Тема концептуальні основи бізнес-планування стадії процесу бізнес-планування Види та сфери застосування бізнес-плануванняСкачати 159.13 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації12.01.2021
Розмір159.13 Kb.
1   2   3   4   5
Етапи

Розподіл у часі

1. Підготовка

 

 

2. Розробка

 

 

 

3. Просування

 

 

4. Реалізація

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Розподіл робіт бізнес-планування
2. Види та основні сфери застосування бізнес-планів

Розрізняють декілька типів бізнес-планів, вибір яких зале­жить від кола завдань, що визначені на майбутнє. Розглянемо основні з них.

Комерційно-виробничий бізнес-план. Він необхідний для розв'язання проблем комерційної і виробничої діяльності в про­цесі досягнення цілей розвитку підприємства. Для такого типу бізнес-плану характерне обґрунтування шляхів досягнення цілей розвитку з найменшими витратами. У даному випадку можна говорити і про бізнес-план розвитку підприємства, який передба­чає викладення перспектив діяльності підприємства на майбутній плановий період для презентації раді директорів або зібранню акціонерів із зазначенням основних бюджетних витрат і число­вих значень економічних та фінансових показників, для обґрун­тування залучення необхідних інвестицій і ресурсів.

Інвестиційний бізнес-план. Він є інструментом заохочення інвесторів. Метою такого плану є будівництво нового об'єкта або кардинальні зміни технології виробництва, яка застосовується, тобто використання економічних категорій, пов'язаних з понят­тям капітальних вкладень. Бізнес-план такого типу передбачає посилення акценту на таких питаннях, як забезпечення повер­нення кредитів і своєчасної оплати відсотків за їх використання. Існують певні стандарти інвестиційних бізнес-планів, розроблені банками та інвестиційними структурами.

Бізнес-план фінансового оздоровлення. Він складається підприємством, яке перебуває в стані неплатоспроможності. Для такого типу бізнес-плану характерна складна процедура погод­жень розрахунків з кредиторами і власником підприємства, який є потенційним банкрутом.

Бізнес-план для отримання кредиту. Він розробляється з метою збільшення оборотного капіталу для здійснення широко­масштабних цілей діяльності, які можуть бути не пов'язані з основ­ним виробництвом, а спрямовані на диверсифікацію роботи.

В Україні такий бізнес-план часто розробляється підприєм­ствами, які починають свій бізнес. Закордонні фірми переважно складають їх на окрему угоду. Такий підхід близький до поняття класичної ролі бізнес-плану, який зазвичай відображає розвиток одного напрямку в діяльності підприємства. Хоча, якщо у підприєм­ства є декілька напрямків, то воно може мати декілька бізнес-планів одночасно.Бізнес-план структурного підрозділу — викладення вищому керівництву підприємства розробленого плану розвитку госпо­дарської діяльності підрозділу, метою якого є обґрунтування об­сягів і ступеня пріоритетності централізованого виділення ре­сурсів або величини прибутку, що залишається в розпорядженні кожного окремого підрозділу. Такий бізнес-план особливо важ­ливий для підприємства, яке входить до складу холдингової ком­панії.

Бізнес-план заявки на грант складається з метою отриман­ня фінансових коштів з державного бюджету або благодійних фондів для розв'язання соціально-політичних та наукових про­блем. Він супроводжується обґрунтуванням прямих та непрямих економічних і соціальних вигод для регіону або для суспільства в результаті виділення коштів або ресурсів під запропонований бізнес-проект.

Бізнес-план розвитку регіону — обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону і обсягів фінансування відповідних програм для органів, наділених необхідними бюд­жетними повноваженнями.

Бізнес-план освітньої установи — обґрунтування перспек­тив соціального, економічного розвитку освітньої установи (на­приклад, державного вищого навчального закладу або недержав­ної освітньої установи) і визначення потреби в обсягах фінансо­вих ресурсів за плановими періодами (наприклад, за навчальни­ми роками п'ятирічного плану) для здійснення на сучасній нау­ковій основі і матеріально-технічній базі навчального і виховно­го процесу в умовах соціальної захищеності професорсько-ви­кладацького складу та студентів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка