Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


                  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВАСкачати 103.28 Kb.
Сторінка9/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
2.                  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1.            Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності в цілях отримання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.

2.2.            Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1.           забезпечення діяльності Національної платіжної системи «ЖИТТЯ»;

2.2.2.           діяльність з обробки та передачі в межах України електронних та паперових документів на переказ, документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів та документів на відкликання які здійснюються за допомогою як внутрішньодержавних, так і міжнародних платіжних систем;

2.2.3.           розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення, розповсюдження інформаційних технологій, що забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання документів за операціями із застосуванням платіжних засобів і формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі;

2.2.4.           переказ грошей;

2.2.5.           діяльність з забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та економічної ефективності виконання операцій із застосуванням платіжних засобів, неперервного захисту інформації на всіх етапах її формування, оброблення, передавання та зберігання.

2.2.6.           діяльність з переказу коштів за операціями, що ініційовані із застосуванням платіжних засобів;

2.2.7.           розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

2.2.8.           торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

2.2.9.           розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

2.2.10.       діяльність з випуску платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та інших платіжних засобів (на будь-якому носії) та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2.2.11.       діяльність, що включає в себе авторизацію, збір, оброблення, формування, передавання та зберігання даних (процесинг),

2.2.12.       діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг та виконання розрахунків за операції, які здійснені із застосуванням платіжних засобів (еквайрінг);

2.2.13.       діяльність з одержання, використання, поширення та зберігання інформації;

2.2.14.       діяльність щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам (моніторинг);

2.2.15.       діяльність з обміну валют;

2.2.16.       залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2.2.17.       фінансовий лізинг;

2.2.18.       надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

2.2.19.       надання гарантій та поручительств;

2.2.20.       послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

2.2.21.       факторинг;

2.2.22.       розроблення, впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;

2.2.23.       комплектація і збирання обчислювальної техніки і автоматизованих засобів вимірювання, управління та контролю;

2.2.24.       виробництво, супровід та реалізація програмних продуктів;

2.2.25.       виконання патентно-ліцензійних робіт, сбір, аналіз і систематизація інформації, надання підприємствам, організаціям, установам та населенню комерційної інформації;

2.2.26.       проведення всіх видів операцій з цінними паперами (крім тих, які потребують отримання спеціальних дозволів), в тому числі емісія власних цінних паперів;

2.2.27.       посередницькі послуги з розповсюдження дисконтних, депозитних та кредитних карток;

2.2.28.       посередницькі послуги з розповсюдження платіжних засобів;

2.2.29.       представницькі послуги на підставі агентських угод з банківськими та кредитними установами;

2.2.30.       виробництво продукції промислового призначення, будівельних матеріалів, товарів народного споживання і промислу;

2.2.31.       науково-дослідна діяльність, проведення науково-дослідних робіт та науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво, проектні та експериментальні роботи, впровадження комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

2.2.32.       освітня та навчальна діяльність з надання вищої, середньої та професійно-технічної освіти, в тому числі за кордоном;

2.2.33.       консультаційні, інформаційні, маркетингові, рекламні, довідкові послуги;

2.2.34.       оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля продукцією виробничо - технічного призначення, обладнанням, будматеріалами, сировиною та матеріалами, товарами народного споживання, паливно-мастильними матеріалами, лікарськими засобами, медичними матеріалами і препаратами, продуктами програмного забезпечення, сільгосппродукцією і продуктами харчування - як на території України так і за її межами;

2.2.35.       торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції і товарів, житлових будинків, квартир, інших предметів нерухомості, здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних операцій;

2.2.36.       організація оптової і роздрібної торгівельної мережі шляхом створення власних підприємств торгівлі і залучення дилерів;

2.2.37.       внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

2.2.38.       надання фізичним та юридичним особам транспортно-експедиційних і складських послуг;

2.2.39.       організація та експлуатація автогосподарств, автостоянок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, виконання шиномонтажних робіт;

2.2.40.       надання платних послуг фізичним та юридичним особам пов’язаних з пасажирськими та вантажними перевезеннями автотранспортом;

2.2.41.       надання транспортно-експедиційних послуг в тому числі при перевезенні зовнішньо торгівельних і транзитних вантажів;

2.2.42.       організація роботи складського господарства;

2.2.43.       організація пунктів громадського харчування;

2.2.44.       видавництво, поліграфічне виробництво, реалізація поліграфічної продукції.

2.2.45.       організація технологічної підготовки виробництва;

2.2.46.       виконання робіт по виготовленню, налагодженню, ремонту (в т.ч. гарантійному) і сервісному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної та побутової техніки, інших технічних засобів;

2.2.47.       збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольорових та дорогоцінних металів;

2.2.48.       переробка відходів виробництва, вторинної сировини та їх реалізація;

2.2.49.       здійснення будівельної діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), виконання ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;

2.2.50.       розробка, виробництво, впровадження, сертифікаційне випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

2.2.51.       надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

2.2.52.       здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

2.2.53.       туристичні і екскурсійні послуги;

2.2.54.       надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);

2.2.55.       надання рекламних послуг;

2.2.56.       надання консультаційних, інжинірингових, інженерних, бухгалтерських, аудиторських та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

2.2.57.       надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;

2.2.58.       надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

2.2.59.       надання телекомунікаційних послуг, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;

2.2.60.       надання послуг радіомовлення та телевізійного мовлення;

2.2.61.       надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи;

2.2.62.       експортно-імпортні операції;

2.2.63.       посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.2.64.       дослідження кон’юнктури відповідних товарних ринків (маркетингових досліджень), рекламування продукції вітчизняного виробництва, а також продукції іноземного виробництва як в Україні та за її межами;

2.2.65.       організація пунктів прокату;

2.2.66.       надання охоронних послуг;

2.2.67.       постачання електроенергії, теплової енергії;

2.2.68.       переробка відходів виробництва, вторинної сировини;

2.2.69.       надання населенню та підприємствам різних послуг, у тому числі житлово-комунальних, побутових;

2.2.70.       здійснення підготовки, перепідготовки, і підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;

2.2.71.       здійснення всіх видів операцій з цінними паперами, в тому числі емісія власних цінних паперів відповідно до діючого законодавства;

2.2.72.       організація та проведення виставок ярмарків та аукціонів;

2.2.73.       здійснення зовнішньоекономічної діяльності в усіх сферах діяльності;

2.3.            Наведений перелік видів та напрямків діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати іншу, не заборонену законодавством, діяльність, направлену на досягнення мети, передбаченої цим Статутом. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії (дозволу).

2.4.            Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

2.5.            Товариство може, відповідно до вимог законодавства, забезпечувати функціонування платіжної системи відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка