Тести. Модуль Популяційно – видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя «Симптом будильника»Сторінка8/22
Дата конвертації10.09.2020
Розмір5.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

 • вибірковий шлюб

 • шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Коли вийшла у світ праця Ч. Дарвіна "Походження видів"?

  1. 1735 р.,

  2. 1809 р.,

  3. * 1859 р.,

  4. 1800 р.,

  5. 1898 р.

 • Критерії виду:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Географічний

  3. Фізіологічний

  4. Біохімічний

  5. Генетичний

 • Критерії виду:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Морфологічний

  3. Фізіологічний

  4. Біохімічний

  5. Генетичний

 • Критерії виду:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Географічний

  3. Екологічний

  4. Біохімічний

  5. Генетичний

 • Критерії виду:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Географічний

  3. Екологічний

  4. Етологічний

  5. Генетичний

 • Критерії виду:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Географічний

  3. Екологічний

  4. Поведінковий

  5. Генетичний

 • Малі популяції, чисельність яких не перевищує 1500-4000 особин, називаються:

  1. Ізолятами.

  2. * Демами.

  3. Ідеальними популяціями.

  4. Відкритими популяціями.

  5. Закритими популяціями.

 • Мюллерів канал функціонує у:

  1. Зародків нижчих хребетних.

  2. Самців нижчих хребетних.

  3. Зародків вищих хребетних.

  4. * Самок вищих хребетних.

  5. Самців вищих хребетних.

 • Назвіть елементарний еволюційний матеріал:

  1. * Мутація.

  2. Популяція.

  3. Генофонд.

  4. Ген.

  5. Вид.

 • Назвіть основні фактори еволюції за Ж. Б. Ламарком.

  1. Природний добір

  2. Боротьба за існування

  3. Спадковість

  4. * Bправляння органів

  5. Фенотипна мінливість

 • Назвіть, яка з перелічених змін будови тварин є ідіоадаптацією?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Теплокровність

  4. * Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • Назвіть, яка з перелічених змін будови тварин не є ідіоадаптацією?

  1. Статеве розмноження

  2. * Теплокровність

  3. Подвійне дихання

  4. Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • . Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1%, називаються:

  1. Ізолятами.

  2. Демами.

  3. Ідеальними популяціями.

  4. Відкритими популяціями.

  5. Закритими популяціями.

 • Неспоріднений шлюб – це:

  1. * шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Неспоріднений шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Ознака біологічного прогресу:

  1. * збільшення чисельності особин

  2. зменшення чисельності осо¬бин

  3. звуження ареалу

  4. вимирання видів

  5. Міграція

 • Ознаки аналогічних органів:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. План будови різний

  3. Розташування в тілі різне

  4. Розвиток із різних ембріональних зачатків

  5. Функції органів однакові

 • Ознаки гомологічних органів:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Схожий план будови

  3. Типове розташування в тілі

  4. Розвиток із одних і тих ембріональних зачатків

  5. Функції органів здебільшого однакові, але можуть бути і різними

 • Основа метофізичного світогляду:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Еволюційні зміни в природі

  3. Спадковість і мінливість

  4. Змінюваність видів

  5. Трансформація одних видів в інші

 • Основа метофізичного світогляду:

  1. * Абсолютна незмінність природи

  2. Еволюційні зміни в природі

  3. Еволюційна поступовість в природі

  4. Змінюваність видів

  5. Трансформація одних видів в інші

 • Основні фактори еволюції за Ж. Б. Ламарком:

  1. * Мінливість, що від¬бувається під впливом середовища і є спадковою та корисною

  2. Природний добір

  3. Боротьба за існування

  4. Cпадковість

  5. Фенотипна мінливість

 • Основні фактори еволюції за Ж. Б. Ламарком:

  1. Природний добір

  2. Боротьба за існування

  3. Спадковість

  4. * Bправляння органів

  5. Фенотипна мінливість

 • Панміксія – це:

  1. * невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Панміксія – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Популяція – це:

  1. * Генетично відкрита система

  2. Генетично закрита система

  3. Елементарна одиниця живого

  4. Функціональна одиниця живого

  5. Сталість внутрішнього середовища

 • Популяція – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Генетично закрита система

  3. Елементарна одиниця живого

  4. Функціональна одиниця живого

  5. Сталість внутрішнього середовища

 • Популяція – це:

  1. * Елементарна одиниця еволюції

  2. Генетично закрита система

  3. Елементарна одиниця живого

  4. Функціональна одиниця живого

  5. Сталість внутрішнього середовища

 • Рандомізований шлюб – це:

  1. * невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Рандомізований шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Рандомізований шлюб (панміксія) – це:

  1. * невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Рандомізований шлюб (панміксія) – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Родинний шлюб (кровноспоріднений) – це:

  1. * шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  2. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. вибірковий шлюб

  5. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Родинний шлюб (кровноспоріднений) – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. вибірковий шлюб

  5. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Синтетичну теорію еволюції запропонував:

  1. * С.С.Четвериков

  2. Ч.Дарвін

  3. Ж.Б.Ламарк

  4. У.Бетсон

  5. Г.де Фріз

 • Структурно-функціональною одиницею нирки людини є:

  1. Нефридій.

  2. * Нефрон.

  3. Нефриідальні канальці.

  4. Пронефричний канал.

  5. Протонефридії.

 • Термін «генофонд» тотожний терміну:

  1. * алелофонд

  2. ген

  3. генотип

  4. геном

  5. фенотип

 • Термін «генофонд» тотожний терміну:

  1. * немає правильної відповіді

  2. ген

  3. генотип

  4. геном

  5. фенотип

 • Трансформізм – це вчення про:

  1. * Змінюваність видів та трансформацію одних видів в інші

  2. Абсолютна незмінність природи

  3. Спадковість і мінливість

  4. Природний добір

  5. Взаємозв’язки між живими організмами

 • Трансформізм – це вчення про:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Абсолютна незмінність природи

  3. Спадковість і мінливість

  4. Природний добір

  5. Взаємозв’язки між живими організмами

 • У чому полягає відносність пристосованності організмів до умов навколишнього середовища?

  1. Корисні ознаки є корисними завжди

  2. Шкідливі ознаки є завжди шкідливими

  3. * Корисними або шкідливими ознаки є в залежності від умов середовища

  4. Всі відповіді вірні

  5. Немає вірної відповіді

 • У яких тварин вперше з’являється шийний відділ хребта:

  1. Круглоротих.

  2. Риб.

  3. * Амфібій.

  4. Земноводних.

  5. Птахів.

 • У яких тварин вперше з’являються два кола кровообігу:

  1. Круглоротих.

  2. Риб.

  3. * Земноводних.

  4. Плазунів.

  5. Птахів.

 • У якій формі найчастіше проявляється природний добір?

  1. * Боротьба за існування

  2. Спадкова мінливість

  3. Групова мінливість

  4. Мутаційна мінливість

  5. Визначена мінливість

 • У якої із риб луска нагадує будову зуба людини:

  1. Окуня.

  2. Коропа.

  3. * Акули.

  4. Піскаря.

  5. Сома.

 • У якої тварини в дорослому стані функціонує права дуга аорти:

  1. Окуня.

  2. Жаби.

  3. Крокодила.

  4. * Голуба.

  5. Миші.

 • Увесь поліморфізм людства є наслідком:

  1. Прискореного приросту населення Землі.

  2. Міграції.

  3. Старіння населення Землі.

  4. * Мутаційних змін.

  5. Пандемій тяжких інфекційних хвороб.

 • Фабрицієва сумка як первинний орган імунітету вперше з’являється у:

  1. Риб.

  2. Амфібій.

  3. Рептилій.

  4. * Птахів.

  5. Ссавців.

 • Формами біологічного прогресу є:

  1. Анаболія, девіація, архалаксис.

  2. Збільшення видової оізноманітності і популяційні хвилі.

  3. * Ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація.

  4. Мутації, ізоляція, дрейф генів.

  5. Зростання різноманітності видів, популяцій, класів.

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Підтримання сталості внутрішнього середовища – гомеостазу

  3. Забезпечення умов для антигеннезалежного розмноження лейкоцитів

  4. Захист організму від дії різних пошкоджу вальних факторів екзот- і ендогенного походження

  5. Зв’язування і руйнування інфекційних і неінфекційних чинників

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення здатності організму відповідати на дію генетично чужорідного антигена клітинними і гуморальними реакціями

  3. Забезпечення умов для антигеннезалежного розмноження лейкоцитів

  4. Захист організму від дії різних пошкоджу вальних факторів екзот- і ендогенного походження

  5. Зв’язування і руйнування інфекційних і неінфекційних чинників

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення здатності організму відповідати на дію генетично чужорідного антигена клітинними і гуморальними реакціями

  3. Утворення всіх видів форменних елементів крові

  4. Захист організму від дії різних пошкоджу вальних факторів екзот- і ендогенного походження

  5. Зв’язування і руйнування інфекційних і неінфекційних чинників

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення здатності організму відповідати на дію генетично чужорідного антигена клітинними і гуморальними реакціями

  3. Утворення всіх видів форменних елементів крові

  4. Контроль за антигенною структурою органів і тканин

  5. Зв’язування і руйнування інфекційних і неінфекційних чинників

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення здатності організму відповідати на дію генетично чужорідного антигена клітинними і гуморальними реакціями

  3. Утворення всіх видів форменних елементів крові

  4. Контроль за антигенною структурою органів і тканин

  5. Здійснює протипухлинний захист

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення здатності організму відповідати на дію генетично чужорідного антигена клітинними і гуморальними реакціями

  3. Перебіг і завершення регенераторних і склеротичних процесів

  4. Контроль за антигенною структурою органів і тканин

  5. Здійснює протипухлинний захист

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення участі в процесах елімінації тканинних структур, які стали внаслідок мутаційного процесу або процесів відторгнення чужорідними

  3. Перебіг і завершення регенераторних і склеротичних процесів

  4. Контроль за антигенною структурою органів і тканин

  5. Здійснює протипухлинний захист

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення участі в процесах елімінації тканинних структур, які стали внаслідок мутаційного процесу або процесів відторгнення чужорідними

  3. Перебіг і завершення регенераторних і склеротичних процесів

  4. Контроль за перебігом гострого і хронічного запалення

  5. Здійснює протипухлинний захист

 • Функції імунної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечення участі в процесах елімінації тканинних структур, які стали внаслідок мутаційного процесу або процесів відторгнення чужорідними

  3. Перебіг і завершення регенераторних і склеротичних процесів

  4. Контроль за перебігом гострого і хронічного запалення

  5. Забезпечення диференціювання клітин

 • Функції нервової системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Забезпечує сприйняття подразників

  3. Забезпечує аналіз і переробку інформації, що надходить з зовнішнього і внутрішнього середовища

  4. Інтегрує клітини, тканини і органи в єдину систему

  5. Здійснює зв’язок з навколишнім середовищем

 • Функції нервової системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регулює та об’єднує всі життєві функції і процеси на різних рівнях

  3. Забезпечує аналіз і переробку інформації, що надходить з зовнішнього і внутрішнього середовища

  4. Інтегрує клітини, тканини і органи в єдину систему

  5. Здійснює зв’язок з навколишнім середовищем

 • Функції нервової системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регулює та об’єднує всі життєві функції і процеси на різних рівнях

  3. Забезпечує аналіз і переробку інформації, що надходить з зовнішнього і внутрішнього середовища

  4. Підтримує сталість внутрішнього середовища

  5. Здійснює зв’язок з навколишнім середовищем

 • Функції нервової системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регулює та об’єднує всі життєві функції і процеси на різних рівнях

  3. Забезпечує людині вищу психічну діяльність

  4. Підтримує сталість внутрішнього середовища

  5. Здійснює зв’язок з навколишнім середовищем

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Взаємодія організму з оточуючим середовищем

  3. Підтримання гомеостазу

  4. Захист внутрішнього середовища від шкідливих впливів

  5. Непроникність для мікроорганізмів

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Сприймання подразнень

  3. Підтримання гомеостазу

  4. Захист внутрішнього середовища від шкідливих впливів

  5. Непроникність для мікроорганізмів

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Сприймання подразнень

  3. Участь в обміні речовин (зокрема вітаміну D)

  4. Захист внутрішнього середовища від шкідливих впливів

  5. Непроникність для мікроорганізмів

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Сприймання подразнень

  3. Участь в обміні речовин (зокрема вітаміну D)

  4. Депо крові

  5. Непроникність для мікроорганізмів

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Сприймання подразнень

  3. Участь в обміні речовин (зокрема вітаміну D)

  4. Дихання

  5. Непроникність для мікроорганізмів

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Сприймання подразнень

  3. Участь в обміні речовин (зокрема вітаміну D)

  4. Дихання

  5. Виділення

 • Функції покриву тіла:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Терморегуляція

  3. Участь в обміні речовин (зокрема вітаміну D)

  4. Дихання

  5. Виділення

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Засвоєння організмом із зовнішнього середовища речовин, необхідних для пластичних і енергетичних потреб

  3. Секреторна функція

  4. Моторна функція

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Засвоєння організмом із зовнішнього середовища речовин, необхідних для пластичних і енергетичних потреб

  3. Секреторна функція

  4. Рухова функція

  5. Всмоктувальна функція

 • Функції травної системи:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Екскреторна функція

  3. Секреторна функція

  4. Рухова функція  5. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка