Тетяна Ільїна старший викладач, м. КиївСкачати 33.64 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір33.64 Kb.
Тетяна Ільїна

старший викладач, м. Київ

Формування інтелектуальної, психічної та соціальної

готовності студентів до спілкування

Періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості, яке суттєво впливає на все подальше життя, є студентський вік. Саме він характеризується пошуком самоствердження та самостійності, розвитком професійного мислення і стилем поведінки, формуванням соціальної зрілості й морального вдосконалення. Саме тому завданням викладача ВНЗ є створення умов для гармонійного формування зазначених вище якостей, тобто професійно значущих компетенцій майбутніх фахівців. Одним із чинників, що визначають ефективність виконання даних завдань, є готовність студента до спілкування, під якою ми розуміємо сформованість інтелектуальної, психічної та соціальної готовності до ефективної участі у процесі взаємодії з викладачами, іншими студентами та суб’єктами майбутньої професійної діяльності.

Аналіз наукових досліджень та особистий досвід дають підстави стверджувати, що студенти першого курсу мають низький рівень володіння культурою спілкування та мовлення, а це, у свою чергу, є підґрунтям для формування культури ділового спілкування та ділового мовлення.

Отже, тема даного дослідження обумовлена низкою суперечностей, а саме:

– між актуальністю підготовки студентів, які повинні мати європейський рівень ділової культури, та низьким рівнем сформованості інтелектуальної, психічної та соціальної готовності студентів до спілкування;

– між вимогами до якості навчання студентів у ВНЗ, організаційної структури навчального процесу, процесу формування культури ділового спілкування в період навчання, тобто до тих педагогічних умов, які мають активізувати цей процес, і консервативним (традиційним) підходом до організації навчальної діяльності студентів.

Проблеми, які виникають через ці суперечності, – це недостатність теоретичних знань, які розкривають сутність спілкування з обов’язковою орієнтацією на майбутню професійну діяльність, практичних знань і вмінь з підготовки та реалізації акту спілкування, тобто неусвідомлення студентом своїх індивідуально-особистісних особливостей, недоліків і переваг як людини, яка є суб’єктом спілкування; низький рівень розвитку певних особливостей мислення та мовлення; сформованості відповідних соціальних установок і комунікативних умінь (взаємодія з партнером по спілкуванню, толерантність у спілкуванні з ним; перевага діалогічної форми спілкування; уміння ефективно сприймати інформацію).

Метою вирішення цих проблем, на наш погляд, є створення умов для більш глибокого ознайомлення студентів із теорією спілкування, аналіз індивідуальних труднощів у спілкуванні, виявлення й усунення причин неефективного спілкування (на психологічно доступному рівні), формування у студентів не лише професійно-прикладних компетенцій, а й загальнопрофесійних, зокрема комунікативної.

Для розв’язання наведених суперечностей і вирішення поставлених проблем, пов’язаних із формуванням готовності студентів до спілкування, зокрема професійного, застосувуючи компетентнісний і контекстний підходи при створенні педагогічних умов (змістовних, організаційних, мотиваційних), необхідно врахувати наступне, а саме:

– завдання підготовки й навчання діалогічному спілкуванню мають розглядатися на міждисциплінарному рівні: української мови (за професійним спрямуванням), етики, психології, риторики, теорії управління, соціології, управління персоналом;– формування позитивної внутрішньої мотивації має відбуватися засобами всіх дисциплін, які викладаються, що сприятиме ефективності розвитку комунікативної компетенції;

– формування інтелектуальної, психічної та соціальної готовності студентів до спілкування має здійснюватися не лише під час аудиторних занять, визначених навчальним планом, із використанням інтерактивних форм навчання, а й під час позааудиторної роботи зі студентами в рамках наукових гуртків, семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо.
Каталог: bitstream -> NAU -> 20228
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка