Тема Гостре пошкодження. Некроз і апоптоз


ТЕМА 5. Нагромадження пігментів. Кальциноз. Утворення каменівСторінка3/5
Дата конвертації31.05.2020
Розмір0.82 Mb.
#9985
1   2   3   4   5
Патан тести 1 сем

ТЕМА 5. Нагромадження пігментів. Кальциноз. Утворення каменівПитання 1


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлено підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про порушений обмін яких речовин йде мова?

Виберіть одну відповідь:

a. Нуклеопротеїдів 

b. Хромопротеідів

c. Кальцію

d. Ліпопротеїдів

e. Калію

Коментар


Правильна відповідь: Нуклеопротеїдів

Питання 2


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент?

Виберіть одну відповідь:

a. Білірубін

b. Гемосидерин 

c. Порфірин

d. Меланін

e. Гематоідин

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидерин

Питання 3


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Як назвати процес накопичення вапна в вогнищах туберкульозу, iнфарктах, атеросклеротичних бляшках, старих рубцях?

Виберіть одну відповідь:

a. Фiбриноїдний некроз

b. Дистрофiчне обвапнування 

c. Метастатичне обвапнування

d. Метаболiчне обвапнування

e. Органiзацiя процесу

Коментар


Правильна відповідь: Дистрофiчне обвапнування

Питання 4


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У чоловіка, який за життя хворів на мітральний стеноз, під час розтину виявлено ущільненіі легені, бурого кольору. Про який патологічний процес в легенях йде мова?

Виберіть одну відповідь:

a. Гемосидероз 

b. Ліпофусциноз

c. Гемохроматоз

d. Жовтяниця

e. Гемомеланоз

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидероз

Питання 5


Неправильно

Балів 0,00 з 1,00
Текст питання


У шматочку шкіри 1х2 см, який доставлений для гістологічного дослідження, знайдено новоутвір бурого кольору діаметром 0,5 см. Мікроскопово пухлина складається з невусних клітин у вигляді тяжів та гнізд у дермі, з бурим пігментом у цитоплазмі, який дає негативну реакцію Перлса. Який пігмент найбільш вірогідний?

Виберіть одну відповідь:

a. Білірубін

b. Меланін

c. Гематоїдин

d. Гемомеланін 

e. Гемосидерин

Коментар


Правильна відповідь: Меланін

Питання 6


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У жінки, яка тривалий час отримувала барбітурати з’явилися ознаки підвищеної чутливості до ультрафіолетових променів (світлобоязнь,еритема та пігментні плями на шкірі), зміна кольору сечі (жовто-червона). Вкажіть порушення обміну якого пігменту має місце у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

a. Білірубіну

b. Ліпофусцину

c. Гематоїдину

d. Порфірину 

e. Меланіну

Коментар


Правильна відповідь: Порфірину

Питання 7


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Чоловік тривалий час хворів на гемобластоз. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?

Виберіть одну відповідь:

a. Білірубін

b. Гемосидерин 

c. Гематоїдин

d. Гематоїдин

e. Гематопорфірин

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидерин

Питання 8


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У хворого з жовтяницею встановлено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого (вiльного), в калi i сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну у плазмi кровi в межах норми. Який вид жовтяницi має
мiсце у хворого?

Виберіть одну відповідь:

a. Гемолiтична 

b. Хвороба Жильбера

c. Механiчна

d. -


e. Паренхiматозна

Коментар


Правильна відповідь: Гемолiтична

Питання 9


Неправильно

Балів 0,00 з 1,00
Текст питання


На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено атрофію скелетних м’язів, буру атрофію міокарду, печінки. Порушення обміну якого пігменту виявлено у померлого?

Виберіть одну відповідь:

a. Ліпохрому

b. Ліпофусцину

c. Меланіну

d. Гемосидерину 

e. Гемомеланіну

Коментар


Правильна відповідь: Ліпофусцину

Питання 10


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У хворого, який страждав на рак нирки з множинними метастазами, також і у надниркові залози, з'явилися темне коричневе пофарбування шкірних покривів, слабкість, гіпотонія, адинамія. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?

Виберіть одну відповідь:

a. Порфірин

b. Ліпофусцин

c. Гемосидерин

d. Меланін 

e. Білівердін

Коментар


Правильна відповідь: Меланін

Питання 1


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Пiсля перенесеного геморагiчного iнсульту у хворого розвинулася кiста головного мозку. Через 2 роки помер вiд пiслягрипозної пневмонiї. На секцiї трупа виявлено в мозку кiсту iз стiнками бiло-iржавого вiдтiнку, реакцiя Перлса позитивна. Який з процесiв найбiльш
iмовiрний у стiнцi кiсти?

Виберіть одну відповідь:

a. Мiсцевий гемосидероз 

b. Iнфiльтрацiя бiлiрубiну

c. Загальний гемосидероз

d. Первинний гемохроматоз

e. Мiсцевий гемомеланоз

Коментар


Правильна відповідь: Мiсцевий гемосидероз

Питання 2


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент?

Виберіть одну відповідь:

a. Меланін

b. Білірубін

c. Гематоідин

d. Порфірин

e. Гемосидерин 

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидерин

Питання 3


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У хворого з вадою мiтрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого кольору. Який пiгмент обумовив такий колiр мокротиння?

Виберіть одну відповідь:

a. Сiрчасте залiзо

b. Гемомеланiн

c. Гемосидерин 

d. Меланiн

e. Гемоглобiн

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидерин

Питання 4


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Хворий доставлений у лікарню в стані глибокої церебральної коми. Відомо, що за життя у нього мали місце періодичні приступи лихоманки. На секції виявлено забарвлення у сіро-аспідний колір головного мозку, лімфатичних вузлів, збільшених печінки і селезінки. Гістологічно в зазначених органах мав місце гемомеланоз і гемосидероз. Який з діагнозів найбільш вірогідний?

Виберіть одну відповідь:

a. Септицемії

b. Гемолітичної анемії

c. Малярії 

d. Аддісонової хвороби

e. Чорної віспи

Коментар


Правильна відповідь: Малярії

Питання 5


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


При обстеженнi хворого 47 рокiв, робiтника анiлiнової фабрики, виявлене хронiчне недокрiв'я i жовтяничне забарвлення шкiри. При дослiдженнi бiоптату з кiсткового мозку виявлений коричнево-жовтий пiгмент у цитоплазмi макрофагiв (реакцiя на залiзо за Перлсом позитивна). Про який з нижченаведених пiгментiв iде мова?

Виберіть одну відповідь:

a. Бiлiрубiн

b. Гематоїдин

c. Гематин

d. Лiпофусцин

e. Гемосидерин 

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидерин

Питання 6


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


На розтинi трупа жiнки, яка хворiла на нирковокам'яну хворобу, ускладненою двостороннiм гiдронефрозом, виявлено деформацiю дрiбних суглобiв через наявнiсть утворень каменистої щiльностi. За життя в кровi пiдвищився вмiст сечової кислоти. Змiни у дрiбних суглобах зумовленi вiдкладенням?

Виберіть одну відповідь:

a. Лiпiдiв

b. Гiалiну

c. Холестерину

d. Уратiв 

e. Фосфатiв

Коментар


Правильна відповідь: Уратiв

Питання 7


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У хворого, який страждав на рак нирки з множинними метастазами, також і у надниркові залози, з'явилися темне коричневе пофарбування шкірних покривів, слабкість, гіпотонія, адинамія. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?

Виберіть одну відповідь:

a. Ліпофусцин

b. Порфірин

c. Гемосидерин

d. Білівердін

e. Меланін 

Коментар


Правильна відповідь: Меланін

Питання 8


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У чоловіка, який за життя хворів на бронхоектатичну хворобу, пневмосклероз з вираженими явищами кахексії, на розтині серце зменшене в розмірах, стінки стоншені, в'ялої консистенції, на розрізі тканина бурого кольору. Відкладання якого пігменту спостерігається в міокарді?

Виберіть одну відповідь:

a. Цероїд

b. Гемосидерин

c. Ліпохроми

d. Гематоїдин

e. Ліпофусцин 

Коментар


Правильна відповідь: Ліпофусцин

Питання 9


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У хворого при гастроскопiї виявлена виразка слизової оболонки шлунка з штампованими краями i буро-чорним дном, а при гастробiопсiї пiдтверджена гостра виразка з коричнево-чорним пiгментом в її некротичному шарi. Який це пiгмент?

Виберіть одну відповідь:

a. Гемосидерин

b. Бiлiрубiн

c. Солянокислий гематин 

d. Феритин

e. Порфiрин

Коментар


Правильна відповідь: Солянокислий гематинТема 6. Розлади кровообігу: набряк, гіперемія. Геморагії. Порушення лімфообігуПитання 1


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


На третю добу у хворої 62 років з гострим повторним інфарктом міокарда передньо-бокової стінки лівого шлуночка, з’явилася різко виражена задуха, кашель з виділенням великої кількості піністої мокроти, ціаноз обличчя. Хвора померла на фоні прогресуючої серцевої недостатності. На розтині виявлено великі, важкі легені, сіро-рожевого кольору. З поверхні розрізу стікає світла піниста рідина. Який патологічний процес в легенях обумовив смерть?

Виберіть одну відповідь:

a. Пневмосклероз

b. Набряк легень

c. Гідроторакс

d. Пневмонія

e. Інфаркт легень

Коментар


Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 2


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. При розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарду. Гістохімічно – зниження вмісту глікогену. Електронно мікроскопічно – деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть імовірний розлад кровообігу?

Виберіть одну відповідь:

a. Гостра венозна гіперемія

b. Гостра ішемія

c. Ангіоневротична артеріальна гіперемія

d. Вакатна артеріальна гіперемія

e. Хронічна ішемія

Коментар


Правильна відповідь: Гостра ішемія

Питання 3


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину хворого 65 років, який помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок ревматичної вади серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах, ущільнені. Як називаються такі зміни у легенях?

Виберіть одну відповідь:

a. Сотові легені

b. Хронічний бронхіт

c. Бура індурація легень

d. Мускатні легені

e. Хронічна емфізема

Коментар


Правильна відповідь: Бура індурація легень

Питання 4


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


У хворого з патологiєю серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижнiх кiнцiвках. Який механiзм розвитку серцевого набряку?

Виберіть одну відповідь:

a. Зниження осмотичного тиску плазми кровi

b. Порушення лiмфовiдтоку

c. Пiдвищення гiдростатичного тиску в венулах

d. Пiдвищення гiдростатичного тиску в артерiолах

e. Пiдвищення онкотичного тиску плазми кровi

Коментар


Правильна відповідь: Пiдвищення гiдростатичного тиску в венулах

Питання 5


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним станом і смертельним наслідком. Під час розтину в правій півкулі головного мозку виявлена велика порожнина, заповнена кров'ю. Який патологічний процес виявлено в головному мозку?

Виберіть одну відповідь:

a. Геморагічна інфільтрація

b. Пухлина мозку

c. Інфаркт мозку

d. Діапедезний крововилив

e. Гематома

Коментар


Правильна відповідь: Гематома

Питання 6


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


76-річна жінка померла у інфарктному відділенні від рецидиву повторного інфаркту міокарда. Під час розтину тіла померлої виявлено: всі внутрішні органи щільні, темно-вишневого кольору, набряклі, з поверхні розрізу стікає велика кількість темної крові. У передній стінці лівого шлуночка – рубець та трансмуральний інфаркт. Вкажіть, який вид порушення кровообігу розвинувся у хворої внаслідок інфаркту міокарда.

Виберіть одну відповідь:

a. Загальна венозна гіперемія

b. Ішемія

c. Місцева артеріальна гіперемія

d. Місцева венозна гіперемія

e. Загальна артеріальна гіперемія

Коментар


Правильна відповідь: Загальна венозна гіперемія

Питання 7


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину тіла померлого виявлена збiльшена в розмiрi печiнка строкатого вигляду, з малюнком мускатного горiха на розрiзi. У просвiтi печiнкових вен знайденi пристiнковi тромби. Назвiть вид порушення кровообiгу в печiнцi.

Виберіть одну відповідь:

a. Загальне венозне повнокрiв'я

b. Крововилив

c. Недокрiв'я

d. Кровотеча

e. Мiсцеве венозне повнокрiв'я

Коментар


Правильна відповідь: Мiсцеве венозне повнокрiв'я

Питання 8


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Хворий, який хворів на ішемічну хворобу серця і переніс повторний інфаркт міокарду, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині виявлена збільшена щільна селезінка, темно-вишневого кольору на розрізі. При мікроскопічному дослідженні органа виявлено склероз пульпи і атрофію фолікулів. Яким терміном визначають зміни селезінки?

Виберіть одну відповідь:

a. Ціанотична індурація селезінки

b. “Сагова” селезінка

c. Порфирова селезінка

d. “Сальна” селезінка

e. Септична селезінка

Коментар


Правильна відповідь: Ціанотична індурація селезінки

Питання 9


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину тіла померлого виявлено, що печінка збільшена в розмірах, щільна, краї закруглені, на розрізі тканина жовто-коричневого кольору з темно-червоними крапками та смужками, що нагадує малюнок мускатного горіху. Який патологічний процес лежить в основі таких змін печінки?

Виберіть одну відповідь:

a. Жирова емболія

b. Артеріальне повнокрів'я

c. Хронічне венозне повнокрів'я

d. Артеріальне недокрів'я

e. Хронічна кровотеча

Коментар


Правильна відповідь: Хронічне венозне повнокрів'я

Питання 10


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Хворий 70 років, який хворів на цукровий діабет та переніс інфаркт міокарда, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині – ціанотична індурація селезінки та нирок, бура індурація легень та мускатна печінка. Який вид порушення кровообігу обумовив зміни внутрішніх органів?

Виберіть одну відповідь:

a. Артеріальна ішемія в резульаті перерозподілу крові

b. Загальна гостра венозна гіперемія

c. Загальна хронічна венозна гіперемія

d. Загальна артеріальна гіперемія після анемії

e. Місцева хронічна венозна гіперемія

Коментар


Правильна відповідь: Загальна хронічна венозна гіперемія


Питання 2


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


При закупорці магістральної артерії верхньої кінцівки тромбом, спостерігається почервоніння шкіри вище місця обтурації. Назвіть вид артеріальної гіперемії, яка виникає при затрудненні кровотоку по магістральній артерії.

Виберіть одну відповідь:

a. Ангіоневротична гіперемія

b. Післяанемічна

c. Вакатна гіперемія

d. Колатеральна

e. Запальна гіперемія

Коментар


Правильна відповідь: Колатеральна

Питання 3


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Методом парацентеза швидко випущено з черевної порожнини 12 лiтрiв асцитичної рiдини. У хворого розвинувся колапс i гiперемiя очеревини. Визначiть вид артерiальної гiперемiї очеревини.

Виберіть одну відповідь:

a. Гiперемiя пiсля анемiї

b. Вакатна місцева

c. Гiперемiя внаслiдок функцiонування артерiо-венозного шунта

d. Запальна гіперемія

e. Колатеральна

Коментар


Правильна відповідь: Гiперемiя пiсля анемiї

Питання 4


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


У хворого з варикозним розширенням вен пiд час огляду нижнiх кiнцiвок вiдзначається: цiаноз, пастознiсть, зниження температури шкiри, поодинокi петехiї. Який розлад гемодинамiки має мiсце у хворого?

Виберіть одну відповідь:

a. Тромбоемболiя

b. Компресiйна iшемiя

c. Обтурацiйна iшемiя

d. Венозна гiперемiя

e. Артерiальна гіперемія

Коментар


Правильна відповідь: Венозна гiперемiя

Питання 5


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


У хворого з церебральною формою перебiгу хронiчної малярiї спостерiгається коматозний стан. Вкажiть, з чим зв'язаний його розвиток?

Виберіть одну відповідь:

a. Масивним крововиливом в тканину мозку

b. Депонуванням збудника малярiї в капiлярах

c. Iз стазом еритроцитiв в капiлярних структурах мозку

d. Виникненням тромбозу судин мозку

e. Розвитком загальної анемiї

Коментар


Правильна відповідь: Iз стазом еритроцитiв в капiлярних структурах мозку

Питання 6


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину виявлено, що легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що при житті у хворого спостерігався хронічний венозний застій в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?

Виберіть одну відповідь:

a. Порфірія

b. Жовтяниця

c. Кальциноз

d. Меланоз

e. Гемосидероз

Коментар


Правильна відповідь: Гемосидероз

Питання 10


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Пiд час розтину померлого 43-х рокiв, що хворів на IХС з розвитком iнфаркту мiокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Якi патологiчнi змiни могли зумовити набряк легень?

Виберіть одну відповідь:

a. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

b. Гостре загальне малокрiв’я

c. Гостра правошлуночкова недостатнiсть

d. Стаз кровi

e. Iшемiя малого кола

Коментар


Правильна відповідь: Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

Питання 3


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Хворий 70 років, який хворів на цукровий діабет та переніс інфаркт міокарда, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині – ціанотична індурація селезінки та нирок, бура індурація легень та мускатна печінка. Який вид порушення кровообігу обумовив зміни внутрішніх органів?

Виберіть одну відповідь:

a. Загальна хронічна венозна гіперемія

b. Артеріальна ішемія в резульаті перерозподілу крові

c. Загальна гостра венозна гіперемія

d. Місцева хронічна венозна гіперемія

e. Загальна артеріальна гіперемія після анемії

Коментар


Правильна відповідь: Загальна хронічна венозна гіперемія

Питання 5


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину тіла померлого виявлена збiльшена в розмiрi печiнка строкатого вигляду, з малюнком мускатного горiха на розрiзi. У просвiтi печiнкових вен знайденi пристiнковi тромби. Назвiть вид порушення кровообiгу в печiнцi.

Виберіть одну відповідь:

a. Недокрiв'я

b. Загальне венозне повнокрiв'я

c. Крововилив

d. Мiсцеве венозне повнокрiв'я

e. Кровотеча

Коментар

Правильна відповідь: Мiсцеве веноПитання 9


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Під час розтину хворого 65 років, який помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок ревматичної вади серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах, ущільнені. Як називаються такі зміни у легенях?

Виберіть одну відповідь:

a. Мускатні легені

b. Бура індурація легень

c. Хронічний бронхіт

d. Хронічна емфізема

e. Сотові легені

Коментар


Правильна відповідь: Бура індурація легеньПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка