Тестових завдань до державних випробувань


*Пом’якшення. ДефторуванняСторінка2/2
Дата конвертації01.02.2021
Розмір0.8 Mb.
1   2

*Пом’якшення.

 • Дефторування.


 • Дезодорацію.

 • Знезараження.

 • Освітлення.

  123. Вода із артезіанської свердловини характеризується наступними показниками: сухий залишок і загальна жорсткість – вище, смак, присмак, каламутність і колірність на рівні, а колі-індекс – нижче нормативних величин. Для отримання доброякісної питної води із води даної свердловини необхідно застосувати:

  A. *Опріснення, пом’якшення.

  B. Знезараження, опріснення.

  C. Дезодорацію, знезараження.

  D. Освітлення, пом’якшення.

  E. Знебарвлення.
  124. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини визначені такі показники її якості: каламутність 1,0 мг/дм3, запах і присмак - 2 бали, фтор - 5 мг/дм3, індекс БГКП (колі-індекс) - 2, мікробне число - 100. Який гігієнічний захід із перерахованих необхідно провести для поліпшення якості води?

  A. *Дефторування.

  B. Дезодорація.

  C. Зм’якшення.

  D. Знезараження.

  E. Очищення.


  125. Захворюваність карієсом серед мешканців населеного пункту N складає 89%. Встановлено, що вода містить 0,1 мг/л фтору. Які профілактичні заходи варто здійснити?

  A. *фторувати воду.

  B. чистити зуби.

  C. застосовувати герметики (фторлак).

  D. їсти більше овочів.

  E. робити інгаляції фтору.


  126. Для забезпечення будівельників газопроводу питною водою використовують воду проточного ставка. Вода прозора, без стороннього смаку. Необхідно знезаразити воду в ємності 4,5 т. Визначіть необхідну кількість хлору для проведення знезараження, якщо для знезараження використовували 10 мг хлору на 1 літр.

  A. *45 гр. хлору.

  B. 20 гр. хлору.

  C. 100 гр. хлору.

  D. 400 гр. хлору.

  E. 30 гр. хлору.

  127. У населеному пункті внаслідок аварії на каналізаційному колекторі є загроза спалаху кишкових інфекцій .Вкажіть найбільш ефективний метод знезараження води за даних умов.

  A. *Гіперхлорування.

  B. Подвійне хлорування.

  C. Озонування.

  D. Опромінення води УФ – промінням.

  E. Хлорування з пре амонізацією.


  128. Для поліпшення якості питної води на головних спорудах водопроводу прийшли до висновку про необхідність проводити її знезараження сучасними методами, що максимально забезпечують її високу епідеміологічну безпеку, зважаючи на застарілу і не досить надійну водопровідну мережу. Запропонуйте найбільш обґрунтований метод її знезараження.

  1. *Хлорування.

  2. Фільтрація.

  3. Кип’ятіння.

  4. Дезактивація.

  5. Коагуляція та відстоювання.

  129. У місті N для поліпшення якості питної води використовували методи очищення та знезараження. Який з наведених методів може використовуватись для знезаражування води на сучасних водогонах?   1. *Озонування.

   2. Коагуляція.

   3. Фільтрація.

   4. Кип’ятіння.

   5. Дезактивація.

  130. З метою запобігання забруднення навколишнього середовища в населеному пункті Н. плануються штучні методи очищення стічних вод, біологічне очищення, хлорування, передбачається також обов'язковий лабораторний контроль. Який один із основних видів штучних методів очищення стічних вод не врахований?

  A. *Механічне очищення.

  B. Перехлорування.

  C. Фільтрація.

  D. Зрошування.

  E. Поля асенізації.
  131. Для водопостачання нового району міста здійснюють водозабір з річки, в якій виявлено вміст фенолу на рівні допустимих значень. Знезараження води здійснюють шляхом хлорування з преамонізацією. При цьому тривалість знезараження така ж, як при звичайному хлоруванні (упродовж 1-ї години). Оцініть, чи правильно проводять знезараження річкової води.

  A. *Неправильно, тривалість знезараження води недостатня.

  B. Неправильно, тривалість знезараження води слід скоротити.

  C. Неправильно, недоцільно застосовувати метод хлорування з преамонізацією.

  D. Неправильно, слід застосовувати метод суперхлорування.

  E. Знезараження проводиться правильно.


  132. В місті на Південному березі Чорного моря відбулась аварія на очисних спорудах, в наслідок чого стік фекального забруднення попав у море. На поверхні морської води фекальне забруднення зберігається значно довше та спостерігається швидкий ріст мікроорганізмів. За рахунок чого мікроорганізми довше зберігаються в морській воді ніж в прісній?

  A. *Більшої щільності морської води ніж річкової.

  B. Більшого вмісту солі в морській воді.

  C. Більшою прохідністю кораблів по морю.

  D. Більшим вмістом йоду в морській воді.

  E. За рахунок штормів.


  133. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимих скидів (ГДС) декількох промислових, харчових та побутових підприємств міста М. Скид планується здійснювати у річку С. на 1,5 км нижче за течією міської межі. У проекті ГДС наведено якісний склад стічних вод згаданих об’єктів. Вкажіть, скид яких стічних вод з нижченаведених слід безумовно заборонити:

  A. *Стічні води, що містять речовини з невстановленими гранично допустимими концентраціями (ГДК).

  B. Стічні води лікарняних закладів.

  C. Стічні води коксохімічного заводу.

  D. Стічні води від м’ясокомбінату та птахофабрики.

  E. Стічні води комбінату з хімічного чищення одягу.


  134. На підприємствах в процесі виробництва утворюються особливо токсичні неутилізовані промислові відходи. Запропонуйте метод знешкоджування та утилізації.

  1. *Захоронення в котлованах полігонів в контейнерній тарі.

  2. Термічна обробка.

  3. Біотермічна переробка на удосконалених звалищах.

  4. Захоронення на полігонів з ізоляцією дна і стінок ущільненим шаром глини.

  5. Використання як сировини для повторної переробки.

  135. В населеному пункті з розвинутою хімічною промисловістю атмосферне повітря забруднюється сполуками сірки та азоту. У приміщенні операційної лікарні, що розташована в центральній частині цього міста, якість повітря оцінювали за наступними показниками: вміст діоксиду вуглецю (в %), кількість кишкових паличок (в л), кількість кокових форм мікроорганізмів (в м3) та загальне мікробне осіменіння повітря, вміст сполук сірки в повітрі (мг/м3), вміст окислів азоту в повітрі (мг/м3). Назвіть головний показник чистоти повітря в операційній.  1. *Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число).

  2. Кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3 повітря.

  3. Кількість золотистих стафілококів в 1 м3 повітря.

  4. Вміст діоксиду вуглецю (СО2).

  5. Кількість коккобактерій в 1 м3.

  136. Атмосферне повітря міста забруднюється викидами різних промислових підприємств. В повітрі лікарняної палати, провітрювання якої здійснюється природним шляхом (4-х разовим відкриванням кватирок протягом дня), протягом доби виявлені наступні концентрації діоксиду вуглецю: в ранковий період – 0,25%; в обідній час – 0,15%; в період надвечір’я – 0,2%, напередодні відходу хворих до сну – 0,05%, під час сну – 0,5%. Вкажіть максимально допустимий вміст діоксиду вуглецю в повітрі палати, що свідчить про його відповідність гігієнічним вимогам.   1. *0,1%.

   2. 0,04%.

   3. 0,01%.

   4. 0,15%.

   5. 0,20%.

  137. Атмосферне повітря промислового регіону інтенсивно забруднюється викидами декількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності населення цього регіону серед дітей віком до 15 років засвідчив зростання частоти випадків трахеїту, бронхіту, бронхіоліту, судомного кашлю з мокротинням, появою різкої слабкості, головного болю. Характерними є ураження печінки та нирок, пневмосклероз, неврастенічний синдром. Ця картина захворюваності вірогідніше за все може бути обумовлена промисловими викидами в атмосферу сполук:  1. *Кадмію.

  2. Діоксиду сірки.

  3. Метилртуті.

  4. Свинцю.

  5. Миш’яку.

  138. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, вибирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату II класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку по відношенню до населеного пункту найдоцільніше розташовувати промислове підприємство?  1. *Південно-східного.

  2. Східного.

  3. Західного.

  4. Північно-західного.

  5. Північного.

  139. При лабораторному дослідженні в зразках атмосферного повітря населеного пункту виявлені підвищені концентрації фотооксидантів. Наслідком трансформації якої хімічної сполуки в атмосферному повітрі є фотооксиданти?  1. *Азоту діоксиду.

  2. Сірки діоксиду.

  3. Вуглецю діоксиду.

  4. Чадного газу.

  5. Сірководню.

  140. У місті, що розташоване в долині (улоговині), впродовж декількох сонячних днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди в поліклініку почали звертатись мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон’юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувались сльозотечею та кашлем. Причиною захворювання, що виникло у мешканців міст, найвірогіднішим є підвищення вмісту у повітрі:  1. *Фотооксидантів.

  2. Діоксиду вуглецю.

  3. Оксиду вуглецю.

  4. Оксидів азоту.

  5. Озону.

  141. На території житлового району міста, поблизу якого функціонує виробниче об’єднання «Хімволокно», атмосферне повітря інтенсивно забруднюється сполуками сірки (SO2 і SO3). Серед населення реєструється підвищений рівень загальної захворюваності. Вкажіть, який вплив на здоров’я населення здійснює забруднене сполуками сірки атмосферне повітря?   1. *Хронічний неспецифічний.

   2. Гострий специфічний.

   3. Гострий неспецифічний.

   4. Хронічний специфічний.

   5. Комбінований.

  142. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров’я населення слід очікувати?  1. *Гострі отруєння.

  2. Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах.

  3. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності.

  4. Зміни у стані здоров’я по окремим функціональним показникам.

  5. Смертельні отруєння серед дітей.

  143. До санітарно-епідеміологічної станції надійшов проект будівництва асфальто-бетонного заводу поблизу населеного пункту. Згідно проектних даних середня за рік повторюваність вітрів (у відсотках) складає: північна – 10%, західна – 5%, східна – 3%, південна – 80%. Решта - штиль (2%) Вкажіть оптимальне розміщення підприємства по відношенню до населеного пункту.  1. *Північне.

  2. Північно-східне.

  3. Північно-західне.

  4. Південне.

  5. Південно-східне.

  144. У промисловому районі одного із індустріальних міст у дітей дошкільного віку почастішали випадки захворювань хронічним бронхітом з астматичним компонентом і бронхіальною астмою. Який з постійних забруднювачів повітря міг стати їх причиною?  1. *Діоксид сірки.

  2. Оксид вуглецю.

  3. Свинець.

  4. Оксиди азоту.

  5. Продукти фотохімічних реакцій.

  145. Атмосферне повітря забруднюється викидами промислових підприємств, теплоелектроцентралей (ТЕЦ) тощо. Найбільш шкідливими є так звані універсальні забруднювачі: сірчаний ангідрид (SO2), чадний газ (СО), сполуки азоту (NO2, N2O3), пил та інші. Серед населення міста, особливо дітей та підлітків, щорічно зростає захворюваність органів дихання, травлення, травматичні враження слизових оболонок очей. Запропонуйте найбільш радикальні засоби боротьби з шкідливою дією забруднювачів атмосферного повітря в місті:  1. *Винесення найбільш шкідливих виробництв за межі населеного пункту.

  2. Проведення планувальних заходів (збільшення розмірів санітарно-захисних зон тощо).

  3. Технологічні заходи (удосконалення технології виробництва тощо).

  4. Озеленення території міста.

  5. Облаштування виробництв (циклонами тощо).

  146. При порівнянні сумарного показника забруднення атмосферного повітря (ПЗ) міста з гігієнічним нормативом було встановлено, що кратність перевищення (ГДЗ) атмосферного повітря становила 7. Які зміни в стані здоров’я населення міста слід очікувати ?  1. *Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах.

  2. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності.

  3. Гострі отруєння.

  4. Зміни у стані здоров’я по окремим функціональним показникам.

  5. Смертельні отруєння серед дітей.

  147. До міської санітарно-епідеміологічної станції надійшов на експертизу генеральний план розбудови міста на віддалену перспективу (15-річний період). В пояснювальній записці вказується виділення кількох функціональних зон території міста. Вкажіть недоцільність однієї з таких зон:  1. *Удосконаленого звалища і поховань побутових та виробничих твердих відходів.

  2. Сельбищна.

  3. Виробнича.

  4. Ландшафтно-рекреаційна.

  5. Санітарно-захистна.

  148. Атмосферне повітря міста забруднюється викидами підприємств вугільної, нафтопереробної галузей, з виробництва мінеральних добрив тощо. Серед мешканців міста почастішали випадки захворювань ротової порожнини, особливо у дітей та підлітків (крейдоподібні та навіть забарвлені у жовтий колір плями на зубах), скарги на скованість опорно-рухового апарату у людей старшого віку. Найбільш вірогідною причиною появи характерних ознак на зубах дітей та підлітків може бути хронічна дія сполук:  1. *Фтору (флюороз зубів).

  2. Чадного газу.

  3. Свинцю (сатурнізм).

  4. Ртуті (меркуріалізм).

  5. Кадмію.

  149. На підприємствах в процесі виробництва утворюються особливо токсичні неутилізовані промислові відходи. Запропонуйте найбільш доцільний метод їх знешкодження та утилізації:  1. *Захоронення в контейнерній тарі в котлованах спеціальних полігонів.

  2. Термічне оброблення (спалювання).

  3. Біотермічний метод (переробка на удосконалених звалищах).

  4. Захоронення в котлованах полігонів з ізоляцією дна і стінок ущільненим шаром глини.

  5. Використання як сировини для повторної переробки.

  150. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в центральному паралічі, ідіотії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища найбільш вірогідно можуть зумовити розвиток даної патології?  1. *Ртуті.

  2. Стронцію.

  3. Кадмію.

  4. Заліза.

  5. Хрому.

  151. В житловій кімнаті площею 32 м2 є два вікна розміром 2х4 м2. Розрахуйте світловий коефіцієнт і дайте гігієнічну оцінку природному освітленню приміщенню по даному показнику, якщо поряд з житловим будинком відсутні будь-які об’єкти, що можуть негативно повпливати на нього.  1. *1:2.

  2. 1:4.

  3. 1:1.

  4. 1:3.

  5. 1:5.

  152. На санітарно-технічній нараді архітектори запланували різні варіанти розбудови сельбищної зони міста. Вкажіть найбільш доцільний з них, якщо на обговорення поставлені наступні варіанти:  1. *Мікрорайонна забудова.

  2. Кварталами закритого типу.

  3. Кварталами з рядовою забудовою.

  4. Кварталами з суцільною (ущільненою) забудовою.

  5. Адміністративно-районна забудова.

  153. На території загальноміського парку згідно проекту споруджений 9-ти поверховий житловий будинок. Обласна адміністрація вирішила передати вже збудований будинок в користування іншим структурам міста і запропонувала органам охорони здоров’я міста висловити свої рекомендації щодо можливого використання даного об’єкту. Використання вже збудованого будинку найбільш недоцільне для облаштування:  1. *Протитуберкульозної лікарні.

  2. Дошкільного навчального закладу.

  3. Готелю.

  4. Центру дитячої творчості.

  5. Загальноосвітньої школи.

  154. В місті-мільйоннику побудували 5-зірковий готель. Невдовзі з’ясувалось, що потреби в такого роду об’єкті місто не має. Громадськості міста запропонували висловити свою думку щодо подальшого використання даного об’єкту. Висловіть Вашу думку щодо найбільш доцільного з точки зору медичної галузі його використання:  1. *Житлового будинку (гуртожитку).

  2. Лікарні швидкої допомоги.

  3. Обласної психоневрологічної лікарні.

  4. Обласної онкологічної лікарні.

  5. Навчального закладу (середньо освітньої школи, університету).

  155. При формуванні фотохімічного туману під дією сонячного ультрафіолетового випромінювання вуглеводні й азоту оксиди в присутності озону вступають у ланцюгові хімічні реакції, утворюючи високоактивні сполуки, які несприятливо діють на органи дихання та подразнюють очі у мешканців міста. Які сполуки при цьому утворюються ?

  А.* Пероксиацетилнітрат, пероксибензоїлнітрат, ероксипропіонілнітрат.

  В. Сірки діоксиду, азоту діоксиду, пероксиацетил нітрат, пероксид-

  бензоїлнітрат.

  С. Вуглецю діоксиду, бенз(а)пірен, альдегіди, пероксиацетилнітрат,

  пероксипропіонілнітрат.

  D. Вуглецю оксиду, сполуки свинцю, сажа.

  Е. Сірководень, пероксипропіонілнітрат.
  156. При проведенні моніторингу дитячої захворюваності було встановлено залежність значних підйомів частоти респіраторних захворювань від дії атмосферного повітря, забрудненого сірки діоксидом. Яка дія атмосферного повітря, забрудненого сірки діоксидом спричинила захворювання дітей ?

  А.* Рефлекторна.

  В. Резорбтивна.

  С. Канцерогенна.

  D. Гепатотоксична.

  Е. Нефротоксична.


  157. З метою запобігання виникненню гострих отруєнь, рефлекторного впливу атмосферних забруднень на здоров'я населення, концентрації інгредієнтів, що викидаються промисловими підприємствами в атмосферу, повинні відповідати гігієнічним нормативам. Який гігієнічний норматив атмосферних забруднювальних речовин буде гарантувати відсутність їх рефлекторного впливу ?

  А.* ГДК м.р..

  В. ГДК сер.доб..

  С. ОБРВ.


  D. ГДЗ.

  Е. БЗК.
  158. В сучасних містах відпрацьовані гази автотранспорту забруднюють приземний шар атмосферного повітря галогенідними, оксигалогенідними, оксидними сполуками свинцю, концентрації яких перевищують ГДК м.р.у 10 і більше разів, що є небезпечним для здоров'я населення. Який провідний синдром свинцевої інтоксикації реєструється у постраждалих ?

  А.* Гематологічний.

  В. Ентеральний.

  С. Коронарно-церебральний.

  D. Гастрокардіальний.

  Е. Вазовагальний.
  159. Хвороба, спричинена дією атмосферного повітря, забрудненого кадмієм, на здоров'я населення отримала назву " Ітай – ітай ", або "Ох - ох". Які зміни в стані здоров'я хворих обумовило таку назву хвороби?

  А.* Численні кісткові переломи, навіть за незначного навантаженя, кашлю.

  В. Акнеморфна висипка.

  С. Гіперкератоз.

  D. Дисплазія слизової оболонки шлунка.

  Е. Рак печінки.


  160. У дітей, які проживають поблизу промислового виробництва, у технологічному процесі якого окиснюється ацетальдегід, було виявлено природжені органічні захворювання Ц.Н.С., затримку психомоторної активності, парези, паралічі, втрату чутливості. Наслідком дії якого етіологічного фактора є виявлена патологія у дітей?

  А.* Метилртуть.

  В. Поліхлоровані біфеніли.

  С. Кадмій.

  D. Свинець.

  Е. Бенз(а)пірен.


  161. За численними зверненнями мешканців промислового району міста була встановлена інтоксикація, спричинена поліхлорованими біфенілами. Які шкіряні прояви є маркером дії цих речовин?

  А.* Коричнева пігментація нігтів, шкіри, слизових оболонок очей, ясен губ.

  В. Хлоракне.

  С. Чорні плями.

  D. Пухирці.

  Е. Пустули.


  162. Важливе значення у порушенні здоров'я населення мають канцерогенні сполуки викидів підприємств нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. Жителі таких районів хворіють у 1,8 рази частіше, ніж мешканці екологічно чистих районів. На якій максимальній відстані ( км ) від таких виробництв яскраво виражається відповідна реакція організму людини ?

  А.* 20.


  В. 15.

  С. 10.


  D. 5.

  Е. 3.
  163. Внаслідок впливу атмосферного повітря, забрудненого гербіцидом з 2,4-ди-, трихлорфеноксиоцтовою кислотою, яким були оброблені ви рощувані на полі культури, на стан здоров'я населення виявлені такі системні ефекти, як фіброз печінки, гіперхолестеринемія, ураження серцево-судинної, дихальної систем, сечовивідних шляхів та підшлункової залози. В якій біологічній тканині акумулюються й тривалий час містяться ці речовини ?

  А.* Жирова тканина.

  В. Підшкіряна клітковина.

  С. Мальпігієвий шар епідерміса.

  D. Сполучна тканина.

  Е. Кісткова тканина.
  164. В процесі утворення кислотного дощу беруть участь озон, пероксид водню, пероксиацетил-нітрат, гідропероксидні, органічні пероксидні радикали. Який радикал є найбільш реакційноздатним ?

  А.* НО°.

  В. НО°2.

  С. RОО°.

  D. ПАН.

  Е. Н2О2.


  165. Людина похилого віку (70 р.) звернулась до лікаря зі скаргами, що в останній час він втрачає слух до деяких звуків: не чує дзвінка свого помешкання, виникла приглухуватість до гучності приймача тощо. Лікар мав всі підстави пов’язати втрату чутливості слухового аналізатора до звуків високих частот з віковими змінами організму. Назвіть діапазон частотних коливань, що сприймається слуховим аналізатором як найбільш чутний у будь-який віковий період людини:

  1. *Середньочастотні (350-1000 Гц).

  2. Низькочастотні (менше 350 Гц).

  3. Високочастотні (понад 1000 Гц).

  4. Ультразвуки (понад 2·104).

  5. Інфразвуки (менше 2·10 Гц).

  166. Під час опитування мешканців будинку, який знаходиться на примагістральній території, були виявлені такі скарги: дратівливість, порушення сну, зниження концентрації уваги, загострення хвороб серцево-судинної системи, шлунково-кишкового-тракту. Назвіть причини виникнення зазначених клінічних ознак та загострення патологічних станів у населення під впливом шуму на рівні 56-60 дБА.   1. *В результаті тривалої дії шуму.

   2. В результаті впливу великих рівнів звуку.

   3. В результаті анатомічних особливостей будови кортієвого органу.

   4. В результаті рефлекторних порушень.

   5. В результаті нейрогуморальних порушень.

  167. В пояснювальній записці до проекту будівництва сельбищної зони міста зазначається, що при мікрорайонній його забудові в житлових будинках звуковий тиск (на еталонній частоті 1000 ГЦ) складатиме 2·10-4 н/м2, при квартальній забудові - 2·10-2 н/м2. На скільки рівні звукового тиску (в дБ) при мікрорайонній забудові будуть нижчі у порівнянні з такими ж величинами при квартальній забудові?  1. *На 20 дБ.

  2. На 10 дБ.

  3. На 30 дБ.

  4. На 40 дБ.

  5. На 50 дБ.

  168. Рівень шуму на території житлового кварталу від транспорту, що надходить від розміщеної поряд автомагістралі, в нічний час становить 50 дБ. В денний час кількість автомобілів на автомагістралі зростає втричі. До якого рівня зростає рівень шуму на території житлового кварталу в денний час?  1. *До 75 дБ.

  2. До 80 дБ.

  3. До 85 дБ.

  4. До 90 дБ.

  5. До 100 дБ.

  169. Мешканка будинку, який розташований на вулиці з рівнем шуму 50 дБА, звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на: тривалий період засинання (до 1 години), неспокійний сон, хронічну втому, дратівливість. Найбільш значущими профілактичними заходами щодо попередження дії шуму на мешканку будинку є:  1. *Планувальні заходи.

  2. Заходи технологічного характеру.

  3. Періодичні медичні огляди.

  4. Заходи технічного характеру.

  5. Заходи медичної профілактики.

  170. Мешканці однієї з квартир звернулись до лікаря на появу у всіх членів сім’ї схожих скарг: підвищену збудженість, відсутність апетиту, втому. Лікар з’ясував, що глава сім’ї власноруч постійно проводить ремонт потужної мікрохвильової печі, яка інтенсивно експлуатується для випічки хліба та інших виробів на продаж. Проведені обстеження виявили, що під час роботи згаданої печі в окремих місцях квартири, особливо на кухні, мають місце витоки щільності електромагнітних полів діапазону радіочастот, що перевищують гігієнічні рівні. Назвіть найбільш значущі у даному випадку заходи профілактики:  1. *Технологічні (заміна мікрохвильової печі або її якісний ремонт кваліфікованим спеціалістом).

  2. Планово-архітектурні (перепланування житла, облаштування екранами мікрохвильової печі).

  3. Заходи індивідуального захисту (використання металізованого одягу, окулярів тощо).

  4. Позачерговий медичний огляд всіх членів сім’ї.

  5. Фармацевтичні засоби (призначення снодійних ліків тощо).

  171. Медичні працівники і пацієнти фізіотерапевтичного кабінету звернулись зі скаргами на втому, головний біль, гіпергідроз та біль у серці, що виникають у них після прийняття процедур. Було встановлено, що розташовані в кабінетах апарати, які розділені ширмами з бавовняних тканин, випромінюють електромагнітні поля діапазону радіочастот, щільність яких перевищує гігієнічні нормативи. Назвіть найбільш значущі у даному випадку профілактичні заходи.  1. *Планувально-архітектурні.

  2. Своєчасний планово-запобіжний ремонт апаратів.

  3. Призначення лікувально-профілактичного харчування.

  4. Заходи медичної профілактики (попереджувального та періодичного медичного нагляду).

  5. Технічні заходи (використання ширм з бавовняних тканин з металевими волокнами).

  172. Рівень шуму в бібліотеці кардіологічного санаторію становить 40 дБА. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у читачів бібліотеки ?  1. * Подразнююча дія.

  2. Ризик отримання акустичної травми.

  3. Анатомічні зміни з боку кортієвого органу.

  4. Порушення мовного зв’язку.

  5. Галопуючий перебіг хронічних захворювань.

  173. Для визначення впливу мікроклімату на організм проведені дослідження фізіологічних показників напруження функцій органів і систем, які приймають участь в теплообмінних процесах: температуру шкіри, пульс, артеріальний тиск, кількість дихань на хвилину, величину потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакцій та ін. Назвіть показник, що найбільш об’єктивно відображує напруження процесів терморегуляції організму?  1. *Різниця температур шкіри чола і тилу кисті.

  2. Пульс і АТ.

  3. Кількість дихань за хвилину.

  4. Потовиділення за хвилину.

  5. Швидкість зорової та слухової реакції.

  174. У багатьох мешканців найближчого до аеропорту населеного пункту має місце погіршення сну (продовжений період засипання, скорочена його тривалість, почастішали пробудження тощо), втричі зріс продаж в аптеках снодійних засобів. Найбільш суттєвими причинами виникнення ранньої патології під впливом дії шуму високих частот (4000 і більше Гц) слід вважати:  1. *Нервово-рефлекторні порушення.

  2. Порушення слухо- та зоромоторної реакції.

  3. Розлад травневої системи.

  4. Розлад кровотворної системи.

  5. Порушення будови кортієвого органу.

  175. З метою оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення лікарні проведені вимірювання показників мікроклімату. Результати вимірювань: середня температура повітря – 200С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 58%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) – 180С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.  1. *Комфортний.

  2. Дискомфортний, охолоджуючий.

  3. Дискомфортний, нагріваючий.

  4. Дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

  5. Дискомфортний з підвищеною швидкість руху повітря.

  176. Розрахункові параметри мікроклімату в палатах для хворих з опіками, для дітей грудного віку, новонароджених, недоношених згідно проекту лікарні плануються наступні: температура повітря – 200С, відносна вологість 55-60%, швидкість руху повітря – 0,25 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) – 230С. Кратність обміну повітря за 1 годину – не менше 80 м3/ліжко. Назвіть основний недолік, що закладений в параметри мікроклімату повітря та кратності його обміну у відповідному приміщенні лікарні.

  A. *Температура повітря


   1. Відносна вологість

   2. Швидкість руху повітря

   3. Радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни)

   4. Кратність обміну повітря

  177. У процесі аналізу аудіограм осіб, які проживали в шумному районі 10 років, виявлено порушення слуху, в стані центральної нервової системи, про що свідчить зміна прихованого часу умовно-рефлекторної реакції на звуковий і світловий подразники. Найбільш значущими у даному випадку профілактичними заходами є:  1. *Запобіжний санітарний нагляд.

  2. Періодичні медичні огляди.

  3. Заходи індивідуального захисту.

  4. Розгляд скарг населення працівниками СЕС.

  5. Використання звукоізолюючих вентиляційних вікон.

  178. Реконструкція міжнародного аеропорту передбачає одночасну модернізацію його інфраструктури, зокрема заміну устаткування радіолокаційної станції (РЛС) на більш сучасне і потужне. «Пелюсток» електромагнітних полів (ЕП), що випромінює нове устаткування РЛС, своєю горизонтальною віссю може створювати щільність потоку потужності вдвічі більшу, ніж встановлена гігієнічними нормативами для населених міст. Системами організму, що найбільш вразливі при дії ЕП діапазону радіочастот, є:  1. *Нервова і серцево-судинна.

  2. Дихальна.

  3. Шлунково-кишковий тракт.

  4. Ендокринна.

  5. Сечо-видільна.

  179. Клініко-фізіологічне обстеження населення будинку,розташованого на відстані менше 40 м від стіни тунелю метро, яке зазнає впливу механічних коливань від роботи метрополітену, показало об’єктивні фізіологічні зміни у стані центральної нервової системи (астенічний, астеновегетативний синдром, ознаки неврастенії). Найбільш дієвим засобом захисту приміщення житлового будинку від шуму і вібрації є:  1. *Віброізоляція тунелів від ґрунту за допомогою гумових прокладок.

  2. Періодичні медичні огляди населення.

  3. Заходи індивідуального захисту.

  4. Використання пружинних віброізоляторів.

  5. Поточний санітарний нагляд за житловим будинком.

  180. Рівень шуму на території школи становить 72 дБА, що значно перевищує гігієнічно допустимий рівень. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у школярів під час перебування у школі ?  1. *Подразнююча дія.

  2. Ризик отримання акустичної травми.

  3. Втрата слуху.

  4. Галопуючий перебіг хронічних захворювань.

  5. Втрата чутливості шкіри.

  181. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на порушення cну, частий головний біль, підвищену втомлюваність, дратівливість, послаблення пам’яті тощо. Хворий працює консьєржем і проживає в житловому будинку, який розташований поруч з залізницею. Яку патологію впершу чергу слід запідозрити в даному випадку?  1. *Вегето-судинна дистонія.

  2. Шумова хвороба.

  3. Гіпертонічна хвороба.

  4. Вібраційна хвороба.

  5. Астенічний синдром.

  182. Поряд з аеропортом постійно зростає кількість авіарейсів, потужність двигунів літаків, структура по його обслуговуванню (кількість радіолокаційних станцій тощо). Системами найбільш вразливими до впливу електромагнітних полів діапазону радіочастот є:  1. *Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін.

  2. Шлунково-кишковий тракт і дихальна система.

  3. Серцево-судинна і дихальна системи.

  4. Нервова і серцево-судинна системи.

  5. Нервова система і шлунково-кишковий тракт.

  183. У кардіологічний санаторій прибуло кілька пацієнтів зі схожими клінічними симптомами: підвищений артеріальний тиск, швидка стомлюваність, безсоння, дратівливість тощо. Всі пацієнти проживають у одному і тому ж густонаселеному житловому кварталі суцільної забудови, поряд з яким знаходиться транспортно-тролейбусне депо, транспорт якого впродовж доби створює вкрай несприятливу шумову ситуацію: переважає високочастотний шум, рівень якого в 1,5 рази вдень і в 2 рази в нічний час перевищує гігієнічні нормативи. Лікар природньо пов’язує наявність у пацієнтів симптомів шумової хвороби з несприятливими умовами їх мешканців і має запропонувати найбільш радикальні заходи їх усунення. Найбільш дієвим з них є:  1. *Усунення джерел шуму за межі житлової забудови (винести депо на територію виробничої зони міста).

  2. Встановити між депо і житловим кварталом звукопоглинаючих огорож.

  3. Упорядкувати територію між депо і житловим кварталом зеленими насадженнями.

  4. Здійснити заходи по раціоналізації харчування мешканців житлового масиву (збагатити раціони харчування вітамінами тощо).

  5. Здійснити заходи медикаментозні терапії (призначення заспокійливих засобів тощо).

  184. При аудіометричному дослідженні слухової функції пацієнта, що мешкає в будинку з інтенсивним рівнем шуму, встановлено, що вранці після сну його слуховий поріг зріс на 10 дБ на обидва вуха, але через 5 хвилин повернувся до норми. Як можна оцінити ці функціональні зміни у слуховому аналізаторі пацієнта?  1. *Приглухуватість.

  2. Слухова адаптація.

  3. Стомлення.

  4. Перевтома.

  5. Позамежове гальмування.

  185. Лікарська комісія в поліклініці перевіряє дотримання порядку реєстрації випадків тимчасової непрацездатності. Які документи комісії належить перевірити?

  А. *Ф.025/о, журнал обліку тимчасової непрацездатності, відривні талони.

  В. Медичні карти амбулаторного хворого.

  С. Статистичні карти вибулого зі стаціонару.

  D. Статистичний талон реєстрації захворювань.

  Е. Журнал обліку тимчасової непрацездатності.
  186. Комісія перевіряє роботу медико-санітарної частини заводу. Який основний документ роботи цехового лікаря їй належить перевірити?

  А.* Комплексний план оздоровчих заходів.

  В. Щоденник роботи лікаря.

  С. Паспорт цехової дільниці.

  D. Звіт про роботу цехової дільниці.

  Е. Звіт про захворюваність і травматизм.


  187. Всі працюючі в шкідливих умовах повинні бути оглянуті лікарем у визначенні строки. Що являється джерелом визначення періодичності оглядів робітників, які працюють в шкідливих умовах?

  А.* Наказ №246.

  В. Ступінь шкідливості виробничих умов.

  С. Динаміка стану робітника.

  D. Частота та тривалість випадків тимчасової непрацездатності.

  Е. Наказ ЛПЗ про проведення обов’язкових профоглядів.


  188. Клінікою НДІ у робітника, який працює не збагачувальній фабриці, встановлено професійне захворювання – хронічний пиловий бронхіт. Розслідування випадку проводить комісія у складі представників: підприємств, медико-санітарної частини, територіальної СЕС, відділення Фонду соціального страхування, профспілкової організації. Представник якого закладу повинен очолити роботу з рослыдування?

  А. * Територіальної СЕС.

  В. Підприємства.

  С. Фонду соціального страхування.

  D. Профспілкової організації.

  Е. Медико-санітарної частини.


  189. Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує доступне за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібрації хвороби?

  А.* Розробити режим праці та відпочинку.

  В. Забезпечити віброзахисними рукавицями.

  С. Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

  D. Зменшити вагу машини.

  Е. Організувати теплові процедури для рук.


  190. На підприємстві для оцінки стану здоров’я працюючих, крім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23Тн) використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності?

  А. * Карти тимчасової непрацездатності.

  В. Історії хвороби.

  C. Листка тимчасової непрацездатності.

  D. Листка тимчасової карти амбулаторного хворого.

  Е. Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу.


  191. Робітник ткацького цеху віку 47 років має стаж роботи в даному виробництві 15 років і працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму. На періодичному медичному огляді виставлений діагноз: «Професійна тугоухість». Що є підставою для такого діагнозу?

  А. * Дані аудіометрії.

  В. Стаж роботи в даному виробництві.

  С. Характеристика шуму в даному виробництві.

  D. Результати дослідження показників ЦНС.

  Е. Результати дослідження стану внутрішнього вуха.


  192. У працівника К., віку 47 років стався серцевий напад. Встановлено діагноз: крупновогнищевий інфаркт міокарда. Після завершення курсу лікування у хворого сформувалась аневризма серця, серцева недостатність ІІ ступеня. Враховуючи характер захворювання, вирішено скерувати пацієнта на освідчення з приводу встановлення стійкої непрацездатності. На хворого було оформлено відповідне направлення. Хто має право його видати?

  А.* Лікарсько-консультаційна комісія.

  В. Лікуючий лікар самостійно.

  С. Лікуючий лікар спільно із завідувачем клінічного відділеня.

  D. Заступник головного лікаря з експертизи працездатності.

  Е. Медико-соціальна експертна комісія.


  193. Працівники лабораторії з виготовлення електричних ламп, ламп ПРК-7 та вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металевий присмак у роті, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходу, різке зниження серцевої діяльності. Вкажіть причину виникнення даного отруєння.

  А.* Ртуть.

  В. Свинець.

  С. Марганець.

  D. Толуол.

  Е. Тетраетилсвинець.


  194. Як необхідно оформити непрацездатність, якщо вона наступила в період чергової відпустки?

  А.* Не видається ніякий документ.

  В. Видати лікарняний листок на весь період хвороби.

  С. Видати довідку на весь період хвороби.

  D. Видати лікарняний листок на перші 5 днів, а потім довідку.

  Е. Направити для вирішення питання на ЛКК.


  195. Робітник ковальського цеху підприємства звернувся до лікаря зі скаргою на погіршення слуху, підвищену стомленість, головний біль. Проведена тональна аудіографія. Аудіограма характерна для сенситивної глухуватості. Які профілактичні заходи Ви порекомендуєте застосувати?

  А.*Застосовувати антифони.

  В. Вживати в їжу.

  С. Герметизувати устаткування.

  D. Змінити керіництво підприємства.

  Е. Встановити шумопоглинаючі екрани.


  196. Робітник коксо-хімічного заводу звернувся в МСЧ зі скаргою на підвищену стомленість, тремор рук, збільшення щитовидної залози, схуднення. Лабораторні дослідження виявили зміни лейкопоезу. Хворий понад 25 років працює на даному виробництві. Що є причиною захворювання?

  А.* Хронічне отруєння бензолом.

  В. Хронічне отруєння свинцем.

  С. Хронічне отруєння ртуттю.

  D. Хронічне отруєння кадмієм.

  Е. Хронічне отруєння чотири хлористим вуглецем.


  197. У робітника металургійного заводу інфекційний гепатит. Знаходиться під наглядом в МСЧ відкритого типу. Хто направить хворого на госпіталізацію в даному випадку?

  А.* Дільничний терапевт.

  В. Цеховий терапевт.

  С. Фельдшер здоровпункту даної МСЧ.

  D. Швидка медична допомога.

  Е. Лікар-інфекціоніст даної МСЧ.


  198. На підприємстві по виробництву синтетичних миючих засобів планується проведення медичного огляду. Проведення яких досліджень необхідно здійснити в даному випадку?

  А.*Лейкоцитарна формула.

  В. Функція зовнішнього дихання.

  С. Великокадрова флюорографія.

  D. Активність холін естерази плазми.

  Е. Білірубін.


  199. На підприємстві з виробництва органічних розчинників внаслідок розгерметизації реактора відбувся випадок гострої інтоксикації. Вкажіть, який документ повинен складати і направляти в СЕС лікар, який надавав потерпілому медичну допомогу?

  А.*Екстрене повідомлення.

  В. Акт обстеження умов праці.

  С. Листок медичного огляду потерпілого.

  D. Акт реєстрації випадку отруєння.

  Е. Акт розслідування аварійної ситуації.


  200. Новопризначеному головному лікарю сільської лікарської амбулаторії сімейної медицини – загальної практики потрібно прийняти рішення щодо удосконалення управління медичною допомогою населенню території. Яким підходом слід скористатись для цього?

  А.* Комплексним.

  В. Народногосподарським.

  С. Науково-експериментальним.

  D. Природно-науковим.

  Е. Емпіричним.


  201. Власник приватного медичного закладу відмовився від проведення акредитації, посилаючись на те, що його установа проходила її 3 роки тому, а форма власності його закладу не є державною. Яким повинне бути правильне рішення органів влади стосовно роботи цього закладу?

  А.* Не допустити до роботи.

  В. Допустити до роботи.

  С. Допустити до роботи умовно.

  D. Ліквідувати як юридичну особу.

  Е. Піддати фіскальній перевірці.


  202. У транспортно-сировинному цеху заводу залізобетонних виробів робітники підлягають впливу пилу цементу при його розвантажуванні та транспортуванні. Концентрації пилу цементу при цьому коливаються в межах 35,0-56,0 мг/м3. Розвиток якого професійного захворювання можливий при роботі в таких умовах?

  А.* Асбестоз.

  В. Сілікоз.

  С. Сілікатоз.

  D. Бісіноз.

  Е. Антракоз.


  203. Лікар, який закінчив вищий медичний заклад за спеціальністю «загальна практика», має намір відкрити приватну амбулаторію сімейної медицини в одному з центральних районів міста. За якої умови він має на це право?

  А.* Якщо він має ліцензію МОЗ України та амбулаторія пройшла акредитацію.

  В. Якщо в нього є диплом лікаря та він пройшов інтернатуру з терапії чи педіатрії.

  С. Якщо він пройшов інтернатуру з сімейної медицини.

  D. Якщо він має спеціалізацію з сімейної медицини.

  Е. Має право за дозволом адміністрації району.


  204. Група робітників акумуляторного заводу під час роботи зазнають дію на організм небезпечного промислового фактору – тетраетисвинцю. Який лікувально-профілактичний засіб харчування ці робітники повинні одержувати?

  А.* Лікувально-профілактичний раціон №5.

  В. Вітамінні препарати.

  С. Молоко.

  D. Кисло-молочні продукти.

  Е. Лікувально-профілактичний раціон №3.


  205. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними показниками: середня температура повітря 320С, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) 290С, відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Укажіть основний шлях тепловіддачі за таких мікрокліматичних умов.

  А. *Випаровування.

  В. Випромінювання.

  С. Кондукція.

  D. Конвекція.

  Е. Випромінювання та конвекція.


  206. При проведенні періодичного медогляду у слюсаря-складальника, який працює на пайці деталей припаюванням, скарг на стан здоров'я не було. При поглибленому обстеженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і підвищена кількість ретикулоцитів, в сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. Яке хронічне отруєння можливе у робітника?

  А. *Отруєння свинцем.

  В. Отруєння ртуттю.

  С. Отруєння оловом.

  D. Отруєння марганцем.

  Е. Отруєння етанолом.


  207. Працівник заводу скаржиться на безсоння, роздратованість, підвищену збудливість, підвищену пітливість, кровоточивість ясен. Об’єктивно: Неритмічний та асиметричний тремор пальців витягнутих рук, підвищена збудливість вегетативної нервової системи, червоний дермографізм, гінгівіт, стоматит, ціанотична смуга вздовж країв ясен. При дослідженні крові виявлено лімфоцитоз і моноцитоз. Яке захворювання можливе у робітника?

  А. *Хронічне отруєння ртуттю.

  В. Хронічне отруєння свинцем.

  С. Хронічне отруєння марганцем.

  D. Хронічне отруєння бензолом.

  Е. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.


  208. До лікаря звернувся громадянин, який 30 років працював на сталеплавильному підприємстві. Об'єктивно: антено-вегетативний синдром, синдром паркінсонізму – «хода півня», маскоподібне обличчя, рідке кліпання, гіпертонус м’язів. Порушення емоційної сфери супроводжуються появою насильного сміху. Порушена інтелектуальна діяльність. Отруєння якою речовино найбільш ймовірне?

  А. *Хронічне отруєння марганцем.

  В. Хронічне отруєння ртуттю.

  С. Хронічне отруєння бензолом.

  D. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.

  Е. Хронічне отруєння фосфором.


  209. Працівник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний смак в роті, переймоподібні болі в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Об’єктивно: Шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів – смужка сірувато-лилового кольору. При лабораторному дослідженні виявлено: в крові анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубіну; в сечі – підвищений вміст порфірину. Яке отруєння можливо у робітника?

  А. *Хронічне отруєння свинцем.

  В. Хронічне отруєння ртуттю.

  С. Хронічне отруєння бензолом.

  D. Хронічне отруєння марганцем.

  Е. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем.


  210. Умови праці робітників теплиць характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря 310С, температура внутрішньої поверхні зовнішніх стін 230С, відносна вологість 95%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Вкажіть найбільш ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників за даних умов?

  А. *Випромінювання.

  В. Кондукція.

  С. Конвекція.

  D. Випаровування.

  Е. Проведення.


  211. Робітник під час роботи в гарячому цеху раптово втратив свідомість. При обстеженні робітника виявлено: температура тіла 40,50С, шкіра суха і гаряча, пульс і дихання прискорені. Цеховим терапевтом встановлений діагноз: теплове ураження, важка форма. В результаті порушення якого механізму тепловіддачі виникає тепловий удар?

  А. *Проведення, випромінювання та випаровування.

  В. Конвекція та кондукція.

  С. Конвекція та випаровування.

  D. Кондукція та випромінювання.

  Е. Випаровування.


  212. Трудова діяльність робітника потребує засередженості уваги, емоційного напруження, мають місце зоро- і слухомоторні реакції, висока щільність робочого дня. З якої точки зору необхідно оцінювати дану працю?

  А. *Нервового напруження

  В. Фізичної важкості

  С. Кількості енерготрат

  Д. Споживання кисню

  Е. Статичного навантаження


  213. Робітниця птахофабрики має виробничий стаж за фахом 18 років. Виникненню якої патології можуть сприяти умови праці, що характеризується високим вмістом пилу органічного проходження?

  А. *Екзогенний алергічний альвеоліт.

  В. Силікоз.

  С. Антракоз.

  D. Мезотеліома плеври.

  Е. Токсоплазмоз.


  214. В деревообробному цеху проводиться розпилювання деревини на дошки. При вивченні умов праці робітників встановлено, що еквівалентні рівні шуму в цеху перевищують гранично допустимі. Шум непостійний, переривчастий, широкосмуговий, високочастотний. Які специфічні зміни в організмі робітників можуть виникати за даних умов.

  А. *Нейросенсорна приглухуватість.

  В. Вегето-судинна дистонія.

  С. Виразкова хвороба шлунку.

  D. Гіпертонічна хвороба.

  Е. Невротичні стани.


  215. При проведенні професійного огляду визначені чотири групи робітників: здорові, групи ризику, хворі з хронічними неспецифічними захворюваннями та робітники з шкідливими умовами праці. Яким харчуванням повинні бути забезпечені робітники з шкідливими умовами праці?

  А. *Лікувально-профілактичним.

  В. Раціональним.

  С. Превентивним.

  D. Дієтичним.

  Е. Лікувальним.


  216. Оператор автокамерної лінії шинного заводу працює стоячи, нахиляючись на кут більше 300 близько 400 разів за зміну, енерговитрати при цьому дорівнюють 25 Вт. Під час праці у оператора пульс становить близько 110 уд/хв. В кінці зміни зменшується увага, знижується витривалість. Який із вказаних показників найбільш імовірно свідчить про важкість праці?

  А. *Витрати енергії.

  В. Частота пульсу.

  С. Нахил корпусу.

  D. Робоча поза.

  Е. Зниження витривалості.


  217. При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що з’явилося причиною її виникнення?

  А. *Інфрачервоне випромінювання.

  В. Електромагнітне випромінювання видимого спектра.

  С. Ультрафіолетове випромінювання.

  D. Високий рівень шуму.

  Е. Високий рівень вібрації.


  218. У сталеварів, що працюють у приміщенні біля киснево–конверторного цеху, де діє потужний компресор, відмічаються астено–вегетативні порушення, ознаки синдрому дихання, закладання та тиск в вухах, головний біль, тремор рук, відчуття загальної втоми. Які чинники виробничого середовища у першу чергу підлягають корекції для профілактики вказаних явищ?

  А. *Інфразвук.

  В. Електромагнітні поля.

  С. Пил.


  D. Дискомфортний мікроклімат нагрівного типу.

  Е. Підвищена загазованість повітря окисом вуглецю.


  219. У 40 річного працівника гранітного кар'єра (стаж 10 років) скарги на задишку, кашель, біль в грудях. Рентгенологічно - численні симетрічні вузловоі тіні, виражена деформація легеневого малюнка.. Попередній діагноз - сілікоз. Якій фактор виробничого середовища призвів до розвитку цієї патології?

  А. *Виробничний пил за рахунок вмісту вільного діоксиду кремнію.

  В. Локальна вібрація в області верхніх кінцівок.

  С. Виробничний широкосмуговий шум.

  Д. Виробничний пил за рахунок вмісту органічних сполук.

  Е. Змішаний мінерально - металевий виробничний пил.


  220. На деревообробному комбінаті проводиться сушка деревини за допомогою електромагнітних полів радіочастот, рівень якого перевищують гранично-допустимі рівні. З якого матеріалу необхідно виготовити захисні екрани для попередження негативного впливу електромагнітних полів на організм працівників?

  А. *З металу.

  В. З дерева.

  С. З цегли.

  D. З пластмаси.

  Е. Зі скла.


  221. До цехового терапевта звернувся чоловік 60 років, що працює в котельній із скаргами на головний біль, слабкість. Об’єктивно – в крові: карбоксигемоглобін. Отруєння якою речовиною викликає утворення в крові карбоксигемоглобін?

  А. *Оксидом вуглецю.

  В. Марганцем.

  С. Свинцем.

  D. Ртуттю.

  Е. Хлором.


  222. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м'язової сили рук, порушення сну, роздратованість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи пневматичне свердло вагою 20 кг. Об'єктивно: шкіра кистей має синюшний відтінок; відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?

  А. *Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації.

  В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації.

  С. Нервово-циркуляторна дистонія.

  D. Хвороба Рейно.

  Е. Ревматичний поліартрит.


  223. Працівники лабораторії з виготовлення люмінесцентних ламп та вимірювальних приладів (манометри, термометри) скаржаться на металевий присмак у роті, стоматит, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходу, різке зниження серцевої діяльності. Вкажіть причину виникнення даного отруєння.

  А. *Ртуть.

  В. Свинець.

  С. Марганець.

  Д. Толуол.

  Е. Тетраетилсвинець.


  224. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними його параметрами: температура повітря 400С, відносна вологість 70%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) 800С. Вкажіть найбільш вірогідний патологічний стан організму, який може виникнути в даних мікрокліматичних умовах.

  А. *Загальна гіпертермія (тепловий удар).

  В. Місцева гіпертермія.

  С. Зниження працездатності.

  Д. Зрушення фізіологічного стану в системі кровообігу.

  Е. Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи.


  225. Під час гігієничного обстеження ливарного цеху металургійного заводу у повітрі дільниці з набивки опок концентрація пилу формувального грунту, який містить вільний діоксид кремнію, становить 12 мг/м3. Який з пневмоконіозів може виникнути у працюючих в цих умовах?

  А. *Силікоз.

  В. Сідероз.

  С. Бісіноз.

  D. Станіоз.

  Е. Антракоз.


  226. У хлопчика 10 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -1,44σ, за масою тіла -1,52σ, за окружністю грудної клітки -1,32σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

  A. *Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки нижче середнього, пропорційний.

  B. Фізичний розвиток середній, пропорційний.

  C. Фізичний розвиток низький, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток середній, непропорційний.

  E. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.


  227. У дівчинки 13 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +2,17σ, за масою тіла +2,08σ, за окружністю грудної клітки +2,11σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

  A. *Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки високий, пропорційний.

  B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

  C. Фізичний розвиток за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

  E. Фізичний розвиток за вказаними ознаками високий, негармонійний.


  228. За шкалами регресії було встановлено, що у дівчинки 13 років індивідуальні показники маси тіла +2,31σR та обводу грудної клітки +2,17σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

  A.*Фізичний розвиток дівчинки різко дисгармонійний, за рахунок підвищеного жировідкладення.

  B. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

  C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками гармонійний.

  D. Фізичний розвиток дівчинки високий, гармонійний.

  E. Фізичний розвиток дівчинки високий, дисгармонійний.


  229. Величина довжини тіла хлопчика 10 років знаходиться в межах від М+1σ до М+2σ. Індивідуальні показники маси тіла +1,33σR та обводу грудної клітки +1,12σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школяра за шкалами регресії.

  A. *Фізичний розвиток дитини вище середнього, дисгармонійний.

  B. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

  C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

  E. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.


  230. Хлопчик 8 років має довжину тіла 130,1 см (+0,36σ), масу тіла 28,5 кг (+0,12σ), обвід грудної клітки 63,0 см (+0,10 σ). Біологічний рівень розвитку відповідає календарному віку. Функціональні показники в межах ±1σ. Оцініть фізичний розвиток дитини комплексним методом.

  A. *Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

  B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

  C. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

  D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

  E. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.


  231. У хлопчика 8 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -0,78σ, за масою тіла +0,83σ, за окружністю грудної клітки +0,51σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

  A. *Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, непропорційний.

  B. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, пропорційний.

  C. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками низький, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, непропорційний.

  E. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.


  232. У дівчинки 11 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +0,23σ, за масою тіла +1,99σ, за окружністю грудної клітки +1,89σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

  A. *Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

  B. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

  C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки високий, негармонійний.

  E. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками високий, негармонійний.


  233. У дівчинки 7 років індивідуальні показники маси тіла +0,57σR та обводу грудної клітки +0,43σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки за шкалами регресії.

  A. *Фізичний розвиток дівчинки гармонійний.

  B. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

  C. Фізичний розвиток дівчинки середній.

  D. Фізичний розвиток дівчинки високий.

  E. Фізичний розвиток дівчинки вище середнього.


  234. За шкалами регресії довжина тіла учня 14 років була віднесена до показників, які знаходяться в межах від М+2σ та вище. Індивідуальні показники маси тіла +1,98σR та обводу грудної клітки +1,78σR. Дайте оцінку фізичного розвитку школяра.

  A. *Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

  B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

  C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

  D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

  E. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.


  235. Дайте оцінку фізичному розвитку дівчинки 10 років за шкалою регресії, якщо показники ваги тіла та обводу грудної клітки знаходяться у межах ±1δR.

  А. *Гармонійний.

  В. Дисгармонійний.

  С. Середній.

  D. Низький.

  Е. Високий.


  236. У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий (М+3δ), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віку (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки на три роки (Ма, Р, Ах, Menarche). Випередження біологічного віку може бути внаслідок:

  А. *Ендокринних порушень.

  В. Акселерації.

  С. Складу раціону харчування.

  D. Занять спортом.

  Е. Недоліків у гігієнічному вихованні.


  237. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

  А. *Визначення життєвої ємності легень.

  В. Вимірювання довжини тіла.

  С. Визначення маси тіла.

  D. Визначення форми хребта.

  Е. Визначення форми грудної клітки.


  238. В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

  А. *3 група здоров’я.

  В. 1 група здоров’я.

  С. 2 група здоров’я.

  D. 4 група здоров’я.

  Е. 5 група здоров’я.


  239. Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку показала: фізичний розвиток – середній, за масою тіла, обводом грудної клітки – гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року хворів 5 разів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

  А. *2 група здоров’я.

  В. 1 група здоров’я.

  С. 3 група здоров’я.

  D. 5 група здоров’я.

  Е. 4 група здоров’я.


  240. Визначте групу здоров’я школяра, який страждає на ревмокардит у стадії субкомпенсації:

  А. *Четверта група.

  В. Друга група.

  С. П’ята група.

  D. Перша група.

  Е. Третя група.


  241. Після проведення поглибленого медичного огляду у п’ятому класі загальноосвітньої школи діти були розподілені за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, тих, що часто хворіють?

  А. *2 група здоров’я.

  В. 1 група здоров’я.

  С. 3 група здоров’я.

  D. 4 група здоров’я.

  Е. 5 група здоров’я.


  242. У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 дитини не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 – 2 рази, 6 – 3 рази, 5 – 4 рази, 2 – 5 разів, 1 – 6 раз і 1 – 8 раз. Скільки учнів в класі відносяться до групи дітей, які часто хворіють?

  А. *9 учнів.

  В. 15 учнів.

  С. 4 учні.

  D. 2 учні.

  Е. 1 учень.


  243. Аналіз захворюваності школярів вікових груп 7-10 років, 11-14 років та 15-17 років виявив, що один з класів захворювань має найбільш широке розповсюдження у всіх вікових періодах. Які це хвороби?

  А. *Хвороби органів дихання.

  В. Травми і отруєння.

  С. Хвороби органів травлення.

  D. Хвороби шкіри.

  Е. Інфекційні захворювання.


  244. Показники рівня біологічного розвитку учнів середнього і старшого шкільного віку такі: довжина тіла, щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів. Які ще показники розвитку в ці вікові періоди набувають особливого значення?

  А. *Розвиток вторинних статевих ознак.

  В. Маса тіла.

  С. Обвід грудної клітки.

  D. ЖЕЛ.

  Е. М’язова сила кисті.


  245. При проведенні медичного огляду всім учням 7 класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікації кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

  А. *Осифікація кісток кисті.

  В. Довжина тіла.

  С. Щорічне збільшення довжини тіла.

  D. Кількість постійних зубів.

  Е. Розвиток вторинних статевих ознак.


  246. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

  А. *Відповідає вимогам.

  В. Не відповідає за тривалістю заняття.

  С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку.

  D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

  Е. Не відповідає за спареністю уроку.


  247. При вивченні фізичного розвитку дітей перед дошкільного віку оцінювали показники: довжину та масу тіла; обвід грудної клітки, голови та стегон; форму хребта та грудної клітки. Який із перерахованих показників, крім довжини та маси тіла, відносяться до основних показників фізичного розвитку?

  А.* Обвід грудної клітки.

  В. Обвід голови.

  С. Форма хребта.

  D. Форма грудної клітки.

  Е. Обвід стегон.


  248. Під час медичного огляду школярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

  А. *Спеціальна група.

  В. Основна група.

  С. Підготовча група.

  D. Заняття лікувальною фізкультурою.

  Е. Заборонити заняття.


  249. З метою підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не включив лікар у програму?

  А. *Систематичність.

  В. Підвищення резистентності.

  С. Нарощування сили впливу.

  D. Нарощування інтенсивності впливу.

  Е. Підвищення стійкості.


  250. В місті Н. було заплановано побудувати середню загальноосвітню школу. Найбільш оптимальною для дитячих закладів є система забудови:

  A. *Блочна.

  B. Централізована.

  C. Павільйонна.

  D. Децентралізована.

  E. Компактна.


  251. В 5 класі середньої загальноосвітньої школи була проведена оцінка умов перебування дітей у класі. Зокрема були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +240С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни +210С, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, відносна вологість повітря – 65%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

  A. *Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

  B. Мікроклімат комфортний.

  C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою швидкістю повітря.

  D. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою радіаційною температурою.

  E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.


  252. В зимовий період була проведена оцінка мікрокліматичних умов у 6 класі загальноосвітньої школи. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +180С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +150С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

  A. *Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

  B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

  C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

  E. Мікроклімат комфортний.


  253. В першому класі гімназії була проведена оцінка мікроклімату з метою його оптимізації. Були отримані такі величини показників мікроклімату: температура повітря в класі – +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +190С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату в класі.

  A. *Мікроклімат комфортний.

  B. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий.

  C. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.

  E. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.


  254. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювань: середня температура повітря - +200С, температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни - +180С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати дитячого садка.

  А. *Мікроклімат комфортний.

  В. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

  С. Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

  Е. Мікроклімат дискомфортний зі значними коливаннями його основних параметрів.


  255. Студенту запропоновано оцінити параметри мікроклімату навчальної кімнати. Який з перерахованих показників не відноситься до параметрів мікроклімату?

  А. *Освітленість приміщення.

  В. Вологість повітря.

  С. Температура повітря.

  Д. Швидкість руху повітря.

  Е. Радіаційна температура поверхонь.


  256. В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.

  A. *Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції.

  B. Визначити об’єм та кратність вентиляції.

  C. Визначити систему вентиляції.

  D. Визначити кубатуру приміщення.

  E. Визначити концентрацію СО2..


  257. В 7 класі гімназії провели гігієнічну оцінку ефективності вентиляції. Який з показників врахували для того, щоб розрахувати необхідну кратність повітрообміну в шкільному класі:

  A. *Кубатуру приміщення.

  B. Концентрацію СО2 в повітрі.

  C. Систему вентиляції.

  D. Час перебування учнів у класі.

  E. Орієнтацію вікон.


  258. У приміщенні навчального класу середньої школи провели гігієнічну оцінку природному освітленню. Дайте рекомендації відносно гігієнічних вимог щодо умов природного освітлення шкільного класу:

  A. *Коефіцієнт природного освітлення не менше 1,5%.

  B. Яскравість не більше 2000 Кд/м.кв.

  C. Рівномірність освітлення 1:2.

  D. Світловий коефіцієнт не менше 1:10.

  E. Кут падіння променів світла не менше 500.


  259. Приміщення 8 класу середньої школи площею 50 м2. В класі три вікна. Затінення за вікнами відсутнє. Який з показників природного освітлення необхідно врахувати при плануванні кількості рядів парт (столів) у класі:

  A. *Коефіцієнт заглиблення.

  B. Площу вікон.

  C. Світловий коефіцієнт.

  D. Кут затінення.

  E. Освітленість.


  260. У груповій кімнаті дитячого навчального закладу, що побудована за типовим проектом, установлено, що мікрокліматичні умови і штучна освітленість відповідають гігієнічним вимогам, а рівень природної освітленості нижчий норми. Зміна якого з показників зовнішнього середовища впливає на показники освітленості?

  А. *Коефіцієнта природного освітлення.

  В. Питомої потужності електроосвітлення.

  С. Коефіцієнта аерації.

  D. Коефіцієнта заглиблення.

  Е. Кута отвору.


  261. В класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 6 світильників прямого світла, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

  А. *Нерівномірне та недостатнє.

  В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

  С. Нерівномірне та достатнє.

  D. Освітленість на робочих місцях достатня.

  Е. Освітленість на робочих місцях низька.


  262. В навчальному кабінеті середньої школи площею 5×10 м2 встановлено 8 світильників з люмінесцентними лампами потужністю 40 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 50-70 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

  А. *Рівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

  В. Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

  С. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

  D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

  Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.


  263. У класній кімнаті розмірами 6×10 м2 встановлено 8 світильників, обладнаних лампами розжарювання потужністю 100 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

  А. *Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.

  В. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

  С. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

  D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

  Е. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.


  264. В населеному пункті К. запланували збудувати дитячий навчальний заклад. При експертизі проекту середньої загальноосвітньої школи було вказано, що найбільш прийнятна поверховість шкільної споруди це:

  A. *Не вище 3-х поверхів.

  B. Не вище 2-х поверхів.

  C. 4-х поверхова.

  D. 5-ти поверхова.

  E. Одноповерхові корпуси.


  265. При проведенні поточного санітарного нагляду в 3 класі середньої школи було виявлено, що маркування парт відсутнє, в класі наявні парти одного розміру. Невідповідність меблів довжині тіла дітей може привести до:

  A. *Порушення постави.

  B. Психоемоційного навантаження.

  C. Зниження уваги.

  D. М’язової асиметрії.

  E. Травматизму.


  266. В середню школу завезли столи та стільці для обладнання класів молодшої школи. Вкажіть основний показник, який потрібно врахувати для того, щоб правильно розташувати меблі в класі.

  A. *Відповідність розмірів меблів довжині тіла дитини.

  B. Положення тіла при користуванні меблями.

  C. Відстань від переднього краю поверхні столу до спинки стільця.

  D. Відповідність меблів сучасному дизайну.

  Е. Стіл та стілець з`єднані в єдине ціле .


  267. Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 7-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п’ятницю, четвертим і п’ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку – 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?

  А. *Відповідає вимогам.

  В. Не відповідає за тривалістю заняття.

  С. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку.

  D. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку.

  Е. Не відповідає за спареністю уроку.


  268. У дитячому навчальному закладі (ДНЗ) для ігор використовуються хутряні іграшки „Ведмідь”: маса – 200 г, забарвлення матеріалу стійке, токсичні речовини відсутні, запах – 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам для використання в ДНЗ?

  А. *Не відповідає по матеріалу.

  В. Відповідає.

  С. Не відповідає по масі.

  D. Не відповідає по стійкості барвника.

  Е. Не відповідає по запаху.


  269. У приміщенні навчального класу школи концентрація СО2 у повітрі – 0,2%, світловий коефіцієнт – 1:5, температура – 200С, вологість – 55%. Загальне освітлення лампами розжарювання – 200 лк. Які функціональні чи патологічні відхилення найбільш імовірні?

  А. *Зниження працездатності, головний біль.

  В. Простудні захворювання.

  С. Порушення зору.

  D. Сколіози.

  Е. Вегето-судинна дистонія.


  270. З метою профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки (відповідно номеру шкільних меблів і довжині тіла), не рідше:

  А. *2-х разів на рік.

  В. 3-х разів на рік.

  С. 4-х разів на рік.

  D. 6-ти разів на рік.

  Е. Не пересаджують взагалі.


  271. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО=0,75%. Температура повітря в приміщенні у літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.

  А. *Недостатня освітленість робочого місця.

  В. Гіпоксія.

  С. Підвищена вологість повітря.

  Д. Гіподинамія.

  Е. Підвищена температура повітря.


  272. В обов’язки лікаря-педіатра входить медичний контроль за фізичним вихованням дітей в середній школі. Що з перерахованого повинен здійснювати лікар?

  А. Встановлення групи здоров’я та групи фізвиховання

  В. Сан просвітницька робота з питань фізкультура та спорту

  С. Медичне обстеження на бакносійство

  D. Профілактика спортивного травматизму

  Е. Медичний контроль перед кожним заняттям фізкультурою


  273. Під час медичного огляду школярів в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму; симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

  А. Спеціальна група

  В. Основна група

  С. Підготовча група

  D. Заняття лікувальною фізкультурою

  Е. Заборонити заняття


  274. Учень 5 класу СШ відноситься до першої групи здоров’я. До якої групи фізичного виховання слід віднести учня?

  А. Підготовча група

  В. Основна група

  С. Спеціальна група

  D. Заняття лікувальною фізкультурою

  Е. Додаткова група


  275. Учениця 9 класу страждає на хронічний гастрит. До якої групи фізичного виховання слід віднести дівчинку?

  А. Підготовча група

  В. Основна група

  С. Спеціальна група

  D. Заняття лікувальною фізкультурою

  Е. Інша група


  276. Школяр 6 класу за станом здоров’я відноситься до четвертої групи здоров’я. Яку групу з фізичного виховання дозволить йому відвідувати лікар?

  А. Спеціальна група

  В. Заняття лікувальною фізкультурою

  С. Додаткова група

  D. Підготовча група

  Е. Основна група


  277. В обов’язки лікаря-педіатра входить медичний контроль за фізичним вихованням дітей в дошкільному закладі. Що з перерахованого повинен здійснювати лікар?

  А. Проведення планових поглиблених медоглядів

  В. Медичний контроль перед кожним заняттям фізкультурою

  С. Профілактика спортивного травматизму

  D. Медогляди перед початком загартування

  Е. Медичне обстеження на бакносійство


  278. В учня 7 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої ноги, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в колінному суглобі, ступня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

  А. Спеціальна група

  В. Основна група

  С. Додаткова група

  D. Інша група

  Е. Підготовча група


  279. За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання для оцінки мікроклімату палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20°С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 58%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 18°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

  А.*Мікроклімат комфортний.

  В. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

  С. Мікроклімат дискомфортний нагріваючого типу.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

  Е. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.


  280. У споруджуваному хірургічному відділенні на 60 ліжок плануються дві операційні площею відповідно 10 і 20м2. Вікна їх орієнтовані на північні румби. Світловий коефіцієнт – 1:2, КПО – 2,5%. Які параметри не відповідають гігієнічним вимогам?

  А.*Площа операційних.

  В. Кількість операційних.

  С. Орієнтація вікон.

  D. Світловий коефіцієнт.

  Е. КПО.
  281. Площа чотирьохліжкової палати у терапевтичному відділенні лікарні складає 28м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?

  А.*Відповідає.

  В. Не відповідає.

  С. Відповідає тільки для міських лікарень.

  D. Відповідає тільки для сільських лікарень.

  Е. Відповідає тільки для лікарень з централізованою стстемою забудови.
  282. На земельній ділянці лікарні 25% площі зайнято будівлями, 60% - зеленими насадженнями і 15% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?

  А.*Зменшити відсоток забудови.

  В. Зменшити відсоток озеленення.

  С. Збільшити відсоток забудови.

  D. Збільшити відсоток озеленення.

  Е. Зменшити відсоток на господарський двір і проїзди.


  283. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: лікувальні, лікувально-діагностичні та господарські, які з’єднані між собою підземними переходами. Яка система забудови застосована при проектуванні лікарні?

  А.*Централізовано-блочна.

  В. Змішана.

  С. Централізована.

  D. Децентралізована.

  Е. Периметральна.


  284. На земельній ділянці сільської дільничої лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якій розташоване патологоанатомічне відділення. Яке порушення допущено при плануванні ділянки?

  A.*Поєднання господарської та патологоанатомічної зон.

  B. Розташування патологоанатомічного відділення на ділянці лікарні.

  C. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні.

  D. Розмежування зон для інфекційних та неінфекційних хворих.

  E. Відокремлення садово-паркових зон.


  285. Під будівництво лікарні в районному центрі відведена земельна ділянка загальною площею 2,0 гектара. Стаціонар якої максимальної потужності може бути збудований на цій земельній ділянці?

  A.*На 100 ліжок.

  B. На 400 ліжок.

  C. На 800 ліжок.

  D. На 200 ліжок.

  E. Понад 1000 ліжок.


  286. В лікарняній палаті для хворих на тиреотоксикоз ендокринологічного відділення зареєстровано такі параметри мікроклімату: температура повітря +19°С; відносна вологість повітря-57%, швидкість руху повітря – 0,15 м/с, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 19°С. Який захід з переліку нижченаведених необхідно впровадити для гігієнічної оптимізації мікроклімату в палаті?

  А.*Знизити температуру повітря.

  В.Знизити відносну вологість повітря.

  С.Знизити швидкість повітря.

  D.Підвищити відносну вологість повітря.

  Е.Підвищити температуру повітря.


  287. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво павільйонів шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

  А.*Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні.

  В. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів.

  С. Утилізація на сміттєспалювальному заводі.

  D. Попереднє знезараження 5% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі).

  Е. Сумісне видалення із загально лікарняними твердими відходами.


  288. При санітарному обстеженні відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 20 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому випадку?

  А.*28 м2.

  В. 24 м2.

  С. 52 м2.

  D. 30 м2.

  Е. 40 м2


  289. Планується будівництво багатопрофільної лікарні в щільно забудованому районі міста. Який тип забудови є найбільш доцільним у даному випадку?

  А.*Централізовано-блочний.

  В. Децентралізований.

  С. Змішаний.

  D. Централізований.

  Е. Блочний.


  290. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні було встановлено, що основними архітектурно-планувальними елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

  А.*Входу з вулиці.

  В. Санітарного вузла.

  С. Палати.

  D. Шлюзу.

  Е. Входу з відділення.


  291. Лікарня №5 міста Л. має в своєму складі інфекційне відділення з 15 боксами. Кожен бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок такий бокс може бути розрахований?

  А.*1.


  В. 2.

  С. 3.


  D. 4.

  Е. 5.
  292. Площа, відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 19% земельної ділянки, площа озеленення -62%, площа садово-паркової зони -30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки заввишки

  15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів становить 32 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

  А. *Площа забудови.

  В. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки.

  С. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу.

  D. Площа озеленення.

  Е. Площа садово-паркової зони.


  293. Під час реконструкції лікарні в місті М., розташованого на 55° північної широти, планується пернесення хірургічного блоку на перший поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?

  А.*Північ.

  В. Схід.

  С. Південь.

  D. Південний Захід.

  Е. Захід.


  294. У палатній секції терапевтичного відділення соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-х ліжкових палат становить 60%, 2-ліжкових – 20%, 1-ліжкових – 20%. Ширина коридору – 2,5м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

  А.*Загальна кількість ліжок.

  В. Ширина коридору.

  С. Кількість 2-ліжкових палат.

  D. Кількість 1-ліжкових палат.

  Е. Кількість 4-ліжкових палат.


  295. При проектуванні операційного блоку у центральній районній лікарні міста М. у відділеннях хірургічного профілю було передбачено одну операційну на 30 ліжок площею 30м2. Ширина дверних прорізів у операційному блоці 1,1 м, ширина коридору – 2,8м, орієнтація вікон операційних – північна. Яка мінімальна площа операційної загальнохірургічного профілю?

  А.*36 м.2

  В. 30 м2.

  С. 32 м2.

  D. 34 м2.

  Е. 40 м2.


  296. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: середня температура повітря – 16°С, відносна вологість -75%, швидкість руху повітря – 0,35 м/с, температура зовнішньої стіни -14°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.

  А.*Дискомфортний охолоджуючого типу.

  В. Дискомфортний нагрівного типу.

  С. Комфортний.

  D. Комфортний з підвищеною вологістю.

  Е. Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів.


  297. Для будівництва обласної лікарні у місті Ч. було відведено земельну ділянку неправильної форми, що добре інсолюється, з природним ухилом 6° для забезпечення стоку атмосферних опадів, віддалену від джерел забруднення, з рівнем стояння грунтових вод 1,6 м. Яка конфігурація земельної ділянки є найліпшою для оптимального розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технічних позицій?

  А.*Прямокутна із співвідношенням сторін 1:2-2:3.

  В. Квадратна.

  С. У формі овала.

  D. Трикутна.

  Е. Неправильної форми.


  298. При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Яка мінімальна площа палат на 4 ліжка повинна бути у цьому відділенні?

  А.*40 м2.

  В. 24 м2.

  С. 28 м2.

  D. 30 м2.

  Е. 52 м2.


  299. В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Вкажіть, який прилад використовується для визначення рівня природнього освітлення.

  A.*Люксметр.

  B. Анемометр.

  C. Психрометр.

  D. Актинометр.

  E. Кататермометр.


  300. Під час капітального ремонту лікарні було передбачено обновити колірне оформлення лікарняних приміщень, тому що останнє має велике психологічне та естетичне значення. При цьому стіни палат для хворих вирішили фарбувати з урахуванням:

  A.*Орієнтації вікон.

  B. Коефіцієнту відображення стін.

  C. Профілю лікарні.

  D. Захворювань хворих, які були госпіталізовані в ці палати.

  E. Створення відчуття затишку.


  301. В палатах для новонароджених дітей провели вимірювання параметрів мікроклімату. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 17°С, швидкість руху повітря – 0,3 м/с, відносна вологість повітря – 45%, радіаційна температура (температура внутрішньої поверхні зовнішньої стіни) - 18°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

  А.*Мікроклімат дискомфортний охолоджуючого типу.

  В. Мікроклімат комфортний.

  С. Мікроклімат дискомфортний нагріваючого типу.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.

  Е. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.


  302. При санітарному обстеженні палати у терапевтичному відділенні виявлено: площа на одне ліжко 7 м2, кубатура на одного хворого 20 м3, орієнтація вікон південно-східна, коефіцієнт природної освітленості (КПО) – 1%, світловий коефіцієнт (СК) – 1:8, коефіціент заглиблення – 2,7. Які показники не відповідають гігієнічним вимогам?

  А.*Показники природного освітлення.

  В. Орієнтація вікон.

  С. Площа на одне ліжко.

  D. Кубатура на одного хворого.

  Е. Всі перераховані показники.


  303. У районній лікарні міста Н. відділення для приймання та виписування хворих розташоване на першому поверсі ізольованої частини будинку поблизу головного в’їзду на територію ділянки лікарні. Які основні приміщення приймального відділення?

  А.*Оглядова кімната та санпропускник.

  В. Вестибюль.

  С. Реєстратура.

  D. Кабінет чергового лікаря.

  Е. Приміщення для зберігання одягу хворих.


  304. При санітарному обстеженні палатної секції терапевтичного відділення виявлено: кількість ліжок у палатній секцї – 40, з них 60% палат – на 4 ліжка, по 20% - одно- і дволіжкових, ширина коридору - 2,5 м. До складу палатної секції входять: кабінет для лікарів, процедурна, приміщення для денного перебування хворих, буфетна з їдальнею, клізмова, комора, санітарний вузол, пост медсестри. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

  А.*Загальна кількість ліжок.

  В. Ширина коридору.

  С. Кількість одноліжкових палат.

  D. Кількість дволіжкових палат.

  Е. Кількість палат на 4 ліжка.


  305. З метою оптимізації умов перебування хворих провели санітарне обстеження опікового відділення для дорослих. Результати дослідження: ширина коридору – 2,4 м, що забезпечує вільне переміщення та розвороти носилок і каталок для хворих, площа 2-х та 4-х місних палат – 7 м2 на одне ліжко. Яка мінімальна площа на одне ліжко в палатах опікового відділення?

  А.*10 м2.

  В. 7 м2.

  С. 13 м2.

  D. 6 м2.

  Е. 7,5 м2.


  306. Понад 90% часу перебування хворого в стаціонарі припадає на лікарняну палату. При санітарному обстеженні палати терапевтичного відділення на 4 ліжка виявили: площа палати – 28 м2, висота палати – 3 м, глибина (відстань від світлонесучої стіни до протилежної) – 5,5 м, відстань від ліжок до стіни з вікном становить 0,9 м. Чи є порушення у плануванні палати?

  А.*Палата відповідає гігієнічним вимогам

  В. Недостатня площа палати.

  С. Недостатня висота палати.

  D. Недостатня глибина кімнати.

  Е. Мала відстань від ліжок до стіни з вікном.


  307. Інфекційне відділення обласної лікарні розташоване в окремому будинку, має два окремих входи. Внутрішнім плануванням інфекційне відділення поділене на кілька самостійних секцій для пацієнтів з різними хворобами. Через специфічність контингенту хворих розміщують у боксах, напівбоксах та боксованих палатах. Якою повинна бути мінімальна площа боксу на 2 ліжка?

  А.*27 м2.

  В. 22 м2.

  С. 28 м2.

  D. 40 м2.

  Е. 14 м2.


  308. Для планування операційного блоку принципове значення мають функціональні зони, які вирізняються вимогами щодо дотримання режиму стерильності та характером медичних маніпуляцій. Які функціональні зони виділяють у складі операційного блоку?

  А.*Стерильна, суворого, обмеженого та загальнолікарняного режиму.

  В. Стерильна та загальнолікарняного режиму.

  С. Суворого та обмеженого режиму.

  D. Обмеженого режиму та загальнолікарняна.

  Е. Стерильна та обмеженого режиму.


  309. В клінічній лікарні міста Р тривалий час спостерігається зростання рівнів захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій є найбільш доцільним для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності?

  A. *Ізоляція секцій, операційних блоків тошо.

  В. Екстрена імунізація.

  C. Раціональне розміщення відділень за поверхами.

  D. Зонування лікарняної ділянки.

  E. Санітарно-протиепідемічні заходи.
  310. Начальником міського відділу управління охорони здоров'я проаналізовано стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Які контингенти хворих, що попадають під найбільший ризик інфікування умовно патогенними мікроорганізмами, були відібрані в першу чергу для комплексного аналізу ситуації по місту Н.?

  A. *Новонароджені.

  B. Хворі терапевтичних стаціонарів.

  C. Особи, ослаблені хірургічними втручаннями.

  D. Особи, що тривалий час лікувалися антибіотиками.

  E. Хворі гематологічних відділень.
  311. Відділом лікарняної гігієни СЕС О. району міста К. було складено план відбору проб в пологових стаціонарах району. Які основні джерела збудника інфекцій в пологових стаціонарах необхідно врахувати для точного лабораторного контролю ситуації?

  A. *Породіллі.

  B. Хворі діти.

  C. Відвідувачі.

  D. Діти - носії збудників.

  E. Медичний персонал та породіллі.
  312. З метою забезпечення поточного санітарного нагляду на належному рівні у великій клінічній лікарні була введена ставка лікаря-епідеміолога та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи, цей лікар дав вказівку лаборантам про те, що при проведенні систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов'язковим є дослідження:

  A. *Вмісту чадного газу.

  В. Параметрів мікроклімату.

  C. Вмісту вуглекислого газу.

  D. Повітря на мікробне забруднення.

  E. Змивів з рук хворих і персоналу, з одягу, меблів на наявність і ступінь забруднення кишковою паличкою.
  313. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні було встановлено, що основними архітектурно-планувальними елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс відрізняється від боксу?

  A. *Входу з вулиці.

  В. Санітарного вузла.

  C. Палати.

  D. Шлюзу.

  E. Входу з відділення.
  314. В клінічній лікарні №18 міста Р. тривалий період спостерігається зростання рівнів захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є найбільш доцільним для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності?

  A. *Екстрена імунізація.

  В. Ізоляція секцій, операційних блоків та ін.

  C. Раціональне розташування відділень за поверхами.

  D. Зонування лікарняної ділянки.

  E. Санітарно-протиепідемічні заходи.
  315. Відділом лікарняної гігієни СЕС О. Району міста К. було складено план відбору проб в пологових стаціонарах району. Які основні джерела збудника інфекцій в пологових стаціонарах необхідно врахувати для точного лабораторного контролю ситуації?

  A. *Медичний персонал та породіллі.

  В. Хворі діти.

  C. Відвідувачі.

  D. Діти - носії збудників.

  E. Породіллі.
  316. В обласному центрі є 1 туберкульозний і 1 шкірно-венерологічний диспансари, 3 лікарні з хірургічними відділеннями. Вкажіть найбільш доцільні з огляду профілактики внутрішньолікарняної інфекції шляхи поводження з відходами шкірно-венерологічних, хірургічних та туберкульозних відділень.

  A. *Спалювати в спеціальних сміттєспалювальних печах на ділянці лікарні.

  В. Вивозити на обладнані за межами міста звалища.

  C. Вивозити на спеціально виділені місця на цвинтарях.

  D. Заборонити до вивозу.

  E. Закопувати на ділянці лікарні.
  317. У хірургічному корпусі лікарні на першому поверсі розташоване відділення гнійної хірургії, на другому - відділення торакальної хірургії, на четвертому - гінекологічне відділення. Чи є порушення в розташуванні відділень?

  A. *Невірно розташоване відділення гнійної хірургії.

  В. Невірно розташоване гінекологічне відділення.

  C. Невірно розташоване відділення тора кальної хірургії.

  D. Невірно розташоване відділення загальної хірургії.

  E. Порушень немає.
  318. Лікарня №5 міста Л. має в своєму складі інфекційне відділення з 15 боксами. Кожен бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок такий бокс може бути розрахований?

  A. *1.

  В. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  E. 5.
  319. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають хворі з нагноєними ранами, забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря операційної в ній повинна бути обладнана вентиляція:

  A. *Припливно-витяжна з переважанням припливу.

  В. Тільки витяжна.

  C. Тільки припливна.

  D. Припливно-витяжна, з різними об'ємами припливу і витяжки.

  E. Припливно-витяжна з переважанням витяжки.
  320. Площа, відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 19% земельної ділянки, площа озеленення -62%, площа садово-паркової зони -30м на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки заввишки 15м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів становить 32м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

  A. *Площа забудови.

  В. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки.

  C. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу.

  D. Площа озеленення.

  E. Площа садово-паркової зони.
  321. Санацію повітря у маніпуляційному кабінеті поліклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали показник - коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря.

  A. *Не менше 5.

  В. Не менше 10.

  C. Не менше 15.

  D. Не менше 20.

  E. Не менше 25.
  322. Під час лабораторного дослідження повітря лікарняної палати виявлено: загальна кількість мікроорганізмів у повітрі - 2500 на 1м3, з них 125 - гемолітичного стрептококу. Які заходи повинні проводитися з метою знезараження повітря в палаті?

  A. *Ультрафіолетове опромінення бактерицидними лампами.

  В. Розпилення 0,5% розчину хлораміну в повітрі.

  C. Електроаероіонізація.

  D. Інфрачервоне опромінення повітря.

  E. Кондиціювання.
  323. Планується будівництво багатопрофільноі' лікарні в щільно забудованому районі міста М. Який тип забудови є найбільш доцільним у даному випадку?

  A. *Централізовано-блочний.

  В. Децентралізований.

  C. Змішаний.

  D. Централізований.

  E. Блочний.
  324. Під час реконструкції лікарні в місті М., розташованого на 55 північної широти, планується перенесення хірургічного блоку на перший поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?

  A. *Північ.

  В. Схід.

  C. Південь.

  D. Південний Захід.

  E. Захід.
  325. При санітарному обстеженні терапевтичного відділення для дорослих лікарні №18 міста К. було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 20 м2. Яка мінімальна площа палат повинна бути в цьому випадку?

  A. *28 м2.

  В. 30 м2.

  C. 40 м2.

  D. 24 м2.

  E. 52 м2.
  326. У палатній секції терапевтичного відділення соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-х ліжкових палат становить 60%, 2-ліжкових -20%, 1-ліжкових - 20%. Ширина коридору -2,5 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

  A. *Загальна кількість ліжок.

  В.Ширина коридору.

  C. Кількість 2-ліжкових палат.

  D. Кількість 1-ліжкових палат.

  E. Кількість 4-ліжкових палат.
  327. При проектуванні, операційного блоку у центральній районній лікарні міста М. було передбачено одну операційну на 30 ліжок у відділеннях хірургічного профілю площею 30м2. Ширина дверних прорізів у операційному блоці 1,1м, ширина коридору -2,8м, орієнтація вікон операційних - північна. Яка мінімальна площа операційної загальнохірургічного профілю?

  A. *36 м2.

  В. 30 м2.

  C. 32 м2.

  D. 34 м2.

  E. 40 м2.
  328. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: середня температура повітря - 16°С, відносна вологість -75%, швидкість руху повітря - 0,35 м/с, радіаційна температура (температура зовнішньої стіни) -14°С. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.

  A. *Дискомфортний охолоджуючого типу.

  В. Дискомфортний нагрівного типу.

  C. Комфортний.

  D. Дискомфортний з підвищеною вологістю.

  E. Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів.
  329. Для будівництва обласної лікарні у місті Ч. було відведено земельну ділянку неправильної форми, яка значно віддалена від джерел забруднення, має добру інсоляцію, природний ухил 6° для забезпечення стоку атмосферних опадів, з рівнем стояння ґрунтових вод 1,6 м. Яка конфігурація земельної ділянки є найліпшою для оптимального розташування лікарняних комплексів з гігієнічних і медико-технічних позицій?

  A. *Прямокутна із співвідношенням сторін 1:2 - 2:3.

  В. Квадратна.

  C. У формі овалу.

  D. Трикутна.

  E. Неправильної форми.
  330. При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28м2. Яка мінімальна площа палат на 4 ліжка повинна бути у цьому відділенні?

  A. *40 м2.

  В. 24 м2.

  C. 28 м2.

  D. 30 м2.

  E. 52 м2.
  331. В бактеріологічній лабораторії співробітники працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних профілактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?

  А. *3 клас – шкідливі.

  B. 4 клас – небезпечні.

  С. 5 клас – важкі та напружені.

  D. 2 клас - допустимі.

  Е. 1 клас – оптимальні.


  332. Санацію повітря маніпуляційного кабінету подіклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення вказаного показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря:

  А. *Не менше 5.

  В. Не менше 20.

  С. Не менше 15.

  D. Не менше 10.

  Е. Не менше 25.


  333. Якість повітря операційної пологового будинку під час роботи оцінена як забруднене. Яким нормативним документом користувалися при цьому?

  А.*Наказ МОЗ України №4 від 1996.

  B. Наказ МОЗ СРСР№720 від 1978 року.

  С. Наказ МОЗ СРСР№288 від 1976 року.

  D. Сан Пін 4630-88.

  Е. Сан Пін 4630-88.


  334. Лікар-радіолог обласного онкологічного диспансеру одержав дозу опромінення 10 мЗв за рік. Вкажіть, якими показниками варто користуватись для оцінки дози опромінення лікаря-радіолога:

  А.*Ліміт дози опромінення.

  В. Рівень втручання.

  С. Рівень практичної діяльності.

  D. Доза опромінення, що запобігається.

  Е. Річне надходження радіонукліду до організму.


  335. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу «Агат» та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перерахованих заходів треба використовувати для захисту медичного персоналу під час роботи з радіоактивними джерелами такого типу?

  А.*Скорочення часу роботи та екранування джерела

  В. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

  С. Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи.

  D. Герметизація установок та організація вентиляції приміщень.

  Е. Збільшення відстані до джерела та дотримання правил особистої гігієни.


  336. Назвіть, хто з перерахованих нижче видатних стародавніх вчених першим зробив опис професійної патології.

  А. *Рамацціні.

  B. Авіценна.

  С. Геродат.

  D. Гіппократ.

  Е. Гален.


  337. Перерахуйте основні завдання попередніх медичних оглядів:

  А. *Професійний відбір таких робітників, психофізіологічні особливості та загально соматичний стан здоров’я яких дозволяють їм як завгодно довго працювати в шкідливих умовах за конкретного професією.

  B. Вивчення абсолютних протипоказань до роботи за фахом.

  С. Не допустити до роботи осіб, які мають такі порушення здоров’я, що можуть посилитись під впливом специфічних шкідливих професійних факторів.

  D. Вивчення ранніх ознак професійних захворювань.

  Е. Розробка та впровадження профілактичних заходів.


  338. Назвіть одну з найбільш суттєвих професійних шкідливостей для лікаря – стоматолога:

  А.*Інфекції від пацієнтів з захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

  B. Постійне психоемоційне напруження.

  С. М’язове напруження.

  D. Недотримання правил техніки безпеки, санітарних правил.

  Е. Зношеність медичної техніки, інструментів, обладнання.


  339. Під час обстеження операційної хірургічного відділення обласної клінічної лікарні проведено вимірювання показників мікроклімату. Результати проведених досліджень: середня температура повітря складає 200С, відносна вологість повітря – 50%, швидкість руху повітря – 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату операційної:

  А.*Мікроклімат комфортний.

  B. Мікроклімат дискомфортний перегрівний.

  С. Мікроклімат дискомфортний охолоджувальний.

  D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю.

  Е. Мікроеклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря.


  340. Укажіть, впродовж якого часу з моменту постановки первинного діагнозу гострого професійного отруєння слід надіслати екстрене повідомлення до районної СЕС:

  А.*1 доба.

  B. 2 доби.

  С. 3 доби.

  D. 4 доби.

  Е. 5 діб.


  341. Хворий страждає на сечокам’яну хворобу. Періодично реєструється оксалатурія. Які продукти слід обмежити у дієті хворого?

  A.*Щавель, шпинат, томати.

  B. М’ясо, риба.

  C. Фрукти, ягоди.

  D. Жирну їжу.

  E. Бульйони, консерви.


  342. До дерматолога звернулась жінка 38 років зі скаргами на сухість та лущення шкіри. При огляді на розгинаючих поверхнях (область ліктьових і колінних суглобів) виявлено папульозні висипання та дрібне лущення, в області волосяних фолікулів – вузлики воскового кольору, які вивищуються над поверхнею шкіри. Дані клінічні прояви швидше всього, пов’язані з недостатнім надходженням з їжею в організм:

  A.*Ретинолу.

  B. Аскорбінової кислоти.

  C. Рибофлавіну.

  D. Піридоксину.

  E. Тіаміну.


  343. Під час профілактичного медичного огляду у одного з учнів технічного ліцею виявлені ознаки хейлозу: мацерація епітелію в місцях стискання губ, губи ярко-червоного кольору з поодинокими вертикально розташованими тріщинами, що покриті кірочками червоно-бурого кольору. Данні клінічні прояви, вірогідніше всього пов’язані з недостатнім надходженням з їжею до організму:

  A.*Рибофлавіну.

  B. Аскорбінової кислоти.

  C. Ретинолу.

  D. Токоферолу.

  E. Кальциферолів.


  344. Хворий 45 років звернувся зі скаргами на порушення з боку кишковика (діарея), пігментації шкіри відкритих ділянок тіла, зміни психіки та розлади нервової системи. Лікар установив діагноз – “пелагра”. Недостаток якого вітаміну міг привести до даного захворювання?

  A.* РР (нікотинова кислота).

  B. В1 (тіамін).

  C. Д3 (холекальциферол).

  D. А (ретинол).

  E. С (аскорбінова кислота).


  345. Дівчинка 16 місяців обстежена бригадою педіатрів, що працюють за програмою ВООЗ. Об'єктивно відзначаються набряки нижніх кінцівок, сідниць, геніталій, а також навколо очей. Маса тіла 10 кг. Виражена атрофія м'язів при відносній цілості підшкірно-жирової клітковини. Відмічаються явища емалеподібного дерматиту, є ділянки депігментації волосся. Дитина апатична, монотонно пхикає, спостерігається симптоматика, характерна для тетради Джеліфа. З анамнезу відомо, що до 6 місяців дівчинка знаходилася на грудному вигодовуванні. Після відлучення від грудного годування дитина харчувалася винятково рослинною їжею. З яким захворюванням зіткнулися спеціалісти?

  A.*Квашіоркор.

  B. Аліментарний маразм.

  C. Синдром Лайелла.

  D. Хвороба Гоше.

  E. Хвороба Дауна.


  346. Жінка 55 років скаржиться на пронос, лущення епітелію та пігментацію відкритих ділянок шкіри тіла (шиї, рук і стоп), дратівливість і занепокоєння. З анамнезу відомо, що основним продуктом харчування для неї є кукурудза, жінка рідко вживає салатні овочі та бобові, м'ясо і рибу в їжу не вживає зовсім. Про яке захворювання йде мова?

  A.*Пелагра.

  B. Цинга.

  C. Бері-бері.

  D. Дерматит Свіфта.

  E. Псоріаз.


  347. Робітники акумуляторного заводу під час всієї робочої зміни контактують з тетраетилсвинцем. Який вид лікувально-профілактичного харчування повинні отримувати робітники?

  A.*Лікувально-профілактичний раціон №5.

  B. Вітамінні препарати.

  C. Молоко.

  D. Кисло-молочні продукти.

  E. Лікувально-профілактичний раціон №3.


  348. Які харчові продукти повинен рекомендувати лікар в якості джерела вітаміну В12?

  A.* Печінку тварин та рибу.

  B. Зелені овочі.

  C. Цитрусові.

  D. Круп’яні вироби.

  E. Молоко та молочні продукти.


  349. В раціоні харчування вчителя історії, віком 66 років, зовсім відсутні продукти, які мають антиатеросклеротичну дію. Відкоригуйте раціон харчування вчителя.

  A.*Ввести в раціон харчування рибу, м’ясо птиці, м’який сир, фрукти, овочі.

  B. Ввести в раціон харчування круп’яні вироби.

  C. Ввести в раціон харчування м’ясо жирних сортів.

  D. Ввести в раціон харчування вироби з борошна.

  E. Ввести в раціон всі перелічені продукти.


  350. Режим харчування пенсіонера 68 років трьохразовий, з наступним розподілом енергетичної цінності за прийомами: на сніданок – 20 %, на обід – 30 %, на вечерю – 50 %. Режим харчування пенсіонера повинен бути:

  A.* Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на обід.

  B. Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на сніданок.

  C. Чотириразовим з рівномірним розподілом енергетичної цінності за прийомами їжі.

  D. Триразовим з перевагою енергетичної цінності на обід.

  E. Чотириразовим з перевагою енергетичної цінності на вечерю.


  351. Жінка 50 років має чотирьохразове харчування. Працює на виробництві з виготовлення свинцевих білил. Який лікувально-профілактичний раціон повинна отримувати робітниця з метою профілактики професійної патології?

  A.* Лікувально-профілактичний раціон № 3.

  B. Лікувально-профілактичний раціон № 2.

  C. Лікувально-профілактичний раціон № 1.

  D. Дієта № 15.

  E. Дієта № 9.


  352. У раціоні дітей шкільного віку відзначається дефіцит бета-каротину. За рахунок яких продуктів в основному необхідно забезпечити потребу у цьому нутрієнтові?

  A.*Морква, томати.

  B. Картопля, капуста.

  C. Молоко, молочні продукти.

  D. М’ясо, ковбаси.

  E. Рослинна олія.


  353. Чоловік 45 років працює опарником на хлібопекарському комбінаті. Які вітамінні препарати з профілактичною метою він має отримувати?

  A.*Аскорбінова кислота, нікотинова кислота.

  B. Ретинол, тіамін, рибофлавін.

  C. Ретинол, тіамін, рибофлавін, аскорбінова кислота.

  D. Тіамін, аскорбінова кислота.

  E. Ретинол, рибофлавін, тіамін.


  354. На багатопрофільному виробництві різні раціони лікувально-профілактичного харчування отримують працівники ливарного, ковальського та гальванічного цехів. Які з наведених продуктів обмежують у всіх раціонах лікувально-профілактичного харчування?

  A.* Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, тугоплавкі жири.

  B. Сіль, копчені та смажені продукти.

  C. Сіль, копчені та жирні продукти.

  D. Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, рослинні жири.

  E. Сіль, солоні, копчені, смажені, жирні та мариновані продукти, рослинні жири, газовані солодкі напої.


  355. Співробітники фармацевтичного виробництва, що зайняті розфасовкою радіофармпрепаратів отримують раціон № 1 спрямований на:

  A.*Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

  B. Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

  C. Підвищення функціональної спроможності та детоксикаційних можливостей печінки, має гепатопротекторні властивості.

  D. Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, зменшення їх подразнюючого впливу, підвищення антитоксичної функції печінки, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.

  E. Підвищення антитоксичної функції печінки для осіб, які працюють з нейротропними та гепатотропними промисловими шкідливими чинниками.


  356. Жінка, 35 років працює на підприємстві з переробки автомобільних акумуляторів. Отримує раціон № 3 лікувально-профілактичного харчування. Раціон №3 спрямований на:

  A.*Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

  B. Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, зменшення їх подразнюючого впливу, підвищення антитоксичної функції печінки, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.

  C. Підвищення функціональної спроможності та детоксикаційних можливостей печінки, має гепатопротекторні властивості.

  D. Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

  E. Підвищення антитоксичної функції печінки для осіб, які працюють з нейротропними та гепатотропними промисловими шкідливими чинниками.


  357. Жінка 35 років працює на станції водопідготовки (хлорування та фторування води). Отримує раціон № 2 лікувально-профілактичного харчування. Раціон №2 спрямований на:

  A.*Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, зменшення їх подразнюючого впливу, підвищення антитоксичної функції печінки, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.

  B. Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

  C. Підвищення функціональної спроможності та детоксикаційних можливостей печінки, має гепатопротекторні властивості.

  D. Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

  E. Підвищення антитоксичної функції печінки для осіб, які працюють з нейротропними та гепатотропними промисловими шкідливими чинниками.


  358. Чоловік 35 років працює на виробництві, де використовуються гепатотропні чинники. Отримує раціон № 5 лікувально-профілактичного харчування. Раціон №5 спрямований на:

  A.*Підвищення антитоксичної функції печінки.

  B. Зв’язування, комплексоутворення і щонайшвидше виведення свинцю з організму.

  C. Підвищення гепатопротекторних властивостей.

  D. Нейтралізацію перекисних сполук , що утворюються в результаті іонізуючого опромінення організму.

  E. Гальмування накопичення в організмі хімічних сполук різної природи, стимуляцію кровотворення та регенерацію клітин.


  359. При експертизі молока встановлено: кислотність - 19°Т, жирність -2,5%, густина - 1,025, проби з розчином Люголя негативні. Який метод фальсифікації молока було використано?

  A.*Розведення водою.

  B. Додавання соди.

  C. Додавання крохмалю.

  D. Зняття вершків.

  E. Додавання соди і крохмалю.


  360. При призначенні лікувального харчування враховується диференційований метод його побудови з урахуванням етіології, патогенезу, клінічної картини і динаміки перебігу хвороби. Укажіть основну функцію дієтичного харчування:

  A. *Прискорення видужання хворого та забезпечення щадної дії на організм та систему травлення

  B. Лікування хворих в лікувально-профілактичних закладах.

  C. Лікування хронічних хвороб поза стаціонаром.

  D. Підвищення захисних сил організму.

  E. Для реабілітації здоров'я після перенесених професійних захворювань.


  361. Хворого, що був госпіталізований до спеціального гастроентерологічного відділення, на четвертий день переведено до терапевтичного відділення, оскільки у нього мала місце різко виражена недостатність кровообігу (ІІА стадія). Лікар призначив відповідну дієту і доповнив її спеціальними дієтичними продуктами. Які продукти відносяться до категорії спеціальних?

  A. *Дієтичні, оздоровчі, профілактичні харчові продукти та БАД, продукти дитячого харчування, для спортсменів тощо.

  B. Для дієтичного харчування.

  C. Спеціальний харчовий продукт, призначений для введення до раціонів з метою надання їм дієтичних властивостей.

  D. Продукти для приготування спеціальних раціонів.

  E. Харчовий продукт, призначений для вживання з профілактичною метою того чи іншого захворювання.


  362. У хворого після інтенсивної антибактеріальної терапії розвився синдром подразнення товстої кишки (за міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду шифр-К-58). При бактеріологічних дослідженнях встановлено критичне зменшення біфідо- та лактобактерій кишковика (дисбактеріоз). Надайте рекомендації хворому з аліментарної корекції раціону.

  A. *Збільшити у харчовому раціоні кількість кисломолочних продуктів (біокефір, біойогурт).

  B. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на рослинні олії.

  C. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири.

  D. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на клітковину.

  E. Ввести в раціон замість молочних продуктів відповідні аналоги з сої (соєві молоко, сир).


  363. В процесі проведення планового поточного санітарного нагляду у всіх їдальнях міста N були відібрані проби вітамінізованого блюда. При лабораторному дослідженні в деяких пробах знайдено від 40 мг до 55 мг аскорбінової кислоти при нормі закладки 80 мг. Ступінь відхилення вмісту від норми закладки складає 50 % - 31 %, при припустимій нормі відхилення 20 %. В деяких пробах взагалі відсутня вітамінізація. В яких закладах передбачена обов’язкова С-вітамінізація їжі протягом року?

  A. *В лікарнях, санаторіях-профілакторіях, пологових будинках, дитячих дошкільних установах.

  B. Обов’язкова С-вітамінізація не передбачена.

  C. Тільки в санаторіях-профілакторіях.

  D. В усіх дитячих дошкільних установах і підліткових закладах.

  E. Тільки в пологових будинках.


  364. Організація дієтотерапевтичного харчування в лікувально-профілактичних установах передбачає використання різних дієт – контрастних, спеціальних, сиро овочевих, вегетаріанських, а також парентерального харчування. З якою метою використовується дієтичне харчування?

  A.* Для профілактики і реабілітації хронічних захворювань в умовах трудової, побутової діяльності людини поза стаціонаром.

  В. Для попередження захворювань шлунково-кишкового тракту.

  C. Для профілактики професійних захворювань.

  D. Підвищення імунного статусу організму.

  E. Забезпечення організму основними нутрієнтами.
  365. Під час обстеження харчоблоку у спеціалізованій лікарні помічник лікаря з гігієни харчування перевірив температуру страв на роздачі користуючись лабораторним термометром (в металевій оправі), проградуйованим від 0 °С до + 100 °С. Перші блюда мали температуру + 85 °С, другі + 75 °С, а холодні стави і напої від + 7 °С до + 12 °С. Температура страв лікувального харчування має бути:

  A. *Не нижче 15°С і не вище 60°С.

  B. Не нижче 80°С.

  C. Для перших і других страв не нижче 65°С.

  D. Для перших страв – не нормується, для других – не вище 75°С.

  E. Для перших страв – не нижче 61°С, для других – не нормується.


  366. Хвора 65 років звернулась в поліклініку зі скаргами на порушення з боку серцево-судинної системи (аритмія, біль в ділянці серця), а також зміни психіки та розлади з боку нервової системи. При огляді хворої лікар за сумарною товщиною жирових складок встановив ІІ ступінь ожиріння. З анамнезу стало відомо, що пацієнтка практично не вживає зелені листові овочі та споживає мало фруктів. Надмірне вживання яких харчових речовин в найбільшій мірі може сприяти розвитку ожиріння, атеросклерозу та їх негативних наслідків?

  A. *Жирів тваринного походження.

  B. Риб’ячого жиру.

  C. Жирів рослинного походження.

  D. Вуглеводів.

  E. Білків тваринного походження.


  367. Під час профілактичного медичного огляду учнів медичного ліцею у двох із них була виявлена непереносимість молока. В анамнезі з’ясувалося, що учні часто після вживання молока скаржаться на порушення з боку шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються диспепсією (здуття, болем, проносами). Дайте дієтлогічні рекомендації з лактозною ферментопатією (селективною мальабсорбцією лактози):

  A. *Заміна молока на кисломолочні продукти.

  B. Тривале кип’ятіння молока перед вживанням.

  C. Заміна натурального молока на сухе або знежирене.

  D. Заміна молочних продуктів на відповідні аналоги з сої (соєві молоко, сир).

  E. Виключення з дієти молока та молочних продуктів.


  368. Проведений санітарно-гігієнічний контроль щодо організації харчування в обласній лікарні свідчить про те, що в більшості відділень установлений чотирьохразовий режим харчування. При ряді захворювань (виразкова хвороба шлунка в стадії загострення, хронічний холецистит, інфаркт міокарда), а також у післяопераційному періоді хворі забезпечені в більш частому (дробовому) харчуванні – п’яти- чи шестиразовому прийомі їжі. Який розподіл енергоцінності добового раціону рекомендовано у випадку 4-х разового харчування (%)?

  A. *25 35 15 25.

  B. 15 35 20 30.

  C. 30 40 20 10.

  D. 20 30 15 35.

  E. 25 20 30 25.


  369. При проведенні поточного санітарного нагляду підприємства громадського харчування (їдальні) було виявлено, що персонал (кухарі) їдалень не дотримуються правил особистої гігієни, медичний огляд проходили понад рік по тому. Укажіть необхідну кратність періодичних медоглядів робітників підприємств громадського харчування:

  A. *Два рази на рік.

  B. Щомісячно.

  C. Один раз на квартал.

  D. Один раз на декаду.

  E. Один раз на рік.


  370. При обстеженні пологового будинку, в якому перебувають вагітні із регіонів, що постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, у переважній більшості пацієнтів встановлено діагноз: анемія. Який продукт харчування доцільно ввести в раціон при довгостроковій корекції анемії вагітних?

  A. *М’ясо.

  B. Томатний сік.

  C. Гранатовий сік.

  D. Печінка, яйця.

  E. Морепродукти.


  371. Під час обстеження підприємств громадського харчування, в тому числі і харчоблоків лікарень, територіальною СЕС були виявлені такі продукти, як копчена і солона риба; квас; копчені м’ясні вироби, кури, качки; соління і квашення без герметичної упаковки готової продукції. Укажіть страви і вироби, які заборонено виготовляти на підприємствах громадського харчування і харчоблоках лікувально-профілактичних закладів:

  A. *Вироби із м’ясних обрізків, крові, макарони „по-флотські”, приготування сиру із непастеризованого молока, „кисляк”, „кисле молоко”.

  B. Котлети із м’ясного фаршу.

  C. Рибні котлети.

  D. Вироби з картоплі.

  E. Вироби з тіста.


  372. Помічник санітарного лікаря з гігієни харчування відібрав проби харчових продуктів в дієтичній їдальні, оформив відібрані проби актом відбору харчових продуктів за затвердженою формою і доставив в лабораторію не пізніше 3-х годин. Скільки часу мають зберігатися в лабораторії зразки стійких до зберігання продуктів після видачі результатів їх лабораторного дослідження?

  A. * Протягом 10 днів, а продукти, в яких виявлено шкідливі речовини, на протязі 20 днів з дня видачі результатів аналізу.

  B. За вказівкою завідуючого лабораторією знищуються після видачі результатів аналізу.

  C. Після видачі результатів аналізу зразки проб не зберігаються.

  D. Протягом 5 днів, а продукти в яких виявлено шкідливі речовини, Протягом 10 днів з дня видачі результатів аналізу.

  E. Протягом 15 днів після видачі результатів аналізу.


  373. За останній час в місті К. були непоодинокі випадки токсикоінфекцій, пов’язаних зі споживанням готових страв, які розглядались як потенційно небезпечні джерела харчових отруєнь. В плані профілактики будь-яких харчових отруєнь в дошкільних закладах міста був проведений мікробіологічний контроль за санітарним режимом харчових об’єктів і дотриманням гігієни технологічного процесу. Назвіть найбільш ефективний і реальний захід з профілактики харчових токсикоінфекцій?

  A. *Попередження розмноження збудників у харчових продуктах.

  B. Швидка реалізація готової їжі.

  C. Знищення збудників у харчових продуктах.

  D. Попередження обсіменіння їжі збудниками харчових продуктів.

  E. Попередження носійства збудників персоналом харчових об’єктів.


  374. У хворого пневмонія. При рентгенологічному обстеженні органів грудної порожнини поставлено діагноз „туберкульоз”. Хворому була призначена дієта №11. Іноді до вказаної дієти додають продукти переробки кобилячого молока (кумис), білки якого значно легше засвоюються, а жирів в ньому вдвічі менше, ніж у коров’ячому і зовсім немає холестерину. Вкажіть специфічні показання до призначення кумису в дієтичному харчуванні?

  A. *Туберкульоз легень на ранніх стадіях.

  B. Туберкульоз легень на пізніх стадіях, туберкульозний плеврит, хронічний холецистит, гепатит.

  C. Туберкульоз внутрішніх органів.

  D. Туберкульозна інтоксикація, виснаження.

  E. Діти з підвищеною туберкульозною пробою.


  375. В місті N. (із підвищеною ендемічною захворюваністю на карієс) протягом 10 років обстежуються учні шкіл на захворюваність карієсом зубів. Як з’ясувалося, цей район ендемічний не тільки по відношенню до вмісту фтору, але і йоду. З метою вторинної профілактики захворювань на зоб необхідно запропонувати на цій території вживати багаті на йод харчові продукти. Які із перерахованих продуктів варто вживати за цих умов?

  A. *Морепродукти.

  B. Молочні та кисломолочні продукти.

  C. Продукти тільки тваринного походження.

  D. Продукти тільки рослинного походження.

  E. Макаронні вироби.


  376. Серед заходів, що проводяться в м. Києві у зв’язку з епідемією грипу велике значення набуває поточне санітарне обстеження харчових об’єктів і підприємств харчової промисловості, де можуть масово збиратися люди. Робітникам територіальної СЕС було рекомендовано провести ретельне обстеження харчоблоків лікарень і дієтичних їдалень в системі громадського харчування з використанням інструментальних і санітарно-бактеріологічних методів. Які продукти не підлягають відбору в лікувальних закладах з метою проведення планового лабораторного контролю?

  A. *Продукти промислового виробництва.

  B. Перші страви.

  C. М’ясні рублені вироби.

  D. Гарніри.

  E. Холодні закуски, салати.


  377. При обстеженні в місті К. підприємств громадського харчування (ресторани, їдальні), що характеризуються значною поширеністю, тісним контактом між персоналом і відвідувачами, а також враховуючи санітарно-епідеміологічні фактори ризику лікарі територіальної СЕС виявили недостатню кількість маркіровочних столів, досок, ножів та іншого інвентарю. Яке основне санітарне значення маркірування оснащення та інвентарю на підприємствах громадського харчування?

  A. *Попередження забруднення продуктів мікроорганізмами в процесі їх виготовлення.

  B. Забезпечення високих органолептичних показників якості кулінарних виробів.

  C. Профілактика харчових отруєнь немікробної природи.

  D. Пригнічення розвитку мікроорганізмів та покращення смакових якостей.

  E. Поліпшення технологічних властивостей.


  378. Мешканець м. Трускавець звернувся до приймального відділення зі скаргами на погане самопочуття. Як з’ясувалося, хворий страждає на сечокам’яну хворобу. Лікар обстежив хворого, дав відповідні поради, роз’яснив особливості дієти № 7, розповів про оптимальне поєднання харчування в дієтичній їдальні з домашнім, а також про доцільність споживання мінеральних вод. До лікувальних мінеральних вод відносяться води, загальна мінералізація яких складає:

  A. *Від 8 до 12 г/дм3

  B. Від 2 до 4 г/дм3.

  C. Від 4 до 6 г/дм3.

  D. Від 6 до 8 г/дм3.

  E. Більше 12 г/дм3


  379. Для обґрунтування залучення додаткових асигнувань на харчування учнів старших класів вирішено було вивчити харчовий і дієтологічний статуси за останні три роки. Назвіть основну мету вивчення харчового статусу організму людини (учнів):

  A. *Визначити вплив установленого характеру харчування на стан здоров’я людини.

  B. Визначити вплив раціону на масу тіла людини.

  C. Визначити відповідність нутрієнтного складу раціону фізіологічним потребам організму.

  D. Визначити вплив раціону на певні біохімічні та фізіологічні показники.

  E. Визначити відповідність складу раціону енергетичним потребам організму.


  380. Організація ефективного гігієнічного контролю за дієтичним харчуванням передбачає установлення відповідності включених в меню страв та виробів характеристиці тієї чи іншої дієті. У дієтичних їдальнях (відділеннях) найбільш часто використовуються дієти № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. З метою спрощення обслуговування осіб, що харчуються, і полегшення роботи дієтичних їдалень припустимо поєднувати деякі дієти і мати всього декілька раціонів. При санітарному обстеженні на території промислового підприємства м. Києва невеликої дієтичної їдальні (відділення) виявлено наявність лише 1 раціону (дієта № 1). Яка мінімальна кількість раціонів має бути в даному випадку?

  A. *3.


  B. 2.

  C. 4.


  D. 5.

  E. 6.
  381. Одночасно захворіли всі робітники ІІ зміни промислового концерну Х (71 особа), що обідали в їдальні. При госпіталізації лікарі швидкої допомоги виявили: скарги на болі у животі, загальну слабкість, діарею та нудоту. Температура тіла підвищена. На обід ІІ зміна їла: борщ з свининою, яєчню, варену картоплю, компот. З метою розслідування випадку харчового отруєння створена комісія. Укажіть, хто з перелічених осіб не входить до складу групи з розслідування випадку харчового отруєння?

  A. *Роздавальниця їдальні.

  B. Санітарний лікар СЕС.

  C. Представник адміністрації об’єкта.

  D. Кухар харчоблоку.

  E. Лікар установи, де сталося харчове отруєння.
  382. Серед населення райцентру В. достовірно збільшилась кількість випадків токсикоінфекцій. За даними епідеміологічного аналізу виявлено, що більшість пацієнтів систематично харчується в закладах громадського харчування. Назвіть основні заходи щодо профілактики харчових токсикоінфекцій:

  A. *Виявлення носіїв умовно-патогенної кишкової флори серед працюючих з харчовими продуктами.

  B. Боротьба з гризунами.

  C. Виявлення осіб, які страждають на гнійничкові захворювання та захворювання зубів і носоглотки серед персоналу харчових об’єктів.

  D. Знищення мух.

  E. Своєчасне лікування колі-бактеріальних холециститів і пієлітів у працівників харчових об’єктів.


  383. При санітарно-гігієнічній оцінці молока від невідомого товаровиробника, яке було привезено на дитячу молочну кухню, виявлено порушення органолептичних властивостей продукту, низький санітарний стан тари та транспортного засобу. Укажіть інфекції, які можуть виникнути внаслідок споживання недоброякісного молока та молочних продуктів:

  A. *Кишкові інфекції, харчові токсикоінфекції, стафiлококова харчова інтоксикація,

  туберкульоз, ящур, бруцельоз, сибірка.

  B. Коклюш, біогельмінтози, геогельмінтози, туберкульоз, ящур, бруцельоз, сибірка.

  C. Ботулізм, коклюш, кишкові інфекції, харчові токсикоінфекції, правець.

  D. Гострi респіраторно-вірусні захворювання, стафiлококова харчова інтоксикація, харчові токсикоінфекції, інфекційний мононуклеоз, псевдотуберкульоз, лістеріоз.

  E. Паротит, туберкульоз, ящур, бруцельоз, сибірка, біогельмінтози, геогельмінтози.
  384. Одночасно захворіли всі робітники нічної зміни ливарного цеху промислового концерну Х (31 особа), що обідали в їдальні. При госпіталізації лікарі швидкої допомоги виявили: скарги на болі у животі, загальну слабкість, нудоту. Діарея не спостерігається, температура тіла субфібрильна. Зміна їла: розсольник, гуляш з свинини, варену картоплю, торт з кремовою начинкою та компот. Укажіть, лабораторний аналіз яких матеріалів має найбільше діагностичне значення для ідентифікації стафілококових харчових токсикозів:

  A. *Лабораторний аналіз підозрілої їжі на наявність стафілококів.

  B. Лабораторний аналіз промивних вод.

  C. Лабораторний аналіз калу хворого.

  D. Лабораторний аналіз крові на гемокультуру та проведення серологічних реакцій.

  E. Лабораторний аналіз блювотних мас.


  385. До приймального відділення поступила хвора з підвищеною температурою тіла (38,5°С), нудотою, частим блюванням, болем у животі, діареєю, головним болем, запамороченням, сильною слабкістю, ломотою в тілі. Хвора 6 годин тому обідала у столовій: суп гороховий, картопляне пюре з рибною котлетою, на десерт – заварне тістечко. Укажіть можливу причину захворювання:

  A. *Стафілококовий токсикоз.

  B. Ботулізм.

  C. Харчова токсикоінфекція.

  D. Харчовий мікотоксикоз.

  E. Харчове отруєння хімічними домішками.


  386. Дівчинка, 8 років поступила до приймального відділення з температурою 37,50С, нудотою, блюванням, болем в епігастральній області, загальною слабкістю, головним болем. Дитина 4 години тому у бабусі їла овочевий суп, гречану кашу з котлетою, на десерт – заварне тістечко з масляним кремом власного приготування. Бабуся останні дні скаржилась на нежить, кашель, жар. Укажіть можливу причину захворювання:

  A. *Харчова токсикоінфекція.

  B. Стафілококовий токсикоз.

  C. Ботулізм.

  D. Харчовий мікотоксикоз.

  E. Харчове отруєння домішками хімічних речовин.


  387. При санітарно-гігієнічному обстеженні пункту громадського харчування виявлено порушення технологій виготовлення продукту, низький санітарний стан об’єкту та прострочено терміни проходження періодичних медичних оглядів персоналом. Назвіть умови, що сприяють виникненню спалаху харчового отруєння:

  A. *Недостатня термічна обробка їжі, не дотримування термінів зберігання та реалізації готової продукції, наявність бацилоносіїв серед персоналу харчоблоку, не дотримування правил миття посуду.

  B. Hедостатнiй стаж роботи персоналу, наявність бацилоносіїв серед персоналу харчоблоку, не дотримування правил миття посуду.

  C. Великий наплив відвідувачів, недостатня термічна обробка їжі, не дотримування термінів зберігання та реалізації готової продукції.

  D. Недостане природне освітлення у приміщеннях харчоблоку, недостатній стаж роботи персоналу; великий наплив відвідувачів, недостатня термічна обробка їжі.

  E. Вiдсутнiсть вентиляції у приміщеннях харчоблоку, недостане природне освітлення у приміщеннях харчоблоку, не дотримування термінів зберігання та реалізації готової продукції.


  388. Серед населення райцентру Х. достовірно збільшилась кількість випадків стафілококового харчового токсикозу. За даними епідеміологічного аналізу виявлено, що більшість пацієнтів вживає продукти та готові страви кустарного виробництва, придбані на місцевому ринку. Назвіть продукти, які можуть бути причиною виникнення стафілококового харчового токсикозу:

  A. *Ліверна ковбаса, котлети і фрикадельки, торти та тістечка з кремом, сир і сметана.

  B. Твердокопчені ковбаси, балики, яйця, торти і тістечка з кремом промислового виробництва.

  C. Консервовані продукти, овочі та фрукти, яйця промислового виробництва.

  D. Хлібобулочні вироби, торти і тістечка з кремом, цукерки.

  E. Твердокопчені ковбаси, балики, ліверна ковбаса, котлети і фрикадельки промислового виробництва.


  389. Серед відпочиваючих на весіллі в ночі та вранці зареєстровано випадки харчового отруєння. Загальна кількість постраждалих виявлених за першу добу сягнула понад 120 осіб. Під час розслідування спалаху харчового отруєння з’ясовано: весільні страви готувались в домашніх умовах та зберігались у погребі. Назвіть умови, які сприяють виникненню харчових отруєнь бактеріальної природи:

  A. *Порушення правил технології приготування їжі, мікробне обсіменіння, порушення термінів реалізації продуктів, порушення правил зберігання продуктів.

  B. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами, забруднення продуктів токсичними речовинами, порушення термінів реалізації продуктів, порушення правил зберігання продуктів.

  C. Неадекватне харчування, вживання продуктів домашнього копчення, порушення правил технології приготування їжі.

  D. Незбалансоване харчування, вживання м'яса домашнього консервування, порушення правил технології приготування їжі.

  E. Забруднення продуктів токсичними речовинами, неадекватне харчування, незбалансоване харчування.


  390. Серед відпочиваючих в санаторії У. зареєстровано випадки харчового отруєння. Загальна кількість постраждалих, виявлених за першу зміну, сягнула 5 осіб. Під час розслідування харчових отруєнь виявлено, що всі постраждали мешкали в різних корпусах санаторія. Окрім їжі з їдальні вони широко застосовували продукти харчування, придбані на пляжі у різних торговців. Перерахуйте характерні ознаки спалаху харчового отруєння:

  A. *Раптовість, не контагіозність, масовість, швидке припинення спалаху після проведення санітарних заходів, споживання населенням недоброякісної їжі.

  B. Ендемічний характер спалаху, повільний розвиток спалаху, тривалий перебіг спалаху.

  C. Поступовість, швидке припинення спалаху після проведення санітарних заходів, споживання населенням недоброякісної їжі.

  D. Повільний розвиток спалаху, не контагіозність, масовість, швидке припинення спалаху після проведення санітарних заходів.

  E. Тривалий перебіг спалаху, споживання недоброякісної їжі, індивідуальний характер ураження, поступовість.


  391. У радіологічному відділені лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання. Вкажіть, як забезпечується комплексні заходи з протирадіаційного захисту персоналу у такому відділенні.

  А.* Особливим плануванням відділення, обладнанням та облаштуванням приміщень спеціальною вентиляцією та каналізацією.

  В. Захист часом.

  С. Захист відстанню.

  D. Екрануванням гонад.

  E. Використанням спецодягом.


  392. У випадках, коли роботи в зоні радіаційної аварії поєднуються з проведенням втручань НРБУ-97 передбачене «заплановане підвищене опромінення аварійного персоналу». Вкажіть значення ліміту дози (ЛДmax), яке використовується в даному випадку.

  А.* 50 мЗв/рік.

  В. 40 мЗв/рік.

  С. 30 мЗв/рік.

  D. 20 мЗв/рік.

  E. 10 мЗв/рік.


  393. Роботи з ліквідації наслідків промислової радіаційної аварії у відповідності до НРБУ-97 виконуються «основним персоналом». Обмеження опромінення «основного персоналу» повинно здійснюватися таким чином, щоб не були перевищені регламенти опромінення:

  А.* Першої групи для категорії А.

  В. Першої групи для категорії Б.

  С. Другої групи.

  D. Третьої групи.

  E. Четвертої групи.


  394. Громадянин Х працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологією інженером служби радіаційного контролю. З дозволу місцевої СЕС зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 50 мЗв (5бер). Для оцінки аварійного опромінення і прогнозування його наслідків необхідно встановити відсоток допустимого ліміту дози.

  А.* 50%.


  В. 60%.

  С. 70%.


  D. 80%.

  E. 100%.
  395. В рентгенологічному відділенні лікарні де для проведення досліджень використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання необхідно здійснювати радіаційний контроль. Вкажіть одиниці вимірювання поглинутої дози іонізуючого випромінювання.

  A.* Рад, грей.

  B. Рентген, кулон/кг.

  C. Кюрі, бекерель.

  D. Бер, зіверт.

  E. Рентген/год, кулон/кг/год.
  396. Радіологічна лабораторія СЕС здійснює контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування. Які прилади дозволяють визначити питому активність проб харчових продуктів.

  A.* Радіометри.

  B. Рентгенометрии.

  C. Індивідуальні дозиметри.

  D. Індикатори.

  E. Сигналізатори радіоактивного забруднення.


  397. В лабораторію СЕС одночасно надійшли проби води, що були відібрані біля села Н. Полтавської області з відкритої водойми та з підземного джерела водопостачання. Яку природну активність буде мати вода поверхневого джерела у порівняні з підземним.

  A.* Меншу.

  B. Більшу.

  C. Не має значення.

  D. Однакову.

  E. Залежить від пори року.


  398. В одній з лабораторій НДІ ядерних досліджень, персонал лабораторії проводить дослідження з радіонуклідами у відкритому вигляді. Вкажіть скільки груп радіаційної небезпеки радіонуклідів виділяють.

  А.* 4 групи.

  В. 3 групи.

  С. 5 груп.

  D. 6 груп.

  Е. 10 груп.


  399. При проведенні поточного санітарного нагляду в радіологічному відділенні лікарні де використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання для відбору проб було запропоновано ряд методів, у тому числі й метод мазків. Вкажіть в яких випадках він використовується?

  А.* При складній конфігурації поверхонь та підвищеному гамма-фоні приміщення.

  В. При значному забруднення поверхонь радіоактивними речовинами.

  С. При точній кількісній оцінці забруднення.

  D. При наявності скарг персоналу.

  Е. При перевищенні ліміту дози.


  400. При плануванні роботи радіологічного відділення обласної СЕС з проведення поточного санітарного нагляду за роботою рентгенівських кабінетів медичних закладів необхідно враховувати, що їх планове обстеження проводиться один раз:

  А.* У рік.

  В. У квартал.

  С. У пів року.

  D. У місяць.

  Е. У 10 днів.


  401. Головний лікар обласної лікарні подав клопотання, що до надання дозволу на роботу з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання у радіологічному відділенні, що планується створити. При яких видах досліджень чи методах лікування, що планується проводити у новоствореному відділенні лікарні, можливе отримання дозволу на використання радіонуклідів у відкритому вигляді?

  А.* При радіонуклідній діагностиці та контактних методах променевої терапії.

  В. При дистанційній гамма- та рентгенівській терапії.

  С. При аплікаційній терапії.

  D. При внутрішньопорожнинній терапії.

  Е. При діагностиці в ортопедії – травматології.


  402. В рентгенологічному відділенні онкологічного центру для проведення дослідження використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання. Радіаційна небезпека для персоналу при роботі з джерелами такого типу обумовлена можливістю зовнішнього опромінення. Назвіть основні принципи захисту від зовнішнього опромінення.

  А.* Планувальні заходи, захист часом.

  В. Запобігання надходженнб радіоактивної речовини всередину організму.

  С. Захист часом, відстанню, екраном, кількістю.

  D. Дотримання правил особистої гігієни, екран.

  Е. Організаційно-планувальні заходи.


  403. Фахівцями радіологічної лабораторії НДІ гігієни та медичної екології проводиться гігієнічна оцінка променевого навантаження людини. Назвіть компоненти природного радіаційного фону.

  А.* Первинне та вторинне космічне випромінювання, випромінювання земних порід, природна радіоактивність повітря та природних вод.

  В. Випромінювання з корисних копалин, що підняті на поверхню землі.

  С. Опромінення космічними променями при польотах на надзвукових реактивних літаках.

  D. Опромінення при проходженні рентген-діагностичних процедур.

  Е. Опромінення при проїзді в метрополітені, або роботі в шахтах.


  404. Радіологічна лабораторія обласної СЕС для здійснення радіаційного контролю за об’єктами навколишнього середовища використовує дозиметри різного типу. Вкажіть в чому полягає сутність іонізаційного методу дозиметрії.

  А.* Утворення вторинних випромінювань.

  В. Збудженні атомів.

  С. Здатності впливати на фотоемульсію, викликаючи її почорніння.

  D. Здатність викликати ефект світіння речовини.

  Е. Здатність змінювати оптичну щільність розчинів.


  405. Громадянку Х. госпіталізовано у терапевтичне відділення районної лікарні з попереднім діагнозом: «Виразкова хвороба шлунку». Для уточнення діагнозу і вибору тактики лікування хворій призначено рентгеноскопію шлунку. Вкажіть дозу, яка не призведе до перевищення річного ліміту дози опромінення, рекомендованого МОЗ України для осіб із захворюваннями не онкологічної природи.

  А.* Не більше 20 мЗв(2бер).

  В. Не більше 100 мЗв(10бер).

  С. Не більше 1 мЗв(0,1бер).

  D. Не більше 2 мЗв(0,2бер).

  Е. Не більше 0,5 мЗв(0,05бер).


  406. Громадянин Х працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологією інженером служби радіаційного контролю. З дозволу місцевої СЕС зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 50 мЗв(5бер). Для оцінки аварійного опромінення і прогнозування його наслідків необхідно встановити відсоток допустимого ліміту дози.

  А.* 50%.


  В. 90%.

  С. 80%.


  D. 70%.

  Е. 60%.
  407. Громадянин М. - працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, яка обслуговує будівельно-монтажне управління, в результаті позаштатної ситуації, що виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4бер). Встановіть чи перевищує отримана доза ліміт дози встановлений для персоналу в умовах радіаційної аварії.

  А.* Не перевищує.

  В. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 4 годин.

  С. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 12 годин.

  D. Не перевищує якщо доза була отримана протягом 6 годин.

  Е. Не перевищує якщо доза була отримана протягом доби.
  408. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділу міської СЕС з проханням провести аналіз цегли на вміст природних радіонуклідів та дати заключення щодо можливості її використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 320 Бк/кг ( І клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС.

  А.* Цегла може використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

  В. Для промислового будівництва.

  С. Для будівництва підземних споруд.

  D. Для споруд складських приміщень.

  Е. Для споруд не житлових приміщень поза населеним пунктом.


  409. Чинним Санітарним законодавством України (НРБУ-97) передбачений поділ пацієнтів на 4 категорії. Вкажіть які з зазначених пацієнтів відносяться до категорії АД:

  А.* Всі перераховані категорії.

  В. Хворі, у яких встановлені онкологічні захворювання.

  С. Особи з виявленими передраковими захворюваннями.

  D. Хворі, яких досліджують з метою диференціальної діагностики вродженої серцево-судинної патології.

  Е. Особи які досліджуються в ургентній практиці за життєвими показаннями.


  410. Дія Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) поширюються на ситуації опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання в умовах:

  А.* Всі перераховані ситуації.

  В. Опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження.

  С. Нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання

  D. Медичної практики.

  Е. Радіаційних аварій.


  411. Всі роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання ділять на три класи. Класи робіт встановлюються з врахуванням:

  1. * Групи радіаційної небезпеки радіонукліду та активності на робочому місці.

  2. Групи радіаційної небезпеки радіонуклідів та його мінімально значимої активності.

  3. Активності на робочому місці.

  4. Групи радіаційної небезпеки радіонукліду.

  5. Сумарної активності на робочому місці.

  412. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» територія України поділена на 4 зони. Які критерії покладені в основу зонування?  1. * Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію та величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення.

  2. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію.

  3. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами стронцію.

  4. Величина розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення.

  5. Щільність забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами плутонію.

  413. Сім'я пенсіонерів Л., яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?  1. * Постійне проживання категорично заборонено.

  2. Заборонено проживання більше 1 року.

  3. Заборонено проживання більше 3 років.

  4. Заборонено проживання більше 5 років.

  5. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

  414. Для збирання врожаю картоплі на сільськогосподарському підприємстві «Мрія», яке знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення планується залучити школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного питання?   1. * Заборонити роботу школярів.

   2. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин.

   3. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин.

   4. Заборонити залучення до роботи дівчат.

   5. Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.

  415. У радіологічну лабораторію молокопереробного заводу надійшли проби молока з акціонерного сільськогосподарського підприємства «Аріадна». Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію -137 і стронцію-90 не перевищують значення допустимих рівнів. Вкажіть правильну відповідь.  1. * Молоко може вживатися без обмежень.

  2. Придатне для переробки в сухе молоко.

  3. Придатне для виготовлення згущеного молока.

  4. Придатне для виготовлення кефіру.

  5. Придатне для виготовлення твердого сиру.

  416. Під час контролю радіаційної обстановки у відділенні лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань, працівниками служби радіаційної безпеки було встановлено, що рівень радіоактивного забруднення бета-активними нуклідами робочих поверхонь знаходиться на рівні 900 част/хв.-см2, що не перевищує допустиме забруднення. Оберіть найбільш правильний варіант висновку про можливість роботи персоналу.  1. * Робота може проводитись протягом всього робочого дня.

  2. Робота може проводитись протягом 2 годин за робочу зміну.

  3. Робота може проводитись протягом 4 годин за робочу зміну.

  4. Робота може проводитись протягом 1 години за робочу зміну.

  5. Робота може проводитись лише за умови прийому радіопротекторних препаратів.

  417. Молоде подружжя, яке проживає в Житомирській області в населеному пункті, що знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення звернулось до юриста з проханням дати роз'яснення щодо гарантованих заходів передбачених Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вкажіть правильну відповідь.  1. * Добровільне переселення на інші території. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування. Проведення газифікації будинку. Постійний дозиметричний контроль.

  2. Добровільне переселення на інші території.

  3. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування.

  4. Проведення газифікації будинку.

  5. Постійний дозиметричний контроль.

  418. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу «Агат» та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перерахованих заходів необхідно використовувати для захисту персоналу під час роботи з радіоактивними джерелами такого типу?  1. * Скорочення часу роботи та екранування джерела.

  2. Збільшення відстані до джерела та дотримання правил особистої гігієни.

  3. Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи.

  4. Герметизація установок та організація вентиляції приміщень.

  5. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

  419. Громадянин Д. (вік 35 років, зріст 175 см, маса тіла 77 кг) працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологією інженером служби радіаційного контролю. Приймаючи участь у ліквідації наслідків радіаційної аварії, коли з дозволу місцевої СЕС був запроваджений ліміт допустимого рівня опромінення, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 100 мЗв (10 бер). Для оцінки аварійного опромінення і прогнозування його наслідків необхідно встановити відсоток допустимого ліміту дози.  1. * 100%.

  2. 90%.

  3. 80%.

  4. 70%.

  5. 60%.

  420. Громадянин Ш. (вік 28 років, зріст 175 см, маса тіла 74 кг), працюючи на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією майстром зміни, під час радіаційної аварії, що мала локальний характер, з дозволу місцевої СЕС отримав індивідуальну ефективну дозу, яка відповідає двом лімітам аварійної дози. Направлений на медичну комісію для вирішення питання про можливість подальшої роботи з джерелами іонізуючих випромінювань. Фахівці, які проводили обстеження вважають його практично здоровим. Назвіть вірний варіант відповіді. Громадян Ш. до роботи з джерелами іонізуючих випромінювань:  1. * Допускається умовно з подальшим обмеженням дози опромінення.

  2. Допускається до роботи без обмежень.

  3. Не допускається.

  4. Допускається умовно з обмеженням часу опромінення.

  5. Допускається умовно з обмеженням роботи з відкритими джерелами.

  421. Громадянин Б. (вік 32 роки, зріст 166 см, маса тіла 75 кг) працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, яка обслуговує будівельно-монтажне управління, в результаті позаштатної ситуації, що виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 35 мЗв. Встановіть чи перевищує отримана доза ліміт дози встановлений для персоналу в умовах радіаційної аварії?  1. * Не перевищує.

  2. Не перевищує. Якщо доза була отримана протягом 4 годин.

  3. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом доби.

  4. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом 12 годин.

  5. Не перевищує, якщо доза була отримана протягом 6 годин.

  422. Громадянин М.(вік 30 років, зріст 172 см, маса тіла 80 кг) – працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, в результаті позаштатної ситуації , яка виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4 бер). Вкажіть, який відсоток складає отримана доза опромінення відносно ліміту дози в умовах нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромінювання?  1. * 200%.

  2. 150%.

  3. 100%.

  4. 40%.

  5. 20%.

  423. Громадянин А. (вік 30 років, зріст 180 см, маса тіла 80 кг) – працівник гамма-дефектоскопічної лабораторії, в результаті позаштатної ситуації, яка виникла в процесі роботи, зазнав опромінення, ефективна доза якого становила 40 мЗв (4 бер). Вкажіть, який відсоток складає отримана доза опромінення відносно ліміту дози в умовах радіаційної аварії?  1. * 80%.

  2. 100%.

  3. 200%.

  4. 20%.

  5. 40%.

  424. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш правильний варіант відповіді.  1. * Зона відчуження. Зона безумовного (обов’язкового) відселення. Зона гарантованого (добровільного) відселення. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

  2. Зона відчуження.

  3. Зона безумовного (обов’язкового) відселення.

  4. Зона гарантованого (добровільного) відселення.

  5. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

  425. Мешканець м. Києва, громадянин К. (вік 45 років, зріст 175 см, маса тіла 77кг), інженер за фахом, має земельну ділянку і дачний будинок у приміській зоні, звернувся до дільничного терапевта за порадою відносно використання ягід і фруктів зі свого саду для прискорення виведення з організму важких металів і радіонуклідів. Доцільно рекомендувати ягоди і фрукти з вмістом харчових волокон понад 2%. Вкажіть найбільш доцільні продукти, з числа нижченаведених?  1. * Яблука.

  2. Обліпиха.

  3. Груші.

  4. Смородина чорна.

  5. Сливи.

  426. До радіологічного відділення міської СЕС звернувся фермер з проханням провести аналіз картоплі на вміст радіонуклідів та видати гігієнічне заключення щодо можливості реалізації готової продукції. Результат аналізу: вміст цезію-137 – 40 Бк/кг, стронцію-90 – 8 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Вкажіть найбільш правильний варіант заключення.  1. * Картопля може використовуватись без обмежень

  2. Картопля може використовуватись лише на корм худобі

  3. Картопля може бути використана для виробництва етилового спирту

  4. Картопля може бути використана для виробництва крохмалю

  5. Картопля може бути використана для виробництва чіпсів

  427. У рентгенологічному відділенні лікарні для забезпечення радіаційної безпеки персоналу організований протирадіаційний захист. Вкажіть, які види захисту необхідно використовувати у даному випадку.  1. * Захист часом, відстанню, кількістю, екраном.

  2. Захист часом.

  3. Захист відстанню.

  4. Захист кількістю.

  5. Захист екраном.

  428. Громадянин З. (віком 50 років, зріст 166 см, маса тіла 70 кг), проживає на радіоактивно забрудненій території в зоні посиленого радіоекологічного контролю, має власний будинок з присадибною ділянкою. Звернувся до дільничного терапевта за порадою відносно використання овочів з присадибної ділянки для прискорення виведення з організму радіонуклідів. Необхідно рекомендувати овочі з найбільшим вмістом харчових волокон (понад 1%). Вкажіть які?  1. * Гарбуз.

  2. Перець солодкий.

  3. Кабачки.

  4. Морква.

  5. Капуста.

  429. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділення міської СЕС з проханням провести аналіз щебня, на вміст природних радіонуклідів та видати заключення щодо можливості його використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 970 Бк/кг (ІІІ клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС. Щебень придатний:  1. * Для будівництва автошляхів поза межами населених пунктів.

  2. Для всіх видів будівництва без обмежень.

  3. Для промислового будівництва .

  4. Для будівництва об’єктів громадського призначення.

  5. Для будівництва лікувально-профілактичних закладів.

  430. Будівельна організація звернулась до радіологічного відділення міської СЕС з проханням провести аналіз цегли на вміст природних радіонуклідів та видати заключення щодо можливості її використання. Аналіз показав, що сумарна величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232 та калію-40 складає 420 Бк/кг (ІІ клас). Вкажіть найбільш правильний варіант заключення СЕС. Цегла придатна:  1. * Для промислового будівництва.

  2. Для всіх видів будівництва без обмежень.

  3. Для будівництва автошляхів поза межами населених пунктів.

  4. Для будівництва об’єктів громадського призначення.

  5. Для будівництва лікувально-профілактичних закладів.

  431. Подружжя Х, яке було евакуйоване після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішило повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні відчуження. Вкажіть, які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

  А. Постійне проживання категорично заборонено.*


   1. Заборонено проживання більше 1 року.

   2. Заборонено проживання більше 3 років.

   3. Заборонено проживання більше 5 років.

   4. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

  432. В зоні посиленого радіоекологічного контролю згідно Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» для визначення питомої активності використовуються прилади:  1. Радіометри.

  2. Рентгенометри.

  3. Індивідуальні дозиметри.

  4. Індикатори.

  5. Сигналізатори радіоактивного забруднення.

  433. До радіологічного відділення міської СЕС звернувся фермер з проханням провести аналіз картоплі на вміст радіонуклідів та видати гігієнічне заключення щодо можливості реалізації готової продукції. Результат аналізу: вміст цезію-137 – 40 Бк/кг, стронцію-90 – 8 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Вкажіть найбільш правильний варіант заключення.  1. Картопля може використовуватись без обмежень.*

  2. Картопля може використовуватись лише на корм худобі.

  3. Картопля може бути використана для виробництва етилового спирту.

  4. Картопля може бути використана для виробництва крохмалю.

  5. Картопля може бути використана для виробництва чіпсів.

  434. Радіаційні аварії на АЕС за «Міжнародною шкалою ядерних подій» розподіляються на:  1. 7 рівнів.

  2. 9 рівнів.

  3. 3 рівнів.

  4. 4 рівнів.

  5. 5 рівнів.

  435. Молоде подружжя, яке проживає в Житомирській області в населеному пункті, що знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення звернулось до юриста з проханням дати роз'яснення щодо гарантованих заходів передбачених Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Вкажіть правильну відповідь.

  1. Добровільне переселення на інші території. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування. Проведення газифікації будинку. Постійний дозиметричний контроль.*

  2. Добровільне переселення на інші території.

  3. Забезпечення в необхідній кількості чистими продуктами харчування.

  4. Проведення газифікації будинку.

  5. Постійний дозиметричний контроль.

  436. Згідно закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш правильний варіант відповіді.  1. Всі перераховані.

  2. Зона відчуження.

  3. Зона безумовного (обов’язкового) відселення.

  4. Зона гарантованого (добровільного) відселення.

  5. Зона посиленого радіоекологічного контролю.

  437. Згідно закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій проведене з врахуванням:  1. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію та величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини.

  2. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію, плутонію.

  3. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами стронцію.

  4. Величини розрахункової ефективної еквівалентної дози опромінення людини.

  5. Щільності забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами плутонію.

  438. Сім’я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС, вирішила повернутися для постійного проживання до села «Х», яке знаходиться в зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?  1. Постійне проживання категорично заборонено.

  2. Заборонено проживання більше одного року.

  3. Заборонено проживання більше 3 років.

  4. Заборонено проживання більше 5 років.

  5. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.

  439. Для збирання урожаю картоплі на сільськогосподарському підприємстві «Мрія», яке знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення планується залучити школярів 10 – 11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи?  1. Заборонити роботу школярів.

  2. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин.

  3. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин.

  4. Заборонити залучення до роботи дівчат.

  5. Заборонити залучення до роботи учнів 10 класу.

  440. В радіологічну лабораторію молокопереробного заводу надійшли проби молока з населеного пункту, який знаходиться в зоні гарантованого (добровільного) відселення. Результати аналізу показали, що вміст радіонуклідів цезію-137 – 55 Бк/кг, стронцію-90 – 15 Бк/кг, що не перевищує допустиме забруднення. Виберіть найбільш правильний варіант заключення.

  1. Молоко може вживатись без обмежень.

  2. Придатне для переробки в сухе молоко.

  3. Придатне для виготовлення згущеного молока.

  4. Придатне для виготовлення кефіру.

  5. Придатне для виготовлення твердого сиру.

  441. При розгортанні наметового містечка для табірного розміщення особового складу військ було вибрано джерело водопостачання. Який з видів обробки води у польових умовах повинен застосовуватися завжди і обов’язково?

  A.* Знезаражування води.

  В. Очистка (освітлення) води від каламуті.

  С. Опріснення води.

  D. Фторування, чи дефторування, знезалізнення.

  Е. Дегазація, дезактивація води.
  442. Після землетрусу, евакуйованих людей розмістили у селі А, де джерелом водопостачання було запропоновано найближчий колодязь. Назвіть, на підставі якого показника забруднення води слід прийняти рішення про заборону використання цієї води з колодязя для організації пункту водопостачання:

  A.* Наявність фосгену – 2,0 мг/л.

  В. Нітрити – 0,004 мг/дм³.

  С. Нітрати – 0,1 мг/дм³.

  D. Жорсткість 9,0 мг-екв/л.

  Е. Азот аміаку – 0,1 мг/дм³.


  443. Першочерговими безпосередніми обов’язками медичної служби в області польового водопостачання військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в умовах війни є:

  А.* Оцінка якості води джерел водопостачання, визначення місць розгортання пунктів водопостачання, зон санітарної охорони, контроль за очисткою, знезараженням, опрісненням, дезактивацією води.

  В. Визначення дебіту джерел водопостачання, їх обладнання.

  С. Забезпечення додатковими засобами і ресурсами для організації пунктів водопостачання і пунктів водозбору.

  D. Добування, транспортування води, збереження її запасів.

  Е. Нагляд за станом здоров’я осіб, які виконують роботи по водопостачанню формувань.

  444. Які результатів розвідки джерел водопостачання є головними при виборі джерела водопостачання. Обстежено одну артезіанську свердловину, три шахтних колодязя, з дебітом 0,005 м³/год. кожній, та поверхнева водойма – річка, з дебітом 0,8 м³/с. Чисельність рятувального формування – 1600 осіб :

  A.* Аналіз води у річці: мінеральний склад за сухим залишком 1000 мг/л, в т.ч. хлоридів 350 мг/л, сульфатів 500 мг/л, хімічні речовини містяться в концентрації, що не перевищує ГДК або ОДР.

  В. Санітарно-епідеміологічним обстеженням населення кишкових інфекцій не виявлено.

  С. При санітарно-топографічному обстеженні на відстані 50-60 м від колодязів – звалище побутового сміття.

  D. При санітарно-технічному обстеженні: відсутня електроенергія для живлення помпи артезіанської свердловини.

  Е. Аналіз води артезіанської свердловини не проведений. У двох колодязів у воді: аміаку 0,5 мг/л, нітритів – 0,07 мг/л.


  445. При розгортанні військ на польових навчаннях, Вам, як представнику медичної служби у складі групи розвідки було доручено провести розвідку джерел водопостачання. Назвіть прилади, які необхідні для виконання поставленого завдання:

  A.* Польовий рентгенометр-радіометр (ДП-5А; ДП-5В), прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний (ПХР-МВ), набір гідрохімічний водний (НГВ).

  В. Медична польова хімічна лабораторія (МПХЛ-54), лабораторія токсикологічна (ЛТ).

  С. Лабораторія вірусологічна (ЛВ), лабораторія бактеріологічна (ЛБ).

  D. Лабораторія гігієнічна військова (ЛГ-1), лабораторія гігієнічна основна (ЛГ-2).

  Е. Радіологічна лабораторія в укладках (РЛУ-2).

  446. При виникненні надзвичайної ситуації у місті А, перед Вами було поставлено завдання обрати найефективніший метод очистки та знезаражування води. Який з методів Ви оберете у польових умовах при надзвичайних ситуаціях ?

  A.* Хлорування.

  В. Таблетки «Аквасепт».

  С. Коагуляція з фільтруванням.

  D. Фільтрація через повільні фільтри.

  Е. Хлоркупоросний метод Клюканова.

  447. При розгортанні військ під час навчання, було вибрано джерело водопостачання в якому дещо підвищений вміст розчинених радіонуклідів. Для дезактивації води від розчинених у ній радіонуклідів найбільш ефективними будуть:

  A.* Іонообмінна фільтрація.

  В. Відстоювання (дезактивація часом).

  С. Коагуляція з фільтрацією.

  D. Перехлорування.

  Е. Хлоркупоросний метод Клюканова.

  448. Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на 3 доби для відпочинку поряд з населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька джерел води. Необхідно вибрати, вода з якого джерела найбільш відповідає гігієнічним вимогам до питної води у польових умовах?

  A.* Вода артезіанських свердловин.

  В. Вода джерельна.

  С. Вода з річки.

  D. Дощова вода.

  Е. Тала вода.

  449. При виборі джерела водопостачання у військово-польових умовах, при надзвичайних ситуаціях та катастрофах першочерговою вимогою до питної води є:

  A.* Безпечність води в епідемічному, токсикологічному і радіологічному відношенні.

  В. Оптимальний мікроелементний склад.

  С. Хороші органолептичні властивості.

  D. Оптимальна мінеральний склад.

  Е. Відсутність у воді радіоактивних речовин.


  450. Визначте, на підставі яких показників забруднення води при виборі джерела водопостачання у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах війни Ви приймете рішення про заборону використання цієї води для організації пункту водопостачання:

  A.* Наявність у воді миш’яку у 2 рази більше допустимого.

  В. Радіоактивність в 1,5 рази перевищує природну.

  С. Мікробне число 100 колоній в мл; колі-індекс – 10.

  D. Дещо підвищені окиснюваність, вміст аміаку, нітритів.

  Е. Невідповідність гігієнічним нормативам органолептичних показників якості води.


  451. Визначте, які з показників харчового статусу організму найбільш доступні для лікаря при оцінці обумовленого харчуванням стану здоров’я особового складу військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

  A.* Соматоскопічні.

  В. Соматометричні.

  С. Фізіометричні.

  D. Біохімічні.

  Е. Клінічні.

  452. При використанні у харчовому раціоні бійців роти, продуктів з трофейного складу, через декілька годин військовослужбовці почали скаржитись на діарею. Встановлено діагноз: харчове отруєння. Яке з порушень умов харчування особового складу могли спричинити харчові отруєння?

  A.* Використання продуктів місцевих заготівель та трофейних.

  В. Недостатня калорійність та дефекти якісного складу харчового раціону.

  С. Порушення правил кулінарної обробки харчових продуктів та режиму харчування.

  D. Недостатнє травлення та засвоюваність їжі (невідповідність якості страв ферментним можливостям травної системи).

  Е. Несприятлива епідемічна обстановка (серед населення зареєстровані випадки висипного тифу).

  453. Радіоактивність партії рослинної олії, виробленої з соняшника через півроку після Чорнобильської катастрофи, у 6 разів перевищує гранично допустиму. Який з методів дезактивації Ви запропонуєте:

  A.* Дезактивація розбавленням чистою олією до допустимих концентрацій.

  В. Дезактивація часом (до допустимого розпадання РР).

  С. Дезактивація тривалим (до 2 годин) нагріванням продукту.

  D. Дезактивація розбавленням іншими продуктами у раціоні.

  Е. Знищення продукту.

  454. Після виникнення надзвичайної ситуації у місті А, постраждалих було евакуйовано у приміський район. Як основне джерело харчування було вирішено використовувати місцеві заготівельні запаси продовольства. Визначте, які види лабораторних досліджень є обов’язковими?

  A.* Санітарно-бактеріологічні та вірусологічні.

  В. Санітарно-токсикологічні.

  С. Санітарно-хімічні.

  D. Радіометричні.

  Е. Органолептичні.

  455. До лікаря медпункту військового підрозділу, звернулося 12 бійців зі скаргами на сильні болі в животі, нудоту, діарею, температуру до 38-40ºС. З анамнезу встановлено, що бійці їли на сніданок суп з харчових концентратів, недостатньо термічно оброблений омлет з яєць, чай. В обід – суп макаронний з м’ясом, перлову кашу з тушонкою, компот із сухофруктів. Визначте вірогідний діагноз:

  A.* Сальмонельоз.

  В. Ботулізм.

  С. Стафілококове отруєння.

  D. Дизентерія.

  Е. Черевний тиф.

  456. Визначте, яка з форм організації харчування особового складу військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях, катастрофах, бойових діях використовується у найбільш гострий період?

  A.* Індивідуальне харчування з використанням сухих пайків, аварійних раціонів, недоторканих запасів (НЗ), мінімальних пайків, чи раціонів виживання.

  В. Змішане харчування.

  С. Котлове забезпечення з використанням харчових концентратів.

  D. Групове харчування з використанням польових раціонів з сухих харчових концентратів.

  Е. Котлове забезпечення з використанням натуральних харчових продуктів.

  457. Ліквідація наслідків землетрусу зайняла 3 місяці. Після обстеження особового складу військових і цивільних формувань, зайнятих на роботах, було виявлено ознаки гіповітамінозу A. Назвіть основний симптом, характерний для гіповітамінозу А?

  A.* Гемералопія.

  В. Зниження резистентності капілярів.

  С. Гіперкератоз.

  D. Дерматоз, діарея, деменція, себорейний і десквамативний дерматит.

  Е. Хейлоз.

  458. Які з засобів оснащення медичної служби військових формувань і формувань Міністерства надзвичайних ситуацій дозволяють проводити санітарну експертизу раціонів харчування на вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро-, мікроелементів?

  A.* Комплекти лабораторії гігієнічної військової (ЛГ-1).

  В. Сумка санітарного інструктора відділення.

  С. Укладка медичного пункту батальйону (МПБ).

  D. Укладка медичного пункту полку (МПП).

  Е. Комплекти радіологічної лабораторії в укладках (РЛУ-2).

  459. Визначте у яких випадках потрібно проводити екстренну експертизу продовольства при організації харчування особового складу військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

  A.* При наявності випадків харчових отруєнь та кишкових інфекцій.

  В. При організації індивідуального та групового харчування з використанням сухих пайків та харчових концентратів.

  С. При отриманні продуктів зі складів, їх заготовці серед населення, трофейних продуктів.

  D. При розгортанні польових кухонь для загального, котлового харчування особового складу.

  Е. При порушеннях цілості тари з харчовим продовольством, її деформаціях.

  460. Який з варіантів кінцевого експертного заключення Ви зробите при проведенні медичної експертизи партії м’яса на радіоактивність приладом ДП-5В через 3 доби після ядерного вибуху, якщо ця радіоактивність на туші становить 140 мР/год, що в 10 разів перевищує гранично допустиму для воєнного часу (сезон року – літо):

  A.* Продукт підлягає знищенню.

  В. Продукт можна вживати без обмежень.

  С. Продукт підлягає дезактивації часом (від лежкою).

  D. Продукт можна використати на корм тваринам (на звірофермі).

  Е. Продукт можна використати для технічних цілей, або переробити на добриво.


  461. Після кількаденних польових навчань військовий підрозділ на шляху до стаціонарного пункту дислокації повинен зупинитися на нічний відпочинок у населеному пункті Н. Розв’язання питання про дозвіл на розміщення війсковослужбовців у даному населеному пункті в першу чергу залежить від висновку медичної розвідки відносно?

  А.* Санітарно-епідемічного стану населеного пункту.

  В. Придатності місцевого житлового фонду для використання.

  С. Санітарного стану території.

  D. Якості місцевої питної води.

  Е. Наявності джерел поповнення запасів продовольства.


  462. В одній із квартир багатоповерхового будинку в зимовий час трапився вибух газу, що призвело до пожежі та руйнації 10 квартир. Потерпіли 32 особи, які залишились без помешкання. Які об’єкти житлово-комунального призначення найбільш доцільніші надати потерпілим для тимчасового розміщення.

  А.* Приміщення навчальних закладів.

  В. Складські приміщення.

  С. Стадіон.

  D. Адміністративні будівлі.

  Е. Кінотеатр.


  463. Прикарпатський регіон характеризується постійно високою (понад 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при низьких температурах повітря потерпіле від стихійного лиха населення, що розміщення в тимчасових укриттях, буде відчувати збільшення віддачі тепла шляхом:

  А.* Конвекції.

  В. Кондукції.

  В. Радіації.

  С. Випромінювання.

  D. Випаровування.


  464. У ході розслідування випадку масового отруєння у автомеханіків, які проводити випробування дизельних двигунів у боксі майстерні, де була зіпсована витяжна вентиляція, наприкінці робочого дня з’явились симптоми: головний біль, нудота, бювання, шум у вухах, лабільність пульсу. Об’єктивно виявлено, що шкіра та слизові оболонки мають вишнево-червоний колір.

  Який токсичний чинник став причиною масового отруєння автомеханіків?

  А.* Оксид вуглецю.

  В. Діоксид вуглецю.

  С. Діоксид сірки.

  D. Сірковуглець.

  Е. Оксид азоту.
  465. В медичну частину військового підрозділу після проведення ремонтних робіт двигуна танка звернувся механік із скаргою на головний біль, шум у вухах, нудоту та лабільність пульсу. Об’єктивно встановлено, що слизові оболонки та шкіра військовослужбовця мають вишнево-червоний колір. Який токсичний агент призвів до гострого отруєння цього танкиста?

  А.* Оксид вуглецю.

  В. Діоксид вуглецю.

  С. Оксид азоту.

  D. Сірковуглець.

  Е. Діоксид сірки.


  466. Тривале перебування (понад 3 години) 25 осіб потерпілого населення у сховищах цивільної оборони при ІІІ режимі вентиляції сховища призвело до почервоніння обличчя, брадикардія, апатії та втрати працездатності у багатьох потерпілих. Який % вмісту діоксиду вуглецю у повітрі, що вдихається, може призвести до подібних змін.

  А.* Понад 5%.

  В. 4-5%.

  С. 3-4%.


  D. 2-3%.

  Е. 1-2%.
  467. «Траншейна стопа» - це захворювання, що спостерігається серед особового складу військ у разі тривалого перебування у відкритих земляних укриттях. Чинником ризику захворюваності є:

  А.* Охолодження, потертості та інфекції шкіри стоп.

  В. Пошкодження шкіри стоп, що наноситься окремими видами ґрунтової фауни.

  С. Поганий санітарний стан ґрунту.

  D. Носіння тісного взуття.

  Е. Носіння несправного взуття.
  468. В літній період військовий підрозділ на період польових навчань було розміщено в землянках по 8 осіб в кожній. Найкращий ефект вентиляції в таких землянках досягається

  А.* Періодичним відкриттям вхідних дверей.

  В. Через віконний отвір.

  С. Видаленням повітря через димар.

  D. За допомогою аератора.

  Е. Застосуванням механічної вентиляції.


  469. У зруйнованих землетрусом житлових будинків внаслідок руйнації газових мереж та короткого замикання електромереж виникли пожежі, внаслідок чого запиленість, задимленість, загазованість повітря суттєво ускладнили рятувальні роботи.

  А.* Ізолюючий протигаз.

  B. Фільтруючий військовий або цивільний протигаз.

  С. Шланговий протигаз.

  D. Захисний комбінезон.

  Е. Респіратори.


  470. Після штормового попередження органами цивільної оборони потерпілих жителів населених пунктів було розміщено в спеціалізованих сховищах цивільної оборони. Який з перерахованих чинників через певний час здійснюватиме найбільш негативний вплив на стан здоров’я людей?

  А.* Підвищення концентрації СО2.

  В. Несприятливий мікроклімат.

  С. Шум.


  D. Хімічний склад повітря.

  Е. «Сенсорний голод».


  471. Із-за масової загибелі населення (більше 12000 жертв) великого густонаселеного міста внаслідок землетрусу, серед травмованої та уцілілої частини цього населення та серед особового складу формувань, які прибули для надання допомоги і ліквідації наслідків землетрусу, виникли паніка, стрес, психоемоційні реакції, які різко знизили організованість і працездатність. Визначте першочергові заходи ліквідації цієї паніки та стресу, відновлення працездатності.

  А.* Видача седативних препаратів.

  В. Заспокійливі слова командирів, керівників рятувальних формувань, психологів.

  С. Наказ, окрик керівників із застосуванням неформальної лексики.

  D. Аутотренінг.

  Е. Видача алкоголю особовому складу формувань.


  472. Нині у світі в середньому щотижня реєструється катастрофа, у ліквідації якої беруть участь міжнародні сили допомоги. Яка з міжнародних організацій приймає найбільш дієву участь при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у світі?

  А.* Міжнародний комітет і Ліга Товариств і Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

  В. Бюро координатора ООН.

  С. Сектор охорони здоров’я при надзвичайних ситуаціях.

  D. Міжнародна спілка медицини катастроф ВООЗ.

  Е. Міжнародна Асоціація добровільних рятувальних формувань.


  473. Як особливості праці особового складу військових і цивільних формувань при наданні допомоги потерпілим внаслідок землетрусу та ліквідації його наслідків слід відзначити великі навантаження та інтенсивність праці, а також збільшення її тривалості до 12-14 годин на добу.

  Визначте найбільш ефективні засоби щодо запобігання втоми, збереження працездатності:

  А.* Запровадження більш частих перерв у роботі.

  В. Додаткове висококалорійне харчування.

  С. Прийняття допінгів-стимуляторів фізичної витривалості.

  D. Постійні фізичні тренування в процесі підготовки особового складу.

  Е. Прийняття алкоголю.
  474. Бригада робітників протягом 5 годин, з 10-хвилинними перервами щогодини, працювала на терміновій відбудові дамби штучного водосховища хімічного комбінату, який у зв’язку з аварією припинив роботу. Внаслідок такої інтенсивної роботи у більшості робітників розвинулась втома. Була оголошена перерва на 2 години. Визначте найефективніші заходи зняття втоми і відновлення працездатності.

  А.* Пасивний відпочинок.

  В. Прийняття їжі.

  С. Прийняття допінгу-стимуляторів фізичної витривалості.

  D. Масаж м’язових груп спини, рук та ніг.

  Е. Обливання холодною водою.


  475. Умови праці особового складу аварійно-рятувального формування під час ліквідації аварії на заводі характеризується наявністю впливу несприятливих мікрокліматичних умов: Температура повітря – 22оС, відносна вологість – 54%, радіаційна температура – 22оС, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Який шлях віддачі тепла тілом працівників найбільш ефективний у цих умовах?

  А.* Радіація.

  В. Конвекція.

  С. Кондукція.

  D. Випаровування поту.

  Е. Випаровування вологи з видихуваним повітрям.


  476. Під час проведення літніх військових навчань температура броні танка досягла 46оС, відносна вологість повітря у середині танка – 16%, температура повітря – 39оС. Назвіть основний шлях тепловіддачі за таких умов.

  А.* Випаровування.

  В. Проведення.

  С. Випромінювання.

  D. Конвекція.

  Е. Кондукція.


  477. Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму ліквідаторів наслідків катастроф досліджували фізіологічні показники напруження функцій органів і систем: частоту серцевих скорочень та частоту дихання за 1 хв. Швидкість зорово-моторної та слухо-моторної реакції тощо. Досліджували фізіологічні показники напруження функцій органів і систем. Який показник об’єктивно відображає наявність напруження функцій терморегуляції організму?

  А.* Температура тіла.

  В. Частота дихання за 1 хвилину.

  С. Частота серцевих скорочень за 1 хвилину.

  D. Потовиділення за 1 хвилину.

  Е. Швидкість зорово-моторної та слухо-моторної реакції.


  478. За даними 44 сесії Генеральної Асамблеї ООН щорічно на нашій планеті спостерігається понад 1000 000 різних видів природних катастроф. Нині у світі в середньому щотижня реєструється значна природна катастрофа. Які з природних лихоліть відбуваються у світі найчастіше?

  А.* Повені.

  В. Тайфуни.

  С. Землетруси.

  D. Посухи.

  Е. Зсуви ґрунту.


  479. На складі агресивних технічних рідин сталася аварія: автонавантажувачем порушена цілісність цистерни з отруйною рідиною – гептилом. Виникли пожежа і велика задимленість приміщення складу. Для ліквідації аварії дана команда направити на склад бригаду з 12 осіб. Визначте найбільш ефективні засоби індивідуального захисту ліквідаторів аварії:

  А.* Ізолюючі протигази.

  В. Шлангові протигази.

  С. Фільтруючі військові протигази.

  D. Комплекти гірничорятувальних команд.

  Е. Герметичні плівкові комбінезони.


  480. На одній із станцій метрополітену трапилося коротке замикання, що призвело до зупинки руху поїздів і виключення освітлення на платформі. Який із чинників найбільш негативно може вплинути на пасажирів?

  А.* «Сенсорний голод».

  В. Клаустрофобія.

  С. Страх.

  D. Стрес.

  Е. Психо-емоційні реакції.


  481. Щоденно в світі відбувається значна кількість різноманітних стихійних лихоліть, техногенних катастроф та соціальних екстремальних ситуацій. Оперативну та найбільш ефективну допомогу по усуненню їх наслідків з міжнародних організацій надає:

  А. *Товариство Червогого Хреста та Червоного Півмісяця.

  B. Міжнародна організація цивільної оборони.

  С. Міжнародна спілка медицини катастроф ВООЗ.

  D. Європейский Центр по медицині катастроф.

  Е. Міжнародний інститут катастроф.


  482. Під час ожеледиці на швидкісній автостраді (автобан) між двома великими італійськими містами в аварію попали 250 автомобілів. До якого різновиду надзвичайних ситуацій її можна віднести?

  А. *Техногенних, стихійно підсилених.

  B. Техногенних.

  С. Стихійних.

  D. Стихійних, техногенно підсилених.

  Е. Соціальних.


  483. На початку січня місяця для ліквідації наслідків пожежі в складських приміщеннях для будівельних матеріалів на околиці обласного центру прибув аварійно-рятувальний загін МНС. Для тимчасового розміщення аварійно-рятувального загону МНС рекомендували б:

  А. *Місцеву школу.

  B. Складські ангари.

  С. Землянки.

  D. Табір з наметами.

  Е. Житла місцевого населення.


  484. На час ліквідації наслідків землетрусу потерпіле населення було тимчасово розміщено в сховищах цивільної оборони. Які чинники будуть здійснювати найбільш суттєвий негативний вплив на стан здоров’я людей?

  А. *Накопичення СО2.

  B. Мікроклімат.

  С. «Сенсорний голод».

  D. Шум вентиляційних агрегатів.

  Е. Рівень освітлення.


  485. Аварійно-рятувальний загін Міністерства з надзвичайних ситуацій розташувався в зоні ліквідації наслідків весняної повені. З наявних джерел водопостачання для пиття було вибрано:

  А. *Воду артезіанських свердловин.

  B. Воду проточних водоймищ.

  С. Воду централізованого водо забезпечення.

  D. Привозну знезаражену воду.

  Е – Воду з місцевих колодязів.


  486. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у віддаленому регіоні країни аварійно-рятувальний підрозділ МНС необхідно забезпечити харчуванням, основною особливістю якого було б:

  А. *Індивідуальне харчування.

  B. Котлове забезпечення з використанням концентрованих і консервованих продуктів.

  С. Забезпечення гарячою їжею.

  D. Котлове забезпечення з використанням натуральних продуктів.

  Е. Змішане харчування.


  487. На місці тимчасового розміщення військової частини на відпочинок було виявлено склад харчових продуктів. Проведені дослідження показали, що деякі види продовольства вживати неможливо. Які з органолептичних досліджень при експертизі необхідно було проводити в останню чергу?

  А. *Запах.

  B. Наявність етикетки.

  С. Сертифікатів, інших документів.

  D. Смак, присмак.

  Е. Стан тари, упаковки.


  488. У регіоні країни з теплим кліматом в липні місяці були зареєстровані групові спалахи захворюваності на сальмонельоз серед місцевого населення, яке потерпіло від впливу торф’яних пожеж. Внаслідок перебоїв у постачанні харчових продуктів для приготування страв використовували продукти місцевого походження. Що могло стати причиною захворюваності?

  А. *М’ясо та м’ясо продукти тварин місцевих жителів.

  B. Овочі.

  С. Крупи.

  D. Риба місцевого вилову.

  E. Консерви.


  489. Під час військових навчань після вибору місця на місцевості для тимчасового розміщення військового підрозділу розвідувальна група виявила джерело водопостачання. При обстеженні джерела за зовнішніми показниками санітарної непридатності комісія зробила висновок про неможливість використання даного джерела. Які це показники?

  А. *Цвітіння водоймища.

  B. Стояча вода.

  С. Наявність побутових стоків.

  D. Наявність завалів (трава, деревина).

  Е. Болотний запах.


  490. В зоні стихійного лиха серед потерпілого населення виникла загроза спалаху інфекційних захворювань. Який метод знезараження води буде найбільш ефективним для використання в подібних умовах?

  А. *Гіперхлорування.

  B. Кип’ятіння.

  С. Хлорування.

  D. Таблетки «пантоцид».

  Е. Коагуляція.  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка