Теорія літературиСкачати 46.01 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір46.01 Kb.
Метою іспиту зі спеціалізації теорія літератури є виявити знання зі загальнотеоретичних проблем сучасного літературно-теоретичного дискурсу.

Абітурієнт повинен знати:

• місце теорії літератури в системі літературознавчих дисциплін;

• зв’язок теорії літератури з іншими гуманітарними дисциплінами (соціологією, психологією, філософією, релігієзнавством);

• основні етапи розвитку літературознавчої думки (епоху античності; поетики ХVІ-XVIII ст.; літературознавчі школи ХІХ-ХХ ст.);

специфіку художнього образу;

• основні компоненти змісту і форми;

способи художньої нарації;

• особливості динаміки зміни художніх стилів;

• основні категорії генології (жанри та стилі, дифузія жанрів).


Питання для вступних випробувань


 1. Класична і постмодерна естетика: спадкоємність чи протистояння?

 2. Українські поетики ХVІІ-ХVІІІ століть і їхні сучасні дослідники.

 3. Основні джерела формування українського бароко.

 4. Українське бароко та необароко: бароко як предтеча авангардних течій.

 5. Проблема “неповноти” української літератури періоду класицизму (Д. Чижевський) та її інтерпретації в сучасних дослідженнях.

 6. Іван Франко й основні літературознавчі школи ХХ століття.

 7. Психолінгвістична теорія О. Потебні та літературознавчі школи ХХ століття.

 8. Художній переклад як форма міжлітературних контактів.

 9. Теоретичні жанри представників культурно-історичної школи в українському літературознавстві (М. Дашкевич, О. Котляревський, П. Житецький, М. Сумцов).

 10. Проблема автора й інститут авторства у літературознавстві.

 11. Проблема твору і тексту в сучасному літературознавстві.

 12. Історія літератури й історія тексту літературного твору як два різновиди діахронного підходу в літературознавстві.

 13. Специфіка паралітературних жанрів (есеїстка, мемуари, щоденники, епістолярія).

 14. Французька й американська школи компаративістики.

 15. Національні образи світу в літературі.

 16. Текст – контекст – інтертекст.

 17. Мистецький український рух: традиція та модернізм як альтернатива.

 18. Форми генетично-контактних зв’язків.

 19. Концепції художнього перекладу в сучасному літературознавстві.

 20. Типологія літературних стилів. Теорія зміни культурних епох Д. Чижевського.

 21. Предмет і місце теорії літератури серед інших літературознавчих дисциплін.

 22. Особливості літератури в зіставленні з іншими видами мистецтва.

 23. Природа літературного канону та його функціонування в сучасній літературі.

 24. Трансформація та розмежування елітарного й масового в постмодерній літературі.

 25. Підходи до визначення літературних поколінь.

 26. Необароко в українському літературному дискурсі. Кларнетизм.

 27. Теоретичні засади психоаналізу Степана Балея. Мотив Ендиміона.

 28. Колоніалізм, антиколоніалізм, постколоніалізм як етапи міжкультурних і міжлітературних взаємин.

 29. Концепція «конфлікту інтерпретацій» П. Рикера як вияв діалогічної природи літератури.

 30. Теорія інтертекстуальності, її автори й еволюція. Концепція «смерті автора».

 31. Особливості еміграційної та діаспорної літератури. Принцип розмежування понять.

 32. Дискурс української літератури періоду МУР’у. Концепція «великої літератури» та дискусія навколо неї.

 33. Філософські основи феноменології: інтенційне та реальне в концепції Р. Інґардена. Рівні пізнання літературного твору.

 34. Концепція «обрію сподівань» Г. Р. Яусса. Зв’язок рецептивної естетики з феноменологією.

 35. Концепція герменевтичного кола Ф. Шлеєрмахера як одна з засад герменевтики.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> Договiр № оренди нежилого приміщення м. Чернівці 201 року
2013 -> Традиційний сценарій весілля
2013 -> Пояснювальна записка Контрольний лист документу
2013 -> Робоча програма навчальної практики галузі знань 0201 культура для спеціальності
2013 -> Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з заголовка статті
2013 -> Програма навчальної дисципліни пп кримінально-виконавче право
2013 -> Закон україни про енергетичний аудит


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка