Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування грижСкачати 120.37 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір120.37 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 3

Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж.

Актуальність теми. Не дивлячись на більш рідку частоту виникнення стегнових гриж, чим інших видів гриж, проблема існування стегнового каналу та появи стегнових гриж існує по сучасний час. Кожен майбутній лікар-хірург в практичній діяльності може зустрітися з патологією стегнового каналу, тому необхідно знати анатомію та фізіологію стегнових гриж, методи оперативних втручань при стегнових грижах. Майбутнім лікарям необхідно усвідомити топографічну анатомію пупкового кільця та білої лінії живота, які належать до слабких місць передньобічної стінки живота, техніку оперативних втручань при пупкових грижах та грижах білої лінії живота, щоб виникнути можливих ускладнень під час та після виконаної операції.

Мета (загальна): уміти оцінювати інформацію про будову стегнового каналу, стегнової грижі, пупкової грижі та грижі білої лінії живота, на трупі вміти виконати операцію грижесічення при стегновій грижі, пупковій грижі та грижі білої лінії живота, вміти ліквідувати ускладнення, які можуть виникнути після грижесічення.

Конкретні цілі:

1.Визначити топографію стегнового каналу.

2.З'ясувати види, хірургічну анатомію стегнових гриж.

3.Надати визначення пупка, пупкового кільця, пупочного каналу.

4.З'ясувати топографічну анатомію пупкової грижі та грижі білої лінії живота.

5.З'ясувати методику грижесічення при різних видах гриж.Уміти:

1.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).

2.Розпізнавати місцезнаходження стегнового каналу (кафедра нормальної анатомії).

3.Орієнтуватись мікроскопічній стінки стегнової грижі (кафедра гістології).

4.Орієнтуватись в гістологічній будові пупка, пупкового кільця, пупочного каналу (кафедра гістології).

5.Виконувати грижесічення при стегновій, пупковій грижі та грижі білої лінії живота (кафедра загальної хірургії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1.

Що уявляє собою латеральна стінка стегнового каналу при появі стегнової грижі?

1.Стегнова артерія.2.Стегнова вена.

3.Зовнішня клубова артерія.

4.зовнішня клубова вена.

5.Нижня епігастральна вена.

Завдання 2.

Чим представлена задня стінка пупочного каналу?

1.Парієтальна очеревина.

2.Поперековий м'яз.3.Поперекова фасція.

4.Передочеревинна клітковина.

5.

Завдання 3.Аномальне розташування якої судини одеожало назву «вінця смерті»?

1.Стегнової.2.Затульної.

3.Зовнішньої клубової.

4.Огинаючої клубову кістку.

5.Огинаючої стегнової зпереду.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2; 2-3; 3-2.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека.–М.: Медицина, 2001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.-М.: Медицина 1999.

3.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія.-Київ: Здоров'я. 1994.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Топографічна анатомія стегнового каналу.

2.Топографічна анатомія пупка, пупкового каналу, пупкового кільця.

3.Оперативне лікування стегнових гриж.

4.Оперативне лікування пупкових гриж та гриж білої лінії живота.

5.Можливі ускладнення після грижесічення та методи їх усунення.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.К.И. Кульчицкий. Оперативная хирургия и топографицеская анатомия.- Киев. «Вища школа», 1994.

2.Г.Е. Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.-Москва.-«Медицина».

3.Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета.- 1976.

4.Лекції за темою.

5.Граф логічної структури теми (додаток №1 ).

6.Інструкція з засвоєння практичних навичок (додаток №2 ).

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми « Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції при стегнових грижах. Хірургічна анатомія і оперативне лікування пупкової грижі і гриж білої лінії живота».

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1

Під час операції грижосічення у пацієнта 12 років виявили знаходження яєчка у грижовому мішку. Яка грижа у хворого?

1.У хворого вроджена коса пахвинна грижа.

2.У хворого набута коса пахвинна грижа.

3.У хворого пряма пахвинна грижа.

4.У хворого стегнова грижа.

5.У хворого затульна грижа.

Завдання №2

Під час операції з приводу защемленої грижі, у грижовому мішку були знайдені дві петлі тонкої кишки. Після розсічення грижових воріт петлі защемлених кишок були признані життєздатними (рожевого кольору, перистальтують, судини брижі пульсують та вправлені у черевну порожнину ). Була проведена обробка грижового міхура і пластика грижових воріт. На другий день виникли явища перитоніту. У чому ймовірна причина перитоніту?

1.У пошкодженні судин брижі під час втручання.

2.У неуважному вивченні защемлених петель.

3.У повторному защемленні.

4.У ретроградному защемленні.

5.У антеградному защемленні.

Завдання № 3.

Під час операції з приводу защемленої грижі хірург розширив внутрішнє кільце стегнового каналу у середину. Чи правильні дії хірурга? Яку зв'язку розсікають при защемлених стегнових грижах?

1.Ні. Внутрішнє кільце стегнового каналу розширюють уверх, розсікаючи гребінчасту зв'язку.

2.Так. Розсікають лакунарну зв'язку.

3.Ні. Внутрішнє кільце стегнового каналу розширюють уверх, розсікаючи пахвинну зв'язку.

4.Так. Розсікаючи гребінчасту зв'язку.

5.Ні. Внутрішнє кільце стегнового каналу розширюють назовні, розсікаючи лакунарну зв'язку.
Завдання № 4.

У хворого під час операції з приводу защемленої пахвинної грижі після того, як хірург розрізав внутрішнє кільце стегнового каналу медіально, виникла кровотеча. Яку помилку припустив хірург?

1.Хірург повинен був розрізати внутрішнє кільце стегнового каналу латерально, щоб не пошкодити зовнішньої клубової артерії.

2.Хірург повинен був розрізати внутрішнє кільце стегнового каналу уверх, щоб не пошкодити нижньої надчеревної артерії.

3.Хірург перед розрізанням внутрішнього кільця стегнового каналу медіально, повинен був перевірити, чи немає пульсації затульної артерії, яка іноді створює так званий «вінець смерті», проходячи коло медіального краю стегнового кільця, та пережати судину між затискачем, перев'язати, а потім пересікати.

4.Хірург повинен був розрізати внутрішнє кільце стегнового каналу уверх, щоб не пошкодити затульної артерії, яка іноді створює так званий «вінець смерті», проходячи коло медіального краю стегнового кільця.

5.Хірург повинен був розрізати внутрішнє кільце стегнового каналу латерально, щоб не пошкодити сім'яного канатика та його судин.
Завдання № 5.

За яким способом хворому виконано операцію з приводу стегнової грижі, якщо після розкриття передньої та задньої стінок пахвинного каналу та обробки грижового мішка до гребінчастої зв'язки і окістя лобкової кістки підшиті нижні краї внутрішнього косого та поперечного м'язів живота разом з пахвинної зв'язкою?

1.За Бассіні.

2.За Парлавеччо.

3.За Руджі.

4.За Райхом.

5.За Абражановим.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоконтролю знань-умінь: 1-1; 2-4; 3-2; 4-3.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена ваша підготовка до заняття.

Самостійно ви повинні вивчити предметні питання з запропонованої теми. При цьому можліве використання муляжів, музейних препаратів стегнового каналу, пупка, пупкового кільця, пупкового каналу. Необхідною умовою при вивченні цієї теми є препарування стегнового каналу та виконання операції грижесічення при стегновій грижі пахвинним та стегновим доступами.

При з'ясуванні загальних питань грижесічення при різних видах гриж можна користуватися графом логічної структури теми «Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції при стегнових грижах. Хірургічна анатомія і оперативне лікування пупкової грижі і гриж білої лінії живота». (додаток № 2).

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки якості виконаної операції грижесічення та перевірки тестового контролю засвоєння знань.

Технологічна карта заняття№№

п/п


Етапи

Час,

в хвил.


Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота.

Вивчення предметних питань по темі заняття.

Препарування стегнового каналу, пупкового каналу, білої лінії живота.

Виконання на трупі операції грижесічення з приводу стегнової грижі пахвинним або стегновим доступами, пупкової грижі та грижі білої лінії живота.50

Підручники. Практикуми з предмету. Граф логічної структури теми (додаток №1). Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2).

Труп

Муляжі


Музейні препарати

Мікрофотограми

Таблиці


Учбова кімната

3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні завдання
Учбова кімната

4.

Підсумковий тестовий контроль

10

Збірка тестів
Учбова кімната

5.

Підведення підсумків заняття

5Учбова кімната

Додаток 2. Граф логічної структури теми «Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції при стегнових грижах. Хірургічна анатомія і оперативне лікування пупкової грижі і гриж білої лінії живота».


Місця виходу грижі

Пупковий канал

Біла лінія живота

Стегновий канал

Етапи виникнення гриж пупка та білої лініїї живота

Класифікація стегнових гриж


Грижесічення
Можливі післяопераційні ускладнення

Періто -ніт

Січова нориця

Кишкова нориця

Рецидив грижі


Додаток № 2 Інструкція з оволодіння практичними навичками.

Препарування стегнового каналу.

При препаруванні стегнового каналу необхідно виділити стінки каналу, виділити складові частини стегнової грижі, вміст грижового мішка.Операція грижесічення при стегновій грижі. Виконать операцію грижесічення пахвинним та стегновим доступами.

Операція грижесічення при пупковій грижі. Виконать операцію одним із відомих способів: за Лекснером, Мейо, Сапежко, Вреденом.

Операція грижесічення при грижі білої лінії живота.
Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка