Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінкиДата конвертації11.05.2016
Розмір66.1 Kb.
Модуль 1.

Змістовний модуль 3.

Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки.

Актуальність теми.

Знання анатомії тонкого і товстого кишечнику необхідне лікарю з любої спеціальності для точного уявлення місця розташування відділів шлунково-кишкового тракту, їхнього кровообігу, іннервації, лімфатичного відтоку. Це особливо необхідно майбутнім хірургам з метою чіткого орієнтування в черевній порожнині під час проведення тієї чи іншої операції, для лікування виниклих хірургічних хвороб та ускладнень хірургічних операцій, застосування адекватних засобів профілактики хірургічних захворювань.

Топографію підшлункової залози та селезінки необхідно відпрацювати на теоретичному рівні, щоб запобігти помилок під час виконання операцій на цих органах.

Мета (загальна): з’ясувати топографо-анатомічні взаємовідносини між різними відділами тонкого та товстого кишечнику, підшлункової залози та селезінки, макроскопічні прояви хірургічних захворювань, пояснити їх причини та механізм розвитку, оцінити значення для організму та з’ясувати можливі хірургічні ускладнення.

Конкретні цілі:

1. Визначити утворення очеревини, де можливе скупчення гною на нижньому поверсі черевної порожнини, шляхи його розповсюдження.

2. Визначити місце розташування кореню очеревини, його зміст та значення в хірургії черевної порожнини.

3. Визначити відділи тонкого кишечнику, їхнє відношення до очеревини, джерела кровопостачання, іннервацію та шляхи лімфо відтоку.

4. Визначити анатомічні відділи товстого кишечнику, відношення кожного з них до очеревини, джерела кровопостачання кожного з відділів, іннервацію та шляхи лімфовідтоку.

5. Визначити можливі ускладнення після хірургічних операцій в ділянці тонкого та товстого кишечнику.Уміти:

1. Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).

2. Розпізнавати анатомію нижніх відділів шлунково-кишкового тракту (кафедра нормальної анатомії).

3. Розпізнавати мікроскопічну структуру, особливості кровообігу кишкової стінки (кафедра гістології).

4. Розпізнавати фактори, що забезпечують нормальний кровообіг (кафедра фізіології та анатомії).
Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1.

В який з відділів 12-палої кишки відкриваються головний та додатковий протоки підшлункової залози?

1) Низхідний.

2) Горизонтальний.

3) Висхідний.

4) Верхній.Завдання 2.

Як вкритий очеревиною тонкий кишечник?

1) Мезаперітонеально.

2) Інтраперітонеально.

3) Екстраперітонеально.

Завдання 3.

Яке з наданих положень апендикса є анатомічно нормальним?

1) Ретрацекальне.

2) Підпечінкове.

3) Нижнє медіальне.

4) Тазове.

5) Ретроперітонеальне.
Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки та самоконтролю вихідного рівня знань-умінь:

1 – 1


2 – 2

3 – 3
Інформації, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах.

1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001.

2. Сапин. Анатомия человека.

3. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: Медицина. – 1999.
Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1. Канали, кармани, заглиблення черевної порожнини, шляхи розповсюдження гною в нижньому поверсі черевної порожнини.

2. Топографічна анатомія відділів тонкого кишечнику.

3. Топографічна анатомія відділів товстого кишечнику.

4. Топографічна анатомія підшлункової залози, джерела кровопостачання, іннервації, лімфо відтік.

5. Місце розташування селезінки, відношення до очеревини, кровопостачання, іннервація селезінки, шляхи лімфо відтоку.

6. Значення покриття очеревиною різних відділів шлунково-кишкового тракту для виконання оперативних втручань на них.
Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1. Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета. – 1976. с. 386 – 390.

2. Кульчицкий К.И. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Киев: “Вища школа”. – 1994. с. 207 – 214.

3. Островерхов Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.: “Медицина”.

4. Лекції за темою “Топографічна анатомія органів нижнього поверху черевної порожнини”.

5. Граф логічної структури теми (додаток №1).

6. Інструкція з засвоєння практичних навичок (додаток №2).
Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: “Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки” (додаток №1).

Виконати наступні цільові завдання.Завдання 1.

У хворого після операції апендектомії через деякий час виникла біль у правій підреберній ділянці, підвищилася температура тіла до 39°С. Про яка ускладнення гострого апендициту можна подумати?

1) Запалення нижньої долі правої легені?

2) Піддіафрагмальний абсцес.

3) Гострий холецистит.

4) Цироз печінки.

5) Жовчокам’яна хвороба.

Завдання 2.

На якій відстані від ілеоцекального кута на підвздошній кишці знаходиться дивертикул Меккеля?

1) 10 см.

2) 50 см.

3) 100 см.

4) 200 см.

5) 250 см.

Завдання 3.

Найбільш поширене розташування черевоподібного відростку по відношенню до очеревини?

1) Інтраперітонеально.

2) Мезоперітонеально.

3) Ретроперітонеально.

Завдання 4.

Скільки сегментів має селезінка?

1) 5.

2) 9.


3) 12.

4) 15.


Завдання 5.

Шляхом об’єднання яких вен у більшості випадків утворюється воротна вена?

1) Верхньої та нижньої брижкових.

2) Нижньої брижкової та селезінкової.

3) Верхньої брижкової та селезінкової.

4) Верхньої пішлунково-дванадцятипалої та верхньої брижкової.

5) Нижньої підшлунково-дванадцятипалої та верхньої брижкової.

Завдання 6.

Які стрічки має товста кишка, що відрізняє її від тонкої кишки?

1) Вільна, сальникова, артеріальна.

2) Вільна, сальникова, брижова.

3) Вільна, сальникова, кишкова.

4) Вільна, сальникова, стовбурна.

5) Вільна, сальникова, паросткова.
Еталони відповідей.

1 – 1.


2 – 3.

3 – 1.


4 – 2.

5 – 3.


6 – 2.
Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити предметні питання по наданій темі. При цьому можливе використання муляжів, музейних препаратів органів. Необхідною умовою при вивченні ділянки черевної порожнини, а саме тонкого та товстого кишечнику, є використання трупа, а також окремих його органів – підшлункової залози, селезінки.

При з’ясуванні загальних питань топографічної анатомії кишечнику можна користуватися графом логічної структури теми “Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки” (додаток 1).

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки тестового контролю засвоєння знань.

Додаток 1.
Граф логічної структури теми “Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки”.
Нижній поверх черевної порожнини

Утворення очеревини, шляхи розповсюдження гною


ии
Селезінка

Підшлункова залоза

Товстий кишечник

Тонкий кишечник

Голотопія, скелетотопія, синтопія, кровопостачання, іннервація, лімфовідтік
Знання топографічної анатомії для виконання хірургічних операцій

Додаток 2.
Інструкція з оволодіння практичними навичками.

1. Виконати прийом Вільсона-Губарева по знаходженню дванадцятипало-кишкового вигину та початкового відділу порожньої кишки.

2. Препарувати заглиблення черевної порожнини за місцем їхнього розташування.

3. Препарувати купол сліпої кишки з червоподібним відростком.4. Препарувати верхню та нижню брижові артерії.
Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка