Тема бiосинтез бiлка, його етапи I значення. Генетичний кодСкачати 213.68 Kb.
Дата конвертації13.09.2020
Розмір213.68 Kb.


(Медичний факультет)
ТЕМА 4. БIОСИНТЕЗ БIЛКА, ЙОГО ЕТАПИ I ЗНАЧЕННЯ. ГЕНЕТИЧНИЙ КОД
МЕТА

Знати

1. Роль нуклеїнових кислот у бiосинтезi білка.

2. Генетичний код, його властивості.

3. Транскрипцію, її суть та етапи. Ферменти, які забезпечують транскрипцію.

4. Трансляцію, її суть та етапи. Ферменти, які забезпечують трансляцію.

Уміти

1. Інтерпретувати механізми послідовних етапів біосинтезу білка.

2. Аналізувати особливості транскрипції еукаріот.

3. Визначати послідовність амінокислот, закодовану в послідовності нуклеотидiв ДНК та iРНК.

4. Визначати антикодони тРНК залежно від нуклеотидного складу iРНК та кодогенного ланцюга ДНК.

5. Використовувати таблицю генетичного коду для побудови поліпептидних ланцюгів.


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗАНЯТТЯ:

Ген, геном, генетичний код, нонсенс-кодон, цистрон, транскрипція, мікроядерні РНК, ініціація, елонгація, термінація, процесинг, сплайсинг, сплайсмосома, трансляція, транскриптон, рекогніція, аміноацильний центр, пептидильний центр, аміноацил-тРнк-синтетаза, посттрансляційні перетворення поліпептидних молекул.


РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ:

 1. Ген як одиниця генетичної інформації. Будова гена про- та еукаріотів.

 2. Генетичний код, його властивості.

 3. Організація потоку інформації у клітині.

 4. Етапи біосинтезу білка.

 5. Транскрипція, її суть та етапи. Ферменти, які забезпечують транскрипцію.

 6. Процесинг, сплайсинг.

 7. Активація амінокислот. Ферментне забезпечення цього процесу.

 8. Трансляція (ініціація, елонгація, термінація) та ферменти які її забезпечують.

 9. Посттрансляційна модифікація білків.

 10. Організація потоків речовини та енергії в клітині.


ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Дайте визначення термінів та понять

ген

інтрон

процесинг

геном

екзон

трансляція

генетичний код

транскрипція

рестриктаза

цистрон

сплайсинг

лігаза

сплайсмосома

аміноацильний центр

пептидільний центр


2. Дайте відповіді на питання

1. Яку спільну особливість має біосинтез ДНК, РНК та білка?

2. Які є види РНК? Яка їхня роль у біосинтезі білка?

3. Які органели клітини беруть участь у біосинтезі білка?

4. Як називається система запису генетичної інформації в молекулах нуклеїнових кислот?

5. Які властивості має генетичний код?

6. У чому полягає специфічність генетичного коду?

7. У чому полягає виродженість генетичного коду?

8. У чому полягає універсальність генетичного коду?

9. Які кодони є беззмістовними?

10. Що таке транскрипція? Назвіть ферменти, що її забезпечують.

11. Як називається ділянка ДНК, з якою зв’язується РНК-полімераза під час транскрипції?

12. Що таке транскриптон?

13. Що є матрицею для синтезу іРНК?

14. Чи відбувається транскрипція в еритроцитах периферійної крові людини?

15. Скільки структурних генів необхідно для кодування третинної структури білка?

16. Які послідовні етапи посттранскрипційної модифікації про-іРНК?

17. Як називаються інформативні ділянки в молекулі первинної іРНК?

18. Як називаються неінформативні ділянки в молекулі первинної іРНК?

19. У клітинах якої групи організмів відбувається сплайсинг?

20. Де в клітині відбувається сплайсинг?

21. Що таке активація амінокислот?

22. Як називається фермент, що бере участь у процесі активації амінокислот для трансляції?

23. Які існують функціонально активні центри в рибосомі?

24. Що таке трансляція? Назвіть етапи трансляції.

25. Назвіть послідовні етапи посттрансляційних модифікацій поліпептидних ланцюгів, синтезованих на рибосомах.

26. Як називається група рибосом, об’єднана однією молекулою іРНК?

27. Як називається послідовність нуклеотидiв тРНК, комплементарна кодону іРНК?

28. Чи існує тРНК з антикодоном АУУ?

29. Чи потрібні білки дорослій людині, якщо вона вже не росте?

30. Що таке метаболізм?

31. Чим асиміляція відрізняється від дисиміляції?


3. Тестові завдання з множинним вибором

1. Які з названих речовин належать до амінокислот:

а) метіонін;

б) гліцерин;

в) серин;

г) урацил.

2. Реалiзацiя генетичної інформації в клiтинi здійснюється внаслiдок таких реакцій матричного синтезу:

а) реплікації i репарації;

б) реплікації i трансляції;

в) транскрипції i трансляції;

г) трансляції i репарації.

3. Термiнуючими кодонами є:

а) УАА;

б) УАГ;


в) ЦАЦ;

г) АУА.


4. Реалізація генетичної інформації в клітині в нормі може йти в напрямку:

а) ДНК → ДНК;

б) ДНК → РНК;

в) білок → РНК;

г) РНК → ДНК.

5. Спадкова інформація зберігається в молекулах ДНК, з яких проходить зчитування її за допомогою генетичного коду. Назвіть основні властивості генетичного коду:

а) триплетність;

б) виродженість;

в) універсальність;

г) перекривність.


4. Тестові завдання з однією правильною відповіддю

1. Структурні гени еукаріот мозаїчні - вони складаються з інформативних та неінформативних ділянок. Неінформативні ділянки в складі структурних генів еукаріот носять назву:

A – Праймерів;

B – Інтронів;

C – Екзонів;

D –Фрагментів Оказакі;

E – Спейсерів.

2. Структурні гени еукаріот мозаїчні - вони складаються з інформативних та неінформативних ділянок. Процес “вирізання” неінформативних ділянок з про- іРНК та “зшивання” інформативних носить назву:

A – Реплікації;

B –Зворотньої транскрипції;

C – Рекогніції;

D – Сплайсингу;

E – Репарації.

3.Біосинтез білка являє собою складний ферментативно-залежний процес. Один з етапів, що здійснюється за принципом реакцій матричного синтезу, відбувається на ділянці молекули ДНК. Вкажіть назву цього етапу:

А – рекогніція;

В – процесинг;

С – сплайсинг;

D – транскрипція;

E – трансляція?

4.Біосинтез білка являє собою складний ферментативно-залежний процес. Ферментами одного процесу біосинтезу білка є аміноацил-тРНК-синтетази. Вкажіть назву цього етапу:

А – рекогніція;

В – процесинг;

С – репарація;

D – транскрипція;

E – трансляція?

5. При вивченні сплайсингу в біохімічній лабораторії досліджували клітини різних видів організмів. Серед них не могло бути:

А – ротової амеби;

В – кишкової палички;

С – євглени зеленої;

D – амеби звичайної;E – дріжджів.
5. Заповніть таблиці та схеми
5.1 Розгляньте схему екзонно-інтронної організації гену еукаріот на малюнку 1.Мал.1

Визначте:

 1. Процеси, які зображені на схемі:

3 –

4 –

 1. Цифрами 5, 6 позначено молекули:

5-

6-

 1. Цифрами 1,2 позначено ділянки гена:

1 –

2 -5.2 Розгляньте схему рибосоми на малюнку 2.

Мал. 2


Позначте:

 1. Назву процесу, що відбувається на рибосомі;

 2. Аміноацильний центр рибосоми;

 3. Пептидильний центр рибосоми;

 4. Активовану тРНК.

Визначте:

 1. Який тип хімічного зв’язку позначено літерою А?

 2. Яка амінокислота буде наступною в поліпептидному ланцюгу?


Таблиця 5.3. Біосинтез білка

Процеси, що відбуваються

Ферментне забезпечення

Де відбувається у клітині

Транскрипція

Ініціація


Елонгація


Термінація


Процесинг із сплайсингом


Трансляція

Ініціація


Елонгація


Термінація


Посттрансляційна модифікація білків6. Розв’яжіть контрольні вправи
1. Матрицею для синтезу білка з амінокислот на рибосомах є інформаційна РНК. Які властивості іРНК надають їй можливості виконувати цю функцію в клітині?

2. У соматичній клітині ДНК знаходиться в ядрі. Білкові молекули синтезуються на рибосомах за участю матриці іРНК. Завдяки яким процесам генетична інформація надходить до рибосом?

№ 3. В інформаційній РНК може бути генетична інформація про кілька білків, але ці білки синтезуються на рибосомах як окремі молекули. Завдяки чому забезпечується останнє?

4. Під дією мутагену в гені змінився склад кількох триплетів, та, незважаючи на це, клітина продовжує синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це пов’язано?5. До складу генетичного коду входять 64 кодони. Вкажіть загальну кількість змістовних кодонів і поясніть їхню невідповідність кількості основних амінокислот.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка