Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування, зберіганняСкачати 208.83 Kb.
Дата конвертації05.04.2021
Розмір208.83 Kb.

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ з предмету «МФТ»

до підсумкового модульного контролю-1 з розділу “Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування, зберігання”
1. Вибрати правильну відповідь:

Нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником і споживачем продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти – це:

а) ТУ

б) ДСТУ


в) ФС

г) ГСТУ


д) СТП

е) ТФС


є) СТТУ
2. Різновид етикеток, які мають особливу форму і наклеюються на шийку пляшки з різними рідинами, - це:

а) кольєретки

б) вкладиші

в) бирки


г) контрольні стрічки

д) ярлики


3. Застосування лікарського засобу як його класифікаційна характеристика належить до такої групи класифікаційних ознак:

а) телеологічної

б) гносеологічної

в) генетичної

г) термінологічної

д) технологічної


4. Графічне зображення послідовності розташування знаків коду і відповідні цим знакам найменування рівнів розподілу – це:

а) структура кодування

б) довжина кодування

в) зміст кодування

г) метод кодування

д) алфавіт кодування


5. Нормативний документ, що містить положення загального чи директивного характеру для конкретної галузі, - це

а) основоположний стандарт

б) стандарт з відкритим значенням

в) стандарт на процес

г) стандарт на сумісність

д) термінологічний стандарт


6. Вибрати правильну відповідь:

Науково-технічна документація розробляється на продукцію, послуги в разі відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів – це:

а) ГСТУ

б) ДСТУ


в) СТП

г) ФС


д) ТФС

е) ТУ


є) СТТУ
7. Організація з виконання (надання) платних робіт (послуг) із сертифікації систем управління, продукції та послуг – це:

а) Інститут оцінки відповідності

б) Інститут управління якістю

в) Інститут метрології

г) Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем

д) Науково-дослідний інститут стандартизації


8. Обов’язковій сертифікації в Україні підлягає:

а) бинт стерильний

б) апарат для вимірювання артеріального тиску

в) лінза окулярна

г) спринцівка гумова типу А

д) тест-система для визначення вагітності


9. Джерела в структурі моделі EFQM включають:

а) лідерство, політику, стратегію, людей, партнерство, ресурси і процеси

б) клієнтів, спіробітників, партнерство, ресурси і процеси

в) клієнтів, співробітників, суспільство, політику, стратегію, ресурси і процеси

г) лідерство, політику, стратегію , клієнтів, співробітників, тактику і ресурси

д) клієнтів, спіробітників і суспільство


10. Товарна номенклатура – це:

а) сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонує підприємство на ринку

б) різновиди товарів, які виготовляє підприємство

в) відособлена цілісність, яка характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду й інших атрибутів

г) сукупність однорідних товарів, які пропонує підприємство-виробник на ринку

д) сукупність товарів певного класу, які мають схожий склад споживчих властивостей і показників


11. Комерційний рахунок, в якому зазначено суму належного за товар платежу і який може бути використаний як супровідний документ – це:

а) рахунок фактура

б) платіжне доручення

в) податкова накладна

г) платіжна вимога-доручення

д) товаротранспортна накладна


12. Назвіть державний орган ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів:

а) Державна інспекція з контролю за якістю лікарських засобів

б) Науково-екпертний фармакопейний центр

в) Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення

г) Державний фармакологічний центр

д) Територіальний орган виконавчої влади.


13. Аптечному складу виробником відпущений бактерійний препарат Біфідум-бактерин пор. 5 доз фл. № 10. Який повинен бути мінімальний залишковийтермін придатності препарату?

а) не менше 60 %

б) не менше 50 %

в) не менше 40 %

г) не менше 70 %

д) не менше 80 %


14. У випадку сумнівів щодо якості лікарського засобу уповноважена особа аптечного складу з вхідного контролю якості ліків:

а) направляє зразки лікарського засобу у територіальну інспекцію з контролю якості для проведення лабораторних досліджень

повертає лікарський засіб фармацевтичному підприємству-постачальнику

б) направляє зразки лікарського засобу у відділ контролю якості підприємства-виробника для проведення лабораторних досліджень

в) повертає лікарський засіб фармацевтичному підприємству-постачальник

г) направвляє в суд позов до фармацевтичного підприємства-постачальника


15. Науково-технічна документація, яка розробляється у разі необхідності розповсюдження та впровадження систематизованих та узагальнених результатів фундаментальних і прикладних досліджень одержаних у певних галузях знань чи сферах професійних інтересів – це:

а) СТТУ


б) ГСТУ

в) СТП


г) ТУ

д) ФС


е) ТФС

є) ДСТУ
16. Зазначте документацію, що її використовують для контролю якості ВМП:

а) ДСТУ ГОСТ

б) ДСТУ


в) ТУУ

г) технічний регламент

ґ) ГСТУ

д) ГОСТ


е) АНД
17. Інформаційна виразність як характеристика товару належить до:

а) естетичних властивостей

б) властивостей надійності

в) ергономічних властивостей

г) властивостей безпеки

д) функціональних властивостей


18. Для проведення лабораторного контролю лікарського засобу відбирається щонайменше:

а) дві упаковки

б) одна упаковка

в) три упаковки

г) чотири упаковки

д) п’ять упаковок


19. Інформаційна виразність як характеристика товару належить до:

а) естетичних властивостей

б) властивостей надійності

в) ергономічних властивостей

г) властивостей безпеки

д) функціональних властивостей


20. При створенні системи менеджменту якості вітчизняними фармацевтичними виробниками можуть використовуватись такі групи стандартів:

а) ДСТУ ІSO 9000

б) ISO 19011

в) QS 9000

г) EN 45000

д) SA 8000


21. Джерела в структурі моделі EFQM включають:

а) лідерство, політику, стратегію, людей, партнерство, ресурси і процеси

б) клієнтів, співробітників, партнерство, ресурси і процеси

в) клієнтів, співробітників, суспільство, політику, стратегію, ресурси і процеси

г) лідерство, політику, стратегію, клієнтів, співробітників, тактику і ресурси

д) клієнтів, співробітників і суспільство


22. Елементи, що сприяють просуванню препарату на ринку, не можуть бути нанесені на упаковку лікарського засобу, оскільки не дозволяється нанесення інформації, яка відповідає короткій характеристиці препарату і є корисною для санітарної просвіти:

а) перше твердження правильне, а друге – ні

б) друге твердження правильне, а перше – ні

в) обидва твердження правильні, і між ними є зв’язок

г) обидва твердження правильні, і між ними немає зв’язку

д) обидва твердження неправильні


23. Попередження про заборону користуватись препаратом після закінчення зазначеної дати обов’язково має бути в складі інструкцій для медичного застосування, що супроводжує:

а) безрецептурний лікарський засіб

б) рецептурний лікарський засіб

в) лікарський засіб, що застосовується лише в умовах стаціонару

г) традиційний лікарський засіб

д) гомеопатичний лікарський засіб


24. Коди АТС, як правило, не присвоюються комбінованим препаратам, за винятком:

а) широко застосовуваних фіксованих комбінацій активних речовин

б) життєво важливих ліків

в) традиційних лікарських засобів

г) лікарських засобів рослинного походження

д) інноваційних лікарських засобів


25. До обов’язкових елементів маркування упаковки лікарських засобів належить:

а) штрих-код

б) символи і піктограми, що сприяють просуванню препарату на ринку

в) символи і піктограми, що сприяють санітарній просвіті

г) голографічний елемент

д) радіочастотний транспондер


26. Необов’язковим елементом маркування лікарських засобів є:

а) голографічний елемент

б) реєстраційний номер лікарського засобу

в) лікарська форма

г) спосіб/шлях введення лікарського засобу

д) вказівка «Зберігати в недоступному для дітей місці»


27. Перереєстрація медичних виробів здійснюється при:

а) зміні найменування та місцезнаходження власника (виробника, розробника)

б) встановленні або отриманні повідомлення про відсутність або недостатню якість та ефективність дії медичного виробу порівняно із задекларованою

в) встановленні невідповідності у маркуванні медичного виробу

г) зміні у настановах (інструкції) з експлуатації (застосування) медичного виробу

д) виникненні загрози здоров’ю або життю людини


28. За ступенем втручання в організм медичні вироби поділяють на:

а) неінвазивні, інвазивні та імплантовані

б) неінвазивні та імплантовані

в) інвазивні, діагностичні та імплантовані

г) неінвазивні, інвазивні і терапевтичні

д) активні, інвазивні та імплантовані


29. За тривалістю застосування медичні вироби поділяють на:

а) короткочасного, тимчасового та довготривалого застосування

б) тимчасового та довготривалого застосування

в) короткочасного та довготривалого застосування

г) короткочасного і тимчасового застосування

д) тимчасового та безстрокового застосування


30. Залежно від потенційного ризику застосування медичні вироби поділяють на класи:

а) І, ІІа, ІІб, ІІІ

б) Іа, ІІб, ІІІв, ІVг

в) І, ІІ, ІІІ, ІV

г) А, В, С, D

д) Іа, ІІb, ІІІс, ІVd


31. При державній реєстрації медичних виробів висновок за результатами державної метрологічної атестації вимагається для:

а) засобів вимірювальної техніки

б) медичних виробів для діагностики in vitro

в) активних медичних виробів, що імплантуються

г) активних медичних виробів

д) хірургічних інвазивних медичних виробів


32. Фальсифікований препарат-замінник – це:

а) біологічно еквівалентний аналог оригінального лікарського засобу, який повністю відповідає вимогам аналітичної нормативної документації, забезпечує необхідний лікувальний ефект, але надійшов в обіг з порушенням вимог законодавства про охорону прав промислової власності;

б) навмисна й обманна невідповідність стосовно марування, складу, інгредієнтів, їх кількості, виробника, а також упаковки лікарського засобу;

в) підміна препарату легального виробника, яка вміщує активні інгредієнти іншого характеру фармакологічної дії і не забезпечує лікувального ефекту, зазначеного в інструкції по застосуванню цього препарату

г) підробка препарату легального виробника, яка виготовлена з недостатньою кількістю активних інгредієнтів і не забезпечує потрібного лікувального ефекту
33. У першу чергу підробляють:

а) популярні лікарські засоби

б) дорогі лікарські засоби

в) ліки вітчизняного виробництва

г) ліки іноземного виробництва

д) дешеві лікарські засоби


34. Перші три цифри ідентифікаційного номеру штрихофого коду GS1 у системі ЕАN-13 визначають:

а) префікс національної організації

б) назву країни-виробника

в) префікс терміну придатності товару

г) префікс товару
35. Пристрій для зберігання і передачі даних у технології радіочастотної ідентифікації називається:

а) тегом


б) зчитувачем

в) рідером

г) сканером

д) антеною


36. Різальні інструментів призначаються для:

а) роз’єднання тканин організму

б) зшивання кісток при переломах

в) зшивання ран шляхом скріплення країв шкіри

г) зшивання кісток при переломах

д) тимчасового перетинання тканин

е) фіксування тканин
37. Які з перелічених загальнохірургічних інструментів відносять до різальних:

а) ножі, ножиці медичні, долота, щипці-кусачки кісткові

б) гачки хірургічні, ножі, щипці-кусачки кісткові

в) розпатори, корнцанги, ножі, ножиці медичні

г) гачки хірургічні, дзеркала, ранорозширювачі, ножі

д) щипці-кусачки кісткові, дзеркала, голкотримачі


38. Інструмент призначений для розрізання щільних тканин: хряща, рубців, фіброзно змінених тканин.

а) ніж хрящовий

б) ніж ампутаційний

в) ніж трансплантаційний

г) ніж мозковий

д) ніж резекційний


39. Які з перелічених технічних вимог відносять до щипців-кусачок кісткових?

а) вірно „б” та „г”

б) ріжучі кромки повинні бути гострими, без вм’ятин, зазубрин та інших дефектів

в) губки інструменту при замикання на перший зубець кремальєри не повинні змикатись

г) шарнірне з’єднання повинно забезпечувати легкий та плавний хід

д) все вірно


40. Інструмент призначений для відділення окістя від кістки:

а) розпатор

б) ніж хрящовий

в) ніж трансплантаційний

г) щипці-кусачки кісткові

д) ніж ампутаційний


41. Апарат призначений для зрізання шкіри необхідного розміру для здійснення пересадки при пластичних хірургічних операціях :

а) дерматом

б) розпатор

в) ретрактор ампутаційний

г) ніж трансплантаційний

д) кардіодилятатор


42. Які з перелічених загальнохірургічних інструментів відносять до різальних:

а) скальпелі, ножи, ножиці медичні, долота, щипці-кусачки кісткові

б) гачки хірургічні, ножи, щипці-кусачки кісткові, скальпелі

в) розпатори, корнцанги, ножи, ножиці медичні, скальпелі

г) гачки хірургічні, ножи, щипці-кусачки кісткові, скальпелі

д) гачки хірургічні, дзеркала, ранорозширювачі, ножи, пили

е) щипці-кусачки кісткові, дзеркала, голкотримачі, скальпелі
43. Які з перелічених інтрументів відносять до ножиць допоміжних?

а) ножиці для розрізання пов язок

б) ножиці анатомічні

в) ножиці тупокінцеві

г) ножиці реберні

д) ножиці для розсікання мяких тканин у глибоких порожнинах.


44. Інструмент призначений для вискоблювання стінок кісткових порожнин та видалення патологічних утворень:

а) ложка кісткова

б) розпатор

в) долото медичне

г) щипці-кусачки кісткові

д) гачки хірургічні


45. Які з перелічених технічних вимог відносять до пил медичних рамочних:

а) вірно „б” і „в”.

б) полотна повинні бути рівними та прямолінійними

в) зубці на полотні повинні бути гострими, однакового профілю і висоти та рівномірно розведені

г) шарнірне з’єднання повинно забезпечувати легкий та плавний хід

д) все вірно


46. Інструмент призначений для розпилювання твердих тканин (кість, хрящ) при проведенні хірургічної операції:

а) пила медична

б) ножиці реберні

в) ніж ампутаційний

г) ніж хрящовий

д) щипці-кусачки кісткові


47. Інструмент призначений для розсікання кістки :

а) долото медичне

б) молоток медичний

в) пила медична

г) ножиці реберні

д) ніж хрящовий


48. При здійсненні прийому затискачів декілька інструментів відбракували з причини саморозмикання інструменту. Дефект якого елементу затискача виявлено в зазначеному випадку?

а) несправність кремальєри

б) перекос губок

в) деформація бранш

г) несправність замка

д) деформація губок


49. Інструмент призначений для захвату розширених венозних вузлів в області зовнішнього отвору прямої кишки з метою їх відсікання:

а) затискач для перев’язки гемороїдальних вузлів

б) затискач шлунковий еластичний

в) затискач кишковий еластичний

г) зонд кишковий

д) зонд шлунковий


50. Назвіть технічні вимоги які пред’являються до голкотримачів:

а) все вірно

б) вірно „в” і „д”

в) повинні надійно фіксувати голку

г) повинні плавно замикатися

д) не повинні ламати голку


51. Пінцет призначений для фіксації паренхиматозних тканин, судин, нервів, кишечника:

а) пінцет анатомічний

б) пінцет загальнохірургічний

в) пінцет зубчато-лапчатий

г) пінцет Беллярмінова

д) пінцет епіляційний


52. Назвіть затискуючий інструмент, який конструктивно характеризується наявністю таких елементів: двох браншів зєднаних замком, з кольцевими ручками та зубчастой кремальєрой, робоча поверхня губок має косу насічку, а на кінцях губок наявні зубці – два на одній стороні та один на іншій:

а) затискач кровоспинний зубчатий

б) затискач кровоспиний з насічкою

в) пінцет зубчато-лапчатий

г) затискач шлунковий еластичний

д) затискач для операційної білизни з кремальєрою двозубчатий


53. Назвіть інструмент, що конструктивно характеризується наявністю вікончатих губок, які на своїй робочій поверхні мають поперечну насічку; при запиранні на перший зубець кремальєри губки не стикаються:

а) язикотримач

б) затискач для перев’язки гемороїдальних вузлів

в) затискач для захвату легень

г) голкотримач із зігнутими ручками та кремальєрою

д) затискач для прикріплення операційної білизни з кремальєрою


54. Назвіть затискуючий інструмент який конструктивно характеризується навністю таких елементів: бранші, замок, робочі частини – губки, прикольцова частина, кремальєра; інструмент має S - подібну кривизну що починається безпосередньо від замка:

а) затискач кишковий еластичний зігнутий

б) затискач шлунковий еластичний прямий

в) затискач шлунковий еластичний зігнутий

г) затискач кишковий еластичний прямий

д) зонд шлунковий


55. Назвіть інструмент призначений для подачі стерильних інструментів та перев’язувального матеріалу:

а) корнцанг

б) затискач для операційної білизни

в) гачок по Фолькману

г) пінцет загальнохірургічний

д) распатор


56. Затискуючі інструменти призначаються для:

а) все вірно

б) подачі стерильних інструментів

в) тимчасового перетинання тканин для зупинки кровотечі

г) проведення крізь тканини хірургічних голок при накладання швів

д) закриття просвіту порожніх органів та фіксації


57. Назвіть вузол в конструкції затискача, який призначається для запирання інструменту та забезпечує його автоматичність:

а) кремальєра

б) бранш

в) гачок


г) корнцанг

д) гачок по Фолькману


58. Назвіть затискуючий інструмент, що конструктивно характеризується наявністю вікончатих губок овальної форми, які на своїй робочій поверхні мають достатньо високі кільцеподібні виступи, завдяки яким підлягаючі видаленню тканини міцно захоплюються і сильно роздавлюються:

а) затискач для перев’язки гемороїдальних вузлів

б) затискач шлунковий еластичний

в) затискач кишковий еластичний

г) затискач для захвату легень

д) язикотримач


59. Назвіть затискуючий інструмент, що конструктивно характеризується наявністю двох пружинячих пластин, одні кінці яких спаяні, а інші, робочі (губки) кліновидно розходяться, на робочій поверхні яких наявні зубчики, розташовані підковоподібно на округлих губках:

а) пінцет зубчато-лапчатий

б) пінцет анатомічний

в) пінцет загальнохірургічний

г) гокотримач

д) затискач для операційної білизни


60. Інструмент призначений для подачі стерильних інструментів та перев’язувального матеріалу:

а) корнцанг

б) пінцет загальнохірургічний

в) затискач для операційної білизни

г) гачок по Фолькману

д) пінцет анатомічний


61. Інструмент призначений для утримання та проведення через тканини хірургічних голок при накладанні швів:

а) голкотримач

б) корнцанг

в) пінцет загальнохірургічний

г) пінцет анатомічний

д) гачок по Фолькману


62. Назвіть затискуючий інструмент який конструктивно характеризується навністю таких елементів: бранші, замок, робочі частини – губки, прикольцова частина, кремальєра; інструмент має дугоподібну кривизну що починається безпосередньо від замка:

а) затискач шлунковий еластичний зігнутий

б) затискач шлунковий еластичний прямий

в) затискач кишковий еластичний прямий

г) затискач кишковий еластичний зігнутий

д) зонд шлунковий


63. Назвіть технічні вимоги, які пред’являються до пінцетів:

а) Вірно „б” і „в”

б) губки інструмента повинні змикатися міцно без перекосу

в) інструмент повинен бути еластичним

г) при затисканні інструменту на перший зубець кремальєри губки не повинні змикатись, губки д) повинні змикатись при затисканні інструменту на останній зубець.

е) все вірно


64. Інструмент, що використовується для розширення порожнинних ран і природних каналів, особливістю якого являється гладка відполірована до глянцю поверхня, що добре відображає світло:

а) дзеркало

б) гачок хірургічний

в) ранорозширювач

г) зонд

д) ротозширювач


65. Інструмент, який використовується для розширення ран при хірургічних операціях, бувають двох-, трьох-, чотирьохзубчасті, гострі та тупі:

а) гачок хірургічний по Фолькману

б) гачок хірургічний пластинчатий

в) роторозширювач з кремальєрою

г) ранорозширювач двостворчатий з кремальєрою

д) дзеркало черевне Дунайєва


66. Інструмент який використовують для відтиснення і захисту внутрішніх органів при накладенні швів на черевну рану:

а) лопаточка Буяльского

б) дзеркало черевне Дунайєва

в) гачок по Фолькману

г) гачок по Фарабефу

д) дзеркало ниркове Федорова


67. Інструмент призначений для відтягування та захисту м’яких тканин від пошкодження пилою при ампутації кінцівок:

а) ретрактор ампутаційний

б) гачок хірургічний по Фолькману

в) ніж ампутаційний

г) щипці – кусачки кісткові

д) распатор


68. Зонд, який використовується при видаленні щитовидної залози:

а) зонд Кохера

б) зонд хірургічний з вушком

в) зонд пуговчатий двосторонній

г) зонд хірургічний жолобуватий

д) зонд циліндричний двосторонній


69. Інструмент, який застосовують при огляді ротової порожнини та інших порожнин, крім того використовують для нанесення паст та мазей на тканини:

а) шпатель двосторонній

б) ложка медична

в) лопаточка Буяльского

г) роторозширювач з кремальєрою

д) распатор


70. Інструмент який використовується для дослідження свищевих ходів, порожнин, раневого каналу, наявність в ньому сторонніх твердих тіл.

а) зонд


б) голка лігатурна

в) розпатор

г) ложка медична

д) дзеркало ректальне


71. Інструмент, призначений для розведення країв черевної стінки при операціях на черевній порожнині, робоча частина якого має сідлоподібну форму, а рукоятка влаштована по типу зубчатих гачків:

а) дзеркало черевне Дунайєва

б) ранорозширювач

в) гачок хірургічнй по Фарабефу

г) дзеркало ректальне

д) лопаточка Буяльского


72. Інструмент, що використовується для розведення країв ран в черевній та грудинній порожнинах, конструкційно характеризується наявністю стулок (ложок), типа дзеркал, та пристосування для їх утримання в необхідному положенні:

а) ранорозширювач

б) дзеркало черевне Дунайєва

в) лопаточка Буяльского

г) зонд шлунковий

д) затискач для захвату легень


73. Які з перелічених вимог відносяться до дзеркал?

а) поверхня повинна бути гладкою, відполірованою, добре відображати світло

б) зубці неповинні мати залишкової деформації

в) повинні плавно замикатися

г) все вірно

д) вірно „а” і „в”


74. Комплект широких односторонніх шпателів нейрохірургічних, випускають чотирьох номерів, ширина яких ... мм:

а) 6, 10, 20 і 26

б) 8, 12, 22 і 28

в) 4, 8, 18 і 24

г) 2, 4, 16 і 22

д) 10, 14, 24 і 28


75. Щипці кісткові для оперативних втручань на хребті мають вузькі ріжучі кромки губок ... мкм:

а) 10


б) 8

в) 12


г) 14

д) 16
76. Випробування функціональних властивостей щипців для вкриття черепа Дальгрена проводять шляхом десятикратного розсікання пластинки із вініпласту для дорослих товщиною ... мм:

а) 5-6

б) 3-4


в) 7-8

г) 9-12


д) 11-14
77. Шпателі нейрохірургічні двосторонні вузькі, лопатка яких товщиною ... мм:

а) 0,5


б) 0,4

в) 0,3


г) 0,2

д) 0,1
78. Комплект канюлей для проколу шлуночків мозку тупих, випускають чотирьох розмірів, довжиною яких ... мм:

а) 140, 120, 100 і 80

б) 130, 110, 90 і 70

в) 120, 100, 80 і 60

г) 110, 90, 70 і 50

д) 100, 80, 60 і 40
79. Щипці Єгорова-Фрейдіна мають вузькі губки ... мм:

а) 5,7 і 10;

б) 2,3 і 8;

в) 9,11 і 15.

г) 7, 9 і 13

д) 4, 6 і 11


80. Вкажіть види дезінфекційних заходів:

а) профілактичні

б) санітарні

в) загальні

г) тимчасові

д) постійні


81. Залежно від кількості та виду знищуваних мікроорганізмів розрізняють рівень дезінфекції:

а) середній

б) значний

в) недостатній

г) незначний

д) достатній


82. Кратність обстеження аптек з одночасним відбором проб на бактеріологічний контроль становить не менше:

а) 1 раз на квартал

б) 1 раз на місяць

в) 2 рази на квартал

г) 1 раз на 6 місяців

д) 1 раз на рік


83. Які хімічні сполуки не застосовуються для проведення дезінфекційних заходів?

а) алкалоїди

б) галоїдовмісні сполуки

в) кисневмісні засоби

г) поверхнево-активні речовини

д) спирти


84. Вкажіть метод, який не використовують в аптечних закладах для стерилізації окремих об’єктів:

а) повітряний

б) паровий

в) хімічний

г) біологічний

д) жоден
85. Шприци ін’єкційні одноразового використання застосовують для:

а) введення рідких лікарських засобів в організм людини

б) проведення короткотривалої інфузійної терапії

в) проведення довготривалої інфузійної терапії

г) відсмоктування рідин з організму людини

д) введення газів медичних в організм людини
86. Шприци типу «Луер» відрізняються від шприців типу «Рекорд»:

а) конустістю

б) матеріалом виготовлення

в) розміщенням шкали

г) наявністю додаткової голки

д) наявністю додаткового ущільнювача на поршні


87. Використані в лікувально-профілактичних закладах вироби одноразового використання із пластичних мас підлягають:

а) дезінфекції та утилізації

б) утилізації

в) знераженню та повторному використанню

г) спалюванню

д) інкапсуляціїї та захороненню


88. Яким способом стерилізують перев’язувальні засоби промислового виробництва?

а) етиленоксидом

б) у парових стерилізаторах

в) в автоклавах

г) кип’ятінням у воді очищеній

д) радіоактивним опроміненням


89. Грілку гумову в умовах аптеки зберігають:

а) у злегка піддутому стані, в темному приміщенні, подалі від сонячних променів та опалювальних приладів

б) у підвішеному стані в темному, прохолодному приміщенні

в) при температурі 20о С

г) при відносній вологості 60 %

д) в сухому прохолодному приміщенні


90.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка