в АПК

89,2

93,3

64,6

56,8

3,80

3,81

Політичної історії

91,7

90,3

68,4

60,6

3,89

3,77

Фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

Разом по факультету

91,8

94,5

67,8

69,3

3,89

3,99
Фінансово - економічний факультет

Іноземних мов фінансово-економічного факультету

92,7

93,5

74,2

74,9

4,07

4,10

Страхування

95,2

95,7

67,0

61,9

3,91

3,83

Фінансів

83,7

92,7

63,6

65,4

3,84

3,91

Фінансів підприємств

84,8

93,1

51,2

54,0

3,64

3,72

Фінансові ринки

 

 

 

 

 

 

Разом по факультету

88,6

93,9

67,0

65,1

3,92

3,91

Кредитно - економічний факультет

Банківських інвестицій

95,6

97,2

66,8

63,7

3,97

3,93

Банківської справи

80,4

85,9

55,6

59,9

3,66

3,76

Менеджменту банківської діяльності

93,9

98,8

67,2

65,3

3,92

3,98

Філософії

93,2

93,9

73,2

71,4

4,04

4,01

Разом по факультету

89,0

93,8

66,6

63,2

3,91

3,89

Факультет інформаційних систем і технологій

Вищої математики (ФІСІТ)

85,9

89,7

63,3

55,2

3,77

3,68

Економіко-математичного моделювання

82,9

84,1

61,5

55,0

3,86

3,71

Інформатики

85,4

89,6

61,2

61,8

3,81

3,82

Інформаційних систем в економіці

99,2

85,6

69,4

56,7

4,02

3,96

Інформаційного менеджменту

87,6

87,6

57,8

65,1

3,68

3,92

Статистики

82,6

87,2

58,1

60,1

3,69

3,71

Разом по факультету

85,1

88,2

61,5

59,6

3,81

3,81

Разом по КНЕУ

88,4

91,7

67,0

64,8

3,91

3,90

Підвищилась абсолютна успішність на всіх формах навчання на факультетах: • юридичному— на 5,3 %.

 • управління персоналом та маркетингу— на 5,1 %;

Зниження абсолютної успішності на всіх формах навчання відмічається на факультетах: • кредитно-економічному — 8,8 %;

 • економіки АПК — 5,3 %;

 • міжнародної економіки і менеджменту — 4,2 %;

 • економіки та управління — 3,1%;

 • фінансово-економічному — 3,1 %

 • інформаційних систем і технологій — 1,1 %;

 • обліково-економічному — 0,3 %;

Разом по денній формі навчання якість навчання підвищилась на 3,1 %., при цьому спостерігалось зниження якості навчання на факультетах: • інформаційних систем і технологій — 5,2 %;

 • кредитно-економічному — 3,6 %;

Підвищилась якість навчання на факультетах:

 • економіки АПК — 16,2 %;

 • юридичному — 12,2 %

 • міжнародної економіки і менеджменту — 4,9 %;

 • обліково-економічному — 4 %.

 • управління персоналом та маркетингу— 1,9 %;

 • фінансово-економічному — 1,8 %;

 • економіки та управління — 0,9 %;

Проаналізувавши складання іспитів на денній формі навчання маємо наступні результати:

Оцінка

2008/2009н.р

2009/2010н.р

Відхилення

Відмінно

А

27,9
30,5
+2,6

Добре

В

35,8

2,8

36,6

15,0

+0,8

С

33,0

21,6

Задовільно

Д

27,3

3,9

21,4

4,6

-5,9

Е

22,4

16,8

Незадовільно

FX

7,1

3,4

8,7

5,5

+1,6

F

3,7

3,2

Не з’явилися
1,9
2,8
+0,9

Академічна заборгованість

в літню екзаменаційну сесію 2009/2010 н.р.


Форма навчання

Загальна кількість складених іспитів

Всього академзаборгованості

з них

FX (повторне складання)

%

F (повторне вивчення дисципліни)

%

кількість

%

Денна

55652

4879

8,8

3063

5,5

1816

3,3

Вечірня

4134

411

9,9

271

6,5

140

3,4

Заочна

24422

3296

13,5

2225

9,1

1071

4,4

Кількість студентів,

що мають академічні заборгованості за результатами сесії.


Форма

Навчання


Мають академічну

заборгованість


%


Мають більше 2-х

академічних заборгованостей


%

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

08/09

09/10

Денна

2699

3130

21,6

23,6

364

640

2,9

4,8

Вечірня

301

251

26,4

24,6

35

32

3,1

3,1

Заочна

1735

2043

31,0

37,2

161

257

2,9

4,7

Разом

4735

5424

24,6

27,4

560

929

2,9

4,7

В літню сесію загальна успішність студентів - бюджетників на денній формі навчання вища за успішність контрактників на 19,74%. По факультетам ці перевищення коливаються від 8,7% (на факультеті Управління персоналом та маркетингу) до 26,77% (на Кредитно-економічному факультеті). На заочній формі навчання загальна успішність бюджетників вища на 12,59%, із найменшим показником на факультеті Інформаційних систем і технологій - 6,18%, а найбільший показник перевищення – 27,6% на Юридичному факультеті .

При порівнянні результатів літніх сесій аналіз денної форми навчання показує, що загальна успішність по університету у бюджетників знизилась на 0,82%, у контрактників знизилась – на 2,98%.

З метою унормування змісту поточного і підсумкового контролю знань студентів та доведення його до студентів на сервері університету по кожній з навчальних дисциплін розміщено комплект методичних матеріалів, складовою яких є перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни, приклади типових практичних завдань, порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни тощо. До деканатів і кафедр доведені затверджені нормативно-методичні матеріали по проведенню іспитів, підсумкового модульного контролю та оцінки знань студентів.

Аналіз даних сесії у розрізі кафедр та екзаменаторів свідчить про позитивну тенденцію до скорочення розбіжностей в оцінюванні знань студентів.

В той же час літня екзаменаційна сесія виявила ряд недоліків:

- зберігаються недоліки в організації самостійної роботи студентів;

- мало місце виставлення поточних оцінок в кінці семестру, а не систематичне оцінювання роботи студентів протягом семестру та занесення результатів в електронний журнал;

- поширеним явищем залишається використання студентами шпаргалок;

- мають місце випадки, коли поточний і підсумковий контроль знань студентів, оформлення заліково-екзаменаційних відомостей і журналів обліку поточної успішності здійснюється не у відповідності з затвердженими нормативно-методичними матеріалами. Так, деякі викладачі не у повному обсязі дотримуються “Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації” ухваленого Вченою радою університету 28 квітня 2009р., виправляють технічні помилки у відомостях і не завіряють їх, помиляються у підрахунку балів;

- потребує підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів, подолання формалізму у цьому напрямі освітньої діяльності;

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження додаткових заходів деканатами і кафедрами щодо вдосконалення організації навчального процесу та забезпечення підготовки до зимової екзаменаційної сесії.Вчена рада ухвалила:

1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр до 29 жовтня 2010 року провести детальний аналіз раціонального використання робочого часу викладача в порівнянні з результатами екзаменаційної сесії.

2. Директорам інститутів та коледжів КНЕУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр у термін до 12 листопада 2010 року:

2.1. Розглянути на засіданнях Рад інститутів, коледжів, факультетів та кафедр підсумки навчально-методичної роботи у 2009/2010 навчальному році та розробити заходи щодо підготовки та проведення зимової екзаменаційної сесії.

2.2. Проаналізувати причини порушення Ухвали Вченої ради університету про "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р., що проявилося в недостатній організації самостійної роботи студентів і помилок викладачів при заповненні електронного журналу та відомостей, та вжити заходи щодо його безумовного виконання.

2.3. Проаналізувати поточну успішність студентів по науково-педагогічним працівникам.

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, науково-педагогічному складу забезпечити підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року у повній відповідності з "Положенням про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи", від 30 березня 2006р.” та виконання вимог викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів”, що ухвалений Вченою радою університету 28.05.2009 р.


 1. Деканам факультетів:

4.1. До 12 листопада 2010р. розглянути на засіданнях Вчених рад факультетів питання “Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії“, звернувши особливу увагу на підготовку та проведення екзаменаційної сесії студентами першого курсу.

4.2. Провести необхідну організаційну роботу по проведенню підсумкового модульного контролю і захисту курсових робіт до початку екзаменаційної сесії, своєчасному доведенню до студентів розкладу екзаменаційної сесії.

4.3. Забезпечити дійовий контроль за проведенням іспитів в ході екзаменаційної сесії, виконанням науково-педагогічним складом вимог нормативних документів щодо порядку проведення іспитів, правильним оформленням екзаменаційних відомостей; інформацію про виявлені факти порушень в ході проведення ПМК та іспитів оперативно подавати до навчального центру.

4.4. Забезпечити зберігання екзаменаційних робіт протягом трьох місяців після екзаменаційної сесії, а з незадовільними оцінками до моменту ліквідації академічної заборгованості.

4.5. Організувати своєчасне нарахування студентам стипендії та соціальних виплат за результатами складання ними іспитів.

4.6. До 11 лютого 2011р. підготувати та подати до обліково-аналітичного відділу Навчального центру підсумкову інформацію про результати зимової екзаменаційної сесії.

4.7. До 4 березня 2011р. року обговорити підсумки зимової екзаменаційної сесії на засіданнях Вчених рад факультетів.

4.8. Організувати ліквідацію академічних заборгованостей відповідно до вимог “Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів”, що схвалений Вченою радою університету 24.04.08 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою 25.06.09 р. 1. Науково-педагогічним працівникам:

5.1. На завершальному етапі семестру активізувати роботу по забезпеченню якісного виконання програмного матеріалу навчальних дисциплін, посиленню контролю за самостійною роботою студентів та ведення електронного журналу.

5.2. Проведення семестрових іспитів виконувати у відповідності пункту 3.9 "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

5.3. Посилити контроль під час іспиту і забезпечити самостійне виконання студентами екзаменаційного завдання. За використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку тощо) та підказок відстороняти таких студентів з іспиту з виставленням оцінки “0” балів.

5.4. Власноручно оформляти навчальну документацію (екзаменаційні відомості, явочні листи та індивідуальні навчальні плани студентів) і забезпечити виконання вимог, щодо її оформлення, викладених в нормативному документі “Порядок оцінювання знань студентів”, що ухвалений Вченою радою університету 28.05.2009 р.

5.5. Забезпечити перевірку екзаменаційних робіт студентів виключно в приміщеннях навчальних корпусів університету. Тимчасове зберігання здійснювати в приміщеннях відповідних кафедр чи деканатів факультетів.

5.6 Своєчасно повертати в деканати факультетів повністю оформлені екзаменаційні відомості, явочні листи та екзаменаційні роботи студентів. Встановити останній термін оголошення результатів складання іспиту і повернення в деканат екзаменаційної документації – день проведення за розкладом консультації перед іспитом з наступної дисципліни.

5.7. Екзаменаційні відомості та явочні листи оформлюються деканатами в журналах видачі і повернення відомостей. Зміни до них вносяться за дозволом проректора чи декана факультету з обґрунтованим поясненням.

6. Навчальному центру (Березі А.М.) організувати контроль виконання "Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи".

7. Відділу організаційного забезпечення навчального процесу Навчального центру (Ждановичу А.Д.) в термін до 10 грудня 2010 року розробити розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів I-IV курсів денної та вечірньої форм навчання з формуванням потоків у складі не більше 4 академічних груп. При цьому передбачити загальну тривалість письмового іспиту на потоці три астрономічні години.

8. Обліково-аналітичному відділу (Варвінець Н.М.) провести аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.

9. Відділу технічного забезпечення навчального процесу (Бармак А.П.) підготувати аудиторний фонд до зимової екзаменаційної сесії.

10. Організацію виконання Ухвали покласти на проректорів з науково-педагогічної роботи А.М.Колота та С.В.Степаненка.


Вчений секретар Ю.І. Кусий


Каталог: get file
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> Тема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
get file -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
get file -> «затверджую» Ректор А. Ф. Павленко «24» лютого 2011 р
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка