У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від хронічної ниркової недостатності, при автопсії виявлено, що обидві нирки значно зменшені у розмірах, поверхня їх дрібно-зернистаДата конвертації30.05.2020
Розмір28.3 Kb.
У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від хронічної ниркової недостатності, при автопсії виявлено, що обидві нирки значно зменшені у розмірах, поверхня їх дрібно-зерниста; гістологічно - більшість клубочків гіалінізована, частина склерозована, окремі гіперплазовані; в стромі поля склерозу, артеріоло- та артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових артерії. Назвіть виявлені зміни нирок.

A Артеріолосклеротичний нефросклероз

B Атеросклеротичний нефросклероз

C Хронічний гломерулонефрит

D Хронічний пієлонефрит

E Вторинно зморщена нирка

Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхо-ектатичною хворобою. Помер від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені в розмірах нирки щільної консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвати процес, який розвився в нирках ?A Вторинний амілоїдоз

B Гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Вроджений кістоз нирок

E Вторинний нефросклероз

При розтині чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, корковий шар яких широкий, блідо-сірий, мозковий – повнокровний. Мікроскопічно: некроз канальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?A Некротичний нефроз.

B Тубулоінтерстиціаальний нефрит.

C Пієлонефрит.

D Подагрична нирка.

E Мієломна нирка.

На секції виявлено значне збільшення об’єму правої нирки. На розрізі в ній міститься камінь. Просвіт ниркової миски розтягнутий сечею, яка накопичується. Паренхіма нирки різко потоншана. Який з діагнозів є найбільш вірним?A Гідронефроз.

B Пієлоектазія

C Гідроуретронефроз.

D Кіста нирки

E -

У хворого, який помер від хронічної ниркової недостатності на грунті хронічного гломерулонефрита нирки зменшені в розмірах, щільної консистенції, капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверхню. На розрізі кірковий та мозковий шари тонкі, тканина нирок суха, недокрівна, сірого кольору. Як називається така нирка?A Вторинно-зморщені нирки

B Первинно-зморщені нирки

C Атеросклеротично-зморщені нирки

D Амілоїдно-зморщені нирки

E Пієлонефротично-зморщені нирки

На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку”, вогнища інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?A Хронічний пієлонефрит

B Гострий пієлонефрит

C Атеросклеротично зморщена нирка

D Первинно зморщена нирка

E Амілоїдно зморщена нирка

При розтині тіла жінки 40 років, померлої від уремії, знайдено: збільшені пістряві нирки, у нирках – потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротяних петель”, осередки фібриноїдного некрозу їх стінок та “гіалінові” тромби у просвітах, у ядрах – “гематоксилінові тільця”; у серці – ендокардит Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найбільш вірогідне?A Вовчаковий нефрит

B Ревматичний гломерулонефрит

C Холерний гломерулонефрит

D Склеротична нирка

E Термінальний гломерулонефрит

В біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок; дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюснутий (“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш вірогідній?A Хронічний пієлонефрит

B Гострий пієлонефрит

C Гломерулонефрит

D Нефросклероз

E Тубуло-інтерстиціальний нефрит

Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз помер при зростаючих явищах ниркової недостатності. На розтині – запах сечі, гіпертрофія лівого шлуночка, фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний ентероколіт. Нирки дещо зменшені в розмірах, дуже щільні, з множинними втягненнями. Гістологічно на препаратах, забарвлених Конто-рот - рожеві маси у клубочках та стінках судин, загибель і атрофія більшості нефронів, нефросклероз. Дайте характеристику нирки при даній патології.A Амілоїдно зморщені нирки

B Первинно зморщені нирки

C Вторинно зморщені нирки

D Атеросклеротично зморщені нирки

E Пієлонефритично зморщені нирки

На розтині прозектор знайшов зміни в нирках: збільшення в розмірах, корковий шар широкий, жовто-сірий з червоним крапом, добре відмежований від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При гістологічном дослідженні - розростання нефротелія і подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “ півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде мова?A Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

B Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит

C Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит

D Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит

E Інтерстеційний нефрит

Больной в течение многих лет страдал бронхоэктатической болезнью, умер вследствие уремии. На вскрытии обнаружены увеличенные, плотные почки, сального вида на разрезе. Какому заболеванию соответствуют такие изменения?A Амилоидоз почек

B Гломерулонефрит

C Некротический нефроз

D Пиелонефрит

E Артериолосклеротический нефросклероз

При вскрытии трупа, умершего от кровоизлияния в мозг, обнаружены резко уменьшенные в размерах почки 6х3х2хсм, весом 60.0, плотные, малокровные с равномерно мелкозернистой поверхностью, на разрезе с равномерно истонченным корковым слоем. Изменения в почках являются проявлением:A Артериолосклеротического нефросклероза

B Атеросклеротического нефросклероза

C Вторично-сморщенной почки

D Подагрической почки

E Амилоидно-сморщенной почки

Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз помер при зростаючих явищах ниркової недостатності. На розтині – запах сечі, гіпертрофія лівого шлуночка, фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний ентероколіт. Нирки дещо зменшені в розмірах, дуже щільні, з множинними втягненнями. Гістологічно на препаратах, забарвлених Конто-рот - рожеві маси у клубочках та стінках судин, загибель і атрофія більшості нефронів, нефросклероз. Дайте характеристику нирки при даній патології.A Амілоїдно зморщені нирки

B Первинно зморщені нирки

C Вторинно зморщені нирки

D Атеросклеротично зморщені нирки

E Пієлонефритично зморщені нирки

Хворий, який страждав хронічним гнійним остеомієлітом, помер від хронічної ниркової недостатності. При розтині знайдені великі щільні нирки біло-жовтого кольору з сальним блиском на розрізі. Ваш діагноз:A Амілоїдоз нирок

B Хронічний гломерулонефрит

C Підгострий гломерулонефрит

D Септичний нефрит

E Гострий некротичний нефроз

При мікроскопічному дослідженні нирок виявлений некроз епітелія звивистих канальців, тубулорексис, набряк строми, ішемія коркового шару і повнокрів’я мозкового. Назвіть цей патологічний процес.A Некротичний нефроз

B Гломерулонефрит

C Пієлонефрит

D Полікистоз

E Сечокам’яна хвороба

На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку”, вогнища інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?A Хронічний пієлонефрит

B Гострий пієлонефрит

C Атеросклеротично зморщена нирка

D Первинно зморщена нирка

E Амілоїдно зморщена нирка

На розтині прозектор знайшов зміни в нирках: збільшення в розмірах, корковий шар широкий, жовто-сірий з червоним крапом, добре відмежований від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При гістологічном дослідженні - розростання нефротелія і подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “ півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде мова?A Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

B Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит

C Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит

D Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит

E Інтерстеційний нефрит

Больной в течение многих лет страдал бронхоэктатической болезнью, умер вследствие уремии. На вскрытии обнаружены увеличенные, плотные почки, сального вида на разрезе. Какому заболеванию соответствуют такие изменения?A Амилоидоз почек

B Гломерулонефрит

C Некротический нефроз

D Пиелонефрит

E Артериолосклеротический нефросклероз

На розтині виявлено, що нирки збільшені в розмірах, поверхня крупно-горбиста за рахунок наявності числених порожнин з гладкою стінкою, заповнених прозорою рідиною. Про яке захворювання йде мова?A Полікістоз

B Некротичний нефроз

C Пієлонефрит

D Гломерулонефрит

E Інфаркт

У дитини 15 років через 14 днів після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча у вигляді “м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у хворого?A Гострий гломерулонефрит

B Гострий інтерстіційний нефрит

C Ліпоїдний нефроз

D Гострий пієлонефрит

E Некротичний нефроз

Пожилой больной, длительное время страдавший гипертонической болезнью, умер при явлениях уремии. На аутопсии обнаружено: почки маленькие, плотные, с мелкозернистой поверхностью, капсула снимается с трудом. Гистологически в почках отмечается коллапс артериол клубочков и их склероз. Некоторые клубочки замещены однородным эозинофильным веществом, не окрашивающимся конго-рот; канальцы атрофированы. Как следует назвать описанные выше изменения почек?A Первично-сморщенные почки

B Вторично-сморщенные почки

C Амилоидно-сморщенные почки

D Пиелонефротически-сморщенные почки

E Диабетический нефросклероз

На вскрытии умершей 38 лет обнаружены почки размером 18х16х8 см., напоминающие виноградные гроздья, на разрезе состоящие из множества полостей от 0,5 см. до 3 см. в диаметре, заполненных серозной жидкостью или коллоидными массами, паренхима почки между полостями резко истончена до 0,1 см. Каким заболеванием страдала умершая?A Поликистоз почек

B Хронический пиелонефрит

C Острый пиелонефрит

D Нефролитиаз

E Дисплазия почек

При обследовании больной 25 лет, у которой были резко выражены отеки, в моче выявлена высокая протеинурия. При исследовании биоптата почки установлено исчезновение отростков подоцитов, снижение содержания гепарансульфата в базальной мембране капилляров клубочков. О каком заболевании можно думать?A Идиопатический нефротический синдром

B Постинфекционный гломерулонефрит

C Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

D Хронический гломерулонефрит

E Острый некротический нефроз

Жінки віком 49 років, тривалий час хворіла хронічним гломерулонефритом, який привів до смерті. На розтині встановлено, що нирки мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті. Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення привело до вказаних змін серозних оболонок і внурішніх органів?A Уремія

B Анемія


C Сепсис

D ДВЗ-снндром

E Тромбоцитопенія

При розтині чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, корковий шар яких набряклий, пістрявий, мозковий – повнокровний. Мікроскопічно: некроз канальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?A Гостра тубулопатія.

B Тубулоінтерстиціаальний нефрит.

C Пієлонефрит.

D Подагрична нирка.

E Мієломна нирка.

У хворого, прооперованого з приводу масивної заочеревинної пухлини, розвинулася гостра ниркова недостатність. Які морфологічні зміни лежать в її основі?A Некротичні зміни ептелію канальців

B Тромбоемболія ниркової артерії

C Некротичні зміни в клубочках нирки

D Апоптоз

E Гематурія

У працівника шкіряного виробництва спостерігалось гостре захворювання з явищами гострої ниркової недостатності. На 5-ту добу хворий помер. При аутопсії в нирках крім некротичних змін канальців з деструкцією базальних мембран і великою кількістю "циліндрів", виявлено масивні відкладення солей кальцію в ділянках некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?A Сулемова нирка.

B Гемолітична нирка.

C Ураження нирок сульфаніламідами.

D Сечокам’яна хвороба.

E Ураження антифризом

На розтині жінки, яка померла від значних опіків, виявлено венозну гіперемію інтермедіарної зони та пірамід при осередковій ішемії коркового шару нирок. Мікроскопічно: капіляри клубочків у стані спадіння, у епітеліїї канальців - гіаліново-крапельна, гідропічна та жирова дістрофія , в канальцях - циліндри. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?A Гостра ниркова недостатність (шокова стадія).

B Гостра ниркова недостатність (олігоанурічна стадія).

C Гострий гломерулонефрит.

D Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит.

E Хронічний гломерулонефрит.

У беременной после криминального аборта возник сепсис. Смерть наступила при явлениях нарастающей почечной недостаточности. При патоморфологическом исследовании почек выявлен распространенный тромбоз гломерулярных капилляров, афферентных артериол, начинающийся некроз эпителия извитых канальцев и клубочков. Какие изменения почек послужили причиной почечной недостаточности?A Кортикальный некроз

B Папиллярный некроз

C Острый тубулярный некроз

D Амилоидоз почекE Острый гломерулонефрит

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка