Тема №17: Операції на шлункуСкачати 124.4 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір124.4 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 3

Тема № 17: Операції на шлунку

Актуальність теми: знання і уміння,отримані на цьому занятті необхідні фахівцям різного профілю ( хірургія,гастроентерологія,онкологія ) для розуміння суті захворювання,своєчасної діагностики,лікування хворих,застосування адекватних засобів профілактитки захворювань.
Мета ( загальна ): оволодіти методикою та технікою оперативних втручань на шлунку, усвідомити можливі ускладнення під час операцій та заходи до їх усунення.


Конкретні цілі Уміти Вихідний рівень знань-умінь1.Оволодіти технікою оперативного доступу до шлунку.


1.Розпізнавати анатомію шлунка (кафедра нормальної анатомії ).
2.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).


2.Опанувати методику та техніку зашивання перфоративних виразок шлунка за Опель-Полікарповим.

3.Виконати операції накладання гастростоми за Вітцелем, Штаммом-Кадером, Топровером, усвідомити можливі ускладнення під час операції та заходи до їх усунення.

4.Засвоїти методику та техніку накладання переднього гастроентероанастомозу за Вельфлером.

5.Опанувати методику та техніку накладання заднього гастроентероанастомозу за Петерсеном.

6.Оволодіти методикою та технікою резекції шлунка за Більротом I і Більротом II, усвідомити можливі ускладнення під час операції та заходи до їх усунення.

7.Засвоїти методику та техніку модифікації резекції шлунка за Гофмейстером-Спасокукоцьким.

8.Опанувати методику та техніку проксимальної селективної та стовбурової ваготомії.

Для того,щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


Завдання 1.
Від черевного стовбура беруть початок артерії :

 1. ліва шлункова, селезінкова, загальна печінкова;

 2. права шлункова, селезінкова, загальна печінкова;

 3. ліва шлунково-сальникова, селезінкова, власна печінкова.Завдання 2.
Ліва шлункова-сальникова артерія є гілкою:

 1. черевного стовбура;

 2. загальної печінкової артерії;

 3. селезінкової артерії;

 4. лівої шлункової артерії.Завдання 3.

Пілорична частина шлунка розміщується на рівні:

 1. Х грудного хребця;

 2. ХI грудного хребця;

 3. ХII грудного хребця;

 4. I поперекового хребця;

 5. II поперекового хребця.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь : 1-1, 2-3, 3-3.

Інформацію, необхідну для поповненя знань-умінь можно знайти в наступних літературних джерелах :


 1. Привес М.Г., Лисенко Н И., Бушкович В.И.-Анатомия человека.-М.: Медицина-2001.

 2. Гайда С.П. : Анатомія і фізіологія людини.-К. : Вища школа, 1980.

 3. Скрипников Н.С. и др. : Латинская терминология по топографической анатомии и оперативной хирургии ( с греко-русско-украинским аналогами )- Изд-во Полтава, 1991.Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності :


 1. Техніка оперативних доступів до шлунка.

 2. Методика та техніка зашивання перфоративних виразок шлунка за Опелем-Полікарповим.

 3. Методика та техніка виконання гастростомії за Вітцелем, Штаммом-Кадером, Топровером.

 4. Методика та техніка накладання гастроентероанастомозу –переднього ( за Вельфлером ) і заднього ( за Петерсеном ).

 5. Види резекції шлунка.

 6. Резекція шлунка за Більротом I і Більротом II .

 7. Перевага та недоліки резекції шлунка за Більротом I та Більротом II.

 8. Методика та техніка резекції шлунка в модіфікації Гофмейстера-Фінстерера-Спасокукоцького.

 9. Методика та техніка виконання проксимальної селективної та стовбурової ваготомії.Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:


 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія ( за ред. К.І Кульчицького ). К.: Вища школа, 1989.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия ( под ред. Кованова В.В. )- М.: Медицина, 1978.

 3. Леції за темою: ,, Операції на шлунку ”.

 4. Граф логічної структури теми ( додаток № 1 ).

 5. Інструкція проведення оперативних втручань ( додаток № 2 ).

Виконайте наступні цільові завданняЗавдання 1

На четверту добу після накладання гастростоми за Вітцелем, хворий ненароком висмикнув гумову трубку, яка знаходилась в просвіті шлунка.Яка помилка була допущена хірургом при накладанні гастростоми і яка тактика лікування повинна бути застосована ?
  1. Хірург не провів фіксацію шлунка до парієтальної очеревини.Необхідно провести релапаротомію та знову вшити трубку.

  2. Необхідно накласти губовидну норицю за Топровером замість трубчастої.

  3. Хірург не провів фіксацію шлунка до задньої стінки піхви прямого м”яза живота.Необхідно провести релапаротомію і знову вшити трубку.

  4. Хірург не провів фіксацію шлунка до парієтальної очеревини та задньої стінки піхви прямого м”яза живота.Необхідно провести релапаротомію і знову вшити трубку.

  5. Необхідно накласти губовидну норицю за Джаневеєм-Співаком замість трубчастої.

Завдання 2

У хворого 54 років, який хворіє на виразку шлунка 8 років, 10 годин тому сталася перфорація. Під час операції виявлено, що перфоративний отвір має інфільтративні краї. За яким методом виконано ушивання виразки шлунка, якщо проведена інвагінація прядки великого сальника у перфоративний отвір ?  1. За Опелем-Полікарповим.

  2. За Неймарком.

  3. За Бруном.

  4. За Мікулічем.

  5. За Ванахом.


Завдання 3

У хворого 24 років, який хворіє 2 роки на виразку шлунка, 4 години тому сталася перфорація шлунка. Перфоративний отвір ушитий рядом серозно-м’язових кишкових швів перпендикулярно осі шлунка. За яким методом ушито перфоративну виразку шлунка? 1. За Опелем-Полікарповим.

 2. За Неймарком.

 3. За Бруном.

 4. За Мікулічем.

 5. За Ванахом.


Завдання 4

Пацієнта 53 років оперують з приводу перфоративної виразки щлунка.Під чіс ревізії черевної порожнини перфоративного отвору нв передній стінці шлунка не виявлено.У правому боковому каналі-вміст шлунка.Як далі повинен діяти хірург

 1. Відкрити правий боковий канал розсіченням шлунково-печінкової зв”язки,знайти виразку 12-палої кишки і дренувати черевну порожнину.

 2. Відкрити правий боковий канал розсіченням шлунково-ободової зв”язки, у пілоричному відділі шлунка знайти і ушити виразку,дренувати черевну порожнину.

 3. Увійти в сальникову сумку розсіченням шлунково-ободової зв”язки,на задній стінці шлунка знайти і ушити виразку,дренувати черевну порожнину.

 4. Увійти в сальникову сумку через сальниковий отвір,знайти виразку 12-палої кишки і ушити ії,дренувати черевну порожнину.

 5. Увійти в печінкову сумку розсіченням печінково-12-палої зв”язки,на задній стінці шлунка знайти і ушити виразку,дренувати черевну порожнину.


Завдання 5
Під час операції у хворого раком шлунка виявлена пухлина антрального відділу шлунка, присутній інфільтративний ріст. Видимих метастазів не виявлено. Яка операція повинна бути проведена ?

 1. Необхідна пілороантральна резекція шлунка та гастроентероанастомоз за методом Більрот 1.

2) Необхідна резекція 2/3 шлунка та накладання гастроентероанастомозу

за методом Гофмейстера-Фінстерера.

3) Необхідна гастректомія з езофагоентероанастомозом.

4) Необхідна резекція ½ шлунка та накладання гастроентероанастомозу

за методом Більрот-2.

5) Необхідно накласти ентеростому.
Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті
На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання.Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.Самостійно Ви повинні освоїти методику та техніку оперативних втручань на шлунку, користуючись таблицями, муляжами, препаруванням трупного матеріалу, вирішити ситуаційні завдання. Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом тестового контролю засвоєння знань, перевірки щоденника самостійної роботи.


Технологічна карта заняття№ п/п


Етапи

Час

Тестові завдання

Обладнання


Місце проведення


1.

Перевірка корекції вихідного рівня

5 хвилин

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна

робота.


Освоєння

методики і

техніки оперативних втручань.


40

хвилин


Граф логічної структури (додаток № 1).

Підручники.

Інструкція проведення оперативних втручань.


Таблиці :

,, Операції на шлунку “,

Трупний матеріал

Муляжи


Хірургічний інструментарій

Музейні препаратиУчбова

кімната


3.

Самоперевірка і корекція засвоєння

матеріалу10

хвилин


Цільові навчальні завдання
Учбова

кімната


4.

Підсумковий

тестовий

контроль


15

хвилин


Збірка тестів
Учбова

кімната


5.

Підведення

підсумків

заняття


10

хвилин
Учбова

кімната


Додаток № 1

Граф логічної структури теми: ,, Операції на шлунку “
Операції на шлунку

Зашивання перфоративної виразки шлунка
Гастостомії за Вітцелем,Штаммом- Кадером,Топровером
Передній гастроентероанасто-моз за Вельфлером
Задній гастроентероанастомоз

за Петерсеном
Резекція шлунка за Більротом І

та Більротом ІІПоказання, хід операції, можливі

ускладнення та заходи до їх

уникненняДодаток № 2
Інструкція проведення оперативних втручань

1.Придати належне положення трупу.


2. Підібрати необхідний хірургічний інструментарій.
3.Виконати лівобічну трансректальну лапаротомію, відшукати шлунок.


 1. Зробити зашивання перфоративної виразки шлунка, виконати гастростомію за Вітцелем, резекцію шлунка за Більротом I та Більротом II..

Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка