У дитини 1 року спостерiгаються t0 39,8, рiдкi випорожнення. Протягом 5 днiв лихоманила з перiодами пiдвищення температури до високих значень. Змарнiла, блiда. Тургор тканин знижений. Тони серця приглушенiСкачати 405.74 Kb.
Сторінка1/27
Дата конвертації02.04.2020
Розмір405.74 Kb.
#8749
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Педіатрія522
сит зад умови переб хвор лик укр doc 3, 01.Вступ до травматології та ортопедії. Регенерація кісткової тканини, вфів

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

12

Педіатрія

Опис:

Крок 2_укр

Перелік питань:

1.

У дитини 1 року спостерiгаються t0 39,8, рiдкi випорожнення. Протягом 5 днiв лихоманила з перiодами пiдвищення температури до високих значень. Змарнiла, блiда. Тургор тканин знижений. Тони серця приглушенi. Живiт здутий, бурчання в дiлянцi пупка, болiснiсть пiд час пальпацiї. Печiнка +3,5 см. Випорожнення рiдкi, 10 разiв на добу, зеленого кольору, зi слизом. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Сальмонельоз


B.

Дизентерiя


C.

Вiрусний гепатит


D.

Ешерихiоз


E.

Ротавiрусна інфекція


2.

Пацiєнт 13 рокiв перебував на лiкуваннi в дерматологiчному стацiонарi з приводу загострення атопiчного дерматиту. Виписаний у станi клiнiчної ремiсiї. Якi рекомендацiї повинен дати лiкар пацiєнту щодо догляду за шкiрою з метою запобiгання новим загостренням?


A. *

Використання iндиферентних кремiв iз захисною метою


B.

Часте миття шкiри з миючими засобами


C.

Систематичне використання мiсцевих кортикостероїдiв


D.

Систематична обробка шкiри дезiнфiкуючими засобами


E.

Запобiгання сонячному опромiненню шкіри


3.

Доношена дитини перенесла анте- та iнтранатальну гiпоксiю, народилася в асфiксiї (оцiнка за шкалою Апгар 2-5 балiв). Пiсля народження у дитини прогресує збудження, вiдзначаються блювання, нiстагм, судоми, косоокiсть, спонтаннi рефлекси Моро та Бабинського. Яка локалiзацiя внутрiшньочерепного крововиливу найбiльш вiрогiдна?


A. *

Субарахноїдальний крововилив


B.

Дрiбнi крововиливи в тканину мозку


C.

Субдуральний крововилив


D.

Перивентрикулярнi крововиливи


E.

Крововиливи в шлуночки мозку


4.

8-мiсячна дитина була доставлена до лiкарнi з скаргами на утруднене дихання. Мати дитини повiдомила, що 5 днiв тому у неї була нежить, невеликий кашель та пiдвищення температури тiла до 38,30. Лихоманка зменшилася, але кашель залишився. Вранцi дихання дитини почастiшало та шкiра вкрилася плямами. Об’єктивно: температура нормальна, але зберiгається загальне нездужання, на вiдстаннi чути свистячi хрипи. ЧД – 80/хв. Ps- 180 уд/хв. При перкусiї легень звук з коробковим вiдтiнком; при аускультацiї рiзнокалiбернi сухi хрипи. Найбiльш важливим кроком у планi обстеження є:


A. *

Визначення газiв артерiальної кровi


B.

Проведення бронхоскопiї


C.

Посiв з носоглотки


D.

Дослiдження цереброспiнальної рiдини


E.

Розгорнутий загальний аналiз кровi


5.

Хлопчик 12 рокiв доставлений до лiкарнi зi скаргами на бiль у правому нижньому квадрантi живота. Зi слiв батькiв бiль виник вчора у навколопупковiй дiльницi та супроводжувався дворазовим блюванням протягом ночi. Температура нормальна. При оглядi вiдзначається напруженiсть передньої черевної стiнки у правому нижньому квадрантi живота. Кишковi шуми прослуховуються. У кровi: лейк.- 10,0 109/л. У сечi: лейк.- 5-10 у полi зору. Вкажiть, коли необхiдна консультацiя хiрурга, враховуючи таку клiнiчну картину?


A. *

Невiдкладно

B.

У разi пiдвищення температури тiла


C.

У разi проявiв симптомiв подразнення очеревини


D.

У разi лейкоцитозу вище 15, 0 ? 109/л


E.

Немає потреби


6.

Мати 9-ти мiсячної дитини звернулася до лiкаря з приводу того, що "в сечi дитини з’явилася кров". Загальний стан дитини задовiльний. У неї температура в нормi та не було уретральної травми. При макроскопiчному дослiдженнi сеча рожевого кольору, але при мiкроскопiї еритроцити вiдсутнi. Найбiльш вiрогiдним поясненням цього явища є:


A. *

Наявнiсть хромогенiв в їжi дитини


B.

Гемоглобiнурiя


C.

Лiзис еритроцитiв


D.

Мiоглобiнурiя


E.

Порфiрiя


7.

У хлопчика 2 рокiв спостерiгається набряклiсть очей та гомілково-ступневих суглобів протягом останнього тижня. Об’єктивно: АТ- 100/60 мм.рт.ст., Ps- 110/хв, ЧД-28/хв. Збiльшення живота з позитивним симптомом хвилi. Сироваткова концентрацiя креатинiну- 0,45 мкмоль/л, альбумiну- 14 г/л та холестерину- 11,8 ммоль/л. У сечi бiлок ++++, еритроцити не виявленi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Нефротичний синдром


B.

Гемолiтико-уремiчний синдром


C.

Гострий постстрептококовий гломерулонефрит


D.

D.Нефротичний синдром внаслiдок фокального та сегментарного гломерулосклерозу


E.

Хвороба Шенлейн-Геноха з нефритом


8.

Хлопчик 15 рокiв двiчi перенiс важкий анафiлактичний шок пiсля бджолиних укусiв. Що з перерахованого є найбiльш ефективним методом профiлактики?


A. *

Десенсибiлiзацiя екстрактом бджолиної отрути


B.

Призначення кортикостероїдiв протягом лiта


C.

Тривале профiлактичне лiкування антигiстамiнними препаратами


D.

Обмеження знаходження поза примiщенням протягом лiтнiх мiсяцiв


E.

Захисний одяг


9.

У дiвчинки 10 рокiв через 14 днiв пiсля ангiни з’явилася макрогематурiя. АТ- 170/100 мм.рт.ст., помiрнi набряки ступней та гомiлок. Сироватковий азот сечовини 32 ммоль/л. Що з перерахованого є найбiльш вiрогiдною причиною виникнення вказаних симптомiв?


A. *

Збiльшення об’єму внутрiшньосудинної рiдини


B.

Коарктацiя аорти


C.

Зменшення вироблення ендотелiального релаксуючого фактору


D.

Збiльшення вироблення катехоламiнiв


E.

Збiльшення вироблення альдостерону


10.

У ранiше здорового хлопичка 15 рокiв спостерiгається переймоподiбний бiль у дiлянцi пупка; через декiлька годин бiль змiстився у правий нижнiй квадрант та став постiйним. Спостерiгалося декiлька епiзодiв блювання. Живiт болiсний пiд час глибокої пальпацiї у правому нижньому квадрантi. При рентгенографiї органи грудної та черевної порожнини без вiдхилень. У кровi лейк. 15 * 109/л. У сечi 3 лейкоцити у п/з. Що з перерахованого є першочерговою дiєю по вiдношенню до даного хворого?


A. *

Дiагностична лапаротомiя


B.

Комп’ютерна томографiя черевної порожнини


C.

Внутрiшньовенна пiєлографiя та цистографiя


D.

Iрігоскопiя


E.

Симптоматичне лiкування вдома; повторна госпiталiзацiя при пiдсиленнi болю

11.

Хлопчик 8 рокiв був вкушений домашньою собакою. В анамнезi у дитини були зробленi всi плановi щеплення. Собака була щеплена проти сказу. При оглядi: на стегнi в наявностi рана довжиною 1 см, оброблена та закрита пластирем. Якi додатковi профiлактичнi дiї потрiбнi?


A. *

Прийом антибiотикiв недоцiльний


B.

Одноразовий прийом цефалексину


C.

Прийом еритромiцину протягом 5 днiв


D.

Прийом пенiцiлину протягом 2 днiв


E.

Прийом пенiцiлину протягом 5 днiв


12.

Новонароджена дитина пiсля пологiв загальмована, рухи повiльнi. Народилася з нормальною вагою вiд 4-ї вагiтностi у матерi 28-ми рокiв. Вагiтнiсть перебiгала без ускладнень, пологи швидкi, було застосовано мiсцеву анестезiю та в/в введення промедолу. Що з запропонованого слiд зробити для полiпшення стану новнародженого?


A. *

Ввести налоксон


B.

Провести iнфузiю 10% розчину глюкози


C.

Ввести вiтамiн К


D.

Дослiджувати концентрацiю електролiтiв сироватки кровi


E.

Запросити на консультацiю невропатолога


13.

У дитини перiодично вiдзначається пiдвищення температури до 400, набряклiсть суглобiв пальцiв. Скарги на бiль у верхнiй частинi груднини. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Ювенiльний ревматоїдниї артрит


B.

Ревматизм


C.

Токсичний синовiїт


D.

Септичний артрит


E.

Остеоартрит


14.

У дитини, хворої на стафiлококову пневмонiю, раптово розвинулося тахiпное, дихання поверхневе. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз, що потребує негайних заходiв?


A. *

Напружений пневмоторакс


B.

Формування пневмоцеле


C.

Прогресування пневмонiї


D.

Напад страху


E.

Плевральний випiт


15.

Дитина 7 рокiв доставлена до приймального вiддiлення. Протягом 3 годин у неї температура 39,50 та бiль у горлi. Дитина налякана, дихання за типом помiрного iнспiраторного стридору. Що слiд зробити негайно?


A. *

Приготувати все для встановлення повiтроводу


B.

Взяти мазок з зiву для отримання культури


C.

Дослiдити гази кровi та встановити в/в катетер


D.

Провести рентгенографiю грудної клiтки, рентгенографiю шиї у боковiй проекції


E.

Госпiталiзувати дитину та помiстити його в кювез з високою вологiстю


16.

Дитина вiком 1 тиждень надiйшла до приймального вiддiлення у зв’язку з гострим початком хвороби. Об-но: блювання з домiшками жовчi. Оглядовий знiмок черевної порожнини вказує на обструкцiю дванадцятипалої кишки. За допомогою барiєвої клiзми виявлено диспозицiю слiпої кишки. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Вроджена патологiя кишечнику (порушення ротацiї кишечнику)


B.

Атрезiя порожньої кишки


C.

Гiпертрофiчний стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку


D.

Гострий апендицит


E.

Iнвагiнацiя кишечнику

17.

У хлопчика 4 тижнiв спостерiгається блювання протягом 10 днiв, частота його збiльшується. Блювотнi маси не забарвленi жовчю. Дитина їсть з апетитом, виглядає добре, але втрачає вагу. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Пiлоричний стеноз


B.

Непрохiднiсть тонкого кишечнику


C.

Гастроентерит


D.

Iнвагiнацiя


E.

Пухлина головного мозку


18.

У дитини 7 рокiв переймоподiбний бiль у животi та висипка на спинi, ногах, сiдницях i розгианльних поверхнях передплiч, в анамнезі погіршення стану після укусу бджоли. У лабораторних показниках - протеїнурiя та мiкрогематурiя. який найбiльш вiрогiдний дiагноз?


A. *

Анафiлактоїдна пурпура


B.

Системний червоний вовчак


C.

Постстрептококовий гломерулонефрит


D.

Артерiїт Такаясу


E.

Дерматомiозит


19.

У новонародженої дiвчинки на 4 добу спостерiгається набухання молочних залоз iз видiленням секрету, набухання вульви, кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Яка найбiльш вiрогiдна причина цього стану?


A. *

Перехiд естрогенiв матерi до плоду


B.

Прийом матiр’ю гормонiв пiд час вагiтностi


C.

Пiдвищення рiвня тиреотропного гормону у новонародженоїСкачати 405.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка