Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишкиСкачати 98.27 Kb.
Дата конвертації10.05.2016
Розмір98.27 Kb.
Модуль 1.

Змістовий модуль 3.

Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки.

Актуальність теми.

Знання анатомії органів черевної порожнини необхідно лікарю з любої спеціальності для точного уявлення міста розташування відділів шлунково-кишкового тракту, їхнього кровообігу, інервації, лімфатичного відтоку. Хід очеревини надасть уяву майбутнім лікарям про те, як утворюються в черевній порожнині сумки, канали, закутки. Ці знання необхідні хірургам з метою чіткого орієнтування в черевній порожнині під час проведення тієї чи іншої операції, для лікування виниклих хірургічних хвороб та ускладнень хірургічних операцій, застосування адекватних засобів профілактики хірургічних захворювань.

Топографію печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки необхідно відпрацювати на теоретичному рівні, щоб запобігати помилок під час виконання операцій на цих органах.

Мета (загальна): з'ясувати топографоанатомічні взаємовідносини між різними відділами шлунково-кишкового тракту, печінкою, жовчним міхуром, макроскопічні прояви хірургічних захворювань, пояснити їх причини та механізм розвитку, оцінити значення для організму та з'ясувати можливі хірургічні ускладнення.

Конкретні цілі

1.Визначити хід очеревини в верхньому та нижньому поверхах черевної порожнини.

2.Визначити утворення очеревини, де можливе скупчення гною в черевній порожнині та шляхи його розповсюдження.

3.Визначити топографічну анатомію шлунка.

4.Визначити топографічну анатомію дванадцятипалої кишки.

5.Визначити топографічну анатомію печінки та жовчного міхура.Вихідний рівень

Уміти:

1.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).

2.Розпізнавати анатомію верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту (кафедра нормальної анатомії).

3.Розпізнавати мікроскопічну структуру, особливості кровообігу стінки шлунка, кишкової стінки, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки (кафедра гістології).

4.Розпізнавати фактори, що забеспечують нормальний кровообіг (кафедра фізіології та антомії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших занаь-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


Завдання 1.

Яка з нижче перелічених сумок верхнього поверху черевної порожнини має отвір?

1.Печінкова.

2.Сальникова.

3.Передшлункова.
Завдання 2.

На скільки відділів поділяється дванадцятипала кишка?

1.-2

2.-3


3.-4

4.-5


5.-6
Завдання 3.

Перелічте гілки черевного стовбура.

1.Ліва шлункова, загальна печінкова, селезінкова.

2.Права шлункова, загальна печінкова, ліва шлунково-сальникова.

3.Ліва шлункова, загальна печінкова, права шлунково-сальникова.

4.Права шлунково-сальникова, загальна печінкова, селезінкова.

5.Права шлункова, загальна печінкова, права шлунково-сальникова.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2; 2-3; 3-1.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека.- М.: Медицина.- 2001.

2.Сапин Анатомия человека.

3.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.- М.: Медицина.- 1999.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Межі черевної порожнини, хід очеревини в черевній порожнині.

2.Сумки, канали, кармани, заглиблення черевної порожнини, шляхи розповсюдження гною в черевній порожнині.

3.Топографічна анатомія шлунка.

4.Топографічна анатомія печінки та жовчного міхура, жовчних шляхів.

5.Топографічна анатомія дванадцятипалої кишки.

6.Значення покриття очеревиною різних відділів шлунково-кишкового тракту для виконання оперативних втручань на них.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета. 1976.- С. 378-390.

2.К.И.Кульчицкий. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.- Киев. «Вища школа», 1994.- С. 189-213.

3.Г.Е. Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия..- Киев. «Вища школа», 1994.

4.Лекції за темою «Топографічна анатомія органів верхнього поверха черевної порожнини».

5.Граф логічної структури теми (додаток №1 ).

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: «Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки.» (Додаток №1 ).

Виконайте наступні цільові завдання.
Завдання 1.

В який з відділів дванадцятипалої кишки відкриваються головний та додатковий протоки підшлункової залози?

1.Нисхідний.

2.Горизонтальний.

3.Висхідний.

4.Верхній.


Завдання 2.

На якій відстані від ілеоцекального кута на подвздошній кишці знаходиться дивертикул Меккеля?

1.-10 см.

2.-50 см.

3.-100 см.

4.-200 см.

5.-250 см.

Завдання 3.

Найбільш поширене розташування червоподібного відростка по відношенню до очеревини.

1.Інтраперітонеально.

2.Мезоперітонеально.

3.Ретроперітонеально.


Завдання 4.

Шляхом об'єднання яких вен в більшості випадків утворюється воротна вена?

1.Верхньої та нижньої брижових.

2.Нижньої брижової та селезінкової.

3.Верхньої брижової та селезінкової.

4.Верхньої підшлунково-дванадцятипалої та верхньої брижової.

5.Нижньої підшлунково-дванадцятипалої та верхньої брижової.

Завдання 5.

На четверту добу після накладення гастростоми за Вітцелем хворий ненароком висмикнув гумову трубку, яка знаходилась в просвіті шлунка. Яка помилка була допущена хірургом при накладанні гастростоми і що треба зробити?

1. Хірург не провів фіксацію шлунка до парієнтальної очеревини. Необхідно провести релапаротомію та знову вшити трубку.

2. Хірург не провів фіксацію шлунка до парієтальної очеревини та задньої стінки піхви прямого м’яза живота. Необхідно знову вшити трубку.

3. Хірург не провів фіксацію шлунка до задньої стінки піхви прямого м’яза живота. Необхідно знову вшити трубку.

4. Необхідно накласти губовидну норицю за Топровером замість трубчастої.

5. Необхідно накласти губовидну норицю за Джаневеєм – Співаком замість трубчастої.

Еталони відповідей: 1-1; 2-3; 3-1; 4-3; 5-2.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде первірена ваша підготовка до заняття.

Самостійно ви повинні вивчити предметні питання по наданій темі. При цьому можливе використання муляжів, музейних препаратів органів. Необхідною умовою при вивченні черевної порожнини є використання трупа, а також окремих його органів – печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки.

При з'ясуванні загальних питань топографічної анатомії черевної порожнини та окремих її органів можна користуватися графом логічної структури теми «Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки.». (додаток № 1).

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки тестового контролю засвоєння знань.

Додаток № 1

Граф логічної структури теми: «Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки.».

Черевна порожнина

Утворення очеревини, шляхи розповсюдження гною

Дванадця


типала кишка
Печінка

Жовчний міхур, жовчні шляхи


Шлунок
Голотопія

Скелетотопія

Синтопія

Кровопостачання

Інервація

Лімфовідтік

Значення топографічної анатомії органів черевної порожнини для виконання хірургічних операцій
Технологічна карта заняття

№№

п/п


Етапи

Час,

в хвил.


Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота.

Вивчення предметних питань по темі заняття.

Препарування на трупі очеревиної, печінкової, передшлункової сумок, черевного стовбура.


50

Підручники. Практикуми з предмету. Граф логічної структури теми (додаток №1). Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2).

Методичні розробки з кредитномодульної системи навчанняТруп

Муляжі


Музейні препарати

Мікрофотограми

Таблиці


Учбова кімната

3.

Самоперевірка та корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні завдання
Учбова кімната

4.

Підсумковий тестовий контроль

10

Збірка тестів
Учбова кімната

5.

Підведення підсумків заняття

5Учбова кімната

Додаток № 2Інструкція з оволодіння практичними навичками.

1.Прийом Вільсона-Губарева по знаходженню дванадцятипало-порожнього згину та початкового відділу порожньої кишки.

Великий сальник разом із поперечною ободовою кишкою відкидають угору, під основою брижі поперечної ободової кишки визначають хребтовий стовп, вказівним пальцем сковзають вліво і знаходять початковий відділ порожньої кишки. Його визначають за вираженою фіксацією до хребта на рівні ІІ-го поперекового хребця.

2. Препарування сальникової, печінкової, передшлункової сумок.3. Препарування черевного стовбура.
Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка