Тема №3 Цивільні правовідносини. Об’єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільних правовідносин


Поняття та основні види цінних паперівСторінка7/8
Дата конвертації26.09.2021
Розмір66.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
7. Поняття та основні види цінних паперів.
Відповідно до ст. 194 ЦК України цінним папером є документ установленої форми з

відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має

права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а

також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі

права, які ним посвідчуються.

Цінні папери за формою існування поділяються на: документарні; бездокументарні.

Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у

системі депозитарного обліку цінних паперів. Документарним цінним папером є паперовий

або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить

найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.

Цінні папери за формою випуску можуть бути: на пред’явника; іменні; ордерні.

Права, посвідчені цінним папером, належать: пред’явникові цінного паперу (цінний

папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі,

зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм

розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Відповідно до ст. 195 ЦК України в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних

паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів

(інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які

знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів

(інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та

інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням

про емісію цінних паперів;

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання

емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно

до зобов’язання;

3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов'язаний з правом на

придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших

фінансових та (або) товарних ресурсів;

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право

розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора)

у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в

управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на

отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права,

встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію

цінних паперів. До пайових цінних паперів відносяться: а) акції; б) інвестиційні сертифікати;

в) сертифікати ФОН; г) акції корпоративного інвестиційного фонду.

До боргових цінних паперів відносяться: а) облігації підприємств; б) державні облігації

України; в) облігації місцевих позик; г) казначейські зобов’язання України; ґ) ощадні

(депозитні) сертифікати; д) векселі; е) облігації міжнародних фінансових організацій; є)

облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 3) передбачено також

іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям

(іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних

їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться: а) іпотечні облігації; в) заставні.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка