Тема. Економіко-географічне та геополітичне положення УкраїниДата конвертації03.11.2016
Розмір2.23 Mb.
Тема. Економіко-географічне та геополітичне положення України.

Мета: сформувати поняття «ЕГП» та «ПГП»; визначити позитивні та негативні риси ЕГП та ПГП України; формувати вміння складати характеристику ЕГП та ПГП України за типовим планом; розвивати уміння створювати географічний образ об’єкта; виховувати національну самосвідомість, патріотичні почуття та гордість за свою країну.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, зошит для практичних робіт, політична карта Європи (світу), карта «Адміністративно

територіальний устрій».

Опорні поняття: фізико-географічне положення, економіко-географічне положення, державні кордоні, сусідні країни першого та другого порядку.
Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщин

Василь Симоненко

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Географічне положення — одне з найважливіших понять географічної

науки. Воно характеризує просторове розміщення об’єкта, що вивчається, стосовно географічних даних, які лежать поза ним і впливають на нього. У світі не існує двох країн, що мали б однакове географічне положення. Це надає кожній із них унікальності. Фізико-географічне положення країни часто називають її долею, яку не можна змінити. Щодо економіко-географічного положення, то це поняття історичне, воно змінюється в часі й залежить не тільки від фізико-географічних чинників (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), а й від історичних та економічних.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВЗапитання

1) Назвіть особливості фізико-географічного положення України.

2) У якому кліматичному поясі розташована країна?

3) У яких природних зонах розташована територія України?

4) Назвіть особливості рельєфу, клімату та ґрунтів України

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про економіко - та політико-географічне положення.

Географічне положення — одне з найважливіших понять географічної науки. Воно характеризує просторове розміщення досліджуваного

об’єкта відносно географічних даних. У світі не існує двох країн, які

б мали однакове географічне положення, це надає кожній із них властивість унікальності. Розрізняють фізико -, економіко - і політико - географічне положення країни. Ви вже знайомі з фізико-географічним

положенням України. Це допоможе зрозуміти особливості її політико -

й економіко-географічного положення.Фізико-географічне положення

1) Положення на фізичній карті світу материка (частини світу).

2) Крайні північна, південна, західна та східна точки, їх географічні

координати.

3) Протяжність країни в градусах та кілометрах.

4) Сусідні природні об’єкти, положення стосовно цих об’єктів (гори,

рівнини, моря, річки, озера).

5) Вихід до океанів та морів.

6) Вплив географічного положення на особливості природних умов.

Економіко-географічне положення

1) Положення на економічній карті світу материка (частини світу).

2) Сусідні країни, рівень їх економічного розвитку, відносини та зовнішні взаємозв’язки.

3) Вихід до океанів та морів. Особливості берегової лінії (протяжність, порізаність).

4) Положення стосовно міжнародних шляхів сполучення, сировинних баз та найважливіших торгових партнерів.

5) Вплив географічного положення на розвиток та розміщення господарства країни.Політико-географічне положення

1) Положення на політичній карті світу материка (частини світу).

2) Положення стосовно різних міжнародних об’єднань, вогнищ безпеки.

3) Участь країни в роботі міжнародних організацій.

4) Вплив різних політичних сил, зосереджених як усередині регіону,

так і поза його межами, на політичні та економічні процеси, що

відбуваються в країні.

5) Державні кордони, їх режим, протяжність.

Економіко - та політико-географічне положення змінюється в часі. Це

пов’язане з тим, що вони залежать не тільки від досить стійких природних

умов, але й від економічних чинників, наприклад від наявності необхідних

ресурсів, особливостей взаємозв’язків із сусідніми країнами, рівня їх

соціально-економічного розвитку, розташування відносно міжнародних

шляхів сполучення. Доклавши зусилля, можна зробити економіко - і

політико-географічне положення країни більш сприятливим для її

економічного розвитку й підвищення добробуту її громадян.

Так, на економіко - і політико-географічне положення України може

позитивно вплинути вступ до ЄС. Сьогодні Європейський Союз — один із головних центрів світового господарства, до його складу входять 27 країн. Подальший розвиток інтеграційних процесів може привести до створення конфедерації на базі країн, які входять до ЄС. Таке могутнє

об’єднання здатне вирішити будь-які проблеми, що неминуче виникають

у процесі розвитку кожної країни.Завдання

Назвіть найбільш важливі риси фізико-географічного положення України. Наведіть приклади їх впливу на господарську діяльність людини

(за зразком).

Причина Наслідок

Наявність виходу до Чорного та Азовського морів

Можливості здійснювати торговельні операції за

допомогою морського транспорту.

Формування портових комплексів.

Розвиток риболовства.

Можливості розвивати курортне господарство2. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень.

Теоретичні відомості

Україна розташована в центральній і південно-східній частині Європи (Цен-трально- Східна Європа). Її територія досить компактна й розташована між 22° і 40 ° сх. д. і 45 ° і 52 ° пн. ш. Площа країни — 603,7 тис. км кв. , що становить 5,7 % території Європи. За цим показником вона посідає друге місце в цій частині світу (після Росії) і сорок третє у світі. Країна простягається із заходу на схід на 1316 км, а з півночі на південь — на 893 км. Кордони далекі від прямої лінії, що збільшує їх протяжність. На півдні територія України виходить до Чорного й Азовського морів. Площа морських територіальних вод — 35 тис. км. Країна має сім сухопутних сусідів — Росію, Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію й Молдову, а також трьох морських сусідів — Туреччину, Болгарію, Грузію. Румунія й Росія є як сухопутними, так і морськими сусідами України.

Велика кількість сусідів — позитивний бік географічного положення

України. Завдяки цьому вона має більше можливостей виходу в зовнішній світ. Найістотнішим є сусідство з Росією. На цю державу припадає понад третини сухопутного кордону України. Росія в економічному та військовому відношенні — найбільш могутній сусід України, а її важливі центри перебувають у безпосередній близькості від кордону з Україною.

Один із пріоритетних напрямків у зовнішніх відносинах України є сусідство з країнами — членами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною й

Румунією. Між Польщею та Україною існують давні економічні й політичні

відносини. Західна частина України входила до складу Польської держави.

Зараз Польща підтримує прагнення України ввійти до Євросоюзу.

Порівняно невеликі кордони з Угорщиною та Словаччиною — важливий

фактор із точки зору входження України в Європу. Відносини з Румунією великою мірою визначаються проходженням кордону по нижній течії Дунаю.

Серед двох інших сусідів більш протяжний кордон із Молдовою. Значна його частина проходить по Дністру. Не маючи прямого виходу до моря, Молдова часто використовує територію України для перевезення вантажів. Із Білоруссю країна має загальну систему річкових і залізничних шляхів. Не менш важливим є і той факт, що на територію Білорусі, а також Польщі, Словаччини, Молдови та Росії заходять українські етнічні межі. У населенні України, Росії, Білорусі, Польщі й Словаччини переважають слов’янські народи.

Більшість сусідніх країн мають середній рівень економічного розвитку

і є важливими економічними партнерами України. Так, на Росію припадає

більше чверті всіх товарів, які купує та продає країна на зовнішньому ринку.

Україна має протяжну й досить порізану берегову лінію, що сприяє розвитку морського транспорту й рибальського флоту. Чорне й Азовське моря утворюють єдиний водний басейн. Однак вихід у Середземне море й Атлантичний океан можливий тільки через протоки Босфор і Дарданелли, які контролює Туреччина.

Разом із деякими сусідніми країнами Україна входить до складу низки міжнародних об’єднань. Серед них Співдружність незалежних держав

(СНД), «Організація за демократію й економічний розвиток — ГУАМ»,

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). СНД

не має наднаціональних повноважень і діє у сфері координації відносин

між країнами — учасницями Співдружності. До ГУАМ входять Грузія,

Україна, Азербайджан і Молдова. Одним із завдань цієї організації є розробка й здійснення проектів доставки енергоносіїв до Європи. ОЧЕС

міжнародне інтеграційне об’єднання, до якого входить понад десять держав

Причорномор’я, Закавказзя й Балкан, які охоплюють територію з населенням понад 400 млн. осіб. Серед основних цілей організації: створення в Причорномор’ї режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів; комплексне використання, підтримка й охорона ресурсів Чорного моря.

Україна здавна мала господарські зв’язки з країнами Західної й

Центральної Європи, Південно-Західної та Центральної Азії. Через

українські землі проходили важливі торговельні шляхи, наприклад, із

країн Балтії до Чорного моря й далі в Середземномор’я (шлях із варягів у греки), із Європи до Китаю, Індії та Ірану. І сьогодні країна розташована на перетині міжнародних шляхів сполучення, а отже й найважливіших потоків пасажирів і вантажів. Найбільше через територію України проходять транзитом, тобто з одних країн до інших, такі види вантажів, як природний газ, нафта, метал із Росії до Центральної і Західної Європи. Завдяки цьому Україна одержує значні фінансові кошти, розвиває й удосконалює свою транспортну мережу. Це необхідно для того, щоб мати високий рівень транспортних зв’язків, які є умовою для реалізації транзитних можливостей країни. У той же час Україна має низку невирішених проблем: із визначення і забезпечення охорони своїх державних кордонів із Росією, Молдовою, Румунією. Так, питання між Україною та Румунією пов’язані з необхідністю вирішення проблем проходження лінії державного кордону, судноплавства по річці Дунай. На початку 2009 р. міжнародний суд прийняв рішення відносно розподілу континентального шельфу та морських економічних зон у Чорному морі. У цих зонах розташовуються перспективні нафто- і газоносні родовища (ширина зони становить близько 200 морських миль; це майже 370 км). У своїй винятковій (морській) економічній зоні Україна має суверенні права вести розробку різних природних ресурсів.

У цілому можна виділити такі особливості географічного положення

України:


  • це велика європейська країна, основна територія якої має рівнинний рельєф і родючі ґрунти;

  • територія країни розташована в помірному поясі, вона дещо витягнута в широтному напрямку й тому на схід і південний схід зростає континентальність клімату;

  • на кордоні країни існують незначні природні бар’єри (гори Карпати й річки), але вони легко долаються, більш серйозними виглядають штучні бар’єри — у першу чергу відокремленість країн — членів ЄС;

  • країна має велику кількість сусідів, разом із деякими з них Україна входить до складу низки міжнародних об’єднань;

  • країна має сприятливе приморське положення, протяжну й досить порізану берегову лінію, але вихід у Світовий океан можливий тільки через протоки;

  • країна розташована на перетині міжнародних шляхів сполучення, особливо інтенсивний рух транспортного потоку зі сходу на захід;

  • Останніми роками міждержавні відносини із сусідніми країнами зазнали змін, пов’язаних із наближенням до кордонів України ЄС і НАТО.

Основна проблема й подальша перспектива географічного положення

країни — створення в найближчі десятиліття Великої Європи. Для цього необхідно використовувати перспективи розширення Європейського Союзу на південний схід і схід.Запитання

1) Із якими країнами Україна межує на суходолі?

2) До яких міжнародних об’єднань входить Україна?

3) Яку мету переслідує ОЧЕС?3. Геополітичне положення, його позитивні й

негативні риси.

На економічні та політичні процеси в країні великий вплив справляє

її геополітичне положення, яке визначається просторовим положенням

і відносинами з найбільш могутніми країнами світу та їхніми групами.

Сучасна геополітика аналізує розвиток подій на різних рівнях, у першу

чергу на глобальному (загальносвітовому) і регіональному. Значення глобального рівня особливо зросло у зв’язку з процесами глобалізації. Вони

проявляються в збільшенні обсягів міжнародної торгівлі, руху капіталів,

переміщення робочої сили, обміну інформацією.

Сучасне геополітичне положення України слід розглядати як продукт взаємодії з давно існуючими та новими центрами сили. На глобальному рівні Україна розташована в помірному поясі північної півкулі. Саме тут розташована більшість найпотужніших в економічному й військово-політичному відношенні країн. Найбільше значення мають чотири центри сили: США, країни Західної Європи, Росія та Японія

(у помірному поясі розташована частина території цієї держави).

Для положення України щодо США та Японії характерна велика віддаленість. Сполучення із цими країнами можливе тільки з використанням морського або повітряного транспорту. Положення України щодо

Західної Європи має не тільки глобальний, але й регіональний характер.

Держава має широкий вихід до західноєвропейських країн, а більшість

їхніх столиць віддалені від українських кордонів на відстань до 2000 км.

На сучасному етапі країни Західної Європи прагнуть посилення самостійної ролі в регіоні. Тут відбувається формування одного з найпотужніших

інтегрованих центрів економічного розвитку, політичного впливу та військової могутності з участю ФРН та Франції. З іншого боку, західноєвропейські країни зацікавлені в збереженні військової присутності США та

поширенні НАТО на Схід.

Характерною ознакою сучасної геополітичної ситуації в регіоні, де розташована Україна (Центрально-Східна Європа), є посилення розмежування між західними й східними сусідами України. На заході реалізується

спрямованість більшості країн на інтеграцію в європейські економічні

й трансатлантичні військово-політичні структури. Це виявилося у вступі

до Європейського Союзу та НАТО більшості західних сусідів України.

На сході відбувається зміцнення колективної безпеки в межах союзу Росія—Білорусь. Водночас велика група країн виходить із-під російського впливу.

Геополітична ситуація в Центрально-Східній Європі продовжує

змінюватися. На неї впливає проблемність відносин між Росією і

НАТО (передусім зі США). У цій ситуації Україна, як суверенна держава, виступає за зміцнення загальноєвропейського співробітництва та

здійснює самостійну політику у сфері воєнної безпеки. Водночас триває

активний процес визначення життєво важливих інтересів України, обумовлених її геополітичним положенням та усвідомленням її місця в

системі міжнародних відносин.

У цілому можна виділити такі позитивні та негативні риси

геополітичного положення України.Позитивні риси

Негативні риси

Україна розташована в поясі, де зосереджена більшість наймогутніших країн

Відбувається розмежування між західними й східними сусідами.


Держава має широкий вихід до західноєвропейських країн.

Географічно Україна перебуває на вістрі протиріччя «Захід—Схід».

Країнам Центрально-Східної Європи не загрожує безпосередня агресія, оскільки членство в НАТО істотно зменшило можливості військового протистояння.

Причорноморський регіон входить у так звану «дугу нестабільності» (колишня Югославія — Наддністрянщина Абхазія — Південна Осетія — Карабах — Чечня).


Загалом відносини України з прикордонними країнами є добросусідськими

На території більшості цих районів відбувалися «локальні війни».

Поблизу кордонів України розташовані невизнані держави, передусім Придністровська Республіка
Запитання

1) Які зміни в геополітичному положенні України відбулися в останні роки? Чи можна їх назвати позитивними? Поясніть свою

відповідь.

2) Через кордон до України потрапляє велика кількість нелегальних

мігрантів. Якими причинами це обумовлено?

Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

1) Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» лінію державного кордону України, підпишіть назви країн, з якими вона

межує. Стрілками вкажіть напрям основних транзитних шляхів

сполучення, що проходять територією країни.

2) Укажіть позитивні й негативні риси економіко-географічного та

геополітичного положення України.

3) Порівняйте економіко-географічне положення України та однієї

з прикордонних країн. Назвіть спільні та відмінні риси.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1) Доповніть формулу.

Економіко-географічне положення = сусідні країни, рівень їх розвитку і взаємовідносини з цими країнами + положення стосовно міжнародних шляхів сполучення + ...

2) Уявіть, що ви підприємець і займаєтесь посередницькою

діяльністю. Укажіть, з яких країн ви розраховуєте отримати: а) нафтопродукти; б) високоякісну техніку; в) недорогу техніку середньої якості;

г) недорогий одяг масового споживання; д) модний і дорогий одяг і взуття.

3) Україна має сприятливе транспортно-географічне положення, що

позитивно впливає на економіку країни. Покажіть взаємозв’язок між обсягами транспортних перевезень, кількістю заправних станцій, станцій

технічного обслуговування, пунктів харчування, наповненням державного бюджету і в кінцевому результаті їх впливу на розвиток усієї країни.

Обсяги транзитних перевезень збільшуються — ...

Обсяги транзитних перевезень зменшуються — ...Дидактична гра «Держава з ідеальним географічним положенням».

Конфігурація території цієї держави близька до кола (у першу чергу на

суходолі), столиця держави розташована близько до географічного центру.

Отже, протяжність кордону мінімальна для цієї території, що спрощує її

охорону. Частина державного кордону проходить по природних рубежах,

але вони не перешкоджають міждержавному сполученню. Третина території омивається водами теплих морів, берегова лінія порізана.

У рельєфі переважають низовини та височини, ґрунти родючі. Клімат

сприятливий для розвитку сільського господарства, літо тепле й довге, зима

м’яка й коротка; загальна кількість опадів становить 700—1000 мм на рік,

більшість опадів випадає влітку. Густа річкова мережа. Частина річок судноплавні, і за допомогою каналів вони утворюють єдину транспортну систему, яка з’єднує внутрішні райони країни з морським узбережжям.

Країна має різні ресурси, у тому числі й мінеральні.

Зі столиці в усі напрямки, наче радіуси, розходяться автомобільні та

залізничні магістралі. Ці транспортні «радіуси» поєднані між собою,

деякі є частиною міжнародних магістралей, які пролягають через територію країн у різних напрямках і є частиною транспортних коридорів, що

перетинають континент. Регулярність транспортної мережі забезпечує

доступність у будь-якої точки країни, при цьому ви можете обрати той

шлях, який вам найбільше підходить, наприклад найменший за протяжністю (економити час та ресурси). Також це дозволяє не орієнтуватися

на транспортний чинник при розміщенні господарських об’єктів, а отже

обрати район, у якому дане підприємство або обрана спеціалізація сільського господарства буде приносити максимальний прибуток.

Прикордонні країни мають високий рівень економічного розвитку. Відносини держави з цими країнами дружні, усі вони утворюють міжнародну

економічну інтеграцію, тобто об’єднання країн в інтересах їхньої економіки. Спочатку вони створили зону вільної торгівлі, що характеризується зниженням або скасуванням мит, потім спільний ринок — коли через кордони

вільно переміщаються не тільки товари, але й послуги, люди й капітали. Це створило рівні умови для розвитку, скасувало економічні бар’єри, різко скоротилися витрати на охорону кордону, утримання митної служби.

Сьогодні на порядку денному держави — створення економічного й валютного союзу. Його головні завдання: розвивати наднаціональні інститути

управління, запровадити єдину валюту. Як відомо, національна валюта є однією з основних ознак держави, а отже, подальший розвиток інтеграційних

процесів цих країн може привести до створення політичного союзу й утворення конфедерації на базі країн, що входять до валютного й економічного

союзу. Таке потужне об’єднання країн спроможне вирішити найскладніші

проблеми, що неминуче виникають у процесі розвитку кожної країни.

Завдання

Намалюйте картосхему держави з ідеальним економіко-географічним

положенням. Порівняйте інформацію й картосхему «Ідеальна держава»

з відомостями про Україну, фізичною й економічною картою країни. Наведіть можливі шляхи поліпшення економіко-географічного положення

України, укажіть, за рахунок чого це можна зробити.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Характеризуючи географічне положення країни, ураховують не

тільки її безпосередніх сусідів (їх називають сусідами першого порядку),

але й ті країни, які межують із ними (це сусіди другого порядку). Так, до

сусідів України другого порядку належать Чехія, Німеччина, Австрія,

Китай. Визначте за картою, які ще держави Європи й Азії є для України

сусідами другого порядку.

2) Пригадайте, із лідерами яких держав зустрічалися перші особи держави (президент, прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради) останнім часом.

Які питання обговорювалися? Із лідерами яких країн контакти на вищому

рівні проходять найчастіше? Чим би ви це пояснили?

3) Використовуючи додаткові джерела інформації, з’ясуйте, яке рішення прийняв міжнародний суд щодо розподілу континентального

шельфу та морських економічних зон між Україною і Румунією.

4) Підготуйте повідомлення про одну з історичних земель України.Нижньоторгаївська ЗОШ І-ІІІ ст.
Економіко-географічне та геополітичне положення

України.
(урок географії 9 клас )


Вчитель географії

Спеціаліст вищої категорії

Нівіна Н.П.
2015-2016 н. р.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Звіт про стан п атріотичн ого та громадянського виховання школярів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 у 2013-2014н р
downloadcenter -> Затверджую начальник управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
downloadcenter -> Про результати перевірки стану ведення щоденників учнів 5-11 класів Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік
downloadcenter -> Коммунальное учреждение
downloadcenter -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»
downloadcenter -> План роботи педагогічної студії вчителів російської мови, літератури та світової літератури на 2014-2015 навчальний рік
downloadcenter -> Зміст роботи Термін проведення
downloadcenter -> Для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка