Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівкиСкачати 152.63 Kb.
Дата конвертації10.05.2016
Розмір152.63 Kb.
Модуль 2

Змістовий модуль 5

Тема № 4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки.
Актуальність теми: знання і уміння,отримані на цьому занятті необхідні фахівцям різного профілю ( хірургія, травматологія ) для розуміння суті захворювання,своєчасної діагностики,лікування хворих,застосування адекватних засобів профілактитки захворювань.
Мета ( загальна ): уміти визначити умовні межі та зовнішні орієнтири ділянок надпліччя, пахвової западини, плеча, плечового суглобу; засвоїти пошарову топографію кожної ділянки; усвідомити анатомічні шляхи поширення запальних процесів з ділянок надпліччя, плеча; оволодіти методикою та технікою оперативних доступів до пахвової,підключичної, плечової артерій, операцій на нервах.

Конкретні цілі Уміти Вихідний рівень знань-умінь1.Визначити зовнішні орієнтири та умовні межі ділянок надпліччя, плеча,плечового суглоба.


1.Розпізнавати анатомію ділянок надпліччя, плеча, плечового суглоба ( кафедра нормальної анатомії ).
2.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою ( кафедра латинської мови ).


2.Усвідомити пошарову топографію ділянок надпліччя та їх особливості,синтопію,проекцію судин і нервів,а також лімфатичних вузлів в межах ключично-грудного, грудного та підгрудного трикутників, медіальної, латеральної, та задньої стінок пахвової ділянки, над- та підостного відділів лопатки.

3.Засвоїти топографічну анатомію плечового суглобу, звязки, слизовї бурси, судино-нервові пучки.

4.Вивчити пошарову топографію передньої та задньої ділянок плеча із зверненням уваги на над- та підфасційні утворення, борозни двоголового м’яза, плечо-м’язовий канал, судини і нерви.

5.Усвідомити анатомічні шляхи поширення запальних процесів з ділянок надпліччя та плеча.

6.Оволодіти методикою та технікою оперативних доступів до пахвової артерії та засвоїти утворення колатерального кровообігу при перевязці цієї артерії.

7. Виконати операцію оголення підключичної артерії за Джанелідзе та Петровським, усвідомити утворення колатерального кровообігу при перевязці цієї артерії.

8. Оволодіти методикою та технікою оперативних доступів до плечової артерії у середній третині плеча, усвідомити взаємовідношення артерії з супровідними венами і серединним нервом.

9. Вивчити техніку накладання судинних швів за Каррелем, Горслеєм, Соловйовим, Христич.


10. Усвідомити методику та техніку оперативних прийомів на нервах (невроліз, невроррафія),

можливі ускладнення під час операцій та заходи до запобігання і усунення їх.Для того,щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


Завдання 1.

Які анатомічні утворення проходять через тристоронній отвір на задній стінці пахвової западини ?

 1. пахвовий нерв;

 2. підлопаткова артерія;

 3. задня артерія, що огинає плечову кістку;

 4. артерія, що огинає лопатку;

 5. передня артерія, що огинає плечову кісткуЗавдання 2.

Скільки груп лімфатичних вузлів виділяють у пахвовій западині ?

 1. 3 групи;

 2. 4 групи;

 3. 5 груп;

 4. 6 груп;

 5. 7 груп


Завдання 3.

Який нерв може защемлюватися при вивиху плечового суглоба ?

 1. серединний;

 2. довгій грудний;

 3. пахвовий;

 4. ліктьовий;

 5. м”язово-шкірний

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь : 1-4, 2-3, 3-3.


Інформацію, необхідну для поповненя знань-умінь можно знайти в наступних літературних джерелах :

 1. Привес М.Г., Лисенко Н И., Бушкович В.И.-Анатомия человека.-М.: Медицина-2001.

 2. Гайда С.П. : Анатомія і фізіологія людини.-К. : Вища школа, 1980.

 3. Скрипников Н.С. и др. : Латинская терминология по топографической анатомии и оперативной хирургии ( с греко-русско-украинским аналогами )- Изд-во Полтава, 1991.


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності :


 1. Зовнішні орієнтири, умовні межі ділянок надпліччя: підключичної, пахвової, дельтовидної, лопаткової.

 2. Пошарова топографія ділянок надпліччя та їх особливості: синтопія, анатомічні шифри і проекція судин і нервів; клітковинні проміжки та анатомічні шляхи поширення гнійних процесів.

 3. Топографічна анатомія плечового суглоба, зв’язки, слизові бурси, судино-нервові пучки.

 4. Пошарова топографія передньої та задньої ділянок плеча, межі плечово-м’язового каналу, клітковинні проміжки в межах плеча, анатомічні шляхи поширення запальних процесів з них.
 1. Зовнішні орієнтири для визначення проекційних ліній для пахвової, підключичної, плечової артерій.

 2. Оголення та перев’язка пахвової, підключичної, плечової артерій.

 3. Шви судин за Каррелем, Горслеєм, Соловйовим, Христич.

 4. Методика та техніка оперативних прийомів на нервах (невроліз, шов нерва за Леманом і Нажотом).


Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:


 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія ( за ред. К.І Кульчицького ). К.: Вища школа, 1989.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия ( под ред. Кованова В.В. )- М.: Медицина, 1978.

 3. Леції за темою: ,, Топографічна анатомія і оперативна хірургія верхньої кінцівки ”.

 4. Граф логічної структури теми ( додаток № 1 ).

 5. Інструкція проведення оперативних втручань ( додаток № 2 ).

Виконайте наступні цільові завданняЗавдання 1


В приймальне відділення лікарні надійшов хворий, якому встановлено попередній діагноз: кровотеча з плечової артерії.Тактика хірурга.Де проходить лінія розрізу для оголення плечової артерії ?

  1. Оголити плечову артерію з наступною ії перев’язкою, розріз проводити на 2 см ззовні від проекційній лінії.

  2. Оголити плечову артерію з наступною ії перев’язкою, розріз проводити по проекційній лінії.

  3. Оголити плечову артерію з наступною ії перев’язкою, розріз проводити на 3 см ззовні від проекційній лінії.

  4. Оголити плечову артерію з наступною ії перев’язкою, розріз проводити на 2 см всередину від проекційній лінії.

  5. Оголити плечову артерію з наступною ії перев’язкою, розріз проводити на 1 см всередину від проекційній лінії.


Завдання 2


У судинне відділення поступив хворий 20 років з пораненням плечової артерії у середній третині плеча.Яким судинним швом ушита плечова артерія, якщо в проміжках між трьома вузловими фіксаційними швами-тримачами, розміщеними на рівній відстані один від одного, края судини зшиті безперервним швом ?

  1. За Горслеєм.

  2. За Морозовою.

  3. За Соловйовим.

  4. За Добровольскою.

  5. За Каррелем.Завдання 3

Доставлено хворого з пошкодженням латеральної поверхні лівого плеча в нижній третині та з кровотечею з рани.Ліва кисть звисає. Які нервово-судинні утворення пошкоджені ?

 1. Пошкоджено променевий нерв та глибоку артерію плеча, які проходять разом в спіралевидному каналі.

 2. Пошкоджено ліктьовий нерв та плечову артерію.

 3. Пошкоджено серединній нерв та плечову вену.

 4. Пошкоджено променевий нерв та плечову артерію.

 5. Пошкоджено м”язово-шкірний нерв та пахвову артерію.Завдання 4

До лікарні надійшов хворий з вивихом голівки плечової кістки.Черговий лікар хірурга на викликав.Провів знеболювання.На другий день хірург вправив вивих, але функція кінцівки залишилась порушеною.Які анатомічні утворення можуть бути порушені при вивихах в плечовому суглобі ?

 1. Прищемлення плечового сплетення.

 2. Пошкодження артерії, що огинає плечову кістку ззаду.

 3. Прищемлення пахвового нерва.

 4. Пошкодження плечової артерії.

 5. Пошкодження плечової вени.


Завдання 5
У хворого 43 років після перелому у середній третині плеча вникло вростання нерва у кісткову мозоль.Який нерв пошкоджений ?

 1. Ліктьовий нерв.

 2. Променевий нерв.

 3. Серединний нерв.

 4. М”язово-шкірний нерв.

 5. Пахвовий нерв.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті
На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання.Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.Самостійно Ви повинні освоїти методику та техніку оперативних доступів до пахвової,плечової, підключичної артерій, користуючись таблицями, муляжами, препаруванням трупного матеріалу, вирішити ситуаційні завдання.Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом тестового контролю засвоєння знань, перевірки щоденника самостійної роботи.

Технологічна карта заняття


№ п/п

Етапи

Час

Тестові завдання

Обладнання


Місце проведення


1.

Перевірка корекції вихідного рівня

5 хвилин

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна

робота.


Освоєння

методики і

техніки оперативних втручань.


40

хвилин


Граф логічної структури (додаток № 1 ).

Підручники.

Інструкція проведення оперативних втручань.


Таблиці :

,, Топографична анатомія надпліччя”.

,, Топографія плеча”,

,,Оперативні втручання на судинах верхньої кінцівки”

Трупний матеріал

Муляжи


Хірургічний інструментарій

Музейні препаратиУчбова

кімната


3.

Самоперевірка і корекція засвоєння

матеріалу10

хвилин


Цільові навчальні завдання
Учбова

кімната


4.

Підсумковий

тестовий

контроль


15

хвилин


Збірка тестів
Учбова

кімната


5.

Підведення

підсумків заняття10

хвилин
Учбова

кімната
Додаток № 1Граф логічної структури теми : ,, Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки “.


Топографічна анатомія надпліччя


Топографічна анатомія плеча, плечового суглоба
Пошарова топографія ділянок надпліччя

Синтопія, проекція судино-нервових пучків

Клітковинні проміжки та анатомічні шляхи поширення гнійних процесів

Пошарова топографія передньої та задньої ділянок плеча

Оперативні доступи до пахвової, підключичної артерійОперативні доступи до плечової артеріі

Операції на нервах

(невроліз, шов нерва)
Додаток №2

Iнструкція проведення оперативних втручань

 1. Придати належне положення трупу та кінцівці.

 2. Підібрати необхідний інструментарій.

 3. Підготувати операційне поле та власні руки.

 4. Визначити проекційні лінії пахвової, підключичної, плечової артерій.

 5. Накреслити розріз і поетапно провести оголення пахвової, підключичної, плечової артерій, серединного нерва.

Поруч з цим необхідно знати про можливі ускладнення під час операції та заходи до запобігання і усунення їх.

 1. На оголених судинах виконати шов за Каррелем, Горслеєм, Соловйовим, Христич,

шов нерва за Нажотом.
Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка