Тестові завдання для контролю залишкових знань студентів з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» спеціальність «Ветеринарна медицина»Сторінка1/2
Дата конвертації24.01.2021
Розмір0.86 Mb.
  1   2Тестові завдання

для контролю залишкових знань студентів

з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»

спеціальність «Ветеринарна медицина»
1. Хто є засновником вчення про гельмінтологію?

1. К.І. Скрябін

2. Є.Н. Павловський

3. О.П. Маркевич

4. В.Л. Якимов


2. Вкажіть яйце якого гельмінта свиней представлене на рисунку (збільшення ок.х15, об.х20)

1. Trichuris suis

2. Oesophagostomum dentatum

3. Ascaris suum

4. Ollulanus suis


3. Назвіть хворобу коней, при якій діагностику проводять досліджуючи зскрібки перианальних складок:

1. стронгілідоз2. оксіуроз

3. параскароз

4. парафіляріоз
4. Якими гельмінтами відбувається зараження тварин при заковтуванні інвазійних яєць разом з кормом?

1. аскаридатами

2. дирофіляріями

3. диктіокаулами

4. фасціолами

5. мюллеріями
5. Хто є засновником вчення про арахноентомологію?

1. К.І. Скрябін2. Є.Н. Павловський

3. О.П. Маркевич4. В.Л. Якимов
6. Вкажіть назву гельмінта наведеного на рисунку?1. Echinococcus granulosus

2. Multiceps multiceps

3. Taenia pisiformis

4. Taenia hydatigena


7. Назва інвазійної стадії личинки збудника опісторхозу в організмі риб?

1. адолескарій

2. мірацидій

3. редії

4. метацеркарій
8. Вкажіть захворювання, які діагностують у птиці:

1. трихуроз

2. аскароз

3. амідостомоз

4. капіляріоз
9. Вкажіть хворобу, основною клінічною ознакою якої є «зачіс» хвоста:

1. стронгілідоз2. оксіуроз

3. параскароз

4. парафіляріоз
10. Який препарат найбільш ефективний за дипілідіозу м’ясоїдних?

1. рафоксанід

2. дектомакс

3. дронцит

4. універм5. левамізол
11. Назвіть яйця якого гельмінта представлені на рисунку?1. Moniezia expansa

2. Thysaniezia giardi

3. Avitellina centripunctata

4. Stilesia globipunctata


12. Вкажіть яйце якого гельмінта представлено на рисунку?1. Trichuris suis

2. Neoascaris vitulorum

3. Dicrocoelium lanceatum

4. Echinococcus granulosus


13. Вкажіть у яких гельмінтів яйця стронгілідного типу?

1. трихурисів2. буностом

3. унцінарій

4. гемонхів
14. Вкажіть проміжних хазяїв телязій:

1. мухи-жигалки2. мухи-корівниці

3. мошки


4. мокреці
15. Як називається інвазійна личинка збудників фасціольозу?

1. адолескарій

2. мірацидій

3. редії

4. метацеркарій


16. Які препарати використовують при фасціольозі жуйних?

1. роленол

2. політрем

3. мебендазол

4. універм

5. піперазин


17. Збудник якого гельмінта паразитує в органах зору тварин?

1. Thelazia gulosa

2. Trichuris vulpis

3. Thysaniezia giardi

4. Uncinaria stenocephala

5. Dyphyllobothrium latum
18. Личинки яких нематод мігрують по кровоносним судинам?

1. неоаскарид

2. анкілостом

3. телязій

4. аскаридій

5. токсаскарид


19. Вкажіть хвороби-зоонози:

1. дрепанідотеніоз

2. телязіоз

3. опісторхоз

4. фасціольоз

5. ехінуріоз


20. Як називається хазяїн, в якому личинки гельмінтів не розвиваються, а лише зберігаються в інвазійній стадії?

1. додатковий

2. проміжний

3. дефінітивний4. резервуарний
21. Назвіть які личинки представлені на рисунку при мікроскопічному дослідженні крові собаки?1. дирофілярії

2. унцинарії

3. токсокари

4. дипілідії


22. Вкажіть, яйця яких гельмінтів представлені на рисунку (злотисто-жовті)?
1. Fasciola hepatica

2. Liorchis scotiae

3. Paramphistomum cervi

4. Echinostoma revolutum

5. Dicrocoelium lanceatum

6. Echinococcus granulosus
23. Які з перерахованих препаратів відносяться до хімічної групи макроциклічних лактонів?

1. аверсект

2. бронтел3. дектомакс

4. універм
24. Вкажіть проміжних хазяїв сетарій?

1. мухи-жигалки

2. мухи-корівниці

3. мошки


4. комарі
25. Основне місце паразитування дикроцелій у овець?

1. нирки

2. жовчні ходи печінки

3. кишечник

4. легені
26. Яким методом досліджують послід птиці при підозрі на ехіностоматидози?

1. Фюллеборна2. послідовного промивання

3. Бермана-Орлова

4. Горшкова
27. Збудники яких цестодозів мають в гермафродитному членику подвійний статевий апарат?

1. аноплоцефалідозів коней2. монієзіозу жуйних

3. ехінококозу м’ясоїдних

4. тизанієзіозу жуйних

5. дипілідіозу м’ясоїдних
28. Проміжний хазяїн фасціоли гігантської:

1. малий ставковик

2. живородка болотна

3. болотний ставковик4. вушкоподібний ставковик
29. В яких регіонах України частіше реєструється дикроцеліоз?

1. райони, де багато низинних пасовищ

2. північні райони

3. південь, степові райони країни

4. Полісся

5. реєструється повсюди
30. До яких розмірів може виростати Taenia saginata?

1. до 1 метра

2. до 3 метрів

3. до 4 метрів4. до 10 метрів і більше
31. При яких захворюваннях проводяться діагностичні дегельмінтизації, коли клінічні ознаки дають підставу запідозрити захворювання, а лабораторними методами не підтверджується?

1. аскароз

2. фасціольоз

3. опісторхоз4. монієзіоз
32. Назвіть місце локалізації личинок Strongylus vulgaris?

1. артерії кореня брижі

2. артерії шлунка

3. артерії стінки тонкого кишечника

4. артерії нирок


33. Де локалізуються статевозрілі аскариди?

1. у товстому кишечнику2. у тонкому кишечнику

3. у печінці

4. у легенях
34. Назвіть нематоду курей, яка паразитує в сліпих кишках:

1. аскарис

2. дрепанідотенії

3. гетеракіс

4. раєтинії


35. Яким чином жуйні тварини заражаються збудниками диктіокаульозу?

1. заковтування інвазійних яєць

2. заковтування проміжних хазяїв

3. заковтування інвазійних личинок

4. перкутанно


36. Де локалізуються дикроцелії в організмі жуйних тварин?

1. тонкий кишечник

2. товстий кишечник

3. шлунок4. жовчні протоки печінки
37. Найбільш ефективні за дрепанідотеніозу гусей лікарські форми з вмістом:

1. гексихолу

2. альбендазолу

3. ніклозаміду

4. празиквантелу

38. В яку пору року виявляють клінічний прояв гіменолепідідозів у водоплавних птахів?1. весна

2. літо

3. осінь

4. зима
39. Найбільш характерні патологоанатомічні зміни за езофагостомозу свиней:1. гіперемія і набряк слизової оболонки товстого кишечника

2. гіперемія, крововиливи в легенях3. утворення вузликів в стінці товстого кишечника

4. білі плями на печінці


40. Як коні заражаються стронгілідами?

1. на пасовищі при заковтуванні з травою інвазійних яєць

2. внутрішньоутробно

3. на пасовищі інвазійні личинки активно проникають через шкіру4. на пасовищі при заковтуванні з травою інвазійних личинок
41. Вкажіть антигельмінтні препарати, які можна застосовувати для лікування коней за оксіурозу:

1. препарати левамізолу (бровалевамізол, левавет)2. препарати з групи бензімідазолу (альбендазол, мебендазол, фенбендазол)

3. препарати із групи макроциклічних лактонів (дорамектин, івермектин,

моксидектин)4. солі піперазину (адипінат, фосфат, сульфат)

5. препарати клозантелу (бронтел, роленол)


42. Назвіть препарати які можна використовувати для дезінвазії пташників і вигулів:

1. емульсія бутоксу2. розчин карболової кислоти

3. емульсія неостомозану4. водна емульсія ксилонафту

5. розчин їдкого натру
43. Личинки яких гельмінтів можуть викликати феномен „visceral larva migrans” у людей?

1. Ascaris suum

2. Dictyocaulus filaria

3. Trichuris suis

4. Ancylostoma caninum


44. Коли проводиться дегельмінтизація птиці за ехіностоматидозів?

1. весною

2. влітку

3. восени

4. взимку


45. Через який час проводяться дослідження для визначення ефективності препаратів за фасціольозу жуйних тварин?

1. через 10-15 днів

2. через 20-25 днів

3. через 40-45 днів

4. через 3 міс.

46. Через який період після вигону на пасовища у телят проявляється гостра форма парамфістоматидозів?

1. 3-4 тижні

2. 2-2,5 міс.

3. 3-3,5 міс.

4. 4 міс.


47. Коли проводяться преімагінальні дегельмінтизації ягнят за монієзіозу?

1. Перша – через 2 тижні після вигону на пасовище,

друга – через 3 тижні після першої обробки.2. Третя і четверта 5-місячним інтервалом

3. Перша – через 2,5-3 тижні після вигону на пасовище,

друга – через 1 тиждень після першої обробки

4. Третя і четверта з 2-тижневим інтервалом


48. Який ефективний метод діагностики цистицеркозу?

1. імунологічний

2. латексаглютинації

3. візуальний огляд туш4. люмінесцентний

5. компресорний


49. Вкажіть основні патолого-анатомічні зміни при параскарозі коней:

1. субсерозні крововиливи – темно-червоні плями

2. масові крововиливи в м’язах, легенях, підшкірній клітковині

3. в печінці і легенях паразитарні вузлики з вогнищами некрозу в центрі

4. в серці і легенях крапкові крововиливи, запалення
50. Скільки раз дегельмінтизують приотарних собак в пасовищний період?

1. два


2. три

3. чотири4. кожного місяця
51. Як людина заражається теніями?

1. при заковтуванні яєць паразита2. при вживанні в їжу страв із сирого м’яса (струганина), ураженого

цистицерками3. при вживанні в їжу страв недостатньо провареного м’яса (шашлик,

біфштекс) ураженого цистицерками


52. Вкажіть локалізацію статевозрілих диктіокаул:

1. у дрібних бронхах і альвеолах2. у бронхах і трахеї

3. у альвеолярних ходах, найдрібніших бронхіолах легень

4. у печінці
53. Де локалізується збудник трихурозу у організмі свиней?

1. бронхи

2. шлунок

3. тонкий кишечник4. товстий кишечник
54. Що досліджують з метою лабораторної діагностики дирофіляріозу?

1. фекалії2. кров

3. сечу


4. зскрібок шкіри
55. Вкажіть інсектициди із групи клозантелу

1. бронтел

2. івомек

3. універм

4. фасковерм

5. біпін
56. При яких гельмінтозах проводиться профілактика під час стійлово-вигульного утримання тварин?

1. ехінококоз.

2. парамфістоматидози.

3. диктіокаульоз.

4. езофагостомоз.


57. Який перебіг фасціольозу переважно спостерігається у великої рогатої худоби?

1. гострий2. хронічний

3. латентний

4. підгострий
58. Як свині заражаються цистицерками?

1. при заковтуванні яєць Taenia saginata

2. при заковтуванні яєцьTaenia sоlium

3. при поїданні гризунів

4. при поїданні резервуарних живителів
59. Які личинки цестод паразитують у людини?

1. цистицерк

2. ехінокок

3. цистицеркоїд

4. плероцеркоїд
60. Масове зараження коней стронгілятами відбувається:

1. у травні, червні

2. у липні

3. у серпні

4. у вересні
61. Вкажіть характерну будову яєць параскарид

1. незрілі, круглі, великі яйця, темно-коричневого кольору.

2. сірого кольору, середніх розмірів, овальні, незрілі (всередині невелика

кількість зародкових шарів).

3. середнього розміру, асиметричні, жовтого кольору, всередині майже

сформована личинка, на одному з полюсів – несправжня кришечка.
62. Як називаються хвороби спільні для тварин і людей?

1. паразитоценози

2. паразитози

3. зоонози
63. Коли виявляють найбільшу кількість яєць фасціол при дослідженні проби фекалій від жуйних тварин?

1. серпень, вересень2. січень, лютий

3. квітень, травень

4. протягом року
64. Де локалізуються молоді парамфістоми в організмі жуйних тварин?

1. рубець

2. книжка

3. сітка


4. слизова оболонка тонких кишок
65. Де частіше виявляють ехінококові міхурі у свиней:

1. нирки


2. селезінка

3. печінка

4. стравохід


66. В якому віці свині найбільш уражуються аскаридами:

1. поросята-відлучені (2 міс.)2. поросята 2-4 міс. віку

3. відгодівля (8-10 міс.)

4. свиноматки (1-2 роки)
67. Вкажіть лабораторні методи зажиттєвої діагностики диктіокаульозу:

1. гельмінтоларвоскопічний метод Бермана

2. гельмінтоларвоскопічний метод Вайда

3. комбінований метод Щербовича

4. метод Фюллеборна
68. Яке лабораторне дослідження проводять у коней при підозрі на оксіуроз?

1. дослідження фекалій

2. дослідження крові

3. дослідження сироватки крові4. дослідження зскрібків
69. Де паразитують кліщі родини Sarcoptidae?

1. в епідермальному шарі шкіри

2. під шкірою

3. на шкірі

4. у волосяних цибулинах


70. Назвіть два ефективні методи обробки овець акарицидами при коростяних захворюваннях:

1. дегельмінтизація2. купання у ваннах

3. ін’єкції

4. дезакаризація приміщень

71. Розташуйте правильно фази розвитку іксодових кліщів:


    1. яйце - 1

    2. німфа - 3

    3. імаго - 4

    4. личинка - 2

72. Які з перерахованих видів тварин уражаються отодектесами?1. коти, собаки

2. коні


3. вівці

4. песці, лисиці
73. Вкажіть інсектоакарициди із групи синтетичних піретроїдів:

1. бутокс

2. байтикол

3. неоцидом

4. неостомозан

5. себацил


74. Назвіть місяці, коли слід проводити ранню хіміотерапію за гіподерматозу великої рогатої худоби:

1. вересень

2. лютий


3. жовтень

4. листопад
75. Від укусів яких комах у тварин розвивається симуліотоксикоз?

1. комарі

2. мокреці

3. мошки

4. оводи
76. Які з перерахованих видів тварин уражаються нотоедресами?1. коти

2. велика рогата худоба

3. коні

4. кролі
77. Найбільш ефективний метод обробки овець акарицидами при коростяних захворюваннях:

1. купання тварин в купочних ваннах

2. обприскування

3. ін’єкції макроциклічних лактонів

4. поливання в ділянці спини і попереку


78. Яка комаха в стадії імаго не харчується?

1. ґедзі


2. мухи

3. блохи


4. оводи
79. Назвіть місяці, коли слід проводити пізню хіміотерапію за гіподерматозу великої рогатої худоби:

1. вересень

2. серпень

3. березень

4. квітень
80. Вкажіть інсектоакарициди із групи макроциклічних лактонів:

1. неоцидол2. дектомакс

3. бровермектин

4. роленол5 баймек
81. Через який період повторно слід обробляти тварин за саркоптозу?

1. 1-2 дні2. 7-10 днів

3. 2 тижні

4. 1 місяць
82. Вкажіть строк життя вошей на тваринах:

1. 1-1,5 міс.

2. 2-4 міс.

3. 6 міс.

4. 1 рік
83. Вкажіть основні клінічні ознаки за демодекозу великої рогатої худоби:1. на шкірі голови, шиї, грудей горбики округлої форми, діаметром 2-10

мм, свербіж відсутній

2. на шкірі в різних ділянках тіла горбики гарячі і болючі

3. на шкірі жовна великі, мають нориці, можна видавити личинку

4. запалення шкіри з появою лусочок, випадіння шерсті, свербіж
84. Який час паразитують личинки гастрофілюсів у коней?

1. 1 міс.

2. 2-4 міс.

3. 6-10 міс.

4. 1 рік
85. Який препарат має виражену репелентну дію?

1. дектомакс

2. неоцидом3. оксамат

4. бутокс


86. Назвіть збудника псороптозу овець:

1. Psoroptes cuniculi2. Psoroptes ovis

3. Psoroptes equi

4. Psoroptes bovis
87. Збудники якого роду акариформних кліщів викликають ураження вух у кролів?

1. Psoroptes

2. Chorioptes

3. Otodectes

4. Sarcoptes

5. Notoedres
88. Назвіть вид мух, личинки яких паразитують у ранах, виразках, на слизових оболонках тварин:

1. вольфартова муха

2. муха-корівниця

3. коняча жигалка

4. муха хатня


89. Яким видам тварин застосовують інсектицидні шампуні («Больфо»), емульсію у спеціальних піпетках та нашийники?

1. велика рогата худоба

2. вівці

3. собаки, коти

4. свині


5. коні
90. За якою морфологічною ознакою відрізняються ооцисти токсоплазм від еймерій?

1. колір ооцист

2. розмір ооцист

3. кількість спороцист в ооцисті

4. будова оболонки


91. Який протозооз являє загрозу для здоров’я людини?

1. анаплазмоз

2. еймеріоз

3. балантидіоз

4. гістомоноз


92. Що вивчає епізоотологія інвазійних хвороб ?

1. морфологічні ознаки збудника

2. діагностику

3. особливості розвитку та згасання інвазійних захворювань

4. імунітет


93. Назвіть збудників бабезіозу великої рогатої худоби:

1. Babesia ovis2. Babesia bovis

3. Babesia motasi4. Babesia bigemina
94. Який вид еймерій паразитує в сліпих кишках птиці?

1. Еimeria acervulina

2. Еimeria maxima

3. Еimeria tenella

4. Еimeria necatrix


95. Які протозоози являються зоонозами?

1. токсоплазмоз

2. гістомоноз

3 еймеріоз

4. ноземоз


96. Де локалізуються саркоцисти у організмі проміжних хазяїв?

1. м’язи

2. кишечник

3. кров

4. очі
97. У яких тварин проявляється клінічно балантидіоз?

1. собака

2. пацюк


3. велика рогата худоба

4. свиня
98. Кліщі яких родів переносять збудника анаплазмозу великої рогатої худоби в зоні Полісся?

1. Ixodes

2. Dermacentor

3. Boophilus

4. Hyaloma

99. Місце паразитування Еіmeria stidae в організмі кролів:

1. тонкий кишечник

2. товстий кишечник3. печінка

4. шлунок


100. Вкажіть препарати, що не перешкоджають розвитку імунітету при еймеріозі тварин?

1. фармкокцид

2. клопідол

3. кокцидіовіт

4. хімкокцид5. кокцидін
101. Наука, яка вивчає паразитів та хвороби, які вони спричиняють у сільськогосподарських і промислових тварин, а деякі з них і у людини:

1. паразитологія2. ветеринарна паразитологія

3. фітопаразитологія

4. медична фітопаразитологія
102. Наука, яка вивчає паразитичних червів і захворювання, спричинювані ними:

1. мікологія

2. протозоологія

3. гельмінтологія

4. арахноентомологія


103. Наука про паразитичних кліщів і комах - екзопаразитів тварин, людини й переносників збудників інфекційних та інвазійних хвороб:

1. інвазійні хвороби

2. протозоологія

3. гельмінтологія4. арахноентомологія
104. Хазяїн, в організмі якого паразит досягає статевозрілої стадії, розмножується і виділяє інвазійні елементи - це:

1. дефінітивний

2. проміжний

3. резервуарний

4. облігатний


105. Хазяїн, в організмі якого розвивається личинкова стадія паразита і розмножується нестатевим шляхом:

1. дефінітивний2. проміжний

3. резервуарний

4. облігатний
106. Хазяїн, в організмі якого паразит не розвивається, а тільки нагромаджується та зберігається в інвазійній стадії:

1. дефінітивний

2. проміжний

3. резервуарний

4. облігатний

107. Хазяї, які забезпечують паразитам найбільш сприятливі умови для життєдіяльності:

1. дефінітивний

2. проміжний

3. резервуарний4. облігатний
108. Паразити, які паразитують у внутрішніх органах і тканинах хазяїна - це:

1. ендопаразити

2. ектопаразити

3. ларвальні паразити

4. імагінальні паразити


109. Паразити, які живуть на зовнішніх покривах тіла хазяїна - це:

1. ендопаразити2. ектопаразити

3. ларвальні паразити

4. імагінальні паразити
110. Паразити, які спричиняють захворювання людини та тварин в стадії личинки - це:

1. ендопаразити

2. ектопаразити

3. ларвальні паразити

4. імагінальні паразити


111. Паразити, які спричиняють захворювання у статевозрілій стадії - це:

1. ендопаразити

2. ектопаразити

3. ларвальні паразити4. імагінальні паразити
112. Паразити, які в циклі розвитку мають одного хазяїна:

1. облігатно-специфічні

2. неспецифічні

3. моноксенні

4. гетероксенні

113. Паразити, в циклі розвитку використовують двох і більше хазяїв:

1. облігатно-специфічні

2. неспецифічні

3. моноксенні4. гетероксенні
114. Сукупність особин, подібних анатомічно і фізіологічно між собою, які дають потомство і мають один генетичний фонд, яким вони обмінюються.

1. вид

2. популяція

3. біоценоз

4. антропозооценоз


115. Сукупність представників одного виду, які живуть на певній території

1. вид


2. популяція

3. біоценоз

4. антропозооценоз

116. Назвати препарати ефективні за фасціольозу жуйних тварин:1. рафензол

2. мебендазол

3. оксібендазол

4. празиквантел5. комбітрем
117. Назвіть проміжних хазяїв при простогонімозі птиці:

1. молюски, мурахи

2. молюски, коники

3. молюски, бокоплави4. молюски, бабки
118. Плоскі гельмінти червоного кольору, на передньому кінці тіла мають адоральний диск, озброєний хітиновими шипами (35-40 штук). Визначте вид:

1. Paramphistomum ichikawai

2. Prosthogonimus cuneatus

3. Echinostoma revolutum

4. Liorchis scotiae


119. Назвіть препарати ефективні при еуритремозі жуйних тварин:

1. празиквантел

2. норсульфазол

3. бровасептол

4. сульфадиметоксин


120. Дефінітивний хазяїн заражається фасціолами заковтуючи:

1. мірацидій2. адолескарій

3. редії


4. церкарій
121. Дефінітивний хазяїн заражається дикроцеліями, заковтуючи:

1. мірацидій

2. церкарій

3. адолескарій4. метацеркарій
122. Із яєць трематод виходить:

1. мірацидій

2. редії


3. церкарій

4. адолескарій


123. Трематоди є:

1. геогельмінти2. біогельмінти

3. нематоди

4. цестоди
124. Місце локалізації фасціол в організмі дефінітивного хазяїна:

1. підшлункова залоза

2. тонкий відділ кишечника

3. фабрицієва бурса, яйцепроводи4. жовчні ходи печінки

125. Місце локалізації дикроцелій в організмі дефінітивного хазяїна:1. жовчні ходи печінки

2. підшлункова залоза

3. тонкий відділ кишечнику

4. фабрицієва бурса, яйцепроводи


126. Місце локалізації парамфістом в організмі дефінітивного хазяїна:

1. печінка

2. підшлункова залоза

3. тонкий відділ кишечника, рубець

4. фабрицієва бурса, яйцепроводи


127. Місце локалізації опісторхісів в організмі дефінітивного хазяїна:

1. підшлункова залоза2. жовчні ходи печінки

3. тонкий відділ кишечника, рубець

4. тонкий відділ кишечнику
128. Місце локалізації простогонімусів в організмі дефінитивного хазяїна:

1. фабрицієва бурса

2. яйцепровід

3. підшлункова залоза

4. тонкий відділ кишечнику
129. Місце локалізації ехіностом в організмі дефінітивного хазяїна:

1. печінка

2. підшлункова залоза

3. тонкий відділ кишечнику

4. фабрицієва бурса, яйцепровід


130. Fasciola hepatica має форму:

1. листочкоподібну

2. округлу

3. грушоподібну

4. веретеноподібну


131. Taenia pisiformis нагадує за формою:

1. міхур


2. стрічку

3. пилку

4. лист
132. Цистицеркозом целюлозним хворіють:

1. велика рогата худоба

2. людина

3. кролі


4. свині
133. Дефінітивний хазяїн при цестодозах виділяє з екскрементами в зовнішнє середовище:

1. личинки2. яйця

3. гермафродитні членики4. зрілі членики
134. Місце локалізації збудників теніозів у людей:

1. тонкий кишечник

2. товстий кишечник

3. шлунок

4. м'язи
135. Інвазійна личинкова стадія при дипілідіозі:

1. ехінокок

2. цистицерк

3. ценур

4. цистицеркоїд
136. Назвіть збудника цистицеркозу свиней:

1. Cysticercus ovis

2. Cysticercus pisiformis

3. Cysticercus cellulosae

4. Moniezia benedeni


137. Назвіть збудника цистицеркозу у великої рогатої худоби, дефінітивним хазяїном якого є людина:

1. Cysticercus ovis2. Cysticercus bovis

3. Cysticercus pisiformis

4. Coenurus cerebralis
138. У яких збудників гермафродитний членик має подвійний набір статевих органів?

1. Moniezia expansa

2. Taenia multiceps

3. Cysticercus ovis

4. Cysticercus bovis5. Moniezia benedeni
139. Для якого збудника характерна назва «Огірковий ціп’як»?

1. Echinococcus granulosus

2. Dicrocoelium lanceatum

3. Dipilidium caninum

4. Fasciola gigantica


140. Дефінітивний хазяїн збудника цистицеркозу свиней:

1. свині


2. людина

3. свині і людина

4. орибатидні кліщі
141. В біологічному циклі Dipilidium caninum приймає участь проміжний хазяїн:

1. людина

2. свиня

3. блохи, волосоїди

4. орибатидні кліщі


142. В біологічному циклі Moniezia benedeni приймає участь проміжний хазяїн:

1. людина

2. жуйні

3. блохи, волосоїди4. орибатидні кліщі

143. Дефінітивний хазяїн монієзій:

1. людина

2. жуйні

3. блохи, волосоїди

4. орибатидні кліщі
144. Дефінітивний хазяїн Echinococcus granulosus:

1. собаки, вовки, лисиці

2. жуйні


3. коні

4. кролі
145. Джерело інвазії при ценурозі овець:

1. люди

2. дрібна рогата худоба3. собаки

4. свині
146. Назвати місце локалізації збудника оксіурозу:

1. тонкий відділ кишечнику

2. товстий відділ кишечнику

3. підшлункова залоза

4. сліпі кішки
147. Назвати збудника оксіурозу:

1. Oxyuris equі

2. Parascaris eqorum

3. Strongylus eqinus

4. Oesophagostomum dentatum


148. Назвати збудника параскарозу:

1. Oxyuris equі2. Parascaris eqorum

3. Strongylus eqinus

4. Ascaridia galli
149. Назвати збудника пасалурозу:

1. Passalurus ambiquus

2. Ascaridia galli

3. Parascaris eqorum

4. Heteracis gallinarum


150. Назвати збудника аскарозу свиней:

1. Ascaris suum

2. Ascaridia galli

3. Parascaris eqorum

4. Strongylus eqinus


151. Назвати збудника аскаридіозу.

1. Strongylus eqinus

2. Parascaris eqorum

3. Ascaridia galli

4. Ascaris suum

152. Збудник білуватого кольору. Ротова капсула добре розвинена, напівкулястої форми, ротовий отвір оточений численними трикутними пелюстками. Визначте вид:

1. Parascaris eqorum

2. Ascaridia galli

3. Chabertia ovina

4. Ascaris suum


153. Які виділяють стадії клінічного перебігу аскарозу?

1. шкіряна2. легенева

3. кишкова

4. підгостра

5. гостра, підгостра
154. Телязіозом хворіють переважно:

1. велика рогата худоба

2. коні


3. кури

4. свині
155. Тетрамерозом хворіють:

1. жуйні

2. коні


3. птиця

4. свині
156. Назвати збудників трихінельозу свиней:1. Trichinella pseudospiralis

2. Trichuris suis

3. Telasia gulosa

4. Trichinella spiralis
157. Назвати місце локалізації личинок збудника сетаріозу:

1. тонкий відділ кишечнику

2. товстий відділ кишечнику

3. черевна, грудна порожнина, печінка4. кров
158. Назвіть місце локалізації личинок трихінел:

1. товстий кишечник

2. тонкий кишечник

3. м´язи

4. печінка


159. Хто є проміжним хазяїном у збудника дирофіляріозу?

1. дощовий черв'як2. комарі

3. мухи


4. відсутній
160. Назвіть місце локалізації збудника телязіозу:

1. тонкий відділ кишечнику

2. товстий відділ кишечнику

3. у м’язах4. в органах зору

161. Іксодові кліщі є переносниками збудників захворювань:1. бабезіоз великої рогатої худоби

2. телязіоз3. анаплазмоз

4. дипілідіоз


162. Dermanissus gallinae є:

1. кошарний кліщ

2. іксодовий кліщ

3. курячий кліщ

4. аргасовий кліщ


163. Чим відрізняється німфа іксодових кліщів від імаго за будовою?

1. відсутністю дихалець2. відсутністю статевого отвору

3. наявністю статевого отвору

4. наявністю 4-ої пари кінцівок
164. Чим відрізняється за будовою личинка іксодового кліща від німфи?

1. кількістю кінцівок

2. відсутністю дихалець

3. кількістю кінцівок і відсутністю дихалець

4. ротовим апаратом


165. Чим відрізняється за будовою самка іксодового кліща від самця?

1. розміром щитка

2. відсутністю статевого отвору

3. будовою хоботка

4. розмірами у голодному стані


166. До аргасових кліщів відноситься:

1. Knemidocoptes2. Argas persicus

3. Demodex bovis

4. Sarcoptes
167. Місця мешкання персидського кліща:

1. тварини

2. тваринницькі приміщення, кора дерев, нори грунтів

3. килими4. пташники: тріщини, щілини стін, гнізда
168. Яких тварин не можна обробляти акарицидами?

1. сільськогосподарських тварин

2. котів

3. собак


4. вагітних на останньому місяці і молодняк у перші 3 місяці
169. На якому виді тварин паразитує дерманісусний кліщ ?

1. на жуйних тваринах

2. на кролях

3. на птиці

4. на собаках, котах

170. До іксодид відносять роди:

1. Hyalomma, Dermacentor, Haemaphysalis,

2. Knemidocoptes, Demodex

3. Psoroptes, Chorioptes, Otodectes

4. Rhipicephalus, Boophilus
171. Назвіть збудника псороптозу кролів:

1. Psoroptes bovis

2. Psoroptes ovis

3. Psoroptes equi4. Psoroptes cuniculi
172. На якому виді тварин паразитує Sarcoptes equi?

1. на кролях2. на конях

3. на птиці

4. на собаках, котах
173. На якому виді тварин паразитує Notoedres cati?

1. на вівцях

2. на конях

3. на птиці4. на собаках, котах
174. Основна клінічна ознака при акарозах тварин:

1. відсутність апетиту2. свербіж

3. зниження маси тіла

4. підвищення температури
175. Живих кліщів у зскрібках шкіри тварин діагностують:

1. вітальними методами

2. мортальними методами

3. усіма перечисленими

4. серологічними реакціями


176. Назвіть місце локалізації збудника ринестрозу коней:

1. шлунок2. носова та лобна порожнина

3. підшкірна клітковина

4. кишечник
177. Melophagus ovinus паразитує на:

1. свинях

2. собаках

3. вівцях

4. конях
178. Личинки мухи Wohlfartia magnifica паразитують:1. у ранах

2. у виразках, на слизових оболонках

3. в лобних пазухах

4. в шлунку

5. в крові


179. Блохи є проміжними хазяями при:

1. сингамозі2. дипілідіозі

3. монієзіозі

4. параскарозі
180. Збудником сифонаптерозу собак є:

1. Ctenocephalides canis

2. Ctenocephalides felis

3. Pulex irritans

4. Haematopinus suis


181. Збудником естрозу овець є:

1. Oestrus ovis

2. Hypoderma bovis

3. Gastrophilus intestinalis

4. Rhinoestrus purpureus


182. Де локалізуються личинки великого шлункового овода?

1. на слизовій оболонці дванадцятипалої кишки

2. в лобних пазухах

3. на слизовій оболонці шлунку

4. на стінці глотки


183. Де локалізуються личинки овода Oestrus ovis?

1. на слизовій оболонці дванадцятипалої кишки2. в лобних пазухах

3. на слизовій оболонці шлунку

4. на стінці глотки
184. Збудниками гіподерматозу великої рогатої худоби є:

1. Oestrus ovis2. Hypoderma bovis

3. Gastrophilus intestinalis

4. Rhinoestrus purpureus

5. Hypoderma lineatum
185. Основна клінічна ознака при ринестрозі:

1. підвищення температури2. слизово-гнійні виділення з ніздрів

3. свербіж

4. коліки
186. Які види тварин більш сприйнятливі до гіподерматозу?

1. дрібна рогата худоба

2. коні

3. свині


4. велика рогата худоба
187. Основна клінічна ознака при гіподерматозі:

1. утворення на шкірі горбиків (жовен)

2. коліки

3. розлад функції шлунково-кишкового тракту

4. підвищення температури тіла


188. Від якого захворювання диференціюють естроз?

1. гастрофільоз

2. гіподерматоз

3. ценуроз

4. сифонаптероз


189. Назвіть збудника, наведеного на рисунку:

1. Ascaris suum

2. Wohlfartia magnifica

3. Oestrus ovis4. Haematopinus suis
190. Назвіть представників гнусу:

1. ґедзі, комарі, мошки, москіти

2. кліщі, волосоїди

3. мухи, оводи

4. клопи, таргани


191. Для якого захворювання великої рогатої худоби характерні "гранатові тіла"?

1. тейлеріоз

2. бабезіоз

3. піроплазмоз

4. анаплазмоз


192. Назвати місце локалізації криптоспоридій в організмі телят:

1. печінка

2. селезінка

3. кров


4. кишечник
193. Яких збудників переносять кліщі родини Ixodidae?

1. бабезій

2. еймерій

3. трихомонад

4. балантидій5. анаплазм
194. Від якої хвороби слід диференціювати саркоцистоз у проміжного хазяїна?

1. кокцидіозу2. трихінельозу

3. трихурозу4. трипаносомозу
195. Вкажіть назву збудника, наведеного на рисунку:

1. Eimeria stidae2. Тrichomonas foetus

3. Babesia suis

4. Babesia bigeminum
196. Збудником бабезіозу великої рогатої худоби є:

1. Тrichomonas foetus

2. Babesia suis

3. Тrypanosoma equiperdum4. Babesia bigeminum
197. Де локалізуються еймерії в організмі овець?

1. в епітеліальних клітинах слизової кишечника

2. в крові

3. в центральній нервовій системі

4. в легенях


198. Який матеріал використовують для лабораторної діагностики криптоспоридіозу?

1. кров


2. сечу

3. фекалії

4. виділення статевих органів


199. Механічними переносниками аноплазм є:

1. кровосисні комахи

2. мурашки

3. рачки-бокоплави

4. дафнії


200. Назвіть місце локалізації бабезій:

1. кишечник2. еритроцити

3. сеча


4. шлунок
201. Вкажіть автора вчення про девастацію:

1. В.О. Догель

2. О.П. Маркевич

3. Є.П. Павловський4. К.І. Скрябін
202. Вкажіть автора вчення про паразитоценози та асоціативні хвороби тварин:

1. В.О. Догель2. О.П. Маркевич

3. Є.П. Павловський

4. К.І. Скрябін
203. Вкажіть автора вчення про природну осередковість трансмісивних хвороб:

1. В.О. Догель

2. О.П. Маркевич

3. Є.П. Павловський

4. К.І. Скрябін


204. Вкажіть форму співжиття двох різнорідних організмів, які приносять один одному користь:

1. паразитизм2. мутуалізм

3. коменсалізм

4. індиферентне співжиття
205. Вкажіть форму співжиття, коли один організм живе за рахунок іншого, не завдаючи йому шкоди:

1. паразитизм

2. мутуалізм

3. коменсалізм

4. індиферентне співжиття

206. Вкажіть форму співжиття, коли організми одного виду використовують організм іншого виду як тимчасове або постійне існування та джерело живлення:

1. паразитизм

2. мутуалізм

3. коменсалізм

4. індиферентне співжиття


207. Вкажіть форму співжиття, яка характеризується незалежністю живих організмів, що знаходяться по сусідству:

1. паразитизм

2. мутуалізм

3. коменсалізм4. індиферентне співжиття
208. Дайте характеристику тимчасовим зоопаразитам:

1. паразитують в організмі лише одного хазяїна

2. живуть в організмі хазяїна на певній стадії свого розвитку

3. розвиваються в організмі двох і більше видів хазяїв4. розвиваються і розмножуються у навколишньому середовищі, а на тварин нападають лише для живлення

5. весь цикл розвитку відбувається всередині або на поверхні тіла хазяїна


209. Дайте характеристику постійним зоопаразитам:

1. паразитують в організмі лише одного хазяїна

2. живуть в організмі хазяїна на певній стадії свого розвитку

3. розвиваються в організмі двох і більше видів хазяїв

4. розвиваються і розмножуються у навколишньому середовищі, а на тварин нападають лише для живлення

5. весь цикл розвитку відбувається всередині або на поверхні тіла хазяїна
210. Дайте характеристику моноксенним зоопаразитам:

1. паразитують в організмі лише одного хазяїна

2. живуть в організмі хазяїна на певній стадії свого розвитку

3. розвиваються в організмі двох і більше видів хазяїв

4. розвиваються і розмножуються у навколишньому середовищі, а на тварин нападають лише для живлення

5. весь цикл розвитку відбувається всередині або на поверхні тіла хазяїна
211. Дайте характеристику гетероксенним зоопаразитам:

1. паразитують в організмі лише одного хазяїна

2. живуть в організмі хазяїна на певній стадії свого розвитку

3. розвиваються в організмі двох і більше видів хазяїв

4. розвиваються і розмножуються у навколишньому середовищі, а на тварин нападають лише для живлення

5. весь цикл розвитку відбувається всередині або на поверхні тіла хазяїна
212. Ветеринарна гельмінтологія вивчає:

1. паразитичні найпростіші2. паразитичні черви

3. паразитичні комахи

4. паразитичні кліщі
213. Ветеринарна протозоологія вивчає:

1. паразитичні найпростіші

2. паразитичні черви

3. паразитичні комахи

4. паразитичні кліщі


214. Ветеринарна акарологія вивчає:

1. паразитичні найпростіші

2. паразитичні черви

3. паразитичні комахи4. паразитичні кліщі
215. Ветеринарна ентомологія вивчає:

1. паразитичні найпростіші

2. паразитичні черви

3. паразитичні комахи

4. паразитичні кліщі


216. Етап розвитку трематод ембріогонія це:

1. процес перетворення церкаріїв у інвазійну личинку (адолескарій)2. розвиток зародкової клітини до формування мірацидія

3. розвиток до статевозрілої стадії в організмі дефінітивного хазяїна

4. безстатеве розмноження личинкових стадій у тілі проміжного хазяїна
217. Етап розвитку трематод партеногонія це:

1. процес перетворення церкаріїв у інвазійну личинку (адолескарій)

2. розвиток зародкової клітини до формування мірацидія

3. розвиток до статевозрілої стадії в організмі дефінітивного хазяїна4. безстатеве розмноження личинкових стадій у тілі проміжного хазяїна
218. Етап розвитку трематод маритогонія це:

1. процес перетворення церкаріїв у інвазійну личинку (адолескарій)

2. розвиток зародкової клітини до формування мірацидія

3. розвиток до статевозрілої стадії в організмі дефінітивного хазяїна

4. безстатеве розмноження личинкових стадій у тілі проміжного хазяїна


219. Етап розвитку трематод цистогонія це:

1. процес перетворення церкаріїв у інвазійну личинку (адолескарій)

2. розвиток зародкової клітини до формування мірацидія

3. розвиток до статевозрілої стадії в організмі дефінітивного хазяїна

4. безстатеве розмноження личинкових стадій у тілі проміжного хазяїна


220. Морфологічні особливості Fasciola hepatica:

1. гельмінти конічної форми, рожевого кольору, розміром 5-20 мм

2. гельмінти ланцетоподібної форми, сірого кольору, завдовжки 5-15 мм, завширшки 1,5-2,5 мм

3. гельмінти стрічкоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки до 7,5 см4. гельмінти листоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки 2-3 см, завширшки до 1 см

221. Морфологічні особливості Liorchis scotiae:1. гельмінти конічної форми, рожевого кольору, розміром 5-20 мм

2. гельмінти ланцетоподібної форми, сірого кольору, завдовжки 5-15 мм, завширшки 1,5-2,5 мм

3. гельмінти стрічкоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки до 7,5 см

4. гельмінти листоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки 2-3 см, завширшки до 1 см


222. Морфологічні особливості Dicrocoelium lanceatum:

1. гельмінти конічної форми, рожевого кольору, розміром 5-20 мм2. гельмінти ланцетоподібної форми, сірого кольору, завдовжки 5-15 мм, завширшки 1,5-2,5 мм

3. гельмінти стрічкоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки до 7,5 см

4. гельмінти листоподібної форми, темно-сірого кольору, завдовжки 2-3 см, завширшки до 1 см

223.Вкажіть на локалізацію молодих фасціол в організмі жуйних тварин:

1. дванадцятипала кишка, сичуг

2. паренхіма печінки

3. жовчні ходи печінки

4. рубець, сітка, книжка
224.Вкажіть на локалізацію статевозрілих фасціол в організмі жуйних тварин:

1. дванадцятипала кишка, сичуг

2. паренхіма печінки

3. жовчні ходи печінки

4. рубець, сітка, книжка


225.Вкажіть на локалізацію молодих парамфістом в організмі жуйних тварин:

1. дванадцятипала кишка, сичуг

2. паренхіма печінки

3. жовчні ходи печінки

4. рубець, сітка, книжка


226.Вкажіть на локалізацію статевозрілих парамфістом в організмі жуйних тварин:

1. дванадцятипала кишка, сичуг

2. паренхіма печінки

3. жовчні ходи печінки4. рубець, сітка, книжка
227. З`ясуйте за участі яких проміжних хазяїв проходить розвиток Fasciola hepatica:

1. мурашки2. малий ставковик

3. прісноводні молюски планорбіди

4. вушкоподібний ставковик
228. З`ясуйте за участі яких проміжних хазяїв проходить розвиток Fasciola gigantica:

1. мурашки

2. малий ставковик

3. прісноводні молюски планорбіди4. вушкоподібний ставковик
229. З`ясуйте за участі яких проміжних хазяїв проходить розвиток Liorchis scotiae:

1. мурашки

2. малий ставковик

3. прісноводні молюски планорбіди

4. вушкоподібний ставковик

230. Вкажіть на морфологічні особливості мірацидія фасціоли.:

1. інвазійна інцистована личинка округлої форми, в якій розрізняють присоски, кишечні трубки, знаходиться у тілі додаткового хазяїна

2. інвазійна інцистована личинка округлої форми, в якій розрізняють присоски, кишечні трубки, знаходиться на водній рослинності

3. личинка видовженої форми, вкрита війками, з х-подібним світлочутливим вічком

4. личинка видовженої форми, розмножується партеногенетично у тілі молюсків

5. личинка веретеноподібної форми, розмножується партеногенетично у тілі молюсків
231. Дайте характеристику інвазійній личинці Cysticercus bovis:

1. міхур завбільшки від горошини до голови новонародженої дитини, заповнений світло-жовтою рідиною; cтінка має зовнішню - кутикулярну, молочно-білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком, і внутрішню - гермінативну (зародкову), на поверхні якої відроджуються виводкові капсули, а в них - зародкові сколекси і вторинні (дочірні) міхурі2. прозорий міхур сірувато-білого кольору, овольної форми, завдовжки 5-9 мм і завширшки 3-6 мм, заповнений рідиною, на його внутрішній оболонці просвічується один сколекс

3. міхур розміром з куряче яйце, світло-сірого кольору, заповнений рідиною, на внутрішній оболонці острівцями розміщено сотні протосколексів

4. міхур овальної форми, світло-сірого кольору, розміром до курячого яйця і більше, заповнений рідиною з одним сколексом, прикріплений до органа довгою тонкою шийкою
232. Дайте характеристику інвазійній личинці Cysticercus tenuicollis:

1. міхур завбільшки від горошини до голови новонародженої дитини, заповнений світло-жовтою рідиною; cтінка має зовнішню - кутикулярну, молочно-білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком, і внутрішню - гермінативну (зародкову), на поверхні якої відроджуються виводкові капсули, а в них - зародкові сколекси і вторинні (дочірні) міхурі

2. прозорий міхур сірувато-білого кольору, овольної форми, завдовжки 5-9 мм і завширшки 3-6 мм, заповнений рідиною, на його внутрішній оболонці просвічується один сколекс

3. міхур розміром з куряче яйце, світло-сірого кольору, заповнений рідиною, на внутрішній оболонці острівцями розміщено сотні протосколексів4. міхур овальної форми, світло-сірого кольору, розміром до курячого яйця і більше, заповнений рідиною з одним сколексом, прикріплений до органа довгою тонкою шийкою
233. Дайте характеристику інвазійній личинці Echinococcus granulosus:

1. міхур завбільшки від горошини до голови новонародженої дитини, заповнений світло-жовтою рідиною; cтінка має зовнішню - кутикулярну, молочно-білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком, і внутрішню - гермінативну (зародкову), на поверхні якої відроджуються виводкові капсули, а в них - зародкові сколекси і вторинні (дочірні) міхурі

2. прозорий міхур сірувато-білого кольору, овольної форми, завдовжки 5-9 мм і завширшки 3-6 мм, заповнений рідиною, на його внутрішній оболонці просвічується один сколекс

3. міхур розміром з куряче яйце, світло-сірого кольору, заповнений рідиною, на внутрішній оболонці острівцями розміщено сотні протосколексів

4. міхур овальної форми, світло-сірого кольору, розміром до курячого яйця і більше, заповнений рідиною з одним сколексом, прикріплений до органа довгою тонкою шийкою


234. Дайте характеристику інвазійній личинці Coenurus cerebralis:

1. міхур завбільшки від горошини до голови новонародженої дитини, заповнений світло-жовтою рідиною; cтінка має зовнішню - кутикулярну, молочно-білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком, і внутрішню - гермінативну (зародкову), на поверхні якої відроджуються виводкові капсули, а в них - зародкові сколекси і вторинні (дочірні) міхурі

2. прозорий міхур сірувато-білого кольору, овольної форми, завдовжки 5-9 мм і завширшки 3-6 мм, заповнений рідиною, на його внутрішній оболонці просвічується один сколекс

3. міхур розміром з куряче яйце, світло-сірого кольору, заповнений рідиною, на внутрішній оболонці острівцями розміщено сотні протосколексів

4. міхур овальної форми, світло-сірого кольору, розміром до курячого яйця і більше, заповнений рідиною з одним сколексом, прикріплений до органа довгою тонкою шийкою


235. Назвіть дефінітивних та проміжних хазяїв цестоди: Taenia saginata:

1. собака; кролі, зайці2. людина; велика рогата худоба

3. людина; свині, м`ясоїдні, людина

4. собака; жуйні, свині
236. Назвіть дефінітивних та проміжних хазяїв цестоди Taenia solium:

1. собака; кролі, зайці

2. людина; велика рогата худоба

3. людина; свині, м`ясоїдні, людина

4. собака; жуйні, свині


237. Назвіть дефінітивних та проміжних хазяїв цестоди Taenia hydatigena:

1. собака; кролі, зайці

2. людина; велика рогата худоба

3. людина; свині, м`ясоїдні, людина4. собака; жуйні, свині
238. Назвіть дефінітивних та проміжних хазяїв цестоди Taenia pisiformis:

1. собака; кролі, зайці

2. людина; велика рогата худоба

3. людина; свині, м`ясоїдні, людина

4. собака; жуйні, свині


239. Дайте морфологічну характеристику Moniezia expansa:

1. завдовжки до 4 м, стробіла жовто-білого кольору, широка, тонка і напівпрозора, членики широкі, міжпроглотидні залози мають вигляд суцільної смуги, в гермафродитному членику подвійний набір статевих органів і міститься до 600 сім`яників

2. завдовжки до 4 м, членики витягнуті в поперечному напрямку, статеві органи одинарні, матка розміщена у гермафродитному членику у вигляді слабохвилястої трубки, займає передню їх половину

3. завдовжки до 10 м, стробіла молочно-білого кольору, членики широкі і короткі, міжпроглотидні залози кільцеподібної форми, у гермафродитному членику - подвійний набір статевих органів

4. завдовжки до 3 м, за формою нагадує шнур, статеві органи розміщені з одного боку, матка у формі одинарного поперечного мішка, розпадається на капсули


240. Дайте морфологічну характеристику Moniezia benedeni:

1. завдовжки до 4 м, стробіла жовто-білого кольору, широка, тонка і напівпрозора, членики широкі, міжпроглотидні залози мають вигляд суцільної смуги, в гермафродитному членику подвійний набір статевих органів і міститься до 600 сім`яників

2. завдовжки до 4 м, членики витягнуті в поперечному напрямку, статеві органи одинарні, матка розміщена у гермафродитному членику у вигляді слабохвилястої трубки, займає передню їх половину

3. завдовжки до 10 м, стробіла молочно-білого кольору, членики широкі і короткі, міжпроглотидні залози кільцеподібної форми, у гермафродитному членику - подвійний набір статевих органів

4. завдовжки до 3 м, за формою нагадує шнур, статеві органи розміщені з одного боку, матка у формі одинарного поперечного мішка, розпадається на капсули

241.Вкажіть на локалізацію цестоди Anoplocephala magna в організмі коней: 1. шлунок

2. дванадцятипала кишка3. порожня і клубова кишки

4. сліпа та ободова кишки


242.Вкажіть на локалізацію цестоди Anoplocephala perfoliata в організмі коней: 1. шлунок

2. дванадцятипала кишка

3. порожня і клубова кишки

4. сліпа та ободова кишки
243.Вкажіть на локалізацію цестоди Paranoplocephala mamillana в організмі коней:

1. шлунок2. дванадцятипала кишка

3. порожня і клубова кишки

4. сліпа та ободова кишки
244. Назвіть личинкові стадії збідника дифілоботріозу м’ясоїдних тварин:

1. корацидій, процеркоїд, плероцеркоїд

2. онкосфера, цистицерк

3. онкосфера, цистицеркоїд

4. онкосфера, ценур

245. Назвіть личинкові стадії збідника дипілідіозу м’ясоїдних тварин:

1. корацидій, процеркоїд, плероцеркоїд

2. онкосфера, цистицерк

3. онкосфера, цистицеркоїд

4. онкосфера, ценур


246. Вкажіть на локалізацію нематоди Neoascaris vitulorum в організмі жуйних тварин:

1. кон`юнктивальний мішок, під третьою повікою2. тонкий кишечник

3. бронхи, трахея

4. сичуг
247. Вкажіть на локалізацію нематоди Haemonchus contortus в організмі жуйних тварин:

1. кон`юнктивальний мішок, під третьою повікою

2. тонкий кишечник

3. бронхи, трахея4. сичуг
248. Вкажіть на локалізацію нематоди Thelazia rhodesi в організмі жуйних тварин:

1. кон`юнктивальний мішок, під третьою повікою

2. тонкий кишечник

3. бронхи, трахея

4. сичуг
249. Вкажіть на локалізацію нематоди Dictyocaulus viviparus в організмі телят:

1. кон`юнктивальний мішок, під третьою повікою

2. тонкий кишечник3. бронхи, трахея

4. сичуг
250.Овальна форма, коричневий колір, горбкувата зовнішня оболонка характерні для яєць гельмінтів:1. Ascaridia galli

2. Ascaris suum

3. Parascaris equorum

4. Neoascaris vitullorum
251. Вкажіть, які лабораторні методи діагностики застосовують за диктіокаульозу жуйних тварин:

1. дослідження фекалій методом флотації за Фюлеборном

2. дослідження фекалій методом седиментації

3. дослідження фекалій методом Бермана

4. дослідження крові, взятої з периферичних судин, методом розчавленої краплі


252. Кругла форма, коричневий колір, гладенька зовнішня оболонка характерні для яєць гельмінтів:

1. Ascaridia galli

2. Ascaris suum

3. Parascaris equorum

4. Neoascaris vitullorum
253. Вкажіть, які лабораторні методи діагностики застосовують за сетаріозу жуйних тварин:

1. дослідження фекалій методом флотації за Фюлеборном

2. дослідження фекалій методом седиментації

3. дослідження фекалій методом Бермана4. дослідження крові, взятої з периферичних судин, методом розчавленої краплі
254. Вкажіть на характерні морфологічні особливості збудника Strongylus vulgaris:

1. гельмінт завдовжки 1-2,5 см. У ротовій капсулі є три вирости.2. гельмінт завдовжки 1-2,8 см. У ротовій капсулі дорзальний стравохідний жолоб і два вушкоподібних вирости (зуби). Інвазійна личинка має 32 кишкові клітини.

3. гельмінт завдовжки 2,5-5 см. У ротовій капсулі знаходяться 4 гострокінцеві вирости, два з яких довгі, а два – короткі.

4. гельмінт завдовжки 2,5-4,5 см. У ротовій капсулі виростів немає. Інвазійна личинка має 20 кишкових клітин.
255. Вкажіть на характерні морфологічні особливості збудника Strongylus edentatus:

1. Гельмінт завдовжки 1-2,5 см. У ротовій капсулі є три вирости.

2. Гельмінт завдовжки 1-2,8 см. У ротовій капсулі дорзальний стравохідний жолоб і два вушкоподібних вирости (зуби). Інвазійна личинка має 32 кишкові клітини.

3. Гельмінт завдовжки 2,5-5 см. У ротовій капсулі знаходяться 4 гострокінцеві вирости, два з яких довгі, а два – короткі.4. Гельмінт завдовжки 2,5-4,5 см. У ротовій капсулі виростів немає. Інвазійна личинка має 20 кишкових клітин.
256. Вкажіть на характерні морфологічні особливості збудника Strongylus equinus:

1. Гельмінт завдовжки 1-2,5 см. У ротовій капсулі є три вирости.

2. Гельмінт завдовжки 1-2,8 см. У ротовій капсулі дорзальний стравохідний жолоб і два вушкоподібних вирости (зуби). Інвазійна личинка має 32 кишкові клітини.

3. Гельмінт завдовжки 2,5-5 см. У ротовій капсулі знаходяться 4 гострокінцеві вирости, два з яких довгі, а два – короткі.

4. Гельмінт завдовжки 2,5-4,5 см. У ротовій капсулі виростів немає. Інвазійна личинка має 20 кишкових клітин.

257. Вкажіть на локалізацію личинок Strongylus edentatus в організмі коней:

1. підшлункова залоза

2. стінка товстих кишок

3. брижові артерії4. очеревина
258. Вкажіть на локалізацію личинок Strongylus vulgaris в організмі коней:

1. підшлункова залоза

2. стінка товстих кишок

3. брижові артерії

4. очеревина


259. Вкажіть на локалізацію личинок Strongylus equinus в організмі коней:

1. підшлункова залоза

2. стінка товстих кишок

3. брижові артерії

4. очеревина


260. Вкажіть на локалізацію статевозрілих нематод Metastrongylus elongatus в організмі свиней:

1. печінка

2. підшлункова залоза

3. тонкий кишечник4. легені

261. Вкажіть функціональне значення пальп у іксодових кліщів:

1. фіксація на шкірі хазяїна

2. вибір місця для розтину шкіри

3. пошук хазяїна термо- та хеморецепторами

4. розтин шкіри
262. Вкажіть функціональне значення хеліцер у іксодових кліщів:

1. фіксація на шкірі хазяїна

2. вибір місця для розтину шкіри

3. пошук хазяїна термо- та хеморецепторами4. розтин шкіри
263. Вкажіть функціональне значення гіпостому у іксодових кліщів:

1. фіксація на шкірі хазяїна

2. вибір місця для розтину шкіри

3. пошук хазяїна термо- та хеморецепторами

4. розтин шкіри


264. Вкажіть функціональне значення органу Галлера у іксодових кліщів:

1. фіксація на шкірі хазяїна

2. вибір місця для розтину шкіри

3. пошук хазяїна термо- та хеморецепторами

4. розтин шкіри


265. Дорзальний щиток у іксодових кліщів має назву:

1. гіпостом

2. гнатосома

3. перитрема4. скутум

266. Морфологічні особливості кліщів роду Psoroptes:

1. кліщі округлої форми, розміром від 0,2 мм до 0,5 мм. Лапки короткі, товсті, конусоподібні, мають присоски на довгих суцільних стрижнях.

2. кліщі видовжено-овальної форми, розміром 0,3-0,5 мм. Тюльпаноподібної форми присоски розміщені на кінцівках на коротких несегментованих стрижнях3. кліщі овальної форми, розміром 0,5- 0,8 мм. Присоски на кінцівках розміщені на довгих членистих стрижнях.

4. кліщі червоподібної форми, 0,2-0,4 мм завдовжки, світло-сірого кольору, з посмугованою в поперечному напрямку кутикулою. Кінцівки без присосок.


267. Морфологічні особливості кліщів роду Sarcoptes:

1. кліщі округлої форми, розміром від 0,2 мм до 0,5 мм. Лапки короткі, товсті, конусоподібні, мають присоски на довгих суцільних стрижнях.

2. кліщі видовжено-овальної форми, розміром 0,3-0,5 мм. Тюльпаноподібної форми присоски розміщені на кінцівках на коротких несегментованих стрижнях

3. кліщі овальної форми, розміром 0,5- 0,8 мм. Присоски на кінцівках розміщені на довгих членистих стрижнях.

4. кліщі червоподібної форми, 0,2-0,4 мм завдовжки, світло-сірого кольору, з посмугованою в поперечному напрямку кутикулою. Кінцівки без присосок.


268. Морфологічні особливості кліщів роду Chorioptes:

1. кліщі округлої форми, розміром від 0,2 мм до 0,5 мм. Лапки короткі, товсті, конусоподібні, мають присоски на довгих суцільних стрижнях.2. кліщі видовжено-овальної форми, розміром 0,3-0,5 мм. Тюльпаноподібної форми присоски розміщені на кінцівках на коротких несегментованих стрижнях

3. кліщі овальної форми, розміром 0,5- 0,8 мм. Присоски на кінцівках розміщені на довгих членистих стрижнях.

4. кліщі червоподібної форми, 0,2-0,4 мм завдовжки, світло-сірого кольору, з посмугованою в поперечному напрямку кутикулою. Кінцівки без присосок.
269. Морфологічні особливості кліщів Otodectes cynotis:

1. кліщі округлої форми, розміром від 0,2 мм до 0,5 мм. Лапки короткі, товсті, конусоподібні, мають присоски на довгих суцільних стрижнях.2. кліщі видовжено-овальної форми, розміром 0,3-0,5 мм. Тюльпаноподібної форми присоски розміщені на кінцівках на коротких несегментованих стрижнях

3. кліщі овальної форми, розміром 0,5- 0,8 мм. Присоски на кінцівках розміщені на довгих членистих стрижнях.

4. кліщі червоподібної форми, 0,2-0,4 мм завдовжки, світло-сірого кольору, з посмугованою в поперечному напрямку кутикулою. Кінцівки без присосок.
270. Морфологічні особливості кліщів Notoedres cati:

1. кліщі округлої форми, розміром від 0,2 мм до 0,5 мм. Лапки короткі, товсті, конусоподібні, мають присоски на довгих суцільних стрижнях.

2. кліщі видовжено-овальної форми, розміром 0,3-0,5 мм. Тюльпаноподібної форми присоски розміщені на кінцівках на коротких несегментованих стрижнях

3. кліщі овальної форми, розміром 0,5- 0,8 мм. Присоски на кінцівках розміщені на довгих членистих стрижнях.

4. кліщі червоподібної форми, 0,2-0,4 мм завдовжки, світло-сірого кольору, з посмугованою в поперечному напрямку кутикулою. Кінцівки без присосок.


271. Первинні місця поселення кліщів роду Psoroptes:

1. на шкірі кінцівок жуйних і коней2. на шкірі тулуба жуйних і коней

3. на шкірі внутрішньої поверхні вух м`ясоїдних

4. у шкірі голови м`ясоїдних

5. у шкірі голови жуйних, коней і свиней


272. Первинні місця поселення кліщів роду Chorioptes:

1. на шкірі кінцівок жуйних і коней

2. на шкірі тулуба жуйних і коней

3. на шкірі внутрішньої поверхні вух м`ясоїдних

4. у шкірі голови м`ясоїдних

5. у шкірі голови жуйних, коней і свиней
273. Первинні місця поселення кліщів роду Sarcoptes:

1. на шкірі кінцівок жуйних і коней

2. на шкірі тулуба жуйних і коней

3. на шкірі внутрішньої поверхні вух м`ясоїдних

4. у шкірі голови м`ясоїдних

5. у шкірі голови жуйних, коней і свиней
274. Первинні місця поселення кліщів роду Otodectes:

1. на шкірі кінцівок жуйних і коней

2. на шкірі тулуба жуйних і коней

3. на шкірі внутрішньої поверхні вух м`ясоїдних

4. у шкірі голови м`ясоїдних

5. у шкірі голови жуйних, коней і свиней
275. Первинні місця поселення кліщів роду Notoedres:

1. на шкірі кінцівок жуйних і коней

2. на шкірі тулуба жуйних і коней

3. на шкірі внутрішньої поверхні вух м`ясоїдних4. у шкірі голови м`ясоїдних

5. у шкірі голови жуйних, коней і свиней


276. Встановіть локалізацію личинок 1-ої стадії Hypoderma bovis в організмі тварин:

1. шлунок, кишечник

2. носова порожнина

3. спинномозковий канал

4. стравохід


277. Встановіть локалізацію личинок 1-ої стадії Hypoderma lineatum в організмі тварин:

1. шлунок, кишечник

2. носова порожнина

3. спинномозковий канал4. стравохід
278. Встановіть локалізацію личинок 1-ої стадії Oestrus ovis в організмі овець:

1. шлунок, кишечник2. носова порожнина

3. спинномозковий канал

4. стравохід
279. Дайте морфологічну характеристику імаго комах-ектопаразитів роду Bovicola:

1. Комахи 9-13 мм завдовжки, сірого кольору з трьома темними смугами на прозорій спинці. Хоботок лижучого типу. Черевце яйцеподібне. Крила широкі.

2. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки, сіро-жовтого кольору. Тіло видовжено-овальне, вкрите волосками і щетинками. Голова вужча за груди. Очі відсутні. Хоботок колючо-сисного типу. Щелепи і губи злиті разом і утворюють смоктальну трубку, всередині якої знаходиться рухливе колюче жало. Груди короткі. До них приєднані три пари лапок, які закінчуються кігтиками. Черевце овальне, сегментоване. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.

3. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки. Їхнє тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, жовтого або світло-коричневого кольору. Голова ширша за груди. Хоботок гризучого типу, складається з верхньої та нижньої губ, верхніх і нижніх щелеп, краї яких мають дрібні зубчики. Очі слабко розвинені. Черевце видовжено-овальної форми, сегментоване, вкрите волосками і щетинками. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.

4. Безкрила комаха жовто-бурого кольору, до 4,4 мм завдовжки. Тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, вкрите волосками і щетинками. Голова невелика, міцно прилягає до грудей. Фасеткові очі коричневі. Хоботок довгий, тонкий, колючо-сисного типу. До його боків прилягають нижньо-щелепові щупальця, густо вкриті волосками. Вусики короткі, двочленисті. Лапки розвинені, широко розставлені і закінчуються серпоподібними кігтиками. Черевце широке, злегка сегментоване.

280. Дайте морфологічну характеристику імаго комах-ектопаразитів Melophagus ovinus:

1. Комахи 9-13 мм завдовжки, сірого кольору з трьома темними смугами на прозорій спинці. Хоботок лижучого типу. Черевце яйцеподібне. Крила широкі.

2. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки, сіро-жовтого кольору. Тіло видовжено-овальне, вкрите волосками і щетинками. Голова вужча за груди. Очі відсутні. Хоботок колючо-сисного типу. Щелепи і губи злиті разом і утворюють смоктальну трубку, всередині якої знаходиться рухливе колюче жало. Груди короткі. До них приєднані три пари лапок, які закінчуються кігтиками. Черевце овальне, сегментоване. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.

3. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки. Їхнє тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, жовтого або світло-коричневого кольору. Голова ширша за груди. Хоботок гризучого типу, складається з верхньої та нижньої губ, верхніх і нижніх щелеп, краї яких мають дрібні зубчики. Очі слабко розвинені. Черевце видовжено-овальної форми, сегментоване, вкрите волосками і щетинками. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.4. Безкрила комаха жовто-бурого кольору, до 4,4 мм завдовжки. Тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, вкрите волосками і щетинками. Голова невелика, міцно прилягає до грудей. Фасеткові очі коричневі. Хоботок довгий, тонкий, колючо-сисного типу. До його боків прилягають нижньо-щелепові щупальця, густо вкриті волосками. Вусики короткі, двочленисті. Лапки розвинені, широко розставлені і закінчуються серпоподібними кігтиками. Черевце широке, злегка сегментоване.
281. Дайте морфологічну характеристику імаго комах-ектопаразитів роду Haematopinus :

1. Комахи 9-13 мм завдовжки, сірого кольору з трьома темними смугами на прозорій спинці. Хоботок лижучого типу. Черевце яйцеподібне. Крила широкі.2. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки, сіро-жовтого кольору. Тіло видовжено-овальне, вкрите волосками і щетинками. Голова вужча за груди. Очі відсутні. Хоботок колючо-сисного типу. Щелепи і губи злиті разом і утворюють смоктальну трубку, всередині якої знаходиться рухливе колюче жало. Груди короткі. До них приєднані три пари лапок, які закінчуються кігтиками. Черевце овальне, сегментоване. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.

3. Дрібні безкрилі комахи 1,5-5 мм завдовжки. Їхнє тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, жовтого або світло-коричневого кольору. Голова ширша за груди. Хоботок гризучого типу, складається з верхньої та нижньої губ, верхніх і нижніх щелеп, краї яких мають дрібні зубчики. Очі слабко розвинені. Черевце видовжено-овальної форми, сегментоване, вкрите волосками і щетинками. Задній кінець самок має виїмку, у самців він округлий.

4. Безкрила комаха жовто-бурого кольору, до 4,4 мм завдовжки. Тіло сплющене в дорзо-вентральному напрямку, вкрите волосками і щетинками. Голова невелика, міцно прилягає до грудей. Фасеткові очі коричневі. Хоботок довгий, тонкий, колючо-сисного типу. До його боків прилягають нижньо-щелепові щупальця, густо вкриті волосками. Вусики короткі, двочленисті. Лапки розвинені, широко розставлені і закінчуються серпоподібними кігтиками. Черевце широке, злегка сегментоване.
282. Вкажіть на біологічні особливості комах-ектопаразитів роду Bovicola:

1. Самка відкладає за добу від 1 до 7 яєць (всього за життя – 80-100), прикріплюючи їх до прикореневої яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони тричі линяють, живляться кров`ю і стають статевозрілими.2. Самки відкладають 20-60 яєць, прикріплюючи їх до прикореневої частини волосся матковим секретом. З яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони двічі линяють і стають статевозрілими. Цикл розвитку триває 2-4 тижні.

3. Самка народжує 15-20 личинок і їх прикріплює до прикореневої частини волосся матковим секретом. Личинки через 4-6 год перетворюються на лялечок. Імаго з`являється через 3-4 тижні і живиться кров`ю. Живуть самки 7-8, самці – 2-4 місяці.

4. У самки через 10-12 діб після копуляції дозріває до 200 личинок, які вона відкладає по 10-35 штук у свіжі рани, на слизові оболонки. Живляться вони клітинами шкіри та крові. Личинки розвиваються упродовж 3-8 діб, двічі линяють, виходять із рани, падають на землю, зариваються на глибину від 1 до 18 см і перетворюються на лялечку. Стадія лялечки триває 9-24 доби, після чого вилітають імаго.
283. Вкажіть на біологічні особливості комах-ектопаразитів роду Haematopinus:

1. Самка відкладає за добу від 1 до 7 яєць (всього за життя – 80-100), прикріплюючи їх до прикореневої яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони тричі линяють, живляться кров`ю і стають статевозрілими.

2. Самки відкладають 20-60 яєць, прикріплюючи їх до прикореневої частини волосся матковим секретом. З яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони двічі линяють і стають статевозрілими. Цикл розвитку триває 2-4 тижні.

3. Самка народжує 15-20 личинок і їх прикріплює до прикореневої частини волосся матковим секретом. Личинки через 4-6 год перетворюються на лялечок. Імаго з`являється через 3-4 тижні і живиться кров`ю. Живуть самки 7-8, самці – 2-4 місяці.

4. У самки через 10-12 діб після копуляції дозріває до 200 личинок, які вона відкладає по 10-35 штук у свіжі рани, на слизові оболонки. Живляться вони клітинами шкіри та крові. Личинки розвиваються упродовж 3-8 діб, двічі линяють, виходять із рани, падають на землю, зариваються на глибину від 1 до 18 см і перетворюються на лялечку. Стадія лялечки триває 9-24 доби, після чого вилітають імаго.


284. Вкажіть на біологічні особливості комах-ектопаразитів Melophagus ovinus:

1. Самка відкладає за добу від 1 до 7 яєць (всього за життя – 80-100), прикріплюючи їх до прикореневої яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони тричі линяють, живляться кров`ю і стають статевозрілими.

2. Самки відкладають 20-60 яєць, прикріплюючи їх до прикореневої частини волосся матковим секретом. З яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони двічі линяють і стають статевозрілими. Цикл розвитку триває 2-4 тижні.

3. Самка народжує 15-20 личинок і їх прикріплює до прикореневої частини волосся матковим секретом. Личинки через 4-6 год перетворюються на лялечок. Імаго з`являється через 3-4 тижні і живиться кров`ю. Живуть самки 7-8, самці – 2-4 місяці.

4. У самки через 10-12 діб після копуляції дозріває до 200 личинок, які вона відкладає по 10-35 штук у свіжі рани, на слизові оболонки. Живляться вони клітинами шкіри та крові. Личинки розвиваються упродовж 3-8 діб, двічі линяють, виходять із рани, падають на землю, зариваються на глибину від 1 до 18 см і перетворюються на лялечку. Стадія лялечки триває 9-24 доби, після чого вилітають імаго.


285. Вкажіть на біологічні особливості комах-ектопаразитів Wohlfahrtia magnifica:

1. Самка відкладає за добу від 1 до 7 яєць (всього за життя – 80-100), прикріплюючи їх до прикореневої яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони тричі линяють, живляться кров`ю і стають статевозрілими.

2. Самки відкладають 20-60 яєць, прикріплюючи їх до прикореневої частини волосся матковим секретом. З яєць через 10-14 діб вилуплюються личинки, які подібні до імаго, але менші за розміром. Вони двічі линяють і стають статевозрілими. Цикл розвитку триває 2-4 тижні.

3. Самка народжує 15-20 личинок і їх прикріплює до прикореневої частини волосся матковим секретом. Личинки через 4-6 год перетворюються на лялечок. Імаго з`являється через 3-4 тижні і живиться кров`ю. Живуть самки 7-8, самці – 2-4 місяці.4. У самки через 10-12 діб після копуляції дозріває до 200 личинок, які вона відкладає по 10-35 штук у свіжі рани, на слизові оболонки. Живляться вони клітинами шкіри та крові. Личинки розвиваються упродовж 3-8 діб, двічі линяють, виходять із рани, падають на землю, зариваються на глибину від 1 до 18 см і перетворюються на лялечку. Стадія лялечки триває 9-24 доби, після чого вилітають імаго.
286. Вкажіть на морфологічні особливості двокрилих комах родини Culicidae:

1. Дрібні комахи 0,8-3 мм завдовжки, голова нахилена донизу. Фасеткові очі бобоподібні, великі. Хоботок колючо-сисного типу. Груди випуклі. Крила широкі, вкриті волосками, в спокої складені під черевцем. Черевце яйцеподібне, сегментоване. Лапки закінчуються парою кігтиків.2. Комахи 4-11 мм завдовжки, мають тіло довгастої форми, жовтого, сірого, коричневого, чорного кольорів. Голова округла, фасеткові очі на тім`ї зближені. Антени п`ятнадцятичленисті, довгі. Хоботок колючо-сисного типу, з боків має вузькі довгі пластини та п`ятичленисті щупики. По боках грудей є по дві пари дихалець. Крила прозорі, видовжені, позаду них знаходяться дзизкальця. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.

3. Дрібні комахи, 1,5-3,5 мм завдовжки. Їхнє тіло вкрите волосками жовто-коричневого кольору. Голова невелика, попереду фасеткових очей розміщені шістнадцятичленисті вусики. Хоботок колючо-сисного типу, до якого прилягають 4-5-членисті щупальця. Крила широкі, вкриті волосками, у спокої підняті під кутом 45º. Черевце видовжене, сегментоване. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.

4. Дрібні комахи 2-4 мм завдовжки, чорного, сірого або темно-синього кольору. Голова сплющена спереду назад і підігнута під груди. До неї прикріплені одинадцятичленисті антени. Фасеткові очі великі, знаходяться по боках голови. У самок хоботок колючо-сисного типу, у самців лижучого. Крила прозорі, широкі, овальні. Черевце мішкоподібне, задній кінець його загострений, складається з дев`яти сегментів. Лапки товсті, міцні, закінчуються парою кігтиків.
287. Вкажіть на морфологічні особливості двокрилих комах родини Ceratopogonidae:

1. Дрібні комахи 0,8-3 мм завдовжки, голова нахилена донизу. Фасеткові очі бобоподібні, великі. Хоботок колючо-сисного типу. Груди випуклі. Крила широкі, вкриті волосками, в спокої складені під черевцем. Черевце яйцеподібне, сегментоване. Лапки закінчуються парою кігтиків.

2. Комахи 4-11 мм завдовжки, мають тіло довгастої форми, жовтого, сірого, коричневого, чорного кольорів. Голова округла, фасеткові очі на тім`ї зближені. Антени п`ятнадцятичленисті, довгі. Хоботок колючо-сисного типу, з боків має вузькі довгі пластини та п`ятичленисті щупики. По боках грудей є по дві пари дихалець. Крила прозорі, видовжені, позаду них знаходяться дзизкальця. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.

3. Дрібні комахи, 1,5-3,5 мм завдовжки. Їхнє тіло вкрите волосками жовто-коричневого кольору. Голова невелика, попереду фасеткових очей розміщені шістнадцятичленисті вусики. Хоботок колючо-сисного типу, до якого прилягають 4-5-членисті щупальця. Крила широкі, вкриті волосками, у спокої підняті під кутом 45º. Черевце видовжене, сегментоване. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.

4. Дрібні комахи 2-4 мм завдовжки, чорного, сірого або темно-синього кольору. Голова сплющена спереду назад і підігнута під груди. До неї прикріплені одинадцятичленисті антени. Фасеткові очі великі, знаходяться по боках голови. У самок хоботок колючо-сисного типу, у самців лижучого. Крила прозорі, широкі, овальні. Черевце мішкоподібне, задній кінець його загострений, складається з дев`яти сегментів. Лапки товсті, міцні, закінчуються парою кігтиків.


288. Вкажіть на морфологічні особливості двокрилих комах родини Simuliidae:

1. Дрібні комахи 0,8-3 мм завдовжки, голова нахилена донизу. Фасеткові очі бобоподібні, великі. Хоботок колючо-сисного типу. Груди випуклі. Крила широкі, вкриті волосками, в спокої складені під черевцем. Черевце яйцеподібне, сегментоване. Лапки закінчуються парою кігтиків.

2. Комахи 4-11 мм завдовжки, мають тіло довгастої форми, жовтого, сірого, коричневого, чорного кольорів. Голова округла, фасеткові очі на тім`ї зближені. Антени п`ятнадцятичленисті, довгі. Хоботок колючо-сисного типу, з боків має вузькі довгі пластини та п`ятичленисті щупики. По боках грудей є по дві пари дихалець. Крила прозорі, видовжені, позаду них знаходяться дзизкальця. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.

3. Дрібні комахи, 1,5-3,5 мм завдовжки. Їхнє тіло вкрите волосками жовто-коричневого кольору. Голова невелика, попереду фасеткових очей розміщені шістнадцятичленисті вусики. Хоботок колючо-сисного типу, до якого прилягають 4-5-членисті щупальця. Крила широкі, вкриті волосками, у спокої підняті під кутом 45º. Черевце видовжене, сегментоване. Лапки довгі, закінчуються парою кігтиків.4. Дрібні комахи 2-4 мм завдовжки, чорного, сірого або темно-синього кольору. Голова сплющена спереду назад і підігнута під груди. До неї прикріплені одинадцятичленисті антени. Фасеткові очі великі, знаходяться по боках голови. У самок хоботок колючо-сисного типу, у самців лижучого. Крила прозорі, широкі, овальні. Черевце мішкоподібне, задній кінець його загострений, складається з дев`яти сегментів. Лапки товсті, міцні, закінчуються парою кігтиків.
289. Вкажіть українську назву оводу Gastrophilus intestinalis:

1. травняк2. великий шлунковий овід

3. малий шлунковий овід

4. чорновус

5. вусоклій


290. Вкажіть українську назву оводу Gastrophilus pecorum:

1. травняк

2. великий шлунковий овід

3. малий шлунковий овід

4. чорновус

5. вусоклій
291. Спосіб зараження тварин збудниками піроплазмідозів:

1. аліментарний

2. аерогенний

3. трансміссивний

4. контактний


292. Вкажіть на морфологічні особливості Babesia bovis:

1. Паразит порівняно великих розмірів (від 2,2 до 6 мкм). Його довжина більша за радіус еритроцита. Трапляється у вигляді кулястих, овальних, амебоподібних, грушоподібних форм, але характерною є парногрушоподібна, причому дві “груші” з`єднані вузькими кінцями під гострим кутом. У еритроцитах частіше містяться в центральній їх частині.

2. Паразити округлої форми, у еритроцитах формують колонії, що складаються з 2-8 особин, що розміщені переважно до периферії, іноді ближче до центра. Забарвлюються у синій колір.

3. Паразити середніх розмірів (від 1,5 до 2,4 мкм). В еритроцитах можуть бути різні форми, але типовими є парногрушоподібні, з`єднані вузькими кінцями під тупим кутом і розміщені по периферії клітин.

4. Кулястої, овальної, паличко-, комоподібної форми розміром від 0,5 до 2,5 мкм. В одному еритроциті знаходиться від 1 до 7 паразитів. Цитоплазма їх забарвлюється в голубий колір, ядро – червоний.


293. Вкажіть на морфологічні особливості Babesia bigeminum:

1. Паразит порівняно великих розмірів (від 2,2 до 6 мкм). Його довжина більша за радіус еритроцита. Трапляється у вигляді кулястих, овальних, амебоподібних, грушоподібних форм, але характерною є парногрушоподібна, причому дві “груші” з`єднані вузькими кінцями під гострим кутом. У еритроцитах частіше містяться в центральній їх частині.

2. Паразити округлої форми, у еритроцитах формують колонії, що складаються з 2-8 особин, що розміщені переважно до периферії, іноді ближче до центра. Забарвлюються у синій колір.

3. Паразити середніх розмірів (від 1,5 до 2,4 мкм). В еритроцитах можуть бути різні форми, але типовими є парногрушоподібні, з`єднані вузькими кінцями під тупим кутом і розміщені по периферії клітин.

4. Кулястої, овальної, паличко-, комоподібної форми розміром від 0,5 до 2,5 мкм. В одному еритроциті знаходиться від 1 до 7 паразитів. Цитоплазма їх забарвлюється в голубий колір, ядро – червоний.


294. В циклі розвитку збудників піроплазмідозів беруть участь:

1. аргасові кліщі2. іксодові кліщі

3. саркоптоїдні кліщі

4. гамазові кліщі
295. Вкажіть видову назву найпростіших середніх розмірів (від 1,5 до 2,4 мкм), які в еритроцитах можуть мати різні форми, але типовими є парногрушоподібні, з`єднані вузькими кінцями під тупим кутом і розміщені по периферії клітин.

1. Babesia bovis

2. Babesia motasi

3. Babesia caballi

4. Babesia equi


296. Збудником бабезіозу коней є вид:

1. Theileria annulata

2. Babesia bigeminum

3. Theileria mutans4. Babesia caballi
297. Вкажіть на особливості біології збудників еймеріозів:

1. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника котячих, спорогонія – у зовнішньому середовищі

2. гаметогонія і спорогонія– в епітеліальних клітинах кишечника котячих, мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних

3. гаметогонія і спорогонія – в епітеліальних клітинах кишечника собачих та котячих, мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних та свиней4. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника жуйних, свиней, кролів, курей, спорогонія – у зовнішньому середовищі
298. Вкажіть на особливості біології збудників саркоцистозів:

1. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника котячих, спорогонія – у зовнішньому середовищі

2. гаметогонія і спорогонія– в епітеліальних клітинах кишечника котячих, мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних тварин

3. гаметогонія і спорогонія – в епітеліальних клітинах кишечника собачих та котячих, мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних та свиней

4. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника жуйних, свиней, кролів, курей, спорогонія – у зовнішньому середовищі


299. Вкажіть на особливості біології збудника токсоплазмозу:

1. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника котячих, спорогонія – у зовнішньому середовищі

2. гаметогонія і спорогонія– в епітеліальних клітинах кишечника котячих, мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних

3. гаметогонія і спорогонія – в епітеліальних клітинах кишечника собачих, котячих та людей мерогонія – в ендотеліальних клітинах кровоносних судин жуйних та свиней

4. мерогонія і гаметогонія – в епітеліальних клітинах кишечника жуйних, свиней, кролів, курей, спорогонія – у зовнішньому середовищі


300. Дайте характеристику найпростішим типу Sarcomastigophora:

1. дуже дрібні внутрішньоклітинні паразити. Характерною їх морфологічною особлвістю є наявність полярної нитки, згорнутої всередині спори і здатної до викидання

2. найпростіші, тіло яких вкрите війками, за допомогою яких вони рухаються і захоплюють їжу

3. одноклітинні, що мають джгутики

4. характерною особливістю є наявність на передньому кінці тіла на певних стадіях розвитку набору специфічних органел: полярного кільця, роптрій, мікронем і коноїда
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка