Тема №18: Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. Видалення селезінкиСкачати 136.41 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір136.41 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 3

Тема № 18: Операції на печінці , жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. Видалення селезінки.

Актуальність теми: знання і уміння,отримані на цьому занятті необхідні фахівцям різного профілю ( хірургія,гастроентерологія,онкологія ) для розуміння суті захворювання,своєчасної діагностики,лікування хворих,застосування адекватних засобів профілактитки захворювань.
Мета ( загальна ): оволодіти методикою та технікою оперативних втручань на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі, селезінці.


Конкретні цілі Уміти Вихідний рівень знань-умінь


1.Опанувати методику та техніку виконання клиновидної резекції печінки та накладання печінкових швів за Кузнецовим-Пенським.


 1. Розпізнавати анатомію печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, селезінки ( кафедра нормальної анатомії ).
 1. Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою ( кафедра латинської мови ).


2.Виконати операції холецистостомії,холецистектомії ( від дна та від шийки ),засвоїти можливі ускладнення під час операцій та заходи до їх усунення.


3.Усвідомити методику та техніку операцій холецистодуоденостомії, холедоходуоденостомії,

біліо-біліарних та біліо-дигестивних анастомозів на жовчних шляхах.


4.Засвоїти оперативні доступи до підшлункової залози.


5. Оволодіти методикою та технікою спленектомії, засвоїти можливі ускладнення під час операції та заходи до їх усунення.

Для того,щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1Скільки сегментів має печінка у відповідності з класифікацією Куіно ?

 1. 6 сегментів ;

 2. 8 сегментів ;

 3. 9 сегментів ;

 4. 10 сегментів ;

 5. 12 сегментів.Завдання 2.

Селезінка покрита очеревиною :

 1. з усіх боків;

 2. з трьох боків;

 3. з одного боку.

Завдання 3.
Венозний відтік від печінки здійснюється у :

 1. ворітну вену;

 2. нижню порожнисту вену;

 3. верхню брижову вену;

 4. верхню порожнисту вену;

 5. нижню брижову вену.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь : 1-2, 2-1, 3-2.

Інформацію, необхідну для поповненя знань-умінь можно знайти в наступних літературних джерелах :


 1. Привес М.Г., Лисенко Н И., Бушкович В.И.-Анатомия человека.-М.: Медицина-2001.

 2. Гайда С.П. : Анатомія і фізіологія людини.-К. : Вища школа, 1980.

 3. Скрипников Н.С. и др. : Латинская терминология по топографической анатомии и оперативной хирургии ( с греко-русско-украинским аналогами )- Изд-во Полтава, 1991.Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності :


 1. Техніка оперативних доступів до печінки, жовчного міхура, селезінки.
 1. Методика та техніка клиновидної резекції печінки та накладання печінкових швів за Кузнецовим-Пенським.

 2. Методика та техніка операцій на жовчних шляхах:

а) холецистостомії;

б) холецистектомії ( від дна та від шийки жовчного міхура );

в) холецистодуоденостомії;

г) холедоходуоденоанастомозу;

д) біліо-біліарних та біліо-дигестивних анастомозів на позапечінкових жовчних шляхах.

4. Техніка оперативних доступів до підшлункової залози.

5 . Методика та техніка виконання спленектомії, можливі ускладнення під чіс операції

та заходи до їх уникнення.Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:


 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія ( за ред. К.І Кульчицького ). К.: Вища школа, 1989.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия ( под ред. Кованова В.В. )- М.: Медицина, 1978.

 3. Леції за темою: ,, Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах,селезінці”

 4. Граф логічної структури теми ( додаток № 1 ).

 5. Інструкція проведення оперативних втручань ( додаток № 2 ).

Виконайте наступні цільові завданняЗавдання 1

На 3-й день від початку приступу холециститу до хірургічного відділення поступила хвора 78 років. Калькульозним холециститом хворіє 30 років. Враховуючи вік хворої та наявність таких супутних захворювань, як недостатність кровообігу, тяжка легенева недостатність, ожиріння, операцію хворій не пропонували. Незважаючи на інтенсивне консервативне лікування, запальний процес прогресував і виникла загроза перфорації жовчного міхура.Якою повинна бути тактика хірурга ?
  1. Тактика повинна бути очікувальною.

  2. Необхідна негайна лапароскопічна холецистектомія.

  3. Необхідна холецистектомія відкритим способом.

  4. Необхідна холецистотомія.

  5. Необхідна холецистостомія.

Завдання 2

При ревізії черевної порожнини хірург виявив,що джерелом внутрішньої кровотечі є травматичний розрив правої частки печінки.Які подальші практичні дії в даній ситуації ?
 1. При кровотечі із травматичного розриву частки печінки необхідно застосувати один із способів зупинки кровотечі із паренхіматозних органів або накласти шов Кузнецова-Пенського.

 2. Необхідно провести резекцію частки печінки.

 3. Необхідно провести сегментарну резекцію печінки з перев”язкою сегментарної артерії.

 4. Необхідно застосувати один із способів зупинки кровотечі із паренхиматозних органів та накласти П-подібні шви.

 5. Необхідно застосувати один із способів зупинки кровотечі із паренхиматозних органів та провести гепатопексію по Хіарі-Алферову.


Завдання 3

Хворий 64 років з механічною жовтухою прооперований з підозрою на камінь загальної жовчної протоки.Під час операції з”ясувалось, що у хворого рак Фатерова соска з переходом на стінку загальної жовчної протоки.Жовчний чіхур різко розтягнутий і напружений .Яку операцію можна провести в даній ситуації ?

 1. Необхідно провести холецистотомію.

 2. Необхідно провести холецистектомію.

 3. Необхідно провести холецистодуоденоанастомоз для відведення жовчі.

 4. Необхідно провести холецистостомію.

 5. Необхідно провести холецистектомію та резекцію 12-палої кишики.


Завдання 4

Хворому 18 років виконано спленектомію. У післяопераційному періоді на 5-ій добі виникли симптоми гострого панкреатиту. Яку технічну помилку допущено хірургом ?
 1. При накладанні лігатур на судини селезінки перев’язано панкреатичну

протоку.

 1. При накладанні затискачів на судини селезінки і їх перев’язці роздавлена

головка підшлункової залози.

3) При накладанні затискачів на судини селезінки і їх перев’язці роздавлений

хвіст підшлункової залози.

4) При накладанні лігатур на судини селезінки перев’язано верхню

панкреатично-дванадцятипалу артерію.

5) При накладанні лігатур на судини селезінки перев’язано нижню

панкреатично-дванадцятипалу артерію.
Завдання 5
Пацієнтка 49 років поступила у клініку з приводу гострого панкреатиту.Консервативні засоби лікування ефекту не принесли.Хвору вирішено оперувати.Під час ревізіі черевної порожнини встановлено набряк підшлункової залози.Загальна жовчна протока розширена, жовчний міхур напружений, не звільняється.Чим викликано таке ускладнення ? Тактика хірурга.


 1. Злоякісна пухлина підшлункової залози.Необхідна радикальна операція.

 2. Доброякісна пухлина головки підшлункової залози.Необхідна резекція головки підшлункової залози.

 3. Жовчнокам”яна хвороба, що призвела до значного зниження кровопостачання підшлункової залози.Потрібна холецистектомія.

 4. Жовчнокам”яна хвороба, що призвела до вколочення каменя у загальну жовчну протоку, яка зливається з протокою підшлункової залози ( Фатеров сосок ).Потрібна холецистектомія, сфінктеротомія.

 5. Жовчнокам”яна хвороба, що призвела до механічного здавлення Фатерова соска.Потрібна холецистектомія.Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті
На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання.Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.Самостійно Ви повинні освоїти методику та техніку оперативних втручань на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі, селезінці, користуючись таблицями, муляжами, препаруванням трупного матеріалу, вирішити ситуаційні завдання.Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом тестового контролю засвоєння знань, перевірки щоденника самостійної роботи.
Технологічна карта заняття


№ п/п


Етапи

Час

Тестові завдання

Обладнання


Місце проведення


1.

Перевірка корекції вихідного рівня

5 хвилин

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна

робота.


Освоєння

методики і

техніки оперативних втручань.


40

хвилин


Граф логічної структури (додаток № 1)

Підручники.

Інструкція проведення оперативних втручань.


Таблиці :

,, Види печінкових швів”, ,,Холецистектомія”,

,,Оперативні втручання на жовчних шляхах”

Трупний матеріал

Муляжи

Хірургічний інструментарійМузейні препарати

Учбова

кімната


3.

Самоперевірка і корекція засвоєння

матеріалу10

хвилин


Цільові навчальні завдання
Учбова

кімната


4.

Підсумковий

тестовий

контроль


15

хвилин


Збірка тестів
Учбова

кімната


5.

Підведення

підсумків

заняття


10

хвилин
Учбова

кімнатаДодаток № 1


Граф логічної структури теми :

,,Операції на печінці, жовчних шляхах, жовчному міхурі,підшлунковій залозі.

Видалення селезінки”.

Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах


Операції на підшлунковій залозі
Операції на селезінці
Клиновидна резекція печінки. Види печінкових швів.

Холецистектомія (від дна та від шийки)

Холецистодуоденостомія, холедоходуоденостомія


Оперативні доступи до підшлункової залози
Видалення селезінки
Показання, хід операцій; можливі ускладнення та заходи до іх усунення.

Додаток № 2Інструкція проведення оперативних втручань

1.Придати належне положення трупу.


2. Підібрати необхідний хірургічний інструментарій.
3.Виконати оперативний доступ до печінки та жовчного міхура.


 1. Зробити клиновидну резекцію печінки та шов за Кузнецовим-Пенським.
 1. На комплексі органів виконати холецистектомію від дна та від шийки, холедоходуоденостомію.
 1. Виконати оперативний доступ до селезінки та операцію спленектомії.

Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка