Тема «Хронічні обструктивні захворювання легень»Скачати 132.5 Kb.
Дата конвертації07.04.2020
Розмір132.5 Kb.
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи дихання»

Тема 1. «Хронічні обструктивні захворювання легень»

Мета (навчальні цілі): навчити студентів виявляти хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), оцінювати ризик несприятливих подій, складати програму обстеження, лікування та профілактики на основі даних доказової медицини.

Студент повинен знати:

 1. Визначення термінів «ХОЗЛ», «хронічний обструктивний бронхіт» і «емфізема легень» та їх клінічне значення.

 2. Фактори ризику (зовнішні та внутрішні), патогенез та патофізіологію ХОЗЛ.

 3. Класифікацію ХОЗЛ, зокрема спірометричну класифікацію тяжкості ХОЗЛ за ступенем, поділ за групами.

 4. Основні клінічні прояви ХОЗЛ.

 5. Фізикальні ознаки ХОЗЛ.

 6. Програму лабораторно-інструментального обстеження пацієнта з метою встановлення діагнозу ХОЗЛ та діагностичне значення даних відповідних методів обстеження.

 7. Критерії диференційної діагностики з іншою патологією бронхо-легеневої системи.

 8. Алгоритм вибору фармакологічного засобу для лікування хворого зі стабільним ХОЗЛ. Рекомендований перший вибір, альтернативний вибір та інші можливі методи лікування.

 9. Лікування загострень ХОЗЛ

 10. Алгоритми первинної та вторинної профілактики ХОЗЛ.

 11. Оцінку працездатності хворих на ХОЗЛ.

Студент повинен вміти:

 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з ХОЗЛ.

 2. Складати план обстеження хворих на ХОЗЛ, проводити диференційну діагностику з іншою патологією бронхо-легеневої системи, оцінювати ризики несприятливих подій у майбутньому.

 3. Інтерпретувати дані спірометричного дослідження.

 4. На підставі аналізу даних клінічного, лабораторного та інструментального обстеження діагностувати ХОЗЛ, оцінювати ризики несприятливих подій у майбутньому, оцінювати ступень легеневої недостатності у хворих на ХОЗЛ. На основі цього вміти формулювати та обґрунтовувати діагноз при ХОЗЛ.

 5. Призначати лікування (немедикаментозне та медикаментозне) з доведеною ефективністю з урахуванням групи і супутніх захворювань при ХОЗЛ, проводити первинну і вторинну профілактику ХОЗЛ.

 6. Діагностувати та призначати лікування хворим із загостренням ХОЗЛ.

 7. Визначати працездатність при ХОЗЛ.

 8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.
Термін

Визначення

ХОЗЛ (GOLD, 2011)

Захворювання, яке можна попередити і яке піддається лікуванню, що характеризується персистуючим обмеженням прохідності дихальних шляхів, зазвичай прогресує і асоціюється із незвичною запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази.

Бронхообструктивний синдром

Патологічний стан, зумовлений порушенням бронхіальної прохідності з подальшим збільшенням опору потоку повітря при вентиляції, який пацієнт відчуває як задишку, що здебільшого має експіраторний характер

Хронічний обструктивний бронхіт

Це дифузне, обумовлене довготривалим подразненням та запаленням (переважно нейтрофільним із підвищенням активності протеаз), звичайно прогресуюче ураження бронхіального дерева, яке супроводжується бронхообструкцією

Емфізема легень

Стійке патологічне розширенням повітряних просторів, розташованих дистальніше термінальних бронхіол, супроводжується деструктивними змінами міжальвеолярних перетинок

Легенева недостатність

Це нездатність легень забезпечити нормальний газовий склад артеріальної крові в стані спокою і/або при помірних фізичних навантаженнях


Варіант 1.

Завдання 1.

Заповніть таблицю класифікації ХОЗЛ за ступенемСтупінь

ОФВ1/ФЖЕЛ

ОФВ1

І (легка бронхообструкція)


<70%

>80%

Завдання 2.

Заповніть таблицю клінічних ознак бронхітичного та емфізематозного фенотипів ХОЗЛ:Основні симптоми

Бронхітичний тип ХОЗЛ

Емфізематозний тип ХОЗЛ

Домінуючий симптом

Кашель

Задишка
Завдання 3.

Перерахуйте рентгенологічні ознаки ХОЗЛ: 1. Зниження рухливості діафрагми і низьке її розташування _

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________

 5. ___________________________________________________


Завдання 4.

Перерахуйте основні напрямки немедикаментозної терапії ХОЗЛ: 1. Відмова від паління__________________________________

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________

 5. ___________________________________________________


Завдання 5.

Заповніть таблицю. Комбінації фармакологічних препаратів, що застосовують для лікування ХОЗЛ:β2-агоніст тривалої дії

+ Холінолітик тривалої дії

+Інгаляційний ГКС

+Інгібітор фосфодіестерази-4


β2-агоніст короткої дії+


Холінолітик тривалої дії+


Холінолітик короткої дії+


Інгібітор фосфодіестерази-4+


Завдання 6.

Заповніть таблицю медикаментозного лікування хворих зі стабільним ХОЗЛ в залежності від групи:Група

Рекомендований перший вибір

Другий вибір

Альтернативний вибір

А

β2-агоніст короткої дії (за потребою) або холінолітик короткої дії (за потребою)

β2-агоніст тривалої дії або β2-агоніст короткої дії + холінолітик короткої дії або холінолітик тривалої дії

Теофілін, доксофілін, фенспірид

BC
Тестові запитання.

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Оберіть провідний фактор ризику ХОЗЛ:

А. Ожиріння

В. Генетична схильність

С. Довготривале тютюнопаління

D. Малорухомий спосіб життя

Е. Низька маса тіла при народженні

2. Визначте ризики та вираженість симптомів у хворого на ХОЗЛ, що належить до класу С:

А. Низький ризик несприятливих подій, невелика кількість симптомів

В. Високий ризик несприятливих подій, невелика кількість симптомів

С. Помірний ризик несприятливих подій, велика кількість симптомів

D. Низький ризик несприятливих подій, велика кількість симптомів

Е. Високий ризик несприятливих подій, велика кількість симптомів

3. Який з наведених препаратів є β2-агоністом пролонгованої дії

А. Іпратропія бромід

В. Фенотерол

С. Тіотропія бромід.

Д. Флутіказон

Е. Сальметерол

4. Золотий стандарт діагностики ХОЗЛ:

А. Пікфлуометрія

В. Рентгенграфія ОГП

С. Спірометрія

Д. Постбронходилятаційна спірометрія

Е. Бронхоскопія

5 Яке значення ОФВ1 відповідає І ступеню ХОЗЛ:

А. Більше 80%

В. Більше 50%, але менше 80%

С. Менше 30%

D. Більше 30%, але менше 50%

Е. Менше 15%
Варіант 2.

Завдання 1. Визначте ризики несприятливих подій та вираженість клінічних симптомів у хворих на ХОЗЛ відповідно до груп:

Групи пацієнтів

Ризик, вираженість симптомів

Група А

Низький ризик несприятливих подій у майбутньому, невелика кількість симптомів

Група C
Група D

Завдання 2. Заповніть таблицю лабораторно-інструментальних даних при бронхітичному та емфізематозному фенотипах ХОЗЛ:

Ознака

Бронхітичний тип ХОЗЛ

Емфізематозний тип ХОЗЛ

Еритроцитоз

Характерний

Не характерний

Завдання 3. Заповніть таблицю лабораторно-інструментальних обстежень, котрі рекомендовані при підозрі на ХОЗЛ:Метод обстеження

Очікувані зміни при ХОЗЛ

1.

Загальний аналіз крові

Можливий компенсаторний еритроцитоз, збільшення гемоглобіну, в період загострення – запальні зміни

2.


3.


4.


5.Завдання 4. Перерахуйте бронхолітичні препарати, що застосовують для лікування ХОЗЛ та наведіть приклади препаратів:

 1. β2-агоніст короткої дії - сальбутамол, ..........
 1. ___________________________________________________ 1. ___________________________________________________ 1. ___________________________________________________ 1. ___________________________________________________ 1. ___________________________________________________


Завдання 5. Допишіть з якими нозологіями та за якими основними критеріями проводять диференційну діагностику ХОЗЛ:

 1. Бронхіальна астма - алергологічний анамнез, напади ядухи, нічна симптоматика, варіабельність ОФВ1, зворотність бронхіальної обструкції, еозинофілія крові та харкотиння, відповідь на ГКС

 2. __________________________________________________________________________________________________________________________

 3. __________________________________________________________________________________________________________________________

 4. __________________________________________________________________________________________________________________________

 5. __________________________________________________________________________________________________________________________

 6. __________________________________________________________________________________________________________________________

 7. __________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 6. Заповніть таблицю по наведеним фармакологічним засобам, що застосовують для лікування ХОЗЛ:

Препарат

Фармакологічна група

Місце в лікуванні ХОЗЛ

Рофлуміласт

Інгібітор ферменту фосфодіестерази-4

Альтернативний вибір в лікуванні ХОЗЛ групи C, D, що асоційований з хронічним бронхітом

Теофілін
Фенспірид

Тестові запитання.

1. Оберіть аускультативні ознаки ХОЗЛ:

А. Бронхіальне дихання, хрипи не вислуховуються

В. Послаблене дихання, крепітація, звучні дрібнопухирчасті хрипи

С. Жорстке дихання, вологі різнокаліберні хрипи

D. Везикулярне дихання, хрипи не вислуховуються

Е. Послаблене дихання, подовжений видих

2. Показання до застосування інгаляційних глюкокортикостероїдів при ХОЗЛ?

A. І ступінь ХОЗЛ

B. Загострення ХОЗЛ

C. ІІІ ступінь ХОЗЛ

D. ІІ ступінь ХОЗЛ

E. Обтяжений алергологічний анамнез

3. Який з наведених препаратів є холінолітиком пролонгованої дії

А. Іпратропія бромід

В. Фенотерол

С. Тіотропія бромід.

Д. Флутіказон

Е. Сальметерол

4. Який показник постбронходилятаційної спірометрії вказує на наявність стійкої бронхообструкції?

A. ОФВ1<80%

B. ОФВ1/ФЖЄЛ <70%

C. ОФВ1/ЖЄЛ <70%

D. ЖЄЛ <80%

E. ФЖЄЛ <80%

5. Яке значення ОФВ1 відповідає ІV ступеню ХОЗЛ:

А. Більше 80%

В. Більше 50%, але менше 80%

С. Менше 30%

D. Більше 30%, але менше 50%Е. Менше 15%

Варіант 3.

Завдання 1. Визначте ризики несприятливих подій та вираженість клінічних симптомів у хворих на ХОЗЛ відповідно до груп:

Гр пацієнтів

Ризик, вираженість симптомів

Група А

Низький ризик несприятливих подій у майбутньому, невелика кількість симптомів

Група B
Група C

Завдання 2. Перерахуйте основні фізикальні ознаки ХОЗЛ:

 1. Поверхневе дихання і участь в диханні допоміжної мускулатури

 2. _______________________________________________________

 3. _______________________________________________________

 4. _______________________________________________________

 5. _______________________________________________________

 6. _______________________________________________________


Завдання 3. Заповніть таблицю інструментальних обстежень хворого з підозрою на ХОЗЛ:Метод обстеження

Мета обстеження

1.

Постбронходилатаційна спірометрія

Діагностика бронхообструктивного синдрому, оцінка ступеня тяжкості бронхообструкції

2.


3.


4.


5.Завдання 4. Заповніть таблицю побічних дій основних фармакологічних засобів, що застосовують для лікування хворих на ХОЗЛ:

Група фармакологічних засобів

Основні побічні дії

β2-агоністи

Тахікардія, головний біль, тремор


Завдання 5. Вкажіть заходи первинної профілактики ХОЗЛ:

1. Проведення скринінгових опитувань на наявність хронічного кашлю, виділення харкотиння,задишки

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

4.______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________Завдання 6.

Заповніть таблицю медикаментозного лікування хворих зі стабільним ХОЗЛ в залежності від групи:Група

Рекомендований перший вибір

Другий вибір

Альтернативний вибір

А

β2-агоніст короткої дії (за потребою) або холінолітик короткої дії (за потребою)

β2-агоніст тривалої дії або β2-агоніст короткої дії + холінолітик короткої дії або холінолітик тривалої дії

Теофілін, доксофілін, фенспірид

СD
Тестові запитання.

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Першим симптомом у розвитку ХОЗЛ є:

А. Хронічний кашель

В. Приступи ядухи

С. Біль в грудній клітці

D. Прогресуюча задишка

Е. Лихоманка

2. Який вид лікування дозволяє покращити якість життя хворих на ХОЗЛ ІVст.:

А. Застосування інгаляційних глюкокортикостероїдів

В. Санаторно-курортне лікування

С. Застосування комбінації β2-агоніста тривалої дії та інгібітора фосфодіестерази-4:

D. Довготривала оксигенотерапія

Е. Хірургічне лікування

3 Який з наведених препаратів є β2-агоністом ультратривалої дії

А. Іпратропія бромід

В. Фенотерол

С. Тіотропія бромід.

Д. Індакатерол

Е. Сальметерол

. 4. У хворого проба Тиффно становить 85%. Про що це свідчить?:

А. Зниження резервного об’єму вдиху

В. Порушення бронхіальної прохідності

С. Зниження життєвої ємності легень

Д. Зниження резервного об’єму видиху

Е. Норма


5. Яке значення ОФВ1 відповідає ІІ ступеню ХОЗЛ:

А. Більше 80%

В. Більше 50%, але менше 80%

С. Менше 30%D. Більше 30%, але менше 50%

Е. Менше 15%

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка