Тема Гостре пошкодження. Некроз і апоптоз


Хронічне пошкодження. Паренхіматозні дистрофіїСторінка2/5
Дата конвертації31.05.2020
Розмір0.82 Mb.
#9985
1   2   3   4   5
Патан тести 1 сем

3. Хронічне пошкодження. Паренхіматозні дистрофії


При огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки визначається щільна пляма білявого кольору діаметром 1 см, яка трохи підвищується над рівнем слизової оболонки. Як називається цей патологічний процес?

Виберіть одну відповідь:

a. Мукоїдне набухання

b. Організація

c. Еритроплакія

d. Лейкоплакія 

e. Карніфікація

Коментар


Правильна відповідь: Лейкоплакія

На розтинi трупа на пiдставi характерних макроскопiчних змiн дiагностована паренхiматозна жирова дистрофiя мiокарда серця. Яка образна назва серця при цiй дистрофiї?

Виберіть одну відповідь:

a. Панцирне серце

b. Волосате серце

c. Тигрове серце 

d. Легеневе серце

e. Волове серце


Коментар


Правильна відповідь: Тигрове серце

У хворого на слизовій оболонці порожнини рота з'явилося вогнище сірувато-білого кольору, щільне, яке виступає над слизовою оболонкою. Гістологічно в цієй ділянці виразимий гіперкератоз. Який патологічний процес розвинувся в слизовій оболонці?

Виберіть одну відповідь:

a. Локальний пухлинний амілоїдоз

b. Лейкодерма

c. Лейкоплакія 

d. Гіаліноз

e. Осередковий іхтіоз


Коментар


Правильна відповідь: Лейкоплакія

Під час автопсійного дослідження нирки було встановлено: макроскопічно - нирки звичайної форми та розмірів, коровий шар помірно потовщений; мікроскопічно: епітеліальні клітини звивистих канальців збільшені в розмірах, ядро зміщене на периферію, цитоплазма майже не фарбується, містить велики вакуолі, вміст яких суданонегативний та ШИК негативний. Діагностуйте вид дистрофії.

Виберіть одну відповідь:

a. Гіаліновокраплинна

b. Гідропічна 

c. Рогова

d. Жирова

e. Вуглеводнева


Коментар


Правильна відповідь: Гідропічна

У жінки віком 45 років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії виявлена різко збільшена печінка, тістоподібної консистенції, жовтоватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?

Виберіть одну відповідь:

a. Гідропічна

b. Вуглеводна паренхіматозна

c. Гіаліново-крапельна

d. Паренхіматозна жирова 

e. Мезенхімальна жирова


Коментар


Правильна відповідь: Паренхіматозна жирова

У жінки похилого віку з постійними матковими кровотечами "масткого" характеру при клінічному обстеженні відмічені прояви ішемії міокарда та збільшення печінки. Вкажіть тип морфологічних змін в серці та печінці, характерний для вказаних клінічних проявів.

Виберіть одну відповідь:

a. Жирова дистрофія 

b. Білкова дистрофія

c. Вуглеводна дистрофія

d. Амілоїдоз

e. Кардіосклероз, фіброз печінки


Коментар


Правильна відповідь: Жирова дистрофія

У хворої на цукровий дiабет при обстеженнi виявлено збiльшення розмiрiв печiнки. У кровi пiдвищення рiвня триглiцеридiв, лiпопротеїдiв. Який вид дистрофiї можна чекати у бiоптатi iз печiнки?

Виберіть одну відповідь:

a. Паренхiматозна жирова дистрофiя 

b. Амiлоїдоз

c. Гiалiноз

d. Мукоїдне набухання

e. Гiалiново-крапельна дистрофiя


Коментар


Правильна відповідь: Паренхiматозна жирова дистрофiя

У дівчини 18 років з'вились різкий біль при ковтанні, збільшення лімфатичних вузлів шиї, підвищення to до 39oС. На слизовій оболонці мигдаликів – біло-жовті плівки, які важко відділяються з утворенням дефекту. Діагностовано дифтерію. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які гістологічні зміни в кардіоміоцитах найімовірніше будуть виявлені?

Виберіть одну відповідь:

a. Слизова дистрофія

b. Жирова дистрофія 

c. Балонна дистрофія

d. Гідропічна дистрофія

e. Гіаліново-крапельна дистрофія


Коментар


Правильна відповідь: Жирова дистрофія

При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки хворого на цукровий діабет в ядрах гепатоцитів виявлено пошкодження пор нуклеолеми та "дирчасті, пусті ядра". Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

Виберіть одну відповідь:

a. Дисфункціональний набряк ядра 

b. Дійсні ядерні включення

c. Ядерні цитоплазматичні включення

d. Вірусообумовлені ядерні включення

e. Каріолізіс


Коментар


Правильна відповідь: Дійсні ядерні включення

При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов'язана ця патологія?

Виберіть одну відповідь:

a. Гіаліново-крапельною

b. Мукоїдним набуханням

c. Гідропічною

d. Роговою 

e. Фібриноїдним набуханням


Коментар


Правильна відповідь: Роговою

Дитина, якій в клініці діагностовано дифтерію зіву, померла від гострої серцевої недостатності. На розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М’яз серця тьмяний, в’ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом 3 у помаранчевий колір. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

Виберіть одну відповідь:

a. Вуглеводна

b. Жирова 

c. Балонна

d. Гідропічна

e. Гіаліново-крапельна


Коментар


Правильна відповідь: Жирова

При розтині трупа жінки, яка померла від серцевої недостатності, серце збільшене в об’ємі, в’яле; міокард – глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарду видно жовто-білу посмугованість («тигрове серце»). Мікроскопово: в групах кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів вміщує дрібні краплини, що фарбуються суданом-IV в чорний колір. Ваш діагноз?

Виберіть одну відповідь:

a. Жирова дистрофія міокарда 

b. Ревматичний міокардит

c. Ожиріння серця

d. Міомаляція

e. Кардіосклероз


Коментар


Правильна відповідь: Жирова дистрофія міокарда

При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено, що між чисельними мітохондріями знаходиться велика кількість плоских цистерн і міхурців із секреторними гранулами, стінки яких утворені мембранами. Про гіперплазію складових якої ультраструктури йде мова?

Виберіть одну відповідь:

a. Піноцитозних міхурців

b. Мікротрубочок

c. Ендоплазматичного ретикулуму

d. Лізосом

e. Апарату Гольджі 


Коментар


Правильна відповідь: Апарату Гольджі

У мертвонародженої дитини шкіра потовщена, нагадує панцир черепахи, вушні раковини недорозвинуті. Гістологічно: надмірне зроговіння шкіри, атрофія зернистого шару епідермісу, відсутні запальні зміни. Яке захворювання можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

a. Ксеродермія

b. Лекоплакія

c. Дерматоміозит

d. Еритроплакія

e. Іхтіоз 


Коментар


Правильна відповідь: Іхтіоз

У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку лежить в основі даної дистрофії?

Виберіть одну відповідь:

a. Інфільтрація

b. Спотворений синтез

c. Декомпозиція 

d. Порушення секреції і застій секрету

e. Трансформація


Коментар


Правильна відповідь: Декомпозиція

У чоловіка 32 роки діагностований вірусний гепатит В. Хворому проведена пункційна біопсія печінки. При гістологічному дослідженні біоптатів печінки відмічається порушення балкової будови з поліморфізмом гепатоцитів, в яких багато фігур мітозу. Гепатоцити збільшені в об’ємі, цитоплазма заповнена вакуолями, які містять прозору рідину. Який вид дистрофії характерний для даного захворювання?

Виберіть одну відповідь:

a. Гіаліново-крапельна дистрофія

b. Зерниста дистрофія

c. Гідропічна дистрофія

d. Жирова дистрофія 

e. Вуглеводна дистрофія


Коментар


Правильна відповідь: Гідропічна дистрофія

На розтинi трупа на пiдставi характерних макроскопiчних змiн дiагностована паренхiматозна жирова дистрофiя мiокарда серця. Яка образна назва серця при цiй дистрофiї?

Виберіть одну відповідь:

a. Легеневе серце

b. Волове серце

c. Тигрове серце 

d. Волосате серце

e. Панцирне серце


Коментар


Правильна відповідь: Тигрове серце

При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов'язана ця патологія?

Виберіть одну відповідь:

a. Фібриноїдним набуханням

b. Роговою

c. Гідропічною 

d. Мукоїдним набуханням

e. Гіаліново-крапельною


Коментар


Правильна відповідь: Гідропічною

Тема 4. СУДИННО-СТРОМАЛЬНІ ДИСТРОФІЇ

Питання 1


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Макроскопово печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі писаних змін?

Виберіть одну відповідь:

a. Гемахроматоз

b. Жирова дистрофія

c. Амілоїдоз 

d. Гіаліноз

e. Мукоїдне набухання

Коментар


Правильна відповідь: Амілоїдоз

Питання 2


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Жінка 28 років померла при явищах серцевої недостатності, під час дослідження серця було встановлено: макроскопічно - стулки мітрального клапану ущільнені, потовщені та помірно деформовані; мікроскопічно - пучки колагенових фібрил гомогенізовані, еозинофільні, метахромазія та компоненти імунних комплексів не виявляються, оточує їх незначний макрофагальний інфільтрат. Діагностуйте вид ураження сполучної тканини.

Виберіть одну відповідь:

a. Фібриноїдне набухання 

b. Склероз

c. Амілоїдоз

d. Мукоїдне набухання

e. Гіаліноз

Коментар


Правильна відповідь: Фібриноїдне набухання

Питання 3


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


При дослідженні біоптату шкіри хворого алергічним васкулітом знайдено: стіна судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлена в жовтий колір, ШИК-позитивна. Назвіть різновид мезенхимальної дистрофії.

Виберіть одну відповідь:

a. Амілоїдоз

b. Мукоїдне набухання

c. Гиаліноз

d. Ліпідоз

e. Фібриноїдне набухання 

Коментар


Правильна відповідь: Фібриноїдне набухання

Питання 4


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Хворий 66 років за 10 років до смерті переніс перітоніт. На розтині капсула печінки та селезінки місцями різко потовщена, ущільнена, напівпрозора. Найвірогідніше це:

Виберіть одну відповідь:

a. Амілоїдоз

b. Фібриноїдне набухання

c. Некроз

d. Мукоїдне набухання

e. Гіаліноз

Коментар


Правильна відповідь: Гіаліноз

Питання 5


Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00
Текст питання


Чоловiк, 19 рокiв страждав з раннього дитинства бронхоектатичною хворобою. Помер вiд ниркової недостатностi. На розтинi окрiм множинних бронхоектатичних каверн, заповнених гнiйним ексудатом виявлено збiльшенi в розмiрах нирки щiльної консистенцiї, кiрковий шар потовщений, бiлого кольору, щiльний. Пiрамiди нирки анемiчнi, чiткi. Назвати процес, який розвився в нирках?

Виберіть одну відповідь:

a. Хронiчний пiєлонефрит

b. Гломерулонефрит

c. Вторинний амiлоїдоз

d. Вроджений кiстоз нирок

e. Вторинний нефросклероз

Коментар


Правильна відповідь: Вторинний амiлоїдоз

Питання 6


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


На рoзтинi померлої виявлено ознаки ревматичної вади серця: потовщенi, деформованi клапани, якi набули хрящеподiбної консистенцiї, з блискучою поверхнею. Який дистрофiчний процес спостерiгається в клапанах серця?

Виберіть одну відповідь:

a. Гiалiноз 

b. Амiлоїдоз

c. Колагеноз

d. Кальциноз

e. Ожирiння

Коментар


Правильна відповідь: Гiалiноз

Питання 7


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Жiнка вiком 68 рокiв хворiє на хронiчний фiброзно-кавернозний туберкульоз легень протягом 20 рокiв. Поступив у нефрологiчне вiддiлення з явищами уремiї. Прижиттєва проба на наявнiсть у нирках амiлоїду виявилася позитивною. Про яку форму амiлоїдозу йде мова в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

a. Первинний системний

b. Вторинний системний 

c. Обмежений (мiсцевий)

d. Сенильний (старечий)

e. Сiмейний вроджений

Коментар


Правильна відповідь: Вторинний системний

Питання 8


Неправильно

Балів 0,00 з 1,00
Текст питання


У померлого 45 років від раптової зупинки серця знайдено симетричний тип ожиріння ІІІ ступеня, розрив стінки правого шлуночку з гемоперикардом; під епікардом надлишкове відкладення жиру. Мікроскопово - жирова тканина з епікарду проникає у міокард з атрофією м’язових волокон. Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

Виберіть одну відповідь:

a. Жирова дистрофія міокарду 

b. Просте ожиріння серця

c. Гіпертонічна хвороба

d. Гострий інфаркт міокарду

e. Ішемічна хвороба серця

Коментар


Правильна відповідь: Просте ожиріння серця

Питання 9


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


У жiнки вiком 56 рокiв, яка тривалий час (протягом 13 рокiв) страждає хронiчним пiлефлебiтичним абсцесом печiнки (пiсля перенесеного шигельозу з'явилися ознаки ниркової недостатностi. Яке ускладнення в нирках, може бути пов'язане з хронiчним абсцесом i, що могло послужити причиною цьому

Виберіть одну відповідь:

a. Амiлоїдоз нирок 

b. Постстрептококовий гломерулонефрит

c. Вогнищевий iнтерстицiальний нефрит

d. Пролiферативний гломерулонефрит

e. Подагрична нирка

Коментар


Правильна відповідь: Амiлоїдоз нирок

Питання 10


Правильно

Балів 1,00 з 1,00
Текст питання


Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, нагадує старе сало. Який патологічний процес лежить в основі розвитку "сальної" печінки?

Виберіть одну відповідь:

a. Ожиріння

b. Жирова дистрофія

c. Гіаліноз

d. Мукоїдне набухання

e. Амілоїдоз 

Коментар


Правильна відповідь: Амілоїдоз

Оперативно висiчена сполучна тканина деформованого мiтрального клапану при забарвленнi гематоксилiн-еозином дає базофiльну реакцiю, а пiд впливом толуїдинового синього фарбується в рожевий колiр (метахромазiя). Якi змiни сполучної тканини виявляються такими типами реакцiй?

Виберіть одну відповідь:

a. Мукоїдний набряк 

b. Фiбриноїдний некроз сполучної тканини

c. Набряк сполучної тканини

d. Гiалiноз клапанiв

e. Петрифiкацiя клапанiв


Коментар


Правильна відповідь: Мукоїдний набряк

Макроскопово печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі писаних змін?

Виберіть одну відповідь:

a. Мукоїдне набухання

b. Амілоїдоз 

c. Жирова дистрофія

d. Гемахроматоз

e. Гіаліноз


Коментар


Правильна відповідь: Амілоїдоз

При дослідженні біоптату шкіри хворого алергічним васкулітом знайдено: стіна судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлена в жовтий колір, ШИК-позитивна. Назвіть різновид мезенхимальної дистрофії.

Виберіть одну відповідь:

a. Фібриноїдне набухання

b. Амілоїдоз

c. Гиаліноз 

d. Мукоїдне набухання

e. Ліпідоз


Коментар


Правильна відповідь: Фібриноїдне набухання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка