Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність темиСкачати 116.37 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір116.37 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 3.

Тема № 11. Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини.
Актуальність теми. Будову передньобокової стінки живота необхідно усвідомити та знати лікарю любої спеціальності,особливо хірургам для того, щоб правильно виконувати оперативні доступи до різних органів черевної порожнини. По симптомах в дільніці передньобокової стінки живота можна встановити попередній діагноз. На передньобічній стінці живота є слабкі місця, де можуть виникати грижі, несвоєчасне лікування яких може привести до хірургічних ускладнень.

Кровопостачання та лімфовідтік передньобокової стінки живота необхідно знати лікарю, щоб усвідомити шляхи введення лікарських речовин при деяких захворюваннях. Тому знання будови передньобокової стінки живота є актуальним в сучасний час.Мета(загальна):уміти виконувати на трупі різні види доступів до органів черевної порожнини, знати анатомічму будову пупочного кільця, пахвинного каналу. Навчитися виконувати грижесічення.

Конкретні цілі:

1. Визначити види доступів до органів черевної порожнини.

2. Визначити межі та ділянки передньобокової стінки живота.

3. З’ясувати пошарову будову передньобокової стінки живота.

4. З’ясувати шляхи кровопостачання, інервацію, венозний та лімфовідтік від передньобокової стінки живота.

5. Визначити місця вихода гриж передньобокової стінки живота.


Уміти:

1. Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).

2. Розпізнавати особливості структури та кровообігу передньобудової стінки живота(кафедра гістологіі).

3. Розпізнавати фактори, які забезпечують нормальний кровообмін передньобокової стінки живота (кафедра фізіологіі).

4. Орієнтування в побудові передньобокової стінки живота.

5. Знаходити слабкі місця передньобокової стінки живота.

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань – умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1.

Які ділянки виділяють на передньобокової стінки живота?

1.Верхня, середня, нижня

2.Епігастральна, мезогастральна, гіпогастральна

3.Права, середня, ліва

Завдання 2.

Гілкою якої судини є верхня епігастральна артерія?

1.Наружної грудної

2.Внутрішньої грудної

3.Підключичної

4.Черевного стовбура

5.Лівої шлункової

Завдання 3.

Скількі черевців має прямий м’яз живота?

1. 1


2. 2

3. 4


4. 6

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2, 2-3, 3-2

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступний літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека.- М. Медицина 2001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.- М. Медицина 1999.

3.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. – Київ . Здоров’я. – 1994.


Теоритичні питання, на основі яких можливе виконвння цільових видів діяльності:

1.Види хірургічних доступів до органів черевної порожнини.

2.Межі та ділянки передньобокової стінки живота.

3.Топографічна анатомія передньобокової стінки живота.

4.Кровопостачання, інервація, венозний та лімфовідтік від передньобокової стінки живота.

5.Місця виходу гриж передньобокової стінки живота.


Література для засвоєння знань-умінь за данною темою:

1.К.И. Кульчицкий. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Киев.”Вища школа”. 1994. – С. 207-209, 168-174.

2.Г.Е. Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Москва. „Медицина”.1994. – С. 526-533.

3.Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета. – 1976. – С. 371-377.

4.Лекції за темою

5.Е.Г. Топка. Хирургическая анатомия живота.

6.Граф логічної структури теми (додаток №1).

7.Інструкція з засвоєння практичних навичок (додаток №2).


Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: „Топографічна анатомія передньобокової стінки живота.Хірургічні доступи до органів черевної порожнини.”

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1.

В хірургічну клініку надійшов хворий з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини в ділянці пупка.Перелічити пошкодженні при цьому шари черевної порожнини.


1.Шкіра, пупкове кільце, пупкова фасція, парієтальна очеревина.

2.Шкіра, підшкірна клітковина, пупкове кільце, пупкова фасція, парієтальна очеревина.

3.Шкіра, підшкірна клітковина, пупкове кільце, пупкова фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна очеревина.

4. Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція,пупкове кільце, пупкова фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна очеревина.

5. Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, пупкова фасція, внутрішньочеревна фасція, передочеревинна клітковина.

Завдання 2

В хірургічне відділення надійшов хворий з закритою травмою живота.Було виконано серединну лапаранатомію для ревізії органів черевної порожнини.Перелічити тканини, які були розсічені хірургом.

1.Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, внутрішньочеревна фасція.

2.Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, внутрішньочеревна фасція, передочеревинна клітковина.

3.Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, біла лінія живота, внутрішньочеревна фасція, передочеревинна клітковина.

4.Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, біла лінія живота, внутрішньочеревна фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна очеревина.

5. .Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, біла лінія живота, внутрішньочеревна фасція, парієтальна очеревина.

Завдання 3.

В хірургічне відділення надійшов хворий з проникаючим пораненнямчеревноїпорожнини в лівій пахвинній ділянці.Перелічити пошкодженні при цьому шари черевної стінки.

1.Шкіра, поверхнева фасція, Томсонова пластинка, зовнішній та внутрішній косі м’язи живота, поперечний м’яз, передочеревинна клітковина, парієтальна фасція.

2.Шкіра, підшкірна клітковина, поверхнева фасція, Томсонова пластинка, зовнішній та внутрішній косі м’язи живота, поперечний м’яз, поперечна фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна фасція.

3.Шкіра, підшкірна клітковина,поверхнева фасція, зовнішній та внутрішній косі м’язи живота, поперечний м’яз, поперечна фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна очеревина.

4. Шкіра, підшкірна клітковина,поверхнева фасція, Томсонова пластинка, зовнішній та внутрішній косі м’язи живота, поперечна фасція, передочеревинна клітковина, парієтальна очеревина.

5. Шкіра, підшкірна клітковина,поверхнева фасція, Томсонова пластинка, зовнішній та внутрішній косі м’язи живота, поперечний м’яз, передочеревинна клітковина, парієтальна фасція.
Еталони відповідей до рішення завдань для самоконтролю знань-умінь: 1-4, 2-1, 3-2.
Короткі методічні вказівки до роботина практичному занятті.
На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання.Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.
Самостійно Ви повинні вивчити предметні питання з запропонованої теми.При цьому можливе використання муляжів, музейних препаратів передньої стінки живота, пупкової та пахвинної ділянок.
Необхідною умовою при вивченні цієї теми є здійснення пошарового розкриття передньобокової стінки живота трупа різними видами доступів, пошарове препарування пупкового каналу, знаходження на передньобоковій стінці живота місць виходу гриж.
При з’ясуванні загальних питань топографічної анатомії передньобокової стінки живота можна користуватися графом логічної структури теми ”Топографічна анатомія передньобокової стінки живота.Хірургічні доступи до органів черевної порожини”(Додаток№1).
Також можна користуватися „Інструкцією з засвоєння практичних навичок”(Додаток№2)

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки якості виконання операції з різних видів доступів до черевної порожнини, пошарового препарування передньобокової стінки живота, пошарового препарування пупкового кільця, інших місць виходу гриж, перевірки тестового контролю засвоєння знань


Додаток №1 Граф логiчноi структури теми «Топографiчна анатомiя передньобоковоi стiнки живота. Хiрургiчнi доступи до органiв черевної порожнини».

Комбіновані

Кутові

Косі


Кровопостачання

Лімфовідтік

Венозний відтік

Межі та ділянки передньобокової стінки живота


Додаток №2 Інструкція з оволодіння практичними навичками.

Пошарове препарування передньобокової стінки живота.

Препарування передьобокової стінки живота здійснюють пошарово, починаючи шкірними покровами і закінчуючи парієтальним листком очеревини.

При цьому відокремлюють артеріі, вени, нерви передньобоковой стінки живота.

Інша бригада студентів виконує різні види доступів до органів черевної порожнини.Пошарове препарування пупкового каналу.

Знаходиться в місцезнаходженні пупкового каналу і визначаються його анатомічні межі і вміст.З’ясовується значення пупкового каналу і його вмісту в черевнії хірургії.Знаходження на передньобоковії стінці живота місць виходу гриж.

1. Місце розташування мечоподібного відростка.

2. Місце розташування гриж пупкового каналу.

3. Місце розташування гриж спігелевої лінії.

4. Місце виникнення гриж білої лінії живота.

5. Місце виникнення гриж пахвинного каналу.


Технологічна карта заняття
п/п


Етапи

Час в хв..

Засооби заняття

Обладнання

Місце проведення


1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові навчання
Учбова кімната

2.

Виконання операції на трупі з різних видів доступів до черевної порожнини, пошарового препарування передньобокової стінки живота

50

Підручники

Практикуми по предмету

Граф логічної структури (додаток №1)

Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2)Труп

Муляжі


Музейні препарати

МікрофотограммиТаблиці

Кишковий комплексУчбова кімната

3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні заняття
Учбова кімната

4.

Підсумковий тестовий контроль

10

Збірка тестів
Учбова кімната

5.

Підведення підсумків заняття

5Учбова кімната

Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка