Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


              ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВОСкачати 103.28 Kb.
Сторінка22/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
15.              ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1.        Товариство зобов’язане зберігати:

15.1.1.       Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

15.1.2.       Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

15.1.3.       Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

15.1.4.       Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

15.1.5.       Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

15.1.6.       Протоколи Загальних зборів.

15.1.7.       Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

15.1.8.       Протоколи засідань Наглядової ради, протоколи Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

15.1.9.       Протоколи засідань Ревізійної комісії (рішення Ревізора Товариства).

15.1.10.   Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора Товариства.

15.1.11.   Річну фінансову звітність.

15.1.12.   Документи бухгалтерського обліку.

15.1.13.   Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

15.1.14.   Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.1.15.   Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

15.1.16.   Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

15.1.17.   Інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

15.2.        Вищевказані документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

15.3.        Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.4.        Вказані документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.5.        Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до всіх документів, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

15.6.        Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління, зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п.п. 15.1.1.- 15.1.3., 15.1.5-15.1.11, 15.1.13, 15.1.14, 15.1.16, 15.1.17. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

15.7.        Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п. 15.1.1.- 15.1.3., 15.1.5-15.1.11, 15.1.13, 15.1.14, 15.1.16, 15.1.17, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.8.        Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів.

15.9.        Товариство має право на комерційну таємницю та її захист. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

15.10.    Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов’язаний зберігати конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов’язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

15.11.    У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

15.12.    Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту здійснюється Правлінням згідно вимог законодавства.

15.13.    Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства, порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка