Тема Акціонерні товариства в Україні Поняття акціонерного товариства в Україні


                  ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТСкачати 103.28 Kb.
Сторінка14/25
Дата конвертації27.01.2021
Розмір103.28 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
7.                  ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

 7.1.            Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту.

7.2.            За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1.           Виплачуються дивіденди акціонерам.

7.2.2.           Створюється та поповнюється резервний капітал.

7.2.3.           Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3.            Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4.            Резервний капітал Товариства витрачається на покриття збитків Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством.

7.5.            Використання резервного капіталу проводиться відповідно до вимог законодавства.

7.6.            Виплата дивідендів акціонерам Товариства за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, який не може перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7.            Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається вищезгаданим рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

7.8.            Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.9.            Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.10.        У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

7.11.        Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.12.        Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.12.1.       Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.2.       Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.13.        Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов’язання про викуп акцій у акціонерів відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка