Тест: D:\test\ms powerPoint standart(контроль). mtf PowerPoint standartДата конвертації06.05.2016
Розмір6.28 Mb.
Тест: D:\TEST\MS PowerPoint standart(контроль).mtf

PowerPoint standart

Автор: User

Завдання #1

Запитання:

Яка піктограма відповідає програмі Microsoft PowerPoint?1) 2) 3) 4) 5)
Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)
Завдання #2

Запитання:

Які види комп'ютерних презентацій існують?
Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) слайдові

2) потокові

3) візуальні

4) відео

5) аудіо
Завдання #3

Запитання:

Які об'єкти може містити слайд презентації?
Виберіть декілька з 8 варіантів відповіді:

1) графічні зображення

2) гіперпосилання

3) звукові об'єкти

4) текстові написи

5) дизайн

6) колірне оформлення

7) стиль оформлення

8) відеокліпи
Завдання #4

Запитання:

Поставте у відповідність номери елементів вікна програми PowerPoint, позначених на малюнку з їх назвами.


Вкажіть відповідність для всіх 7 варіантів відповіді:

1) Позначка 5

2) Позначка 3

3) Позначка 6

4) Позначка 1

5) Позначка 7

6) Позначка 4

7) Позначка 2
__ Область "Слайди" і "Структура"


__ Область слайду

__ Область нотаток

__ Рядок заголовку

__ Рядок стану

__ Вкладки "Слайди" та "Структура"

__ Стрічка, що містить вкладки елементів керування
Завдання #5

Запитання:

За допомогою якої кнопки можна встановити режим Сортувальник слайдів1) 2) 3)
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)
Завдання #6

Запитання:

За допомогою якої кнопки можна встановити режим Звичайний для роботи із слайдами.1) 2) 3)
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)
Завдання #7

Запитання:

За допомогою якої кнопки можна встановити режим Показ слайдів.1) 2) 3)
Виберіть один з 3 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)
Завдання #8

Запитання:

Встановіть відповідність між типами файлів у яких можна зберегти презентацію створену в PowerPoint, та розширеннями файлів.
Вкажіть відповідність для всіх 6 варіантів відповіді:

1) файл презентації, що відкривається в режимі редагування

2) файл презентації, що відкривається в режимі демонстрації

3) файли веб-сторінок

4) графічні файли

5) файл презентації, що містить макрос

6) шаблон презентації
__ ppt (pptx)

__ pps (ppsx)

__ html, mhtml

__ gif, jpg, bmp

__ pptm

__ pot (potx)
Завдання #9

Запитання:

Поставте у відповідність назвіі об'єкту зображення кнопки, що використовується для вставлення даного об'єкту в редакторі PowerPoint.1) 2) 3) 4) 5) 6)
Вкажіть відповідність для всіх 6 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

6) 6)
__ таблиця

__ діаграма

__ об'єкт SmartArt

__ рисунок з файлу

__ зображення з колекції

__ відеокліп
Завдання #10

Запитання:

З використанням якої кнопки панелі інструментів в редакторі PowerPoint можна перемістити об'єкт до буферу обміну?


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) A

2) B

3) C

4) D
Завдання #11

Запитання:

З використанням якої кнопки панелі інструментів в редакторі PowerPoint можна створити новий слайд?


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) A

2) B

3) C

4) D
Завдання #12

Запитання:

Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який дає змогу переглянути всі слайди презентації у вигляді ескізів, та легко змінювати послідовніть слайдів в презентації.
Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) сторінкм нотаток

2) показ слайдів

3) сортувальник слайдів

4) звичайний
Завдання #13

Запитання:

Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який дає змогу переглянути весь слайд і коментарі до нього, що можна редагувати.
Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) сторінкм нотаток

2) показ слайдів

3) сортувальник слайдів

4) звичайний
Завдання #14

Запитання:

Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який використовують для демонстрації презентації.
Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) сторінки нотаток

2) показ слайдів

3) сортувальник слайдів

4) звичайний
Завдання #15

Запитання:

Укажіть кнопку дій, яка за замовчуванням передбачає перехід на останній слайд презентації MS Power Point.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) А

2) Б

3) В

4) Г
Завдання #16

Запитання:

Укажіть кнопку дій, яка за замовчуванням передбачає перехід на перший слайд презентації MS Power Point.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) А

2) Б

3) В

4) Г
Завдання #17

Запитання:

Укажіть області, які може містити вікно програми MS PowerPoint 2007 / 2010.
Виберіть декілька з 6 варіантів відповіді:

1) стрічка

2) область слайда

3) область анімації

4) область нотаток

5) рядок меню

6) область демонстрації
Завдання #18

Запитання:

За допомогою якої кнопки можна додати напис на слайд презентації?1) 2) 3) 4) 5) 6)
Виберіть один з 6 варіантів відповіді:

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

6) 6)
Завдання #19

Запитання:

До якої групи команд відносяться анімаційні ефекти наведені на малюнку.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Вхід

2) Виокремлення

3) Вихід

4) Шляхи переміщення
Завдання #20

Запитання:

До якої групи команд відносяться анімаційні ефекти наведені на малюнку.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Вхід

2) Виокремлення

3) Вихід

4) Шляхи переміщення
Завдання #21

Запитання:

До якої групи команд відносяться анімаційні ефекти наведені на малюнку.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Вхід

2) Виокремлення

3) Вихід

4) Шляхи переміщення
Завдання #22

Запитання:

До якої групи команд відносяться анімаційні ефекти при застосуванні яких, під час перегляду презентації змінюються значення властивостей об'єктів.Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Вхід

2) Виокремлення

3) Вихід

4) Шляхи переміщення
Завдання #23

Запитання:

Який тип об'єкта необхідно обрати при створенні гіперпосиланя на інший слайд даної презентації.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) файлом, веб-сторінкою

2) місцем у документі

3) новим документом

4) електронною поштою
Завдання #24

Запитання:

Який тип об'єкта необхідно обрати при створенні гіперпосиланя на іншу презентацію.


Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) файлом, веб-сторінкою

2) місцем у документі

3) новим документом

4) електронною поштою
Завдання #25

Запитання:

Оберіть вираз, що потрібно вставити замість крапок, таким чином, щоб утворилася правильна послідовність дій.

Для розміщення певної кнопки дії на слайді потрібно:

1. Вибрати слайд.

2. Виконати ........

3. Вибрати потрібну кнопку дії.

4. Виділити на слайді область, куди буде вставлена кнопка.
Виберіть один з 6 варіантів відповіді:

1) Вставлення -> Фігури

2) Вставлення -> Графіка

3) Вставлення -> Посилання

4) Переходи-> Фігури

5) Переходи-> Посилання

6) Конструктор-> Кнопки
Завдання #26

Запитання:

Які дії відносяться до операцій форматування текстових написів на слайді
Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:

1) копіювання фрагментів тексту

2) зміна міжрядкового інтервалу

3) вставка зображення

4) зміна параметрів символів

5) виправлення помилок в тексті
Завдання #27

Запитання:

Що з наведеного не є об'єктом слайду?
Виберіть один з 5 варіантів відповіді:

1) дизайн слайду

2) відеокліп

3) напис

4) діаграма

5) малюнок
Завдання #28

Запитання:

Вставте пропущене слово.

........... - наука про узгодження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності.
Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) композиція

2) ергономіка

3) колористика

4) дизайн
Завдання #29

Запитання:

Вставте пропущене слово.

........... - наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів та інструментів, на основі врахування особливостей людського організму.
Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) композиція

2) ергономіка

3) колористика

4) дизайн
Завдання #30

Запитання:

Поставте у відповідність опис властивості композиції, описаний нижче, із його назвою.
Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Створює у глядача відчуття єдиного цілого. Усі елементи композиції повинні бути чимось з'язані;

2) Визначає, наскільки точно подається основна ідея презентації чи окремого слайда;

3) Вказує на швидкість зміни станів об'єкта;

4) Вказує на взаємне розміщення об'єктів. Підкреслює статичність, або навпаки здатність до швидкого розвитку.
__ Симетрія і асиметрія

__ Динамічність

__ Виразність

__ Цілісність
Кінець

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка