Тест Тема Порушення когнітивних функцій: пам’яті, уваги, мислення та інтелекту.Дата конвертації18.06.2020
Розмір49 Kb.
Тест

Тема 3. Порушення когнітивних функцій: пам’яті, уваги, мислення та інтелекту.

Тема 4. Порушення емоційної та вольової сфер. Психомоторні порушення.

Тема 5. Порушення свідомості та самосвідомості. Основні психопатологічні синдроми.
    1. 1."Відокремте, серед наведених нижче, складні варіанти депресивного синдрому:"


 • Депресія з ажитацією

 • Депресія з тривогою

 • Депресія з обсесіями

 • Депресія з дисфорією

 • Депресія з маячними ідеями самозвинувачення
    1. 2. "При якому захворюванні деперсоналізація і дереалізація виникають у вигляді короткотривалих нападів?"


 • Реактивний психоз

 • Інволюційна меланхолія

 • Безперервно-прогредієнтна шизофренія

 • Епілепсія

 • Психастенія
    1. 3. "Початковий етап і найбільш простий різновид пізнавальної діяльності, що складає відображення окремих властивостей і ознак предметів. До якого терміну відноситься це визначення?"


 • Вегетативні рефлекси

 •  Примітивні форми мислення

 • Емоції

 • Відчуття

 • Сприйняття
    1. 4. "До пропріоцептивних відчуттів відносяться:"


 • Зір

 • Дотик

 • Відчуття "схеми тіла"

 • Почуття рівноваги

 • Слух
    1. 5."До парамнезій відносяться наступні розлади, крім:"


 • Конфабуляцій

 • Псевдоремінісценцій

 • Фантастичних конфабуляцій

 • Редуплікованої парамнезії Піка (ехомнезія)

 • Періодичної амнезії
    1. 6."Феномени "раніше баченого", "ніколи не баченого" відносять до розладів:"


 •  Самосвідомості

 • Уваги

 • Мислення

 • Волі

 • Пам'яті
    1. 7. "Заміщаючі конфабуляції найбільш часто зустрічаються при:"


 • При шизофренії

 • Судинних психозах

 • При епілепсії

 •  Сенільних психозах

 • Корсаковському синдромі
    1. 8. "Фіксаційна амнезія є найважливішою ознакою:"


 • Корсаковського синдрому

 • Інтоксикаційних психозів

 • Епілептичних психозів

 • Атеросклеротичних психозів

 •  Черепно-мозкових травм
    1. 9. "Епізодично виникаюча блокада розумової діяльності носить назву:"


 • Персеверація

 • Ехолалія

 • Вербігерація

 •  Шперрунг

 • Ментизм
    1. 10. "Прискорення мислення (тахифренія) найчастіше зустрічається при:"


 • Епілепсії

 • Депресивному синдромі

 •  Маніакальному синдромі

 • Психомоторному збудженні

 •  Шизофренії
    1. 11."Загальмоване мислення (брадіфренія) характерне для:"


 • Епілепсії

 • Нападу рекурентної шизофренії

 • Важкої неврастенії

 • Біполярного афективного розладу (маніакального епізоду)

 • Інфекційного психозу

 • Біполярного афективного розладу (депресивного епізоду)
    1. 12."Вкажіть термін, який відповідає визначенню "розпад логічної структури мислення і граматичного ладу мови":"


 •  Ехолалія

 •  Персеверація

 • Інкогеренція

 • Палілалія

 • Вербігерація

 • Шизофазія
    1. 13."Вкажіть найбільш повне визначення терміну "інкогеренція":"


 • Розпад логічного ладу мови із збереженням спроможності складати граматично правильні фрази та речення

 • Розпад логічної структури мислення і граматичного ладу мови водночас

 • Фрази, що самі по собі не позбавлені сенсу, однак не знаходяться у логічному зв'язку з поставленим питанням

 • Відповідь, помилкова по суті, тим не менш, дається в площині поставленого питання і звучить нарочито нісенітно
    1. 14."Хворі відчувають себе учасниками подій при порушеній свідомості за типом:"


 • Онейроїду

 • Аменції

 • Делірія

 • Приглушення

 • Обнубіляції
    1. 15. "При якому різновиді розладу свідомості можливе подвійне орієнтування:"


 • делірії

 • обнубіляції

 • аменції

 • онейроїді

 • сутінковому розладі
    1. 16."Найбільш часто сутінковий розлад свідомості зустрічається при:"


 • Пухлинах головного мозку

 • Інтоксикаційних психозах

 • Судинних психозах

 • Реактивних психозах

 • Епілептичних психозах

 • Патологічному сп'янінні
    1. 17."Ступор - стан, що характеризується:"


 • втратою здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації,

 • жодним з перерахованих тверджень

 • відсутністю мімічних проявів та мови (мутизм) з послабленими реакціями на зовнішні подразники, в тому числі больові

 • всім перерахованим вище

 • нерухомістю хворих,
    1.  18."При яких синдромах зустрічається симптом каталепсії?"


 •  Синдромі приглушення

 • При нарколепсії

 • При деліріозному синдромі

 • В структурі кататонічного ступору
    1. 19."Визначіть термін "воля":"


 • Свідоме і спрямоване зусилля на здійснення дій і вчинків

 • Стан, в основі якого полягає сильне, бурхливе і відносно короткочасне емоційне переживання

 • Тривале переживання будь-яких емоцій
    1. 20. "Що з перерахованого відносять до продуктивних розладів мислення?"


 • Знижений настрій

 • Маячення

 • Персеверація

 • Шперрунг

 • нкогеренція


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка