Тести. Модуль Популяційно – видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя «Симптом будильника»Сторінка7/22
Дата конвертації10.09.2020
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

 • Коростяний свербун

 • * Тайговий кліщ

 • Які кліщі здатні наїдатися на хазяїні протягом кількох хвилин?

  1. Іксодові

  2. * Аргаcові

  3. Коростяні

  4. Тирогліфоїдні

  5. Гамазові

 • Які комарі відкладають яйця у відра, діжки з водою?

  1. Culex

  2. * Аedes

  3. Anopheles

  4. Phlebotomus

  5. Dermacentor

 • Які комахи втратили крила в зв’язку з паразитичним способом життя?

  1. Москіти

  2. Вольфартова муха

  3. * Воші

  4. Мошки

  5. Кліщі

 • Які комахи втратили крила в зв’язку з паразитичним способом життя?

  1. * Блохи

  2. Москіти

  3. Вольфартова муха

  4. Мошки

  5. Кліщі

 • Які комахи є компонентами гнусу?

  1. Кімнатна муха

  2. Вольфартова муха

  3. * Комарі

  4. Блохи

  5. Воші

 • Які комахи є компонентами гнусу?

  1. Кімнатна муха

  2. Вольфартова муха

  3. Блохи

  4. * Мошки

  5. Воші

 • Які Членистоногі є гематофагами?

  1. кімнатна муха

  2. муха це-це

  3. * москіти

  4. коростяний свербун

  5. циклоп

 • Асортативний негативний шлюб – це:

  1. * шлюб між особинами з різними фенотипами за певною ознакою

  2. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  5. шлюб між людьми першого ступеня родинності

 • Асортативний негативний шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  5. шлюб між людьми першого ступеня родинності

 • Асортативний позитивний шлюб – це:

  1. * шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

  2. шлюб між особинами з різними фенотипами за певною ознакою

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  5. шлюб між людьми першого ступеня родинності

 • Асортативний позитивний шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між особинами з різними фенотипами за певною ознакою

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  5. шлюб між людьми першого ступеня родинності

 • Асортативний шлюб – це:

  1. * вибірковий шлюб

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

 • Асортативний шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

 • Аутбридінг – це:

  1. * шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Аутбридінг – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Аутбридінг (неспоріднений шлюб) – це:

  1. * шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Аутбридінг (неспоріднений шлюб) – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  4. шлюб між людьми першого ступеня родинності

  5. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

 • Вид – це:

  1. * Генетично закрита система

  2. Генетично відкрита система

  3. Елементарна одиниця живого

  4. Функціональна одиниця живого

  5. Сталість внутрішнього середовища

 • Вид – це:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Генетично відкрита система

  3. Елементарна одиниця живого

  4. Функціональна одиниця живого

  5. Сталість внутрішнього середовища

 • Вкажіть автора вчення про мікроеволюцію?

  1. Ч. Дарвін

  2. * М. Дубінін

  3. О. Северцов

  4. Кеттлуелл

  5. I. Шмальгаузен

 • Вкажіть ознаку біологічного прогресу?

  1. зменшення чисельності осо¬бин

  2. Міграція

  3. звуження ареалу

  4. * розширення ареалу

  5. вимирання видів

 • Вкажіть форму боротьби за існування?

  1. Cтабілізуюча

  2. Рушійна

  3. * Міжвидова

  4. Еволюційна

  5. Популяційна

 • Вкажіть, що з названого не утворюється в результаті макроеволюції?

  1. * Вид

  2. Рід

  3. Родина

  4. Клас

  5. Тип

 • Вкажіть, яка з наведених еволюційних змін будови рослин не є ароморфозом?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Листостеблова будова

  4. Квітка

  5. * Комахозапилення

 • Вкажіть, яка з наведених еволюційних змін будови рослин не є ароморфозом?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Листостеблова будова

  4. Квітка

  5. * Комахозапилення

 • Вкажіть, яка з перелічених змін будови тварин є ідіоадаптацією?

  1. Багатоклітинність

  2. Статеве розмноження

  3. Теплокровність

  4. * Подвійне дихання

  5. Всі відповіді вірні

 • Вкажіть, яка з перелічених змін будови тварин не є ідіоадаптацією?

  1. Статеве розмноження

  2. * Обтічна форма тіла

  3. Подвійне дихання

  4. Захисне забарвлення

  5. Всі відповіді вірні

 • Вкажіть, який критерій не є критерієм виду?

  1. фізіологічний

  2. генетичний

  3. географічний

  4. * хімічний

  5. екологічний

 • Вкажіть, які є форми боротьби за існування?

  1. Стабілізуюча

  2. Рушійна

  3. Еволюційна

  4. Популяційна

  5. * з несприятливими умовами неживої природи

 • Вкажіть, яку форму мінливості не виділяв Ч. Дарвін?

  1. Групова

  2. Невизначена

  3. Індивідуальна

  4. Визначена

  5. * комбінативна

 • Для яких організмів характерний "генетичний вантаж"?

  1. * Гетерозиготні

  2. Гомозиготні

  3. Самозаплідні

  4. Всі відповіді вірні

  5. Немає вірної відповіді

 • Для яких організмів характерний "генетичний вантаж"?

  1. Гомозиготні

  2. * Перехреснозаплідні

  3. Самозаплідні

  4. Всі відповіді вірні

  5. Немає вірної відповіді

 • До направлених факторів еволюції відносять:

  1. Популяційні хвилі.

  2. Генетичну комбінаторику.

  3. Ізоляцію.

  4. * Дизруптивний природний добір.

  5. Мутаційний процес.

 • До функцій дихальної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем

  3. Проведення повітря, його зволоження і зігрівання (чи охолодження)

  4. Терморегуляція

  5. Очищення повітря від пилу і мікроорганізмів

 • До функцій дихальної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регуляція об’єму повітря

  3. Проведення повітря, його зволоження і зігрівання (чи охолодження)

  4. Терморегуляція

  5. Очищення повітря від пилу і мікроорганізмів

 • До функцій дихальної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регуляція об’єму повітря

  3. Голосоутворення

  4. Терморегуляція

  5. Очищення повітря від пилу і мікроорганізмів

 • До функцій дихальної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регуляція об’єму повітря

  3. Голосоутворення

  4. Виділення

  5. Очищення повітря від пилу і мікроорганізмів

 • До функцій дихальної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Регуляція об’єму повітря

  3. Голосоутворення

  4. Виділення

  5. Імунний захист

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Транспорт крові до всіх органів

  3. Взаємодія організму з оточуючим середовищем

  4. Регуляція кровопостачання органів

  5. Транспорт речовин до всіх органів

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Розподіл речовин між кров’ю і прилеглими тканинами

  3. Взаємодія організму з оточуючим середовищем

  4. Регуляція кровопостачання органів

  5. Транспорт речовин до всіх органів

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Розподіл речовин між кров’ю і прилеглими тканинами

  3. Гуморальна регуляція

  4. Регуляція кровопостачання органів

  5. Транспорт речовин до всіх органів

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Розподіл речовин між кров’ю і прилеглими тканинами

  3. Гуморальна регуляція

  4. Захисна функція

  5. Транспорт речовин до всіх органів

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Розподіл речовин між кров’ю і прилеглими тканинами

  3. Гуморальна регуляція

  4. Захисна функція

  5. Терморегулювальна функція

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Проведення лімфи від тканин у венозне русло

  3. Гуморальна регуляція

  4. Захисна функція

  5. Терморегулювальна функція

 • До функцій кровоносної системи відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Проведення лімфи від тканин у венозне русло

  3. Підтримання гомеостазу організму

  4. Захисна функція

  5. Терморегулювальна функція

 • ?До функцій скелета відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Захист організму від пошкоджень

  3. Надання форми організму

  4. Опорна функція для м’яких тканин тіла

  5. Система важелів для роботи м’язів

 • До функцій скелета відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Депо солей кальцію і фосфору

  3. Надання форми організму

  4. Опорна функція для м’яких тканин тіла

  5. Система важелів для роботи м’язів

 • До функцій скелета відносять:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Депо солей кальцію і фосфору

  3. Вмістилище для головного, спинного і кісткового мозку

  4. Опорна функція для м’яких тканин тіла

  5. Система важелів для роботи м’язів

 • Еволюція кровоносної системи спрямована на:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Відокремлення серця від черевної аорти

  3. Поділ серця на 4 камери

  4. Розділення артеріальної і венозної крові

  5. Диференціацію судин

 • ?Еволюція нервової системи відбувалася в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Диференціації будови нейронів

  3. Спеціалізації нейронів

  4. Концентрації нейронів в певних місцях тіла з утворенням вузлів, нервових центрів, а пізніше нервової трубки

  5. Виникнення синапсів, які забезпечують зв’язок між нейронами

 • Еволюція нервової системи відбувалася в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Посилення регулювальної ролі головного відділу ЦНС у двобічносиметричних тварин

  3. Спеціалізації нейронів

  4. Концентрації нейронів в певних місцях тіла з утворенням вузлів, нервових центрів, а пізніше нервової трубки

  5. Виникнення синапсів, які забезпечують зв’язок між нейронами

 • ?Еволюція травної системи йшла в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Удосконалення травного каналу шляхом диференціації на відділи

  3. Збільшення площі слизової оболонки

  4. Виникнення і диференціація зубів

  5. Виникнення травних залоз

 • Еволюція травної системи йшла в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Виникнення язика

  3. Збільшення площі слизової оболонки

  4. Виникнення і диференціація зубів

  5. Виникнення травних залоз

 • Еволюція травної системи йшла в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Виникнення язика

  3. Трансформації зябрової дуги в щелепи

  4. Виникнення і диференціація зубів

  5. Виникнення травних залоз

 • Еволюція черепа йшла в напрямку:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Заміни хрящового черепа на кістковий

  3. Прогресивного розвитку осьового черепа

  4. Зрощення вісцерального скелета з неавральним

  5. Зміни функцій окремих елементів щелепної і під’язикової дуг з утворенням порожнини середнього вуха і слухових кісточок

 • Експерементальною одиницею еволюції є:

  1. Вид

  2. * Популяція

  3. Таксон

  4. Рід

  5. Клас

 • Елементарний напрямлений еволюційний фактор:

  1. * Природний добір

  2. Дрейф генів

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Мутаційний процес

 • Елементарний напрямлений еволюційний фактор:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Дрейф генів

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Мутаційний процес

 • Елементарні еволюційні фактори:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Мутаційний процес

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Міграція

 • Елементарні еволюційні фактори:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Дрейф генів

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Міграція

 • Елементарні еволюційні фактори:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Дрейф генів

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Природний добір

 • Елементарні ненапрямлені еволюційні фактори:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Мутаційний процес

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Міграція

 • Елементарні ненапрямлені еволюційні фактори:

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Дрейф генів

  3. Популяційні хвилі

  4. Ізоція

  5. Міграція

 • З яких етапів складається процес видоутворення?

  1. * Всі відповіді вірні

  2. Мінливість поліморфних генів

  3. Утворення нового співвідношення алелів

  4. Закріплення нового поєднання алелів у популяції

  5. Захист нового поєднання алелів механізмами репродуктивної ізоляції

 • З яких первинних мозкових міхурів розвиваються 5 відділів головного мозку у хребетних:

  1. Prosencephalon.

  2. Mesencephalon.

  3. Rhombencephalon.

  4. Prosencephalon, mesencephalon.

  5. * Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon.

 • ?За Дарвіном в основі еволюції лежить взаємодія таких природних явищ:

  1. * Мінливість, спадковість, боротьба за існування, природний добір

  2. Мінливість, спадковість, боротьба за існування

  3. Мінливість, спадковість, природний добір

  4. Природний добір

  5. Мінливість, спадковість

 • За Дарвіном в основі еволюції лежить взаємодія таких природних явищ:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Мінливість, спадковість, боротьба за існування

  3. Мінливість, спадковість, природний добір

  4. Природний добір

  5. Мінливість, спадковість

 • За Дарвіном в основі еволюції лежить взаємодія таких природних явищ:

  1. * Немає правильної відповіді

  2. Мінливість, спадковість, боротьба за існування

  3. Мінливість, спадковість, природний добір

  4. Мінливість, спадковість

  5. Боротьба за існування, спадковість

 • За Дарвіном в основі еволюції лежить взаємодія таких природних явищ:

  1. * Мінливість, спадковість, боротьба за існування, природний добір

  2. Мінливість, спадковість, боротьба за існування

  3. Мінливість, спадковість, природний добір

  4. Мінливість, спадковість

  5. Боротьба за існування, спадковість

 • Інбридінг – це:

  1. * шлюб між особинами, що знаходяться у родинних зв’язках

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  4. вибірковий шлюб

  5. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Інбридінг – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  3. шлюб між особинами, що не знаходяться в родинних зв’язках (відсутні спільні предки в найближчих 4-6 поколіннях)

  4. вибірковий шлюб

  5. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Інцестний шлюб – це:

  1. * шлюб між людьми першого ступеня родинності

  2. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі

  4. вибірковий шлюб

  5. шлюб між особинами з однаковими фенотипами за певною ознакою

 • Інцестний шлюб – це:

  1. * немає правильної відповіді

  2. шлюб між людьми другого, третього ступеней родинності

  3. невибірковий шлюб. Існує однакова ймовірність вступу у шлюб будь-якої людини однієї статі з будь-якою особою протилежної статі


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка