«Теоретичні основи подрібнення, просіювання та змішування твердих матеріалів»Скачати 139.5 Kb.
Дата конвертації09.06.2020
Розмір139.5 Kb.
Тема: «Теоретичні основи подрібнення, просіювання та змішування твердих матеріалів»

1. Процес зменшення розміру частинок матеріалу шляхом механічного впливу зовнішніх сил – це: 1. Розчинення

 2. Осадження

 3. Відстоювання

 4. Центрифугування

 5. Подрібнення

2. Прилад для визначення гранулометричного (фракційного) складу подрібнених сипких матеріалів та проведення дисперсійного аналізу називається:

 1. Фільтр

 2. Центрифуга

 3. Сито

 4. Роторно-пульсаційний апарат

 5. Дисмембратор

3. Вкажіть фармацевтичний фактор, який НЕ впливає на біологічну дію лікарських препаратів:

 1. Фізико-хімічний стан лікарської речовини

 2. Допоміжні речовини, їх природа, кількість

 3. Вид лікарської форми і шляхи введення

 4. Матеріал технологічного обладнання

 5. Технологічний процес

4. Вкажіть правильну послідовність стадій процесу подрібнення: 1. Стадія пластичної деформації, стадія пружної деформації, стадія руйнування

 2. Стадія пружної деформації, стадія пластичної деформації, стадія руйнування

 3. Стадія руйнування, стадія пластичної деформації, стадія пружної деформації

 4. Стадія руйнування, стадія пружної деформації, стадія пластичної деформації

 5. Стадія напруження, стадія пластичної деформації, стадія пружної деформації

5. Ефект Ребіндера реалізується при: 1. Подрібненні речовини з рідиною

 2. Подрібненні речовини у сухому вигляді

 3. Розчиненні речовини

 4. Кристалізації речовини

 5. Стабілізації речовини

6. Вкажіть види розбивання: 1. Відкрите

 2. Незалежне

 3. Просте

 4. Вільне

 5. Закрите

7. Вкажіть види розбивання: 1. Просторове

 2. Стиснуте

 3. Незалежне

 4. Просте

 5. Закрите

8. Вкажіть теорію подрібнення: 1. Теорія Вант-Гоффа

 2. Теорія Менделєєва

 3. Теорія Ребіндера

 4. Теорія Фіка-Щукарьова

 5. Теорія Ареніуса

9. Вкажіть апаратуру для подрібнення лікарської рослинної сировини: 1. Бігуни

 2. Молоткова дробарка

 3. Барабанний млин

 4. Ножовий млин

 5. Роторно-пульсаційний апарат

10. Вкажіть апаратуру для надтонкого подрібнення речовин: 1. Колоїдний млин

 2. Ножовий млин

 3. Щокова дробарка

 4. Дезінтегратор

 5. Бігуни

11. За будовою ножової системи траворізки й коренерізки поділяються на: 1. Лопатеві

 2. Гільйотинні

 3. Пропелерні

 4. Циркулярні

 5. Рамні

12. За будовою ножової системи траворізки й коренерізки поділяються на: 1. Лопатеві

 2. Пропелерні

 3. Циркулярні

 4. Рамні

 5. Дискові

13. За будовою ножової системи траворізки й коренерізки поділяються на: 1. Лопатеві

 2. Барабанні

 3. Пропелерні

 4. Циркулярні

 5. Рамні

14. До машин ударно-стираючої дії належить: 1. Ножовий млин

 2. Щокова дробарка

 3. Стрижневий млини

 4. Кульовий млин

 5. Конусна дробарка

15. Роторно-пульсаційний апарат це різновид: 1. Молоткових дробарок

 2. Колоїдних млинів

 3. Барабанних млинів

 4. Щокових дробарок

 5. Вовчків

16. Дезінтегратор – це різновид: 1. Ударного млина

 2. Щокової дробарки

 3. Барабанного млина

 4. Молоткової дробарки

 5. Кульового млина

17. Сита за способом виготовлення класифікують на: 1. Обертові

 2. Коливальні

 3. Плетені

 4. Вібраційні

 5. Барабанні

18. Сита за способом виготовлення класифікують на: 1. Обертові

 2. Коливальні

 3. Вібраційні

 4. Штамповані

 5. Барабанні

19. Сита за принципом робота класифікують на: 1. Плетені

 2. Штаповані

 3. Колосникові

 4. Дискові

 5. Вібраційні

20. Змішувачі твердих матеріалів класифікують на: 1. Лопатеві, дискові, коливальні

 2. Барабанні, шнекові, лопатеві

 3. Барабанні, дискові, турбінні

 4. Шнекові, центрифужні, вібраційні

 5. Лопатеві, дискові, струменеві

Тема: «Теоретичні основи розчинення»
1. Вкажіть правильне твердження, яке характеризує розчин:

A) речовина, що має рідкий агрегатний стан;

B) однорідна суміш речовин;

C) хімічна сполука;

D) гетерогенна система, що містить декілька речовин.
2. Процес розчинення – це процес:

A) фізичний;

B) хімічний;

Cв) фізико-хімічний.
3. Розчин, що містить досить малу масу розчиненої речовини порівняно з масою розчинника, називають:

A) розведеним;

B) концентрованим;

C) насиченим;

D) ненасиченим.
4. Засновником хімічної теорії розчинів був:

A) Д. І. Менделєєв;

B) М. В. Ломоносов;

C) Я. Г. Вант-Гофф;
5. Вкажіть правильне твердження, яке характеризує насичений розчин:

A) може бути розведеним;

B) не може бути розведеним;

C) завжди є концентрованим;

D) не завжди є концентрованим.
6. Вкажіть, на які види за агрегатним станом поділяються всі розчини:

A) рідкі;

B) тверді;

C) газоподібні;

D) правильні всі твердження.
7. Засновником фізичної теорії розчинів був:

A) Д. І. Менделєєв;

B) М. В. Ломоносов;

C) Я. Г. Вант-Гофф;

D) С. Арреніус.
9. Чому лікарські препарати застосовують у вигляді розчинів?

A) розчинні речовини більш корисні;

B) розчинні речовини швидше засвоюються;

C) більшість ліків розчинні;

D) у розчинах ліки легше дозувати.

Тема: “Теоретичні основи розподілу неоднорідних систем” 1. Неоднорідна система з рідким дисперсійним середовищем та твердою дисперсною фазою називається:

А. Емульсія

В. Суспензія

С. Розчин

Д. Піна


Е. Пил


 1. Неоднорідна система з газоподібним дисперсійним середовищем та твердою дисперсною фазою називається:

А. Емульсія

В. Суспензія

С. Туман

Д. Піна


Е. Пил


 1. Однорідні за зовнішнім виглядом суміші двох або більше взаємонерозчинних рідин називають:

А. Емульсіями

В. Суспензіями

С. Розчинами

Д. Туманами

Е. Золями


 1. Тип неоднорідної системи (рідка або газоподібна) визначається за:

А. агрегатним станом внутрішньої фази

В. агрегатним станом зовнішньої фази

С. кількісним вмістом фази з певним агрегатним станом

Д. органолептичними ознаками

Е. розміром часток внутрішньої фази


 1. До газових неоднорідних систем не належать:

А. Піни

В. Пили


С. Дими

Д. Тумани
 1. Процес розділення рідких або газових неоднорідних систем шляхом виділенням з них твердих або рідких завислих частинок під дією сили тяжіння це:

А. фільтрування

В. мокре розділення

С. сепарація

Д. осадження

Е. зворотній осмос


 1. Процес розділення рідких або газових неоднорідних систем пропусканням їх через пористу перегородку називають:

А. фільтруванням

В. мокрим розділенням

С. діалізом

Д. осадженням

Е. зворотнім осмосом


 1. Швидкість осідання частинок при ламінарному осадженні описується:

А. Законом Ньютона

В. Рівнянням Мендєлєєва-Клапейрона

С. Законом Рауля

Д. Законом Гіббса

Е. Законом Стокса


 1. Швидкість осідання частинки в неоднорідній системі прямопропорційна:

А. в’язкості дисперсійного середовища

Б. масі частинки

С. температурі дисперсійного середовища

Д. квадрату діаметра частинки

Е. швидкості перемішування


 1. Відділення твердої фази від рідини у вигляді висококонцентрованої суспензії називають:

А. Згущенням

В. Освітленням

С. Осадженням

Д. Проціджуванням

Е. Центрифугуванням


 1. Швидкість фільтрації не залежить від:

А. структури та величини шару осаду

В. характеру фільтруючої перегородки

С. в’язкості рідини, що фільтрується

Д. різниці тиску по обидві сторони перегородки

Е. температури дисперсійного середовища.


 1. Метою розрахунку фільтрів є визначення:

А. Необхідної товщини фільтра

В. Часу від початку фільтрації до регенерації фільтра

С. Часу до завершення фільтрації

Д. Необхідної фільтруючої поверхні

Е. Надлишкового тиску

13. При розрахунку відстійників визначають:

А. Необхідну висоту відстійника

В. Форму відстійника

С. Час до завершення відстоювання

Д. Площу відстійника

Е. Швидкість перемішування

14. Центрифуги з перфорованими стінками називають:

А. Відстійними центрифугами

В. Суперцентрифугами

С. Нормальними центрифугами

Д. Фільтруючими центрифугами

Е. Вертикальними центрифугами

15. Які мембранні процеси використовують для одержання води очищеної? 1. Зворотній осмос

 2. Дистиляція

 3. Фільтрування

 4. Центрифугування

 5. Осадження

16. До мембранних методів розділення НЕ відносяться:

А. зворотній осмос;

В. фільтрування;

С. випаровування через мембрану;

Д. діаліз;

Е. електродіаліз.

17. Для виготовлення напівпроникних мембран не застосовують:

А. полімерні плівки;

В. металеву фольгу;

С. пористе скло;

Д. іонообмінні мембрани;

Е. біологічні матеріали.


18. До теорій мембранного розділення НЕ відносять:

А. Теорію просіювання

В. Теорію фільтрування

С. Теорію молекулярної дифузії

Д. Теорію капілярно-фільтрувальної проникності
19. Для зменшення негативного впливу концентраційної поляризації на процес мембранного розділення використовують:

А. перемішування розчину над мембраною;

В. нагрівання;

С. охолодження;

Д. заміну розчинника;

Е. градієнт тиску.


20. Мокра очистка – це:

А. Спосіб розділення емульсій

В. Спосіб очистки газів

С. Спосіб розділення суспензій

Д. Мембранний процес

Е. Спосіб регенерації фільтрів.


21. Очистка газів під дією гравітаційних сил відбувається в:

А. Циклонах

В. Сепараторах

С. Пилеосадних камерах

Д. Барботажних апаратах

Е. Інерційних пилеуловлювачах


22. За величиною фактора розділення центрифуги поділяють на:

А. Суперцентрифуги

В. Горизонтальні центрифуги

С. Фільтруючі центрифуги

Д. Нормальні центрифуги

Е. Відстійні центрифуги


23. До фільтрів періодичної дії відносять:

А. Стрічкові фільтри

В. Фільтр-преси

С. Мішочні фільтри

Д. Пісочні фільтри

Е. Барабанні вакуум-фільтри


24. Метою процесу фільтрування можуть бути:

А. отримання тільки цінного осаду;

В. отримання тільки фільтрату;

С. отримання пермеату;

Д. одночасне одержання як осаду, так і фільтрату для подальшого використання;

Е. отримання ретанту.


25. Основними характеристиками напівпроникних мембран є:

А. товщина;

В. площа;

С. проникність;

Д. швидкість;

Е. селективність.


26. До баромембранних процесів відносять:

А. Зворотній осмос;

В. Випаровування через мембрану;

С. Ультрафільтрацію;

Д. Електродіаліз;

Е. Центрифугування.

Тема: «Теоретичні основи стабілізації гетерогенних систем»
1. Дайте визначення поняттю «гетерогенна система»

A неоднорідна фізико-хімічна система, що містить різні за фізичними властивостями або хімічним складом частини (фази), відокремлені одна від одної поверхнями розділу (напр., лід - вода - пара; олія - вода)

B системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок іншої рідини, яка не змішується з першою. Розмір частинок дисперсної фази може коливатися в широких межах.

C системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок газу

D системи, що складаються з газу і розподілених у ньому частинок твердої речовини

E неоднорідні системи, що складаються з рідини і завислих у ній твердих частинок.


2. Дайте визначення поняттю «суспензія»

A неоднорідна фізико-хімічна система, що містить різні за фізичними властивостями або хімічним складом частини (фази), відокремлені одна від одної поверхнями розділу (напр., лід - вода - пара; олія - вода)

B системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок іншої рідини, яка не змішується з першою. Розмір частинок дисперсної фази може коливатися в широких межах.

C системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок газу

D системи, що складаються з газу і розподілених у ньому частинок твердої речовини

E неоднорідні системи, що складаються з рідини і завислих у ній твердих частинок.


3. Дайте визначення поняттю «емульсія»

A неоднорідна фізико-хімічна система, що містить різні за фізичними властивостями або хімічним складом частини (фази), відокремлені одна від одної поверхнями розділу (напр., лід - вода - пара; олія - вода)

B системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок іншої рідини, яка не змішується з першою. Розмір частинок дисперсної фази може коливатися в широких межах.

C системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок газу

D системи, що складаються з газу і розподілених у ньому частинок твердої речовини

E неоднорідні системи, що складаються з рідини і завислих у ній твердих частинок.


4. Дайте визначення поняттю «суспензія»

A неоднорідна фізико-хімічна система, що містить різні за фізичними властивостями або хімічним складом частини (фази), відокремлені одна від одної поверхнями розділу (напр., лід - вода - пара; олія - вода)

B системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок іншої рідини, яка не змішується з першою. Розмір частинок дисперсної фази може коливатися в широких межах.

C системи, що складаються з рідини і розподілених у ній частинок газу

D системи, що складаються з газу і розподілених у ньому частинок твердої речовини

E неоднорідні системи, що складаються з рідини і завислих у ній твердих частинок.


5. При готуванні суспензій лікарську речовину розтирають з невеликою кількістю рідини. Вкажіть оптимальну її кількість за правилом Дерягіна, що необхідна для розтирання 10 г цинку оксиду

A 5 мл.


B 10 мл.

C 2 мл.


D 1 мл.

E 0,5 мл.


6. Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть стабілізатор дисперсної системи:

A Твін-80

B Натрію хлорид

C Розчин кислоти хлористоводневої

D Розчин натрію гідроксиду

E Есилон
7. Спосіб приготування суспензій залежить від властивостей речовини, які входять до їх складу. Зазначте речовини, які мають гідрофобні властивості:

A Камфора, ментол.

B Натрію гідрокарбонат, натрію сульфат.

C Кислота борна, кальцію карбонат.

D Цинку оксид, тальк.

E Біла глина, бентоніт.
8. Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Вкажіть, яка речовина входить до складу суспензії?

A Сірка


B Фенілсаліцилат

C Ментол

D Вісмута ниітрат основний

E Камфора


9. Для приготування суспензії якої лікарської речовини необхідне додавання 5% розчину метилцелюлози у якості стабілізатора?

A терпінгідрат

B магнію оксид

C крохмаль

D вісмуту нітрат основний

E цинку оксид


10. Суспензіям як гетерогенним системам властива кінетична та седиментаційна нестабільність.Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій із гідрофобними речовинами:

A желатоза

B натрію хлорид

C кислота борна

D натрія сульфат

E глюкоза


11. В аптеці готують суспензії. Вкажіть речовину, з якої виготовляють суспензію без додавання стабілізатора.

A магнію оксид

B камфора

C сірка


D ментол

E фенілсаліцилат


12. Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Виберіть стабілізатор для її приготування.

A розчин метилцелюлози 5 %

B Натрію тіосульфат

C Глюкоза

D Натрію хлорид

E Поліетиленоксид


13. Фармацевт приготував суспензію. Вкажіть кількість рідини для виконання правила Дерягіна:

A 0,4-0,6 мл на 1,0 речовини

B 1-0,8 мл на 1,0 речовини

C 1,5-0,7 мл на 1,0 речовини

D 0,9-2 мл на 1,0 речовини

E 0,1-1,0 мл на 1,0 речовини


14. Суспензії яких лікарських речовин потребують додавання стабілізатору?

A терпінгідрат, норсульфазол,ментол

B камфора, вісмуту нітрат основний,стрептоцид

C цинку оксид, ментол, сірка

D глина біла, терпінгідрат,фенілсаліцилат

E сірка, камфора, магнію оксид


15. Фармацевт приготував 100 г олійної емульсії. Яку кількість олії і емульгатора (желатози) потрібно взяти?

A 10,0 і 15,0

B 10,0 і 5,0

C 7,5 і 10,0

D 10,0 і 7,5

E 1,5 і 0,75


16. До складу емульсійних систем вводять желатозу. Вкажіть, яку роль виконує желатоза в емульсіях.

A розчинник

B консервант

C емульгатор

D коригент смаку

E антиоксидант


17. Фармацевт приготував 100,0г олійної емульсії. Вкажіть необхідну кількість твіну-80.

A 2,0


B 4,0

C 6,0


D 10,0

E 1,0
18. Оберіть способи підвищення стійкості суспензій:

A максимальне подрібнення лікарської речовини

B введення емульгаторів

C гомогенізація дисперсійного середовища

D зміна рН

E додавання піноутворювачів
19. Оберіть емульгатор для стабілізації емульсії типу О/В

A ланолін

B похідні холестерину

C камеді


D фітостерин

E пентол


20. Яким значенням ГЛБ повинні володіти емульгатори для емульсій типу О/В?

A 1,5-3,0

B 3,0-6,0

C 8,0-18,0

D 7,0-9,0

E 1,0-5,0

Тема: «Теоретичні основи екстракції»
1. Під препаратами з лікарської рослинної сировини (ЛРС) розуміють готові форми або субстанції, що містять в якості активних інгредієнтів:

A комплекс біологічно активних сполук

B рослинну сировину і / або комплекс біологічно активних сполук, отриманих з рослинної сировини

C рослинну сировину

D лікарські речовини

E ферменти


2. В якому вигляді використовуються цілі лікарські рослини або їх частини як лікарська рослинна сировина?

A у висушеному (іноді свіжому)

B тільки у висушеному

C тільки у свіжому

D у вигляді водного витягу

E у вигляді екстракту


3. Встановіть відповідність між українською та латинською назвою видів ЛРС:КвітиBaccaeКорінняSeminaЯгодиTuberaКораFructusТраваAlabastraeБрунькиFoliaКореневищаBulbiЦибулиниGemmaeБутониRadicesЛистиRhizomataПлодиBulbotuberaНасінняFloresБульбиHerbaБульбоцибулиниCortex

4. Дайте визначення поняттю «Збори лікарські»

A цілі лікарські рослини або їх частини, що використовуються у висушеному (іноді свіжому) вигляді для одержання лікарських речовин (лікарських засобів) рослинного походження й лікарських форм, які дозволені до медичного застосування.

B готові форми або субстанції, що містять в якості активних інгредієнтів рослинну сировину і / або комплекс біологічно активних сполук, отриманих з рослинної сировини.

C суміші кількох видів подрібненого, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

D специфічна група лікарських засобів, являють собою комплекси речовин більш-менш складного складу та містять БАР і супутні речовини (не містять баластних речовин).

E комбіновані системи з рідким дисперсійним середовищем. Це поєднання істинних, ВМС і колоїдних розчинів, можуть містити суспендовані і емульговані компоненти.
5. Дайте визначення поняттю «Сумарні неочищені (галенові) препарати»

A цілі лікарські рослини або їх частини, що використовуються у висушеному (іноді свіжому) вигляді для одержання лікарських речовин (лікарських засобів) рослинного походження й лікарських форм, які дозволені до медичного застосування.

B готові форми або субстанції, що містять в якості активних інгредієнтів рослинну сировину і / або комплекс біологічно активних сполук, отриманих з рослинної сировини.

C суміші кількох видів подрібненого, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

D специфічна група лікарських засобів, являють собою комплекси речовин більш-менш складного складу та містять БАР і супутні речовини (не містять баластних речовин).

E комбіновані системи з рідким дисперсійним середовищем. Це поєднання істинних, ВМС і колоїдних розчинів, можуть містити суспендовані і емульговані компоненти.


6. Дайте визначення поняттю «Настої та відвари»

A цілі лікарські рослини або їх частини, що використовуються у висушеному (іноді свіжому) вигляді для одержання лікарських речовин (лікарських засобів) рослинного походження й лікарських форм, які дозволені до медичного застосування.

B готові форми або субстанції, що містять в якості активних інгредієнтів рослинну сировину і / або комплекс біологічно активних сполук, отриманих з рослинної сировини.

C суміші кількох видів подрібненого, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

D специфічна група лікарських засобів, являють собою комплекси речовин більш-менш складного складу та містять БАР і супутні речовини (не містять баластних речовин).

E комбіновані системи з рідким дисперсійним середовищем (поєднання істинних, ВМС і колоїдних розчинів, можуть містити суспендовані і емульговані компоненти).


7. Що належить до сумарних неочищених препаратів?

A Збори лікарські

B Настої і відвари

C Настойки

D Екстракти

E Еліксири

F Новогаленові препарати
8. Дайте визначення поняттю «Настойки»

A суміші кількох видів подрібненої, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

B це рідкі лікарські форми, що являють собою водні витяги з лікарської рослинної сировини, а також водні розчини сухих і рідких екстрактів-концентратів.

C спиртові (водно-спиртові) витяги з ЛРС, одержувані без нагрівання і видалення екстрагента.

D концентровані витяги з ЛРС, що представляють собою рухливі, в'язкі, рідкі або сухі маси.

E прозора суміш спиртоводних витягів з ЛРС з додаванням ЛР, цукрів і ароматизаторів.


9. Дайте визначення поняттю «Екстракти»

A суміші кількох видів подрібненої, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

B це рідкі лікарські форми, що являють собою водні витяги з лікарської рослинної сировини, а також водні розчини сухих і рідких екстрактів-концентратів.

C спиртові (водно-спиртові) витяги з ЛРС, одержувані без нагрівання і видалення екстрагента.

D концентровані витяги з ЛРС, що представляють собою рухливі, в'язкі, рідкі або сухі маси.

E прозора суміш спиртоводних витягів з ЛРС з додаванням ЛР, цукрів і ароматизаторів.


10. Дайте визначення поняттю «Еліксири»

A суміші кількох видів подрібненої, рідше цільної ЛРС, іноді з додаванням солей, ефірних олій.

B це рідкі лікарські форми, що являють собою водні витяги з лікарської рослинної сировини, а також водні розчини сухих і рідких екстрактів-концентратів.

C спиртові (водно-спиртові) витяги з ЛРС, одержувані без нагрівання і видалення екстрагента.

D концентровані витяги з ЛРС, що представляють собою рухливі, в'язкі, рідкі або сухі маси.

E прозора суміш спиртоводних витягів з ЛРС з додаванням ЛР, цукрів і ароматизаторів.


11. Оберіть серед перерахованих комплексні фітопрепарати:

A фламін

B аллохол

C бесалол

D ерготал

E адонізід

F валокормід
12. Об'єктами отримання багатьох біологічно активних речовин (БАР) у фармацевтичній технології є:

A лікарські рослини

B тканини тварин

C органи тварин

D настойки

E все перераховане вірно


13. Оберіть метод екстракції з рідин:

A розчинення цільового компонента

B перенесення речовини, що екстрагується через прикордонний дифузний шар (плівку)

C ступінчаста протитечійна

D проникнення розчинника в пори частинок твердого матеріалу

E перенесення речовини, що екстрагується, з внутрішніх структур частинок матеріалу до поверхні розділу фаз з утворенням дифузійного прикордонного шару (плівки)


14. Оберіть основні правила приготування водних витягів з використанням ЛРС:

A При виготовленні водних витягів з ЛРС концентровані розчини ЛР не застосовують і не враховують КЗО ЛР.

B Тверді ЛР розчиняють в воді, призначеній лдя приготування водного витягу.

C При необхідності об’єм ЛП доводять етанолом до зазначеного в прописі.

D Дозволяється приготування "концентрованих настоїв" безпосередньо з ЛРС (не досягається повнота витягу діючих речовин).

E Приготування багатокомпонентних водних витягів з ЛРС, що містить одну і ту ж групу БАР, незалежно від її гістологічної структури, здійснюють в різних інфундирках.


15. Оберіть основні правила приготування водних витягів з використанням стандартизованих екстрактів-концентратів

A При використанні екстрактів-концентратів ЛР вводять в сухому вигляді (з урахуванням КЗО) або у вигляді концентрованих розчинів.

B Сухі екстракти-концентрати вводять в РЛФ в останню чергу.

C Екстракти-концентрати вводять в РЛФ в кількості, що дорівнює кількості рослинної сировини, вказаній в прописі.

D Рідкі екстракти-концентрати вводять в першу чергу.

E При виготовленні водних витягів з екстрактів концентровані розчини ЛР не застосовують і не враховують КЗО ЛР.


16. Оберіть правильну послідовність технологічних стадій для приготування водного витягу з ЛРС.

A подрібнення; просіювання; настоювання (нагрівання та охолодження); проціджування; доведення до потрібного об’єму; упаковка; оформлення.

B подрібнення; просіювання; настоювання (нагрівання та охолодження); доведення до потрібного об’єму; проціджування; упаковка; оформлення.

C змішування; розчинення; проціджування або фільтрування; упаковка; оформлення.

D просіювання; подрібнення; настоювання (нагрівання та охолодження); проціджування; доведення до потрібного об’єму; упаковка; оформлення.

E розчинення; проціджування або фільтрування; змішування; упаковка; оформлення.


17. Оберіть правильну послідовність технологічних стадій для приготування водного витягу з екстрактів-концентратів

A розчинення; проціджування або фільтрування; змішування; упаковка; оформлення.

B подрібнення; просіювання; настоювання (нагрівання та охолодження); проціджування; доведення до потрібного об’єму; упаковка; оформлення.

C просіювання; подрібнення; настоювання (нагрівання та охолодження); проціджування; доведення до потрібного об’єму; упаковка; оформлення.

D розчинення; змішування; проціджування або фільтрування; упаковка; оформлення.

E змішування; розчинення; проціджування або фільтрування; упаковка; оформлення.


18. Оберіть правильну послідовність технологічних стадій для приготування водного витягу з сировини з додаванням ЛР

A подрібнення; просіювання; настоювання; проціджування; розчинення ЛР; проціджування і доведення до необхідного об’єму; змішування; упаковка; оформлення.

B подрібнення; просіювання; настоювання; розчинення ЛР; доведення до необхідного об’єму; змішування; упаковка; оформлення.

C подрібнення; просіювання; настоювання; проціджування і доведення до необхідного об’єму; розчинення ЛР; проціджування; змішування; упаковка; оформлення.

D розчинення; проціджування або фільтрування; змішування; упаковка; оформлення.

E подрібнення; просіювання; настоювання (нагрівання та охолодження); проціджування; доведення до потрібного об’єму; упаковка; оформлення.


19. Перерахуйте технологічні властивості подрібненого РМ

A Насипна маса (щільність)

B Фракційний склад

C Сипкість

D Пористість шару

E Все перераховане вірно

20. До чинників, що покращують якість витягу належать:

A ультразвук

B гідравлічні удари

C циркуляція екстрагентаD вібрації

E все перераховане вірно

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка