Тема заняття та його планСкачати 163.66 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір163.66 Kb.
Практичні заняття, їх тематика і обсяг


Тема заняття та його план

Тема №1

Структура, форма та принципи організації дитячого хорового колективу.

1.3.-1.4

Основні методико-педагогічні принципи організації хорової роботи в школі.

План:

 1. Специфіка вокально-хорової роботи з дітьми на уроках музики у загальноосвітній школі.

 2. Завдання та мета хорового співу на уроках музики в школі.

 3. Особливості дитячого голосу на кожній стадії його формування. Охорона та гігієна дитячого співочого голосу.

 4. Прослуховування дітей в хор як початковий етап формування шкільного хорового колективу. Методика проведення.

Тема №2

Організаційно-методичні основи роботи з дитячим хором.

2.3.

Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

 1. Методика ознайомлення дітей з будовою мажорної та мінорної гами, зі знаками альтерації, мажорні та мінорні тризвуки, «хорове віяло».

 2. Інтонування та визначення «на слух» тона і полутона. Використання «ручних знаків» в процесі роботи над інтонацією. Методика «болгарської столбиці» в роботі над мажорним і мінорним ладами.

 3. Методика роботи над багатоголоссям. Використання методичного прийому: «хорове віяло». Розвиток гармонійного слуху школярів.

2.4.

Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

 1. Система методів вокальної роботи з дітьми. Характеристика методів (концентричний, фонетичний, розяснювально-ілюстративний, уявного співу, порівняльного аналізу). Аналіз сучасних методик вокально-хорового навчання дітей.

 2. Основні професійно-педагогічні здібності керівника хору: комунікативні, дидактичні, організаторські, конструктивні, прогностичні, гностичні, перцептивні, креативні, експресивні).Практичні заняття, їх тематика і обсяг


Тема №1 Структура, форма та принципи організації дитячого хорового колективу.

Практичне заняття № 1

Тема: Основні методико-педагогічні принципи організації хорової роботи в школі (2 години).

Теоретичні питання:

 1. Специфіка вокально-хорової роботи з дітьми на уроках музики у загальноосвітній школі.

 2. Завдання та мета хорового співу на уроках музики в школі.

 3. Особливості дитячого голосу на кожній стадії його формування. Охорона та гігієна дитячого співочого голосу.

 4. Прослуховування дітей в хор як початковий етап формування шкільного хорового колективу. Методика проведення.

Практичне завдання:

    1. На групі студентів або колективу школярів певного віку показати методику проведення діагностування музичних здібностей дітей в процесі прослуховування у хоровий колектив.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття особливу увагу треба звернути на фізіологічні та вікові особливості формування та розвитку дитячого голосу. Обґрунтувати умови сприятливого процесу формування дитячого голосу. Практично оволодіти методами розвитку у дітей молодшого шкільного віку регістрів звукоутворення. Голосам дівчат від природи властивий змішаний регістр, що дозволяє порівняно легко досягти рівності звучання всіх звуків діапазону. Із хлопчиками ж потрібна кропотлива робота, щоб вони, використовуючи змішане звучання, могли вільно переходити від грудного регістра до головного.Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Змістовий модуль №2 Організаційно-методичні основи роботи з дитячим хором.

Практичне заняття № 1

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання та завдання:

 1. Діагностика рівня розвитку музичного слуху та співочих даних школярів. Методика її проведення. Групи диференційованого навчання співу.

 2. Методика ознайомлення з основними диригентськими жестами.

 3. Методика ознайомлення школярів з поняттями: звукоутворення, ансамбль, строй.

 4. Методика формування голосних звуків. Послідовність роботи.

 5. Методика роботи над артикуляцією та дикцією.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття здійснити уявне знайомство дітей з диригентськими жестами (ауфтакт, вступ, закінчення). Можна в образній формі порівняти кожний жест із сигналом світлофора (жовте світло - увага, зелений - співаємо, червоний - зняття). Знайомство з вокально-співочою установкою: механізм подиху (поставити руки на пояс, безшумно набрати в легені повітря і на мить «закрити подих на ключик»); вироблення правильного спільного подиху (рух руки нагору - вдих, рука затримується у верхній позиції - затримують подих, рух руки вниз - видихнув). Проголошення на видиху будь-якої лічилочки (розвиток здатності економно витрачати подих). Поступово вводяться поняття «купола», засобу, що сприяє об'ємності звучання; ансамблю як уміння співати злагоджено й дружно, строю, як уміння слухати й чути свій спів і звучання всього хору. Формувати уявлення про правильну артикуляцію (зібраність губ при співі голосних і та ю, округлість звучання гласної я); дикцію – проголошення тексту пісні пошепки, але так, щоб було чутно кожне слово. Для розвитку високої співочої позиції проговорювати текст пісні голосом героїв улюблених мультфільмів або казкових персонажів, а потім намагатися зберегти ті ж самі відчуття в співі.Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Практичне заняття № 2

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Вокально-хоровий репертуар для школярів різних вікових груп. Критерії підбору репертуару. Аналіз співочого репертуару школярів за програмою «Музика» Д.Ростовського.

 2. Етапи вокально-хорової роботи над музичним твором. Аналіз кожного етапу роботи на конкретному прикладі.

 3. Методи розучування хорового твору: спів по хоровим партіям, спів «з голосу».

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття слід звернути увагу на первісне засвоєння дітьми співочих навичок – дихання, звукоутворення, дикція. Дитячі легені малі за своєю ємкістю й звідси – природна обмеженість сили звуку дитячого голосу. Необхідно звернути увагу на те, що з перших уроків треба привчати дітей брати подих за диригентським жестом. Пропонувати кілька ігрових вправ: дунули на кульбабу, вдихнули аромат квітки, надули кульку й т.і. Працюючи над ансамблем, варто уяснити, що мова йде про виховання ритмічного, динамічного й темпового видів ансамблю. Найбільш складним ансамблем у молодшому шкільному віці є інтонаційний і динамічний ансамбль, на це треба звернути увагу в практичній роботі з дитячим хором.Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.

Практичне заняття № 3

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Методика ознайомлення дітей з будовою мажорної та мінорної гами, зі знаками альтерації, мажорні та мінорні тризвуки, «хорове віяло».

 2. Інтонування та визначення «на слух» тона і полутона. Використання «ручних знаків» в процесі роботи над інтонацією. Методика «болгарської столбиці» в роботі над мажорним і мінорним ладами.

 3. Методика роботи над багатоголоссям. Використання методичного прийому: «хорове віяло». Розвиток гармонійного слуху школярів.

Методичні рекомендації для студентів

В процесі практичного заняття звернути увагу на використання ручних знаків при ознайомленні з поняттям - тон і полутон. Тон вниз - долоню повернути донизу, зробити замах і широкий рух руки зверху вниз. Тон нагору - долоню повернути догори, зробити замах і широкий рух руки знизу нагору (якщо потрібно проспівати ще один тон нагору або вниз, кожний рух повторюється).

Опанувавши цими рухами й навчившись відрізняти на слух тон і півтон, діти можуть проілюструвати руками будову мажорного й мінорного натурального ладу, які виконуються на фортепіано керівником. Тепер доречно розповісти дітям про знаки альтерації: діезі й бемолі. Діези "по руці" фіксуються підняттям кисті правої руки вгору.

Основна література:


 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

 4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Практичне заняття № 4

Тема: Методичні основи організації вокально-хорової роботи зі школярами.

Практичні питання:

 1. Методика розвитку почуття ритму у школярів. Ритмічні вправи, використання музичних інструментів (металофон, фортепіано, бубен, трикутник) у роботі над ритмом. Ритмічні ігри («Эхо»), методика проведення.

 2. Вокальні вправи в роботі хорового колективу. Види вправ для розспівування хорового колективу.

 3. Система методів вокальної роботи з дітьми. Характеристика методів (концентричний, фонетичний, роз’яснювально-ілюстративний, уявного співу, порівняльного аналізу).

 4. Аналіз сучасних методик вокально-хорового навчання дітей.

 5. Основні професійно-педагогічні здібності керівника хору: комунікативні, дидактичні, організаторські, конструктивні, прогностичні, гностичні, перцептивні, креативні, експресивні).


Методичні рекомендації для студентів

В процесі вивчення теми цього практичного заняття треба звернути увагу на особливості розвитку почуття ритму у молодших школярів. Необхідно запам’ятати - все ритмічне виховання, всі вправи підлеглі основній мети - правильному ритмічному сприйняттю дітьми досліджуваного або музичного матеріалу, що слухається, а також вихованню в них навичок ритмічного акомпанементу. Можливі різні варіанти ритмічного акомпанементу: діти акомпанують на музичних інструментах (фортепіано, металофон, блоки-флейти й т.д.) хормейстерові, що співає знайомі пісні; одна група учнів акомпанує інший.В процесі обговорення питань практичного заняття студентам необхідно критично поставитися до проблеми сучасних тенденцій у розвитку дитячого хорового мистецтва. Глибокі знання педагогіки й психології, вивчення й застосування на практиці провідних методик з розвитку й охороні дитячого голосу, а також особистісні якості педагога-музиканта дозволять молодому диригентові створити хоровий колектив не тільки із широкими виконавськими, але й більшою мірою виховними можливостями, формуючи в учасників колективу волю, працьовитість, відповідальність, чуйність, доброту.
Основна література:

 1. Осеннева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором: Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов высших педагогических учебных заведений. - М., Academa, 2003, 185 с.

 2. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми коллективами. Учеб. пособие – М., 1999.

 3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором: Учебное пособие для студентов педагогических высших учебных заведений. - М.: Владос, 2002.

4. Стулова Г.Н. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка