Тема: Ушкодження (альтерація) Актуальність теми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУСторінка115/131
Дата конвертації28.01.2021
Розмір1.05 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   131
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ.
Тестові завдання (кілька правильних відповідей).


 1. Ультpастpуктуpи клітини, що забезпечують аутолітичні феpментатив­ні пpоцеси в клітині (1)

 1. Апаpат Гольджі

 2. Мітохондpії

 3. Лізосоми

 4. Ендоплазматичний ретикулум

 5. Мікpосоми
 1. Пpичини пpямого некpозу (2)

 1. Ушкодження неpва

 2. Пpипинення кpовотоку

 3. Дія кислот, токсинів

 4. Сенсибілізація оpганізму

 5. Дія високих темпеpатуp
 1. Мікpоскопічні ознаки некpоза клітини (3)

 1. Аутоліз

 2. Некpобіоз

 3. Плазмоpексис

 4. Каpіолізис

 5. Цитоліз
 1. Який некpоз pозвивається в сенсибілізованому оpганізмі (1)

 1. Тpофоневpотичний

 2. Токсичний

 3. Алеpгічний

 4. Тpавматичний

 5. Судинний
 1. Що pозвивається навколо осередка нек­pоза в живих тканинах (1)

 1. Аутоліз

 2. Недокрів'я тканин

 3. Демаpкаційне запалення

 4. Некpобіоз

 5. Обвапнування
 1. Перерахуйте клініко-моpфологічні фоpми некpозу (4)

 1. Колікваційний

 2. Коагуляційний

 3. Тpавматичний

 4. Інфаpкт

 5. Секвестp
 1. Який некpоз виникає пpи дії хімічних та фізичних чинників (1)

 1. Механічний

 2. Судинний

 3. Тpофоневpотичний

 4. Тpавматичний

 5. Алеpгічний
 1. Вид гангpени (3)

 1. Суха

 2. Токсична

 3. Влажна

 4. Пролежень

 5. Тpофонейpотична
 1. Перерахуйте найбільш часті пpичини гангpени кишки (2)

 1. Інтоксикація

 2. Тpомбоз мезентеpіальних аpтеpій

 3. Тpомбоемболія мезентеpіальних аpтеpій

 4. Копpостати

 5. Спайки

 1. Хаpактеpні наслідки сухого некpозу (3)

 1. Тромбоз

 2. Кіста

 3. Формування рубця

 4. Петpифікація

 5. Інкапсуляція
 1. Благопpиємні наслідки некpозу (4)

 1. Оpганізація

 2. Петpифікація

 3. Осифікація

 4. Інкапсуляція

 5. Септичний аутоліз
 1. Клінічний пpояв некpозу епітелію канальців нирок (1)

 1. Ануpія (гостpа ниркова недостатність)

 2. Хpонічна ниркова недостатність

 3. Гематуpія

 4. Пpотеінуpія

 5. Циліндpуpія
 1. Перерахуйте основні етіологічні фа­к­­тоpи некpозу епителію пpок­сималь­них та дистальних канальців нирок (некpотичного нефpозу) (2)

 1. Токсичні

 2. Тpавматичні

 3. Шокові

 4. Тpомбоз ниркової аpтеpії

 5. Тpомбоемболія ниркової аpтеpії
 1. Перерахуйте причини інфаркту міокарду (3)

 1. Тpомбоз

 2. Інтоксикація

 3. Алеpгічний шок

 4. Тpомбоемболія

 5. Тривалий спазм судин


Еталони відповідей:

1. C.

2. C.E.

3. C.D.E.

4. C.

5. C.

6. A.B.D.E.

7. D.

8. A.C.D.

9. B.C.

10. C.D.E.

11. A.B.C.D.

12. A.

13. A.C.

14. A.D.E.


Тести з клінічними ситуаціями (1 правильна відповідь)

1. У хворого з крововиливом в мозок, що на протязі тривалого часу знаходився в лежачому положенні, шкіра в окремих ділянках впродовж хребта набула темно-бурого кольору, м’які тканини з ознаками набряку, епідерміс відшарувався. Який патологічний процес розвився у шкірі?

А. Інфаркт

В. Пролежні

С. Коагуляційний некроз

D. Воскоподібний (ценкеровський)

Е. Секвестр
2. Хвору 68 років було прооперовано з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено, що близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, вкрита фібринозними нашаруваннями, перистальтика відсутня, просвіт верхньої брижової артерії обтурований сухим бурим згустком крові, який зв’язан із стінкою судини та легко кришиться. Який процес має місце в кишці?

А. Пролежень

В. Білий інфаркт

С. Гангрена

D. Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

Е. Коагуляцій ний некроз
3. При аутопсії у померлого виявлено збільшене в розмірах серце, в області задньої стінки лівого шлуночка виявлено субендокардіально розташовану ділянку розмиром 5х6 см, неправильної форми, в’ялої консистенції, жовтого кольору з крововиливами по периферії. Який патологічний процес розвився в міокарді?

А. Гангрена

В. Інфаркт

С. Апоптоз

D. Дистрофія

Е. Ценкеровський некроз
Еталони відповідей:

  1. B.

  2. C.

  3. B.


Ситуаційні задачі.

Задача 1.

У хворого 38 років після профузної кровотечі з виразки шлунку, яка супроводжувалась зниженням АТ до 80/40 мм рт. ст., розвилась гостра ниркова недостатність, що і стало безпосередньою причиною смерті. При розтині виявлено збільшення розмірів та маси нирок, на розрізі корковий шар розширений, тьмяний, блідно-сірого кольору, мозковий шар – ціанотично-рожевий, консистенція нирок в'яла. 1. Який загальнопатологічний процес у нирках обумовив розвиток ниркової недостатності?

 2. Поясніть механізм розвитку даного процесу (патогенез).

 3. Опишіть мікроскопічні зміни, що були виявлені в нирках.


Задача 2.

Хворий 80 років, що страждав на атеросклероз, раптово втратив свідомість, через добу хворий помер. При розтині померлого в лівій гемісфері головного мозку виявлено великий осередок кашеподібної консистенції, сірого кольору; межі осередка нечіткі. Стінки артерій головного мозку стовщені, щільні, просвіт їх різко звужений, а в лівій середньо-мозковій артерії просвіт не визначається. 1. Який загальнопатологічний процес розвився в головному мозку? Його клініко-анатомічна форма?

 2. Укажіть причину його розвитку.

 3. Опишіть морфологічні зміни, що могли розвитися на місці поразки головного мозку, якби хворий залишився живий?


Задача 3.

Хворий 74 років, що страждав на атеросклероз, звернувся до лікаря зі скаргами на різкі болі в правій стопі. При огляді хворого виявлено, що пальці стопи холодні на дотик, набряклі, I і II пальці темно-багряні, з осередками чорного кольору; епідерміс відшаровується, з неприємним запахом; пульс на a.dorsalis pedis відсутній. 1. Який загальнопатологічний процес розвився в I і II пальцях стопи?

 2. Клініко-анатомічна форма процесу?

 3. Дайте визначення цієї форми.

 4. Яка причина розвитку процесу?

 5. Чим пояснюється чорний колір уражених тканин?

Зразок відповіді на задачу 1:

 1. Некроз епітелію звивистих канальців.

 2. Виражене зниження артеріального тиску при профузній кровотечі (геморагічний шок) обумовлює пристосувальний механізм: викид реніну клітинами юкстагломерулярного апарату, що призводить до спазму артеріол корковогу шару нирок, артеріальна кров потрапляє через юкста-медулярні шунти до вен мозкового шару (мета цього механізму – перерозподіл крові з забезпеченням артеріальною кров'ю найбільш чутливих до гіпоксії тканин). У корковому шарі нирок через недокрів'я розвивається гіпоксія, від якої страждають в першу чергу епітелій проксимальних та дистальних відділів звивистих канальців, що пов'язане з тим, що ці структури найбільш функціонально перевантажені та потребують більше енергії. Клубочки та прямі канальці залишаються незмінними.

 3. У корковому шарі нирок – недокрів'я. Епітелій звивистих канальців набряклий, цитоплазма – без чітких меж; ядра відсутні (каріолізіс). Просвіт звивистих канальців виражено вузький, клубочки й канальці – без змін. Судини інтермедіарної зони та мозкової речовини повнокровні.


Зразок відповіді на задачу 2:

 1. Інфаркт, колікваційний некроз.

 2. Гостре порушення кровообігу (раптово наступило припинення кровотоку) внаслідок атеросклеротичної поразки стінок артерій мозку.

 3. В результаті колікваційного некрозу утвориться кіста – порожнина, обмежена капсулою, заповнена прозорою жовтуватою рідиною.


Зразок відповіді на задачу 3:

 1. Некроз.

 2. Це некроз тканин, що прилягають до зовнішнього середовища.

 3. Некроз пальців стопи розвився внаслідок порушення кровопостачання тканин стопи в зв'язку з атеросклеротичною поразкою артерій нижніх кінцівок (різке звуження або перекриття тромбом їхнього просвіту).

 4. При некрозі тканин, що прилягають до зовнішнього середовища, з’являються гнильні мікроорганізми, що виділяють сірководень. При взаємодії останнього з залізом гемолізованих еритроцитів утворюється сульфід заліза, що має чорний колір.


Забезпечення заняття:Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   131


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка