Тестові завдання для підготовки до модульного контролю з педіатрії


(метод Зайцевої, до 10 днів - 2% від маси х на кількість днів ===== 186Сторінка40/456
Дата конвертації10.08.2021
Розмір3.73 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   456
(метод Зайцевої, до 10 днів - 2% від маси х на кількість днів ===== 186,

метод Фінкільштейна –( масса менше 3200 n х 70, більше 3200 n х 80) ======= 3х70=====210)

A. 210 мл

B. 180 мл

C. 200 мл

D. 230 мл

E. 250 мл


283. На 3-ю добу життя у новонародженої дитини відмічено підвищення температури тіла до 38,5С.

Об‟єктивно: неспокій, слизові оболонки і шкірні покрови сухі. Які з перелічених заходів є найбільш

відповідними на додаток до фізичних методів охолодження?

A. Призначити свічку з парацетамолом (20 мг/кг), збільшити кількість прикладань до грудей

B. 0,1 мл 50% р-ну анальгіну внутрішньом‟язово

C. Призначити 10% розчин глюкози внутрішньо

D. Призначити інфузію 10% розчину глюкози

E. Призначити ампіцилін і гентаміцин


284. Характерною ознакою кефалогематоми є:

A. Флюктуація при пальпації

B. Локалізація у межах однієї кістки

C. Поява протягом 4 год після народження дитини

D. Обмеження черепними швами

E. Все зазначене правильно


285. Синдром Горнера є наслідком ураження:

A. Подовгастого мозку

B. Шийного відділу спинного мозку

C. Плечового сплетення

D. Діафрагмального нерва

E. Лицевого нерва


286. Виберіть твердження, що характеризує ураження грудинно-ключично-соскового м‟язу у новонародженої дитини

A. У ділянці м‟язу пальпується потовщення

B. Голова дитини нахилена в протилежний бік

C. На стороні ураження виявляється мідріаз

D. Причиною ураження є неадекватна акушерська допомога

E. Кривошия завжди виявляється відразу після народження


287. За визначенням новонароджений з «малою масою» – це дитина, яка...?

2500-3999 - нормальна

Менше 2500 – мала

Менше 1500 – дуже мала

Менше 1000 – надзвичайно мала

A. Має масу при народженні менше 2500 г і термін гестації менше 37 тиж

B. Має масу при народженні менше 1500 г і термін гестації менше 34 тиж

C. Має масу при народженні менше 1500 г незалежно від терміну гестації

D. Має масу при народженні менше 2500 г незалежно від терміну гестації

E. Має масу при народженні менше 2500 г і термін гестації більше 37 тиж


288. Еуфілін в дозі навантаження 6 мг/кг та в підтримуючій дозі 1,3 мг/кг використовують для лікування у

недоношених новонароджених дітей

A. Апное недоношених

B. Гострої ниркової недостатності

C. Бронхіальної обструкції

D. Легеневої гіпертензії

E. Відкритої артеріальної протоки
289. Шкала, яка ґрунтується на визначенні показників зовнішньої і нервово-м‟язової зрілості називається

A. Шкала Баллард

B. Шкала Апґар

C. Шкала Сільвермана

D. Шкала Довнеса

E. Шкала Спєранського


290. Двохтижнева недоношена дівчинка, яка народилася в задовільному стані масою 1900 г, знаходиться на

ентеральному вигодовуванні й отримує лише зціджене грудне молоко в об‟ємі по 30 мл що 3 годин, без

додаткового введення вітамінів і заліза. Дитина до цього часу не була вакцинована. Найважливішою

проблемою в цьому випадку є:

A. Затримка з вакцинацією

B. Недостатнє забезпечення калоріями

C. Прогресивний дефіцит заліза

D. Прогресивний гіповітаміноз

E. Відсутність у раціоні соків
291. Загальний аналіз крові доношеного новонародженого у віці 20 год такий: Ер – 4,0*1012/л, Hb – 160

г/л, лейкоцити – 25*109/л, е – 5 %, б – 0 %, юні – 2 %, паличкоядерні – 8 %, сегментоядерні нейтрофіли – 40 %,

лімфоцити – 30 %, моноцити – 15 %. Величина лейкоцитарного індексу в даному випадку?

A. 0,1


B. 0,05

C. 0,15


D. 0,2

E. 0,3


292. Якщо призначені антибіотики ефективні, ліквор новонародженого з гнійним менінгітом повинен

сануватись протягом

A. 12 год

B. 24 год

C. 48 год

D. 72 год

E. 120 год

293. У новонародженої дитини з клінічною підозрою на пізній сепсис виділено Pseudomonas aeruginosa.

Виберіть оптимальний варіант антибактеріальної терапії.

A. Ампіцилін + гентаміцин

B. Цефтазидим + амікацин

C. Кліндаміцин

D. Метронідазол

E. Цефотаксим + ванкоміцин


294. Клінічні симптоми цитомегаловірусної інфекції в новонародженого:

A. Геморагічні виділення з носа, везикулярна екзантема на долонях і стопах, остеохондрити

B. Обструктивна гідроцефалія, хоріоретиніт, внутрішньочерепні кальцифікати

C. Мікроцефалія, прогресивна сенсорноневральна глухота, внутрішньочерепні кальцифікати

D. Важка молочниця, дистрофія, кальцифікати базальних гангліїв

E. Природжена вада серця, глухота, катаракти


295. Назвіть типово перинатальну інфекцію новонародженого?

A. Токсоплазмоз

B. Сифіліс

C. ВІЛ-інефкція

D. Краснуха

E. Цитомегаловірусна інфекція


296. Для лікування токсоплазмозу застосовують:

A. Напівсинтетичні пеніциліни

B. Цефалоспорини 1-2 генерації

C. Піриметамін

D. Кларитроміцин

E. Дифлюкан


297. Позитивна пряма проба Кумбса є свідченням:

A. Наявності антитіл до антигенів еритроцитів плода у крові матері

B. Наявності антитіл до антигенів еритроцитів у крові новонародженого

C. Високої оптичної щільності амніотичної рідини

D. Важкої анемії у дитини

E. Наявності комплексів антитіло-еритроцит у материнській циркуляції.


298. Клінічно ознаки гострої білірубінової енцефалопатії у немовлят з важким перебігом гемолітичної хвороби

новонароджених виникають

A. Протягом 1-2 доби життя

B. На 10-14 день життя дитини

C. Наприкінці періоду новонародженості

D. На 3-5 добу життя дитини

E. Відразу після народження
299. Що потрібно зробити, якщо новонароджена дитина не дихає після тактильної стимуляції ?

A. Провести відсмоктування.

B. Продовжити тактильну стимуляцію.

C. Розпочати оксигенотерапію вільним потоком кисню

D. Розпочати штучну вентиляцію легень під позитивним тиском

E. Розпочати непрямий масаж серця


300. Показання до ШВЛ у новонародженого з дихальними розладами включають все, ЗА ВИНЯТКОМ

A. Застосування кисневої терапії з концентрацією O2 > 30 %

B. Неефективність самостійного дихання під постійним позитивним тиском за умови використання

концентрації O2 > 80 % і тиску на видиху 6 см Н2О

C. Апное

D. Прогресивне зростання важкості дихальних розладів, незважаючи на лікування, що використовується

E. Оцінка важкості дихальних розладів за шкалою Довнеса (Сільвермана) > 7 балів
301. Який із зазначених чинників зміщує криву дисоціації оксигемоглобіну вправо?

A. Ацидоз

B. Алкалоз ліво

C. Гіпотермія ліво

D. Гіпокапнія ліво

E. Наявність фетального гемоглобіну у кровіліво


??302. У випадку субдурального крововиливу одним з характерних симптомів є:

A. Мідріаз на стороні ураження

B. Мідріаз на протилежній до гематоми стороні

C. Геморагічний або ксантохромний ліквор

D. Крайнє важкий стан дитини відразу після народження

E. Завжди поєднання з кефалогематомою


303. З лікувальною метою у випадку травматичного ушкодження гілок VII пари черепно-мозкових нервів застосовують:

A. Фізіотерапевтичні методи лікування

B. Фототерапію, УФО

C. Метаболічні препарати (АТФ, кокарбоксилазу)

D. Лікування набряку слизової оболонки носу

E. Захист ока пов‟язкою і постійне зволоження слизової оболонки ока


304. Середня частота передчасних пологів в більшості країн Європи становить (у відсотках від загальної

кількості народжених дітей):

A. 1 %

B. 5 %

C. 15 %

D. 20 %

E. 25,5 %
305. Недоношеною, за визначенням ВООЗ, вважається дитина, яка народилася:

A. З масою тіла менше 2500 г

B. При терміні вагітності менше 37 тиж

C. З малою масою при народжені

D. При терміні вагітності більше 36 тиж, якщо маса при народжені від 2500 г

E. Якщо під час огляду дитини виявлено принаймні 3 ознаки, притаманні для недоношених

новонароджених дітей
306. Що таке лейкоцитарний індекс?

A. Співвідношення між кількістю лімфоцитів і нейтрофілів

B. Співвідношення між кількістю незрілих і зрілих нейтрофілів

C. Співвідношення між кількістю незрілих і загальною кількістю нейтрофілів

D. Співвідношення між кількістю паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів

E. Співвідношення між кількістю незрілих нейтрофілів лімфоцитів


307. Який оптимальний варіант початкового збільшення судинного об‟єму крові в новонародженого з

септичним шоком?

A. Увести струминно 5% альбумін з розрахунку 10 мл/кг

B. Увести повільно струминно свіжозаморожену плазму з розрахунку 20 мл/кг

C. Увести фізіологічний розчин з розрахунку 10-20 мл/кг протягом 30-60 хв

D. Увести фізіологічний розчин з розрахунку 10-20 мл/кг протягом 3 год

E. Увести реополіглюкін з розрахунку 20 мл/кг протягом 2 год
308. Для пухирчатки новонароджених характерно:

A. Утворення фліктен

B. Позитивний симптом Нікольського

C. Лущення шкіри на ділянках між пухирями

D. Порушення загального стану

E. Все зазначене правильно


309. Відсмоктування вмісту верхніх дихальних шляхів у дитини після народження виявило домішки меконію.

Самостійного дихання немає. Наступний крок допомоги?

A. Інтубацію і санацію трахеї.

B. Непрямий масаж серця.

C. ШВЛ із застосуванням 100% кисню.

D. Введення адреналіну.

E. Тактильна стимуляція дихання.
310. Стан доношеної дитини оцінено за Апгар у 2/5/7 балів. Після надання первинної допомоги у дитини прогресує збудження, відмічаються блювання, ністагм, судоми, спонтанні рефлекси Моро і Бабінського.

Яка найбільш вірогідна локалізація внутрішньочерепного крововиливу в даному випадку?

A. Субарахноїдальні крововиливи

B. Дрібні крововиливи в тканину мозку

C. Субдуральні крововиливи

D. Перивентрикулярні крововиливи

E. Крововиливи в шлуночки мозку
311. Яка стандартна тривалість антибактеріальної терапії у разі встановлення діагнозу «сепсис

новонародженого»?

A. 5-7 днів

B. 7-10 днів

C. 10-14 днів

D. 14-21 день

E. 30 днів
312. Для некротичної флегмони новонароджених характерно:

A. Мармуровість, інфільтрація шкіри

B. Загальна інтоксикація

C. Ерозивні поверхні

D. Поява червоної плями з чіткими контурами

E. Все зазначене правильно


313. Основні клінічні симптоми раннього сифілісу:

A. Геморагічні виділення з носа, везикулярна екзантема на долонях і стопах, остеохондрити

B. Мікрофтальмія, внутрішньочерепні кальцифікати, катаракта

C. Обструктивна гідроцефалія, хоріоретиніт, внутрішньочерепні кальцифікати

D. Мікрофтальмія , хоріоретиніт, мікроцефалія

E. Внутрішньочерепні кальцифікати, жовтяниця, обструктивна гідроцефалія


314. До непрямих методів лабораторної діагностики відносять:

A. Мікроскопію

B. Полімеразну ланцюгову реакцію

C. Бактеріологічні методи

D. Вірусологічні методи

E. ІФА (визначення специфічних імуноглобулінів)


315. Під дією фототерапії зменшуються гіпербілірубінемія і жовтяниця через

A. Фотоізомеризацію непрямого білірубіну

B. Кон‟югацію непрямого білірубіну в прямий

C. Пригнічення гемолізу еритроцитів

D. Пригнічення продукції непрямого білірубіну

E. Зменшення кишково-печінкової циркуляції білірубіну


316. Для проведення замінного переливання крові дитині, яка народилася масою 3000 г і має важкий перебіг гемолітичної хвороби новонароджених слід приготувати: (150-160 мл/кг)
A. 480 мл крові

B. 100 мл крові

C. 350 мл крові

D. 200 мл крові

E. 30 мл крові
317. Тест Апта використовують для:

A. Диференціальної діагностики мелени новонароджених і «синдрому заковтнутої крові» від матері

B. Визначення титру антитіл до еритроцитів плода у крові плода

C. Визначення оптичної щільності амніотичної рідини

D. Диференціальної діагностики ДВЗ-синдрому

E. Для експрес-визначення протромбінового часу


318. Що з переліченого є ПРАВИЛЬНИМ стосовно мішка, що наповнюється самостійно?

A. Може використовуватись для ефективного подавання кисню у режимі вільного потоку

B. Не вимагає створення щільного контакту між лицем і маскою для вентиляції легень

C. Для наповнення потрібно зовнішнє джерело стисненого газу

D. Щоб забезпечити вентиляцію легень 100% киснем, потрібний кисневий резервуар

E. Маніпулювати ним важче, ніж мішком, що наповнюється потоком


319. Яким є прийнятний об‟єм реанімаційного мішка для новонароджених

A. Менше 200 мл

B. Менше 750 мл

C. 200-750 мл

D. Менше 500 мл

E. 400-750 мл


320. Який механізм має найважливіше значення для розвитку ацидозу у дитини з асфіксією?

A. Порушення вентиляції

B. Накопичення лактату

C. Порушення функції нирок з  втратою бікарбонатів

D. Накопичення СО2

E. Артеріальна гіпотензія


321. Через 5 хв після народження доношена дитина кричить, активно рухає кінцівками і демонструє добру

рефлекторну реакцію на тактильну стимуляцію. У неї виявляються акроціаноз і ЧСС 110 за 1 хв. Яка

оцінка стану дитини за шкалою Апґар на 5-й хвилині?

A. 10 балів

B. 9 балів

C. 8 балів

D. 7 балів

E. 6 балів


?????????322. Немовля народилось від матері, перебіг вагітності в якої ускладнився передчасним розривом оболонок при терміні 34 тижні. Тривалість безводного періоду становила 48 год. Після народження дитина потребувала реанімаційної допомоги, після чого у неї відразу з‟явились дихальні розлади, важкість яких

зростала в динаміці. «Пінний» тест зі шлунковим вмістом дитини виявився позитивним. Найбільш імовірний попередній діагноз? (пінний тест – визначення зрілості легень, + легені зрілі, - РДС)

A. Респіраторний дистрес-синдром??

B. Природжена пневмонія

C. Транзиторне тахіпное новонародженого

D. Легенева кровотеча

E. Пневмоторакс
323. Яка із зазначених ознак з найбільшою ймовірністю може свідчити про виникнення у

новонародженої дитини пневмотораксу?

A. Стогін на видиху

B. Ослаблене дихання над однією з легень

C. Апное

D. Брадикардія

E. Значні ретракції грудної клітки
324. Пологова травма виникає:

A. Внаслідок ушкодження новонароджених, яке спричинене дією на тканини або органи різнихмеханічних сил (стискання, розтягнення)

B. Внаслідок дії гіпоксії, гіпоглікемії, метаболічного ацидозу,

C. Внаслідок ушкодження органів або тканин під час надання первинної реанімаційної допомоги

D. Внаслідок токсичної дії непрямого білірубіну на нервову систему,

E. Внаслідок травми живота, забою, падіння вагітної жінки
??????325. Які твердження є істинними стосовно невідчутних втрат рідини недоношеною дитиною:

(шабалов 274 ст)

A. Невідчутні втрати рідини можуть призвести до дегідратації, гіпернатріємії, гіперкаліємії

B. Невідчутні втрати рідини зростають при використанні інкубатора з подвійними стінками

C. Невідчутні втрати рідини зростають при змазуванні шкіри дитини олією

D. Невідчутні втрати рідини становлять 2-5% маси тіла на добу протягом періоду новонародженості і не

залежать від маси дитини і гестаційного віку

E. Усі зазначені вище твердження є істинними
326. Підтвердженням адекватної функції нирок у недоношених новонароджених дітей є:

A. Об‟єм спожитого молока співпадає з об‟ємом сечі

B. Відсутність набрякового синдрому

C. Діурез, що перевищує 1 мл/кг/год, питома вага сечі, вища від 1012

D. Добра толерантність до ентерального харчування

E. Гіпокаліємія


327. Доза індометацину для лікування відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених

становить

A. 0,1-0,3 мг/кг

B. 0,01-0,02 мг/кг

C. 1-2 мг

D. 10-15 мг/кг

E. Інший варіант відповіді
328. Відповідно до темпів росту дітей грудного віку, які народилися недоношеними, правильним є

твердження: (доношені подвоюється 5 міс, потроюється 1 рік,

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   456


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка