Тести Дайте взначення поняттяДата конвертації24.05.2020
Розмір101 Kb.
Заняття 13. Тема 9. Командна взаємодія при наданні домедичної допомоги.

Тести

 1. Дайте взначення поняття « Команда»?

 1. Це група людей , які займаються своїми справами;

 2. Це група з двох і більше людей, які працюють разом для досягнення спільної мети;

 3. Це група, яка складається з 20 людей, яка розподілена на певні підгрупки для окремої роботи;

 4. Це скупчення людей для масовки;

 5. Все віно.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Контролера» у командній ролі?

 1. Доводчик, «завершувач» проектів; вміє доводити будь-яку справу до повного завершення; він неохоче делегує повноваження; погано, якщо його діяльність супроводжується перфекціонізмом – тоді завершення може надовго відкладатися;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Враховує всі фактори і веде команду до прийняття правильного рішення; мало уваги приділяє людям і не здатний мотивувати, в ньому відсутні теплота і сердечність; через підвищену увагу до деталей він може втратити стратегічну мету.
 1. Що відноситься до Командних взаємин?

 1. Консолідована спільність;

 2. Діяльнісна компетентність;

 3. Рольова доцільність;

 4. Значиміть взаємин;

 5. Психологічний комфорт.
 1. Що таке Командна доцільність?

 1. Це базова відмінність команди від інших груп–необхідність не лише займатись однаковою діяльністю, а ще й такою, що вимагає консолідації, поєднання усіх можливих і необхідних ресурсів, злиття в одне ціле знань, умінь, емоцій, прагнень, мрій, дій;

 2. Команда завжди створюється під певний продукт;

 3. Команда не може існувати без задачі. Вирішено одну – ставиться інша;

 4. Багато команд зруйнувалися на піку своїх досягнень саме через те, що вимріяного було досягнуто, а про інше ще не мріялося;

 5. Полягаєвтому,що гуртом люди розв’язуютьзадачікраще, ніжкоженіз них окремо.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Аналітика» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Враховує всі фактори і веде команду до прийняття правильного рішення; мало уваги приділяє людям і не здатний мотивувати, в ньому відсутні теплота і сердечність; через підвищену увагу до деталей він може втратити стратегічну мету.
 1. Що означає поняття - Вирішення спільної задачі?

 1. Це базова відмінність команди від інших груп–необхідність не лише займатись однаковою діяльністю;

 2. Команда завжди створюється під певний продукт. Команда не може існувати без задачі. Вирішено одну – ставиться інша;

 3. Вимагає консолідації, поєднання усіх можливих і необхідних ресурсів, злиття в одне ціле знань, умінь, емоцій, прагнень, мрій, дій;

 4. Багато команд зруйнувалися на піку своїх досягнень саме через те, що вимріяного було досягнуто, а про інше ще не мріялося.

 5. Полягає в тому, що гуртом люди розв’язують задачі краще, ніж кожен із них окремо.
 1. При роботі в команді в ЕМД, існує етап нормалізації, виберіть відповідь що описує даний етап:

 1. Це ступінь ефективності відповідності членів команди EМД оперативним потребам та змінам;

 2. Стосується того, чи допомагає команда досягти цілей організації, використовуючи відповідні ресурси та забезпечуючи правильне лікування пацієнтів;

 3. Це досягнення меншої кількості дефектних проблем і оперативне та ефективне лікування пацієнта;

 4. Членів команди EМД пов'язано з здатністю команди підтримувати належні заходи з надання надзвичайної допомоги та догляду за пацієнтами, а також ентузіазм щодо виконання оперативних вимог місії.

 5. Етап на якому конфлікти та розбіжності вирішуються, та команда стає об’єднанню.
 1. Що відноситься до ознак ефективної команди?

 1. Неформальна і розслаблена атмосфер, завдання добре зрозуміле і приймається, члени слухають один одного;

 2. Легко збираються разом; єдина уява про загально-командні ціліі задачі, перспективи розвитку; особиста зацікаваленість в досягненні командних цілей;

 3. Необмежене панування лідера; воюючі підгрупи;

 4. Нерівна участь і неефективне використання групових ресурсів; наявність ригідних захисних позицій;

 5. Відсутність творчості при вирішенні проблем.
 1. Що відноситься до умов, які знижують ефективність роботи команди?

 1. Неформальна і розслаблена атмосфер, завдання добре зрозуміле і приймається, члени слухають один одного;

 2. Легко збираються разом;

 3. Необмежене панування лідера; воюючі підгрупи; нерівна участь і неефективне використання групових ресурсів; наявність ригідних захисних позицій;

 4. Єдина уява про загально-командні цілі і задачі, перспективи розвитку;

 5. Особиста зацікаваленість в досягненні командних цілей.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Робочої бджілки» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Здійснює моніторинг і аналіз того, що відбувається; його основна функція - це оцінка ідей; бачить сильні і слабкі сторони будь-якого проекту.
 1. Які основні ознаки команди?

 1. Спільна мета, взаємне доповнення;

 2. Колективна відповідальність;

 3. Чітко виражений лідер;

 4. Психологічне визнання один одного;

 5. Все вірно.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині , яка виконуватиме роль «Керівника» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Здійснює моніторинг і аналіз того, що відбувається; його основна функція - це оцінка ідей; бачить сильні і слабкі сторони будь-якого проекту.
 1. Ефективність команди визначається досягнення чотирьох результатів діяльності. Охаректеризуйте 2 етап:

 1. Це ступінь ефективності відповідності членів команди EМД оперативним потребам та змінам;

 2. Стосується того, чи допомагає команда досягти цілей організації, використовуючи відповідні ресурси та забезпечуючи правильне лікування пацієнтів;

 3. Це досягнення меншої кількості дефектних проблем і оперативне та ефективне лікування пацієнта;

 4. Членів команди EМД пов'язано з здатністю команди підтримувати належні заходи з надання надзвичайної допомоги та догляду за пацієнтами, а також ентузіазм щодо виконання оперативних вимог місії.

 5. Етап на якому конфлікти та розбіжності вирішуються, та команда стає об’єднанню.
 1. Що відноситься до Командної діяльності?

 1. Консолідована спільність;

 2. Діяльнісна компетентність;

 3. Рольова доцільність;

 4. Значиміть взаємин;

 5. Психологічний комфорт.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Мотиватора» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Здійснює моніторинг і аналіз того, що відбувається; його основна функція - це оцінка ідей; бачить сильні і слабкі сторони будь-якого проекту.
 1. Ефективність команди визначається досягнення чотирьох результатів діяльності. Охаректеризуйте 4 етап:

 1. Це ступінь ефективності відповідності членів команди EМД оперативним потребам та змінам;

 2. Стосується того, чи допомагає команда досягти цілей організації, використовуючи відповідні ресурси та забезпечуючи правильне лікування пацієнтів;

 3. Це досягнення меншої кількості дефектних проблем і оперативне та ефективне лікування пацієнта;

 4. Членів команди EМД пов'язано з здатністю команди підтримувати належні заходи з надання надзвичайної допомоги та догляду за пацієнтами, а також ентузіазм щодо виконання оперативних вимог місії;

 5. Етап на якому конфлікти та розбіжності вирішуються, та команда стає об’єднанню.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Критика» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Здійснює моніторинг і аналіз того, що відбувається; його основна функція - це оцінка ідей; бачить сильні і слабкі сторони будь-якого проекту.
 1. Що відноситься до Командних норм?

 1. Консолідована спільність;

 2. Діяльнісна компетентність;

 3. Рольова доцільність;

 4. Значиміть взаємин;

 5. Психологічний комфорт.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Спеціаліста» у командній ролі?

 1. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 2. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 3. Це член команди, що володіє рідкісними знаннями і навичками; потрібен команді при вирішенні дуже спеціалізованого завдання; він може захоплюватися дрібними деталями на шкоду головної мети;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Враховує всі фактори і веде команду до прийняття правильного рішення; мало уваги приділяє людям і не здатний мотивувати, в ньому відсутні теплота і сердечність; через підвищену увагу до деталей він може втратити стратегічну мету.
 1. Що відноситься до критеріїв ефективно працюючої команди?

 1. Неформальна і розслаблена атмосфер, завдання добре зрозуміле і приймається, члени слухають один одного;

 2. Легко збираються разом; єдина уява про загально-командні цілі і задачі, перспективи розвитку; особиста зацікаваленість в досягненні командних цілей;

 3. Необмежене панування лідера; воюючі підгрупи;

 4. Нерівна участь і неефективне використання групових ресурсів; наявність ригідних захисних позицій;

 5. Відсутність творчості при вирішенні проблем.
 1. Ефективність команди визначається досягнення чотирьох результатів діяльності. Охаректеризуйте 1 етап:

 1. Це ступінь ефективності відповідності членів команди EМД оперативним потребам та змінам;

 2. Стосується того, чи допомагає команда досягти цілей організації, використовуючи відповідні ресурси та забезпечуючи правильне лікування пацієнтів;

 3. Це досягнення меншої кількості дефектних проблем і оперативне та ефективне лікування пацієнта;

 4. Членів команди EМД пов'язано з здатністю команди підтримувати належні заходи з надання надзвичайної допомоги та догляду за пацієнтами, а також ентузіазм щодо виконання оперативних вимог місії.

 5. Етап на якому конфлікти та розбіжності вирішуються, та команда стає об’єднанню.
 1. Що означає поняття - Ефект позитивної енергії?

 1. Це базова відмінність команди від інших груп–необхідність не лише займатись однаковою діяльністю;

 2. Команда завжди створюється під певний продукт. Команда не може існувати без задачі. Вирішено одну – ставиться інша;

 3. Вимагає консолідації, поєднання усіх можливих і необхідних ресурсів, злиття в одне ціле знань, умінь, емоцій, прагнень, мрій, дій;

 4. Багато команд зруйнувалися на піку своїх досягнень саме через те, що вимріяного було досягнуто, а про інше ще не мріялося.

 5. Полягає в тому, що гуртом люди розв’язують задачі краще, ніж кожен із них окремо.
 1. Вкажіть ознаки, які мають бути притаманні людині, яка виконуватиме роль «Постачальника» у командній ролі?

 1. Дисциплінована і дуже надійна людина; працює на команду, не зосереджуючись на своїх цілях; сортує цілі і вибудовує логіку їх досягнення; у неї немає цінних ідей і вона не володіє гнучкістю;

 2. Емоційностійка, спокійна і впевнена у собі людина; замість творчого мислення в неї сильний характер; вона схильна потрапляти під вплив інших людей або може бути негнучкою в оцінках;

 3. Енергійна, людина, що «бігає підстрибом»; швидко засвоює інформацію, позбавлена сором'язливості і страху; як недоліки, можна відзначити її дратівливість, нетерплячість, схильність до невдоволення;

 4. Дослідник ресурсів, екстраверт, повний ентузіазму; приносить інформацію, ідеї, матеріали, потрібні для групи; в одиночній роботі він неефективний;

 5. Здійснює моніторинг і аналіз того, що відбувається; його основна функція - це оцінка ідей; бачить сильні і слабкі сторони будь-якого проекту.
 1. Ефективність команди визначається досягнення чотирьох результатів діяльності. Охаректеризуйте 3 етап:

 1. Це ступінь ефективності відповідності членів команди EМД оперативним потребам та змінам;

 2. Стосується того, чи допомагає команда досягти цілей організації, використовуючи відповідні ресурси та забезпечуючи правильне лікування пацієнтів;

 3. Це досягнення меншої кількості дефектних проблем і оперативне та ефективне лікування пацієнта;

 4. Членів команди EМД пов'язано з здатністю команди підтримувати належні заходи з надання надзвичайної допомоги та догляду за пацієнтами, а також ентузіазм щодо виконання оперативних вимог місії.

 5. Етап на якому конфлікти та розбіжності вирішуються, та команда стає об’єднанню.Ситуаційна задача:

Ваша група, в складі 4 осіб стала свідком падіння дівчини з балкону 5 поверху. Постраждала стогне. Ви лідер команди. Організуєте роботу Вашої команди з надання ДМД.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка