Тести. Модуль Популяційно – видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя «Симптом будильника»Сторінка9/22
Дата конвертації10.09.2020
Розмір5.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Гормональна функція

  4. Рухова функція

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Гормональна функція

  4. Складова імунної системи

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Гормональна функція

  4. Складова імунної системи

  5. Депонувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Засвоєння організмом із зовнішнього середовища речовин, необхідних для пластичних і енергетичних потреб

  3. Вироблення залозистими клітинами травних соків

  4. Моторна функція

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Секреторна функція

  4. Забезпечує жування, ковтання, пресування їжі вздовж травного тракту, виведення твердих решток назовні

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Виведення з організму продуктів обміну речовин

  3. Гормональна функція

  4. Складова імунної системи

  5. Депонувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Синтез різноманітних гормонів

  4. Складова імунної системи

  5. Всмоктувальна функція

 • Хто ввів бінарну номенклатуру виду, запропонував штучну кла¬сифікацію?

  1. Ч. Дарвін

  2. Ж. Ламарк,

  3. * К. Ліней

  4. Г. Мендель

  5. Ф. Мішер

 • Хто ввів термін "біологія", розділив тварин на безхребетних та хребетних і висунув першим еволюційну гіпотезу?

  1. Ч. Дарвін

  2. * Ж. Ламарк

  3. К. Ліней

  4. Г. Мендель

  5. Ф. Мішер

 • 4. Хто ввів термін "біологія", розділив тварин на безхребетних та хребетних і висунув першим еволюційну гіпотезу?

  1. Ч. Дарвін

  2. * Ж. Ламарк

  3. К. Ліней

  4. Г. Мендель

  5. Ф. Мішер

 • Хто є автором вчення про мікроеволюцію?

  1. Ч. Дарвін

  2. * С. Четвериков

  3. О. Северцов

  4. Кеттлуелл

  5. I. Шмальгаузен

 • Хто є автором вчення про напрямки еволюції?

  1. М. Вавілов

  2. Ч. Дарвін

  3. * О. Северцов

  4. С. Четвериков

  5. Шмальгаузен

 • Хто є засновником наукової систематики органічного світу?

  1. Ч. Дарвін

  2. Ж. Ламарк

  3. * К. Ліней

  4. Г. Мендель

  5. Ф. Мішер

 • Хто з вчених є основоположником вчення про філембріогенези і морфофізіологічний прогрес:

  1. М.І.Вавілов.

  2. І.І.Шмальгаузен.

  3. С.С.Четвериков.

  4. * О.М.Сєверцов.

  5. М.П.Любінін.

 • Хто з учених ввів у науку поняття “хвилі життя”?

  1. М.І.Вавілов.

  2. І.І.Шмальгаузен.

  3. * С.С.Четвериков.

  4. О.М.Сєверцов.

  5. М.П.Дубінін.

 • Хто розробив вчення про стабілізуючий і рушійний природний добір?

  1. М. Вавілов

  2. Ч. Дарвін

  3. О. Северцов

  4. С. Четвериков

  5. * І. Шмальгаузен

 • Що є елементарним еволюційним матеріалом?

  1. * Мутація.

  2. Популяція.

  3. Генофонд.

  4. Ген.

  5. Вид.

 • Що є ознакою біологічного прогресу?

  1. * збільшення чисельності особин

  2. зменшення чисельності особин

  3. звуження ареалу

  4. вимирання видів

  5. міграція

 • Що з названого не утворюється в результаті макроеволюції?

  1. * Популяція

  2. Рід

  3. Родина

  4. Ряд

  5. Клас

 • Що утворюється в результаті мікроеволюції?

  1. Популяція

  2. * Вид

  3. Рід

  4. Родина

  5. Клас

 • Явище довільних шлюбів у великій популяції людей називається:

  1. Гібридизацією.

  2. Інбридингом.

  3. Аутбридингом.

  4. Дрейфом генів.

  5. * Панміксією.

 • Як називається взаємодія організмів між собою і середовищем їх життя?

  1. Мінливість

  2. Спадковість

  3. Дрейф генів

  4. Природний добір

  5. * Боротьба за існування

 • Як називається незворотний процес історичного розвитку живого?

  1. Онтогенез

  2. Ембріогенез

  3. * Еволюція

  4. Популяція

  5. Філогенез

 • Як називається сукупність еволюційних процесів у популяціях одного виду?

  1. * Мікроеволюція

  2. Макроеволюція

  3. Ідеальна популяція

  4. Монотиповість

  5. Політиповість

 • Як називається сучасна теорія еволюції?

  1. Дарвінізм

  2. Ламаркізм

  3. Ленеїзм

  4. * Синтетична теорія еволюції

  5. Прогресивна теорія еволюції

 • Як називають еволюційні зміни, які ведуть до загального підвищення організації?

  1. * Ароморфоз

  2. Ідіоадаптація

  3. Дегенерація

  4. Міграція

  5. Ізоляція

 • Як називаються еволюційні зміни, що ведуть до спрощення організації?

  1. Ароморфоз

  2. Ідіоадаптація

  3. * Дегенерація

  4. Міграція

  5. Ізоляція

 • Як називаються еволюційні зміни, які сприяють пристосуванню до певних умов середовища?

  1. Ароморфоз

  2. * Ідіоадаптація

  3. Дегенерація

  4. Міграція

  5. Ізоляція

 • Як називаються малі популяції, чисельність яких не перевищує 1500-4000 особин?

  1. Ізолятами.

  2. * Демами.

  3. Ідеальними популяціями.

  4. Відкритими популяціями.

  5. Закритими популяціями.

 • Яка є ознака біологічного прогресу?

  1. зменшення чисельності особин

  2. звуження ареалу

  3. вимирання видів

  4. Міграція

  5. * інтенсивне видоутворення

 • Яка з наведених еволюційних змін будови рослин не є ароморфозом?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Листостеблова будова

  4. * Наявність кореневища

  5. Квітка

 • Яка з наведених теорій була продовженням еволюційної теорії Ч.Дарвіна?

  1. Мутаційна теорія еволюції.

  2. “Розпакування”початковогоь генокомплексу.

  3. Еволюція шляхом гібридизації.

  4. * Успадкування в популяціях і чистих лініях.

  5. Синтетична теорія еволюції.

 • Яка з перелічених змін будови тварин є ідіоадаптацією?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. * Обтічна форма ті¬ла

  4. Теплокровність

  5. Всі відповіді вірні

 • Яка з перелічених змін будови тварин є ідіоадаптацією?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Теплокровність

  4. * Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • Яка з перелічених змін будови тварин не є ідіоадаптацією?

  1. * Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Подвійне дихання

  4. Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • Яка з перелічених змін будови тварин не є ідіоадаптацією?

  1. Статеве розмноження

  2. * Теплокровність

  3. Подвійне дихання

  4. Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • Яка з праць написана Ж. Б. Ламарком?

  1. "Походження людини",

  2. "Систематика природи",

  3. "Походжен¬ня видів",

  4. "Походження людини і статевий добір",

  5. * "Французька флора".

 • Яка з праць написана Ч. Дарвіном?

  1. "Філософія зоології",

  2. "Систематика природи",

  3. * "Походження людини і статевий добір",

  4. "Систематика природи",

  5. "Французька флора".

 • Яка форма мінливості за Ч. Дарвіним веде до дивергенції?

  1. Визначена

  2. * Невизначена

  3. Групова

  4. Фенотипова

  5. Модифікаційна

 • Яка форма мінливості за Ч. Дарвіним веде до дивергенції?

  1. Визначена

  2. Групова

  3. * Індивідуальна

  4. Фенотипова

  5. Модифікаційна

 • Яка форма мінливості за Ч. Дарвіним є спадковою?

  1. * Індивідуальна (невизначена)

  2. Групова ( визначена)

  3. Фенотипова

  4. Модифікаційна

  5. Фенокопії

 • Яка форма мінливості за Ч. Дарвіним має значення для еволюції?

  1. Визначена (групова)

  2. * Невизначена (індивідуальна).

  3. Фенотипова

  4. Модифікаційна

  5. Фенокопії

 • Який критерій не є критерієм виду?

  1. морфологічний

  2. фізіологічний

  3. біохімічний

  4. * фізичний

  5. генетичний

 • Який вчений ввів термін «вид»?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Ж.Б.Ламарк

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. М.Вавілов

 • Який вчений ввів термін «вид»?

  1. * Дж.Рей

  2. Ж.Б.Ламарк

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. М.Вавілов

 • ?Який вчений вперше ввів термін «еволюція»?

  1. * Ш.Бонне

  2. Ч.Дарвін

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. А.Левенгук

 • Який вчений вперше ввів термін «еволюція»?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Ч.Дарвін

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. А.Левенгук

 • Який вчений вперше розробив цілісну еволюційну теорію?

  1. * Ж.Б.Ламарк

  2. Ч.Дарвін

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. С.Четвериков

 • Який вчений вперше розробив цілісну еволюційну теорію?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Ч.Дарвін

  3. В.Вернадський

  4. Г.Мендель

  5. С.Четвериков

 • Який вчений створив синтетичну теорію еволюції на основі синтезу дарвінізму, генетики та екології?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Ж.Б.Ламарк

  3. Ч.Дарвін

  4. В.Вернадський

  5. Г.Мендель

 • Який вчений створив синтетичну теорію еволюції на основі синтезу дарвінізму, генетики та екології?

  1. * С.Четвериков

  2. Ж.Б.Ламарк

  3. Ч.Дарвін

  4. В.Вернадський

  5. Г.Мендель

 • Який елемент не входить в процес мікроеволюції?

  1. Популяція

  2. Мутація

  3. * Модифікація

  4. Природний добір

  5. Зміна генофонду

 • Який елемент не входить в процес мікроеволюції?

  1. Популяція

  2. Мутація

  3. Природний добір

  4. * Штучний добір

  5. Зміна генофонду

 • Який критерій не є характерний для біологічного регресу:

  1. * Збільшення адаптацій.

  2. Звуження ареалу виду.

  3. Зменшення чисельності виду.

  4. Зменшення адаптації.

  5. Зменшення числа внутрішньовидових угруповань.

 • Який напрямок еволюції покривів у хордових:

  1. Більший розвиток епідермісу в порівнянні з іншими шарами шкіри.

  2. * Збільшення частки коріуму у шкірі.

  3. Зникнення залоз.

  4. Редукція похідних епідермісу.

  5. зникнення мальпігієвого шару шкіри та редукція сосочків.

 • Який фактор еволюції виділяв Ч. Дарвін?

  1. Вправляння органів

  2. * Природний добір

  3. Фенотипна мінливість

  4. Спадковість

  5. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу

 • Який характер має мінливість у процесі еволюції за Ч. Дарвіним?

  1. Корисна і пристосовницька

  2. Шкідлива і не має пристосовницького характеру

  3. Пристосовницька

  4. Байдужа і не має пристосовницького характеру

  5. * Корисна, шкідлива або байдужа і не має пристосовницького характеру

 • Які види складаються з популяцій (навіть однієї)?

  1. * Монотипові

  2. Первинні

  3. Одинарні

  4. Одиничні

  5. Поодинокі

 • Які види складаються з популяцій (навіть однієї)?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Первинні

  3. Одинарні

  4. Одиничні

  5. Поодинокі

 • Які види складаються з популяцій і підвидів, займаючи значний ареал?

  1. * Політипові

  2. Вторинні

  3. Мультиполярні

  4. Множинні

  5. Полікарпні

 • Які види складаються з популяцій і підвидів, займаючи значний ареал?

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Вторинні

  3. Мультиполярні

  4. Множинні

  5. Полікарпні

 • Які еволюційні зміни відбуваються першими в процесі прогреси¬вної еволюції?

  1. * Ароморфоз

  2. Ідіоадаптація

  3. Дегенерація

  4. Міграція

  5. Ізоляція

 • Які є форми боротьби за існування?

  1. Стабілізуюча

  2. Рушійна

  3. * Внутрішньовидова

  4. Еволюційна

  5. Популяційна

 • Які є форми видоутворення?

  1. Фенологічне

  2. * Екологічне

  3. Фізіологічне

  4. Геологічне

  5. Історичне

 • Які є форми видоутворення?

  1. Фенологічне

  2. Фізіологічне

  3. * Географічне

  4. Геологічне

  5. Історичне

 • Які є форми штучного добору?

  1. Рушійний

  2. * Несвідомий

  3. Дизруптивний

  4. Стабілізуючий

  5. Всі відповіді вірні

 • Які є форми штучного добору?

  1. Рушійний

  2. * Методичний

  3. Дизруптивний

  4. Стабілізуючий

  5. Всі відповіді вірні

 • Які органи називаються аналогічними:

  1. * Які виконують однакову функцію.

  2. Які мають однакове розміщення на тілі.

  3. Мають спільний план будови.

  4. Мають подібне походження.

  5. Закладаються з одних і тих самих зародкових листків і подібні за будовою.

 • Які органи називаються гомологічними:

  1. Які мають спільний план будови.

  2. Виконують однакові функції.

  3. Мають подібну будову і виконують однакову функцію.

  4. Закладаються з одних і тих самих зародкових листків.

  5. * Мають спільне походження і подібність у будові.

 • Які основні фактори еволюції за Ж. Б. Ламарком?

  1. * Внутрішнє прагнення організмів до прогресу

  2. Природний добір

  3. Боротьба за існування

  4. Спадковість

  5. Фенотипна мінливість

 • Які праці написав Ж. Б. Ламарк?

  1. * "Філософія зоології"

  2. "Систематика природи"

  3. "Походжен¬ня видів",

  4. "Походження людини і статевий добір",

  5. "Походження людини".

 • Які праці написав К. Ліней?

  1. "Філософія зоології"

  2. * "Систематика природи"

  3. "Походжен¬ня видів"

  4. "Походження людини і статевий добір"

  5. "Французька флора"

 • Які праці написав Ч. Дарвін?

  1. "Філософія зоології"

  2. "Систематика природи"

  3. * "Походжен¬ня видів"

  4. "Систематика природи"

  5. "Французька флора"

 • Які фактори еволюції виділяв Ч. Дарвін?

  1. Правляння органів

  2. * Спадкова мінливість

  3. Фенотипна мінливість

  4. Фенотипна мінливість

  5. Внутрішнє прагнення організмів до прогресу

 • Які хребетні тварини належать до анамній:

  1. Рептилії.

  2. * Земноводні.

  3. Птахи.

  4. Ссавці.

  5. Рептилії і птахи.

 • . Які хребетні тварини належеть до амніот:

  1. Круглороті.

  2. Риби.

  3. * Рептилії.

  4. Земноводні.

  5. Риби і земноводні.

 • Якому класу тварин притаманна подвійне дихання:

  1. Круглоротих.

  2. Риб.

  3. Амфібій.

  4. Рептилій.

  5. * Птахів.

 • Яку теорію еволюції створив Ч. Дарвін?

  1. * Монофілетичну

  2. Популяційну

  3. Поліфілетичну

  4. Антифілетичну

  5. Всі відповіді вірні

 • Яку форму мінливості не виділяв Ч. Дарвін?

  1. Групова

  2. Невизначена

  3. Індивідуальна

  4. * Мутаційна

  5. Визначена

 • Абіотичні чинники поділяються на:

  1. * Елементарні, комплексні

  2. Еврибіонтні, стенобіонтні

  3. Фітогенні, зоогенні, мікробіогенні, мікогенні

  4. малопомітні, катастрофічні, пристосувальні, сигнальні

  5. біотичні, антропогенні

 • Антибіоз це-

  1. * Екстремальний прояв біотичних чинників, результатом якого є знищення організму(популяції, виду)

  2. Спосіб співжиття представників різних видів, який потребує взаємних морфологічних та функціональних пристосувань, що виробились у процесі еволюції людини

  3. Форма співжиття при якій обидва організми мають один від одного певну користь

  4. D Форма співжиття при якій один із організмів має користь від співжиття, а інший ні, але це співжиття не завдає йому шкоди

  5. Форма співжиття при якій один із організмів використовує іншого як джерело харчування, місце проживання і при цьому завдає останньому шкоду, не спричинюючи його загибель

 • Антропогенні чинники це –

  1. Взаємний вплив організмів один на одного та на оточуюче середовище

  2. * Будь-які впливи, які спричинює діяльність людини в природних екосистемах

  3. Вплив чинників неживої природи на живі організми та оточуюче середовище

  4. Сукупність популяцій організмів, пов’язаних між собою трофічними та енергетичними зв’язками, спільною територією чи акваторією.

  5. Рослини, тварини

 • Біологічна очистка питної води – це:

  1. * пропускання води через анаеробні та аеробні редуценти

  2. осадження колоїдів, хлорування та озонування

  3. звичайна фільтрація з метою вловлювання твердих часток

  4. кипятіння, випаровування та конденсація води

  5. немає правильної відповіді

 • Біосфера це –

  1. Сукупність популяцій автотрофних і гетеротрофних організмів, пов’язаних між собою трофічними та енергетичними зв’язками, спільною територією чи акваторією.

  2. Сукупність параметрів середовища, які характеризують місце виду

  3. Взаємний вплив організмів один на одного та на оточуюче середовище

  4. Вплив чинників неживої природи на живі організми та оточуюче середовище

  5. * Особлива оболонка планети заселена живими організмами.

 • Біосферні заповідники –

  1. * Ділянки природи, в яких охороняються унікальні природні об’єкти світового значення  2. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка