Тести з однією правильною відповіддюСкачати 70.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.08.2021
Розмір70.39 Kb.
  1   2


Тести з однією правильною відповіддю
Тема 1. Методи гігієнічних досліджень. Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості, швидкості руху повітря і їх впливу на теплообмін. Дослідження барометричного тиску


 1. Метод гігієни, що використовує сукупність способів вивчення здоров’я населення у зв’язку із впливом різних ендогенних та екзогенних соціальних і природних чинників називається:

 1. Епідеміологічним*

 2. Санітарно-статистичним

 3. Санітарного опису

 4. Експериментальним

 5. Санітарного спостереження
 1. Перерахуйте різновиди методу гігієнічного експерименту:

 1. Санітарний опис та поглиблене санітарне обстеження

 2. Санітарна експертиза та санітарно-статистичний метод

 3. Медичне обстеження популяцій та клінічний нагляд за добровольцями

 4. Лабораторний та натурний гігієнічний експеримент*

 5. Метод прогнозної екстраполяції та епідеміологічний метод
 1. Укажіть, який метод дослідження передбачає проведення експерименту в реальних умовах:

 1. Метод санітарної експертизи

 2. Метод санітарного обстеження

 3. Епідеміологічний метод

 4. Метод натурного гігієнічного експерименту*

 5. Метод санітарної освіти
 1. Укажіть, який із наведених методів досліджень не відноситься до способу реалізації епідеміологічного методу вивчення здоров’я населення:

 1. Метод медичного обстеження

 2. Санітарно-статистичний метод

 3. Метод санітарної експертизи*

 4. Метод клінічного спостереження

 5. Метод натурного експерименту

 1. Укажіть, який основний метод дослідження в своїй роботі використовує санітарний лікар:

 1. Метод санітарної освіти

 2. Епідеміологічний метод

 3. Метод гігієнічного експерименту

 4. Метод санітарної експертизи

 5. Метод санітарного обстеження *
 1. При вивченні ситуації із формуванням показників здоров’я дітей молодших класів Львівських шкіл були оцінені забруднювачі атмосферного повітря, що є найбільш впливовими у формуванні рівня здоров’я, соціально-економічні та природно-кліматичні умови регіону. Назвіть метод гігієнічних досліджень, що був використаний в цьому випадку:

 1. Епідеміологічний

 2. Клінічний

 3. Медико-географічний

 4. Санітарно-статистичний*

 5. Біохімічний
 1. Перерахуйте специфічні методи гігієнічних досліджень:

 1. Епідеміологічний метод, метод санітарного обстеження, метод гігієнічного експерименту, метод санітарної експертизи*

 2. Експериментальний метод, економічний метод, історичний метод, медико-географічний метод, соціологічний метод

 3. Епідеміологічний метод, метод експертної оцінки, метод структурного аналізу, метод математичного моделювання

 4. Метод індивідуального порівняння, популяційний метод, медико- статистичний метод

 5. Метод нечіткої логіки, метод нейронних мереж, метод прогнозної екстраполяції, метод мозкового штурму
 1. У населеному пункті М. проводилось визначення характеру впливу чинників довкілля на здоров’я населення. Який метод дослідження було використано з цією метою?

 1. Метод санітарного обстеження

 2. Експеримент із моделюванням природних умов

 3. Лабораторний експеримент на тваринах

 4. Метод натурального експерименту*

 5. Методи вивчення навколишнього середовища
 1. Лікар-гігієніст на підставі власних спостережень за спеціально розробленою картою здійснив санітарний опис і склав висновок про санітарний стан джерела водопостачання. Який метод гігієнічних досліджень був використаний лікарем?

 1. Епідеміологічний метод

 2. Метод санітарного обстеження

 3. Метод гігієнічного експерименту*

 4. Метод санітарної експертизи

 5. Метод санітарної освіти
 1. Перерахуйте різновиди методу санітарного обстеження у ході гігієнічних досліджень:

 1. Санітарний опис та поглиблене санітарне обстеження*

 2. Санітарна експертиза та санітарно-статистичний метод

 3. Медичне обстеження популяцій та клінічний нагляд за добровольцями

 4. Лабораторний та натурний гігієнічний експеримент

 5. Метод прогнозної екстраполяції та епідеміологічний метод
 1. Який з методів санітарно-гігієнічних досліджень є найстарішим?

 1. Фізичний

 2. Хімічний

 3. Мікробіологічний

 4. Натурного експерименту

 5. Описовий*
 1. На практичному занятті викладач поставив перед студентами завдання вибрати із перелічених методів інструментально-лабораторні методи дослідження: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, фізіологічні, біологічні. Які із перелічених методів не повинні бути враховані в цьому випадку:

 1. Фізичні

 2. Хімічні

 3. Фізико-хімічні

 4. Фізіологічні*

 5. Біологічні
 1. Лікар-педіатр спланував програму профілактичного огляду учнів середньої школи, з залученням лікаря-стоматолога, що має провести санацію ротової порожнини дітей з метою попередження карієсу. Які гігієнічні заходи здійснюють лікарі?

 1. Первинну профілактику

 2. Вторинну профілактику*

 3. Третинну профілактику

 4. Лікування

 5. Діагностику
 1. З метою вивчення впливу чинників довкілля на здоров’я дітей молодших класів міста Львова оцінювались ступінь забруднення атмосферного повітря міста оксидом вуглецю та азоту, фенолами, пилом, бензопіреном та показники фізичного розвитку і ступеня шкільної зрілості дітей. Який метод гігієнічних досліджень був застосований в цьому випадку?

 1. Санітарно-статистичний

 2. Натурного гігієнічного експерименту*

 3. Біологічний

 4. Хімічний

 5. Географічний
 1. Перерахуйте основні види профілактики:

 1. Примусова, усвідомлена

 2. Загальна, індивідуальна

 3. Функціональна, інструментальна

 4. Законодавча, адміністративна, самостійна

 5. Первинна, вторинна, третинна*
 1. Лікар складає рекомендації щодо попередження виникнення сезонного загострення серцево-судинної патології в пацієнтки. Які гігієнічні принципи покладені в основу його дій:

 1. Вторинна профілактика*

 2. Первинна профілактика

 3. Третинна профілактика

 4. Особиста профілактика

 5. Суспільна профілактика
 1. При оцінці умов праці працівників лабораторії кріомедицини виявлено, що мікроклімат за рахунок низької температури та високої вологості створює охолоджуючий вплив на організм працюючих. Яким чином порушений тепловий баланс працівників в даному випадку:

 1. Тепловтрати збалансовані з теплопродукцією

 2. Тепловтрати переважають над теплопродукцією

 3. Теплопродукція переважає над тепловитратами*

 4. Відсутня тепловіддача

 5. Блок всіх шляхів тепловіддачі
 1. Людина перебуває в умовах спеки (35°С), швидкість руху повітря – 1 м/с, вологість – 35%. Який шлях тепловіддачі переважає за таких умов?

 1. Випромінювання

 2. Випаровування*

 3. Конвекція

 4. Кондукція

 5. Блок усіх шляхів тепловіддачі
 1. Людина перебуває в умовах високої температури (35°С), високої вологості (100%) і низької швидкості руху повітря (до 1 м/с). Яким шляхом відбуватиметься теплообмін у даному випадку?

 1. Випаровування

 2. Кондукція

 3. Випромінювання

 4. Конвекція

 5. Блокування усіх шляхів тепловіддачі*
 1. При оцінці мікроклімату виробничого середовища приміщення встановлено наступні показники: середня температура повітря – 28 °С, радіаційна температура – 29 °С, відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря 2,0 м/с. Укажіть основний шлях тепловіддачі за таких умов виробничого середовища:

 1. Випаровування*

 2. Конвекція

 3. Кондукція

 4. Випромінювання

 5. Випромінювання та конвекція
 1. Фізична суть конвекцiї - це:

 1. Випромінювання в iнфрачервонiй області спектра

 2. Охолодження шкіри повітрям

 3. Випаровування води з шкіри

 4. Проведення тепла навколишньому середовищу

 5. Проведення тепла повітрю, яке оточує тіло людини*
 1. Висока вологість повітря при високій температурі повітря несприятлива, тому що:

 1. Зменшується втрата тепла шляхом випромінювання

 2. Зменшується втрата тепла шляхом випаровування*

 3. Зменшується втрата тепла шляхом конвекції

 4. Зменшується втрата тепла шляхом кондукції

 5. Всі відповіді правильні
 1. Висока вологість при низькій температурі повітря несприятлива для збереження теплового гомеостазу, оскільки:

 1. Зменшується віддача тепла конвекцією

 2. Збільшується віддача тепла випаровуванням

 3. Збільшується віддача тепла проведенням*

 4. Зменшується втрата тепла проведенням

 5. Висока вологість при низькій температурі повітря сприятлива для збереження теплового гомеостаз
 1. Віддача тепла конвекцією зменшується:

 1. При низькій температурі повітря

 2. При високій швидкості руху повітря

 3. При яскравому штучному освітленні

 4. При застосуванні вентиляторів

 5. При низькій швидкості руху повітря*

 1. Який шлях тепловіддачі для організму найбільш енергоємним:

 1. Проведення

 2. Випромінювання*

 3. Конвекція

 4. Кондукція

 5. Потовиділення
 1. Під час проведення екскурсії група туристів піднялась на оглядовий майданчик місцевої вежі. Температура повітря навколишнього середовища становила 12°С, відносна вологість 55%, швидкість руху повітря 3 м/с. За рахунок яких процесів проводиться тепловтрата тіла цієї групи людей?

 1. Конвекції і випромінювання

 2. Кондукції і випаровування

 3. Випаровування і конвекції*

 4. Проведення і випаровування

 5. Кондукції і випромінювання
 1. Альпініст після кількагодинного перебування в сніговому заметі був доставлений до лікарні з діагнозом загальна гіпотермія. Який шлях тепловіддачі переважав у нього за вказаних умов?

 1. Кондукційний*

 2. Конвекційний

 3. Радіаційний

 4. Потовиділення

 5. Випромінювання
 1. Чоловік під час роботи в гарячому цеху раптово втратив свідомість. При обстежені виявлено: температура тіла – 40,6°С, шкіра суха і гаряча, пульс і дихання прискорені. Цеховим терапевтом встановлено діагноз: теплове ураження, важка форма. У результаті порушення якого механізму тепловіддачі виникає тепловий удар:

 1. Випаровування води з поверхні тіла

 2. Конвекція та кондукція

 3. Конвекція, кондукція та випаровування води з поверхні тіла*

 4. Кондукція

 5. Конвекція
 1. До родичів, які проживають у гірській місцевості, що знаходиться на висоті 2700 м, вперше на канікули приїхали діти шкільного віку. Через кілька годин після приїзду діти відчули слабкість, сонливість, біль голови. Після триденного перебування діти адаптувалися. З чим пов’язані дані симптоми у дітей:

 1. Втомою

 2. Зниженим атмосферним тиском

 3. Підвищеним атмосферним тиском

 4. Зниженим парціальним тиском кисню*

 5. Підвищеним парціальним тиском кисню
 1. Захворювання, що виникає у людини при різкій декомпресії називається:

 1. Гірська хвороба

 2. Кесонна хвороба*

 3. Висотна хвороба

 4. Судомна хвороба

 5. Гіпертонічна хвороба
 1. Яка хвороба виникає при дії пониженого атмосферного тиску:

 1. Гірська хвороба*

 2. Гіпертонія

 3. Кесонна хвороба

 4. Стенокардія

 5. Зоб
 1. Які компенсаторні механізми спрацьовують при підніманні в гори:

 1. Підвищення АТ

 2. Зниження АТ

 3. Збільшення кількості еритроцитів в крові*

 4. Зменшення кількості еритроцитів в крові

 5. Підсилення моторики кишківника
 1. У дітей, які приїхали відпочивати в піонерський табір, розташований у високогір’ї Карпат – на висоті 2300 м над рівнем моря, вихователі зауважили сонливість та порушення уваги. У якій висотній зоні спостерігаються ці реакції організму на зміну концентрації кисню:

 1. Індиферентній

 2. Зоні повної компенсації*

 3. Зоні неповної компенсації

 4. Критичній

 5. Непереносимій
 1. При виконанні робіт на глибині 80 м у водолаза розвинулись явища зміни психіки, провали пам’яті, галюцинації. Що, найімовірніше, могло це спричинити:

 1. Нестача кисню*

 2. Підвищення парціального тиску азоту

 3. Підвищення парціального тиску кисню

 4. Підвищення парціального тиску СО2

 5. Підвищений вміст СО2
 1. Патологія людини, що пов’язана з різким переходом від високого барометричного тиску до нормального називається:

 1. Гіпотонія

 2. Гіпертонічна хвороба

 3. Кесонна хвороба*

 4. Гірська хвороба

 5. Висотна хвороба
 1. Основною причиною “гірської хвороби” є:

 1. Зниження газообміну

 2. Зниження парціального тиску кисню в повітрі*

 3. Підвищення газообміну

 4. Підвищення парціального тиску кисню в повітрі

 5. Зменшення дихального об’єму
 1. Мікроклімат приміщення характеризується наступними параметрами: температура повітря – 38°С; відносна вологість – 95%; швидкість руху повітря – 0,2 м/с; радіаційна температура – 80°С. Позначте найбільш імовірний патологічний стан організму, за даних умов:

 1. Загальна гіпертермія (тепловий удар)*

 2. Зниження працездатності

 3. Зрушення фізіологічного стану в системі кровообігу

 4. Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи

 5. Місцева гіпертермія
 1. На відкритому повітрі на висоті 8-поверхової споруди будівельник виконував роботу в умовах безхмарної сонячної погоди, штилю, підвищеної температури (30°С) та відносної вологості 70%. У кінці робочої зміни відчув біль голови, м’язову слабкість, головокружіння, порушення координації рухів.

Об’єктивно: прискорені пульс та частота дихання, температура тіла 37,2°С. Про яке захворювання найімовірніше може свідчити така клінічна картина?

 1. Висотна хвороба

 2. Сонячний удар*

 3. Тепловий удар

 4. Судомна хвороба

 5. Гірська хвороба
 1. Робітник, працюючи в умовах закритого приміщення, високої температури повітря, в кінці робочого дня відчув м’язову слабкість, неприємне відчуття жару, спрагу, головокружіння. При госпіталізації – температура тіла 40° С, частота пульсу вдвічі перевищує фізіологічну норму. Про який тепловий стан організму найімовірніше свідчить така клінічна картина:

 1. Висотна хвороба

 2. Сонячний удар

 3. Тепловий удар*

 4. Судомна хвороба

 5. Гірська хвороба

 1. Які патологічні зміни в організмі викликає локальна дія високої температури:

 1. Тепловий удар

 2. Сонячний удар

 3. Опік*

 4. Гіпертермія

 5. Порушення терморегуляції організму
 1. Які патологічні зміни в організмі спричиняє локальне переохолодження?

 1. Простудні захворювання

 2. Запальні захворювання

 3. Гіпотермія

 4. Відмороження*

 5. Інфекційні захворювання
 1. Робітники-металурги піддаються впливу нагрівного мікроклімату. Який вид професійної патології можна прогнозувати у робітників?

 1. Термічний опік

 2. Перегрів*

 3. Катаракту

 4. Гарячка

 5. Електроофтальмію
 1. Зміни, що не виникають в організмі при загальному переохолодженні:

 1. Структурні зміни в клітинах

 2. Спазм периферійних судин

 3. Зниження резистентності організму

 4. Брадикардія

 5. Посилення легеневої вентиляції*
 1. Зміни, що не виникають в організмі при загальному перегріванні:

 1. Розширення периферійних судин

 2. Підвищення температури тіла

 3. Почастішання пульсу

 4. Підвищення артеріального тиску*

 5. Біль голови
 1. Що таке роза вітрів?

 1. Графічне зображення повторюваності вітрів у даній місцевості на румбах за тривалий проміжок часу*

 2. Повторюваність вітрів за короткий проміжок часу у даній місцевості

 3. Напрям повітряних течій у навколишньому середовищі

 4. Частота вітрів певного напрямку в даній місцевості

 5. Графічне зображення напряму вітрів у даній місцевості

 1. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство:

 1. Західного

 2. Східного

 3. Південно-східного*

 4. Північно-західного

 5. Північного
 1. У населеному пункті упродовж останніх 10-ти років повторюваність північних вітрів становить 7%, північно-східних – 11%, східних – 34%, південно-східних – 28%, південних – 10%. Запропонуйте найбільш доцільне місце для розміщення коксохімічного комбінату:

 1. На західній околиці*

 2. На північно-східній околиці

 3. На північній околиці

 4. На південно-східній околиці

 5. На південній околиці
 1. На основі річних спостережень за повторюваністю вітрів у населеному пункті встановлено, що переважають східні вітри. Визначте, на якій околиці населеного пункту найдоцільніше розмістити промислову зону, щоб запобігти забрудненню атмосферного повітря житлової зони пилом і токсичними речовинами:

 1. Південній

 2. Західній*

 3. Південно-східній

 4. Північно-східній

 5. Північно-західній
 1. З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини необхідно організувати систематичне спостереження за температурою повітря протягом 3- х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру:

 1. Ртутний термометр

 2. Спиртовий термометр

 3. Термограф*

 4. Психрометр Августа

 5. Психрометр Ассмана
 1. За визначення окремих параметрів мікроклімату у лекційній аудиторії було встановлено, що температура повітря становить 20°С, різниця між температурою повітря і температурою стін – 2,5°С, перепади температури по

горизонталі –2,0 °С, по вертикалі – 2,5°С, відносна вологість – 70%. За яким із визначених показників мікроклімату порушені гігієнічні вимоги:

 1. Температура повітря

 2. Швидкість руху повітря

 3. Відносна вологість повітря*

 4. Вертикальний перепад температури повітря

 5. Горизонтальний перепад температури повітря
 1. Яким приладом визначається швидкість руху повітря у приміщенні:

 1. Флюгером

 2. Крильчастим анемометром

 3. Кататермометром*

 4. Чашковим анемометром

 5. Статичним анемометром
 1. Метод анемометрії використовується для визначення:

 1. Швидкості руху повітря понад 1 м/с*

 2. Швидкості руху повітря до 1 м/с

 3. Відносної вологості

 4. Середньої температури повітря

 5. Абсолютної вологості
 1. Назвіть показник гігієнічної оцінки вологості повітря приміщення:

 1. Мінімальна вологість

 2. Середня вологість

 3. Відносна вологість*

 4. Результуюча вологість

 5. Еквівалентно-ефективна вологість
 1. Оптимальне значення різниці температури повітря у приміщеннях житлових і громадських будівель по вертикалі дорівнює:

A

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка