Тести для заключного заняття Кардіологія Питання n 1Сторінка1/15
Дата конвертації22.09.2020
Розмір1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Тести для заключного заняття

Кардіологія
Питання N 1

Які з перерахованих ознак в анамнезі менш істотні для кардіологічного хворого?

А. Характер болі в ділянці серця

B. Наявність задишки

C. Наявність порушень ритму, перебоїв, серцебиття

*D. Закрепи

E. Наявність набряків
Питання N 2

Нормальною є наступна частота пульсу у спокої:

А. 40-50 за хвилину

B. 50-60 за хвилину

C. 60-70 за хвилину

*D. 60-80 за хвилину

E. 80-90 за хвилину
Питання N 3

Якою за силою перкусією необхідно користуватися при визначенні меж відносної тупості серця?

А. Голоснішею

*B. Середньою

C. Тихою

D. Найтихішою

E. Будь якою
Питання N 4

Абсолютна та відносна тупість серця співпадають при визначенні:

А. Правої межі серця

*B. Лівої межі серця

C. Верхньої межі серця

D. Лівої та верхньої межі серця

E. Лівої та правої межі серця
Питання N 5

Що не є причиною збільшення розмірів абсолютної тупості серця?

А. Збільшення розмірів серця

B. Ексудативний перикардит

C. Зменшення легенів внаслідок фіброзу

*D. Низьке стояння діафрагми

E. Пухлина межістиння
Питання N 6

Що не спричиняє зсув лівої межі серця вліво?

А. Гіпертрофія та дилатація лівого шлуночку

B. Ексудативний перикардит

*C. Збільшення лівого передсердя

D. Скупчення рідини або повітря в правій плевральній порожнині

E. Лівосторонні плевро-перикардіальні спайки
Питання N 7

З чим пов'язано виникнення 2-го тону?

А. Коливання стулок атріовентрикулярних клапанів при їх закритті та у фазі ізометричного скорочення

B. Коливання міокарду у фазі ізометричного скорочення

C. Коливання аорти та легеневого стовбура на початку фази вигнання

D. Коливання, пов'язані зі скороченням передсердя

*E. Коливання аортального та пульмонального клапанів при їх закритті у період діастоли
Питання N 8

Акцент 2-го тону над аортою визначають, якщо:

А. 2-й тон звучить голосніше за 1-й тон над верхівкою серця

B. 2-й тон звучить голосніше за 1-й тон у 2-му міжребір`ї справа

C. 2-й тон звучить голосніше за 1-й тон у 2-му міжребір`ї зліва

*D. 2-й тон у 2-му міжребір`ї справа звучить голосніше, ніж 2-й тон у 2-му міжребір`ї зліва

E. 2-й тон у 2-му міжребір`ї справа звучить голосніше, ніж 2-й тон у 2-му міжребір’ї справа
Питання N 9

Що не є причиною посилення тонів серця?

А. Хвилювання

B. Фізична напруга

*C. Ожиріння

D. Тиреотоксикоз

E. Нейроциркуляторна дистонія з підвищенням тонусу симпатичної нервової системи
Питання N 10

Скільки дуг є по лівому контуру серця на його прямій рентгенограмі?

А. Одна дуга

B. Дві дуги

C. Три дуги

*D. Чотири дуги

E. П`ять дуг
Питання N 11

Інтервал Т-Р відображає:

А. Процеси реполяризації міокарду

B. Процес повної деполяризації міокарду

*C. Електричну діастолу серця

D. Стан скоротливості міокарду

E. Електричну систолу серця
Питання N 12

Що таке Р-pulmonale на ЕКГ?

А. Низький зубець Р у відведеннях II, III, aVF

B. Двохфазний зубець Р у відведеннях I, II

C. Високий, загострений (більше 2 мм) зубець Р у I та II відведеннях

*D. Високий, загострений (більше 2 мм) зубець Р у відведеннях III і aVF

E. Високий, загострений (більше 2 мм) зубець Р у всіх відведеннях
Питання N 13

Дослідження серцево-судинної системи слід починати з:

А. Визначення АТ

*B. Визначення пульсу

C. Визначення межі серцевої тупості

D. Аускультації серця

E. Пальпації верхівкового поштовху
Питання N 14

Верхівковий поштовх в нормі визначається:

А. В IV міжребір`ї по лівому краю груднини

B. У мечоподібного відростка

*C. В V міжребір`ї на 0,5-1,0 см всередину від лівої середньоключичної лінії

D. В V міжребір`ї на 1,0 см зовні від лівої середньоключичної лінії

E. В IV міжребір`ї на 1,0 см всередину від лівої середньоключичної лінії
Питання N 15

Права межа відносної серцевої тупості визначається в нормі:

А. На 2,0 зовні від правого краю груднини

*B. На 1,0 см зовні від правого краю груднини

C. По навкологруднинній лінії

D. По лівому краю груднини

E. Посередині груднини
Питання N 16

Які розміри судинного пучка, визначені методом перкусії, є нормальними?

А. Справа межа судинного пучка розташовується на 3 см правіше за край груднини, зліва – по краю груднини

B. Зліва межа розташовується на 2 см лівіше за край груднини, справа – по краю груднини

C. Справа і зліва межа судинного пучка розташовується на 2 см зовні від краю груднини

*D. Справа і зліва межа судинного пучка розташовується по краях груднини

E. Поперечник судинного пучка дорівнює 8 см
Питання N 17

Що не є причиною зсуву правої межі відносної тупості серця вправо?

А. Збільшення правого шлуночку

B. Збільшення правого передсердя

*C. Збільшення лівого шлуночку

E. Правосторонні плевро-перикардіальні спайки


Питання N 18

Що є неправильним при переліку місць вислухування серця?

А. Верхівка – місце вислухування мітрального клапану

B. II міжребір`і справа біля краю груднини – місце вислухування аортального клапану артерії

*D. III міжребір`і справа біля краю груднини – місце вислухування трикуспидального клапану

E. IV міжребір`і зліва біля груднини – V точка Боткіна-Ерба


Питання N 19

Критерії визначення I тону серця при аускультації. Яка відповідь неправильна?

*А. I тон співпадає з пульсацією на променевій артерії

B. I тон співпадає з пульсацією на сонних артеріях

C. I тон звучить після довгої паузи (діастоли)

D. I тон звучить голосніше, ніж II тон на верхівці серця

E. I тон триваліший і нижчий, чим II
Питання N 20

Акцент II тону над легеневою артерією визначається, якщо:

А. II тон звучить голосніше за I-й тон над верхівкою серця

B. II тон звучить голосніше за I-й тон у II міжребір`ї справа, біля краю груднини

C. II тон звучить голосніше за I-й тон у II міжребір`ї зліва, біля краю груднини

D. II тон у II міжребір`ї справа звучить голосніше, ніж II тон у II міжребір`ї зліва

*E. II тон у II міжребір`ї зліва звучить голосніше, ніж II тон у II міжребір`ї справа
Питання N 21

Який симптом вказує на значне зниження тонусу міокарду?

А. Роздвоєння I тону

B. Роздвоєння II тону

C. Клацання відкриття мітрального клапану

*D. Протодіастолічний ритм галопу

E. Пресистолічний ритм галопу
Питання N 22

Передню стінку серця утворює, в основному:

А. Ліве передсердя

B. Праве передсердя

C. Лівий шлуночок

*D. Правий шлуночок

E. Усі перераховані відділи серця
Питання N 23

Інтервал ST відображає:

А. Збудження передсердя

B. Збудження шлуночків

C. Процеси реполяризації міокарду

*D. Повну деполяризацію міокарду

E. Стан скоротливості міокарду
Питання N 24

Що на ЕКГ не є показником гіпертрофії правого шлуночку (правограми)?

А. Зубець R в III, aVF, V1, V2

B. Зубець S в I, aVL, V5, V6

C. Зміщення перехідної зони у відведенні V4

D. Косий зсув ST, який переходить у негативний Т у відведеннях III та aVF

*E. Високі зубці Т в грудних відведеннях
Питання N 25

Що таке Pulsus differens?

А. Ризниця частоти пульсу на лівій і правій руці

B. Ризниця наповнення пульсу на лівій і правій руці

C. Ризниця напруги пульсу на лівій і правій руці

D. Ризниця швидкості пульсової хвилі на лівій і правій руці

*E. Ризниця в ритмі пульсу на лівій і правій руці
Питання N 26

Дійсні розміри серця визначаються:

*А. При дослідженні відносної серцевої тупості

B. При дослідженні абсолютної серцевої тупості

C. При пальпації серцевої ділянки

D. При аускультації серця

E. При огляді грудної клітини
Питання N 27

Верхня межа відносної серцевої тупості визначається в нормі:

А. У ІІ міжребір`ї по лівій парастернальній лінії

B. У ІІ міжребір`ї по лівій середньоключичній лінії

*C. В III міжребір`ї по лівій парастернальній лінії

D. В Ш міжребір`ї по лівій середньоключичній лінії

E. В IV міжребір`ї по лівій середньоключичній лінії
Питання N 28

В якому міжребір`ї визначають межі судинного пучку?

А. Першому

*B. Другому

C. Третьому

D. Четвертому

E. П'ятому
Питання N 29

Що є причиною зсуву верхньої межі відносної тупості серця вгору?

А. Збільшення правого шлуночку

B. Збільшення правого передсердя

C. Збільшення лівого шлуночку

*D. Збільшення лівого передсердя

E. Збільшення усіх відділів серця
Питання N 30

I тон вислуховується краще, ніж II:

*А. Над верхівкою і у мечоподібного відростка

B. У точці Боткіна

C. У II міжребір`ї зліва від груднини

D. У II міжребір`ї справа від груднини

E. В усіх точках
Питання N 31

Яка ознака не притаманна ембріокардії?

А. Виразна тахікардія

*B. Діастолічна пауза більш систолічної

C. Діастолічна пауза дорівнює систолічній

D. Глухість тонів серця

E. Однакова гучність та тембр I і II тонів
Питання N 32

Вкажіть правильну послідовність дуг правого контуру серця на прямій рентгенограмі серця:

*А. Полі вени, праве передсердя

B. Полі вени, праве передсердя, правий шлуночок

C. Праве передсердя, правий шлуночок

D. Праве передсердя, правий шлуночок, лівий шлуночок

E. Правий шлуночок
Питання N 33

Комплекс QRS на ЕКГ відображає:

А. Збудження передсердя

*B. Збудження шлуночків

C. Процес реполяризації міокарду

D. Процес повної деполяризації міокарду

E. Стан скоротливості міокарду
Питання N 34

Нормальною є наступна тривалість інтервалу Р-Q:

А. 0,05-0,07 сек.

B. 0,08-0,11 сек.

*C. 0,12-0,2 сек.

D. 0,21-0,24 сек.

E. 0,25-0,3
Питання N 35

З чого починають опитання кардіологічного хворого:

А. Історії розвитку захворювання

*B. Скарг хворого

C. Історії життя

D. Попереднього лікування і його ефективності

E. Епідеміологічного анамнезу
Питання N 36

Якою за силою перкусією необхідно користуватися при визначенні межі абсолютної тупості серця?

А. Гучною

B. Середньою

C. Тихою

*D. Найтихішою

E. Будь якою
Питання N 37

Ліва межа відносної серцевої тупості визначається в нормі:

А. В ІV міжребір`ї на 1,0 см всередину від лівої середньоключичної лінії

*B. В V міжребір`ї на 0,5-1,0 см всередину від лівої середньоключичної лінії

C. В V міжребір`ї на 1,0 см зовні від лівої середьоключичної лінії

D. В VI міжребір`ї по лівій середньоключичній лінії

E. В IV міжребір`ї по лівій середньоключичній лінії
Питання N 38

Що не є причиною зменшення або зникнення абсолютної тупості серця?

А. Емфізема легенів

B. Напад бронхіальної астми

C. Підшкірна емфізема над ділянкою серця

D. Лівосторонній пневмоторакс

*E. Високе стояння діафрагми
Питання N 39

II тон краще вислуховується, чим I:

А. Над верхівкою серця

B. У мечоподібного відростка

C. У II міжребір`ї, зліва від груднини

D. У II міжребір`ї , праворуч від груднини

*E. На основані серця (у II міжребір`ї зліва і праворуч від груднини)

Питання N 40

Який інструментальний метод дослідження не є обов'язковим при обстеженні кардіологічного хворого?

А. ЕКГ

B. Рентгеноскопія і рентгенографія органів грудної клітиниC. Ультразвукове дослідження серця

*D. Гастрофіброскопія

E. Реоплетизмографія
Питання N 41

Вкажіть правильну послідовність дуг лівого контуру серця на прямій рентгенограмі серця:

А. Ліве передсердя, лівий шлуночок

B. Легенева артерія, ліве передсердя, лівий шлуночок

*C. Дуга аорти, легенева артерія, ліве передсердя, лівий шлуночок

D. Легенева артерія, дуга аорти, ліве передсердя, лівий шлуночок

E. Легенева артерія, ліве передсердя, правий шлуночок
Питання N 42

Зубець Т відображає:

А. Збудження передсердя

B. Збудження шлуночків

*C. Процеси реполяризації міокарду

D. Процес повної деполяризації міокарду

E. Стан скоротливості міокарду
Питання N 43

Інтервал Q-T відображає:

А. Процеси реполяризації міокарду

B. Процес повної деполяризації міокарду

*C. Електричну систолу шлуночків – час збудження і відновлення потенціалу міокарду шлуночків

D. Електричну діастолу міокарду

E. Стан скоротливості міокарду
Питання N 44

Що таке P-mitral на електрокардіограмі?

А. Низький зубець Р у відведеннях II, III, aVF

B. Високий, загострений зубець Р у відведеннях II, III, aVF

*C. Широкий, високий, двохфазний зубець Р в I, II і лівих грудних відведеннях

D. Низький зубець Р в I, II і лівих грудних відведеннях

E. Високий, загострений зубець Р у всіх відведеннях
Питання N 45

Що на електрокардіограмі не є показником гіпертрофії лівого шлуночку (лівограми)?

А. Зубець R в I, aVL, V5, V6

B. Зубець S в III, aVF

C. Відхилення електричної вісі серця вліво

D. Косий зсув ST нижчий за ізоелектричну лінію, який переходить в негативний зубець Т

*E. Глибокий зубець Q в III, aVF
Питання N 46

Який з наведених препаратів відноситься до прямих артеріолярних вазодилататорів?

А. Альфа-метилдофа (допегіт)

*В. Гідралазин (апресин)

С. Пропранолол (анаприлін)

D. Празозин

Е. Ніфедипін (коринфар)
Питання N 47

Який з наведених препаратів відноситься до альфа-адреноблокаторів?

А. Альфа-метилдофа (допегіт)

В. Гідралазин (апресин)

С. Пропранолол (анаприлін)

*D. Празозин

Е. Ніфедипін (коринфар)

Питання N 48

Який з наведених препаратів зменшує венозний притік до серця?

А. Корглікон

В. Мезатон

С. Еуфілін

*D. Нітрогліцерин

Е. Преднізолон
Питання N 49

Назвіть ЕКГ-ознаку гіпертрофії правого передсердя:

А. Двогорбий поширений зубець Р у І-ІІ стандартних та аVL- відведеннях

*В. Високий гострокінцевий зубець Р у ІІ-Ш стандартних та аVF- відведеннях

С. Негативний зубець Р у II і III відведеннях

D. Високий гострокінцевий зубець Р у відведеннях V5-6

Е. Негативний зубець Р у відведенні аVR
Питання N 50

Назвіть ЕКГ-ознаку гіпертрофії лівого передсердя:*А. Двогорбий поширений зубець Р у І-ІІ стандартних та аVL- відведеннях

В. Високий гострокінцевий зубець Р у ІІ-Ш стандартних та аVF- відведеннях

С. Негативний зубець Р у ІІ-Ш відведеннях

D. Високий гострокінцевий зубець Р в V1-2

Е. Негативний зубець Р в аVR
Питання N 51

Назвіть ЕКГ-ознаки гіпертрофії правого шлуночка:

А. Глибокий зубець S у V1-V2 відведеннях, високий R у V5-V6 відведеннях

*В. Збільшення амплітуди R у V1-V2 відведеннях, амплітуди S у V5-V6-відведеннях

С. Глибокий зубець S у V1-V2-відведеннях і негативний зубець Т у V5-V6-відведеннях

D. Високий зубець R у аVL і глибокий зубець S у III стандартному та аVF-відведеннях


Питання N 52

Назвіть ЕКГ-ознаки гіпертрофії лівого шлуночку:

*А. Глибокий зубець S у V1-V2, високий R у V5-V6-відведеннях

В. Високий зубець R у V1-V2, глибокий S у V5-V6-відведеннях

С. "М-подібний" шлуночковий комплекс у V1-V2-відведеннях

D. Глибокий зубець S в І стандартному, аVL-відведеннях і високий R у III, аVF-відведеннях


Питання N 53

В якому відведенні зубець Р у нормі обов'язково повинен бути негативним?

А. У І стандартному

В. У II стандартному

С. В III стандартному

*D. В аVR

Е. В аVF
Питання N 54

В якому відведенні в нормі зубець Р є найбільш високим ?

А. У І стандартному

*В. У II стандартному

С. У Ш стандартному

D. В аVR


E. В аVF
Питання N 55

Інтервал Р-Q - це:

А. Час проходження імпульсу по передсердям

В. Час атріовентрикулярної затримки

С. Час проходження імпульсу від синусового вузла до передсердь

D. Час проходження імпульсу по системі Гіса

*Е. Час проходження імпульсу по передсердях, атріовентрикулярному вузлу, системі Гіса - до міо­карда шлуночків
Питання N 56

Назвіть норму тривалості (ширини) зубця Р:

А. 0,01-0,03 с

В. 0,03-0,05 с

С. 0,1-0,3 с

D. Не більш за 0,05 с

*Е. Не більш за 0,10 с
Питання N 57

Яка тривалість комплексу QRS в нормі?

А. 0,04-0,06 сек.

*B. 0,07-0,1 сек.

C. 0,11-0,12 сек.

D. 0,13-0,14 сек.

E. 0,14-0,15 сек.
Питання N 58

Нормальна електрична вісь серця (кут альфа в градусах):

А. Від -30 до -60

В. Від 0 до -30

С. Від 0 до +30

*D. Від +30 до +70

Е. Від +70 до +90
Питання N 59

Кут альфа при горизонтальному положенні електричної вісі серця дорівнює (в градусах):

А. Від -30 до -60

В. Від 0 до -30

*С. 0

D. Від +30 до +70Е. Від +70 до +90
Питання N 60

Кут альфа при вертикальному положенні електричної вісі серця дорівнює (в градусах):

А. Від -30 до -60

В. Від 0 до -30

С. Від 0 до +30

D. Від +30 до +70

*Е. +90
Питання N 61

Що називається "перехідною" зоною?

А. Грудне відведення, в якому амплітуда зубця R максимальна

*В. Грудне відведення, в якому амплітуди зубців R і S дорівнюють одна одній

С. Грудне відведення, в якому амплітуда зубця S найменша

D. Грудне відведення, в якому амплітуда зубця Т найбільша


Питання N 62

В якому з грудних відведень потенціали міокарда правого і лівого шлуночків рівні (в нормі реєструється "перехід­на" зона)?

А. Частіше у II, може бути в І

В. Частіше у II, може бути в III

С. Частіше у V2, може бути в V3

*D. Частіше у V3, може бути в V4

Е. Частіше у V4, може бути в V5
Питання N 63

В якому відведенні зубець Т в нормі завжди повинен бути негативним?

А. У І стандартному

В. У II стандартному

С. У III стандартному

*D. аVR


Е. аVF

Питання N 64

Перше стандартне відведення, в основному, відображає потенціали:

А. Правого передсердя

В. Правого шлуночка

С. Міжшлуночкової перетинки

*D. Передньої стінки лівого шлуночка

Е. Задньої стінки лівого шлуночка
Питання N 65

Третє стандартне відведення, в основному, відображає потенціали:

А. Правого передсердя

В. Правого шлуночка

С. Міжшлуночкової перетинки

D. Передньої стінки лівого шлуночка

*Е. Задньої стінки лівого шлуночка
Питання N 66

"Нормальний синусівий ритм" - це:

А. Ритм, при якому зубець Р є перед кожним комплексом QRS, він негативний у відведенні аVR, ЧСС дорівнює 70-110 за хвилину

В. Ритм, при якому зубець Р є перед кожним комплексом QRS, тривалість R-R в межах 0,15-0,45 с

*С. Зубець Р є перед кожним комплексом QRS, позитивний у II стандартному відведенні, коливання R-R в ме­жах 0,05-0,15 с, частота збуджень передсердь і шлуночків дорівнює 60-90 за 1 хвилину

D. Зубець Р є перед кожним комплексом QRS, неоднаковий в різних циклах по амплітуді, формі, полярності, ЧСС дорівнює 60-90 за 1 хвилину

Е. Ритм, при якому перед кожним комплексом QRS є зубець Р, позитивний у відведенні аVR, інтервал Р-Q в межах 0,25-0,35 с
Питання N 67

Відведення V1 і V2, в основному, відображають потенціали:

А. Передньої стінки лівого шлуночка

В. Передньо-бокової стінки лівого шлуночка

С. Правого шлуночка

*D. Передньо-перетинкової ділянки шлуночків

Е. Задньої стінки лівого шлуночка
Питання N 68

Відведення V4, в основному, відображає потенціали:

А. Передньої стінки лівого шлуночка

В. Міжшлуночкової перетинки

*С. Верхівки серця

D. Бокової стінки лівого шлуночка

Е. Задньої стінки лівого шлуночка
Питання N 69

Відведення V5-V6, в основному, відображають потенціали:

А. Передньої стінки лівого шлуночка

В. Міжшлуночкової перетинки

С. Верхівки серця

*D. Бокової стінки лівого шлуночка

Е. Задньої стінки лівого шлуночка
Питання N 70

Зубець Р на ЕКГ відображає потенціали:

А. Синусівого вузла

В. Правого передсердя

С. Лівого передсердя

*D. Обох передсердь

Е. Атріовентрикулярного вузла
Питання N 71

Виберіть правильне твердження: АТ первинно визначається -

*А. Силою скорочення серця та ударним викидом

Б. Еластічністью судин

В. Периферичним опором кровотоку

Г. Шунтуванням крові в легенях

Д. Депонуванням крові в селезінці
Питання N 72

Який найважливіший критерій відмінності II стадії ГХ від I стадії?

А. Рівень АТ вище 170/100 мм рт. ст.

B. Гіперкреатінемія

C. Інфаркт міокарду

D. Мозковий інсульт

*E. Гіпертрофія лівого шлуночку
Питання N 73

Яка з перерахованих особливостей пульсу на променевій артерії найбільш характерна для ГХ?

*А. Твердий

B. Слабкого наповнення

C. Високий

D. Частий


Питання N 74

Який з перерахованих чинників є визначальним у формуванні рівня АТ?

*А. Хвилинний об'єм крові

B. В`язкість крові

C. Об'єм циркулюючої крові

D. Частота серцевих скорочень

E. Ємкість венозного русла
Питання N 75

Які з клінічних даних свідчать про наявність III стадії ГХ?

А. Гіпертрофія лівого шлуночку

B. Зміни очного дна

C. Стійка альбумінурія

*D. Мозковий інсульт

E. Набряки нижніх кінцівок
Питання N 76

Який з наведених гіпотензивних препаратів є препаратом вибору у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою стенокардією?

*А. Пропранолол (анаприлін)

В. Гіпотіазид

С. Клофелін

D. Резерпін

Е. ІзобаринПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка