Тема №6: Топографічна анатомія ділянок шиї. Оголення і перев`язка зовнішньої і загальної сонних артерійСкачати 174.29 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір174.29 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема № 6: Топографічна анатомія ділянок шиї. Оголення і перев`язка зовнішньої і загальної сонних артерій.
Актуальність теми: захворювання в ділянках шиї найбільш часто зустрічаються в ЛОР-, щелепно-лицевої та судинної хірургії. Захворювання та ускладнення складають майже тритину патологоанатомічних діагнозів. Тому знання з топографічної анатомії ділянок шиї, фасцій, кліткових просторів необхідні для лікарів усіх спеціальностей, особливо для ЛОР-лікарів, щелепно-лицевих хірургів, ангіохірургів.
Мета (загальна): уміти визначити межи шиї та поділити її на ділянки, її шари, фасції шиї. Усвідомити анатомічні шляхи поширення запальних процесів шиї, оволодіти методикою та технікою операцій оголення і перев`язки зовнішньої і загальної сонних артерій, опанувати методику і техніку вагосимпатичної блокади.
Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:

1. Визначити зовнішні і кістково-м`язові орієнтири, межи, ділянки та трикутники шиї

1. Користуватися латинською термінологією (кафедра іноземних мов)

2. Усвідомити пошарову топографію переднього відділу та зовнішнього (латерального) трикутника шиї

2. Знання нормальної анатомії судинної, нервової, м`язової, дихальної систем та системи травлення (кафедра нормальної анатомії людини)

3. Визначити кровопостачання, венозний, лімфатичний відтік та іннервацію в ділянках шиї

4. Проаналізувати значення фасцій шиї, кліткових просторів шиї
5.Усвідомити анатомічні шляхи розповсюдження запальних процесів в ділянках шиї

6. Усвідомити методику і техніку оголення і перев`язки зовнішньої і загальної сонних артерій

7. Опанувати методику і техніку вагосимпатичної блокади

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):


Завдання 1

Скільки фасцій шиї відповідно по класифікації Шевкуненко? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

Завдання 2

Верхня щитоподібна артерія є гілкою:


 1. Загальної сонної артерії

 2. Зовнішньої сонної артерії

 3. Внутрішньої сонної артерії

 4. Язикової артерії

 5. Підключичної артерії

Завдання 3

Шкіра латерального трикутника шиї знервується:


 1. Поперековим нервом шиї

 2. Надключичним нервом

 3. Додатковим нервом

 4. Потиличним нервом

 5. Блукаючим нервом

Еталони відповідей: 1-5; 2-2; 3-2
 1. Анатомія людини.

 2. Привіс М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001. – С. 375-432


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. межи шиї, поділ на ділянки

 2. трикутники шиї

 3. фасції шиї

 4. кліткові простори шиї

 5. підніжньощелеповий трикутник

 6. трикутник М.І.Пірогова

 7. сонний трикутник

 8. топографія основного судинно-нервового пучка шиї

 9. різниця між зовнішньою та внутрішньою сонною артеріями

 10. гілки зовнішньої артерії у сонному трикутнику

 11. методика і техніка оголення і перев`язки зовнішньої і загальної сонних артерій

 12. методика і техніка вагосимпатичної блокади


Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. К.І.Кульчицький,М.П.Ковальський, А.П.Дітковський, М.С.Скрипиков, С.А.Солорева, В.С.Щитов, Т.Т.Хворостяна, О.Б.Кобзар, О.М.Очкуренко, В.М.Бондур, В.Б.Раскалей. Оперативна хірургія і топографічна анатомія. - Київ, "Вища школа",1994. – 464 с.

 2. Кульчицкий К.И., Бобрик И.И., Дитковский А.П., Солорева С.А., Щитов В.С., Ковальский М.П., Хворостяная Т.Т., Талько В.И., Кобзар А.Б. Бондур В.М., Раскалей В.Б. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов/. - Вища школа,К.,1989. - 472 с

 3. В.В.Кованова /ред./. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. М., Медицина , 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І.Свистонюк та ін. – К.:Здоров’я, 2001

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):


Завдання № 1.

Під час операції хірург перетнув зовнішню яремну вену. Намагаючись зупинити кровотечу, він захопив затискачем периферичний кінець вени. Чи правильно виконана зупинка кровотечі? Ваша тактика. 1. При пошкодженні вен шиї – першим етапом необхідно захопити периферичний кінець вени, так як при венозній кровотечі більш інтенсивно кровоточить периферична частина судини.

 2. При пошкодженні вен шиї – першим етапом необхідно захопити центральний кінець вени. Вени шиї своєю адвентицією тісно пов`язані з фасціями і при пошкодженні не спадаються.

 3. При зупинки кровотечі не має значення на який кінець судини накладати затискач.

 4. При пошкодженні вен шиї, враховуючи особливості будови(зв`язок адвентиції судини з фасціями), затискачи не накладають з причини невеликого обсягу кровотечі.

 5. Враховуючи особливості будови, вени самі швидко спадаються і кровотечя зупиняється самостійно.

Завдання №2

Для перев`язки зовнішньої сонної артерії хірург оголив її ділянку від біфуркації загальної сонної артерії до місця відходження верхньої щитоподібної артерії і зробив перев`язку. Чи правильно хірург вибрав місце перев`язки?


 1. Місце перев`язки вибране невдало: після перев`язки артерії в даному місці є загроза утворення в її культі тромбу, який може закупорити зовнішню сонну артерію («тромб-наїзник»). Оптимальним місцем перев`язки є ділянка загальної сонної артерії вище місця відходження щитоподібної артерії, тобто між щитоподібною і язиковою артеріями.

 2. Місце перев`язки вибране правильно. Якщо накласти лігатуру вище місця відокремлення щитоподібної артерії, є загроза утворення в її культі тромбу, який може закупорити внутрішню сонну артерію («тромб-наїзник»).

 3. Рівень перев`язки зовнішньої сонної артерії вибирається довільно.

 4. Зовнішню сонну артерію перев`язувати не можна, оскільки вона бере участь в кровопостачанні головного мозку. Показане накладання судинного шва або аутовенозної латки.

 5. Зовнішня сонна артерія повинна буди перев`язана до місця відокремлення верхньої щитоподібної артерії. Якщо не враховувати це правило то завдяки розвинутим анастомозам, кровотечя буде продовжуватися.

Завдання №3

Під час вагосимпатичної блокади у хворого з`явилася гіперемія лиця. Чи досить цього симптому для оцінки правильності проведення блокади?


 1. Так, це характерна реакція на вагосимпатичну блокаду.

 2. Про правильність виконаної вагосимпатичної блокади буде свідчити зменшення больової реакції і брадікардія.

 3. Чіткі клінічні критерії відсутні.

 4. При проведенні вагосимпатичної блокади гіперемія обличчя може буди результатом психологічної реакції. Про правильність зробленої блокади судять по симптому Бернара-Горнера (птоз, міоз, екзофтальм), а також по наявності брадікардії.

 5. При проведенні вагосимпатичної блокади гіперемія обличчя може буди результатом психологічної реакції. Про правильність зробленої блокади судять по наступним ознакам: зменшення болів, звуження зіниці, парестезія шкіри в місці ін`єкції.

Завдання №4

При пораненні в ділянці лівого венозного кута з`явилася значна кількість прозорої, злегка опалесцюючої рідини. Про можливість поранення якого анатомічного утворення повинен думати хірург, його тактика?


 1. Пристінно поранена підключична вена. Необхідна її перев`язка або накладання бічного судинного шва.

 2. Це нормаальнне явище. Пошкоджений невеликий лімфатичний вузол, лімфотеча припинеться самостійно.

 3. Дане ускладнення може статися тільки праворуч. Зліва венозного кута не існує.

 4. Поранена грудна лімфатична протока. Враховуючи невеликий діаметр судини і особливості будови лімфотеча припинеться самостійно. Необхід6но лише короткочасне затискання.

 5. Поранена грудна протока. Необхідна її перев`язка або накладання бічного судинного шва.

Завдання №5

При розкритті флегмони шиї у хворої виникла венозна кровотеча внаслідок поранення внутрішньої яремної вени. Розширивши розріз угору до нижної щелепи хірург зупинив кровотечу, але після стався перекіс ротової щілини у протилежну сторону. Який нерв перетнув хірург?


 1. Додатковий.

 2. Нижньощелепний.

 3. Так, дії хірурга вірні

 4. Щелепно-під`язиковий.

 5. Крайову гілку нижньої щелепи лицевого нерва

Еталони відповідей: 1-2; 2-1; 3-4; 4-5; 5-5


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні визначити зовнішні і кістково-м`язові орієнтири межи шиї та окремих її ділянок. Показати та назвати пошарову топографію її переднього відділу, сонного трикутника і грудино-ключично-соскоподібної ділянки, зовнішнього трикутника, фасцій та міжфасційних проміжків (за В.М.Шевкуненком), топографію слинної залози, лімфатичних вузлів, судин і нервів.

Потім ви повинні самостійно визначити анатомічні шляхи поширення запальних процесів та гематом з клітковинних проміжків.

Приступаючи до виконання оперативних втручань, Ви повинні накреслити на шиї проекційні лінії судин та нервів, розрізи з приводу флегмон і дати їх анатомічне обґрунтування, а потім виконати доступи к судинам та розрізи з приводу флегмон.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента в складі хірургічної бригади з знання проекції судин та нервів, клітковинних проміжків, демонстрації відпрепарованих судин, нервів, м`язів та трикутників, а також аналізом тестового контролю засвоєння знань.


Технологічна карта заняття№п\п

Етапи

Кількість хвилин

Засоби навчання

обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня

10

Тестові завдання2

Самостійна робота під контролем викладача. Визначення межи, ділянки та трикутники шиї. Препарування судин, нервів, м`язів та трикутників. Виконання оперативних доступів до оголення і перев`язки зовнішньої і загальної сонних артерій.

40

Граф логічної структури заняття. Навчальних посібник «Техніка хірургічних операцій»3

Корекція результатів засвоєння самостійної роботи

10


4

Підсумковий тестовий контроль

15

Тестові завдання5

Проведення підсумків заняття

5

Граф логічної структури теми «Топографічна анатомія ділянок шиї. Оголення і перев`язка зовнішньої і загальної сонних артерій»Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка